Plen
Ședința Camerei Deputaților din 18 iunie 2002
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.107/28-06-2002

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
29-06-2022
28-06-2022 (comună)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (comună)
22-06-2022
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 18-06-2002 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 18 iunie 2002

22. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 180/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Următorul proiect. La pct. 22, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale.

Poftiți, domnule ministru.

Domnul Gheorghe Predilă:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Această modificare în corpul Legii nr. 268 a survenit ca urmare a multiplelor observații și mai ales a propunerilor care au venit din teritoriu, dar și a constatărilor și greutăților cu care s-a confruntat Agenția Domeniilor Statului în procesul de privatizare.

În realitate, măsurile se referă la accelerarea procesului de privatizare și de aceea au fost diversificate formele de licitație. S-a introdus la art. 14, prin două alineate, negocierea directă și licitația publică cu strigare.

În același timp, s-a prevăzut și posibilitatea ca după prima licitație, neadjudecată de o societate comercială, să poată fi divizată și vândută ca active.

În esență, acestea sunt modificările în proiectul legii. Ea are toate avizele, inclusiv a fost votată și de plenul Senatului și de aceea v-am ruga să-i acordați votul dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia pentru agricultură?

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate și stimați colegi,

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată în fond spre dezbatere și avizare cu Proiectul de Lege pentru modificarea și competarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului, cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, transmisă cu adresa nr. 180 din 8 aprilie 2002.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consililului legislativ, avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități și avizul Consiliului economic și social.

Prin proiectul de lege se propun modificări și completări la Legea nr. 268/2001, vizând accelerarea procesului de privatizare precum și stabilirea unor metode de concesionare în vederea utilizării activelor aflate în stadiu avansat de degradare și care nu prezintă interes pentru societățile comerciale care le au în patrimoniu.

În raport cu obiectivul și conținutul său, ce vizează modifcarea unei legi organice, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 72 din Constituție.

Raportul comisiei a fost adoptat cu 12 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 1 abținere, în ședințele din 28.05 și 29.05 a.c.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 28.03.2002.

În urma dezbaterii, comisia propune admiterea, cu modificări și completări, a proiectului de lege. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dorește cineva să intervină? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Vă rog să urmăriți în paralel proiectul și raportul.

La titlul proiectului de lege nu au fost obiecțiuni la comisie. Dacă aveți dumneavostră? Nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate.

Partea de preambul a art. I.

Urmăriți amendamentul nr. 1, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La pct. 1 din art. I, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut.

Votat în formularea Senatului.

La pct. 2, urmăriți amendamentul nr. 2. Poftiți, domnule deputat.

Domnul Gheorghe Pribeanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La dezbaterea pe fond din cadrul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001, la punctul 2 lit. f), la art. 4 alin. 1, Grupul parlamentar PRM a făcut următorul text: "Cumpărarea de terenuri cu destinație agricolă în vederea concesionării sau arendării acestora pentru realizarea de exploatații agricole optime", fiind propusă scoaterea sintagmei "sau schimbul".

Motivarea acestei propuneri o constituie faptul că schimburile de terenuri cu destinație agricolă care aparțin societăților formate pe terenurile fostelor IAS-uri pot duce la abuzuri în continuare. Astfel, terenuri cu fertilitate mai scăzută și importanță nesemnificativă a amplasării pot fi dirijate prin schimburi în proprietatea unei anumite clientele politice, căreia i se vor atribui terenuri cu fertilitate mărită și amplasamente în locuri strategice. Fapt întâmplat cu ocazia aplicării Legii fondului funciar nr. 18/1991, când, spre exemplu, au fost executate schimburi de terenuri de la Suceava lângă București sau de la marginea unei localități mai lângă viitoarele amplasamente ale unor autostrăzi.

Aceste imperfecțiuni ale legii au împiedicat repunerea în drepturi pe vechile amplasamente pentru foștii proprietari, conducând la o mulțime de dosare în justiție și constituind un factor de întârziere în stabilirea dreptului de proprietate, care, și la ora actuală, este nedefinitivat.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Deci, să înțeleg că dumneavoastră susțineți menținerea textului inițial?

Domnul Gheorghe Pribeanu:

Amendamentul de la acest punct, respins.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți.

Domnul Mihai Nicolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimate și stimați colegi,

Tot în cadrul discuției în comisie, s-a căzut de acord să rămână "cumpărarea sau schimbul de terenuri cu destinație agricolă, în vederea concesionării sau arendării acestora pentru realizarea de exploatații agricole optime", însă, s-a venit cu o mențiune, făcută de către colegul Marinache Vișinescu și Dan Rasovan, de a realiza acest schimb de teren cu destinație agricolă numai în cadrul aceluiași județ. Deci, fără să ajungem la schimburi de acestea, într-adevăr, între județe.

Care este rostul acestei propuneri? Ca să putem realiza exploatații agricole funcționale în cadrul județului, acțiune pe care nu o descoperim noi acum, au realizat-o alții înaintea noastră și în condiții foarte bine, a se vedea situația din Franța.

Acțiunea aceasta de cumpărare nu începe mâine, dar legea nici nu o facem pentru câteva luni sau un an, deci, este o lege care trebuie dimensionată și să intre să funcționeze. Și, într-adevăr, prin realizarea acestui deziderat menționat la articolul respectiv, avem toate șansele ca, într-adevăr să se realizeze exploatații agricole, care să producă eficient, cu productivități mai mari și care să ne pună în situații normale în competiția aceasta între țările Comunității Europene.

Deci, susținem varianta comisiei, cu amendamentul făcut de către cei doi colegi, domnul Vișinescu, PRM, și domnul Dan Rașovan, PSD. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Potrivit regulamentului, supun întâi votului amendamentul comisiei cu privire la lit. f).

Cine este pentru? 15 voturi pentru.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Cu 15 la 4, s-a adoptat amendamentul nr. 2 al comisiei cu privire la lit. f).

La pct. 3 din proiect, dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt.

Adoptat în unanimitate.

Pct. 4.

Vă rog să urmăriți amendamentul nr. 3 al comisiei, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis amendamentul 3, se modifică pct. 4, cu privire la art. 7 alin. 1, în mod corespunzător.

La pct. 5 și 6, comisia nu a avut amendamente, dacă aveți dumneavostră? Nu aveți.

Votate în unanimitate.

Pct. 7.

Urmăriți amendamentul nr. 4, dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt obiecțiuni.

Admis amendamentul nr. 4, modificat pct. 7 în mod corespunzător.

La pct. 8 și 9, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votate textele în formularea Senatului.

Pct. 10.

Urmăriți amendamentul nr. 5. Nu aveți obiecțiuni la acest amendament. Admis amendamentul, modificat pct. 10 corespunzător.

Art. II. Comisia nu a avut amendamente, dumneavoastră nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art. III? Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art. IV? Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate, în formularea inițiatorului.

Am parcurs textele acestui proiect, urmează să-l supunem votului final la ședința care va fi stabilită de Comitetul ordinii de zi.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 6 iulie 2022, 0:20
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro