Plen
Sittings of the Senate of September 9, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.125/19-09-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
17-04-2019 (joint)
16-04-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 09-09-2002 Printable version

Sittings of the Senate of September 9, 2002

5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea suplimentară pentru investiții 2001 (partea a doua) -RO 0101, semnat la București la 4 decembrie 2001

Domnul Gheorghe Buzatu:

................................................

Un al treilea proiect de Lege privește aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Facilitatea suplimentară pentru investiții 2001 (partea a doua) - RO 0101, semnat la București la 4 decembrie 2001.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat. Vă rog.

Domnul Leonard Orban:

Mulțumesc, domnule președinte.

În vederea îmbunătățirii mediului de afaceri din țara noastră, obiectivul specific al acestei propuneri financiare este de a asigura că toate proiectele eligibile pentru finanțare sunt finalizate în cadrul perioadei de efectuare a plăților și că infrastructura îmbunătățită este operațională.

Valoarea asistenței financiare nerambursabile acordate prin acest proiect este de 24,8 milioane euro.

Au fost selectate un număr de 43 proiecte de infrastructură regională, grupate pe regiuni, corespunzător celor opt Agenții de Dezvoltare Regională: Nord-Est, SudEst, Sud-Muntenia, Nord-Vest, Sud-Vest-Oltenia, Centru,

Vest și București-Ilfov.

Proiectele sunt detaliate în tabelul anexat memorandumului. Fondurile sunt alocate proiectelor în momentul în care este disponibilă întreaga documentație.

Pentru a putea fi eligibile, proiectele trebuie să fie elaborate în conformitate cu principiile stabilite de către Comisia Europeană, pentru finanțarea unor investiții din fondurile PHARE. Aceste principii sunt următoarele:

Principiul maturității și dimensiunii - fiecare proiect trebuie să aibă la bază un studiu de fezabilitate, iar valoarea acestora să fie mai mare de două milioane euro.

Principiul catalitic - să se adreseze unor acțiuni din sectorul public pentru care nu există suficiente fonduri publice.

Principiul cofinanțării - cota de contribuție de la bugetul național trebuie să fie de minimum 25%.

Principiul durabilității - aceste proiecte să fie conforme cu normele și standardele Uniunii Europene și să fie durabile din punct de vedere financiar.

Domnul Gheorghe Buzatu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule senator Novolan, poftiți, vă rog!

Domnul Traian Novolan:

Domnule președinte,

Onorat Senat,

Având avizul favorabil al Consiliului Legislativ și al Comisiei pentru politică externă a Senatului, Comisia economică a întocmit raport favorabil, cu două voturi împotrivă: domnii senatori Bâciu Constantin și Nedelcu Mircea.

Față de cele arătate, vă propunem adoptarea proiectului de lege fără modificări.

Vă mulțumesc.

Domnul Gheorghe Buzatu:

Vă mulțumesc.

Discuții generale. Dacă sunt întrebări?

Poftiți, vă rog. Domnul senator Bîciu, poftiți!

Domnul Constantin Bîciu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor senatori,

În cadrul discuției din Comisia economică au participat, ca reprezentanți ai ministerelor, reprezentanții Ministerului Dezvoltării și Prognozei și reprezentanți ai Ministerului Integrării Europene.

Au fost discuții aprinse, în special la faptul că, în mai multe regiuni, unele județe nu au beneficiat de nici un fel de proiect, altele beneficiind de cinci sau șase proiecte.

Îmi pare rău că nu văd la prezidiu reprezentanții ministerelor care au participat la discuțiile din comisie și ar fi trebuit să dea răspunsuri.

Reamintesc doar faptul că în cadrul Regiunii SudMuntenia, județul Călărași beneficiază de șase proiecte, iar județul Teleorman și încă un județ nu beneficiară de nici un proiect. S-au cerut explicații care au fost criteriile care au stat la bază în repartizarea proiectelor, dat fiind faptul că, din cunoștințele noastre, proiecte din toate județele depășiseră toate criteriile enunțate ceva mai înainte de domnul secretar de stat.

Dacă domnul secretar de stat știe de discuțiile din comisie, l-aș ruga să ne dea un răspuns pe această temă. Dacă nu, consider în continuare că repartizarea proiectelor s-a făcut pe alte criterii, decât criteriul eligibilității.

Domnul Gheorghe Buzatu:

Da, vă mulțumesc.

Domnule secretar de stat, poftiți!

Domnul Leonard Orban:

Nu am lista pe care ați solicitat-o Ministerului Dezvoltării și Prognozei cu privire la acele proiecte care au fost propuse spre aprobare inițial. Vreau, totuși, să subliniez câteva dintre elementele din scrisoarea pe care doamna ministru Hildegard Puwak, ministrul integrării europene, a transmis-o domnului Dan-Mircea Popescu, președintele Comisiei economice a Senatului.

Cu privire la proiectele care pot deveni eligibile, aceste proiecte trebuie să fie elaborate în conformitate cu principiile pe care le-am enunțat adineauri, principii stabilite de către Comisia Europeană.

În cursul procesului, prin care aceste proiecte devin eligibile, se parcurg mai multe etape, mai multe etape în care fiecare dintre aceste principii sunt examinate în detaliu, sunt examinate într-un cadru extrem de larg și ce pot să spun este că toate aceste etape sunt în conformitate cu aceste proceduri PHARE care sunt conținute în Ghidul practic de utilizare a Fondurilor PHARE, a Fondurilor ISPA și SAPARD, pe care Ministerul Integrării Europene îl poate pune la dispoziție. Și, de asemenea, toate aceste etape respectă integral regulile de trasparență și vizibilitate emise de către Comisia Europeană.

Și aș mai dori să mai subliniez un fapt: că în momentul în care vorbim de cofinanțarea de 25% de la bugetul național ne referim la etapa implementării acestor proiecte, nu la etapa de elaborare a proiectelor. Etapa de elaborare a proiectelor revine integral celui care elaborează acest proiect și nu se acordă cofinanțări pentru această chestiune.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Gheorghe Buzatu:

Vă mulțumim, domnule secretar de stat.

Întreb pe domnul senator Bîciu dacă este mulțumit de răspunsul primit? Bine, vă mulțumesc.

Înțeleg, domnule senator Novolan, că dumneavoastră în comisie ați recomandat adoptarea proiectului de lege fără modificări.

Domnul Traian Novolan:

Domnule președinte,

Dacă-mi permiteți...

Domnul Gheorghe Buzatu:

Da.

Domnul Traian Novolan:

...pentru că au fost discuții, într-adevăr, foarte mari, chiar județul din care eu fac parte nu are nici un proiect acolo, pentru că, probabil, când trebuiau să îl depună..., sunt termene și modalități de a întocmi proiectul, nu s-au respectat. Deci nu poate fi nimeni acuzat e rea-credință, că ar fi favorizat un județ sau altul. Depinde de capabilitatea consiliului județean de a înainta aceste proiecte către forurile care le aprobă.

Domnul Gheorghe Buzatu:

Este cazul să ne pronunțăm, mai întâi, în privința raportului. Vă rog să votăm, poftiți!

Cu 77 de voturi pentru, 14 voturi împotrivă și nici o abținere, raportul a fost adoptat.

Să hotărâm acum în privința proiectului de lege, poftiți, vă rog!

Cu 75 de voturi pentru, 21 voturi împotrivă și nici o abținere, proiectul de lege a fost adoptat. Vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 april 2019, 11:35
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro