Plen
Sittings of the Senate of September 9, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.125/19-09-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-04-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 09-09-2002 Printable version

Sittings of the Senate of September 9, 2002

17. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural

Domnul Gheorghe Buzatu:

................................................

Trecem la proiectul de Lege privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural.

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Vă mulțumesc, doamna senator.

Poftiți, vă rog, domnule ministru. Vă rog să susțineți expunerea de motive.

Domnul Gheorghe Predilă - secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor senatori,

Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor a considerat ca oportună și necesară această lege, întrucât prin ea, și Guvernul, și noi, urmărim să realizăm mai multe deziderate, în primul rând, un deziderat economic, deoarece prin fixarea tinerilor în mediul rural vom dinamiza activitatea din agricultură, activitatea economică a localităților rurale, vom...

Din sală:

Concluzii!

Domnul Gheorghe Predilă:

Concluzii. Această lege are la bază și prevederile legilor similare din Uniunea Europeană și, pentru informarea dumneavoastră, vrem să vă spunem că am pus această cifră - 10 hectare - pentru că este minimul exploatației din Uniunea Europeană, cifră care-i permite tânărului care se instalează în comună să aibă acces și la finanțarea din Programele SAPARD.

Eu supun dezbaterii Senatului acest proiect de lege în forma care este și vă rugăm să o votați.

Domnul Gheorghe Buzatu:

Mulțumesc, domnule ministru.

Doamna senator Maria Ciocan sau doamna senator Maria Petre, vă ascultăm.

Doamna Maria Ciocan:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În urma examinării și dezbaterii proiectului de lege, comisiile reunite au formulat mai multe amendamente care se regăsesc în anexa nr. 1 la raport, cu amendamente admise, respectiv anexa nr. 2 la raport, cu amendamente respinse.

S-a primit avizul favorabil de la Consiliul Legislativ.

În urma dezbaterii, cele două comisiii propun plenului Senatului dezbaterea și adoptarea proiectului de lege cu amendamentele prevăzute în anexa nr. 2 la raport.

Menționăm că legea are caracter ordinar, urmând a fi adoptată în conformitate cu art. 74 din Constituție.

Vă mulțumesc.

Domnul Gheorghe Buzatu:

Vă mulțumesc.

Doamna senator Maria Petre, vreți să adăugați ceva?

Doamna Maria Petre:

Nu am nimic de adăugat. Doar dacă vom discuta amendamentele respinse, domnule președinte, am un amendament care figurează în anexa nr. 2, la amendamente respinse.

Domnul Gheorghe Buzatu:

Discuții generale.

Poftiți, vă rog, domnule senator.

Domnul Gheorghe Flutur:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Din capul locului, vreau să spun că Partidul Național Liberal susține acest proiect de lege. Este o lege importantă pentru rezolvarea problemelor din mediul rural, pentru tineret, însă aș vrea să spun că poate era mai bine ca acest proiect de lege sau aceste prevederi să-și fi găsit locul în legile de retrocedare a proprietăților și a terenurilor agricole la momentul când am discutat.

Profit de faptul că este și reprezentantul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor aici. Sigur, cred că în ordinea de prioritate este totuși finalizarea retrocedării pentru cei care au avut proprietăți în România și doar după ce rămân rezervele să se rezolve această problemă de constituiri pentru tinerele familii care au nevoie de aceste terenuri și, nu în ultimul rând, cred că această măsură trebuie urgent însoțită de măsuri de creditare, măsuri de finanțare a tinerilor întreprinzători, pentru că, așa cum se discuta și astăzi aici, agricultura trece printr-o mare criză și cred că această întârziere a creditului agricol lasă urme. Degeaba dăm noi terenuri în proprietate, dacă n-o să fie urmate și de un sistem de finanțare pentru încurajarea întreprinzătorilor, mare lucru n-o să se întâmple.

În consecință, Partidul Național Liberal va vota alături de dumneavoastră acest proiect de lege.

Domnul Gheorghe Buzatu:

Mulțumesc, domnule senator.

Alte puncte de vedere?

Poftiți, domnule senator. Aveți două amendamente care au fost respinse de comisie.

Domnul Dumitru Codreanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am avut câteva amendamente, probabil au fost respinse de comisia care a făcut raportul. Noi, cei de la Partidul România Mare, suntem întru totul de acord cu acest proiect de lege, îl susținem întru totul. Avându-se în vedere că satele românești, la ora actuală, sunt destul de îmbătrânite, trebuie să creăm niște facilități pentru tineret, pentru a se întoarce, pentru a se stabili în satele noastre românești.

Aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră și, îndeosebi, a domnului secretar de stat Predilă că aceste prevederi legale propuse în acest proiect de lege, referitor la suprafața de 10 hectare, și dumneavoastră ați afirmat aici cu tărie și probabil așa este - că este limita optimă pentru exploatațiile din Uniunea Europeană. Am impresia că ori noi nu înțelegem, ori dumneavoastră credeți că nu pricepem, că în exploatațiile agricole ne-am bătut pe suprafețele acestea de 110, de 50, de 25 de hectare și așa mai departe, iar acum venim cu suprafețe de 10 hectare.

Suntem corecți acum sau am fost atunci? Cum poate înființa, în baza cărei legi poate să înființeze acest tânăr o exploatație agricolă? În baza acestui proiect de lege sau trebuie să meargă pe Legea exploatațiilor agricole?

Vă mulțumesc.

Domnul Gheorghe Buzatu:

Vă mulțumesc.

Dacă mai este cineva?

Domnule ministru, vreți să răspundeți?

Domnul Gheorghe Predilă:

Cu respect, vreau să vă informez, domnule vicepreședinte al comisiei și domnule senator, că în lege sunt definite mai multe categorii de tineri și nu numai cei care lucrează efectiv în agricultură. Cele 10 hectare se atribuie și funcționarilor publici de la nivel de comună. De aceea noi nu putem să-i pretindem unui funcționar public să facă același lucru pe care-l face un fermier care trăiește, efectiv, din munca din fermă. Această limită de 10 hectare este o limită minimă, în care el se poate manifesta, în care poate să rezolve toate problemele cerute de tehnologie și, în același timp, îi asigură și lui completarea veniturilor și ridicarea nivelului de trai. Deci nu le putem considera ca exploatații în care el să îndeplinească rigorile prevăzute în Legea exploatațiilor.

Domnul Gheorghe Buzatu:

Mulțumesc, domnule ministru.

Este cazul să ne pronunțăm asupra raportului.

Poftiți, vă rog!

Raportul a fost adoptat cu 91 de voturi pentru,

8 împotrivă și 4 abțineri.

Vă rog să votați proiectul de lege.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 93 de voturi pentru, 13 împotrivă și 5 abțineri.

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Mulțumesc, doamnelor senator.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 24 april 2019, 15:41
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro