Plen
Ședința Camerei Deputaților din 10 octombrie 2002
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.144/19-10-2002

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 10-10-2002 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 10 octombrie 2002

Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților.

Ședința a început la ora 9,50.

Lucrările au fost conduse de domnul Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Nicolae Leonăchescu și Tudor Mohora, secretari.

 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Dați-mi voie să deschid ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din cei 344 de deputați sunt prezenți 263, 81 sunt absenți, din care 43 participă la alte acțiuni parlamentare.

Vă voi prezenta pentru început informarea cu privire la inițiativele legislative care sunt înregistrate la Biroul permanent și care urmează să fie trimise spre avizare comisiilor permanente.

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind înființarea Organizației Internaționale pentru Dezvoltarea Sectorului Piscicol în Europa Centrală și de Est.

A fost sesizată - în fond - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, iar pentru aviz - Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 17 octombrie 2002.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, adoptat de Senat în ședința din 3 octombrie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, următoarele comisii: - în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; - pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 18 noiembrie 2002.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, adoptat de Senat în ședința din 3 octombrie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, următoarele comisii: - în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; - pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 21 noiembrie 2002.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

Vă mai informez cu privire la legile care au fost depuse la secretarul general al Camerei Deputaților, pentru a vă exercita dreptul de sesizaare a Curții Constituționale.

- Legea pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state.

- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2002 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.

- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2002 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome "Monitorul Oficial".

- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2002 privind repartizarea profitului realizat de Compania Națională Aeroportul Internațional București - Otopeni S.A. pentru anul 2001.

- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2002 pentru modificarea și completarea Codului penal.

- Legea pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.95(46) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la Londra la 27 aprilie 2001.

- Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 50/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantității de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat în anul 2001.

Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2002 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor (amânarea votului final).

Primul proiect înscris pe ordinea de zi de astăzi este cel cu privire la aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2002 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

Suntem în procedură de urgență.

Domnule Bivolaru sau domnule Antal, vă rog să propuneți timpii de dezbatere.

 

Domnul Antal István:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Ordonanța de urgență nr. 84 din 2002 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 21 din 1992 privind protecția consumatorilor a fost aprobată în Comisia pentru industrii și servicii, discutat și aprobat în ședințele din 3 și 26 septembrie, cu unele modificări. Amendamentele respective se referă la precizări, mai bine spus precizarea expesă, conform căreia contravenienții sunt obligați să suporte și cheltuielile necesare pentru vindecarea și refacerea integrității corporale a consumatorilor afectați de faptele iresponsabile ale acestor agenți economici.

Discuțiile s-au purtat pe această temă și împreună cu reprezentanții inițiatorilor am căzut de acord și am formulat un nou alineat privind această problemă și la fel am introdus un articol II.

Drept pentru care, eu propun 15 minute pentru dezbateri generale, dacă sunt, și două minute pentru intervenții, dacă dorește cineva din partea colegilor noștri.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Cine este pentru această repartizare a timpilor de dezbatere? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă dorește cineva să facă intervenții în prealabil? Trecem la dezbatere proiectului de lege. Vă rog să urmăriți în paralel raportul comisiei cu proiectul de lege și cu ordonanța.

La titlul proiectului de lege nu sunt obiecțiuni.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu.

Votat în unanimitate.

La articolul unic, vă rog să urmăriți amendamentul 2. Comisia propune modificarea acesteia și renumerotarea lui în art. I.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La titlul ordonanței de urgență dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

La art. I dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut, nici dumneavoastră. Votat în unanimitate.

De fapt, art. I, preambul.

La pct. 1 din art. I vă rog să urmăriți amendamentul 5 al comisiei.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul 5, se modifică pct. 1 de la art. I.

Întreb comisia dacă la pct. 2 din ordonanță nu rezultă explicit din raport. Ați făcut vreo propunere la pct. 2 de la art. I?

Stimați colegi,

V-aș ruga să fiți atenți la raport. Comisia, la pct. 1 de la art. I a introdus prin amendamentul 5 modificarea alin. 2, 3 și 4. Amendamentul 5 este, însă, urmat și de amendamentul 7 care se referă la introducerea unui nou punct, alin. 4.

Întreb din nou dacă la amendamentele 5 și 7 aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentele, se modifică pct. 1 de la art. I, în sensul că se introduc alin. 2 și 3, modificate potrivit amendamentului și se mai introduce alin. 4.

Alineatul 3 rămâne nemodificat, de la pct. 1. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni la alin. 3? Nu. Votat în unanimitate.

La pct. 2 din art. I din ordonanță comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art. II din ordonanță dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

După articolul final din ordonanță, art. 2, vă rog să urmăriți în raport amendamentul 10, prin care se propune, la proiectul de lege introducerea unui art. II. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 10? Nu aveți. Adoptat în unanimitate, se introduce în Proiectul de Lege de aprobare a ordonanței art. II.

Vă rog să constatați că am parcurs acest proiect de lege. Îl vom supune votului final în ziua de marți, destinată ședinței de vot final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale (amânarea votului final).

Punctul 3, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității cu închisoare contravențională.

Domnul ministru Ivanov are cuvântul să prezinte din partea inițiatorului acest proiect de lege.

 

Domnul Alexe Costache Ivanov (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Doamnelor și domnilor deputați,

Închisoarea contravențională, ca sancțiune contravențională a fost introdusă în legislația noastră prin Decretul nr. 328/1996 privind sancțiunea unor contravenții la regulile de călătorie cu trenul.

Apărută la început cu caracter de excepție, pe parcursul anilor, mai multe reglementări la nivelul legii au prevăzut sancționarea unor fapte cu închisoarea contravențională, deși Legea-cadru nr. 32/1968 nu a preluat această sancțiune în sistemul sancțiunilor contravenționale.

De aceea, pentru găsirea unor alternative ale sancțiunilor privative de libertate de scurtă durată, în intenția de a-l feri pe contravenient de mediul penitenciar a fost adoptată Legea nr. 82/1999 privind înlocuirea închisorii contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unor activități în folosul comunității.

Prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, atât închisoarea contravențională, cât și prestarea unei activități în folosul comunității au fost prevăzute ca sancțiuni contravenționale principale.

Ținând seama de o serie de disfuncționalități semnalate în literatura de specialitate și în practica instanțelor judecătorești, în legătură cu aplicarea și executarea acestor sancțiuni, a fost necesar să fie întocmită această ordonanță prin care s-a dispus ca reglementarea aplicării sancțiunii închisorii contravenționale sau, după caz, a prestării unei activități în folosul comunității, exercitarea căilor de atac, precum și locurile și modalitățile de executare să se facă prin lege specială.

În acest sens, Guvernul a adoptat această ordonanță care, în principal, conține o serie de reglementări care sunt de natură să regleze într-un mod fericit, spunem noi, disfuncționalitățile care au fost semnalate, atât în literatura de specialitate, cât și în practica judiciară.

Astfel, se stabilește durata sancțiunilor care prin închisoare contravențională este de la o lună la șase luni, iar pentru prestarea unei activități în folosul comunității de la 50 la 300 de ore. În cazul în care contravenientul este minor sau a împlinit vârsta de 16 ani, durata se reduce la jumătate.

Se instituie regula, potrivit căreia, cele două sancțiuni nu pot fi stabilite decât prin lege și numai alternativ cu sancțiunea amenzii.

Sancțiunile nu pot fi aplicate decât contravenienților persoane fizice și numai de instanța de judecată.

Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității poate fi aplicată numai cu acordul contravenientului.

Se reglementează procedura aplicării sancțiunilor, căilor de atac, împotriva hotărârilor în care au fost aplicate, precum și punerea în executare a acestora, condițiile de executare și prescripția executării.

Pentru a se pune capăt practicii neunitare a instanțelor judecătorești, care în baza art. 17 din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială a ordinii publice și a liniștii publice, practică care, așa cum am arătat, era neuniformă, s-a propus ca în situația în care agentul constatator sau, după caz, instanța de judecată a apreciat amenda ca îndestulătoare în raport cu fapta comisă, aceasta să nu mai poată fi transformată ulterior în închisoare contravențională, în aceste situații încasarea amenzii urmând să se facă prin executare silită, potrivit dispozițiilor privind executarea creanțelor bugetare.

A fost prevăzută posibilitatea pentru contravenient de a face plângere împotriva măsurilor luate cu privire la conținutul activităților desfășurate în folosul comunității, în condițiile în care se realizează, precum și în care se execută supravegherea și se stabilește procedura de soluționare a plângerii.

S-a prevăzut aborgarea Legii nr. 82/1999 privind înlocuirea închisorii contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității, precum și unele dispoziții din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice.

Față de cele arătate, a fost elaborat proiectul de lege alăturat, prin care vă rugăm să aprobați Ordonanța Guvernului privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități, domnul profesor Neagu, președintele comisiei. Vă rog să prezentați raportul comisiei.

 
 

Domnul Ion Neagu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia noastră a fost sesizată în fond cu acest Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2000 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale.

S-a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ.

De asemenea, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a avizat favorabil acest proiect de lege.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil proiectul de lege, cu o anumită recomandare.

După dezbatere s-a hotărât în Comisia juridică, de disciplină și imunități, cu unanimitate de voturi, ca Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unor activități în folosul comunității și închisorii contravenționale să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, cu amendamentele respinse, astfel cum rezultă din anexă, care face parte integrantă din prezentul raport.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă dorește cineva dintre dumneavoastră să participe la dezbateri generale? Poftiți, domnule deputat.

 
 

Domnul Márton Arpád Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Salutăm apariția acestei ordonanțe, credem că este binevenită, tocmai din cauzele care au fost enumerate de către inițiator. Am ridicat, este adevărat, nu ca amendamente concrete, textuale, niște probleme de fond în Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale legate de această ordonanță, pe care le supun atenției dumneavoastră și în primul rând inițiatorului. Poate la Senat se va găsi o soluție pentru rezolvarea acestora.

Pentru că, astfel cum această ordonanță este formulată, există posibilitatea ca în anumite cazuri contravențiile să fie pedepsite mai aspru decât infracțiunile.

În cazul infracțiunilor care se pedepsesc cu închisoarea, mai multe infracțiuni se contopesc. Deci, nu se adaugă, se primește un număr de zile, luni sau ani de închisoare mai puține decât dacă ele s-ar adăuga.

Dacă este vorba, însă, de o contravenție care este o faptă, zic eu, nu atât de gravă ca infracțiunea și se constată din același proces-verbal, pedepsele, chiar cele cu închisoare, se adaugă.

Deci, este o prevedere mai gravă decât cea din Codul penal.

Pe de altă parte, există în art. 9 o problemă legată de minoritate. În cazul când contravenientul nu dispune de mijloace materiale și financiare pentru plata acestuia, se pune în discuție posibilitatea aplicării sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității.

Ca atare, cea mai blândă pedeapsă pentru un minor, în această situație de contravenție, este punerea în discuție a unei activități în folosul comunității. Or, știm că în Codul penal există posibilități mult mai blânde față de un minor care a comis o faptă penală, o infracțiune, decât față de minorul care a comis o contravenție.

Și cea de-a treia problemă care nu reiese din acest text, dacă și în cazul contravenientului minor se va aplica aceeași măsură, în cazul închisorii contravenționale, adică să fie deținute în locuri separate de adulți.

Sper că la Senat aceste probleme de esență, care nu necesită doar anumite amendamente, ci o gândire de fond, să se rezolve.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva să intervină, inițiatorul sau vreun coleg deputat? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

La titlul ordonanței dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Cuprinsul articolului unic. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat în unanimitate.

Titlul ordonanței. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Articolul 1, 2 și 3. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Articolul 4 și 5. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Capitolul II, art. 6, 7 și 8. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Articolele 9, 10 și 11. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Articolele 12, 13. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Capitolul III, art. 14 și 15. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Articolele 16 și 17. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Articolele 18 și 19. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Articolele 20 și 21. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Articolele 22, 23 și 24. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Capitolul III, art. 25, 26 și 27. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Articolul 28. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Am parcurs, stimați colegi, pe texte proiectul de lege și Ordonanța Guvernului nr. 55/2002. O vom supune votului final marți.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea anexei nr.1 din Legea nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești. (amânarea votului final).

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea Anexei I din Legea nr. 290/2002. Procedură de urgență. Comisia pentru învățământ, aveți cuvântul să propuneți timpii de dezbateri.

 

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de lege menționat a fost înaintat comisiei prin adresa Biroului permanent nr. 330 din 24 iunie 2002. Acest proiect de lege a fost avizat favorabil de către Comisia pentru buget, finanțe și bănci și de Comisia juridică, de disciplină și imunități. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a avizat favorabil proiectul de lege, cu modificările Consiliului Legislativ, deci a avizat favorabil proiectul de lege.

Proiectul de lege privește aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea Anexei nr. 1 din Legea nr. 290 din 2002, în sensul că poziția nr. 16 din anexă, referitoare la Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice se elimină, acesta trecând din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice în structura Regiei Naționale a Pădurilor, ca unitate fără personalitate juridică.

La solicitarea Universității Ioan Cuza din Iași și a Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru acvacultură și ecologie acvatică Iași, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării și Academiei de Științe Agricole și Silvice s-a luat în dezbatere și trecerea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru acvacultură și ecologia acvatică Iași, din subordinea ASAS, în structura și în administrarea Universității Ioan Cuza, Iași, prin modificarea Anexei nr. 6 a Legii nr. 290 din 2002.

Conform carcterului și conținutului său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 72 din Constituție.

La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitați, în conformitate cu prevederile art. 51 și art. 52 din Regulamentul Camerei Deputaților, domnul Corega Constantin, secretar de stat, și domnul Ianos Ioan, director general în Ministerul Educației și Cercetării, domnul Ionescu Ovidiu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, domnul academician Hera Cristian, președinte, domnul Sin Gheorghe, secretar general, și domnul academician Giurgiu Victor, președinte al Secției de Silvicultură din Academia de Științe Agricole și Silvice, domnul Dumitru Gheorghe, director general, și domnul Părnuță Gheorghe, director științific de la Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice.

Au participat, de asemenea, domnii deputați Ianculescu Marian și domnul deputat Niculescu Mihai de la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.

La lucrările comisiei au fost prezenți 21 de deputați din totalul de 25 de membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu 21 de voturi, deci s-a votat în unanimitate.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 17 iunie 2002. În urma dezbaterii, comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege.

Fiind vorba de procedură de urgență, noi propunem 5 minute pentru dezbateri generale și câte un minut pe articole.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această repartizare a timpilor de dezbatere? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

La titlul acestuia dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat în unanimitate.

Rectific. La titlul proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 1, nu la forma inițială a titlului. Nu aveți. Admis amendamentul 1, titlul legii de aprobare a ordonanței se modifică în mod corespunzător.

La articolul unic al proiectului de lege urmăriți amendamentul 2. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, se modifică articolul în mod corespunzător.

La titlul ordonanței de urgență dacă aveți obiecțiuni? Nu. Adoptat în unanimitate.

Articolul I din ordonanță. Vă rog să urmăriți amendamentul 3, care îl modifică. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Adoptat amendamentul 3, art. I din ordonanța de urgență se transformă în 11, potrivit amendamentului 3.

Articolul II nu se modifică, domnule președinte Antal? Cine participă la dezbaterea acestui proiect? Articolul II din ordonanță nu se modifică, după părerea comisiei. Vă rog să urmăriți raportul.

Urmăriți partea a doua a amendamentului 3. La art. II din ordonanță este o ușoară modificare: "ca unitate cu personalitate juridică", în loc de "fără". Deși este un singur cuvânt, se modifică sensul întregului articol și soluția.

Dacă aveți obiecțiuni la partea a doua a amendamentului 3, cel cu privire la art. II. Nu aveți. Adoptat amendamentul și se modifică în mod corespunzător articolul.

După articolul II, comisia propune prin amendamentul 4 încă patru articole care să fie numerotate I, II, III, IV. Urmăriți, vă rog, în întregime amendamentul 4. Dacă aveți obiecțiuni? Vă întreb la fiecare în parte: 21? Nu sunt obiecțiuni. Adoptat în unanimitate.

22? Nu sunt obiecțiuni. Adoptat în unanimitate.

23? Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

24? Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

După art. II până la IV, comisia ne propune, prin același amendament 4, un articol nou, art. III. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Comisia ne mai propune un nou art. III1, putea fi numerotat cu ușurință IV, că, de fapt, nu se referă la unul existent, de aceea rog staff-ul tehnic să facă numerotarea corectă.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Am parcurs și acest proiect de lege, îl vom supune votului final marți.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2002 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar (amânarea votului final).

Următorul proiect înscris pe ordinea de zi este cel privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 64/2002 pentru completarea Ordonanței de urgență nr. 58/2001. Tot procedură de urgență, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport. Vă rog.

 

Domnul Asztalos Ferenc:

În conformitate cu prevederile art. 89 și 107 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a fost sesizată spre dezbatere și avizare în procedură de urgență cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2002 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar. Proiectul de lege menționat a fost avizat de Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru sănătate și familie și Comisia juridică, de disciplină și imunități. De asemenea, comisia a avut în vedere și avizul Consiliului Legislativ.

Proiectul de lege vizează completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2001, care nu cuprinde prevederi referitoare la sumele încasate pentru înscrierea și participarea la concursul de rezidențiat. Întrucât acest concurs necesită pentru organizare și desfășurare anumite cheltuieli, se impune completarea prevederilor referitoare la perceperea de sume pentru înscrierea și participarea la concursul de rezidențiat, modul de stabilire a cuantumului acestora, modalitățile de încasare și gestionare, precum și natura cheltuielilor ce se pot efectua din aceste sume.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 72 din Constituție.

La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu art. 51 și 52 din Regulamentul Camerei Deputaților, doamna Daniela Bartoș, ministrul sănătății și familiei.

La lucrările comisiei au fost prezenți 21 de deputați, din totalul de 25 de membri ai comisiei. Raportul a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 17 iunie 2002.

În urma dezbaterii, comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente. Vă mulțumesc.

De asemenea, noi propunem câte 1 minut pentru cele 3 articole. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule coleg.

Dacă sunteți de acord cu această propunere de repartizare? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege și a ordonanței.

Dacă nu sunt colegi care doresc să facă precizări prealabile? Nu sunt.

La titlul proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptat în formularea Senatului.

Textul articolului unic din lege. Vă rog să urmăriți amendamentul nr. 1.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis amendamentul, se modifică articolul unic în mod corespunzător.

La titlul ordonanței de urgență, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Preambulul articolului unic din ordonanța de urgență. Vă rog să urmăriți amendamentul nr. 2.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La cuprinsul art. III1, urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 3.

Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Admis amendamentul nr. 3. Textul art. III1 va avea alcătuirea rezultată din votarea amendamentului nr. 3.

Și, cu aceasta, am parcurs și textul ordonanței de urgență și pe cel al proiectului de lege. Vom supune și această lege votului final marți.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea unor burse de consiliu local pentru asigurarea învățământului preșcolar și primar din mediul rural cu personal calificat (amânarea votului final).

Propunerea legislativă privind înființarea unor burse de consiliu local pentru asigurarea învățământului preșcolar și primar din mediul rural cu personal calificat.

Dorește cineva dintre inițiatori să prezinte proiectul? Vă rog. V-aș ruga să prezentați pe scurt propunerea dumneavoastră legislativă.

 

Domnul Adrian Moisoiu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Propunerea noastră legislativă privind asigurarea învățământului preșcolar și primar din mediul rural cu personal calificat, pornește de la o necesitate a învățământului românesc în clipa de față, necesitate care rezidă din faptul că în școlile noastre din mediu rural, în clipa de față, sunt multe cadre didactice necalificate. Ideea de la care s-a pornit a fost aceea că, dacă, în acește școli ar putea fi oameni autohtoni, din comuna respectivă, unde și funcționează școala, în acest caz, oamenii ar beneficia de toate drepturile respective și ar rămâne alături de satul din care provin.

În același timp, se fac și o serie întreagă de economii, pentru că aceste cadre didactice nu mai trebuie să-și caute locuință, să mai fac navetă, nu se mai plătește nimic pentru navetă, deci, din toate punctele de vedere, este benefic.

Rugămintea noastră, a inițiatorilor, este să vă aplecați cu atenție asupra ei și să fiți de acord cu propunerea noastră. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia de învățământ?

 
 

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia noastră a fost sesizată spre dezbatere și avizare cu Propunerea legislativă privind înființarea unor burse de consiliu local pentru asigurarea învățământului preșcolar și primar din mediul rural cu personal calificat. Propunerea legislativă a fost avizată de Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. De asemenea, comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ și punctul de vedere al Guvernului.

Propunerea legislativă vizează pregătirea unor cadre didactice calificate pentru învățământul preșcolar și primar din mediul rural, prin acordarea de burse unor tineri din localitățile respective, care, după terminarea studiilor, vor reveni să lucreze într-o unitate de învățământ pe raza comunei respective.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 72 din Constituție.

La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 51 și 52 din Regulamentul Camerei Deputaților, domnul Constantin Corega, secretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării.

La lucrările comisiei au fost prezenți 14 deputați din totalul de 25 de membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu 13 voturi pentru și 1 abținere, din votul celor prezenți.

În urma dezbaterii, comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoareale amendamente. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Dacă dorește cineva să intervină în dezbateri? Poftiți.

 
 

Domnul Asztalos Ferenc:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am prezentat raportul comisiei în calitate de vicepreședinte, iar acum permiteți-mi, pe scurt, să-mi exprim punctul personal de vedere în legătură cu această inițiativă legislativă.

A intrat în portofoliul comisiei această inițiativă a celor 6 colegi din comisia noastră pe data de 3 martie și termenul de a depune raportul era pe data de 19 aprilie. Deci, vă dați seama că de nenumărate ori, de vreo patru ori s-a discutat această inițiativă legislativă și, de fapt, acel text care se află în fața dumneavoastră nu este inițiativa celor 6 colegi din Comisia pentru învățământ, mai bine zis, spun că este inițiativa Comisiei de învățământ.

În raport s-a subliniat că s-a ținut cont și de punctul de vedere al Guvernului. Vreau să vă spun că acesta, sub semnătura domnului prim-ministru Adrian Năstase, era cât se poate de clar: "Nu susține Guvernul această inițiativă legislativă!" Timp de 3 luni, și Ministerul Educației și Cercetării avea același punct de vedere.

Spre surprinderea mea, săptămâna trecută, Ministerul Educației și-a schimbat punctul de vedere. Până ce a avut loc ultima dezbatere, ministerul spunea că, de fapt, nu e nevoie de o asemenea inițiativă legislativă, fiindcă problemele care ar trebui să se rezolve prin acest act normativ se pot rezolva pe baza actelor normative existente.

Eu susțin același punct de vedere și aș dori să vă dau doar un singur exemplu, articolul..., am să mă uit imediat precis care este numărul articolului din Legea admistrației publice unde se specifică atribuțiile consiliului local și se arată cât se poate de clar că în mediul rural, cei care lucrează în sănătate pot avea anumite facilități din partea consiliului local. Asemenea facilități se pot acorda și personalului didactic.

Deci, suntem în fața unui act normativ, care, dacă va fi adoptat, nici nu ajută, dar, sincer vorbind, nici nu strică lucrurile. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule profesor Mincu, poftiți.

 
 

Domnul Iulian Mincu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Susțin acest act normativ, această lege pe care au prezentat-o colegii noștri, pentru că este vorba de problema învățământului în mediul rural și a atașării cadrelor didactice pentru locul în care vor lucra. Și ei vor fi mult mai legați de locul în care s-au născut și se vor întoarce acolo.

Vreau să vă spun că faptul că Ministerul Educației și Cercetării a revenit asupra poziției sale demonstrează că punctul de vedere pe care l-a susținut comisia este absolut real. Să nu uităm că în mediul rural noi avem cele mai puține cadre calificate, să nu uităm că, în ultimul timp, din mediul rural sunt cei mai puțini studenți care termină facultățile și universitățile, sub 1%. Să nu uităm că din mediul rural sunt numai 7% cei care ajung la licee.

Deci, problemele care se pun, se pun foarte serios, foarte grav, pentru că 47% din populație reprezintă mediul rural. De aceea, susțin această lege. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Poftiți, domnule deputat. Dar haideți să încercăm să și dezbatem legea, dacă doriți să o dezbatem astăzi...

 
 

Domnul Vekov Karoly-Janos:

Stimate domnule președinte,

Stimați colegi,

Legat de această propunere legislativă, aș sublinia un lucru: la ora actuală, situația socială a țării impune o atenție deosebită față de cei care sunt în situație grea din punct de vedere material și nu numai. Această lege, în ciuda celor afirmate într-unul din discursurile anterioare, totuși, este o reglementare mult mai largă, mai cuprinzătoare, decât reglementările de până acum. Acest lucru înseamnă că este o lege utilă, care oferă cel puțin șansa pentru unii care doresc să meargă în mediul rural să-și facă datoria acolo, în condițiile care nu sunt chiar cele mai ideale la ora actuală.

Prin urmare, eu cred că merită să fie susținută această propunere legislativă, întrucât răspunde unor cerințe concrete la ora actuală în țară. Cu atât mai mult cu cât, se știe foarte bine, în prezent cadrele didactice fug, pur și simplu, din fața mediului rural.

Avem interesul să creăm niște condiții care să permită ca și copiii care invață în mediul rural să-și poată însuși cunoștințele pe baza cărora să fie competitivi în viața lor și în cariera lor, care urmează după aceasta. Atât am avut de sus. Mulțumesc frumos.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Fără să vă restricționez dreptul la dezbateri generale, eu vă rog să analizați dacă doriți să începem dezbaterea pe texte sau nu. Poftiți.

 
 

Domnul Emil Rus:

O propoziție doar, domnule președinte.

Stimate domnule președinte,

Vă mulțumesc că mi-ați acordat cuvântul și vreau să declar că susțin acest act normativ, la care am fost și inițiator. Am inițiat acest proiect de lege pentru că există sate îndepărtate, care, de 50 de ani, nu beneficiază de un învățător sau un educator. În acest sens am propus acest act normativ, pentru ca primarii să aibă posibilitatea să soluționeze această problemă.

Și de acest act normativ beneficiază inclusiv populația maghiară, pentru că sunt sate care au aceleași probleme ca și celelalte, românești. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai dorește cineva? Poftiți, domnule deputat.

 
 

Domnul Adrian Moisoiu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aș dori să fac câteva precizări în legătură cu cele afirmate de domnul vicepreședinte puțin mai devreme. Mă refer aici la Legea nr. 215, care a fost amintită și care spune în art. 38 pct. o) că: "Consiliul local, între atribuțiile sale, hotărăște, în localitățile cu medici sau cu personal sanitar în număr insuficient, acordarea de stimulente în natură și în bani precum și de alte facilități, potrivit legii, în scopul asigurării serviciilor medicale pentru populație. Asemenea facilități pot fi acordate și personalului didactic".

Fraza în care se face trimiterea către personalul didactic este una foarte ștearsă și care, în condițiile unui control sever al Curții de Conturi, în orice moment, ar putea să nu permită consiliului local ca, în felul acesta, să poată să acorde această pregătire de cadre didactice din comuna respectivă. Iată un prim motiv pentru care legea este necesară.

În al doilea rând, în legătură cu exprimarea, cu propunerea legislativă a Guvernului, acolo a apărut o problemă. Și anume, problema era legată de modul în care pot să fie finanțate aceste burse. S-a găsit ulterior în raport completarea: "Iar veniturile care se pot constitui la pct. 31" și din discuțiile purtate cu diverși primari din diverse localități oamenii au spus că, într-adevăr, pot ca din partea consiliului local să susțină asemenea burse necesare.

În consecință, cred că toate problemele sunt rezolvate. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat.

 
 

Domnul Antal Istvan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nimeni nu a spus, nici eu nu am spus că intenția inițiatorilor nu este bună, că nu ar veni în ajutorul unei probleme acute, dar vreau să vă spun că, de fapt, cu această situație de lipsă de specialiști nu se confruntă doar învățământul preșcolar și primar din mediul rural, cu aceleași probleme se confruntă și cei de la gimnaziu: avem lipsă de profesori de limbă română, de limbă engleză, de limbă franceză, avem nevoie de informaticieni ș.a.m.d. Deci, avem nevoie de o reglementare mai largă, o reglementare generală, care, într-adevăr, să vină în ajutorul sistemului național de învățământ.

Și, datorită acestui punct de vedere, ministerul și-a exprimat punctul său de vedere, că prin Proiectul de Lege al învățământului preuniversitar va încerca să rezolve această problemă, într-adevăr, acută.

Iar, în ceea ce privește acel articol la care am făcut referire în intervenția mea anterioară, permiteți-mi să-l citesc (este vorba de art. 38 alin. 2 lit. o): "Consiliul local hotărăște în localitățile cu medici sau cu personal sanitar în număr insuficient acordarea de stimulente în natură și în bani precum și de alte facilități, potrivit legii, în scopul asigurării serviciilor medicale pentru populație. Asemenea facilități pot fi acordate și personalului didactic".

Iar eu am afirmat că, de fapt, prin acest act normativ nu vom crea alte posibilități suplimentare, ci se reglementează acel domeniu care deja este reglementat prin acest articol. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Să trecem la dezbaterea proiectului de lege pe articole.

La titlul acestuia, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut.

Votat în unanimitate.

La art. 1, comisia nu a avut obiecțiuni, dacă aveți dumneavostră? Nu.

Votat în unanimitate.

La art. 2 alin. 1, urmăriți amendamentul nr. 2.

Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

La art. 2 alin. 2, dacă aveți obiecțiuni la amendamentul comisiei de la pag. 3? Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Deci, art. 2 va avea alcătuirea rezultată din amendamentul nr. 2.

După alin. 2, comisia propune un text nou, alin. 4. Vă rog să observați că la... Aș ruga staff-ul comisiei să lucreze mai atent la raport, pentru că pe marginea raportului se pune numărul amendamentului, nu al articolului. Nu mai înțelegem unde e amendament și unde este text!

Deci, la art. 2 comisia a propus modificarea alin. 1, alin. 2 rămâne cum a fost.

S-a votat în consecință alin. 1.

Alin. 2 de la art. 2, înțeleg, din felul cum este prezentat raportul - repet, cu deficiențe - că nu a fost modificat.

Dacă aveți dumneavostră obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

După actualul alin. 2 de la art. 2, s-ar părea că s-a propus un alin. 3.

Dacă aveți obiecțiuni la acesta? Nu.

Votat în unanimitate.

După alin. 3, comisia propune un alin. 4, vă rog să-l urmăriți.

Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

La art. 31, urmăriți amendamentul de la pag. 3 al comisiei.

Aveți obiecțiuni? Poftiți, domnule deputat.

 
 

Domnul Marton Arpad:

Art. 3 alin. 1 face ca această lege să nu se aplice către nimeni: "Sursele de finanțare a burselor prevăzute la art. 1 se asigură din bugetele consiliilor locale, care sunt beneficiarele "contractelor de muncă încheiate".

După cum știu eu, profesorii și învățătorii, nici unii dintre ei, nu încheie contracte cu consiliile locale. Și consiliile locale nu sunt beneficiare ale acelor contracte de muncă.

Dacă acest articol rămâne așa cum este formulat, el nu poate fi aplicat pentru nimeni.

 
 

Domnul Viorel Dumitru Mănescu:

Reprezentantul comisiei și al inițiatorilor? Poftiți.

 
 

Domnul Adrian Moisoiu:

Domnule președinte,

În ideea noastră, a inițiatorilor și a comisiei, în discuție a fost că aceste consilii locale, de îndată ce sunt ele finanțatoarele acestor burse, este normal ca și bursierii să aibă obligații față de ele după ce își vor termina pregătirea didactică. Deci, ei au încheiat un contract de școlarizare și de obligații post-școlarizare cu consiliile locale.

Bineînțeles, în calitatea lor de cadru didactic, categoric că sunt în același timp și cadre didactice, dar 5 ani de zile după terminarea școlii au obligația să-și onoreze contractul de studii pentru care au fost finanțați. Mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule Antal.

 
 

Domnul Antal Istvan:

Vedeți, dumneavoastră, că aici apare deja prima problemă care contravine celor stipulate de Legea învățământului, în care se spune cât se poate de clar că toate posturile se ocupă prin concurs. Iar prin această legislativă noi încercăm să punem obligativitatea, pentru cei care au primit aceste burse, să se întoarcă la acele catedre unde au fost înainte de a le primi. Dar ce se întâmplă cu ei, dacă, eventual, nu câștigă acel concurs pentru ocuparea postului respectiv?

Iar o altă problemă, contractul nu se face între învățător și consiliul local, cartea de muncă a acestor cadre didactice se află la inspectoratele școlare. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai dorește cineva să intervină? Nu.

Stimați colegi,

Eu sunt obligat, după regulament, să supun întâi votului amendamentul comisiei.

Deci, la art. 3 alin. 1, supun votului amendamentul comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Cu majoritate de voturi, s-a adoptat amendamentul comisiei de la art. 3 alin. 1.

La art. 3 alin. 2, urmăriți amendamentul comisiei de la pag. 4.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptat în unanimitate amendamentul, se modifică alin. 2 de la art. 3 în mod corespunzător.

La 41, urmăriți, vă rog, amendamentul de la pag. 4.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Adoptat amendamentul, se modifică art. 4 alin. 1 în mod corespunzător.

Art. 42. Urmăriți amendamentul de la pag. 5, al doilea în ordinea... Îmi pare rău că avem asemenea dificultăți, dar, poate, staff-ul de la această comisie va face în continuare raporturi mai bune.

Dacă aveți obiecțiuni la alin. 2? Nu.

Votat în unanimitate.

Alineatul 3 de la articolul 4. Vă rog să-mi traduceți și mie ce înțelegeți dumneavoastră, comisia, "trece la articolul 2 alineatul 2". Articolul 2 alineatul 2 are deja un alineat.

Cea mai bună soluție pentru mine ar fi fost să trimit raportul înapoi comisiei pentru...

 
 

Domnul Adrian Moisoiu:

Domnule președinte, deja este foarte lămurită...

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Deci, alineatul 3 de la art.4 dispare?

 
 

Domnul Adrian Moisoiu:

Da, și este prins în articolul 2 alineatul 2.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră eliminarea alineatului 3 de la articolul 4.

Dacă sunteți de acord? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La articolul 4 alineatul 4 nu există nici o modificare. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în formularea inițiatorului.

Articolul 5 alineatul 1, vă rog să urmăriți amendamentul Comisiei de la pag.6. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat amendamentul. Se modifică articolul în mod corespunzător.

Alineatul 2 rămâne nemodificat. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Alineatul 3. Comisia propune eliminarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Articolul 6. Urmăriți amendamentul de la pag.6 și începutul pag.7. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul, se modifică articolul 6, în mod corespunzător.

După articolul 6 actual, comisia propune un text nou, alineat 2, deci. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, se introduce alineatul 2 la articolul 6.

Articolul 7, urmăriți amendamentul de la pag 7. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Articolul 8. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votat în formularea inițiatorului.

Articolul 9. Comisia propune eliminarea acestuia. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Articolul 10. De asemenea, comisia propune eliminarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat amendamentul, se modifică textul.

Vom supune acest proiect votului final marți.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societăților comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalități și majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale și energiei termice (amânarea votului final).

În continuare, avem Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2002.

Suntem în procedură de urgență.

Comisia economică. Cine este de la Comisia economică? Nu este nimeni din partea comisiei?

Poftiți, domnule Marin. V-ați ascuns.

 

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare împreună cu Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate spre dezbatere și avizate în fond în procedură de urgență cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societăților comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalități și majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale și energiei termice.

În urma dezbaterii, cele două comisii propun admiterea cu modificări a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societăților comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalități și majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale și energiei termice.

Menționez că proiectul de lege a fost adoptat și de Senat în ședința din 5 septembrie 2002.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Timpii de dezbatere! Ați propus timpii de dezbatere?

 
 

Domnul Gheorghe Marin:

Vă propun un timp maxim de dezbatere de 10 minute și 1 minut de intervenție.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă sunteți de acord cu acești timpi? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă dorește cineva să intervină cu precizări prealabile? Nu.

Trecem, atunci, la dezbaterea proiectului de lege.

La titlul acestuia, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în formularea Senatului.

Cuprinsul articolului unic. Vă rog să urmăriți amendamentul 1. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 1, se modifică articolul unic în mod corespunzător.

Titlul ordonanței de urgență. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Articolul 1. Urmăriți, vă rog, cu atenție raportul. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră?

Domnule Marin, vreți să veniți puțin? (Domnul deputat Gheorghe Marin se duce la Prezidiu)

Dacă aveți obiecțiuni la articolul 1 din ordonanță? Nu aveți. Adoptat în formularea Guvernului.

La articolul 2, urmăriți, vă rog, amendamentul 3. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate amendamentul 3, se modifică articolul 2.

La articolul 3, urmăriți amendamentul 4. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 4, se modifică articolul 3.

La articolul 4, vă rog să urmăriți amendamentul 5. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Admis amendamentul, se modifică în mod corespunzător articolul 4.

Am parcurs proiectul de lege și ordonanța de urgență. Le vom supune votului final marți.

De la punctul 8 în continuare, nu sunt venite rapoartele suplimentare.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalieră dintre România și Ungaria - RO 0102, semnat la București la 4 decembrie 2001 (amânarea votului final).

V-aș ruga să luăm Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană.

Domnule ministru Andrei Popescu, vă rog să prezentați proiectul.

 

Domnul Andrei Popescu (secretar de stat, Ministerul pentru Integrare Europeană.):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Obiectivul memorandumului constă în promovarea bunei vecinătăți în regiunile de frontieră din ambele țări, pentru a ajuta aceste regiuni să depășească problemele specifice dezvoltării pentru crearea și dezvoltarea viitoare a rețelelor de cooperare pe fiecare parte a frontierei, precum și pentru stabilirea de legături între acestea și rețelele vaste comunitare. Valoarea asistenței financiare nerambursabile ce revine României este de 5 milioane Euro. Prioritățile identificate în cadrul acestui memorandum de finanțare vizează următoarele patru domenii: 1) dezvoltarea economică, respectiv construcția unui centru regional de afaceri pentru promovarea activităților economice la Timișoara; 2) protecția mediului, gestionarea resurselor de apă, proiectul "Protejarea și amenajarea râului Mureș"; 3) fondul pentru proiecte mici, comune destinat proiectelor cu impact transfrontalier; 4) dezvoltarea instituțională, cooperarea instituțională, elaborarea unei strategii multianuale între România și Ungaria pentru coordonarea proiectelor de cooperare transfrontalieră.

Agenția de implementare este Ministerul Dezvoltării și Prognozei.

Sunt încredințat că ne veți acorda votul dumneavoastră favorabil și vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia, domnul vicepreședinte Bara. Comisia pentru administrație publică.

 
 

Domnul Radu-Liviu Bara:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată, în vederea dezbaterii și avizării în fond, cu proiectul de lege amintit. La întocmirea raportului, s-a avut în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și avizul Consiliului Legislativ.

La dezbaterea proiectului, au participat 24 de deputați din totalul de 26 și s-a votat în unanimitate pentru aprobarea lui.

Rog să supuneți Camerei Deputaților dezbaterea acestui proiect.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dorește cineva să participe la dezbateri generale? Nu.

Trecem, atunci, la dezbaterea proiectului de lege.

La titlul acestuia? Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Textul articolului unic, care cuprinde dispoziția de aprobare a Ordonanței nr.49/2002. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Articolul 1. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Articolul 2. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Am parcurs acest proiect de lege. Vom supune votului de marți proiectul, în ansamblu.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răstrurnare prin forță a regimului comunist instaurat în România (amânarea votului final).

- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.214/1999.

Domnul Ivanov.

 

Domnul Alexe Costache Ivanov:

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.568/2001, stabilește atât procedura de recunoaștere propriu-zisă a acestor calități, cât și a măsurilor reparatorii cuvenite beneficiarilor calității de luptător în rezistența anticomunistă.

Prin aceeași ordonanță, a fost înființată Comisia pentru constatarea calității de luptător în rezistența anticomunistă, care este compusă din reprezentanți ai Asociației foștilor deținuți politici din România, ai Ministerului Justiției și ai Ministerului de Interne.

Legea nr.568/2001 pentru aprobarea ordonanței de urgență a adăugat o nouă categorie de persoane care beneficiază de măsurile reparatorii, și anume persoanele din rezistența armată care au participat la acțiuni de împotrivire cu arma și de răsturnare prin forță a regimului comunist în perioada 6 martie 1945 - august 1964.

Legea a prelungit, totodată, termenul de repunere a cererilor cu încă 18 luni de la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență nr.214/1999, termen care s-a împlinit înainte de intrarea în vigoare a legii. Datorită acestui fapt, comisia a fost pusă în imposibilitate de a primi și soluționa cererile persoanelor care se încadrau în categoria nou introdusă. De asemenea, în funcționarea comisiei au fost semnalate o serie de disfuncționalități, dificultăți, în special legate de obținerea documentelor. Această întârziere a determinat chemarea în judecată a comisiei, pentru depășirea termenului de soluționare de 30 de zile de la data primirii cererii.

Pentru aceste considerente și pentru a se asigura eficiența comisiei în viitor, a fost adoptată această ordonanță, de către Guvern, care prevede modificarea termenului în care pot fi depuse cererile pentru acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă, cereri care vor putea fi introduse până la 31 decembrie 2002, astfel încât de prevederile acestui act să poată beneficia și persoanele din noua categorie care a fost introdusă, la care m-am referit. De asemenea, este instituită obligația comisiei ca în 15 zile de la primirea cererilor să solicite documente, date sau informații necesare soluționării cererilor instituțiilor publice care le dețin.

Pentru a se asigura, în mod efectiv, primirea documentelor doveditoare, ordonanța prevede că Ministerul Justiției va încheia protocoale de colaborare cu mai multe instituții, printre care Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Sănătății, al Educației, cât și cu Serviciul Român de Informații.

În mod corespunzător, a fost modificat momentul de la care curge termenul de 30 de zile, în sensul că acest moment este, după caz, de la primirea cererilor însoțite de actele doveditoare sau primirea documentelor.

Pentru aceste considerente care v-au fost prezentate, a fost elaborat proiectul de lege anexat, pe care vă rugăm să-l aprobați prin votul dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul președinte Neagu, președintele Comisiei juridice.

 
 

Domnul Ion Neagu:

Domnule președinte,

Comisia juridică a fost sesizată cu dezbaterea în fond a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România.

Comisia a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ, de asemenea comisia a primit aviz favorabil de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, cu un amendament.

Această lege, în raport de obiectul și conținutul său, face parte din categoria legilor ordinare.

După dezbatere în Comisia juridică, de disciplină și imunități, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, ca proiectul de lege mai înainte amintit, să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, cu amendamente admise astfel cum rezultă din anexă, care face parte integrantă din prezentul raport.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă dorește cineva...

Poftiți, domnule deputat, la dezbateri generale.

 
 

Domnul Ovidiu Brânzan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea să-mi exprim, în numele Asociației foștilor deținuți politici, mulțumirea pentru această ordonanță a Guvernului, Ordonanța nr.64 care face dreptate, din acest punct de vedere, și pentru o categorie neinclusă anterior, pentru aceia care, cu arma în mână, s-au împotrivit regimului comunist și au recurs la acțiuni de răsturnare a lui prin forță.

În al doilea rând, modul în care s-a pus problema introducerii acestor cereri până la sfârșitul anului, până la 31 decembrie 2002, mai precis, cred că este insuficient și amendamentul Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale este foarte bun, în sensul că el prevede prelungirea acestui termen până la 31 decembrie 2003. Cred că este foarte bine, mulțumesc, din acest punct de vedere, pentru că, așa cum știți, greutățile în aducerea actelor, tot ceea ce se întâmplă acum pentru a aduna, și de la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, și de la celelalte instituții unde se găsesc aceste acte, este deosebit de dificil și, din acest punct de vedere, cred că amendamentul Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale trebuie luat în considerare și votat de către dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Să trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Dacă la titlul acestuia aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Cuprinsul articolului unic. Vă rog să urmăriți amendamentul comisiei, amendamentul 1. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat în unanimitate.

La titlul ordonanței, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Articolul I preambul. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Punctul 1 de la articolul I. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Punctul 2, urmăriți amendamentul 2 de la pagina 4. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Admis amendamentul 2, se modifică punctul 2 în mod corespunzător.

Punctele 3 și 4 de la articolul I. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Articolul II. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Articolul III. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Articolul IV. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Vom supune acest proiect votului final marți.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.75/1996 privind stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează (amânarea votului final).

Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.75 privind stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează.

Dacă dorește cineva să facă vreo precizare prealabilă la acest proiect de lege care vine de la Senat? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

La titlu, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Articolul I, preambul. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Textul articolului 51. Obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Articolul II. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Articolul III. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Vom supune, în consecință, parcurgerii pe articole a acestui proiect de lege votului final, marți.

Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societății Comerciale „Șantierul Naval - S.A. Constanța (amânarea votului final).

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societății Șantierul naval Constanța.

Cine îl prezintă din partea inițiatorilor?

Domnule Zelenco, v-aș ruga foarte repede pentru că avem o acțiune la ora 11,20.

 

Domnul Iacob Zelenco:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

În legătură cu Ordonanța Guvernului supusă azi dezbaterii, facem următoarele precizări succinte. Societatea comercială în cauză a fost privatizată în conformitate cu prevederile din Acordul PSAL-1 încheiat cu Banca Mondială.

Ținând seama de situația financiară dificilă în care se afla șantierul la data anunțului pentru privatizare, respectiv la data semnării contractului de vânzare a acțiunilor, în sensul că acesta înregistra un volum însemnat de datorii către bugetul de stat și diverși creditori, a existat pericolul ca, în orice moment, să fie declanșată procedura de faliment, ceea ce ar fi condus la dispariția acestei unități deosebit de importante în peisajul economic românesc.

Ca urmare, pentru a se evita acest lucru și pentru a putea continua procesul de privatizare, Guvernul a emis ordonanța supusă azi dezbaterii, prin care, în principal, sunt reglementate următoarele: conversia în acțiune a creanțelor deținute de AVAB, precum și a celor bugetare, conversia în acțiune a unor datorii comerciale, mandatarea APAPS de a vinde aceste acțiuni rezultate din conversie și despăgubirea creditorilor în cauză. De asemenea, au fost mandatați creditorii de a renunța la acțiunile în justiție menite să declanșeze procedura de faliment.

Având în vedere că privatizarea Șantierului naval Constanța va avea un impact pozitiv atât asupra societății comerciale în cauză, dar și asupra zonei respective, vă adresez rugămintea de a fi de acord cu actul normativ respectiv.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Din partea Comisiei economice, domnule Marin, v-aș ruga să prezentați pe scurt raportul.

 
 

Domnul Gheorghe Marin:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a fost sesizată spre dezbatere și avizare în fond cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.72/2002 privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societății comerciale Șantierul naval SA Constanța.

Proiectul de lege are ca obiect aprobarea acestei Ordonanțe privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de privatizare a Societății comerciale Șantierul naval SA Constanța. În principal, aceste măsuri vizează conversia în acțiuni a creanțelor bugetare ale instituției publice implicate și ale instituțiilor bugetare asupra societății, conversia în acțiuni a creanțelor deținute de către AVAB asupra societății, stingerea debitelor societății exigibile la data finalizării către furnizorii de utilități prevăzuți în ordonanță, mandatarea autorității pentru privatizare și administrarea participațiunilor statului de a prelua toate acțiunile astfel rezultate din conversiile de mai sus și de a le vinde investitorilor la prețul de acțiune stabilit prin contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni.

Menționez că proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

În urma examinării acestui proiect de lege, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare propune ca această ordonanță să fie supusă spre dezbatere și adoptare, în plenul Camerei, cu amendamentele solicitate.

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă dorește cineva să intervină la dezbateri?

Nu. Trecem, atunci, la dezbaterea proiectului de lege și a ordonanței.

La titlul proiectului de lege. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Cuprinsul articolului unic. Vă rog să urmăriți amendamentul 1 de la pagina 3 din raport. Nu sunt obiecțiuni. Admis amendamentul. Se modifică cuprinsul articolului unic din proiectul de lege.

Titlul ordonanței. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La articolul 1 din ordonanță, vă rog să urmăriți amendamentul 2 din raport. Nu sunt obiecțiuni. Votat amendamentul 2, se modifică articolul 1.

Articolele 2 și 3. Nu sunt obiecțiuni. Votate în formularea Guvernului.

Articolul 4 alineatul 1. Nu sunt obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nu. Votat în formularea Guvernului.

Articolul 4 alineatul 2, urmăriți amendamentul 3. Dacă aveți obiecțiuni?

Poftiți.

 
 

Domnul Gheorghe Marin:

Dacă-mi permiteți, la articolul 4 alineatul 2 s-a făcut un amendament în care se precizează "mototancul Anopolis". Acestea au fost discuțiile din comisie. Ulterior, discutând cu specialiștii, considerăm că ar fi corect ca, în locul mototancului, să se treacă "nava Anopolis", ca să nu existe anumite chestiuni de interpretare tehnică. Deci, în loc de "mototanc", să apară "navă". De fapt, e același lucru, numai că "..

 
 

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord, stimați colegi, cu această propunere? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 4 alineatul 3. Comisia nu a mai avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nu. Votat în unanimitate.

Articolele 5, 6, 7 și 8. Dacă sunt obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Articolele 9 și 10. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Articolul 11. Urmăriți amendamentul 4. Nu sunt obiecțiuni. Votat amendamentul. Modificat articolul 11.

Articolele 12 și 13. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Vom supune votului final acest proiect de lege marți.

Cu aceasta, întrerupem ședința de astăzi.

Restul proiectelor s-a convenit, în cadrul Biroului permanent, să fie trecute pe ordinea de zi de săptămîna viitoare.

Vă mulțumesc.

Cu aceasta, declar închisă ședința.

Ședința s-a încheiat la ora 11,16.

 
   

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 30 noiembrie 2021, 13:53
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro