You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 09-09-2002

Sittings of the Senate of September 9, 2002

  1. Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.

Ședința a început la ora 15,30.

Lucrările au fost conduse de domnul Gheorghe Buzatu, vicepreședinte al Senatului, asistat de domnii Mihai Ungheanu și PuskasValentin-Zoltan, secretari ai Senatului.

Domnul Gheorghe Buzatu:

Doamnelor și domnilor senatori,

Dacă-mi dați voie, este cazul să începem.

Ședința de astăzi va fi condusă de subsemnatul, asistat de domnii senatori Mihai Ungheanu și PuskasValentin-Zoltan, secretari.

Până în acest moment, după cum vedeți, și-au anunțat prezența 119 senatori. Restul, până la 140, sunt absenți, dintre care 6 motivat.

Dacă sunteți de acord, trecem la aprobarea ordinii de zi.

Fiecare dintre dumneavoastră a primit la casetă ordinea de zi. Sunt observații sau propuneri? Dacă nu, vă rog să votați.

Ordinea de zi a fost adoptată cu 82 de voturi pentru și un vot împotrivă.

Vă mulțumesc.

În ceea ce privește programul de lucru, dat fiind faptul că am început cu o întârziere apreciabilă, între orele 15,30 și 17,00 vor fi declarații politice, de la ora 17,00 la ora 18,00, dezbaterea proiectelor de lege, iar întrebări, interpelări și răspunsuri între orele 18,00 și 19,30.

Dacă sunteți de acord, poftiți, vă rog!

Și programul de lucru a fost adoptat cu 89 de voturi pentru și două voturi împotrivă.