Dan Brudașcu
Dan Brudașcu
Ședința Camerei Deputaților din 10 noiembrie 2003
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.144/20-11-2003

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
14-04-2021
13-04-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2003 > 10-11-2003 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 10 noiembrie 2003

4. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului de către deputații:
  4.4 Dan Brudașcu
 
consultă:

Domnul Dan Brudașcu (din bancă):

O chestiune de procedură, dacă îmi permiteți, foarte scurt.

Domnul Valer Dorneanu:

Dar nu sunt proceduri în cadrul interpelărilor și răspunsurilor.

Domnul Dan Brudașcu:

Nu vă supărați. Trebuie totuși să introducem o anumită regulă. Cu tot respectul pentru efortul pe care îl face ministerul, eu cred că dacă tot se dorește să se facă cursuri de învățământ profesional sau de altă natură, să nu se consume timpul afectat acestei activități care are altă menire, nu pentru prelegeri privind ecologia, acestea se pot face eventual într-o declarație politică sau nu, pentru detalii, că văd că cel care cere răspunsul știe mai mult decât ministrul. Nu vă supărați. Tot respectul pentru curiozitatea pe care o au unii colegi, dar nu este normal și firesc să ne pierdem vremea, ascultând asemenea prelegeri de învățământ profesional sau de altă natură.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg,

Este punctul dumneavoastră de vedere. Eu, colegial, țin să vă spun că nu este corect ceea ce faceți dumneavoastră. Pentru că, atunci când aveți câte 7-8 interpelări, nimeni nu v-a tras de urechi pentru modul cum v-ați susținut interpelarea, sau cum ați spus-o, sau cum ați comentat răspunsurile. Serios! Nu mi se pare colegială această intervenție.

Poftiți, aveți cuvântul, pentru a vă dezvolta interpelarea.

Domnul Brudașcu.

Domnul Dan Brudașcu (din sală):

La întrebarea aceasta eu renunț. Am vorbit cu domnul ministru.

Îi ofer timpul domnului Boc, pentru comentariile pe care le are de făcut.

Domnul Valer Dorneanu:

Deci ați renunțat la interpelarea cu privire la doamna Viorica Borbe, da?

................................................

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Domnul Dan Brudașcu.

Aveți de primit de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale un răspuns la o altă întrebare, cu privire la constatările Corpului de Control, efectuate de Camera de Conturi la A.J.O.F.M. Cluj.

Doriți s-o dezvoltați? Nu.

Domnule Giurescu, tot dumneavoastră? Poftiți.

Domnul Ion Giurescu:

Ca răspuns la interpelarea formulată de domnul deputat Dan Brudașcu referitoare la solicitarea făcută conducerii A.J.O.F.M. Cluj de a comunica rezultatul controlului efectuat de Camera de Conturi Cluj, formulăm următoarele:

La solicitarea domnului deputat Dan Brudașcu, adresată Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj, de a i se comunica rezultatul controlului efectuat de Camera de Conturi Cluj, s-a răspuns cu Adresa nr.949 din 16.09.2003, menționându-se că, la data respectivă, controlul nu era încheiat.

Având în vedere că se solicită un act al Curții de Conturi, instituție aflată sub autoritatea Parlamentului, considerăm că se impune ca actul de control să fie solicitat acestei instituții.

Din data de 20.06.2003, postul de director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj s-a vacantat prin demisie, iar interimatul este asigurat de directorul executiv adjunct al Direcției managementul pieței muncii, domnul Daniel Don.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj nu a organizat concurs pentru ocuparea funcției publice de director executiv, întrucât prevederile art.491 alin.1 din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2004, așa cum rezultă din prevederile art.6, coroborate cu cele ale art.53 alin.1 din Hotărârea de Guvern nr.1209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

După această dată, se va organiza concursul pentru ocuparea postului de director executiv, în condițiile legii.

Persoana din cadrul Prefecturii Cluj, la care se face referire, s-a transferat la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj pe o funcție publică de execuție în conformitate cu prevederile art.81 lit.c) din Legea nr.188/1999.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Dan Brudașcu. Aveți dreptul la un comentariu cu privire la acest răspuns.

Domnul Dan Brudașcu:

Îi mulțumesc domnului ministru, însă lucrurile stau puțin altfel.

În primul rând, eu am solicitat această informație. Scrisoarea la care faceți dumneavoastră referire nu este decât o confirmare a primirii solicitării mele și o amânare sine die a trimiterii răspunsului.

Am solicitat acest răspuns pentru că aici s-au întâmplat o serie de fapte de natură penală.

Să vă spun câteva dintre ele.

  1. În primul rând, se poate constata o dubioasă câștigare în linie a unor licitații organizate de A.J.O.F.M. Cluj de către firma Bussines Capital Management, condusă de partenerul politic al fostului director al A.J.O.F.M. Cluj.
  2. O altă chestiune importantă: falsificarea acestei licitații - deturnare de fonduri prin angajări preferențiale de persoane, unor clienți politici ai fostului director. Este vorba de cheltuirea unor zeci de miliarde de lei, prin aceste angajări parțiale, din fonduri externe, care aveau menirea creării de locuri de muncă definitive, nu pe perioade limitate de timp.
  3. Deturnarea de fonduri pentru organizarea târgurilor de ocupare a forței de muncă. Vă dau exemplu - puteți verifica, domnule secretar de stat: pentru unul dintre aceste târguri organizate la începutul anului în curs au fost alocate 65 de milioane; au fost folosite efectiv 15 milioane și a fost decontată întreaga sumă.
  4. Ceea ce spuneți dumneavoastră este adevărat. Persoana care a fost transferată, deși nu a lucrat în domeniul, de la prefectură, pe o funcție de execuție, în momentul de față ocupă locul sau biroul directorului executiv al acestei agenții.

Deci, de ochii lumii, probabil, se vor organiza concursuri în vederea ocupării funcției de director, atâta vreme cât deja persoana în cauză își arogă calitatea de director, deși nu o deține.

În legătură cu imposibilitatea aflării unor informații, nu cred că Legea accesului la informațiile publice îmi interzice să aflu nu numai constatările Camerei de Conturi, ci și măsurile pe care și le propune agenția, pentru că și acest lucru l-am cerut - nu ați fost informat suficient, sau nu ați fost informat corect: măsurile pentru depășirea situațiilor semnalate în urma acestui control.

Dacă nici un parlamentar nu are dreptul să solicite aceste informații, atunci, vă rog să definiți și dumneavoastră care mai este rostul parlamentarismului în România?

................................................

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Domnul Dan Brudașcu are două întrebări, tot pentru domnul Nicolae Berechet.

Vreți să le dezvoltați, sau așteptați răspunsurile la amândouă, da?

Domnul Dan Brudașcu (din sală):

Da, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Berechet, aveți cuvântul.

Domnul Nicolae Berechet (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Domnule deputat Brudașcu,

În legătură cu întrebarea privind situația viceprimarului Florea Valentin Naciu, din comuna Frata, vă rog să fiți de acord să dau citire numai părții care mi se pare că răspunde direct la întrebarea dumneavoastră, să vă informez că, față de atitudinea viceprimarului de a lipsi o perioadă de câteva luni de zile neanunțat și nejustificat de la primăria respectivă, primarul comunei, în ședința consiliului comunal din 10 aprilie, primarul Iosif Șomlea, a prezentat un referat, propunând autorității deliberative a administrației publice locale comunale, în conformitate cu prevederile alin.2 din art.78 din Legea nr.215/2001, schimbarea din funcție a viceprimarului.

Propunerea a fost supusă votului, consiliul local comunal respingând-o cu 9 voturi contra și 4 voturi pentru.

Precizăm - și este cunoscut - că, pentru adoptarea unei hotărâri privind schimbarea din funcție a viceprimarului, era necesar votul a două treimi din totalul consilierilor în funcție.

Totodată, menționăm că legea prevede sancțiuni pentru absența primarului sau a viceprimarului de la serviciu, numai după împlinirea termenului de 6 luni, conform dispozițiilor art.72 alin.2 lit.d) din Legea nr.215 din 2001.

Menționăm că, pe timpul cât a absentat, domnul viceprimar nu a primit indemnizația cuvenită persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică.

În ce privește rezolvarea cererilor locuitorilor privind executarea de fotocopii, precizăm că aparatul primăriei este în funcțiune - cel puțin la data documentării era în funcțiune -, solicitanții fiind serviți, conform dorințelor dumnealor, cu achitarea contravalorii prestației respective la casieria Primăriei din comuna Frata.

Acesta este, în esență, răspunsul la prima întrebare, sau la una dintre cele două.

În legătură cu situația domnului Török Francisc, care îndeplinește cumulativ funcția publică de consilier local în cadrul Consiliului local Huedin, dar și pe cea de inspector școlar în cadrul Inspectoratului școlar județean Cluj, am onoarea, domnule deputat, să vă comunic următoarele: așa cum reiese din dispozițiile art.142 din Legea învățământului nr.84 din 1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, atribuțiunile și responsabilitățile stabilite pentru inspectoratele școlare, ca organe deconcentrate de specialitate subordonate Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, sunt specifice atribuțiunilor și responsabilităților autorităților sau instituțiilor publice din administrația publică.

Totodată, pentru o corectă interpretare și aplicare a legislației în vigoare cu privire la funcția publică și funcționarii publici, consider că trebuie să ne raportăm la noțiunea de funcție publică.

Astfel, potrivit alin.1 din art.2 din Legea nr.188 din 1999 privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, "Funcția publică reprezintă ansamblul atribuțiunilor și responsabilităților stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administrația publică centrală și locală".

În acest sens, alin.3 al art.2 din actul normativ sus-menționat statuează în mod strict și limitativ activitățile a căror desfășurare implică exercitarea prerogativelor de putere publică, corespunzătoare funcției publice.

Totodată, potrivit prevederilor alin.2 al art.20 din Legea nr.128 privind statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare, funcțiile de inspector școlar general și inspector general adjunct, sunt funcții de conducere din inspectoratele școlare, iar potrivit lit.a) a art.25, funcțiile de inspector școlar de specialitate și inspector școlar sunt funcții de îndrumare și de control la inspectoratele școlare.

Având în vedere dispozițiile legale sus-menționate, rezultă în mod neîndoielnic că persoanele care ocupă funcțiile de inspector școlar general sau inspector școlar general adjunct, respectiv inspector școlar de specialitate sau inspector școlar, ca funcționari ai statului în cadrul inspectoratelor școlare, dețin atribuții și responsabilități de conducere, de îndrumare și de control, inerente și specifice funcției publice, în sensul Legii nr.188 din 1999 privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, ce sunt aduse la îndeplinire prin activități a căror desfășurare implică exercitarea prerogativelor de putere publică.

De asemenea, menționez că sarcinile de serviciu prevăzute în fișele posturilor corespunzătoare acestor funcții sunt, prin natura lor, caracteristicile posturilor corespunzătoare funcțiilor publice. În consecință, persoanele care ocupă funcțiile publice corespunzătoare categoriei funcționarilor publici de conducere, de inspector școlar general sau de inspector general adjunct, precum și persoanele care ocupă funcțiile publice corespunzătoare categoriei funcționarilor publici de execuție, de inspector școlar de specialitate sau inspector școlar în cadrul inspectoratelor școlare, dețin calitatea de funcționar public.

În privința acestor funcționari publici de conducere și respectiv de execuție, dispozițiile speciale prevăzute de Legea nr.128 privind statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare, se completează, conform principiului general juridic "norma juridică specială derogă de la norma juridică generală", cu dispozițiile generale prevăzute de Legea nr.188 din 1999 privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Prin urmare, punctul de vedere al instituției noastre este că și acestor categorii de funcționari le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr.161 din 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la incompatibilități.

În ce-l privește pe domnul Török Francisc, consider că, pentru deplina clarificare a situației domniei sale, este necesară și consultarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, organ de specialitate al administrației publice centrale, care coordonează activitatea în domeniul vizat.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Dan Brudașcu. Se pare că este mulțumit de răspunsul dumneavoastră, după zâmbetul pe care-l afișează.

Domnul Dan Brudașcu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În legătură cu primul răspuns.

Domnule chestor, eu aș vrea să rețineți că acest personaj n-a lipsit numai 6 luni, cât prevede legea pentru a putea fi destituit, ci el a lipsit în fiecare din anii de când deține această funcție, aproape 6 luni, pentru că este foarte abil și cunoaște legea și, când este momentul să se împlinească 6 luni, cu o săptămână înainte se prezintă la serviciu.

Deci, cumulativ, în cei trei ani de până acum, el a lipsit aproape un an și 6 luni. Dar, se pare că legea are o lacună, nu precizează cantitatea maximă de timp admisă pe durata unui mandat și, în consecință, nu se poate face nimic împotriva lui, deși, în această perioadă, administrația publică locală de acolo are deficiențe.

În legătură cu aspectul pe care dumneavoastră l-ați infirmat, eu vreau să vă spun că am fost săptămâna trecută în Frata și mi-au spus mai mulți cetățeni de acolo că, într-adevăr există un fotocopiator al comunei, pe care însă viceprimarul recomandă să nu se folosească, trimițându-i pe petenți să-și facă copiile de rigoare la atelierul pe care l-a deschis soția acestuia, declarată anterior ca fiind foarte bolnavă.

Ilegalitățile pe care acest personaj le-a făcut sunt mult mai numeroase. Eu regret că Ministerul de Interne și, anterior, Ministerul Administrației Publice, au tolerat inclusiv falsuri în documente oficiale, a falsificat și ordine de deplasare, a vândut, prin falsificarea de semnătură și număr de înregistrare, o serie de materiale de construcții; a făcut foarte multe lucruri. Se pare că cineva îl mângâie pe cap și-l încurajează să facă în continuare asemenea ilegalități.

În legătură cu al doilea răspuns, eu nu pot decât să-mi ridic pălăria față de rigoarea, acuratețea și seriozitatea analizei pe care dumneavoastră ați întreprins-o. Dar, pe cât vă respect pentru profesionalismul de care dați dovadă, cu atât mă mir cum, în prezența unei clare încălcări a legii prin care Guvernul actual își propune să lupte împotriva corupției și a corupților, dumneavoastră ridicați din umăr neputincioși. Păi, legea este clară. Ce să-mi mai spună Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului? Că nu-i adevărat ce spuneți, ce confirmați dumneavoastră? Păi, cine este mai competent în România să confirme acest adevăr, decât Ministerul Administrației și Internelor? Dumneavoastră ați dovedit, prin toată această demonstrație de mare profesionalism, că se confirmă acuzația formulată la adresa acestui inspector. Prin urmare, trecem la aplicarea legii. Nu mai întrebăm pe nimeni. Ce competență în materie? Ce să ne mai spună Ministerul Educației? Că între timp s-a schimbat statutul? Că nu mai este funcționar public? Sau, ce anume? Eu nu am înțeles. Am înțeles și admir profesionalismul din prima parte, dar nu am înțeles lipsa de decizie. Păi, cine vă oprește să aplicați legea?

Domnul prim-ministru spune clar: când se constată caz de incompatibilitate - așa cum este acesta -, se aplică legea. Să inventeze Ministerul Educației altă lege decât cea pe care dumneavoastră o confirmați că a fost încălcată? Nu cred că este cazul.

Vă cer, respectuos, să mă ajutați să aplicăm legea, indiferent de persoana care este implicată în acest caz. Nu vă cer nimic altceva. Să nu facem nici un abuz. Ați verificat, s-a confirmat că nu se încalcă drepturile persoanei în cauză și acea persoană sfidează legea. Avea timpul suficient pentru a-și lua o măsură de prevedere, să nu ajungă în această situație! Asta este.

Oricum, apreciez că, de când ați apărut la comanda răspunsurilor, s-a îmbunătățit și impresia mea despre activitatea ministerului din care faceți parte.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule secretar de stat, vă rog să comentați ceea ce domnul deputat a afirmat despre răspunsul dumneavoastră.

Domnul Nicolae Berechet:

Domnule deputat, vă mulțumesc în primul rând pentru maniera în care ați avut răbdarea să ascultați cele două răspunsuri și pentru faptul că ați formulat aprecieri care mă încurajează în a mai veni în fața onoraților deputați să prezint răspunsuri la interpelările dumneavoastră și aș vrea să vă confirm și să vă susțin, cu toată responsabilitatea, că nici noi - și, când spun "noi", mă refer la sfera generală a responsabilității în Ministerului Administrației și Internelor - nu dorim, nu intenționăm și mai ales nu practicăm metoda punerii mâinii pe creștetul celor care, cel puțin în plan moral, sunt incompatibili cu funcțiile, pentru care, din păcate, au fost aleși la un moment dat.

Și, atunci, singurul lucru pe care eu cred că-l putem face din acest moment încolo, în legătură cu prima întrebare și răspunsul la prima întrebare pe care dumneavoastră ați formulat-o, este acela al unei aprofundări a verificărilor acolo, în comună, pentru că noi am verificat punctual ceea ce s-a inserat în întrebarea domniei voastre și eu aș spune, aș merge chiar mai departe, o aplecare mai atentă asupra unui cadru destul de permisiv în ce privește actul sancționator a celor care încalcă reguli, fie și de ordin moral, dar aici s-ar putea să nu fie vorba numai de atât, cum este cazul viceprimarului nostru în discuție.

În ce privește a doua întrebare, cu același deosebit respect, vă rog să luați în calcul că în penultimul alineat al răspunsului de două pagini pe care vi-l voi pune la dispoziție pentru o lecturare integrală și repetată, dacă domnia dumneavoastră apreciați că va fi cazul, am spus și repet că acesta este punctul de vedere al instituției noastre, punct de vedere care înseamnă că prevederile Legii nr.161 din 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, se acordă și beneficiază de ele și aceste categorii de funcționari. Pentru că, în fond și la urma urmei, trimiterea din finalul răspunsului este una absolut facultativă - și-mi cer scuze dacă dumneavoastră credeți că am încercat să pasăm răspunderea -, întrucât domnul în cauză este funcționar în subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și ales local în Huedin.

Am fi putut să fim mult mai simpli și să ne derobăm chiar și de interpretarea pe care am făcut-o, dar acesta este punctul de vedere al instituției noastre și, sigur că da, dreptul la a avea un punct de vedere ne rămâne și, cum dumneavoastră veți avea înțelegerea, să-l luați ca atare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Dan Coriolan sau Radu Stroe. Nu este.

Vă rog, să le transmiteți în scris răspunsul celor doi colegi.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 17 aprilie 2021, 6:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro