Plen
Sittings of the Senate of September 9, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.125/19-09-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 09-09-2002 Printable version

Sittings of the Senate of September 9, 2002

16. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ

Domnul Gheorghe Buzatu:

................................................

Încă un proiect de Lege privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ.

Poftiți, doamna senator.

Vă rog, domnule ministru.

Domnul Aurel Gubandru - deputat:

Nu sunt ministru, ci deputat. Sunt inițiator alături de alți 4 deputați.

Din sală:

Spuneți-vă numele pentru stenogramă.

Domnul Aurel Gubandru:

Mă numesc Aurel Gubandru.

Domnule președinte,

Legea privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ a fost inițiată, cum vă spuneam, de un grup de 5 deputați și a apărut ca o necesitate a rezolvării problemei locative în România pentru categoriile de persoane cu venituri mici și medii.

Legea va permite crearea acestui gen de instituții care au ca scop finanțarea cumpărării, construirii, reparării, extinderii și modernizării locuințelor. Beneficiari vor fi persoanele juridice care au ca obiect principal de activitate construcția de locuințe, persoanele fizice și administrațiile locale pentru credite în scop locativ.

Sistemul cuprinde două perioade distincte, una de economisire, unde se constituie circa 40% din costul investiției, și a doua de creditare, care cuprinde circa 60% din costul investiției. Creditarea se întinde pe o perioadă de 15-20 de ani.

Important este faptul că pentru cei care economisesc cu dobândă fixă sub dobânda pieței, statul le va acorda o primă de 30% din valoarea anuală economisită, nu mai mult decât un salariu mediu pe economie.

De asemenea, casele de economiei de acest gen vor acorda credite pe o perioadă de 15-20 de ani cu o dobândă fixă sub dobânda pieței.

Față de cele expuse, vă rog, doamnelor și domnilor senatori, să votați legea așa cum a fost adoptată de Camera Deputaților și cum a fost votată de Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Senatul României.

Vă mulțumesc.

Domnul Gheorghe Buzatu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Doamna senator, este rândul dumneavoastră.

Doamna Maria Ciocan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, în baza prevederilor art. 89 alin. 1 din Regulamentul Senatului, propune plenului Senatului dezbaterea și adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Camera Deputaților, fără amendamente.

S-au primit avize favorabile de la Consiliul Legislativ și de la Comisia pentru administrație publică.

Menționăm că legea are caracter ordinar, urmând a fi adoptată în conformitate cu art. 74 din Constituție.

Vă mulțumesc.

Domnul Gheorghe Buzatu:

Vă mulțumesc. Discuții generale.

Poftiți, domnule senator.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Fără îndoială că orice inițiativă legislativă care vine să sprijine un domeniu deficitar sub aspectul resurselor, întrucât resursele care trebuie mobilizate în acest scop sunt substanțiale, nu poate fi decât demn de salutat, motiv pentru care, de la început pot să spun că, indiferent că suntem la putere sau în opoziție, Grupul parlamentar liberal îl va susține.

Doresc însă să spun câteva lucruri pe care le-am spus și în comisie.

Cu câțiva ani în urmă, am dezbătut Legea privind creditul ipotecar. O lege care, de fapt, privea contractul de credit ipotecar și care a fost un pas înainte atunci, alături de Legea privind organizarea și funcționarea A.N.L. Din păcate, așteptăm și acum - așteaptă mai ales populația o lege privind instituțiile de credit ipotecar. Această lege vine să completeze un mecanism care încă este șchiop, care încă ar trebui să fie îmbrăcat în ceea ce privește întreg sistemul, nu numai legislativ, ci și instituțional.

Din acest motiv ne folosim de acest prilej pentru a solicita factorilor de răspundere din cadrul Guvernului să propună, în termenul cel mai scurt, o lege care să completeze pachetul necesar pentru ca aceste prevederi să fie corelate.

Din aceste motive, dacă doriți, a fost și greu de formulat amendamente la o lege lângă care mai trebuie să așezăm ceva. Fără îndoială că o dată cu instituirea acestui mecanism complet, în care instituțiile de credit își vor găsi locul, întreaga legislație în materie va trebui ușor amendată ca să se coreleze aceste legi și probabil că atunci, într-adevăr, vom asista la un organism articulat, să spunem, în toate dimensiunile sale, astfel încât construcția de locuințe să-și recapete dimensiunea pe care solicitările populaației o cer.

Vă mulțumesc.

Domnul Gheorghe Buzatu:

Vă mulțumesc, domnule senator.

S-au depus și amendamente de către domnul senator Vasile Horga. Aveți ceva de spus sau de comentat?

Aveți cuvântul, domnule senator.

Domnul Vasile Horga:

Domnilor senatori,

Amendamentul pe care l-am propus la capitolul VIII al legii privește componenta de primă pe care statul o acordă clienților care economisesc și ulterior beneficiază de creditul potrivit economiilor sale, componentă care este deosebit de importantă. Dar, așa cum este prevăzută ea a fi acordată de lege, ea își diluează tocmai menirea pentru care acest sistem de economisirecreditare a fost gândit.

Adică micii depunători, micii clienți care economisesc sume în vederea beneficiului ulterior al construirii unei locuințe pe bază de credit, prevăzut de această lege, o face tocmai în scopul primirii imediate a acestei sume, după ce a îndeplinit condițiile prevăzute, adică a 30% din economiile sale, dar nu mai mult de un salariu mediu pe economie.

Modul prin care această primă a fost prevăzută a se acorda, adică la cererea expresă a beneficiarului acestei prime, este cel puțin ciudat. Din moment ce acela care economisește îndeplinește condițiile legale de a primi această primă, nu văd de ce ar trebui în continuare să fie pus pe drumuri, să depună o cerere în acest sens, să aștepte ca cererea respectivă să fie aprobată și, ulterior aprobării, să primească această componentă cu care statul ajută acest sistem de economisire-creditare.

Mai mult decât atât, prin lege se prevede reducerea termenului de prescripție generală, de la 3 ani, cum este prevăzut de legislația română, la un an, acest lucru mă conduce să gândesc că tocmai această reducere a termenului de prescripție l-a avut statul în vedere pentru a nu da posibilitatea cetățeanului care economisește să beneficieze de această componentă pe care statul o aduce. Adică cetățeanul să uite cât mai rapid, iar statul să rămână, practic, cu suma respectivă pe care însă să nu o acorde cetățeanului.

Or, prin această lege, noi tocmai acest lucru vrem să-l statuăm, adică cetățeanul să economisească, pentru ca, ulterior, să beneficieze foarte rapid de roadele economisirii sale și să ajungă să beneficieze de această economie prin construcția de locuințe.

În consecință, doresc ca prima respectivă, așa cum este prevăzută în amendamentul propus de mine, să fie acordată la sfârșitul fiecărui an, imediat, prin creditarea contului fiecărui client care economisește, deci în mod automat, fără să mai fie nevoie de o cerere în acest sens, fapt care ar crea în rândul cetățeanului un curent în sensul economisirii și beneficiului economisirii respective.

Vă mulțumesc.

Domnul Gheorghe Buzatu:

Mulțumesc, domnule senator. Cele trei amendamente ale dumneavoastră au fost respinse în comisie. În această situație, supun votului plenului raportul comisiei care, în mod automat, înseamnă eliminarea amendamentelor dumneavoastră.

Poftiți, vă rog!

Raportul a fost adoptat cu 68 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă și o abținere.

Acum vă rog să votați proiectul în sine.

Proiectul a fost adoptat cu 68 de voturi pentru,

34 împotrivă și 3 abțineri.

La ora 18,00 suntem anunțați că începe emisiunea la radio, dar mai avem un singur proiect de lege...

Din sală:

Să-l facem acum.

Domnul Gheorghe Buzatu:

Tocmai asta vroiam să vă propun.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 24 april 2019, 9:42
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro