Plen
Ședința Camerei Deputaților din 23 iunie 2003
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.84/03-07-2003

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-11-2021
25-11-2021 (comună)
24-11-2021 (comună)
23-11-2021
22-11-2021
15-11-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2003 > 23-06-2003 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 23 iunie 2003

17. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2003 pentru modificarea art. 31 alin. (5) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative (retrimis comisiei).
 
consultă fișa PL nr. 273/2003

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2003 pentru modificarea art.31 alin.5 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Stimați colegi,

Vă amintesc faptul că l-am mai avut spre dezbatere. Am aprobat titlul legii și preambulul articolului unic și ne-am oprit la amendamentul de la pct.1 al comisiei, care a fost trimis spre o nouă examinare.

Dau cuvântul domnului profesor Neagu, președintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități, pentru a prezenta raportul suplimentar al comisiei cu privire la conținutul alin.5 al art.31 din Legea nr.24/2000.

Domnul Ion Neagu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

A fost întocmit un raport suplimentar asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2003 pentru modificarea art.31 alin.5 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

În ședința din 2 iunie 2003, plenul Camerei Deputaților a hotărât ca, în conformitate cu prevederile art.102 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități să reanalizeze textul proiectului de lege ce face obiectul raportului suplimentar pe care îl prezint acum.

Comisia juridică, de disciplină și imunități a reluat dezbaterea asupra proiectului de lege în ședința din 11 iunie 2003. După dezbateri, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, ca Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2003 pentru modificarea art.31 alin.5 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților cu un amendament admis și un amendament respins, astfel cum sunt redate în anexele nr.1 și 2 la prezentul raport.

Domnule președinte,

Amendamentul admis este menționat la rubrica din anexa nr.1 și amendamentul respins, în speță amendamentul Guvernului, se află la anexa nr.2.

De aceea, v-aș ruga să vedem și punctul de vedere al domnului ministru Gaspar, care, așa cum arătam, a prezentat un amendament comisiei, pe care comisia nu l-a aprobat și care figurează la amendamente respinse.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul ministru Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Dacă vă veți uita și în expunerea de motive care însoțește Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2003 pentru modificarea art.31 alin.5 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, veți vedea că ideea de bază, ideea centrală, pentru care Guvernul a promovat acest proiect de ordonanță de urgență, a fost aceea de a se asigura publicarea alternativă în Monitorul Oficial sau pe internet a expunerilor de motive la legi și notele de fundamentare la ordonanțe și hotărâri ale Guvernului. Modul în care este redactat amendamentul din partea comisiei duce la concluzia că cel puțin publicarea pe internet este facultativă și nicidecum alternativă, cum se dorește și cum a fost în intenția Guvernului.

Vreau să vă spun că s-a recurs la această soluție pentru că, pe de o parte, au fost și sunt în continuare dificultăți de ordin tipografic, de ordinul capacității de a asigura publicarea de către Regia Monitorul Oficial, iar, pe de altă parte, vă rog să observați că teza a doua a acestui alineat se referă la situația proiectelor de lege care, după ce au fost parcurse sau în timpul dezbaterilor parlamentare, au suferit modificări de fond, modificări care ar trebui puse în concordanță cu legea, după ce aceasta a fost promulgată. Or, dacă s-ar merge să se publice concomitent atât legea, cât și expunerea de motive, care necesită un timp de multe ori destul de mare pentru a putea fi refăcută în concordanță cu modificările suferite pe parcursul procesului legislativ, s-ar putea ajunge la niște situații cu totul aparte, în sensul că legile, totuși, deși ar trebui să intre în vigoare, fiind și legi care prevăd anumite termene sau anumite obligații sau sancțiuni, nu ar putea fi publicate imediat. or, publicarea legilor este reglementată în mod foarte clar de către art.78 din Constituție, care spune că legile se publică în Monitorul Oficial al României.

Alternanța în ceea ce privește publicarea în "Monitorul Oficial" sau pe foaia de Internet ține de expunerile de motive și de notele de fundamentare la ordonanțe, ca și la hotărâri. Deci, v-aș ruga, domnule președinte, ca să fie discutat amendamentul Guvernului și rog colegii ca să înțeleagă care este adevăratul sens al textului, așa cum este redactat de către Guvern, și îmi pare foarte rău că nu este în sală domnul profesor Ștefan Cazimir, care a înțeles exact sensul redactării pe care Guvernul a dat-o acestui amendament și probabil că l-ar fi făcut mai înțeles.

Eu am încercat să vă explic din punct de vedere practic, cât și prin raportare la textul constituțional care prevede publicarea legilor în "Monitorul Oficial".

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Boc.

Domnul Emil Boc:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

A fost, odată, o lege care se numea Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă. Această lege, la care domnul ministru Gaspar a fost coinițiator sau inițiator, spunea că expunerile de motive la legi și notele de fundamentare la ordonanțe se publică împreună cu actul normativ în "Monitorul Oficial". Or, Legea nr.24/2000 nu a fost respectată, doi ani și jumătate, de către Guvernul Năstase, această prevedere din art.31, alin.4 din lege.

A venit Guvernul, în 2003, cu o Ordonanță de urgență, nr.6/2003, și a spus: nu se mai publică expunerile de motive în "Monitorul Oficial", ci, alternativ, se publică pe Internet. A fost o ordonanță de urgență. A venit ordonanța de urgență la Camera Deputaților, spre a fi aprobată. Comisia juridică a Camerei a respins punctul de vedere al Guvernului și a apreciat, că, pentru buna informare a cetățenilor, pentru a asigura transparența procesului decizional și pentru a-i ajuta pe oameni să înțeleagă ce gândim noi, atunci, când adoptăm o lege, să publicăm în "Monitorul Oficial", alături de textul legii, expunerile de motive, iar Guvernul să fie obligat să publice notele de fundamentare la ordonanțele de urgență.

Comisia juridică a trimis raportul plenului, în plen, la intervenția domnului ministru, s-a retrimis la comisie, pentru a se insista pe punctul de vedere al Guvernului. Ne-am dus înapoi la comisie, am rediscutat, am reanalizat și, din nou, Comisia juridică, cu majoritate de voturi, a spus: nu este bine cum a spus Guvernul, este bine cum este bine pentru cetățean, ca cetățeanul să aibă acces la informație. Or, nu toată lumea, în această țară, are Internet. Foarte puțini pot avea acces la acest mijloc modern de informare. Atunci este bine ca "Monitorul Oficial", care ajunge și în ultima comună din vârful dealului, să poată ști acel primar, acel cetățean de acolo ce a avut în intenție legiuitorul și Comisia juridică v-a propus dumneavoastră, plenului, să publicăm împreună, în "Monitorul Oficial", atât textul legii, cât și expunerea de motive, atât textul ordonanței, cât și textul notei de fundamentare.

Domnul ministru are a doua încercare, domnia sa, din nou, în plenul Camerei Deputaților, de a încerca să vă convingă de contrariul. Ceea ce îmi este greu să-l înțeleg pe domnul ministru: ori nu are încredere în Comisia juridică, încercând să invalideze de două ori o decizie pe care am luat-o acolo, ori domnia sa se dezice de proiectul de lege pe care dânsul chiar l-a inițiat. Amândouă lucrurile sunt valabile și, atunci, dumneavoastră sunteți puși în situația de a invalida o decizie a colegilor din Comisia juridică, unde a fost prezentă atât majoritatea, cât și opoziția parlamentară și să luați o decizie care este mai confortabilă pentru Guvern, dar în defavoarea cetățeanului. Decizia vă aparține.

Părerea noastră este că punctul de vedere al comisiei trebuie să fie susținut. Acolo sunt specialiștii, acolo au analizat, acolo am dezbătut. Dacă dumneavoastră veți decide altfel, evident că aveți suveranitate deplină, dar trebuie să înțelegem că legile trebuie făcute, în primul rând, în interesul cetățeanului și, în plan secundar, în interesul guvernanților. De aceea solicit să menținem punctul de vedere al comisiei, punct de vedere care impune obligativitatea publicării, în "Monitorul Oficial", atât a expunerii de motive, cât și a notei de fundamentare la legi și ordonanțe.

Domnul ministru mai întreabă ce se întâmplă dacă se întârzie. Avem, în Regulamentele Camerelor, un termen de 5 zile, când orice lege, după ce este adoptată de ambele Camere, stă la Biroul permanent pentru a fi sesizată Curtea Constituțională. Este termenul care poate sta la dispoziție și pentru refacerea expunerii de motive. Dacă inițiatorul nu reface sau Guvernul, se publică fără, dar să se știe că este vina fie a Guvernului, fie a inițiatorului. Deci argumente de ordin procedural avem, important este să impunem regula, nu excepția. Deci acel argument că nu s-ar publica legile în "Monitorul Oficial", dacă am adopta forma, este un argument care nu are susținere juridică. Avem, acum, în Regulamentele Camerelor, acest termen de 5 zile, 3 zile, în cadrul procedurii de urgență, când legea, oricum, stă aici, pentru a fi sesizată Curtea Constituțională.

Deci, dumneavoastră, domnilor, sunteți suverani, gândiți-vă, atunci când veți vota, dacă votați pentru interesul Guvernului sau pentru interesul cetățeanului.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, soluția propusă de dumneavoastră, cu 5 zile, nu merge, pentru că termenul de refacere este după promulgarea legii.

Domnul Emil Boc:

Nu e adevărat, domnule președinte, "..

Domnul Valer Dorneanu:

Citiți textul.

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte, orice lege adoptată de Camera Deputaților și de Senat, după ce a fost adoptată, înainte de a merge la promulgare, stă aici, la secretarul general al Camerei și la Senat, 5 zile.

Domnul Valer Dorneanu:

Dar obligația refacerii expunerii este după promulgare.

Domnul Emil Boc:

Asta este problema noastră, când stabilim obligația de a restabili. De ce să n-o facem înainte de promulgare, ca să știe și președintele ce promulgă. Președintele trebuie să știe ce a fost în intenția inițiatorului, chiar foarte bine. Deci termene noi putem fixa prin Regulament, problema este de principiu, dacă discutăm pe principiu, ca cetățeanul să aibă acces la ceea ce noi dorim să facem.

Dacă vom dori, în continuare, să elaborăm legi pe care să nu le înțeleagă, și știți bine ce confuzii există în rândul cetățeanului, când ia o lege și nu pricepe nimic, măcar dacă va avea și expunerea de motive sau nota de fundamentare la ordonanțe, își va face o idee: cam asta s-a intenționat a se face. Ideea că publicarea alternativă pe Internet reprezintă o soluție dați-mi voie s-o apreciez ca fiind, în acest moment, insuficientă și nerealistă.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

De circa 3 ani de zile, asistăm la tot fel de încercări, la tot felul de baloane de încercare pe care puterea le îndreaptă pentru a limita, dacă este posibil, posibilitatea de exprimare liberă din partea membrilor acestui organism.

Eu am sesizat, ascultând intervențiile și ale domnului ministru, și cea a colegului Boc de la Cluj, lupta între dorința de respectare a dreptului la democrație și tendința spre secretomanie. Ceea ce spune domnul ministru este posibil să se întâmple în România, în sensul generalizării accesului la Internet, probabil peste 50, sau 60, sau 70 de ani, astfel încât badea Gheorghe din vârful dealului să poată accesa orice fel de document ce-l interesează, dar, până atunci, forma cea mai utilă și cea mai ușoară de accesat pentru el este cea scrisă, cea scrisă și tipărită. De aceea, dacă dorim să dăm posibilitatea cetățenilor să efectueze chiar și un control asupra noastră, a celor care suntem reprezentanții lor în Parlament, asupra gândirii avute în momentul în care au fost făcute inițiative sau propuneri legislative, este firesc să rămână forma precizată de domnul deputat Boc, pentru că, altfel, în starea de haos care este creată, mai ales și datorită faptului că orice lege pe care noi o facem aici, vine un minister sau altul și elaborează norme de aplicare, care nu o dată sunt contrarii a ceea ce s-a votat în această Cameră.

Existența acestor expuneri de motive publicate, ca dovadă a gândirii inițiatorului actului normativ respectiv, dă posibilitatea și verificării dacă normele de aplicare respectă sau nu spiritul pe care legea l-a avut. De aceea, în nume personal, vă declar că eu voi susține punctul de vedere exprimat de către Comisia juridică, părându-mi-se ca fiind cel mai în conformitate cu interesele cetățenilor.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai dorește cineva să intervină în afară de domnul ministru?

Poftiți, domnule ministru.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu am pus în special accentul pe teza a doua a alin.5 și dau citire acum, pentru că, ascultând textul, probabil că va înțelege sensul a ceea ce noi dorim să facem: "Dacă în cursul dezbaterilor parlamentare, proiectul de lege sau propunerea legislativă a suferit modificări de fond, expunerea de motive va fi refăcută după promulgarea legii de către inițiator, la sesizarea secretarului general al Camerei Deputaților". Legea a fost promulgată, în cadrul procesului legislativ a suferit modificări esențiale de fond, expunerea de motive trebuie să fie refăcută. Însă, în cuprinsul ei, legea conține norme care se impune să se aplice imediat după publicare. Or, art.78 tocmai asta îmi spune, că legile se publică în "Monitorul Oficial" și intră în vigoare la data publicării sau la data indicată în cuprinsul ei. Am spus că se poate întâmpla ca, prin anumite reglementări, să fie incriminate unele infracțiuni. Dacă legea o public peste câteva zile, sau anumite sancțiuni contravenționale, înseamnă că ele să nu fie aplicate pentru cei care le-au comis, deși legea era promulgată, dar nu a fost publicată în "Monitorul Oficial", pentru că expunerea de motive nu a fost refăcută.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Boc, pentru ultima intervenție.

Domnul Emil Boc:

Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru generozitatea timpului pe care mi l-ați acordat.

Domnul ministru pune căruța înaintea cailor. Nu problema promulgării este problema de fond pe care o discutăm aici. Problema de fond pe care o discutăm este următoarea: suntem de acord sau nu ca, în "Monitorul Oficial", să publicăm expunerile de motive și notele de fundamentare împreună cu actul normativ. Dacă am stabilit că suntem de acord cu acest lucru, problemele subsecvente le rezolvăm dintr-o mișcare. Nu impunem obligativitate inițiatorului de a reface expunerea de motive după promulgare, ceea ce este o aberație, impunem înainte de promulgare, ca și președintele, când primește legea la promulgare, să aibă în vedere ce a dorit inițiatorul. Și, atunci, v-am spus dumneavoastră că, după ce se adoptă o lege, în ambele Camere, ea stă 5 zile la Birourile permanente, pentru a putea fi sesizată Curtea Constituțională. Atunci stabilim termenul în care orice inițiator să refacă. Dacă nu reface legea, merge la promulgare fără expunerea de motive, dar știm cine este de vină.

Deci a pune problema, domnule ministru, că nu vom avea legi în "Monitorul Oficial", pentru că inițiatorul nu le face, este o falsă problemă. Fondul problemei este altul: suntem sau nu de acord cu publicarea, în "Monitorul Oficial", a expunerii de motive. Dacă am căzut de acord asupra acestui principiu, celelalte probleme se rezolvă imediat, în plan secundar, stabilind ca, în intervalul de la adoptarea legii de către Parlament până la trimiterea la promulgare, și este termenul, repet, de 5 zile sau 3 zile, dacă e procedură de urgență, inițiatorul s-o refacă, dacă nu, nu. Deci lucrurile se rezolvă, important este să cădem de acord asupra fondului. De aceea, domnule președinte, chiar cu riscul de a mai agasa colegii din Comisia juridică, dacă apreciați necesar, am putea solicita, încă o dată, trimiterea la comisie, pentru a analiza mai bine acest aspect, pentru că este păcat să dăm astăzi un vot care ar infirma, pe de o parte, voința colegilor din Comisia juridică, iar pe de altă parte am lua o decizie în defavoarea interesului general.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Da, domnul ministru Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, sunt de acord ca să fie retrimis raportul suplimentar la comisie, pentru a reexamina, încă o dată, probabil ca să găsim sensul adevărat pentru ceea ce înseamnă publicarea și a expunerilor de motive, pentru că dați-vă seama că, dacă noi am lăsa expunerile de motive nerefăcute, după ce legea a suferit ample modificări în dezbatere, cine ar citi expunerea de motive în forma inițială și proiectul de lege, așa cum a fost ieșit din Parlament, va spune: ce au vrut ăștia să spună? Una scrie în expunerea de motive și alta scrie textul de lege. Or, totdeauna expunerea de motive are rolul de a fundamenta soluțiile economice, politice, juridice care au determinat elaborarea și adoptarea acelui proiect. Și, atunci, sunt de acord, domnule președinte, ca să mai reexaminăm o dată în cadrul comisiei.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră cererea de restituire la comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Unanimitate.

Sperăm ca, de data aceasta, comisia împreună cu inițiatorul, în virtutea bunei colaborări care există între domnul ministru Gaspar și comisie, să găsească o soluție unanim acceptată.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 29 noiembrie 2021, 2:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro