Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 10, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.126/20-09-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022 (joint)
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022 (joint)
22-06-2022
21-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 10-09-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 10, 2002

3. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor.
 
see bill no. 374/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Următorul proiect înscris pe ordinea de zi, care a fost amânat de ieri, este Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor.

Comisia de fond, respectiv Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor. Domnul președinte Pambuccian.

Domnul Varujan Pambuccian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Această ordonanță este o implementare a Directivei nr.21/2002 a Uniunii Europene și, pentru că o discutăm în această procedură, vă propun ca alocare de timp 20 de minute. Este o ordonanță tehnică. Oamenii care se ocupă de chestiuni tehnice vorbesc puțin și la obiect, deci cred că 20 de minute este un timp suficient.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Timp de intervenții?

Domnul Varujan Pambuccian:

Timpul de intervenție cred că poate să fie mărginit la un minut pentru fiecare intervenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Dacă sunteți de acord cu această propunere de dezbatere pe timpi. Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă există dorința unor precizări prealabile. Nu. Atunci, trecem la dezbaterea proiectului de lege.

La titlul acesteia nu există amendamente. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni. Nu. Adoptat în unanimitate.

Textul articolului unic din proiectul de lege. Vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.2 al comisiei. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței de urgență. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți. Nici dumneavoastră. Votat în unanimitate.

Titlul cap.I. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La art.I din ordonanța de urgență vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.5 cu privire la lit.a). Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Amendamentul de la pct.5 cu privire la lit.a) a fost votat și articolul va avea alcătuirea rezultată din amendament.

La lit.b) și c), comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră. Nu aveți. Lit.b) și c) de la art.I din ordonanță au fost adoptate în formularea inițiatorului.

La art.II, până la lit.c), comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu aveți. Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

La lit.d) urmăriți amendamentul de la pct.6 al comisiei de la pag.2. Dacă aveți obiecțiuni. Amendamentul cu privire la lit.d) a fost adoptat și aceasta se va modifica în mod corespunzător.

Lit.e). Urmăriți ultimul amendament de la pct.6, pag.2. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. A fost admis amendamentul și se modifică lit.e) în mod corespunzător.

La alin.2 de la art.II, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nici dumneavoastră. Votat în unanimitate.

La art.3, comisia nu are nici un amendament la cele trei alineate. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Art.3 a fost adoptat în formularea inițiatorului.

Titlul cap.II. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Adoptat în formularea inițiatorului.

La art.4 alin.1, 2 și 3, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

La art.4 alin.4. urmăriți amendamentul de la pct.15. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Amendamentul a fost adoptat și se modifică alin.4 al art.4 în mod corespunzător.

La alin.5 și 6 ale art.4, comisia nu are obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Adoptat în formularea inițiatorului.

Art.5 alin.1 și 2. Comisia nu are obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu aveți. Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

Art.5 alin.3. Urmăriți amendamentul de la pct.20. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. A fost adoptat amendamentul și se modifică alin.3 în mod corespunzător.

După alin.3, comisia vă propune un alineat nou, alin.4, prin amendamentul de la pct.21. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Amendamentul a fost adoptat, și se introduce alineatul.

La art.6 alin.1, 2 și 3, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nici dumneavoastră. A fost adoptat în formularea inițiatorului.

Titlul cap.III. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

La art.7 alin.1 și 2, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nici dumneavoastră. Votat în formularea inițiatorului.

Art.8 alin.1. Vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.28, pag.8. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. S-a adoptat amendamentul, și se modifică alin.1 al art.8.

Art.8 alin.2. Urmăriți amendamentul de la pct.29. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Adoptat în unanimitate, și se modifică textul în mod corespunzător.

La art.8 alin.3, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu aveți. Adoptat în formularea inițiatorului.

Art.8 alin.4. Urmăriți amendamentul de la pct.31. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Amendamentul a fost adoptat, și se modifică alin.4 corespunzător.

Art.8 alin.5. Urmăriți amendamentul de la pct.32. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Amendamentul a fost admis și se modifică alin.5 în mod corespunzător. În consecință, art.8 va avea alcătuirea rezultată din votul dumneavoastră.

Art.9. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votat în formularea inițiatorului.

Art.10 alin.1. Vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.34. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Adoptat în formularea comisiei prin amendamentul de la pct.34.

Art.10 alin.2. Urmăriți amendamentul de la pct.35. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Amendamentul a fost admis, și se modifică alin.2.

Art.10 alin.3. Urmăriți amendamentul de la pct.36. Nu aveți obiecțiuni. Amendamentul a fost votat, și se modifică alin.3.

Art.11 alin.1. Urmăriți amendamentul de la pct.37. Nu sunt obiecțiuni. A fost adoptat în unanimitate, și se modifică alin.1 în mod corespunzător.

Art.11 alin.2. Urmăriți amendamentul de la pct.38. Nu aveți obiecțiuni. A fost votat amendamentul, și se modifică art.11 alin.2.

La art.12 alin.1 și 2, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votat în formularea inițiatorului.

Art.12 alin.3. Urmăriți amendamentul de la pct.41. Nu aveți obiecțiuni. A fost admis amendamentul, și se modifică alin.3 în mod corespunzător.

La art.13 alin.1, 2 și 3, comisia nu are obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră.

Poftiți, domnule deputat. La care alineat aveți obiecțiuni?

Domnul Árpád-Francisc Márton:

La alin.1, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog.

Domnul Árpád-Francisc Márton:

Textul, așa cum este formulat din punct de vedere al conținutului, este corect. Mi se pare, însă, că ar fi bine ca, din punct de vedere al tehnicii și corelării legislative, să includem o sintagmă: "conform legii". Pentru că, altfel, cineva care a citit doar acest articol și câteva articole mai înainte ar crede că singura autoritate care are competență în obținerea unei licențe pe o frecvență este această autoritate, or știm cu toții că atât ministerul, cât și Audiovizualul are competențe, și se aplică conform legii acest articol.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia.

Domnul Varujan Pambuccian:

Comisia este de acord, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Și inițiatorul este de acord, de asemenea.

Supun votului dumneavoastră art.13 alin.1 cu completarea formulată de domnul deputat și însușită de comisie și de inițiator.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.13 alin.2 și 3. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat în varianta inițiatorului..

Art.13 alin.4. Vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.45. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Amendamentul a fost admis, și se modifică alin.4 în mod corespunzător.

La art.14 alin.1 dacă aveți obiecțiuni. Nu. Alineatul a fost adoptat în formularea inițiatorului.

La art.14 alin.2 vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.47 cu privire la lit.d). Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la lit.d). Nu aveți. A fost adoptat amendamentul, și se modifică lit.d) în mod corespunzător.

Dacă aveți obiecțiuni la celelalte litere de la alin.2. Nu. Votate în formularea inițiatorului.

La art.15 vă rog să urmăriți textul. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votat în formularea inițiatorului.

Art.16. Urmăriți raportul. La alin.1, comisia nu are obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Alineatul a fost votat în formularea inițiatorului.

Art.16 alin.2. Urmăriți amendamentul de la pct.51. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.51. Nu aveți. Alin.2 al art.16 a fost modificat potrivit amendamentului de la pct.51.

După alin.2, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.52 al comisiei care propune două noi alineate la art.16. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. A fost admis amendamentul de la pct.52, și se introduc alin.21 și 22.

La art.16 alin.3, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

La art.16 alin.4 urmăriți amendamentul de la pct.54. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Amendamentul a fost adoptat și se modifică alin.4 în mod corespunzător.

La alin.5, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

Art.16 va avea alcătuirea rezultată din votarea amendamentelelor de către dumneavoastră.

La art.17 alin.1, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

Art.17 alin.2 Urmăriți amendamentul de la pct.57 care se referă exclusiv la modificarea lit.e). Dacă aveți obiecțiuni la amendament. Nu. Amendamentul de la pct.57 a fost admis, și se modifică lit.e) de la alin.2, potrivit amendamentului.

Dacă aveți obiecții la celelalte litere ale alin.2. Nu. Votate în formularea inițiatorului.

Art.18 alin.1, 2 și 3. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votat în formularea inițiatorului.

Art.19 alin.1, 2 și 3. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

Art.20 alin.1, 2, 3 și 4. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votat în formularea inițiatorului.

Art.21, care are un singur alineat. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votat în formularea inițiatorului.

Titlul cap.IV. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

Art.22. Nu aveți obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Art.23 alin.1 și 2. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votat în formularea inițiatorului.

Art.24. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

Art.25. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

Art.26 alin.1 și 2. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

La art.26 alin.3 urmăriți amendamentul de la pct.78 cu privire la lit.a). Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. A fost admis amendamentul, și se modifică alin.3 lit.a) în mod corespunzător.

La lit.b) comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Alin.3 lit.b) a fost votat în formularea ințiatorului.

Art.26 alin.4. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în formularea inițiatorului.

Art.26 alin.5. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.80. Nu aveți. A fost admis amendamentul, și se modifică alin.5 în mod corespunzător.

Alin.6 și 7. Nu aveți obiecțiuni. Votate în unanimitate în formularea inițiatorului. Art.26 va avea alcătuirea rezultată din votul dumneavoastră.

Art.27 alin.1, 2, 3 și 4. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votate în unanimitate în formularea inițiatorului.

Art.28. Comisia nu a avut obiecțiuni la cele patru alineate. Dacă aveți dumneavoastră. Au fost votate în formularea inițiatorului toate alineatele art.28 în ansamblu.

Art.29. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

Art.30. Vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.93. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Amendamentul de la pct.93 a fost adoptat, și se modifică art.30 în mod corespunzător.

Art.31 alin.1. Urmăriți amendamentul de la pct.94. Nu aveți obiecțiuni. Amendamentul a fost admis, și se modifică art.31 alin.1.

Art.31 alin.2. Urmăriți amendamentul de la pct.95. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. A fost admis amendamentul de la pct.95, și se modifică alin.2.

Art.31 va avea alcătuirea rezultată din votarea celor două amendamente - amendamentul de la pct.94 și amendamentul de la pct.95.

Titlul cap.V. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Art.32 alin.1, 2, 3 și 4. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Votat în formularea inițiatorului.

Art.33 alin.1, 2, 3, 4 și 5. Comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră. Votate în formularea inițiatorului.

Art.34 alin.1. Comisia nu are obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Art.34 alin.1 a fost votat în formularea inițiatorului.

Art.34 alin.2. Urmăriți amendamentul de la pct.107. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. A fost admis amendamentul de la pct.107, și se modifică art.34 alin.2 în mod corespunzător.

Art.34 alin.3. Vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.108. Nu aveți obiecțiuni. A fost admis în unanimitate amendamentul și se modifică art.34 alin.3 în mod corespunzător.

La art.34 alin.4, comisia nu a avut obiecțiuni. Nici dumneavoastră nu aveți obiecțiuni. Alin.4 a fost votat în formularea inițiatorului.

În consecință, art.34 va avea alcătuirea rezultată din votarea celor două amendamente de la alin.2 și 3.

Titlul cap.VI. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Art.35 cu cele trei alineate ale sale. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Articolul a fost votat în formularea inițiatorului.

Art.36. Urmăriți amendamentul de la pct.114. La alin.1 nu sunt obiecțiuni. Amendamentul de la pct.114 a fost admis și se modifică art.36 alin.1 corespunzător.

La art.36 alin.2 și 3 dacă aveți obiecțiuni la formularea inițiatorului. Nu aveți. Au fost admise cele două amendamente în formularea inițiatorului.

Art.36 alin.4. Urmăriți amendamentul de la pct.117. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. A fost admis amendamentul de la pct.117, și se modifică alin.4 al art.36.

După alin.4 al art.36, comisia ne propune un alineat nou prin amendamentul de la pct.118. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Amendamentul de la pct.118 a fost admis, și se introduce noul alineat, alin.5, și, în consecință, art.36 va avea alcătuirea rezultată din amendamentul de la pct.114, 117 și 118.

Titlul cap.VII. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Art.37. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Art.38 alin.1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. La nici unul dintre ele comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră. Art.38 a fost votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

Art.39 alin.1 și 2. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

Art.40 alin.1 și 2. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți. Nu. Admis în unanimitate în formularea inițiatorului.

Art.41 cu cele două alineate. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

Art.42. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

Art.43. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

Titlul cap.VIII. Vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.140. Dacă aveți obiecțiuni. A fost admis amendamentul de la pct.140, și se modifică titlul cap.VIII.

Art.44 lit.a) și b). Comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Cele două litere au fost adoptate în formularea inițiatorului.

La lit.c) urmăriți amendamentul de la pct.141, primul de la pag.37. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Amendamentul de la pct.141 cu privire la lit.c) a fost adoptat, și aceasta se modifică corespunzător.

Lit.d) până la lit.i). Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Adoptate în formularea inițiatorului.

Art.45. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Adoptat în unanimitate în formularea inițiatorului.

Art.46. La alin.1, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Adoptat în unanimitate în formularea inițiatorului.

Art.46 alin.1 pct.1. Dacă există obiecțiuni. Adoptat în unanimitate.

La pct.2 urmăriți amendamentul de la pct.143, pag.39. Dacă aveți obiecțiuni la pct.2. Nu. Pct.2 a fost adoptat în unanimitate în varianta comisiei.

Pct.3. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră. Nu. Adoptat în formularea inițiatorului.

Urmăriți pct.4 de la amendamentul de la pct.143. Dacă aveți obiecțiuni. Nu a fost admis amendamentul și se modifică pct.4.

Punctele 5 până la 27, Comisia nu a mai avut amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu. Adoptate în unanimitate, în formularea inițiatorului.

Alineatul 2 de la articolul 46. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră. Votat în unanimitate. (Domnul deputat Andrei Ioan vine la prezidiu)

S-a înregistrat, totuși, o obiecțiune la articolul 46, alineatul 1, la punctul 16.

Domnul Andrei Ioan:

La punctul 15.

Domnul Valer Dorneanu:

La punctul 15. Poftiți.

Domnul Andrei Ioan:

Pentru că la articolul 66, lit.c) s-au eliminat excepțiile prevăzute la articolele 5, 6, 7 și 12, propun ca și la punctul 15 din alineatul 1 al articolului 46 să se elimine excepția referitoare la articolele 5, 6, 7 și 12.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Pambuccian.

Domnul Varujan Pambuccian:

Da, este corectă observația pe care a făcut-o colegul nostru și ne-o asumăm.

Domnul Valer Dorneanu:

Inițiatorul de asemenea.

Deci punctul 15 îl supun votului dumneavoastră, fără finalul "cu excepția prevederilor articolelor 5, 6, 7 și 12 din aceeași ordonanță".

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Unanimitate.

Celelalte puncte rămân cum le-a formulat inițiatorul.

La articolul 46, alineatul 2, întreb din nou dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat alineatul 2 în formularea inițiatorului.

În consecință, articolul 46 va avea alcătuirea rezultată din votarea amendamentelor cu privire la punctul 2, cu privire la punctul 4 și cu privire la punctul 15, restul textelor rămânând în formularea inițiatorului.

Articolul 47, alineatele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votate în formularea inițiatorului.

Articolul 48. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în formularea inițiatorului.

Titlul capitolului IX. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Articolul 49. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Articolul 50, alineatele 1, 2, 3, 4 - dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votat articolul în formularea inițiatorului.

Titlul capitolului X. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Articolul 51. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Articolele 52 și 53. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votate ambele în formularea inițiatorului.

Articolul 54. Dacă aveți obiecțiuni? Votat în formularea inițiatorului.

Titlul capitolului XI. Nu aveți obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Articolul 55, alineatul 1. Nu sunt obiecțiuni. Votat alineatul în formularea inițiatorului.

Articolul 55, alineatul 2. Urmăriți amendamentul 178. Nu sunt obiecțiuni la amendamentul 178. Alineatul 2 de la articolul 55 se modifică în mod corespunzător.

Articolul 55, alineatul 3. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Votat în formularea inițiatorului.

Articolul 56. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră. Votat în formularea inițiatorului.

Articolul 57. Nu aveți obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Articolul 58 până la alineatul 8. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Cele 8 alineate se votează în formularea inițiatorului.

La alineatele 9 și 10, comisia, de asemenea, nu a avut amendamente. Nici dumneavoastră.

În consecință, tot articolul 58 rămâne ca în formularea inițiatorului.

Articolul 59. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în formularea inițiatorului.

Articolul 60. Nu aveți obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Titlul capitolului XII. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Articolul 61. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Articolul 62. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Articolul 63. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Articolele 64, 65. Nu sunt obiecțiuni. Votate ambele în formularea inițiatorului.

Articolul 66, lit.a), b) - dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votate cele două în formularea inițiatorului.

La lit.c), vă rog să urmăriți amendamentul 211 de la pag.60. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul 211 cu privire la lit.c), care se modifică în mod corespunzător.

Lit.d), comisia nu are obiecțiuni, nici dumneavoastră. Votat în formularea inițiatorului.

După lit.d), comisia, prin amendamentul 211, ultimul de la pag.60, propune o literă nou, lit.e). Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 211 cu privire la lit.e), care completează textul articolului 66.

Articolul 67. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat în formularea inițiatorului, până la alineatul 3. Alineatele 1, 2, 3 se votează, deci, în formularea inițiatorului, în unanimitate.

La alineatul 4, dacă aveți obiecțiuni? Nici aici. Votat în unanimitate.

După articolul 67, care s-a votat în formularea inițiatorului, cu toate cele 4 alineate, comisia, prin amendamentul 216, propune un articol II nou. Vă rog să urmăriți amendamentul 216. Nu aveți obiecțiuni. Votat amendamentul în unanimitate. Se introduce articolul II.

Vă rog să constatați că am parcurs întreg proiectul de lege și ordonanța.

Domnul președinte Pambuccian dorește o scurtă intervenție, la sfârșitul dezbaterilor și votării textelor pe articole.

Domnul Varujan Pambuccian:

Domnule președinte,

Doresc să mulțumesc comisiei, a fost un maraton cu această lege și toți colegii s-au mobilizat și doresc să le mulțumesc pentru foarte marea eficiență de care au dat dovadă.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Fiind o lege tehnică și apropiindu-se și ora votului final, prezența fiind bună, supun acest proiect votului dumneavoastră în ansamblu, cu precizarea că este vorba de o lege ce se votează în condițiile articolului 74 alineatul 1 din Constituție.

Cine este pentru? Vă rog să vă exprimați prin vot. Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri? Unanimitatea celor 293 de colegi care și-au înregistrat votul.

Vă mulțumesc, stimați colegi, și îi mulțumim și domnului ministru pentru prezență.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 29 juin 2022, 19:38
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro