Plen
Ședința Camerei Deputaților din 10 octombrie 2002
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.144/19-10-2002

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
07-12-2021
06-12-2021 (comună)
06-12-2021
25-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 10-10-2002 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 10 octombrie 2002

4. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 401/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Punctul 3, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității cu închisoare contravențională.

Domnul ministru Ivanov are cuvântul să prezinte din partea inițiatorului acest proiect de lege.

Domnul Alexe Costache Ivanov (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Doamnelor și domnilor deputați,

Închisoarea contravențională, ca sancțiune contravențională a fost introdusă în legislația noastră prin Decretul nr. 328/1996 privind sancțiunea unor contravenții la regulile de călătorie cu trenul.

Apărută la început cu caracter de excepție, pe parcursul anilor, mai multe reglementări la nivelul legii au prevăzut sancționarea unor fapte cu închisoarea contravențională, deși Legea-cadru nr. 32/1968 nu a preluat această sancțiune în sistemul sancțiunilor contravenționale.

De aceea, pentru găsirea unor alternative ale sancțiunilor privative de libertate de scurtă durată, în intenția de a-l feri pe contravenient de mediul penitenciar a fost adoptată Legea nr. 82/1999 privind înlocuirea închisorii contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unor activități în folosul comunității.

Prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, atât închisoarea contravențională, cât și prestarea unei activități în folosul comunității au fost prevăzute ca sancțiuni contravenționale principale.

Ținând seama de o serie de disfuncționalități semnalate în literatura de specialitate și în practica instanțelor judecătorești, în legătură cu aplicarea și executarea acestor sancțiuni, a fost necesar să fie întocmită această ordonanță prin care s-a dispus ca reglementarea aplicării sancțiunii închisorii contravenționale sau, după caz, a prestării unei activități în folosul comunității, exercitarea căilor de atac, precum și locurile și modalitățile de executare să se facă prin lege specială.

În acest sens, Guvernul a adoptat această ordonanță care, în principal, conține o serie de reglementări care sunt de natură să regleze într-un mod fericit, spunem noi, disfuncționalitățile care au fost semnalate, atât în literatura de specialitate, cât și în practica judiciară.

Astfel, se stabilește durata sancțiunilor care prin închisoare contravențională este de la o lună la șase luni, iar pentru prestarea unei activități în folosul comunității de la 50 la 300 de ore. În cazul în care contravenientul este minor sau a împlinit vârsta de 16 ani, durata se reduce la jumătate.

Se instituie regula, potrivit căreia, cele două sancțiuni nu pot fi stabilite decât prin lege și numai alternativ cu sancțiunea amenzii.

Sancțiunile nu pot fi aplicate decât contravenienților persoane fizice și numai de instanța de judecată.

Sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității poate fi aplicată numai cu acordul contravenientului.

Se reglementează procedura aplicării sancțiunilor, căilor de atac, împotriva hotărârilor în care au fost aplicate, precum și punerea în executare a acestora, condițiile de executare și prescripția executării.

Pentru a se pune capăt practicii neunitare a instanțelor judecătorești, care în baza art. 17 din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială a ordinii publice și a liniștii publice, practică care, așa cum am arătat, era neuniformă, s-a propus ca în situația în care agentul constatator sau, după caz, instanța de judecată a apreciat amenda ca îndestulătoare în raport cu fapta comisă, aceasta să nu mai poată fi transformată ulterior în închisoare contravențională, în aceste situații încasarea amenzii urmând să se facă prin executare silită, potrivit dispozițiilor privind executarea creanțelor bugetare.

A fost prevăzută posibilitatea pentru contravenient de a face plângere împotriva măsurilor luate cu privire la conținutul activităților desfășurate în folosul comunității, în condițiile în care se realizează, precum și în care se execută supravegherea și se stabilește procedura de soluționare a plângerii.

S-a prevăzut aborgarea Legii nr. 82/1999 privind înlocuirea închisorii contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității, precum și unele dispoziții din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială a ordinii și liniștii publice.

Față de cele arătate, a fost elaborat proiectul de lege alăturat, prin care vă rugăm să aprobați Ordonanța Guvernului privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități, domnul profesor Neagu, președintele comisiei. Vă rog să prezentați raportul comisiei.

Domnul Ion Neagu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia noastră a fost sesizată în fond cu acest Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2000 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale.

S-a primit aviz favorabil de la Consiliul Legislativ.

De asemenea, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a avizat favorabil acest proiect de lege.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil proiectul de lege, cu o anumită recomandare.

După dezbatere s-a hotărât în Comisia juridică, de disciplină și imunități, cu unanimitate de voturi, ca Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unor activități în folosul comunității și închisorii contravenționale să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, cu amendamentele respinse, astfel cum rezultă din anexă, care face parte integrantă din prezentul raport.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă dorește cineva dintre dumneavoastră să participe la dezbateri generale? Poftiți, domnule deputat.

Domnul Márton Arpád Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Salutăm apariția acestei ordonanțe, credem că este binevenită, tocmai din cauzele care au fost enumerate de către inițiator. Am ridicat, este adevărat, nu ca amendamente concrete, textuale, niște probleme de fond în Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale legate de această ordonanță, pe care le supun atenției dumneavoastră și în primul rând inițiatorului. Poate la Senat se va găsi o soluție pentru rezolvarea acestora.

Pentru că, astfel cum această ordonanță este formulată, există posibilitatea ca în anumite cazuri contravențiile să fie pedepsite mai aspru decât infracțiunile.

În cazul infracțiunilor care se pedepsesc cu închisoarea, mai multe infracțiuni se contopesc. Deci, nu se adaugă, se primește un număr de zile, luni sau ani de închisoare mai puține decât dacă ele s-ar adăuga.

Dacă este vorba, însă, de o contravenție care este o faptă, zic eu, nu atât de gravă ca infracțiunea și se constată din același proces-verbal, pedepsele, chiar cele cu închisoare, se adaugă.

Deci, este o prevedere mai gravă decât cea din Codul penal.

Pe de altă parte, există în art. 9 o problemă legată de minoritate. În cazul când contravenientul nu dispune de mijloace materiale și financiare pentru plata acestuia, se pune în discuție posibilitatea aplicării sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității.

Ca atare, cea mai blândă pedeapsă pentru un minor, în această situație de contravenție, este punerea în discuție a unei activități în folosul comunității. Or, știm că în Codul penal există posibilități mult mai blânde față de un minor care a comis o faptă penală, o infracțiune, decât față de minorul care a comis o contravenție.

Și cea de-a treia problemă care nu reiese din acest text, dacă și în cazul contravenientului minor se va aplica aceeași măsură, în cazul închisorii contravenționale, adică să fie deținute în locuri separate de adulți.

Sper că la Senat aceste probleme de esență, care nu necesită doar anumite amendamente, ci o gândire de fond, să se rezolve.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva să intervină, inițiatorul sau vreun coleg deputat? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

La titlul ordonanței dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Cuprinsul articolului unic. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat în unanimitate.

Titlul ordonanței. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Articolul 1, 2 și 3. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Articolul 4 și 5. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Capitolul II, art. 6, 7 și 8. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Articolele 9, 10 și 11. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Articolele 12, 13. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Capitolul III, art. 14 și 15. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Articolele 16 și 17. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Articolele 18 și 19. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Articolele 20 și 21. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Articolele 22, 23 și 24. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Capitolul III, art. 25, 26 și 27. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Articolul 28. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Am parcurs, stimați colegi, pe texte proiectul de lege și Ordonanța Guvernului nr. 55/2002. O vom supune votului final marți.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 9 decembrie 2021, 10:33
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro