Plen
Ședința Camerei Deputaților din 10 decembrie 2002
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.177/20-12-2002

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 10-12-2002 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 10 decembrie 2002

9. Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 65/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Următorul proiect, cel de la punctul 6: Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

Comisia juridică a propus respingerea proiectului. A, împreună? Comisiile reunite economică și juridică, prin domnul președinte al Comisiei economice, prezintă propunerea de respingere.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei, Comisia juridică și Comisia economică au fost sesizate spre dezbatere...

Domnul Valer Dorneanu:

Numai puțin, pentru că autorul propunerii nu participă la dezbateri.

Domnule deputat Miclea, suntem la Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunii. E a dumneavoastră?

Domnul Ioan Miclea (din sală):

Da.

Domnul Valer Dorneanu:

Am dat cuvântul comisiilor economică și juridică, pentru a prezenta motivarea propunerii respective.

Deci vă rog să urmăriți și dumneavoastră lucrările.

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, cu unele prevederi care să permită investitorilor să fie concesionate fără licitație publică, prin negociere directă cu consiliile locale, terenurile proprietate publică sau privată a statului, pe care au realizat construcții definitive.

În conformitate cu prevederile art.60 și 69 din Regulamentul Camerei Deputaților, cele două comisii au examinat propunerea legislativă menționată mai sus, în ședința din 27 noiembrie 2002. La lucrările celor două comisii și la dezbateri a luat parte și inițiatorul propunerii legislative, domnul deputat Ioan Miclea. De asemenea, din conținutul propunerii legislative s-a reținut și faptul că se are în vedere rezolvarea unei situații existente, ca măsură temporară, doar pentru o categorie de persoane fizice sau juridice, respectiv numai pentru acelea care au realizat construcții definitive, în baza unei autorizații de construcții legale și numai pe teren proprietate publică și privată a statului, pe care le dețin în baza unor contracte de închiriere sau asociere încheiate numai cu consiliile locale. Totodată, s-a constatat că modalitatea de concesionare a unor terenuri fără licitație publică este reglementată de dispozițiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată.

Ca urmare a punctelor de vedere exprimate de membrii celor două comisii reunite, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, 4 voturi pentru susținerea inițiativei, restul împotrivă, să se propună plenului Camerei Deputaților respingerea Inițiativei legislative pentru completarea Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

Din numărul total de membri ai Comisiei juridice, de 25, au participat 23, iar din cei 31 ai Comisiei economice au participat 28.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Inițiatorul.

Poftiți să vă pronunțați cu privire la propunerea comisiei.

Aș ruga pe toți colegii deputați să poftească în sală, pentru că, la ora 11,30, e prevăzut votul final asupra proiectelor de lege adoptate pe texte.

Domnul Ioan Miclea:

Domnule președinte,

Țin să vă amintesc că, vizavi de cvorumul pe care trebuia să-l întrunească întrunirea celor două comisii, eu am făcut o contestație și am cerut să fie retrimisă spre analiză această inițiativă, pentru că, în sală, așa cum ar trebui să rezulte din procesul-verbal, 4 au fost pentru și 20 contra. Deci 24 față de cât însumează cele două comisii.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Rog membrii comisiei să se pronunțe cu privire la acest lucru.

Domnul Dan Radu Rușanu:

Domnule președinte, repet: din raportul întocmit de cele două comisii, semnat de domnul președinte Neagu, de doamna secretar Carmen Dumitriu, de doamna secretar Cornelia Lepădatu și de mine, a reieșit că, la data respectivă, conform raportului comun, a fost o majoritate confortabilă, în cadrul celor două comisii reunite.

Dacă domnul coleg ar fi avut o contestație de făcut, trebuia s-o facă imediat atunci și acum zic că este tardiv.

Domnul Ioan Miclea (din sală):

Atunci am făcut-o, este în scris!

Domnul Valer Dorneanu:

Deci, stimate coleg, ați ascultat răspunsul comisiilor.

Domnul Ioan Miclea:

Îmi pare rău, în data de 28 am făcut această contestație.

Domnul Valer Dorneanu:

Noi nu suntem un organ, Biroul permanent de jurisdicție, care să judecăm acest lucru. Ați ascultat explicațiile și argumentele, inclusiv de ordin numeric, pe care vi le-a prezentat președintele Rușanu.

Trebuie, în consecință, să trecem la dezbateri, pe baza propunerii comisiei. Deci, pe fond, dacă doriți să interveniți, pentru a răspunde explicațiilor pentru care comisia propune respingerea proiectului.

Domnul Ioan Miclea:

Se cunoaște că, în perioada postdecembristă, în încercarea de a-și dezvolta afaceri, mulți investitori au reușit să realizeze diferite construcții, fie cu caracter provizoriu, dar mai ales mă refer la cele cu caracter definitiv, în baza unor autorizații de construcție legal emise, să amplaseze aceste construcții pe terenurile statului, administrate de către consiliile municipale sau orășenești, în baza unor contracte de asociere. În 1990, de exemplu, aceste contracte prevedeau niște sume. Vă exemplific: circa 3.000 de dolari pentru 100 de metri, care, acum, sunt foarte mari și investitorul trebuie să cedeze și să renunțe la afaceri, pentru că sunt aproape imposibil de plătit.

Inițiativa mea legislativă reprezintă, de fapt, și capacitatea de adaptare a legislației la perioada de tranziție pe care o parcurgem. Și nu am cerut modificarea legii, decât completarea cu un punct: să fie exceptate de la licitație publică acele terenuri pe care s-au edificat construcții, deoarece, în nici un act normativ din legislația românească nu se prevede modul în care un colicitator ar putea să vină și să liciteze un teren pe care un alt cetățean, o persoană fizică sau juridică, a edificat construcții pe acel teren. Deci există o lacună în legislația noastră și această inițiativă vine să reglementeze tocmai această posibilitate sau, aș spune, a-i crea un drept de preemțiune acelui investitor care a realizat o construcție.

Îmi pare așa de rău că cele două comisii nu m-au înțeles sau, mă rog, nu s-a vrut, deci asta este o altă chestiune. Oricum, voi încerca în următoarea sesiune să introduc, cu mici modificări, inițiativa mea, ca, în sfârșit, să putem, până la sfârșitul mandatului nostru, să reglementăm această problemă. Nu este doar pentru o categorie mică de investitori, aceasta este în toată țara.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mai doriți să faceți vreun comentariu?

Doamnă Carmen Dumitriu, poftiți, din partea Comisiei juridice.

Doamna Carmen Dumitriu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Personal, regret sincer intervenția colegului nostru inițiator, pentru că, în ședința celor două comisii reunite, s-au spus toate punctele de vedere cu privire la această situație, ba domnia sa a avut nenumărate intervenții în dezbaterile celor două comisii.

Vreau să mai adaug la cele spus deja aici că avem și punctul de vedere al Guvernului, care nu susține adoptarea acestei inițiative legislative, pe care comisiile și l-au însușit, pentru că, așa cum ați observat, se încearcă rezolvarea unei situații existente, și nu rezolvarea, cum ar fi fost normal, a unor situații generale, care ar fi justificat o anumită oportunitate. Mai mult decât atât, nu putem să dăm curs acestor cazuri izolate care fac excepție de la lege, iar lucrul acesta s-a explicat foarte bine în cele două comisii.

Faptul că sunt persoane care și-au construit construcții definitive, în baza unor contracte de închiriere sau asociere, acest lucru este o situație făcută pe riscul dumnealor, pentru că reiese foarte clar și din expunerea de motive că aceste contracte de închiriere sau de asociere, cum vreți să le numiți, au deja un termen limită, de la care bineînțeles că această construcție realizată și care se vrea a fi definitivă nu mai poate funcționa. Deci, din acest punct de vedere, noi nu ne putem asuma această lipsă de analiză și temeinicie a lucrurilor deja întâmplate. Nu vreau să intru în alte amănunte și să rostesc altfel de cuvinte.

V-aș ruga, domnule președinte, să supuneți raportul comisiilor la vot, așa cum a fost înaintat plenului și să respingem această inițiativă legislativă.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva să intervină? Nu.

Vom supune propunerea legislativă votului final la sfârșitul ședinței de vot final de astăzi.

Stimați colegi,

Nu cred că trebuie să apelez la numărare, domnilor secretari, pentru a constata că nu avem cvorumul pentru vot final. Se pare că vă place tabelul nominal, ca să marcați prin "da" prezența dumneavoastră.

Sunt nevoit să fac apelul nominal.

Domnule secretar Niță, vă rog să începeți...

Domnul Constantin Niță:

- Abiței Ludovic - absent
- Afrăsinei Viorica - prezentă
- Albu Gheorghe - absent
- Ana Gheorghe - absent
- Andea Petru - absent
- Andrei Ioan - absent
- Andronescu Ecaterina - absentă
- Antal Istvan - absent
- Anton Marin - prezent
- Antonescu George Crin Laurențiu - absent
- Antonescu Niculae Napoleon - absent
- Apostolescu Maria - absentă
- Arghezi Mitzura Domnica - absentă
- Ariton Gheorghe - absent
- Armaș Iosif - absent
- Arnăutu Eugenu - prezent
- Asztalos Ferenc - absent
- Baban Ștefan - prezent
- Babiuc Victor - absent
- Baciu Mihai - prezent
- Bahrin Dorel - absent
- Baltă Mihai - absent
- Baltă Tudor - prezent
- Bar Mihai - absent
- Bara Radu Liviu - prezent
- Barbu Gheorghe - prezent
- Bartoș Daniela - absentă
- Bădoiu Cornel - prezent
- Bălăeț Mitică - prezent
- Bălășoiu Amalia - absentă
- Băncescu Ioan - prezent
- Bâldea Ioan - prezent
- Becsek-Garda Dezideriu Coloman - prezent
- Bentu Dumitru - prezent
- Bercăroiu Victor - absent
- Berceanu Radu Mircea - absent
- Bereczki Endre - absent
- Birtalan Ákos - absent
- Bivolaru Ioan - absent
- Bleotu Vasile - prezent
- Boabeș Dumitru - prezent
- Boagiu Anca Daniela - absentă
- Boajă Minică - absent
- Boc Emil - prezent
- Bogea Angela - prezentă
- Boiangiu Cornel - absent
- Bolcaș Augustin Lucian - prezent
- Böndi Gyöngyike - absentă
- Borbely Laszlo - prezent
- Bozgă Ion - prezent
- Bran Vasile - absent
- Brînzan Ovidiu - absent
- Brudașca Damian - prezent
- Bucur Constantin - prezent
- Bucur Mircea - absent
- Buga Florea - prezent
- Burnei Ion - prezent
- Buruiană Aprodu Daniela - absentă
- Buzatu Dumitru - absent
- Buzea Cristian Valeriu - absent
- Calcan Valentin Gigel - absent
- Canacheu Costică - absent
- Cazan Gheorghe Romeo-Leonard - prezent
- Cazimir Ștefan - prezent
- Cășunean-Vlad Adrian - absent
- Cerchez Metin - absent
- Cherescu Pavel - prezent
- Chiliman Andrei Ioan - absent
- Chiriță Dumitru - absent
- Ciontu Corneliu - absent
- Ciuceanu Radu - prezent
- Ciupercă Vasile Silvian - prezent
- Cîrstoiu Ion - prezent
- Cladovan Teodor - prezent
- Cliveti Minodora - absentă
- Coifan Viorel-Gheorghe - prezent
- Cojocaru Nicu - prezent
- Crăciun Dorel Petru - prezent
- Creț Nicoară - prezent
- Cristea Marin - absent
- Crișan Emil - prezent
- Dan Matei-Agathon - absent
- Daraban Aurel - prezent
- Dinu Gheorghe - prezent
- Dobre Traian - prezent
- Dobre Victor Paul - prezent
- Dobrescu Smaranda - prezentă
- Dolănescu Ion - absent
- Dorian Dorel - absent
- Dorneanu Valer - prezent
- Dragomir Dumitru - prezent
- Dragoș Liviu Iuliu - absent
- Dragu George - prezent
- Drăgănescu Ovidiu-Virgil - absent
- Drețcanu Doina-Micșunica - prezentă
- Dumitrescu Cristian Sorin - absent
- Dumitriu Carmen - prezentă
- Duțu Constantin - absent
- Duțu Gheorghe - absent
- Enescu Nicolae - absent
- Erdei Doloczki Istvan - prezent
- Eserghep Gelil - absent
- Fâcă Mihail - prezent
- Firczak Gheorghe - absent
- Florea Ana - prezentă
- Florescu Ion - prezent
- Fotopolos Sotiris - prezent
- Frunzăverde Sorin - prezent
- Gaspar Acsinte - prezent
- Georgescu Filip - absent
- Georgescu Florin - prezent
- Gheorghe Valeriu - prezent
- Gheorghiof Titu Nicolae - absent
- Gheorghiu Adrian - prezent
- Gheorghiu Viorel - prezent
- Gingăraș Georgiu - absent
- Giuglea Ștefan - prezent
- Godja Petru - prezent
- Grădinaru Nicolae - prezent
- Grigoraș Neculai - prezent
- Gubandru Aurel - prezent
- Gvozdenovici Slavomir - prezent
- Hașotti Puiu - prezent
- Hogea Vlad Gabriel - prezent
- Holtea Iancu - prezent
- Ianculescu Marian - prezent
- Ifrim Mircea - absent
- Ignat Miron - absent
- Iliescu Valentin Adrian - absent
- Ionel Adrian - prezent
- Ionescu Anton - prezent
- Ionescu Costel Marian - prezent
- Ionescu Dan - absent
- Ionescu Daniel - prezent
- Ionescu Mihaela - absentă
- Ionescu Răzvan - prezent
- Ionescu Smaranda - prezentă
- Iordache Florin - prezent
- Iriza Marius - prezent
- Iriza Scarlat - prezent
- Ivănescu Paula Maria - absentă
- Jipa Florina Ruxandra - absentă
- Kelemen Atilla Bela Ladislau - prezent
- Kelemen Hunor - absent
- Kerekes Károly - prezent
- Kónya-Hamar Sandor - prezent
- Kovács Csaba-Tiberiu - prezent
- Kovács Zoltan - prezent
- Lari Iorga Leonida - prezentă
- Lazăr Maria - prezentă
- Lăpădat Ștefan - prezent
- Lăpușan Alexandru - absent
- Leonăchescu Nicolae - prezent
- Lepădatu Lucia Cornelia - prezentă
- Lepșa Victor Sorin - absent
- Longher Ghervazen - prezent
- Loghin Irina - prezentă
- Luchian Ion - absent
- Magheru Paul - absent
- Maior Lazăr Dorin - absent
- Makkai Grigore - absent
- Man Mircea - absent
- Manolescu Oana - prezentă
- Marcu Gheorghe - prezent
- Mardari Ludovic - prezent
- Marin Gheorghe - absent
- Marineci Ionel - prezent
- Márton Árpád Francisc - prezent
- Mălaimare Mihai-Adrian - absent
- Mărăcineanu Adrian - prezent
- Mândrea-Muraru Mihaela - absentă
- Mândroviceanu Vasile - absent
- Mera Alexandru-Liviu - prezent
- Merce Ilie - prezent
- Meșca Sever - absent
- Miclea Ioan - prezent
- Micula Cătălin - absent
- Mihalachi Vasile - prezent
- Mihăilescu Petru-Șerban - absent
- Mincu Iulian - absent
- Mircea Costache - prezent
- Mirciov Petru - absent
- Miron Vasile - absent
- Mitrea Miron Tudor - absent
- Mitrea Manuela - absentă
- Mitu Dumitru Octavian - absent
- Mițaru Anton - prezent
- Mînzînă Ion - absent
- Mocioalcă Ion - prezent
- Mocioi Ion - prezent
- Mogoș Ion - absent
- Mohora Tudor - prezent
- Moisescu George Dumitru - prezent
- Moisoiu Adrian - prezent
- Moiș Văsălie - prezent
- Moldovan Petre - prezent
- Moldovan Carmen-Ileana - prezentă
- Moldoveanu Eugenia - prezentă
- Moraru Constantin Florentin - prezent
- Motoc Marian-Adrian - prezent
- Muscă Monica-Octavia - absentă
- Mușetescu Tiberiu-Ovidiu - absent
- Naidin Petre - prezent
- Nan Nicolae - prezent
- Nassar Rodica - prezentă
- Naum Liana Elena - prezentă
- Nădejde Vlad-George - prezent
- Năstase Adrian - absent
- Năstase Ioan Mihai - prezent
- Neacșu Ilie - absent
- Neagu Ion - prezent
- Neagu Victor - prezent
- Neamțu Horia Ion - prezent
- Neamțu Tiberiu Paul - absent
- Nechifor Cristian - prezent
- Negoiță Gheorghe Liviu - absent
- Nica Dan - absent
- Nicolae Ion - prezent
- Nicolăescu Gheorghe-Eugen - prezent
- Nicolescu Mihai - prezent
- Nicolicea Eugen - absent
- Niculescu Constantin - prezent
- Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae - absent
- Nistor Vasile - prezent
- Niță Constantin - prezent
- Oltean Ion - absent
- Olteanu Ionel - absent
- Oltei Ion - prezent
- Onisei Ion - absent
- Palade Doru Dumitru - absent
- Pambuccian Varujan - absent
- Pașcu Ioan Mircea - absent
- Pataki Iulia - prezentă
- Patriciu Dinu - absent
- Păun Nicolae - absent
- Păduroiu Valentin - prezent
- Pășcuț Ștefan - prezent
- Pécsi Francisc - prezent
- Pereș Alexandru - prezent
- Petrescu Ovidiu Cameliu - absent
- Petruș Octavian Constantin - prezent
- Pleșa Eugen Lucian - prezent
- Pop Napoleon - absent
- Podgorean Radu - absent
- Popa Constanța - absentă
- Popa Cornel - prezent
- Popa Virgil - absent
- Popescu-Bejat Ștefan-Marian - prezent
- Popescu Costel-Eugen - prezent
- Popescu Gheorghe - prezent
- Popescu Dorin Grigore - prezent
- Popescu Ioan Dan - prezent
- Popescu Kanty Cătălin - prezent
- Popescu-Tăriceanu Călin - absent
- Popescu Virgil - prezent
- Posea Petre - prezent
- Predică Vasile - prezent
- Pribeanu Gheorghe - prezent
- Priboi Ristea - prezent
- Purceld Octavian-Mircea - absent
- Pușcaș Vasile - absent
- Puwak Hildegard-Carola - absentă
- Puzdrea Dumitru - prezent
- Radan Mihai - prezent
- Ráduly Róbert-Kálmán - prezent
- Raicu Romeo-Marius - absent
- Rasovan Dan Grigore - prezent
- Rădoi Ion - prezent
- Rădulescu Grigore Emil - prezent
- Roșculeț Gheorghe - prezent
- Rus Emil - prezent
- Rus Ioan - absent
- Rușanu Dan-Radu - absent
- Sadici Octavian - prezent
- Sali Negiat - absent
- Sandache Cristian - prezent
- Sandu Alecu - absent
- Sandu Ion Florentin - prezent
- Sassu Alexandru - prezent
- Saulea Dănuț - prezent
- Savu Vasile Ioan - prezent
- Săpunaru Nini - prezent
- Sârbu Marian - absent
- Sbârcea Tiberiu Sergius - prezent
- Selagea Constantin - prezent
- Sersea Nicolae - prezent
- Severin Adrian - prezent
- Simedru Dan Coriolan - prezent
- Sirețeanu Mihail - prezent
- Sonea Ioan - prezent
- Spiridon Nicu - prezent
- Stan Ioan - prezent
- Stan Ion - prezent
- Stana-Ionescu Ileana - prezent
- Stanciu Anghel - prezent
- Stanciu Zisu - prezent
- Stănescu Alexandru-Octavi - prezent
- Stănișoară Mihai - absent
- Stoian Mircea - prezent
- Stoica Valeriu - absent
- Stroe Radu - prezent
- Stuparu Timotei - prezent
- Suciu Vasile - absent
- Suditu Gheorghe - prezent
- Székely Ervin-Zoltán - prezent
- Szilágyi Zsolt - prezent
- Șnaider Paul - prezent
- Ștefan Ion - prezent
- Ștefănescu Codrin - absent
- Ștefănoiu Luca - prezent
- Știrbeț Cornel - prezent
- Tamás Sándor - prezent
- Tărâță Culiță - absent
- Târpescu Pavel - prezent
- Tcaciuc Ștefan - absent
- Teculescu Constantin - absent
- Timiș Ioan - absent
- Toader Mircea Nicu - absent
- Todoran Pavel - prezent
- Tokay Gheorghe - prezent
- Toró Tiberiu - prezent
- Tudor Marcu - prezent
- Tudose Mihai - prezent
- Tunaru Raj -Alexandru - prezent
- Țibulcă Alexandru - prezent
- Timiș Ioan - prezent
- Țocu Iulian-Costel - prezent
- Varga Attila - prezent
- Vasile Aurelia - prezent
- Vasilescu Nicolae - prezent
- Vasilescu Lia-Olguța - prezentă
- Vasilescu Valentin - prezent
- Vekov Károly-János - prezent
- Verbina Dan - prezent
- Vida Iuliu - prezent
- Videanu Adriean - absent
- Vișinescu Marinache - prezent
- Voicu Mădălin - prezent
- Voinea Olga Lucheria - prezentă
- Voinea Florea - prezent
- Winkler Iuliu - absent
- Wittstock Eberhard-Wolfgang - prezent
- Zăvoianu Ioan Dorel - prezent
- Zgonea Valeriu Ștefan - prezent

Domnul Constantin Niță:

Aveți puțintică răbdare. (Domnii deputați care au venit între timp, doresc să-și anunțe prezența.)

- Abiței Ludovic - absent
- Albu Gheorghe - absent
- Ana Gheorghe - prezent
- Andea Petru - absent
- Andrei Ioan - prezent
- Andronescu Ecaterina - absentă
- Antal Istvan - prezent
- Antonescu George Crin Laurențiu - absent
- Antonescu Niculae Napoleon - absent
- Apostolescu Maria - prezentă
- Arghezi Mitzura Domnica - prezentă
- Ariton Gheorghe - prezent
- Armaș Iosif - absent
- Asztalos Ferenc - prezent
- Babiuc Victor - absent
- Bahrin Dorel - absent
- Baltă Mihai - prezent
- Bar Mihai - prezent
- Bartoș Daniela - absentă
- Bălășoiu Amalia - absentă
- Bercăroiu Victor - prezent
- Berceanu Radu Mircea - absent
- Bereczki Endre - prezent
- Birtalan Ákos - absent
- Bivolaru Ioan - prezent
- Boagiu Anca Daniela - absent
- Boajă Minică - absent
- Boiangiu Cornel - absent
- Böndi Gyöngyike - prezentă
- Bran Vasile - absent
- Brînzan Ovidiu - prezent
- Bucur Constantin - prezent
- Bucur Mircea - prezent
- Buruiană-Aprodu Daniela - absentă
- Buzatu Dumitru - prezent
- Buzea Cristian Valeriu - absent
- Calcan Valentin Gigel - absent
- Canacheu Costică - absent
- Cășuneanu-Vlad Adrian - prezent
- Cerchez Metin - absent
- Chiliman Andrei Ioan - prezent
- Chiriță Dumitru - prezent
- Ciontu Corneliu - prezent
- Cliveti Minodora - prezentă
- Cristea Marin - prezent
- Dan Matei-Agathon - absent
- Dolănescu Ion - prezent
- Dorian Dorel - absent
- Dragoș Iuliu Liviu - absent
- Drăgănescu Ovidiu-Virgil - absent
- Dumitrescu Cristian-Sorin - prezent
- Duțu Constantin - absent
- Duțu Gheorghe - absent
- Enescu Nicolae - absent
- Eserghep Gelil - absent
- Firczak Gheorghe - absent
- Georgescu Filip - absent
- Gheorghiof Titu Nicolae - prezent
- Gingăraș Georgiu - absent
- Ifrim Mircea - absent
- Ignat Miron - absent
- Iliescu Valentin Adrian - prezent
- Ionescu Dan - prezent
- Ionescu Mihaela - prezentă
- Ivănescu Paula Maria - prezentă
- Jipa Florina Ruxandra - absentă
- Kelemen Hunor - absent
- Lăpușan Alexandru - prezent
- Lepșa Sorin Victor - absent
- Luchian Ion - absent
- Magheru Paul - absent
- Maior Lazăr Dorin - prezent
- Makkai Grigore - prezent
- Man Mircea - absent
- Marin Gheorghe - absent
- Mălaimare Mihai-Adrian - prezent
- Mândrea-Muraru Mihaela - absent
- Mândroviceanu Vasile - prezent
- Meșca Sever - absent
- Micula Cătălin - absent
- Mihăilescu Petru-Șerban - absent
- Mincu Iulian - prezent
- Mirciov Petru - absent
- Miron Vasile - prezent
- Mitrea Miron Tudor - absent
- Mitrea Manuela - absentă
- Mitu Dumitru Octavian - absent
- Mînzînă Ion - prezent
- Mogoș Ion - absent
- Muscă Monica-Octavia - prezentă
- Mușetescu Tiberiu-Ovidiu - absent
- Năstase Adrian - absent
- Neacșu Ilie - absent
- Neamțu Tiberiu Paul - absent
- Negoiță Gheorghe Liviu - prezent
- Nica Dan - absent
- Nicolicea Eugen - absent
- Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae - absent
- Oltean Ion - absent
- Olteanu Ionel - absent
- Onisei Ioan - absent
- Palade Doru Dumitru - absent
- Pambuccian Varujan - absent
- Pașcu Ioan Mircea - absent
- Patriciu Dinu - absent
- Păun Nicolae - absent
- Petrescu Ovidiu Cameliu - absent
- Pop Napoleon - prezent
- Podgorean Radu - prezent
- Popa Constanța - prezentă
- Popa Virgil - absent
- Popescu-Tăriceanu Călin - absent
- Priboi Ristea - prezent
- Purceld Octavian-Mircea - prezent
- Pușcaș Vasile - absent
- Puwak Hildegard-Carola - absentă
- Raicu Romeo-Marius - absent
- Rus Ioan - prezent
- Rușanu Dan-Radu - prezent
- Sali Negiat - absent
- Sandu Alecu - prezent
- Sârbu Marian - absent
- Stănișoară Mihai - prezent
- Stoica Valeriu - absent
- Suciu Vasile - prezent
- Ștefănescu Codrin - absent
- Tărâță Culiță - absent
- Tcaciuc Ștefan - absent
- Teculescu Constantin - absent
- Videanu Adriean - absent
- Winkler Iuliu - absent
- Andea Petru - absent
- Bahrim Dorel - prezent
- Calcan Valentin - prezent

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Numărul prezenților se apropie de cel înregistrat de dimineață.

Domnul Constantin Niță:

- Nicula Cătălin - prezent
- Palade Doru Dumitru - prezent

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 28 noiembrie 2021, 12:07
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro