Plen
Ședința Camerei Deputaților din 11 decembrie 2003
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.164/22-12-2003

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
28-07-2020
27-07-2020
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2003 > 11-12-2003 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 11 decembrie 2003

4. Dezbaterea Proiectului de Lege privind Codul fiscal.
 
consultă fișa PL nr. 722/2003

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Vom supune votului final acest proiect odată cu următorul pe care-l luăm în dezbatere, Proiectul de Lege privind Codul fiscal, la care trecem în continuare.

Doamnă ministru Manolescu, vă rog să prezentați proiectul.

Doamna Maria Manolescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Codul fiscal a fost conceput ca o reglementare armonizată cu legislația fiscală a Uniunii Europene și cu acordurile fiscale internaționale la care România este parte, asigurând un cadru unitar, stabil, coerent și clar în materie, care să stimuleze dezvoltarea unei economii de piață dinamice, să îmbunătățească mediul de afaceri, care să stimuleze investițiile private.

Caracterul unitar al reglementărilor fiscale este asigurat prin cumularea acestora într-un singur act normativ care este Codul fiscal, lege organică care reglementează toate impozitele directe, impozitele indirecte, cu excepția taxelor vamale, care sunt cuprinse într-un cod distinct, precum și impozitarea nerezidenților.

Stabilitatea reglementărilor fiscale este dată de faptul că orice modificare și completare a reglementărilor în domeniul fiscal se poate realiza numai prin modificarea și completarea prezentului Cod fiscal, cu respectarea cerinței de predictibilitate. Claritatea reglementărilor, astfel încât să fie asigurată siguranța în aplicarea legii fiscale este consecința unui amplu proces de consultare și dezbatere publică cu reprezentanții mediului de afaceri, firmelor de consultanță în domenii românești și internaționale, precum și cu partenerii sociali. Totodată, menționăm că, pentru prima dată, legislația fiscală românească are la bază principii fiscale clare, cum sunt neutralitatea măsurilor fiscale, certitudinea impunerii, echitatea fiscală, eficiența impunerii.

Codul fiscal aduce unele măsuri fiscale menite să stimuleze mediul de afaceri, cum sunt: în domeniul impozitului pe profit, s-au asigurat prevederi clare privind deducerea cheltuielilor efectuate de contribuabili, în scopul realizării de venituri impozabile, cu respectarea principiilor Codului de conduită al impozitării companiilor. În plus, pentru a stimula mediul de afaceri, față de situația actuală, sunt prevăzute deductibilități noi pentru cheltuieli cu prime de asigurări private de sănătate, cheltuieli cu schemele facultative de pensii ocupaționale, cheltuieli cu provizioane pentru creanțe neîncasate, cheltuieli de sponsorizare și mecenat, în limita a 3 la mie din cifra de afaceri. Tot în sfera facilităților acordate, se înscrie și impunerea cu o cotă de 10%, față de cota standard de 25%, a câștigurilor din tranzacții cu valori mobiliare și titluri de participare.

De asemenea, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, dividendele plătite de o persoană juridică română nu vor mai fi impozitate prin reținere la sursă, dacă beneficiarul dividendelor deține minimum 25% din titlurile de participare la persoana juridică română respectivă și dacă acestea sunt deținute pe o perioadă de cel puțin 2 ani.

Codul fiscal cuprinde o serie de îmbunătățiri ale sistemului de impunere a veniturilor persoanelor fizice, păstrând sistemul de globalizare a veniturilor și sistemul deducerilor personale, în funcție de situația proprie a contribuabililor și a persoanelor aflate în întreținerea acestora, în scopul stimulării dezvoltării unor sectoare de activitate și a descurajării economiei subterane.

În ceea ce privește impozitele și taxele locale, direcțiile de acțiune privesc creșterea autonomiei locale în ceea ce privește administrarea impozitelor legate de proprietate, progresele de descentralizare în administrarea impozitelor pe proprietate de către autoritățile locale sunt dependente de eforturile de realizare a sistemului național de cadastru și de stabilirea valorii de piață ca bază a impunerii.

Elementele de noutate pentru acest titlu vizează eliminarea sistemului de vize anuale, autorizări sau alte avizări periodice de către autoritățile locale, pentru facilitățile economice ale producătorilor agricoli și a celorlalte categorii de agenți economici, ca măsură de eliminare a barierelor administrative în domeniu; obligativitatea plății impozitului pe clădiri de către proprietari, și nu de chiriași, întărindu-se astfel principiul așezării impozitului pe proprietate; introducerea unor scutiri de impozite pe clădiri și terenuri pentru parcuri industriale și alte tipuri de parcuri, pentru persoanele cu handicap deosebit de grav, pentru organizațiile umanitare care asigură funcționarea căminelor de bătrâni și a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani.

În domeniul taxei pe valoarea adăugată, pe lângă preluarea din calendar a elementelor aferente anului 2004, s-au adus simplificări importante privind întocmirea deconturilor de t.v.a. și cu privire la ajustarea bazei de impozitare în cazul falimentului beneficiarului, începând cu data declarării falimentului.

Importante evoluții s-au înregistrat în ce privește legislația în domeniul accizelor, măsurile respective conducând la eliminarea sau diminuarea fenomenului de evaziune fiscală.

În final, aș dori să menționez faptul că pe baza evoluțiilor legislative fiscale, a calendarului de armonizare în continuare cu Directivele Europene, precum și a acționării în concordanță cu cele mai bune practici recunoscute internațional privind elaborarea, implementarea și evaluarea politicilor fiscale, România va putea să atragă din ce în ce mai multe investiții private din surse interne și internaționale și să promoveze dezvoltarea unei economii de piață dinamice. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cine prezintă raportul? Domnul președinte? Poftiți domnule președinte Florin Georgescu.

Domnul Florin Georgescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, întrunită în zilele de luni până miercuri, a elaborat raportul asupra Proiectului de Lege privind Codul fiscal, avându-se în vedere avizele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, al Comisiei juridice, de disciplină și imunități și avizul Consiliului Legislativ, precum și al Consiliului Economic și Social.

În urma examinării proiectului de lege, în ședința din 8 decembrie, comisia a hotărât, cu o abținere și un vot contra, elaborarea unui raport cu amendamentele prezentate în anexele 1 și 2. Au fost respectate prevederile regulamentare legate de desfășurarea lucrărilor, iar prezentul raport a fost adoptat cu marea majoritate a membrilor comisiei, existând un vot împotriva proiectului de lege și o abținere. Nu are rost să intrăm, după părerea mea, acum în alte amănunte tehnice. Pe măsura dezbaterii proiectului de lege, a amendamentelor centralizate, în situația celor admise și situația celor respinse, vom putea să explicăm în mod detaliat argumentele, motivațiile care au stat la baza deciziilor membrilor comisiei. Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Distinși colegi, în Biroul permanent și în discuțiile pe care le-am avut în Comitetul ordinii de zi, am convenit să nu dezbatem acest proiect în procedură de urgență, dată fiind importanța lui, dar am convenit, de asemenea, ca să asigurăm mai multă fluiditate.

Cu această precizare, vă dau cuvântul la dezbateri generale.

Dacă cineva dorește să intervină.

Domnul deputat Bolcaș din partea Partidului România Mare.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul primul, poate pentru singura dată când mă bucur de acest lucru, pentru că trebuie să marchez grava nepolitețe a domnului ministru al finanțelor, Tănăsescu...

Domnul Valer Dorneanu:

Numai puțin. Domnule Bolcaș, am o rugăminte.

Eu am dorit să fac o precizare și am omis să o fac. Domnul ministru este grav bolnav și depun și eu mărturie. Am vorbit aseară cu dânsul, are temperatură 400, își cere scuze că nu poate veni.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Deci, să marchez grava impolitețe a doamnei secretar de stat care nu a binevoit să ne prezinte aceste scuze. Protocolar, era obligată să o facă. Am încheiat. Este totuși un hiatus care s-a produs și nu putem să-l trecem cu vederea

În ceea ce privește proiectul Codului fiscal, ne separă o deosebire de concepție. Acest proiect fiscal a fost gândit ca un conglomerat de legi. S-a încercat, poate meritoriu și poate trebuia ca să se adune la un loc toate legile fiscalității.

Într-adevăr, această operație de asanare juridică trebuia făcută, pentru că sunt foarte multe, sunt prea diverse și de multe ori necorelate, dar aceasta nu este un cod. Codul reprezintă nu o sumă de legi, și dacă vreți, metaforic, este legea legilor. Codul are un sistem și o proiecție care se îndreaptă spre viitor și implică o anume stabilitate. Codul nostru civil, ca să vă dau numai un exemplu, datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea și se aplică foarte bine și astăzi. Conglomeratului de legi care vi s-a propus nu-i văd o soartă lungă, tocmai pentru că un conglomerat nu are o funcționalitate, datorită lipsei unei unități conceptuale.

Sub aceste auspicii, cred că în elaborarea unui cod - și noi ținem la această idee de Cod fiscal, pentru că aceasta este cerința lumii moderne și aceasta este cerința unei societăți dinamice, de a avea niște cadre stabile în care să se desfășoare - sub aceste auspicii, spun eu, cred că s-a pornit cu stângul în alcătuirea acestui Cod fiscal.

Doamna ministru ne spunea aici: ni se asigură o stabilitate întrucât orice fel de modificare în materie de fiscalitate se poate realiza numai prin modificarea acestui cod. Este un sofism, pentru că prin aceasta se asigură instabilitatea codului și aceasta este demonstrat categoric de un lucru absolut inadmisibil, existând în cuprinsul acestui cod, și anume trimiterea la ordonanțe de urgență, la legi sau alte acte normative, individualizate. Modificarea acestor legi duce implicit la modificarea codului și asta nu se poate, codul nu trebuie să facă o trimitere la dispozițiile exprese ale unei legi a cărei perenitate și a cărei întindere în timp este oricum limitată de dinamica activităților sociale. El trebuie să facă trimitere la principii și la normele care vor fi în vigoare în acea perioadă, ori este a doua greșeală conceptuală pe care noi o sancționăm, pentru că ne trebuie un cod care să ne ofere o stabilitate și nu o instabilitate pe care am resimțit-o și în prezent.

Considerăm că în cuprinsul codului s-au tratat necorespunzător o serie întreagă de instituții ale fiscalității un tva care nu este diferențiat sau nu se poate diferenția în raport de probleme și procese sociale mereu în derulare. Se constituie o Comisie fiscală, facem atâtea comitete și comiții care practic nu fac nimic la ora actuală, dar mai inutilă decât toate mi se pare această Comisie fiscală.

Tranșele de impozitare sunt fixate în raport de evaluări în lei, corect, leul este moneda națională sau deocamdată mai este moneda națională, dar aceste evaluări ale tranșelor fiscale sunt supuse și ele regimului inflaționist sau deflaționist care va exista și, în aceste condiții, stabilitatea codului stă în stabilitatea leului, ceea ce nu se poate iarăși conceptual. Sunt folosiți o serie întreagă de termeni proprii la o manieră absolut amatoricească, se face confuzie între înstrăinare și formele de înstrăinare și vă dau numai un exemplu, pentru că vom dezvolta pe parcursul obiecțiunilor pe care le-am formulat și confuzie care nu este admisibilă unui student la științe juridice în anul III de facultate și există un lucru ce l-am remarcat și la alte legi.

Nu gândim cu capetele noastre, traducem și aceasta este un penibil absolut. Nu a traduce o lege străină, fie din legislația sovietică, cum am fost obișnuiți, fie din legislația europeană, cum încercăm acuma să ne obișnuim - și eu nu m-am obișnuit nici atunci și nici acum - și pe deasupra mai traducem și prost, asta este o mare deficiență.

În aceste condiții, nu ne miră siluirea limbii române la diverse formulări, dar numai pentru problemele conceptuale pe care le-am enunțat, noi ne pronunțăm împotriva sistemului pe care îl propune acest Cod de fiscalitate care nu răspunde unei situații socio-economice a României de astăzi. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc stimate coleg. Domnul deputat Nicolaescu din partea Grupului Partidului Național Liberal.

Domnul Gheorghe Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte,

Doamnă secretar de stat,

Stimați colegi,

Credem că ne aflăm în fața unei legi extraordinar de importante pentru întreaga societate românească, și anume Codul fiscal, știind că fiscalitatea, până la urmă, are influență asupra tuturora dintre noi, indiferent că suntem persoane fizice sau persoane juridice.

Sunt multe de spus pe acest proiect de lege. Am să încerc să spun câteva lucruri care în accepțiunea Partidului Național Liberal sunt deosebit de importante.

În primul rând, cred că trebuie să remarcăm faptul că acest proiect de lege, acest Cod fiscal, nu aduce nimic nou. El face o adunare a întregii legislații fiscale într-o singură carte. În loc să avem probabil 20 de Monitoare Oficiale, vom avea un singur Monitor Oficial.

Sigur, toată lumea își dorește să lucreze mai ușor, să lucreze mai simplu, să lucreze după o singură normă și nu după foarte multe norme. Din păcate, în acest caz, nu se rezolvă această problemă. De asemenea, cred că este la fel de important să spunem că în expunerea de motive se vorbește despre o anumită stabilitate, de o anumită predictibilitate a cadrului legislativ din domeniul fiscalității.

După părerea noastră nu este așa, este, dacă vreți, o restrângere a drepturilor contribuabililor, o înăsprire de fapt a acestora și, mai ales, cred că lucrul cel mai grav este că toți contribuabilii sunt tratați ca infractori și nu ca cei care susțin bugetul de stat, ceea ce cred că nu poate fi acceptat.

Din păcate, sunt prea puține lucruri bune în acest proiect de lege în comparație cu cele care sunt negative și am să încerc să dau câteva exemple ca lucrurile să fie clare. Codul fiscal nu respectă promisiunile electorale ale PSD. Acest Cod fiscal ar fi trebuit astăzi, în ultimul an de guvernare al PSD să aducă în sfârșit, la realizări toate aceste promisiuni și haideți să vedem ce spunea Guvernul PSD atunci când a fost învestit: că va reduce impozitul pe profit pentru societăți comerciale din sectoare industriale cu larg impact asupra dezvoltării procesului de industrializare a materiilor prime autohtone și vedem în Codul fiscal că acest lucru nu se realizează; că va scuti integral de la plata taxelor vamale și a taxelor pe valoarea adăugată pentru importul de utilaje și echipamente, materii prime și materiale destinate modernizării întreprinderilor mici și mijlocii. Acest lucru nu se mai realizează. Va revizui tranșele și cotele de impozitate a veniturilor bănești ale populației pentru stimularea procesului de muncă în scopul creșterii și consolidării clasei de mijloc, cât și în vederea sporirii puterii de cumpărare a persoanelor cu venituri reduse, îndeosebi în prima etapă de guvernare. Nu se realizează decât prin tranșele de impozit actualizate cu rata inflației. Scutirea de la plata impozitului agricol prevăzut a se aplica începând cu anul 2001 pentru proprietarii de teren arabil sau echivalent arabil până la 10 hectare. S-a scutit până la 1 ianuarie 2004, de la 1 ianuarie 2004 se reintroduce. Aplicarea unei cote reduse cu până la 9% la taxa pe valoarea adăugată pentru pâine și lapte de consum, energie electrică, gaze naturale, lemne de foc, cărbuni pentru populație, ceea ce nu se realizează.

Sunt câteva exemple prin care v-am dovedit că de fapt Codul fiscal nu respectă promisiunile electorale ale PSD-ului. Vorbim mai departe de faptul că relaxarea fiscală promisă se transformă de fapt în înăsprirea fiscalității și dăm exemplu impozitul pe profit aferent veniturilor din export care, începând cu 1 ianuarie 2004, ajunge la cota standard de 25%. Mai grav este că și anumite produse care se comercializau fără taxă pe valoarea adăugată, cum ar fi cărțile, începând cu 1 ianuarie 2004 au 9% taxă pe valoarea adăugată.

Cotele de accize se propun a fi la nivel european cu toate că lefurile românilor, veniturile românilor sunt de 15 ori mai mici decât în Uniunea Europeană. Sunt câteva exemple numai și ar fi cazul să mai spunem despre câteva exemple de natură tehnică, a modului în care se abordează problematica fiscală, și anume vorbim în continuare de un Cod fiscal care să facă ordine în fiscalitate, care să fie o carte a cărților prin care să nu mai existe nici un fel de interpretare arbitrară, prin care contribuabilii să știe exact ce obligații au și mai ales cum se calculează, când se achită și ce sancțiuni au. Cu toate acestea, această carte a cărților rămâne o carte frumoasă numai, pentru că ea se va îmbogăți în continuare, cum este practica de astăzi prin norme metodologice elaborate de Guvern, prin hotărâri de guvern, prin instrucțiuni date, prin ordine ale ministrului finanțelor publice. Deci, probabil că normele și ordinele vor fi mai stufoase decât este acest Cod fiscal, ceea ce am spus că vom face, de fapt nu facem.

Din nefericire, ar fi trebuit acest Cod fiscal să fie însoțit de Codul de procedură fiscală, ca să știm cum se aplică fiecare normă fiscală. Din nefericire, Codul de proceduri fiscale nu a venit împreună cu Codul fiscal și, ca atare, credem că menținerea unor ambiguități în formularea unor texte care pot da naștere la interpretări și abuzuri din partea organelor fiscale va fi o practică care va continua.

De asemenea, credem că ar fi trebuit măcar acum, în ultimul ceas, în care vedem ce greutăți au agenții economici din România, ca plata obligațiilor și mai ales a taxei pe valoarea adăugată să se facă la încasare și nu la facturare.

Deseori, sunt agenți economici care facturează către instituții publice, deci, către statul român, nu încasează banii, statul fiind generator de arierate, dar agenții economici sunt obligați să-și plătească atunci când au facturat obligațiile către bugetul de stat, ceea ce cred că este un tratament discriminatoriu.

Nu acceptăm, în numele Partidului Național, noi, parlamentarii liberali, nu acceptăm o asemenea abordare nestimulativă fără efecte practice de încurajare a investițiilor și, ca atare, parlamentarii liberali nu vor vota proiectul de Cod fiscal.

O ultimă problemă, domnule președinte, credem că acest proiect de lege a fost greșit încadrat în categoria legilor ordinare, el făcând parte din categoria legilor organice, pentru considerentele constituționale pe care nu cred că este cazul să le spun în fața dumneavoastră, decât dacă veți considera necesar.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți domnule deputat, în numele Grupului Partidului Democrat.

Domnul Alexandru Mocanu:

Mulțumesc domnule președinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Partidul Democrat consideră că Legea privind Codul fiscal este extrem de importantă, poate chiar mai importantă decât recenta lege adoptată, de revizuire a Constituției, întrucât aceasta, Legea Codului fiscal, repartizează sarcinile fiscale între membrii societății, constituind o problemă esențială de politică financiar-fiscală și bugetară în corelație cu politica economică și socială.

Filosofia acestei legi presupune o corelare a sistemelor de impunere în cote fixe și cote procentuale pe baza unor criterii de dimensionare a sarcinilor fiscale. În acest context, o relevanță semnificativă trebuie să o aibă sistemul de cote și baremuri de impozitare, precum și sistemul de deductibilități, reduceri și scutiri.

Iată de ce am susținut că acest proiect de lege nu trebuie adoptat prin procedură de urgență. Adoptarea Codului fiscal ar mai fi trebuit să prilejuiască o amplă dezbatere națională la finalul căreia, analizând toate propunerile, observațiile și sugestiile, Parlamentul să poată decide în consecință și, evident, în interesul tuturor.

Ne-am așteptat ca măcar acum, în al patrulea an al guvernării, PSD și Guvernul Adrian Năstase să-și respecte, fie și numai în parte, marile promisiuni privind reducerea poverii fiscale de pe spinarea românilor, promisiuni făcute în toamna anului 2000 și pe baza cărora a obținut mandatul de a guverna. Acum, la adoptarea Codului fiscal, era momentul, era poate ultimul moment din acest mandat de guvernare.

Vă mai amintiți ce se spunea atunci? Aplicarea unei cote reduse de t.v.a. diferențiate între 2 și 9% la alimentele de bază, la energie electrică, termică, combustibil pentru încălzit, medicamente, transport, articole pentru copii. Diferențierea impozitelor plătite de populație pentru clădiri și terenurile aferente acestora, inclusiv, atenție!, reducerea cu 20% a impozitelor pentru posesorii unei singure locuințe. De asemenea, reducerea cu 75% a impozitului pe profitul reinvestit, scutirea de la plată pe o perioadă de până la 5 ani a impozitului pe profit pentru societățile din sectoarele industriale și de producție, precum și cele de industrializare a materiilor prime și materialelor indigene.

S-a promis, de asemenea, întărirea disciplinei financiare atât prin stimularea achitării la timp a cuantumului legal a obligațiilor către buget, cât și prin sancționarea fermă a contribuabililor rău platnici. Ce s-a realizat din toate acestea până acum? Nimic, iar de la 1 ianuarie doar reducerea impozitului, a t.v.a.-ului la medicamente.

Guvernul PSD, în opinia noastră, nu va onora nici una din aceste promisiuni, pentru că nu poți acoperi găurile din buget produse de clientela politică și, în același timp, și din același buget, prin pârghii fiscale, să stimulezi munca și consumul intern în scopul creșterii clasei de mijloc, reducerii masive a muncii la negru și a economiei subterane, precum și să protejezi diverse categorii sociale cu venituri scăzute ori aflate în nevoi.

În concluzie, proiectul Legii privind Codul fiscal nu este decât o sumă a tuturor prevederilor actuale în materie, coafate pe ici, pe acolo, și anume în punctele, din păcate, neesențiale.

În plus, în opinia noastră, aplicarea unitară a Codului fiscal este pusă serios sub semnul întrebării, întrucât sunt prea multe situațiile în care Ministerul Finanțelor Publice este mandatat să elaboreze binecunoscutele norme metodologice care, știm cu toții, de multe ori exced legea și nu este vorba numai de norme metodologice, mai sunt și hotărâri de guvern, vor mai fi și ordine ale Ministerului Finanțelor Publice și Dumnezeu știe ce.

În concluzie, pentru toate aceste motive, Grupul parlamentar al Partidului Democrat va vota împotriva acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule Mocanu.

Cine mai dorește? Domnul deputat Winkler din partea UDMR.

Domnul Iuliu Winkler:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este o evidență faptul că o lege de complexitatea Codului fiscal ar trebui să constituie subiectul unei analize pentru care nu este acum, probabil, nici cadrul și nici timpul necesar în această dezbatere generală, în schimb, cu siguranță, câteva opinii ale Grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România se pot preciza în fața dumneavoastră. Mă refer aici, în primul rând, la faptul că este evident și din luările de cuvânt dinainte și din poziția ministerului că avem în față un cod care are un caracter perfectibil, un cod care cu siguranță că va și suferi modificări și o evoluție care este firească în linia și în limitele evoluției cadrului legal în domeniul de specialitate, dar totuși are un caracter unificator care este binevenit, este foarte important în linia pe care legislația din domeniul financiar-fiscal a avut-o în ultimii 3 ani și linie care este aceea a unificării, a clarificării, a limpezirii și a încercării de a crea un cadru, chiar dacă perfectibil, totuși previzibil pentru evoluțiile bugetare, pentru situația economică și pentru mediul de afaceri.

Credem că, în special, în contextul direcției către care ne îndreptăm, și anume aceea ca legea bugetară anuală să nu poată și să nu se elimine acel obicei prin care legea bugetară anuală aducea modificări legislației financiar-fiscale, ne îndreptăm deci către un complex prin care caracterul de neschimbare a Legii bugetare anuale vizavi de caracterul de stabilitate, conferit de către Codul fiscal pot duce la evoluții pozitive.

Când mă refeream la caracterul de perfectibilitate a Codului fiscal, evident că s-ar putea da exemple din fiecare dintre capitolele, secțiunile Codului, deci, din fiecare tip de impozite sau taxe, m-aș referi totuși la unul singur dintre acestea, și anume la capitolul "Impozite și taxe locale", acolo unde și făceam aceeași observație și cu prilejul dezbaterii Legii bugetare anuale, acolo unde descentralizarea administrativă, proces sprijinit de către UDMR, nu a fost urmat de o descentralizare bugetară și descentralizare fiscală suficientă. Ne aflăm, deci, în situația în care consiliile locale, bugetele locale sunt insuficient finanțate vizavi de caracterul, complexitatea și numărul sarcinilor pe care le au de îndeplinit și credem că primul capitol sau prima dintre urgențele în care va trebui perfecționată și îmbunătățită concepția guvernamentală vizavi de finanțarea bugetelor locale, va constitui deci un caracter de urgență.

Trebuie și pot fi cu ușurință evidențiate elementele pozitive și noutățile cu caracter de reformă care sunt conținute în Codul fiscal, nu este rolul nostru poate, ci este mai degrabă rolul ministerului care și face aceste evidențieri, însă aș dori să mă refer la o singură chestiune, și anume la apariția unui element pe care UDMR îl propune de mai multă vreme.

Am făcut aceste propuneri și la dezbaterile legilor bugetare din anul 2001 și 2002, am făcut aceeași propunere și la dezbaterea Legii privind impozitul pe venit și o regăsim acum în textul Codului fiscal, este vorba de posibilitatea contribuabilului persoană fizică de a aloca un procent din impozitul datorat, impozitul pe venitul global datorat, pentru finanțarea unor asociații sau fundații, deci, pentru a crea o sferă neguvernamentală, cu adevărat viabilă în România. Coroborat cu schimbarea cadrului de sponsorizare, și anume cu majorarea limitelor de sponsorizare de către societăți comerciale de la nivelul de 5 procente din profitul brut la nivelul de 3 miimi din cifra de afaceri, credem că, printre multe alte elemente de evoluție, acest nou sistem de finanțare, care poate fi instituit pe baza prevederilor din Codul fiscal, aceste două prevederi la care m-am referit, va însemna un pas important în crearea unei societăți civile, a unui sector neguvernamental cu adevărat competitiv și cu adevărat care să poată să preia sarcini guvernamentale pe care le poate executa într-un mod mai corespunzător.

Pentru toate acestea și, evident, în speranța că evoluțiile și perfecționările la care ne-am referit vor avea loc cât mai curând cu putință, în special în sectorul bugetelor locale, Grupul parlamentar al UDMR va sprijini acest proiect de lege. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să intervină. Domnul Florin Georgescu din partea Grupului Partidului Social-Democrat.

Domnul Florin Georgescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Nu voi utiliza foarte mult timp pentru această intervenție, deși dacă judecăm lucrurile proporțional ca mărime între partidele care au vorbit până acum și reprezentativitatea noastră în Parlament, sigur timpul ar trebui să fie mai lung, dar voi concentra, sper eu, cele ce avem de afirmat ca partid, în câteva fraze edificatoare.

Se impunea un asemenea act normativ pentru că se dorește a se crea un cadru de stabilitate, de transparență, de claritate și certitudine în materie fiscală, precum și de predictibilitate, adică pentru a nu folosi neologisme din acestea mai greu asimilabile, de a crea posibilitatea previziunii în domeniul fiscal pentru oamenii de afaceri, pentru persoanele fizice, pentru toate categoriile de contribuabili. Aceasta este asigurată prin codul fiscal pe care îl discutăm în proiect, deoarece pe de o parte, reunește toate reglementările în materie fiscală cu excepția celor privitoare la taxele vamale care fac obiectul Legii privind tariful vamal, iar pe de altă parte, el va fi detaliat și va fi explicitat fără a se depăși cadrul juridic prin care Guvernul este abilitat să acționeze potrivit acestui cod fiscal, deci normele, instrucțiunile și așa mai departe nu vor exceda reglementării legale stabilite prin Codul fiscal, ci se vor încadra în acele limite pe care noi le vom aproba aici. concomitent, deja Guvernul, Ministerul Finanțelor Publice au pregătite aceste materiale, se va adopta, ca efect al aprobării, sperăm noi, după-amiază, a legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe pe perioada vacanței parlamentare, deci în ianuarie se va adopta și va intra în funcțiune, probabil de la 1 martie Codul de procedură fiscală. Iată un ansamblu coerent de acte normative, cod fiscal, cod de procedură fiscală, instrucțiuni, norme metodologice, ordin al ministrului, acolo unde este cazul, pentru a explicita, a se detalia și a nu mai apărea confuzii, a nu permite paralelisme, interpretări subiective, abuzuri etc. în materie fiscală. Noi spunem că este un act deosebit de profesionist pentru care s-a muncit mult de către specialiștii Ministerului Finanțelor publice, fapt pentru care doresc și-i felicităm pe aceștia și conducerea ministerului, un demers care a beneficiat și de asistență tehnică străină, pentru că noi vrem să ne integrăm în Uniunea Europeană și să fim compatibili cu legislația țărilor dezvoltate. Este un cod fiscal care este armonizat cu prevederile capitolelor de negociere încheiate în materie de impozitare, de control în relația cu Uniunea Europeană, pentru că dorim să ne integrăm acolo și când luăm cuvântul de la acest microfon sau ne exprimăm în fața opiniei publice cred că trebuie să fim unitari în discurs și să nu fim duplicitari. Respectiv, când discutăm la simpozioane despre integrarea în Uniunea Europeană spunem cu toții că dorim acolo, când discutăm în Parlament sau la diferite emisiuni de specialitate începem să punem accent pe laturi populiste, demagogice și așa mai departe ale anumitor aspecte care reprezintă obligații ale țării noastre de a fi aplicate, implementate în legislație, pentru a fi compatibili cu reglementările din această entitate prosperă, unde vrem cu toții să ajungem - Uniunea Europeană.

Eu am foarte multă stimă pentru colegii care au vorbit anterior de la partidele din Opoziție, dar fără a le califica intervențiile, îmi permit numai câteva referiri pentru a demonta afirmațiile negative ale domniilor lor, pe care le consider neavenite în raport cu substanța și conținutul acestui proiect de lege.

Iată, distinsul domn deputat de la PRM ne spunea că se fac trimiteri la acte normative specifice, invocându-se ordonanțe, legi care după o anumită perioadă de timp se pot, cum este și normal, unele dintre ele, modifica. Înseamnă că domnia-sa nu a citit raportul comisiei de specialitate privind această lege, care în fiecare dintre aceste cazuri înlocuiește denumirea și numărul actului normativ respectiv cu exprimarea generică "potrivit legii", iar unul dintre cei care au susținut un asemenea amendament este un coleg din Partidul România Mare al domnului deputat Bolcaș, domnul deputat Daniel Ionescu, pe care nu-l văd aici, probabil că aceasta este cauza pentru care domnul Bolcaș a susținut aici niște lucruri care sunt deja depășite ca timp, respectiv lipsa de comunicare din cadrul grupului PRM, unii lucrează la comisie, unii lucrează în plen. ar fi bine să mai luați legătura între dumneavoastră, pentru că, iată, numai la pag. 7 la pct.13 - Legea nr.500/2002 și Ordonanța de urgență nr.45/2003 sunt înlocuite cu exprimarea generică "potrivit legii". Și așa se întâmplă în toate articolele conținute de Codul fiscal.

O altă confuzie pe care distinsul domn avocat, jurist Bolcaș o face este aceea că se menționează tranșele de impozitare a veniturilor globale ale persoanelor fizice în lei și că leul suferă anumite variații în timp, apreciere sau depreciere, ca efect al procesului de inflație sau de deflație. Tot acolo, în textul legal, se regăsește o prevedere care împuternicește și chiar obligă Guvernul ca aceste tranșe să fie actualizate semestrial pe baza indicelui prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.

S-a spus aici despre traduceri nereușite, proaste din limbi străine care se regăsesc în proiectul de Lege a Codului fiscal. Noi am examinat cu atenție, spunem, textul respectiv la comisie și nu am sesizat asemenea inadvertențe, nu am primit nici recomandări din partea Comisiei juridice, de unde, probabil că domnul Bolcaș face parte, sau de la alte grupuri parlamentare, ca amendamente. Dacă este cazul, vom discuta punctual asemenea situații, pentru că în expunerea dumnealui, domnul deputat nu a oferit nici un exemplu concret, s-a referit generic la aceste așa-zise inadvertențe, pe care, repet, dacă le sesizăm, le discutăm împreună. Și eu sunt tot așa suporter, alături de colegii din PSD, al exprimării într-o limbă română curată și foarte inteligibilă pentru toți utilizatorii acestui act normativ.

Colegii de la PNL și PD au adus în discuție două mari probleme: pe de o parte, acest Cod fiscal nu ar aduce nimic nou și mi-ar lua prea mult timp aici, menționa și doamna secretar de stat Manolescu Maria care sunt noutățile aduse în cadrul fiecărei componente a Codului fiscal, în cadrul fiecărui tip de impozit direct sau indirect, deci noutățile care s-au adus în această materie; și, pe de altă parte, faptul că nu ne-am fi onorat, în general, prin politica fiscală pe care a promovat-o PSD-ul promisiunile electorale.

Nici în primul caz, nici în al doilea domniile lor nu au dreptate. Dumnealor trunchiază adevărul, spun adevărul până la un punct și după aceea, din motive politicianiste, denaturează realitatea și susțin lucruri care nu corespund celor înscrise în Codul fiscal, desigur, pentru a capta bunăvoința sau simpatia electoratului, dar e bine să o facă prin mijloace deschise și realiste și nu prin afirmații demagogice, populiste. Se spunea acolo că vom încuraja întreprinderile mici și mijlocii, consolidarea clasei de mijloc, nuanțarea impozitului pe profitul agenților economici.

A fost, într-adevăr, o diferențiere făcută în anul 2000 de către Puterea de dreapta care a condus țara în modul cum a apreciat populația la alegerile din 2000, între 1997 și 2000 au condus dumnealor, care a stabilit impozitul pe profit la 5% pentru exporturi, 25% pentru ceilalți agenți economici. În negocierile cu Uniunea Europeană ni s-a impus și așa este funcțional în toate țările membre, pentru păstrarea unei concurențe loiale, ca impozitul pe profit să fie neutral, adică să fie situat la aceeași cotă pentru toți agenții economici, pentru toate activitățile economice și financiare desfășurate. Ceea ce am reușit noi este ca prin Legea privind întreprinderile mici și mijlocii să se asigure multe facilități, inclusiv de taxe vamale, de tva pentru importurile de echipamente în anul 2001, dar nu a mai putut fi menținută pentru 2002 și în continuare, datorită restricțiilor Uniunii Europene și FMI-ului; totuși multe dintre facilitățile care nu intrau în contradicție cu aceste reglementări, funcționează și astăzi, iar, pe de altă parte, Guvernul Adrian Năstase a introdus pentru categoria aceasta de întreprinderi mici și mijlocii posibilitatea de a se organiza în microîntreprinderi prin Ordonanța Guvernului nr. 24 din 2001, microîntreprinderi care au un regim foarte favorabil de impozitare, numai 1,5% din cifra de afaceri, fără a mai necesita determinarea profitului prin metode contabile complicate și așa mai departe.

Revizuirea cotelor de impozitare a persoanelor fizice s-a făcut indirect prin faptul că s-au acordat și în anul fiscal 2003, iar în anul 2004 se accentuează și în continuare deducerile fiscale care se aplică persoanelor fizice. Deci, cotele sunt tot între 18-40%, sunt niște restricții care provin din negocierile cu FMI, dar s-a reușit ca în aceste negocieri să se accepte de către creditorul internațional o seamă de deduceri, cum ar fi cele pentru pensiile ocupaționale, pentru asigurările private de sănătate, pentru îmbunătățirea confortului termic al locuințelor și pentru altele, pentru aceste donații la organizațiile neguvernamentale care înseamnă relaxarea fiscală a persoanei fizice, nu pe seama cotei de impozit, ci pe seama modificării bazei de impozitare. Este același lucru. Ori domnii care au vorbit nu înțeleg, ceea ce nu cred, ori doresc să escamoteze adevărul, ceea ce face parte din discursul demagogic al PNL-ului și PD-ului. acesta este adevărul și anume faptul că s-a relaxat fiscal persoana fizică, nu prin cotă, ci prin celălalt element de determinare a impozitului, baza de impozitare. TVA redusă, da, într-adevăr, în programul de guvernare ne-am propus să reducem la o categorie mai largă de bunuri și servicii, față de dumnealor care, în perioada guvernării de dreapta - PNL-PD - au dus-o de la 0%, de la 11% la unele produse, și au generalizat-o la 19%, inclusiv la energia electrică, termică, gaze, alimente, medicamente și așa mai departe, noi am reușit și suntem criticați de cei care au realizat atunci o ușoară relaxare a producătorilor pe seama consumatorilor, noi suntem acuzați, care am relaxat și producătorii, pentru că gradul de fiscalitate în ultimii 3 ani a scăzut cu 2 puncte procentuale din p.i.b., numai la contribuțiile sociale realizându-se o reducere de circa 12%, de la 61% la 49%.

Domnule Nicolăescu, îmi place că notați și vă rog să transmiteți și la colegul de la PD, și la partid aceste lucruri. De la 61% la 49% contribuțiile la fondul de pensii, la fondul de sănătate, la fondul de șomaj, la fondul pentru accidente de muncă. Acestea sunt realități care vizează îmbunătățirea mediului de afaceri și concomitent s-a nuanțat din punct de vedere al concordanței cu doctrina noastră social-democrată tva-ul la unele produse cu real impact social, medicamentele pe de o parte, și serviciile pentru turism care asigură o mai mare accesibilitate la acestea tuturor categoriilor de populație.

Noi nu avem grijă de cei din PNL, din PD cu foarte mulți bani care își fac concediile în străinătate, în zonele calde, ci de cei care se duc la pensiunile agricole, la hotelurile de 2 stele din România, cei care trebuie încurajați în acest sens și am făcut acest lucru. Facilități pentru investitori, da! Nu am dat facilitatea privind scutirea de impozitare a profitului reinvestit, pentru că este o măsuri discriminatorie, cei care înregistrează pierderi, neavând profit, nu beneficiau de ea, ci s-au acordat facilități diferențiate, nuanțate de care pot beneficia toți contribuabilii și anume credit fiscal de 20% la achiziționarea bunului sau amortizarea accelerată pentru alte categorii de mijloace fixe.

Impozitul pe clădiri s-a diferențiat, într-adevăr, cei care au o singură locuință, dacă veți compara legislația actuală cu cea din anii 1999-2000, plătesc în termeni comparabili mai puțin, iar cei care au mai multe locuințe, pentru a doua, a treia și așa mai departe, înregistrează un spor de impozitare. S-a explicat în comisie și s-a demonstrat cu creionul pe hârtie că acest TVA la cărți este avantajos pentru cei care se ocupă de editarea lucrărilor respective. Domnii de la PNL și PD spun numai jumătate de adevăr, că se va aplica o cotă de 9% față de zero în prezent, dar, dânșii ori nu știu, ceea chiar nu vreau să cred pentru că altfel nu făceau parte din comisia de specialitate, ori nu vor să spună adevărul, ceea ce face parte din comportamentul dumnealor demagogic și anume: faptul că era 0% în funcțiune la cărți, cotă de tva, fără drept de deducere. Adică toate cheltuielile cu tva-ul pe care le plăteau agenții economici care operau în domeniul editării cărților rămâneau pe costuri și nu intrau în acest mecanism de compensare între tva-ul pe care îl încasezi de la client și tva-ul pe care îl plătești la furnizor, compensare care se face în final cu bugetul statului. Iar din această comparație 0% fără drept de deducere versus 9% cu drept de deducere s-a demonstrat cu calcule concrete că agenții economici respectivi ies în câștig. Dumnealor au recunoscut acest lucru între noi, la lucrările comisiei, iar acum, când sunt televiziunile de față, sigur, vor să-și facă campanie electorală în mod gratuit și imoral, aș spune.

La fel cu impozitul pe terenurile agricole. Am spus că nu se impozitează și dânșii spun nu, se impozitează.

Ei, stimați colegi, nu se impozitează astăzi terenul agricol, și de la 1 ianuarie 2004 pentru a se asigura înregistrarea, evidența clară a terenurilor, se impozitează terenul agricol cu un leu pe metru pătrat. Nu cu un leu greu, ci cu un leu de astăzi, adică cu 10 mii de lei pe ha. Dacă domnii consideră că aceasta este o măsură antisocială, antidemocratică, îi rugăm să ne spună și dacă au membri de partid care nu pot face față acestei poveri fiscale extraordinare, o să-i ajutăm noi din fondurile psd-ului să plătească 10 mii de lei pentru fiecare ha, acest impozit "foarte apăsător".

Am crescut și plafonul de impozitare a pensiilor, deci, în cazul pensiilor celor care au cuantumuri mai ridicate la acest venit, plafonul a fost majorat cu circa 20%, în așa fel încât tot mai puține categorii de pensionari vor intra în sfera celor impozitați. S-a vorbit aici despre aplicarea TVA-ului la încasare și nu la facturare. Iar nu vreau să intru în amănunte, probabil că iar nu se cunoaște sau nu se vrea să se spună adevărul. acest impozit pe circulație, care se aplică la momentul transferului proprietății și ar fi bine ca domnul Nicolaescu să-l întrebe pe domnul Boc, că știe mai bine cum e cu transferul, cu proprietatea ca termeni juridici, se aplică în mod unitar în momentul respectiv, atunci când primești factura și respectiv o emiți. Încasarea poate să fie la un moment mult ulterior, ceea ce creează o foarte mare presiune asupra agentului economic care nu poate să-și deducă ceea ce a plătit deja la furnizori și a încorporat în produsele expediate. Nu vreau să mai intrăm și în alte amănunte, noi înțelegem că dumneavoastră sunteți în campanie electorală, vă dorim succes, dar să știți că noi vom fi prezenți alături de dumneavoastră ca să nu dezinformați prea mult opinia publică, ci să comunicăm cetățenilor realitatea din țară, iar în cazul de față cu intențiile bune, cu beneficiile pe care la aduce acest cod fiscal.

Și, nu în ultimul rând, cu aceasta închei, codul fiscal este în consonanță cu reglementările Uniunii Europene, repet, iar pe de altă parte cu rezultatele recentelor negocieri cu FMI-ul, ceea ce va asigura finanțarea externă a țării și îmbunătățirea credibilității de la nivelul Coastei de Fildeș și al Ecuadorului, unde ne situam în 1999, pe vremea când la putere se afla actuala opoziție, la nivelul Ungariei, Cehiei și Poloniei, membre din 2004 ale Uniunii Europene. Așadar, acest cod fiscal ne aduce și finanțarea externă pentru consolidarea realizărilor macroeconomice, împliniri care nu sunt contestate de nimeni, respectiv creșterea economică în medie de 5% pe an și reducerea de 4 ori a inflației în perioada 2001-2004. Aceasta va fi reflectat în mod corespunzător și în puterea de cumpărare a tuturor cetățenilor, inclusiv prin această politică fiscală diferențiată pe care o aplicăm, precum și prin politica bugetară care intervine cu subvenții, cum este cazul exporturilor, agriculturii și în alte domenii prioritare, dar și în consens cu restricțiile, cu standardele, cu cerințele acquis-ului comunitar.

În concluzie pentru argumentele prezentate și ca efect al examinării cu toată atenția a proiectului de lege privind Codul fiscal, care este în concordanță cu reglementările internaționale, cu doctrina noastră social-democrată (ar fi fost și nefiresc să vină PNL-ul și PD-ul care s-a dus ca doctrină mai la dreapta spre liberali, să vină să voteze un cod care are o filozofie și o concepție social-democrată.) deci, având în vedere cele menționate, grupul parlamentar al Partidului Social Democrat va vota cu toată convingerea acest proiect de lege.

Vă mulțumesc pentru atenție. (Aplauze)

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Nicolăescu.

 

Domnul Emil Boc:

Și eu doresc să iau cuvântul, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Ați avut cuvântul. Drept la replică sau intervenție?

Domnul Eugen Gheorghe Nicolăescu:

Domnule președinte,

Vă mulțumesc că ați intuit că vreau un drept la replică și că mi-ați acordat cuvântul. Sunt de-a dreptul surprins de modul în care reprezentantul PSD-ului și-a exprimat punctul de vedere în numele Grupului parlamentar al PSD, pentru că mă așteptam în discursul dumnealui să se refere la evaluarea pozitivă a Codului fiscal și nicidecum la critici asupra Opoziției. Sunt surprins încă o dată și constat, de fapt, că social-democrația promovată se referă la deplasări în străinătate pe bani publici, a se vedea deplasarea în Brazilia sau la nevasta președintelui Senatului în India.

Eu cred, de asemenea, că PSD nu deține monopolul adevărului în Parlamentul României și că a caracteriza orice poziție a Opoziției ca fiind în afara adevărului este departe de orice regulă elementară de parlamentarism și de democrație.

De asemenea, PSD-ul cred că nu acceptă critica și manipulează prevederile legale, jonglează cu noțiunile din acest proiect de lege care este Codul fiscal și cred că așa cum a pierdut alegerile în 1996, tot pe manipulări și pe minciună, așa va pierde alegerile și în 2004. Și, ca atare, alianța PNL-PD este capabilă să propună modificări la legislația actuală care să fie în favoarea cetățeanului și nu în defavoarea cetățeanului.

Și o ultimă remarcă. Toți parlamentarii vor da socoteală până la urmă în fața electoratului de ceea ce au votat în Parlamentul României. Mă întreb dacă parlamentarii PSD vor putea să spună electoratului că au înăsprit fiscalitatea și nu că au ușurat-o, așa cum pretind dumnealor. Pentru că, până la urmă cetățeanul este cel care simte dacă fiscalitatea este mai mare sau mai mică. Eu cred că fiscalitatea în guvernarea PSD este mai mare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Boc. Tot replică? Nu am auzit numele Boc. Poftiți.

Domnul Emil Boc:

Eu întotdeauna sunt onorat când domnul ministru Georgescu, pentru care am o apreciere deosebită profesională și politică, mi-a pronunțat numele și sunt onorat să-i pot oferi un răspuns. Căutând prin bibliografia de bază a unui politician, chiar dacă ești din Opoziție, am găsit un document frumos care spune așa: "Oferta electorală a PSDR-ului - O guvernare mai bună pentru o viață mai bună" și, din întâmplare, auzindu-l pe domnul ministru am deschis și eu oferta partidului de guvernământ la Capitolul politicilor fiscale, pentru că astăzi discutăm despre Codul fiscal și, în consecință, mi-am propus să citesc câteva rânduri și să vedem ce spune aici. Sunt convins că domnul ministru a avut o contribuție decisivă și la redactarea acestui document, fiind ministru, sunt convins de acest lucru și să vedem cum stăm cu chestiunea

Politica fiscală, reducerea gradului de fiscalitate. cum? Legiferarea reducerii cu 75% a impozitului pe profit, aferent sumelor reinvestite din profitul net. Se regăsește în Codul fiscal? Nu. Cine o fi scris?

Eliminarea impozitării de 10% a profitului net. Nu se regăsește.

Mai departe: acordarea de scutiri pe perioade de 3-5 ani de la plata impozitului pe profit. Nu se regăsește.

Mai departe: scutirea de impozit a veniturilor persoanelor fizice. Nu se regăsește.

Mai departe: aplicarea unei cote reduse de tva cu 2-9 procente la produsele de bază de strictă necesitate pentru consumul populației - alimente, energie electrică, termică, combustibili de încălzire, medicamente, transport public și articole pentru copii. Nu se regăsește, repet, în codul fiscal.

Și atunci întrebarea noastră este: este doar o promisiune sau doar o realitate politică a PDSR-ului. Evident, că-mi veți putea spune că PDSR-ul a trecut în istorie, dar PSD-ul încă nu. Și atunci solicităm ca acele promisiuni făcute să se regăsească în Codul fiscal și, în consecință, dumneavoastră să acceptați aceste amendamente formulate de noi cu ocazia dezbaterilor la Codul fiscal, pentru a respecta oferta dumneavoastră electorală.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Trecem, stimați colegi, la dezbaterea pe texte.

Stimați colegi, ne-am propus un termen de dezbatere, dacă vorbiți și între dumneavoastră și în cruciș, v-aș ruga frumos să-mi permiteți să începem dezbaterea.

Vă rog să urmăriți în paralel Anexa 1, care cuprinde amendamentele admise ale comisiei, Anexa 2, care cuprinde amendamentele respinse și proiectul de lege în forma în care a fost adoptat de către Senat.

La titlul legii dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

Titlul Cap.I. Votat în unanimitate.

La art.1 alin.1. Domnul Văsălie Moiș are un amendament pe care îl găsiți la Anexa 2, amendamentul 1.

Domnul Văsălie Moiș:

Domnule președinte,

Alin.1 de la art.1 propus de către comisie păcătuiește din cel puțin trei puncte de vedere: primul dintre ele este o chestiune de redundanță a reglementării.

Vă rog să observați că ultima parte a alin.1, "de asemenea, autorizează Ministerul Finanțelor Publice să elaboreze norme metodologice" până la capăt, este prevăzută și de art.5 alin.1. Și atunci dacă reluăm o normă juridică în mai multe locuri nu cred că este bine și, de aceea, trebuie să ne decidem unde rămîne acest text, la alin.1 sau la art.5 alin.1. Este prima observație.

A doua observație: vă rog să observați că sintagma "impozite și taxe" se repetă de trei ori în cadrul acestui alineat. Din punct de vedere al limbii române este cel puțin deranjant, dacă îmi dați voie să folosesc acest adjectiv.

Ultima observație: cred că nu este impus de la Bruxelles să folosim dezacorduri în cadrul textelor de lege. Vă rog să observați că, în finalul alin.1, "Aplicarea prezentului cod și a convențiilor de evitare" este corect și nu "al". Pentru că se acordă cu aplicarea.

Românește, corect ar fi, chiar dacă am menține acest text, "Aplicarea prezentului cod și a convențiilor de evitarea dublei impuneri."

Acestea au fost trei observații cu privire la alin.1. Am propus, nu pentru a epata sau pentru alte considerente, un alin.1, în amendamentele pe care le aveți dumneavoastră, care evită aceste trei neajunsuri. Prezentul cod stabilește cadrul legal pentru impozitele și taxele care se constituie venituri la bugetul de stat și la bugetele locale, precizând contribuabilii care trebuie să le plătească, modul de calcul și de plată, precum și procedura de modificare a acestora.

Acest text din punct de vedere al tehnicii legislative, mi se pare fără nici un fel de fisură, acoperă prevederile din alin.1 și nu păcătuiește prin redundanță, prin dezacorduri și prin reglementări duble, motiv pentru care susținem amendamentul așa cum a fost formulat.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Aveți motivele pentru care comisia a respins acest lucru. În ceea ce privește acordul final, este un lucru de la sine, care se va corecta.

 

Domnul Văsălie Moiș (din sală):

Nu este de la sine înțeles.

Domnul Valer Dorneanu:

Am spus că la "al" este un lucru de la sine înțeles, pentru că a fost o greșeală.

Supun votului dumneavoastră amendamentul 1 din capitolul "Amendamente respinse", amendamentul domnilor Văsălie Moiș și Lucian Bolcaș.

Cine este pentru? 16 voturi pentru.

Împotrivă? 64 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. Nu sunt abțineri dar mulți colegi nu votează.

Deci amendamentul domnului Moiș este respins cu 64 voturi împotrivă, 16 pentru, nici o abținere.

Repet, cu propunerea de redactare, mai exact de bună articulare a textului final, "a" în loc de "al", a fost de acord toată lumea.

La alin.2. Există, de asemenea, un amendament pe care-l aveți marcat pe prima pagină de la Anexa 2.

Aveți cuvântul, domnule Moiș.

Domnul Văsălie Moiș:

Domnule președinte,

De data aceasta, dacă menținem textul, înseamnă că suntem repetenți la capitolul gramatică.

Vă rog să observați că textul propus: "Cadrul legal de administrare a impozitelor și taxelor reglementate de prezentul cod este cuprins în...". Cadrul cuprinde. Cadrul nu poate fi cuprins în...Este ilogic să formulăm în acest fel textul.

De aceea, vă propunem amendamentul pe care-l aveți la pct.2, "Administrarea impozitelor și taxelor reglementate de prezentul cod se face potrivit legislației privind procedurile fiscale". Este o reformulare, nu modificăm absolut deloc textul, este exact aceeași reglementare, dar scrisă corect în limba română.

Încă o dată: "cadrul este cuprins..." el este stabilit, nu poate fi cuprins, cadrul cuprinde.

Domnul Valer Dorneanu:

Asta dorește să propună și domnul președinte. "Cadrul este stabilit prin..."

Poftiți, domnule președinte.

Domnul Florin Georgescu:

Nu, vreau să remarc auzul foarte bun al domnului deputat. Asta am și remarcat. Dânsul are dreptate pe fond, ca și la corectura gramaticală de mai devreme, dar era o greșeală în raport, în proiectul de lege, cum a venit de la Senat, era corect "a dublei impuneri". Nu, nu era nici acolo corect.

"Cadrul legal de administrare a impozitelor și taxelor reglementate de prezentul cod este stabilit în sau prin..." - cum știți dumneavoastră, juriștii - "...legislația privind procedurile fiscale".

Aceasta este propunerea noastră, a comisiei, și cred că surprinde și dorința, recomandarea, propunerea din amendamentul domnului deputat Moiș.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat Moiș, sunteți de acord cu acest lucru? "Este stabilit prin...". Ca să știu ce supun la vot. Poate supun votului un amendament comun, al comisiei și al dumneavoastră...

Domnul Văsălie Moiș:

Domnule președinte,

Știți la fel de bine ca și mine, sunteți jurist, este teoria maximin și minimax. Este o minimă corectură a textului, dar oricum, din punctul meu de vedere, corect ar fi "Administrarea impozitelor și taxelor reglementate în prezentul cod se face potrivit legislației", pentru că obiectul de reglementare a acestui text este administrarea impozitelor și taxelor. Nu cadrul legal de reglementare.

Aceasta este tema, subiectul "Administrarea impozitelor și taxelor care sunt reglementate de prezentul cod se face potrivit legislației privind procedurile fiscale". Nu "cadrul de reglementare". Este o exprimare, dacă vreți dumneavoastră, ocolitoare. Dar oricum...

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră atunci amendamentul domnului Moiș, în formularea propusă de dânsul.

Poftiți, domnule președinte.

Domnul Florin Georgescu:

Aici, aș vrea să mai aduc o completare de ordin fiscal, financiar; de data asta, tot respectul față de argumentele dumneavoastră juridice, dar vă rog să fiți receptivi și la cele de natură economică, financiară și fiscală ale economiștilor.

"Cadrul juridic privind legislația" - e un pleonasm. Deci, cadrul juridic al legislației fiscale este mai larg decât pura administrare fiscală. Administrarea fiscală înseamnă stabilirea, urmărirea și încasarea impozitelor, inclusiv executarea silită și așa mai departe. Dar ca să poți să pui în operă toate aceste etape ale administrării fiscale, ne trebuie un cadru juridic care să reglementeze care sunt tipurile de impozite, să le definească, să le stabilească obiectul, subiectul impunerii, baza de impozitare și așa mai departe. Și, după aceea, intervin elementele de procedură administrativă a punerii în mișcare a legislației fiscale. Așa încât cadrul legal privind domeniul fiscal, pe de o parte, stabilește care sunt impozitele, taxele respective și, pe de altă parte, procedurile de administrare.

De aceea, textul Guvernului consider că este mai potrivit, inclusiv cu precizarea din amendamentul pe care vi l-am propus.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

O să supun pe rând votului cele două forme. De acord cu aceasta?

 

Domnul Văsălie Moiș (din bancă):

De acord cu amendamentul combinat.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun atunci votului dumneavoastră alin.2 al art.1, în forma rezultată din cele două amendamente, primul admis și al doilea respins.

"Cadrul legal de administrare a impozitelor și taxelor reglementate de prezentul cod este stabilit prin legislația privind procedurile fiscale".

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Stimați colegi, am uitat să supun votului alin.1. Am votat doar respingerea amendamentului domnului Vasile Moiș. N-am votat amendamentul comisiei.

Cine este pentru amendamentul comisiei cu privire la alin.1?

Cine este pentru? 70 de voturi pentru.

Împotrivă? 17.

Abțineri? O abținere.

Alin.1 al art.1 a fost votat în formula propusă de comisie, cu precizarea din penultimul rând "a convențiilor de evitarea dublei impuneri".

La alin.3, nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea din proiectul de lege adoptat de către Senat.

La alin.4, nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate în formula Senatului.

Alin.5. Domnul deputat Moiș.

Domnul Văsălie Moiș:

Domnule președinte,

Vă rog să observați că amendamentul acceptat de către comisie la acest alineat era prevăzut și la "Amendamente respinse" și pentru corectitudine ar fi trebuit la amendamentele respinse, la pct.3 să nu se fi trecut amendament respins și până la urmă este un amendament admis.

Pentru că aceeași propunere am făcut-o și noi, de eliminare a prevederii exprese - Legea nr.143/1999. Jumătate din amendament a fost admis.

Ceea ce vreau să supun atenției dumneavoastră este faptul că aici se folosește adjectivul pronominal nehotărât "orice": "orice măsură de natură fiscală".

Din punct de vedere al tehnicii legislative și al dreptului, măsurile fiscale care sunt excepție de la regulă trebuie să fie expres prevăzute de lege. Altfel, ele nu-și produc efectul. Și atunci, propunerea noastră constă în aceea de a înlocui adjectivul pronominal nehotărât "orice", cu articolul hotărât "măsurile fiscale". Pentru că aici nu există nici un fel de dubiu că toate măsurile fiscale care constituie ajutor de stat trebuie să fie expres prevăzute de lege. Dacă aceste măsuri nu sunt prevăzute de lege, ele nu operează.

Aceasta este rațiunea pentru care am solicitat această înlocuire care, din punct de vedere al înțelegerii și al aplicării, este foarte importantă. Sunt locuri unde am acceptat ideea adjectivului pronominal nehotărât, dar aici, din punctul nostru de vedere este mai bine să se folosească substantivul articulat "măsurile fiscale", pentru că ele privesc toate măsurile fiscale.

Domnul Valer Dorneanu:

Reprezentantul Guvernului, vă mențineți textul în formularea Senatului, da? Da.

Stimați colegi, deci avem două variante pentru alin.5, cea propusă prin amendamentul respins, pentru că pe aceasta o voi supune mai întâi votului, varianta din amendamentul respins al domnului Vasile Moiș.

Cine este pentru amendamentul 3 din Anexa 2, cu privire la formularea din alin.5? 19 voturi pentru.

Împotrivă? 64 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost respins.

Supun votului dumneavoastră textul alin.5 din art.1, în formularea din amendamentul 2 al comisiei.

Cine este pentru? 65 voturi pentru.

Împotrivă? 19.

Abțineri? Nu sunt.

Art.1 va avea alcătuirea rezultată din votul exprimat de dumneavoastră, cu amendamente.

La art.2. Nu sunt obiecțiuni? Dacă nu sunt obiecțiuni, supun votului dumneavoastră amendamentul 3 al comisiei, care se referă la lit.c), modificarea lit.c).

Cine este pentru? Unanimitate.

S-a admis amendamentul 3 al comisiei, s-a modificat lit.c) de la art.2.

Dacă la celelalte alineate aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate art.2 în formularea din textul Senatului, mai puțin lit.c), care a fost modificată.

Titlul Cap.II. Votat în unanimitate.

La art.3 dacă aveți... Doamna Mona Muscă.

La care din litere vă referiți?

Doamna Monica Octavia Muscă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Aveam un amendament la 3'.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu, suntem la 3 simplu.

Doamna Monica Octavia Muscă:

Mai aștept.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog.

La art.3 dacă sunt amendamente respinse. Nu.

Întreb dacă la amendamentul 4, admis de către comisie, cu privire la 3 lit.a) există obiecțiuni. Nu. Admis amendamentul, modificat 3 lit.a).

La 3 lit.b), de asemenea, există un amendament al comisiei, la pct.5. Admis amendamentul, modificat lit.b).

La lit.c) aveți amendamentul 6. Dacă aveți obiecțiuni.

 

Domnul Văsălie Moiș (din bancă):

La lit.b) de la pct.4.

Domnul Valer Dorneanu:

Suntem la art.3, stimate coleg! Susțineți-vă, vă rog, amendamentul 4, domnule Moiș.

 

Domnul Văsălie Moiș:

Eu nu intervin decât acolo unde avem amendamente.

Domnul Valer Dorneanu:

De acord. Poftiți!

Domnul Văsălie Moiș:

Nu doresc să fac exerciții de stil, simt nevoia să intervin doar acolo unde sunt probleme de redactare grave sau chestiuni de confuzii.

Vă rog să observați că în forma propusă, lit.b) "certitudinea impunerii prin cuprinderea de norme juridice clare", corect este "certitudinea impunerii prin stabilirea unor norme juridice clare". Pentru că am fost de acord, la art.1 sau nu mai știu la care amendament a fost admis, că normele juridice nu sunt cuprinse, ci ele stabilesc. Este o diferență nu numai de nuanță, ci și de conținut.

După aceea, în momentul în care se fac enumerările vă rog să observați că enumerarea nu este din punct de vedere gramatical corectă și, de aceea, v-aș propune următoarea formulă a lit.b), care corespunde tuturor cerințelor și de redactare, și de corectitudine gramaticală: "certitudinea impunerii prin stabilirea unor norme juridice clare care să nu dea posibilități de interpretări arbitrare cu termene, modalități și obligații de plată precise, ușor de calculat de către plătitori, care să le confere acestora posibilitatea unor analize corect și luarea deciziilor de management financiar ținând cont de sarcinile fiscale aferente."

Pentru că important este omul nu să-și înțeleagă sarcina fiscală ce-i revine plătitorului, ci să aibă posibilitatea să-și calculeze el ușor aceste sarcini fiscale și să ia deciziile în funcție de calculele pe care și le face.

Aceasta este rațiunea textului, să-i ofere posibilitatea unor analize corect și luarea unor decizii ținând cont de aceste analize, pentru că altfel este artă de dragul artei. El își înțelege sarcina fiscală, dar și-o înțelege atunci când i-o stabilește altcineva și vine portărelul la poartă, nu este ușor pentru el să și-o calculeze.

Și, atunci, textul sigur că ar trebui să sufere această modificare și de fond și de formă.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat Moiș, în ceea ce privește prima parte a amendamentului dumneavoastră "prin cuprinderea" ...dumneavoastră spuneți "stabilirea", vedeți că mai există un termen "stabilit" jos. Dacă ați fi de acord ca, în loc de "cuprinde", să fie "prin elaborarea de norme juridice clare". Și în continuare textul să curgă totuși în formularea din amendamentul comisiei, pentru că altminteri se schimbă semnificația lucrurilor.

De acord?

 

Domnul Văsălie Moiș (din bancă):

De acord.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră lit.b) de la art.3, în formula combinată din amendamentul 5 al comisiei și din amendamentul 4 al domnului deputat Moiș, în sensul ca: "certitudinea impunerii prin elaborarea de norme juridice clare" și în continuare textul curge la fel ca în amendamentul comisiei.

Cine este pentru această formulă a lit.b) de la alin.3? Mulțumesc. Unanimitate.

Sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc.

La lit.c) dacă sunt amendamente respinse. Dacă la lit.c) există obiecțiuni la amendamentul 6. Nu. Admis amendamentul, modificat lit.c).

La lit.d) dacă sunt amendamente respinse. Domnul Moiș.

Domnul Văsălie Moiș:

Domnule președinte,

Observ că lit.d) a fost modificată parțial prin amendamentul propus de către comisie, însă noi v-am propune să înlocuim "efecte defavorabile pentru societăți" sau cum a fost modificată de către comisie, prin "efecte defavorabile pentru plătitori".

În materie de finanțe, vă rog să observați că există bugetul - statul și plătitorul, cele două subiecte ale raportului de drept financiar obligațional. Și, de aceea, din punctul nostru de vedere, este mai corectă folosirea sintagmei "pentru plătitori", "efecte defavorabile pentru plătitori", pentru că asupra lor se răsfrâng aceste efecte, asupra celor care plătesc, asupra celor care au obligația de a plăti sarcinile fiscale.

Aceasta este rațiunea amendamentului.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia este împotriva acestei modificări. Ministerul la fel.

Supun votului dumneavoastră amendamentul 5 din Anexa nr.2, formulat de domnul Vasile Moiș.

Cine este pentru? 19.

Împotrivă? 67 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost respins.

Supun votului dumneavoastră amendamentul 7 al comisiei, cu privire la lit.d).

Cine este pentru? 67 voturi pentru.

Împotrivă? 19.

Abțineri? Nu sunt.

Art.3 a fost votat în consecință în formula rezultată din modificarea literelor a), b), c), d), potrivit votului dumneavoastră.

La art.4. Vă rog să interveniți. Există la pct.6 din amendamentele respinse o propunere cu privire la introducerea după art.3 a unui articol nou.

Aveți cuvântul, doamna Mona Muscă.

Doamna Monica Octavia Muscă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Este vorba de un amendament. Îl citesc: "Contribuabilii, persoane fizice sau juridice române sau străine, plătitori de impozit pe profit care nu au arierate la plata impozitului, pot opta pentru direcționarea a 2% din cuantumul impozitului final pe profit datorat statului român, asociațiilor și fundațiilor nonprofit care funcționează în condițiile Ordonanței Guvernului nr.26/2000".

În primul rând, aș vrea să spun că mulțumesc aici public domnului ministru Mihai Tănăsescu, doamnei secretar de stat Maria Manolescu, domnului Florin Georgescu, ambasadelor SUA, Germania, Franța, domnului Jonathan Sheele, delegației Comisiei Europene, pentru asistență, și pentru sprijin în promovarea unui asemenea principiu care se regăsește în acest amendament.

Amendamentul este rezultatul consultărilor și a cererii organizațiilor neguvernamentale.

El are ca inițiatori pe domnul Hrebenciuc de la PSD, domnul Boc de la PD, domnul Marko Belo de la UDMR și subsemnata.

Recunosc că am renunțat, după ce am depus amendamentul, dar înainte de a se discuta în comisie, la persoanele juridice. De ce? Pentru că soluția propusă în Codul fiscal, cu 3 la mie din cifra afacerilor, este mult mai bună decât ce-am propus noi.

A rămas în discuție contribuția persoanelor, redirecționarea a 2 % din impozitul direct al persoanelor fizice. Și aici vreau să vă spun, stimați colegi, că apreciez că a acceptat Comisia pentru buget-finanțe și bănci 1%.

Nu pot, însă, să nu pledez în continuare pentru 2%, având în vedere că, în toate țările care au o asemenea lege sau o au în aplicare sau urmează să o aplice (Ungaria, Slovacia, Cehia, Lituania, Polonia, Rusia), peste tot este vorba de 2%, și nu de 1%.

De ce este necesară finanțarea directă a organizațiilor neguvernamentale? Pentru că, altfel, există o dependență a societății civile din România față de finanțarea externă și din perspectiva depresurizării fondurilor europene, o dată cu integrarea în NATO și Uniunea Europeană.

În plus față de rezolvarea problemei finanțării mediului asociativ, sistemul prezintă avantaje și efecte benefice deosebit de importante la nivel social. Sistemul propus constă în finanțarea directă a organizațiilor non profit din resurse sociale eliberate, completată de încurajarea externalizării unor servicii oferite în prezent de stat.

Sistemul finanțării directe este bazat pe încrederea în capacitatea organizațiilor non profit de a îndeplini în mod performant o serie de funcții sociale importante. Bazat pe principiile independenței asociațiilor non profit și utilității lor sociale, sistemul își propune atingerea următoarelor obiective corespunzătoare: asigurarea independenței 1 - financiare; 2 - politice, a organizațiilor non profit.

De asemenea, se produce implementarea unei piețe a organizațiilor non profit și încurajarea externalizării tuturor serviciilor îndeplinite în prezent de stat care pot fi externalizate.

Finanțarea directă din resurse sociale eliberate se face, după cum spuneam, la persoanele fizice, vorbim acum numai despre ele, pentru direcționarea a 2% din cuantumul impozitului final direct, datorat statului român pentru organizațiile non profit. Altfel, resurse sociale valoroase, inițial destinate cheltuirii bugetare mai puțin sau mai mult ineficiente, sunt eliberate și redirecționate către activitățile performante ale organizațiilor non profit.

Aceasta înseamnă că o parte din cheltuielile bugetare vor fi eliberate, pentru că acest 2% urmează să realizeze anumite activități guvernamentale sau ale administrației publice locale, în felul acesta eliberând de sarcini activitatea guvernamentală sau administrația publică locală.

Trebuie să spunem, în același timp, că responsabilizează atât cetățeanul, cât și organizațiile non profit, creează o piață a proiectelor comunitare, și, în același timp, sprijină comunitatea prin intervenția directă a cetățeanului, a contribuabilului în proiectele comunitare.

Este, de fapt, ceea ce se numește în general "activitate participativă a cetățeanului la comunitate". Cu alte cuvinte, se realizează din nou, încetul cu încetul, spiritul comunitar.

Cred că, din acest punct de vedere, ar trebui să susținem 2%, pentru că, până când se va implementa, până când oamenii se vor obișnui cu ideea ca 2% din impozitul lor direct să meargă în proiecte pe care ei le văd cu ochii lor, în proiecte comunitare, va trece destul de multă vreme, și nu vreau ca, la un moment dat, să revenim ca toate celelalte țări pe care le-am nominalizat aici, pentru a amenda Codul fiscal cu încă un 1%, așa cum au ajuns la această concluzie toate țările citate (Ungaria, Slovacia, Cehia, Lituania, Polonia și Rusia).

Drept urmare, având în vedere că, oricum, acest 2% nu se aplică decât de la anul, având în vedere că, până la urmă, până se obișnuiește lumea să doneze va mai trece, probabil, ca în Ungaria, încă 3 - 4 ani (în Ungaria după 5 ani s-a ajuns la o participare de 20% dintre persoanele care plătesc impozite directe), vă rog să aveți înțelepciunea, și îi rog și pe cei de la Comisia pentru buget-finanțe și bănci să aibă înțelepciunea, pentru a nu mai amenda o dată Codul fiscal, să acceptăm de la bun început, așa cum au făcut toate celelalte țări, 2%. Vă mulțumesc frumos.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Florin Georgescu, din partea Comisia pentru buget-finanțe și bănci.

Stați, un pic, dorește și domnul Boc să ia cuvântul. Vă rog, încercați să vă referiți direct la argumente, nu la ajutoare colaterale din bibliografia dumneavoastră.

Domnul Emil Boc:

Noi pornim de la premisa că nu ni s-a dat, ni s-a luat, deci, nu pornim de la premisa aceasta; în sensul că noi am cerut 2%, prin amendamentul formulat, și în înțelepciunea sa, comisia, condusă de distinsul președinte, a acceptat 1%.

Voi fi foarte scurt, spunând doar trei argumente pentru amendamentul formulat.

Funcționarea unei democrații presupune existența, pe de o parte, a societății politice, iar, pe de altă parte, a societății civile. Dacă nu există un echilibru, dacă societatea civilă nu este suficient de articulată, atunci există, întotdeauna, riscul abuzurilor din partea societății politice, pentru că avertismentul de acum două secole al lui Montesquieu este actual și în momentul de față: "Oricine deține puterea are tendința de a abuza de ea".

Societatea civilă are menirea și posibilitatea, prin structurile ei instituționale, să se opună puterii, dar pentru a putea funcționa ea are nevoie, ca să folosesc un termen comun, de infrastructură, în termeni mai preciși, are nevoie de bani. Acești bani nu pot veni de la Guvern, sau numai de la Guvern. Există câteva asociații, fundații recunoscute, de utilitate publică, care primesc și fonduri guvernamentale. Dar o societate civilă puternică presupune și autonomie financiară, adică surse financiare care să nu depindă de Guvern.

Printr-un asemenea proiect de lege, noi nu dorim altceva decât să dăm posibilitate societății civile, prin structurile ei instituționale, să aibă resursele financiare pentru a asigura echilibrul necesar într-o democrație, pentru a exista un stat de drept.

Din acest punct de vedere, textul pe care noi l-am propus este foarte precis. Cetățenii pot opta, nu sunt obligați. Pot opta ca, din impozitul pe venitul global, pe care trebuie să-l plătească statului, să acorde 2% organizațiilor nonguvernamentale. Prin aceasta acordă un sprijin direct societății civile, prin aceasta chiar oamenii de afaceri vor fi siguri că democrația se va consolida, pentru că, repet, ea nu poate funcționa dacă nu există acest echilibru în societate.

Din acest punct de vedere, credem că acest amendament, fără alte multe motivații, poate constitui, practic, cel mai important Moș-Crăciun dat societății civile românești, și că acest amendament, al lui 2%, să se regăsească în proiectul Codului fiscal, pentru a reface măcar o parte din promisiunile neonorate de către PSD prin programul electoral, așa cum am menționat mai devreme. Și sperăm în înțelepciunea dumneavoastră, în sensul acceptării acestui amendament. Vă mulțumim.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule președinte al Comisiei pentru buget-finanțe și bănci, aveți cuvântul.

Domnul Florin Georgescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mai în glumă, mai în serios, interpretând sfera foarte largă a argumentelor utilizate aici de distinșii antevorbitori din opoziție, eu înțeleg aceasta prin dorința și convingerea dumnealor că și următorii 4 ani se vor situa, cum este și normal, în opoziție, pentru a face front comun cu societatea civilă, mai bine finanțată, ca să controleze puterea PSD-ului, care va guverna și în 2005 până în 2008.

Deci, de aceea noi am fost de acord, ca să poată să ne controleze mai bine PD-PNL-PRM, să dăm acest 1%, pentru ca organizațiile non-guvernamentale, împreună cu partidele din opoziție, să controleze puterea noastră și în mandatul viitor.

Acum, trecând peste această referire de ordin politic, distinsul antevorbitor a prezentat trunchiat adevărul. Zice: "Ni s-a luat". Păi, vi s-a luat din ce n-aveați. Deci, astăzi nu se dă nimic. Deci, noi spunem să se dea 1% și dânșii prezintă electoratului faptul că PSD-ul a luat ceva din ce nu exista. Nu, PSD-ul a dat 1% și cu dumneavoastră, fără noi, n-aveți voturile necesare. Comparați 1% pe care vi l-am dat cu 2% pe care nu-l regăsiți în legislație.

Deci, iarăși este un sofism din acesta politic, la care dumneavoastră, ca distins jurist, sunteți expert, la fel și distinsa doamnă deputat, dar, sigur, mai citim și noi printre rânduri și ne dăm seama. Deci, nu s-a luat, ci s-a dat.

Suntem de acord să se aprobe acest amendament, dar sub forma prevederilor stabilite în comisie și la momentul potrivit. Acum nu este momentul potrivit. Discutăm de principiile Codului fiscal. Acolo se vorbește despre 1% din impozitul pe profit al persoanelor juridice, este corect, persoanele fizice nu au impozit pe profit, ele au impozit pe venit; este un alt capitol al Codului fiscal. Persoanele juridice, le găsiți dumneavoastră, stimați colegi, că au dreptul de a sponsoriza la art.31, alin.4, din Titlul II "Impozit pe profit". Acolo, 3‰ și 30%, nu mai mult, din impozitul datorat reprezintă posibilitatea de a sponsoriza, inclusiv organizațiile non-guvernamentale ale societății civile.

La impozitul pe venitul persoanelor fizice, s-a introdus acest amendament, la art.90. Vă rog să notați, ca să mai discutăm problemele. Reținem mulțumirile dumneavoastră și le apreciem, dar mai discutăm o dată la articolele menționate de mine, fără mulțumiri atunci, că le-am recepționat acum și, repet, le apreciem, la art.90, alineat nou la art.90, alin.2, care introduce această posibilitate, deductibilitate a persoanelor fizice de a acorda donații, sponsorizări organizațiilor non-guvernamentale la instituții înființate potrivit legii, nu la orice fel de entitate autointitulată ca reprezentând societatea civilă.

Deci, pentru persoanele juridice este rezolvat la art.31, alin.4, pentru persoanele fizice se discută la art.90, cu un alineat nou, alin.2. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Boc, a cerut cuvântul pentru un minut doamna Mona Muscă și o să vă dau și dumneavoastră tot un minut.

Dar, în rest, ați înțeles că mai putem discuta o dată chestiunea aceasta la articolele indicate. Oricum, nu vă pot da cuvântul înaintea doamnei Mona Muscă. Pentru că este vorba și de un gest cavaleresc și de o alianță.

Doamna Monica-Octavia Muscă:

Știm, și o să discutăm la momentul potrivit. Aș vrea doar un lucru să-i spun domnului Florin Georgescu, că așa este democrația. Întotdeauna opoziția și societatea civilă, inclusiv presa, care intră tot în societatea civilă, controlează (asta este o regulă a democrației) puterea. Asta este! Când veți fi dumneavoastră în opoziție, împreună cu societatea civilă veți controla pe cei care vor fi atunci la putere. Asta este regula de bază. Nu ne putem sustrage controlului societății civile, nici opoziția, nici puterea, cu atât mai vârtos când ești la putere nu te poți sustrage. Trebuie să fim transparenți și obligați să ne supunem acestui control.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Boc.

Domnul Emil Boc:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Nu puteam să las nearticulate reflecțiile domnului ministru Georgescu, cu privire la problema filozofică a puterii și a raporturilor dintre putere și societatea civilă, dintre putere și opoziție. Sunt convins că domnia sa are înclinații filozofice, după cum se poate observa, și mai puțin fiscale, mai nou. Probabil că Montesquieu are, într-adevăr, o problemă, pentru că nu a reușit să intuiască, la vremea redactării lucrării "Spiritul legilor" unde a spus de faptul că "oricine deține puterea are tendința de a abuza de ea", probabil că nu a știut că peste...

Domnul Valer Dorneanu:

Ați dezvoltat această temă de mai multe ori, de la Montesquieu...

Domnul Emil Boc:

...câteva secole... - vă rog, trebuie să explicitez pentru domnul ministru - ... va apărea PSD-ul, și atunci ar fi fost mai bine să se fi gândit că peste secole va apărea un partid, pentru care această sintagmă a lui Montesquieu va fi interpretată că "întotdeauna un partid trebuie să rămână la putere și ceilalți trebuie să rămână în opoziție".

Dar există, tot în literatură, o sintagmă care se potrivește foarte bine PSD-ul, aparține lordului Acton, și-l invit pe domnul ministru să mediteze, care spunea: "Puterea corupe, puterea absolută corupe absolut". Poate un element de meditație.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Moiș.

Rețin și propunerea, din sală, a domnului deputat Olteanu de a se sista luările de cuvânt la acest punct.

Domnul Văsălie Moiș:

Văd că sunt nervos, dar abțineți-vă, pentru că eu fac o singură observație.

Domnule președinte, prezidați dumneavoastră sau colegii?

Domnul Valer Dorneanu:

Văd că vă place să intrați în dialog cu sala, ca să trageți de timp. Eu vă rog să fiți exact la subiect. Este totuși o lege tehnică, și lăsăm pentru duminică dimineață ora de filozofie, pentru că, până atunci, nu vom putea încheia lucrările. Și atunci putem să discutăm despre filozofia puterii, să ascultăm dizertația domnului Boc despre Montesquieu ș.a.m.d. Haideți să venim, totuși, la obiect, cum ar spune cineva din clasicii noștri, ai literaturii.

Domnul Văsălie Moiș:

Am cuvântul, am înțeles, acum.

Domnule președinte, eu nu doresc să mă amestec între vechea putere și actuala putere.

Doresc să fac doar o precizare: domnul ministru Georgescu, pentru care am o considerație deosebită, a încurcat operațiunile. La acest amendament nu este vorba să se dea, ci este vorba să nu se ia. Pentru că PSD-ul sau partidul de guvernământ nu dă, la acest amendament, 1 sau 2%, ci nu ia impozit pe profit, în limita propusă de către colegii noștri, care să rămână la dispoziția persoanelor juridice non profit.

Așadar, în această speță, nu se aplică preceptul biblic: "PSD-ul a dat, PSD-ul a luat, fie numele PSD-ului bine lăudat". (Rumoare).

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Vă rog insistent, este o lege tehnică și mă bucur foarte mult că faceți demonstrație de cultură politică, de cultură generală, dar haideți, în folosul nostru, să scoatem această lege cu caracter tehnic cât mai repede, pentru că nu o să mai între în vigoare de la 1 ianuarie.

Supun votului dumneavoastră amendamentul dezvoltat aici de domnul deputat Boc, mai exact, întâi, de doamna deputat Mona Muscă, de domnul Boc și de alții. Îl supun votului dumneavoastră. Îl găsiți la pag.3, pct.6.

Cine este pentru?

Domnule președinte Florin Georgescu, eu constat că stimulați opoziția, dar n-o faceți în timpul votului.

24 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 61 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul nr.6 din capitolul "Amendamente respinse" a fost respins cu 61 voturi împotrivă, 24 voturi pentru, și nici o abținere.

Trecem la art.4. Dacă la art.4 există observații? Nu.

Votat în unanimitate, în formularea Senatului.

Domnule Moiș, unde aveți amendament? Mi-ați spus, adineauri, că ați renunțat la amendament.

Domnul Văsălie Moiș:

Domnule președinte,

Am renunțat la primele două amendamente, dar v-aș ruga, totuși, un pic de atenție pentru pct.9 de la amendamente. Este vorba de intrarea în vigoare a legii de modificare; nu orice modificare sau completare intră în vigoare, ci legea intră în vigoare. Așadar, la pct.9 din "Amendamente respinse", vă rog să reflectați la următorul text: "Legea de modificare sau de completare a Codului intră în vigoare la data de 1 ianuarie a anului următor adoptării ei". Legea, dacă prevedem un termen de intrare în vigoare, intră la data de ..., nu intră nici cu începere, nici cu sfârșitul, nici cu mijlocul. Ea începe la data de ... Nu modificăm, absolut deloc, sensul. Am renunțat la celelalte două amendamente, dar acest amendament consider că este necesar.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră amendamentul nr.9, al domnului deputat Vasile Moiș. Ați văzut, în partea dreaptă a raportului, motivele pentru care comisia a respins acest amendament.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu votează nimeni, stimați colegi? 59 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost respins cu 59 voturi împotrivă, 14 voturi pentru.

Dacă mai există vreo obiecțiune la art.4, pe care îl supun votului dumneavoastră, în condițiile în care a fost contestat, în formula de la Senat?

Cine este pentru? 59 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 12 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art.4 a fost votat în aceste condiții.

La art.5, domnul Moiș.

Domnul Văsălie Moiș:

Domnule coleg, chiar dacă nu vă place, eu respect limba română, aceasta este rațiunea pentru care am făcut amendamentele.

Vă rog să observați că art.5, alin.1 se suprapune peste art.1, alineatul ultim, ultima parte. Și, atunci, hotărâți-vă unde doriți să mențineți această normă juridică? Sau dacă vreți s-o mențineți în două locuri, este o altă chestiune. Dar nici într-un caz nu putem, din punct de vedere al tehnicii legislative, să avem două norme similare în același act normativ.

Domnul Valer Dorneanu:

Unde spuneți dumneavoastră că se mai regăsește norma aceasta?

 

Domnul Văsălie Moiș:

La art.1, ultima parte.

Domnul Valer Dorneanu:

Eu știam că articolul este compus din alineate, nu din părți. La care alineat?

Domnul Văsălie Moiș:

Art.1, pe care l-ați adjudecat, la alin.1, ultima parte, spune așa: "De asemenea, autorizează Ministerul Finanțelor Publice să elaboreze norme metodologice, instrucțiuni și ordine în aplicarea prezentului cod și al convențiilor de evitare a dublei impuneri".

Iar art.5 alin.1: "Ministerul Finanțelor Publice are atribuția elaborării normelor necesare pentru aplicarea unitară a prezentului Cod".

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Florin Georgescu, în numele comisiei.

Domnul Florin Georgescu:

Stimate domnule coleg,

Dumneavoastră vă pricepeți mai bine ca mine la economia unei legi. Unde se regăsește această prevedere, la art.1, probabil că acolo se intitulează subcapitolul "Dispoziții generale" și povestește, în general, despre economia legii, principiile, coordonatele, pilonii de bază ai acesteia, iar acum, la articolele următoare, începe și detaliază. Spune: ce sunt normele metodologice? Cine are voie să le emită? Ministerul Finanțelor. Și, după aceea, spune fiecare dintre aceste acte normative ce sferă de cuprindere are, cine le emite, de ce rang de reglementare țin ș.a.m.d.

Deci, nu este nici o repetare cu art.1, pentru că acolo, de fapt, se spune că "se stabilesc impozitele și taxele și se asigură administrarea". Dumneavoastră o să spuneți, când vorbim de impozitul pe profit, la Titlul II: "domnule, mi-ai mai spus o dată de impozit la art.1. Ia taie-l de acolo!". Nu, aceea este o introducere generală și după aceea se detaliază prevederile acelui articol, pe care inițiatorul a încercat să-l formuleze cât mai cuprinzător în materie fiscală, se detaliază pe parcursul legii. Așa că nu este nimic redundant, nu e paralelism, nu e suprapunere, nu e nimic din punct de vedere al nostru, al economiștilor. Ea are avizul Consiliului Legislativ, așa încât, domnule președinte, vă propun să păstrăm forma inițiatorului.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră amendamentul nr.10, formulat de domnul Văsălie Moiș. Ați ascultat și argumentele domniei sale și argumentele președintelui de comisie.

Cine este pentru? 13 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 58 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost respins cu 58 voturi împotrivă, 13 voturi pentru, nici o abținere.

Supun votului dumneavoastră art.5, în formularea ...

Mai aveți un amendament? Poftiți, domnule Moiș.

 

Domnul Florin Georgescu:

Sunteți de serviciu, domnule deputat?

Domnul Văsălie Moiș:

Sunt de serviciu, domnule ministru, pentru că nu vreau să vă lăsăm să greșiți.

De data aceasta, vă rog să observați că ați picat în extrema cealaltă. O dată aveți dublă reglementare pentru Ministerul Finanțelor, care emite, și la art.l, și la art.5, norme pentru punerea în aplicare a prezentului Cod; și la art.5, alin.5, aveți o normă negativă.

În nici un cod nu se trec norme negative: ce nu are dreptul să facă cineva. Pentru că, aici ar trebui să treceți toate normele morale care interzic gesturi obscene în public și toate celelalte. Or, art.5 alin.5 este prin excelență o normă negativă, care nu are ce căuta aici.

Alte instituții nu au dreptul să elaboreze norme de aplicare a Codului fiscal. Nici Poliția nu are dreptul, nu are nici instanța de judecată, foarte multă lume nu are dreptul. Din moment ce am stabilit regula, la articolul pe care l-ați dublat, că numai Ministerul Finanțelor Publice are această atribuție, nu mai este necesară o normă negativă precum că toți ceilalți nu au dreptul.

De aceea, vă propun să eliminăm art.5 alin.5, pentru că avem o reglementare de principiu.

Domnul Valer Dorneanu:

Distins coleg avocat, nu cred că nu ați întâlnit unele tendințe ale unor ministere, ca pe teme specifice lor, să nu fie tentate să elaboreze norme pentru ministerul respectiv.

Textul este foarte pozitiv, pentru că tocmai vrea să evite acest lucru.

Supun votului dumneavoastră amendamentul nr.11, al domnului Moiș.

Cine este pentru? 11 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 57 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost respins cu 57 voturi împotrivă, 11 voturi pentru și nici o abținere.

Mai sunt observații la art. 5? Nu. Supun votului art. 5 în ansamblu, în formularea Senatului.

Cine este pentru? 63 voturi pentru.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu.

Am adoptat art. 5.

La art. 6? Domnul Moiș. Un coleg de-al nostru propunea să vă luați un scaun și să rămâneți aici, stimate coleg.

Domnul Văsălie Moiș:

Va veni vremea când vom face schimb de scaune, nu vă faceți probleme, mai repede decât vă așteptați. Nu ziceți hop până nu săriți, domnule coleg. Sunteți cam nervos cu nervii! Poate ar fi bine să vă controlați sănătatea! (Răspunde unui domn deputat din sală, de la Partidul Social Democrat.)

Domnule președinte,

La art. 6 se reglementează o instituție cu care noi nu putem fi de acord în formula în care este prevăzută la art. 6, pentru că este inutilă și se încarcă această administrație. Dacă dumneavoastră aveți nevoie neapărat încă de o sinecură, încă de un post pe care să-l oferiți cuiva, este o altă chestiune, dar această comisie, din moment ce am stabilit competențele Ministerului Finanțelor Publice, îl privește direct și personal cum își organizează activitatea. Nu este de esența codului să reglementăm o comisie în cadrul Ministerului Finanțelor, care să se ocupe de o anumită chestiune. Este o problemă de organizare interioară. Și, de aceea, din punctul nostru de vedere, o astfel de reglementare nu-și găsește locul în Codul fiscal. Propunem eliminarea în întregime a instituției Comisiei centrale fiscale. Ministerul poate să-și înființeze câte comisii dorește, dar nu prin cod să înființăm această comisie.

Domnul Valer Dorneanu:

Aveți motivația respingerii de către comisie a acestui amendament. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? 11 voturi pentru.

Împotrivă? 54 voturi împotrivă.

Abțineri?

Amendamentul a fost respins cu 54 voturi împotrivă, 11 pentru, nici o abținere.

Supun votului dumneavoastră art. 6, în formularea Senatului.

Cine este pentru? 54 voturi pentru.

Împotrivă? 11 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Titlul Capitolului III. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat în forma Senatului.

La art. 7 dacă sunt intervenții? Domnul Văsălie Moiș.

Domnul Văsălie Moiș:

Domnule președinte,

Vă rog să observați că renunțăm la amendamentele de la pct. 15, 16. Susținem doar amendamentul de la pct. 17, al deputatului Daniel Ionescu, din cadrul grupului nostru parlamentar, așa cum a fost formulat și motivat.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să fiți atenți, în afară de faptul că ați ascultat motivația colegului nostru, și la motivele pentru care comisia a respins.

Supun votului dumneavoastră amendamentul 17, pe care-l găsiți la pagina 6, din cuprinsul amendamentelor respinse.

Cine este pentru? 11 voturi pentru.

Împotrivă? 53 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Amendamentul 17, cu privire la lit. c) de la art. 7 a fost respins cu 53 voturi împotriva amendamentului, 11 pentru, o abținere.

Cu privire la art. 7, vă rugăm să aveți în vedere amendamentul 8 al comisiei, cu privire la pct. 5 din alin. 1.

Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul comisiei.

Vă rog să urmăriți, de asemenea, amendamentul 9, care vizează pct. 6 din art. 7. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat amendamentul 9, modificat pct. 6.

Dacă la celelalte alineate, litere ... Mai aveți la art. 7?

Vă rog.

Domnul Văsălie Moiș:

Domnule președinte,

Sunt doar observații de ordin gramatical. Dacă toate substantivele se pun la genitiv la pct. 21, sigur că atunci când o se perie redactarea acestui Cod fiscal, se va avea grijă de acest lucru. Dacă toate literele încep cu genitivul, trebuie să meargă până la capăt, dacă se începe cu singularul, să se continue cu singularul, dacă se începe cu pluralul, de asemenea să se continue cu pluralul, dacă se începe cu substantivul, ca să fie o unitate de redactare.

La toate punctele avem acest tip de observații, nu doresc să le reiterez în fața dumneavoastră, dar o să rog, atunci când se finalizează Codul fiscal, să se țină cont de aceste observații, pentru acuratețea expresiei și pentru corectitudinea limbii.

Domnul Valer Dorneanu:

Rugăm comisia și aparatul de specialitate să evite, într-adevăr, asemenea inadvertențe, pe tot cuprinsul art. 7. Nemaifiind alte obiecțiuni, în urma votării celor două amendamente ale comisiei și respingerii amendamentului domnului Moiș, supun votului dumneavoastră art. 7, în formularea rezultată.

Cine este pentru? 61 voturi pentru.

Împotrivă? 10.

Abțineri? Nu sunt.

Articolul 7 a fost votat în aceste condiții.

La art. 8. Dacă aveți amendamente respinse? Nu sunt.

Urmăriți atunci amendamentul 10 al comisiei. Aveți amendamente respinse? Vă rog să veniți în față.

Domnul Văsălie Moiș:

Mulțumesc pentru observație.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu v-am făcut nici o observație!

Domnul Văsălie Moiș:

Nu, colegul din prima bancă!

Domnul Valer Dorneanu:

Dumneavoastră nu vorbiți cu colegii...

Domnul Văsălie Moiș:

L-ați pus să mă supravegheze!

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog frumos să vă adresați președintelui și textului de lege, nu dialogați cu sala.

Domnul Văsălie Moiș:

De acord, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog.

Domnul Văsălie Moiș:

La pct. 38 de la "amendamente respinse", nu schimbăm pe fond redactarea art. 8, dar avem, după cum observați, amendamente de redactare. Nu doresc să le reiterez. Comisia ar trebui să se gândească, totuși, la această formulare, care este mai corectă din punct de vedere gramatical și care încă o dată - subliniez - nu schimbă deloc sensul normelor cuprinse în aceste texte, dar ele păcătuiesc grav din punct de vedere al topicii limbii române și din punct de vedere al normelor gramaticale.

Domnul Valer Dorneanu:

La pct. 38 vă referiți, din "Amendamente respinse", da?

Găsiți amendamentul domnului Moiș la pagina 20, stimați colegi. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? 8 voturi pentru amendament.

Împotrivă? 54 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost respins cu 54 voturi împotrivă, 8 pentru, nici o abținere.

La art. 8, vă rog să urmăriți amendamentul 10 al comisiei, care propune modificarea alin. 2.

Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul comisiei, modificat alin. 2.

Supun votului dumneavoastră art. 8 în ansamblu.

Cine este pentru? 53 voturi pentru.

Împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Titlul Capitolului IV. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La art. 9 nu sunt obiecțiuni. Nici comisia nu a avut amendamente. Votat în unanimitate.

Articolul 10. Nu aveți amendamente respinse. Urmăriți atunci amendamentul 11 al comisiei. Aveți obiecțiuni? Admis amendamentul, modificat alin. 2. Textul art. 10 va avea alcătuirea rezultată din modificarea efectuată.

Articolul 11. Domnule Moiș, vă rog să vă raportați la amendamentul pe care-l aveți, ca să ne fie mai ușor să vă urmărim intervențiile.

Domnul Văsălie Moiș:

Domnule președinte,

Este vorba de pct. 44 din raport.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă ascult.

Domnul Văsălie Moiș:

Vă rog să observați că am propus eliminarea în integralitate a acestui text, deoarece ar da naștere la abuzuri grave din partea organelor financiare. Contractul este lege între părți.

După cum observați, noi am făcut foarte multe amendamente, pentru că am acordat atenția cuvenită acestui proiect de lege, Codului fiscal. Nu am făcut amendamente de dragul de a vă bruia pe dumneavoastră sau de a le biciui nervii unora dintre colegii noștri. Ideea pentru care am făcut aceste amendamente a fost aceea ca să scoatem un text de lege corect din punct de vedere românesc și ...

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, toți deputații fac amendamente în acest scop. Noi pornim de la buna dumneavoastră credință. Nu ne mai explicați de ce ați făcut amendamente. Referiți-vă strict la amendament!

Domnul Văsălie Moiș:

Am făcut această precizare, pentru că se fac tot felul de ... puncte, puncte.

Dorim să se elimine acest text, pentru că peste tot în lume contractul este lege între părți. Vă rog să observați că și în raportul de țară, ultimul elaborat de către Uniunea Europeană, ni se atrage atenția, din această perspectivă, că în domeniul economico-financiar noi încă nu am întronat această regulă de bază a unei economii funcționale, a unei economii democratice, a unei societăți care funcționează pe baze democratice, potrivit căreia contractul este lege între părți. Iar textul propus la art. 11 încalcă acest principiu. De aceea solicităm eliminarea lui.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului Moiș, amendamentul 44 de la pagina 27.

Cine este pentru? 13 voturi pentru.

Împotrivă? 52 voturi împotriva amendamentului.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost respins cu 52 voturi împotrivă, 13 pentru, nici o abținere.

Supun votului dumneavoastră art. 11 în ansamblu.

Cine este pentru? 53 voturi pentru.

Împotrivă? 13 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Admis art. 11.

La art. 12 dacă sunt amendamente respinse? Urmăriți, vă rog, amendamentul 12 al comisiei.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 12, care modifică, practic, art. 12 în ansamblu? Nu sunt obiecțiuni.

Admis amendamentul, modificat în întregime art. 12.

Titlul II și Capitolul I, tot titlul. Nu sunt obiecțiuni. Votate ambele în formularea Senatului.

La art. 13 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în formula Senatului.

La art. 14. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea Senatului.

La art. 15 sunt intervenții? Domnule Moiș, aveți un amendament la pagina 30, amendamentul 46.

Domnul Văsălie Moiș:

Domnule președinte,

În textul inițial sunt scutite doar fundațiile române constituite ca urmare a unui legat. În practică, însă, se pot constitui, ca urmare a unui legat, nu numai fundații, ci și asociații și chiar federații sau uniuni de fundații sau asociații.

Consider că și acestea ar trebui să beneficieze de prevederile art. 15 alin. 2 lit. d), întrucât și acestea nu au un scop lucrativ.

De aceea, v-aș propune să completăm textul inițial al lit. d), cu "asociații, federații, uniuni de fundații și asociații fără scop lucrativ".

Domnul Valer Dorneanu:

La lit. f) mai susțineți amendamentul?

Domnul Văsălie Moiș:

De asemenea, la lit. f) am văzut că s-a admis de principiu amendamentul propus de către noi, să se înlocuiască toate trimiterile la legi cu precizarea "în condițiile legii", și dorim, cu privire la "veniturile obținute din chirii, venituri obținute ca urmare a măsurilor reparatorii rezultate din reconstituirea dreptului de proprietate pentru culte", să se reformuleze textul. Noi considerăm că în formula propusă de către noi, lit. f), este mai corectă din punct de vedere al topicii frazei și al conținutului ei.

Aceste două litere le susținem: lit. d) completată și lit. f), fără să modificăm fondul, reformulată.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ați ascultat explicațiile domnului deputat Moiș. Găsiți textele amendamentului domniei sale la pct. 46, paginile 30, 31. Vedeți acolo și motivele respingerii.

Supun votului dumneavoastră amendamentul 46 al domnului Moiș.

Cine este pentru? 12 voturi pentru.

Împotrivă? 51 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost respins cu 51 voturi împotrivă, 12 voturi pentru, nici o abținere.

Supun, în aceste condiții, art. 15...

Domnule Naidin, la ce punct sunteți dumneavoastră?

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

La poziția 48, la "respinse", doresc introducerea unui alineat nou, cu următorul text: "Întreprinderiile mici și mijlocii beneficiază până la data de 31 decembrie 2006 - să respectăm regula prezentată și corectă privind perioada în care mai avem dreptul de a introduce facilități fiscale - de scutirea de la plata impozitului pe profit a cotei părți din profitul reinvestit și respectiv scutirea de la plata impozitului pe profit a societăților care creează noi locuri de muncă, în primii doi ani de ocupare a acestora de către salariați, cu asigurarea creșterii numărului scriptic de angajați cu cel puțin 10% față de anul precedent".

Și aici am o nedumerire, nu neapărat din partea comisiei, de ce a fost respins din partea ministerului de resort? Pentru că l-am copiat ad-litteram din protocolul încheiat de Comisia de dialog social și reprezintă poziția sindicatelor, poziția patronilor și respectiv poziția guvernamentală.

Bănuiesc - ministrul de finanțe nu l-a susținut în comisie, nu-mi dau seama de ce?!

În al doilea rând, vreau să evidențiez, și tot doamna ministru să-mi răspundă, - citesc aici ce a declarat domnul premier Năstase săptămâna trecută - "Guvernul se gândește - se gândea săptămâna trecută - să reintroducă scutirea de impozit pe profitul reinvestit". Este declarația dânsului la un simpozion privind regimul parcurilor industriale.

Iar, evident, în plan politic, vreau să spun că reprezintă poziția Partidului Umanist din România, pe care și-a exprimat-o depunând o declarație și o poziție de protest, atât Guvernului și respectiv reprezentantului în București al Fondului Monetar Internațional.

Mă opresc aici, așteptând argumentele, de ce a fost respins, în condițiile în care reprezintă poziția guvernamentală.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Guvernul îmi face semn că este împotriva amendamentului dumneavoastră. Comisia își menține punctul de vedere.

Supun votului plenului amendamentul domnului deputat Naidin, de la pct. 48.

Cine este pentru? 15 voturi pentru.

Împotrivă? 44 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost respins cu 44 voturi împotrivă, 15 pentru, nici o abținere.

Trecem, în consecință, la amendamentele pe care le propune comisia la art. 15.

Amendamentul 13. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat în unanimitate.

Amendamentul 14. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art. 15 în totalitate, în formula rezultată.

Cine este pentru? 46 voturi pentru.

Împotrivă? 12.

Abțineri? Nu sunt.

La art. 16 sunt amendamente respinse? Nu sunt. Nici comisia nu are amendamente.

Votat în unanimitate, dacă nu sunt obiecțiuni.

Articolul 17. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea Senatului.

La art. 18. Domnul Moiș.

 

Domnul Văsălie Moiș (din sală):

Renunțăm la amendament.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Urmăriți, în aceste condiții, la art. 18, amendamentul 15, al comisiei. Admis amendamentul, modificat textul art. 18.

Titlul Capitolului II. Votat în unanimitate.

La art. 19 dacă sunt amendamente respinse? Domnul deputat Moiș?

 

Domnul Văsălie Moiș (din sală):

Am renunțat, ca să vă fac fericit înainte de masă.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Moiș ne anunță că renunță la ele.

Mulțumesc. Urmăriți, vă rog, la art. 19 amendamentul 16. Admis amendamentul, modificat textul art. 19 alin. 1. La celelalte alineate dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Textul art. 19 a fost votat în unanimitate, prin amendarea alin. 1, celelalte texte rămân ca la Senat.

Articolul 20. Sunt amendamente respinse? Nu sunt.

Votat în unanimitate în formula Senatului.

La art. 21 dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt.

La amendamentul 18 al comisiei, care vizează alin. 2 lit. i)? Admis amendamentul, modificat textul.

Amendamentul 19, alin. 2 lit. m). Nu sunt obiecțiuni, votat amendamentul, modificat textul.

Amendamentul 20, alin. 2 lit. n). Nu sunt. Votat în unanimitate.

Amendamentul 21, cu privire la alin. 2 lit. o). Adoptat amendamentul, modificat textul.

Amendamentul 22. Admis amendamentul, modificată lit. p) de la alin. 3.

Amendamentul 23. Admis amendamentul, modificată lit. c) de la alin. 3.

Amendamentul 24. Admis amendamentul, modificată lit. f).

Amendamentul 25, cu privire la lit. l), m), n), litere noi. Nu sunt obiecțiuni. Admis amendamentul, introduse aceste litere.

Amendamentul 26, la alin. 4 lit. e). Admis amendamentul, modificată lit. e).

Amendamentul 27. Admis amendamentul, modificată lit. f) de la alin. 4.

Amendamentul 28. Admis amendamentul, modificată lit. g).

Amendamentul 29, lit. m) de la alin. 4. Admis amendamentul, modificată această literă.

Amendamentul 30. Admis amendamentul, modificată lit. p).

Supun votului dumneavoastră art. 21, așa cum a rezultat din votarea amendamentelor și din respingerea celorlalte.

Cine este pentru? 45 voturi pentru.

Împotrivă? Două voturi împotrivă.

Abțineri? Patru abțineri.

Admis art. 21 cu 45 voturi pentru, două împotrivă, patru abțineri.

Articolul 22, amendamente respinse. Domnul deputat Avramescu.

Domnul Constantin-Gheorghe Avramescu:

Am un amendament în ceea ce privește partea redacțională. N-am prea umblat eu la amendamente de fond, că știam că tot vor fi respinse, dar am zis că pentru probleme care privesc partea redacțională, care pot îmbunătăți legea, să vin totuși cu un amendament. Se vorbește aici, la art. 22 alin. 2, de "zăcăminte naturale". Mă iertați, este un pleonasm flagrant, pentru că nu există decât zăcămintele naturale, nici nu pot fi altele. Și mi-am permis să înlocuiesc: "zăcăminte de substanțe minerale utile", așa cum în această meserie de geologie și de minerit se folosește în toate cursurile, în toate cărțile, nu o să găsiți niciodată zăcăminte naturale, că nu poate să fie așa, ori "zăcăminte de substanțe minerale utile" sau dacă e vorba de o substanță oarecare "zăcăminte de cărbuni, de minereuri" și așa mai departe.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia nu este de acord cu acest amendament, nici Guvernul.

Supun votului dumneavoastră amendamentului domnului Avramescu.

Cine este pentru? 15 voturi pentru.

Împotrivă? 45.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost respins cu 45 voturi împotrivă, 15 pentru.

Distinse coleg, înainte de a vă da cuvântul, vreau să vă corectez asupra adevărului pe care ziceți că l-ați spus. V-aș ruga să vă uitați în raportul cu amendamentele admise și veți găsi foarte multe amendament admise de la Partidul Național Liberal, așa că aserțiunea dumneavoastră că oricum comisia v-ar fi respins de plano, nu se susține.

Vă rog.

Domnul Constantin-Gheorghe Avramescu:

În fine, nu insist, dar credeți-mă, tocmai ca să se bucure toată lumea și să terminăm mai repede legea, nici nu mai intervin la lucruri simple. Vă spun, dacă în meseria aceasta citește oricare, meseria aceasta pe care am practicat-o 40 de ani, citește treaba aceasta, îl umflă râsul! Dacă nici treaba aceasta nu se acceptă, într-adevăr, este păcat să profit de timpul dumneavoastră de aici și să mergem mai repede, cel puțin terminăm repede legea.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră art. 22, în formula Senatului.

Cine este pentru?

Stați puțin! Exista un amendament al comisiei, amendament admis, la pct. 31. Vizează alin. 1 lit. h). Dacă aveți obiecțiuni?

Admis amendamentul 31, modificată lit. h).

Cine este pentru art. 22 în formula rezultată? 46 voturi pentru.

Împotrivă? 16 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

La art. 23, pentru că l-am anunțat, și vom lua după aceea pauză.

Dacă aveți obiecțiuni la art. 23? Domnule Moiș, vă rog, nu vă schimbați locul, pentru că eu mă uit la locul dumneavoastră și nu văd nici un amendament și atunci nu vă dau cuvântul. Aveți amendamente la 23?

 

Domnul Văsălie Moiș (din sală):

Dumneavoastră vă uitați la mine și eu mă uitam la ceas! (Arată cu mâna spre ceasul de pe peretele din sala de ședință.)

Domnul Valer Dorneanu:

Dar de ce vă întoarceți înapoi, că aveți un ceas la mână, să vă uitați înainte?!

Dacă sunt obiecțiuni cu privire la art. 23?

 

Domnul Văsălie Moiș:

Am obiecțiuni cu privire la ceas!

Domnul Valer Dorneanu:

Votat în unanimitate în formularea de la Senat. Suspendăm aici lucrările până la ora 14,00. La ora 14,00 vom începe cu art. 24.

Stimați colegi,

La ora 14,00, nu trecute fix, ci fix, începem lucrările. Rog și ministerul și comisia să fie prezenți.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Grigoraș, haideți la pupitru.

Stimați colegi,

Constat că soneria, oricât este ea de insistentă, tot nu vă poate mobiliza. Rog pe toți colegii de pe culoare să poftească în sală pentru a relua dezbaterile. Transmiteți această rugăminte și șefilor grupurilor parlamentare.

Sper să mai veniți în sală, după ce vom începe dezbaterile.

La art.24, dacă sunt amendamente respinse care se mai susțin?

Domnul Avramescu.

Domnul Constantin Gheorghe Avramescu:

Promisesem că nu mai vin la tribună, ca să meargă mai repede, dar, acum, e vorba de o problemă de fond, textul respectiv este adoptat ca atare, va produce foarte multe încurcături. Este vorba de amortizarea mijloacelor fixe din industria extractivă.

Din textul articolului, paragrafului respectiv, așa cum este, foarte alambicat tratat, rezultă că sunt amortizabile descopertările în carieră și lucrările de deschidere în subteran. Or, să știți că, în toată industria extractivă, există aceleași tipuri de lucrări.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, ca să putem urmări exact, spuneți-ne litera, alineatul și referiți-vă și la amendamentul dumneavoastră, ca să-l putem vedea.

Domnul Constantin Gheorghe Avramescu:

Art.24, alin.3, lit.c).

Domnul Valer Dorneanu:

Aveți un amendament aici?

Domnul Constantin Gheorghe Avramescu:

Da, la respinse.

Domnul Valer Dorneanu:

Care e numerotat cât?

Domnul Constantin Gheorghe Avramescu:

La punctul 64.

Să știți că, în toată industria extractivă, lucrurile se tratează la fel: lucrări de cercetare, lucrări de deschidere, lucrări de pregătire, care toate sunt, și ieri, și astăzi și probabil și mâine, și în toată lumea, sunt tratate la fel. Eu am spus și pregătire pentru că, de fapt, descopertarea este o pregătire. În același timp, există lucrări de deschidere și la carieră, care, aici, nu sunt puse, iar în subteran nu sunt puse alea de pregătire care apar în cariere și de asta mi-am permis o redactare mai simplă și care este pe limba celor care lucrează în acest domeniu și am spus: "Investițiile efectuate pentru descoperirea de noi zăcăminte și rezerve de substanțe minerale utile, precum și pentru lucrările de deschidere și pregătire a extracției în subteran și la suprafață".

Dacă respingeți, vă spun: foarte curând, cei din domeniu vor protesta și va trebui să venim cu o lege de rectificare.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Vă aduc, la toți, aminte că se vorbește de la microfon, de la pupitru. Care aveți vreo intervenție, vă rog să vă manifestați dorința și să veniți să luați cuvântul. (Se adresează doamnei deputat Maria Apostolescu, care a intervenit din sală pentru a-l corecta pe domnul deputat Constantin Gheorghe Avramescu)

Domnul vicepreședinte Grigoraș.

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Ne-am consultat și cu reprezentanții inițiatorului și suntem de acord cu amendamentul.

Doamna Apostolescu Maria, profesor în domeniu.

Doamna Maria Apostolescu:

Nu în domeniu, dar sunt aproape de exploatările miniere și termenul tehnic corect este "decopertare" - îndepărtarea părții sterile de deasupra componentului util, minereul. Deci acesta e termenul corect: "decopertare".

Domnul Valer Dorneanu:

în loc de "descoperire", "decopertare".

 

Domnul Constantin Gheorghe Avramescu:

Da.

Domnul Valer Dorneanu:

Urmăriți, stimați colegi, amendamentul domnului Avramescu, îmbunătățit cu înlocuirea cuvântului "descoperire" cu "decopertare".

Cine este pentru amendamentul 64, admis și de reprezentanții comisiei și ai ministerului?

Domnule Avramescu, stați puțin.

Domnul Constantin Gheorghe Avramescu:

Pe scurt, vreau doar să mulțumesc...

Domnul Valer Dorneanu:

Nu înțeleg. Nu-mi mulțumiți, că nu am numărat voturile.

Împotrivă dacă sunt voturi? Nu.

Abțineri? Unanimitatea celor prezenți.

Aveți și mulțumirea domnului Avramescu.

Dacă mai sunt amendamente la art.24?

Poftiți, domnule deputat. Domnul deputat Mocanu.

Domnul Alexandru Mocanu:

Domnule președinte,

Amendamentul meu se referă la alin.4, lit.c) și e vorba de eliminarea "Fondului comercial" din categoria activelor care nu se amortizează. Aș vrea să vă spun că practica și standardele internaționale de contabilitate recunosc și contabilizează Fondul acesta comercial, care apare atunci când are loc o tranzacție în care o firmă cumpără o altă firmă.

S-a spus, mai devreme, la art.7, domnule președinte, când am cerut definirea acestui termen și s-a respins solicitarea mea, motivându-se că nu ar fi în practica țărilor din Uniunea Europeană deducerea fiscală a Fondului comercial. Vreau să vă spun că țări precum Germania, Olanda și care sunt în Uniunea Europeană, după cum știm cu toții, dar și altele, precum Statele Unite, Ungaria, permit amortizarea cheltuielilor efectuate pentru achiziționarea acestui Fond fiscal.

Acest amendament se propune a fi respins, motivându-se, printre altele, și că, vezi Doamne, la noi nu ar fi niște evaluatori și de asemenea nu ar exista o piață de evaluare cumsecade.

După părerea noastră, respingerea aceasta nu se susține și rugăm să acceptați ca Fondul comercial să fie introdus în categoria mijloacelor fixe amortizabile.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Grigoraș, vă rog să vă precizați poziția cu privire la eliminarea Fondului comercial.

Domnul Neculai Grigoraș:

ne menținem punctul de vedere. Motivarea a fost dată și la capitolul unde a fost definit, unde s-a pus problema definirii acestui Fond comercial și este motivarea făcută. Într-adevăr, nu se poate face o evaluare a influențelor amortizării Fondului comercial, la ora actuală.

Domnul Valer Dorneanu:

Ați ascultat ambele puncte de vedere.

Supun votului dumneavoastră amendamentul 65 al domnului deputat Alexandru Mocanu.

Cine este pentru? 3 voturi pentru

Împotrivă? 48 de voturi împotrivă

Abțineri? 4 abțineri.

Amendamentul a fost respins, cu 48 voturi împotrivă, 3 pentru, 4 abțineri.

Dacă mai sunt amendamente la art.24? Nu mai sunt.

Este un amendament al comisiei, la punctul 32.

Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul comisiei, modificat lit.g), alin.4.

La amendamentul 33, comisia propune modificarea lit.f) de la alin.11. Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul, modificat litera respectivă.

La 34, comisia propune modificarea lit.g) de la alin.11, precum și a lit.h), ambele noi introduse. Deci nu e vorba de o modificare, ci e vorba de două litere noi introduse.

Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul, se introduc cele două litere noi.

Art.24, alin.17 - urmăriți amendamentul 35. Admis amendamentul, modificat acest alineat.

Supun votului dumneavoastră art.24, așa cum a rezultat din votarea unor amendamente sau respingerea altora.

Cine este pentru?

Stimați colegi,

Eu admit să mai schimbați câte o vorbă între dumneavoastră, dar mai fiți atenți și la ceea ce facem aici, la pupitru.

Mulțumesc. 48 de voturi pentru.

Împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art.24 a fost admis, cu 48 de voturi împotrivă, 3 împotrivă, nici o abținere.

Art.25. Dacă sunt amendamente respinse? Nu sunt. Nu sunt nici amendamente admise. Dacă aveți la textul Senatului obiecțiuni? Admisă forma Senatului.

La art.26, nu sunt amendamente, nu sunt obiecțiuni. Admis forma Senatului.

Art.27.

Doriți să interveniți?

 

Domnul Adrian Moisoiu (din sală):

Este vorba de amendamentul 68 de la respinse.

Domnul Valer Dorneanu:

Am întrebat. Nu a susținut nimeni, am trecut.

 

Domnul Adrian Moisoiu (din sală):

Ați sărit de la 24 la 26.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu am sărit, stimate coleg, am întrebat și la art.25. 25 s-a votat, la 26 am ajuns. Aveți obiecțiuni la 26?

Poftiți.

Domnul Adrian Moisoiu:

Domnule președinte,

Este vorba de amendamentul 68 de la respinse. Nu citesc textul, eu citesc numai motivația mea. Nu este clar de ce recuperarea pierderilor trebuie să se realizeze în următorii 5 ani. Iar motivația respingerii: pentru aliniere la practică internațională. Iertați-mă, dar eu nu văd cum, dacă ceva nu este clar, atunci trebuie să ne aliniem la practică internațională. Este hilar.

Domnul Valer Dorneanu:

Am înțeles nedumerirea dumneavoastră, poate ne-o lămurește doamna ministru Manolescu.

Poftiți.

Domnul Maria Manolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul acum, cu această ocazie, urmând să clarificăm și problema profitului reinvestit, pentru că, de fapt, sunt două probleme care se leagă.

În condițiile în care un întreprinzător acceptă să meargă pe varianta de amortizare accelerată, în anul în care face investiții importante, va avea cheltuieli care pot să-l aducă în situația de a avea pierdere. Pierderea respectivă poate să o reporteze și să fie deductibilă în următorii 5 ani. În anul următor, de asemenea, merge pe politică de investiții, care poate să însemne cheltuieli până la nivelul profitului, până la nivelul venitului. În condițiile în care cheltuielile de investiții sunt mai mari, din nou, dacă ajunge în pierdere, pierderea respectivă poate să fie deductibilă în perioadele următoare.

Deci iată că pe această variantă a amortizării accelerate, care este o măsură neutră, așa cum spuneam înainte, pot să opteze, la această metodă, atât societățile care au profit, cât și societățile care, urmare a programului de investiții pe anumite perioade de timp, pot să intre în situația de a avea pierderi. Deci e o măsură care este socotită neutră.

Măsura de recuperare a pierderilor fiscale, pe o perioadă de 5 ani închiderii unui exercițiu e o măsură care se practică în toate țările. Deci nu numai în România dăm acest drept agentului economic, ca, în perioadele următoare, ca urmare a unei politici pe care a adoptat-o, să poată să-și recupereze pierderile. Deci iată că, aici, socotim noi că măsura de a merge pe varianta de amortizare accelerată cu posibilitatea de a face cheltuieli într-un exercițiu este mai bună decât profitul reinvestit. De ce? Pentru faptul că un agent economic, la un moment dat, poate să nu aibă profit și, în aceste condiții, să nu poată să facă nici investiții.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Cu aceste explicații, supun votului dumneavoastră amendamentul respins de către comisie, al domnului Adrian Moisoiu, amendament notat la punctul 68 din Anexa II.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 48 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul respins, cu 48 împotriva amendamentului, 14 pentru, nici o abținere.

Supun votului dumneavoastră art.26, în formularea Senatului.

Cine este pentru? 49 de voturi pentru.

Împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri, dar multe voturi neexprimate.

La art.27, dacă sunt amendamente respinse care se susțin? Dacă aveți obiecțiuni la textul Senatului? Nu aveți. Adoptat în unanimitate.

Art.28. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat textul în unanimitate, în formula Senatului.

La art.29, dacă sunt amendamente respinse? Nu sunt. Există un amendament propus de comisie, la art.29. Urmăriți punctul 36 din Anexa 1. Nu sunt obiecțiuni. Admis amendamentul, modificat alin.4 de la art.29.

Celelalte alineate rămân în formula Senatului.

La titlul cap.III, am omis să vă întreb dacă sunt obiecțiuni. Nu. Votat în formula Senatului.

La art.30, dacă sunt amendamente respinse care se susțin sau obiecțiuni? Nu. Votat textul Senatului în unanimitate.

La art.31, dacă sunt amendamente respinse? Nu sunt.

Urmăriți amendamentul 37 al comisiei, amendament admis, deci, cu privire la alin.4 al art.31. Nu sunt obiecțiuni, admis amendamentul, modificat alin.3.

Prin amendamentul 38, comisia mai propune încă un alineat, la art.31. Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul...

Vă opuneți amendamentului comisiei? Vă rog.

Doamna Maria Manolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Este o omisiune, în textul alin.5. Textul convenit suna astfel: "În limitele respective, se încadrează și cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, în scopul ..." și textul curge.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră amendamentul 38, cu precizarea făcută de doamna secretar de stat Manolescu.

Cine este pentru? Mulțumesc. 48 voturi pentru.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt, dar multe voturi neexprimate.

La art.32, nu sunt obiecțiuni, adoptat textul Senatului, în unanimitate.

Titlul cap.IV. Poftiți? (Se adresează domnului deputat Adrian Moisoiu)

Stimați colegi,

V-aș ruga... Am o rugăminte. Vreau să vă spun că, în această privință, răspunderea revine secretarilor. Ei trebuie să-mi spună dacă sunt obiecțiuni sau nu. Faceți-i semn colegului dumneavoastră! (Se referă la domnul secretar Nicolae Leonăchescu)

Eu mă uit la text, nu la fiecare din sală. (Comentarii în Grupul PSD)

Poftiți.

Domnul Adrian Moisoiu:

Domnule președinte,

Îmi cer scuze și dau dreptate colegilor din PSD, care spuneau adineauri, când am venit încoace, la tribună, că tot degeaba, dar, cu atât mai mult ...

Domnul Valer Dorneanu:

Nu sunteți drept, stimate coleg, pentru că ați văzut că, unui coleg de la dumneavoastră, care credea același lucru, până acum, i s-a admis pe loc un amendament, deci nu e degeaba.

Domnul Adrian Moisoiu:

La art.38, alin.8, lit.a), eu am avut un amendament care nu a fost trecut nici la admise, nici la respinse, la 33, și anume era, acolo, la punctul 8: "prezentul articol se aplică în cazul proprietăților imobiliare sau titlurilor de participare, numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții" și punctul a) "contribuabilul a deținut proprietatea imobiliară sau titlurile de participare pe o perioadă mai mare de 2 ani".

Problema este cam în felul următor, că, prin această prevedere, dacă a deținut mai mult de 2 ani, eu întreb pe doamna secretar de stat, în felul acesta, nu se limitează tranzacțiile imobiliare? Deci este o frână, din acest punct de vedere, la cei 2 ani.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamnă ministru Manolescu, poftiți.

Doamna Maria Manolescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Regula este că activele imobilizate, de natura titlurilor de participare, sunt deținute pe perioade îndelungate de timp. Din acest motiv se și numesc active imobilizate. Deci noi am dorit să clarificăm, prin textul respectiv că facilitatea, respectiv cota redusă, cota de 10% de impunere, față de 25, cota standard, nu se aplică în cazul tranzacțiilor speculative. Am cumpărat acțiuni astăzi și le vând mâine. Deci se aplică această facilitate numai în cazul deținerii unor active pe termen lung, cele care se încadrează în acel titlu de active imobilizate. Da?

Domnul Valer Dorneanu:

Ați auzit explicația doamnei ministru.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului Moisoiu.

Cine este pentru? 1 vot pentru

Împotrivă? Marea majoritate împotrivă. Deci s-a respins amendamentul domnului Moisoiu.

Supun votului dumneavoastră art.33, în formularea Senatului.

Cine este pentru? 51 de voturi pentru.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 3 abțineri, nici un vot contra.

Deci 51 pentru, 3 abțineri, nici un vot contra.

Titlul cap.V. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea Senatului.

Stimați colegi,

Am trecut la titlul cap.V, dar, după art.33, pe care l-am votat și nu există nici o problemă cu acest articol, prin amendamentul 40, comisia propune înlocuirea unor termeni pe tot cuprinsul capitolului.

Urmăriți, vă rog, amendamentul 40. Nu sunt obiecțiuni. Admis amendamentul, se vor produce, în toate textele, modificarea termenilor care sunt cuprinși în amendamentul 40.

La art.34, dacă sunt amendamente respinse? Nu sunt.

Urmăriți, atunci, amendamentul 41, cu privire la art.34, alin.3. Admis amendamentul, modificat alin.3.

La alin.4, de asemenea, comisia propune un amendament, urmăriți-l la 42. Nu sunt obiecțiuni. Admis amendamentul 42, modificat alin.4.

De asemenea, comisia propune modificarea alin.7, prin amendamentul 43. Admis amendamentul, modificat alin.7.

În consecință, textul art.34 va avea alcătuirea rezultată din modificarea alineatelor cuprinse în cele 3 amendamente.

La art.35, nu sunt amendamente respinse. Urmăriți amendamentul 44 al comisiei. Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul, modificat alin.1 de la art.35. Dacă la celelalte două alineate aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votate, amândouă, în formularea Senatului.

Titlul cap.VI. Admisă formula Senatului, în unanimitate.

La art.36, dacă aveți obiecțiuni sau amendamente respinse? Nu sunt. Adoptat textul în unanimitate, în formula Senatului.

Titlul cap.VII. Adoptat în unanimitate.

La art.37, dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate textul Senatului.

La art.38, dacă sunt amendamente respinse? Nu se susțin.

Urmăriți amendamentul 45 cu privire la art.38, alin.2, amendament admis. Nu aveți obiecțiuni. Admis în unanimitate. Se modifică alin.2.

Urmăriți amendamentul comisiei, 46, vizează alin.12, lit.b). Admis amendamentul, modificată acea literă.

Amendamentul 47, care se referă la alin.13 de la art.38. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Admis amendamentul, modificat alin.13.

Dacă la celelalte alineate aveți obiecțiuni? Nu. Votate, celelalte, în unanimitate, în formularea Senatului, textul urmând a avea redactarea rezultată din admiterea acestor amendamente.

Titlul cap.I. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votate în unanimitate, în formularea Senatului.

La art.39, votat în formularea Senatului.

Art.40, votat în formularea Senatului.

Art.41, votat în formularea Senatului.

Art.42.

 

Domnul Mircea Nicu Toader:

Am un amendament respins la poziția 75.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să-l susțineți.

Urmăriți poziția 75, din Anexa II.

Domnul Mircea Nicu Toader:

Amendamentul meu prevedea ca anumite sume reprezentând alocația de hrană și indemnizația în valută pentru personalul navigant îmbarcat pe nave maritime și fluviale trebuie să intre la aceste excepții. Am discutat în comisie și au spus că vor fi trecute în norme.

Motivația respingerii nu este că vor fi trecute în norme, ci că introduce un regim discriminatoriu, ceea ce nu este corect, fiindcă prevede Legea nr.412 drepturile pe care le au navigatorii, de cazare gratuită și alocație de hrană și, dacă doamna ministru consideră că trebuie să-l prindem aici, dacă nu, se ne confirme că în norme vor fi trecute în mod special. Cel puțin așa l-am văzut aici. Motivația respingerii e cu totul alta decât ceea ce am stabilit în comisie.

Domnul Valer Dorneanu:

Dorește să intervină și domnul deputat Moisoiu la acest amendament respins?

 

Domnul Adrian Moisoiu:

La alt amendament, dar tot la art.42.

Domnul Valer Dorneanu:

Ați fost mai preventiv și mai precaut, ca să nu vă omitem.

Doamnă ministru Manolescu, vă rog să vă pronunțați cu privire la amendamentul domnului Nicu Toader.

Doamna Maria Manolescu:

Da, domnul deputat are dreptate. Noi, la comisie, am convenit că această prevedere este acoperită, prin art.56 alin.4 lit.b), pentru prevederea de la pct.75, și prin lit.g), pentru prevederea de la pct.76, și explicitată în norme. Deci, în aceste condiții, într-adevăr, motivația trebuie înlocuită corespunzător.

Domnul Valer Dorneanu:

Mai vă susțineți amendamentul?

 

Domnul Mircea Nicu Toader (din sală):

Nu, dacă am convingerea că se trece în norme.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun. Dacă există alte obiecții la art.42?

 

Domnul Adrian Moisoiu:

Da.

Domnul Valer Dorneanu:

La 42? Vă rog.

Domnul Adrian Moisoiu.

Domnul Adrian Moisoiu:

Domnule președinte,

La art.42, se spune că următoarele venituri nu sunt impozabile. La art.42 lit.s) se arată că nu sunt impozabile veniturile obținute de cei care beneficiază de legile speciale. Singurii dintre cei care beneficiază de legile speciale și care nu sunt amintiți în acest alineat sunt persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției generale a serviciului muncii în perioada 1950 - 1961, deci conform Legii nr.309/2002.

chiar dacă textul de motivare spune că se referă la persoanele care au avut o pierdere, eu cred că motivarea nu este corectă, nu este valabilă, și anume aceste persoane care au lucrat în mină, de exemplu, deci și-au satisfăcut stagiul militar în niște condiții foarte, foarte grele, nu are rost să le prezentăm în clipa de față aici, se pot, foarte bine, compara și cu celelalte categorii care apar mai sus, între posesorii legilor speciale. De aceea insist pentru ca acest amendament și această completare la punctul s) să se admită.

Cred că, mai degrabă, a fost o scăpare și așa o interpretez, ca atare.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg,

La ce punct din Anexa II e cuprins amendamentul dumneavoastră?

Domnul Adrian Moisoiu:

73, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamnă ministru, vă rog să răspundeți la acest amendament.

Doamna Maria Manolescu:

Suntem de acord cu respingerea, pentru faptul că sunt impozitate, deci nu sunt scutite astfel de venituri și pentru alte categorii de persoane care lucrează, și la această dată, în condiții grele. Din această cauză, textul respectiv a avut în vedere anumite categorii de persoane persecutate ș.a.m.d. Deci persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției generale a serviciilor muncii au fost considerate că nu se pot încadra în aceeași categorie cu cele enumerate mai sus.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Adrian Moisoiu insistă în susținerea amendamentului. Poftiți.

Domnul Adrian Moisoiu:

Domnule președinte, în felul acesta, ajungem să ne contrazicem însăși cu Legea nr.309, pentru că de ce s-a dat Legea nr.309 acestei categorii de oameni, exact pentru motivul că au lucrat 3 ani de zile, sau 4 ani de zile în condiții deosebite și ne găsim într-o situație similară cu..., nu știu, hai să zicem cu cei persecutați pe motive politice, cu cei care au luptat pentru victoria Revoluției în decembrie 1989, deci în atâtea și în atâtea situații, și cu handicapații, sunt exact același lucru. Singurii care și-au pierdut averea într-o situație de genul ăsta au fost refugiații, cei care și-au schimbat locuința în perioada 1940 - 1945.

Deci, așa cum celorlalți li se acceptă, eu cred că și această categorie mică de cetățeni au dreptul la această scutire a venitului impozabil.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Stimați colegi și în primul rând domnule deputat Adrian Moisoiu, vă rog să acceptați un timp de consultări între conducerea ministerului și doamna Manolescu. Și revenim la art.42 lit.s) și o să supunem acest articol după ce vom dezbate și lit.s).

La art.43, dacă sunt amendamente respinse? Nu sunt. Comisia nu a avut amendamente admise. Votat textul în formularea Senatului.

Art.44. Nu sunt obiecții, nici amendamente admise. Admis textul Senatului.

Art.45. Adoptat în unanimitate textul Senatului.

Art.46. Votat textul Senatului.

Titlul cap.II. Votat textul Senatului.

La art.47, dacă sunt amendamente respinse? Nu sunt.

Urmăriți, atunci, amendamentele admise ale comisiei.

Primul e amendamentul 48, cu privire la art.47 alin.3. Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul, modificat acest alineat.

La celelalte alineate, dacă sunt obiecțiuni? Nu. Votat textul în formularea Senatului și cu amendamentul de la alin.3 al comisiei.

Art.48. Nu sunt obiecțiuni, nu sunt amendamente. Votat textul Senatului.

Art.49.

Domnul Adrian Moisoiu.

Raportați-vă la textul din Anexa II.

Domnul Adrian Moisoiu:

Anexa II, domnule președinte.

Pct.82. Se spune că nu sunt cheltuieli deductibile și aș fi dorit ca să completăm aceste cheltuieli care nu intră în categoria cheltuielilor deductibile și cu punctul n): "dacă o activitate independentă a unui contribuabil înregistrează o pierdere datorită calamităților naturale, atunci norma de venit aferentă activității se reduce, astfel încât să reflecte această pierdere". Este logic, domnule președinte, din acest punct de vedere, că omul are o pierdere față de cât se stabilește și, în cazul ăsta, fără această pierdere va trebui ca să plătească impozit. Deci, chiar dacă se spune că deoarece corecția normelor de venit include, la alte cauze obiective și forța majoră, este chiar o forță majoră aici, și, în acest caz, trebuie, de asemenea, să se țină cont. Ce să faci dacă a venit o furtună sau se cunosc cazurile care s-au întâmplat numai în primăvara sau în toamna trecută.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna Manolescu.

Doamna Maria Manolescu:

Mulțumesc.

În toate cazurile, legea dă dreptul să se refacă norma, în funcție de condițiile concrete ale anului, fie că au fost situații de forță majoră, calamități sau alte motive, deci în toate cazurile, pentru faptul că avem prevederea din textul actului normativ că norma respectivă poate fi revizuită, se poate încadra prevederea foarte bine și în cazul de calamitate.

Deci, noi, din această cauză, socotim că avem acoperire pentru cazurile de calamități sau forță majoră în textul legii.

 

Domnul Adrian Moisoiu (din bancă):

Atunci, în caz de calamitate, omul va beneficia sau nu?

Doamna Maria Manolescu:

Beneficiază, da.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mai mențineți amendamentul?

 

Domnul Adrian Moisoiu (din bancă):

Dacă este așa și nu se mai răzgândește cineva pe parcurs, când va interpreta legea, nu mai am nimic de spus.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Mai sunt obiecțiuni la art.49? A..., poftiți domnule deputat.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte,

Amendamentul meu este la art.49 alin.5 și se referă la posibilitatea deductibilității cheltuielilor de sponsorizare și mecenat într-un procent mai mare prevăzut decât de inițiator, respectiv o creștere de la 5 la 10%, și a cheltuielilor sociale de la 2 la 3% din fondul de salarii realizat.

Vreau să și justific argumentul și eventual să cer explicații doamnei ministru Maria Manolescu pentru motivarea respingerii acestui amendament și doresc, în susținerea în continuare a amendamentului meu, să spun următorul lucru.

Trebuie să recunoaștem că sportul și cultura românească în general au fost nu numai acum, și înainte, elementele cu care România a reușit să iasă mult în afară și că practic, în ultimii ani, cu atât mai mult din 1989 încoace, pe fondul alocării unor resurse bugetare extrem de modeste pentru cele două domenii, rezultatele în cultura românească pe plan intern, dar mai ales pe plan extern și mai ales în sportul românesc au fost din ce în ce mai modeste. Am ajuns să ducem dorul marilor performanțe pe care marii artiști români, pe care marii sportivi români le-a obținut până în'89 și din păcate, din ce în ce mai puțin în ultimii ani.

Amendamentul pe care vi l-am propus este în strictă concordanță cu ceea ce se întâmplă în multe țări ale Uniunii Europene. Sunt surprins și doresc, dacă doamna ministru poate să-mi răspundă, să știu ce influențe financiare semnificative negative bugetului produce acest amendament și să vă întreb și să mă întreb, inclusiv să aflu un răspuns clar de la Ministerul Finanțelor, dacă nu cumva Ministerul Finanțelor are o atitudine mult prea îngăduitoare față de cei care nu-și plătesc obligațiile la stat, și mă refer la baronii locali, la cei care datorează 8.000 de miliarde, gen Corneliu Iacubov, la bugetul de stat și, pe de altă parte, devenim extrem de restrictivi atunci când este vorba de a susține două din elementele importante de propagandă ale României peste hotare: sportul și cultura românească.

Pot aduce argumente în plus și la majorarea cheltuielilor sociale de la 2 la 3% la fondul de salarii, este o practică care în toate marile companii, în toată lumea, fac ca oamenii, angajații să fie extrem de atașați de firmă, de locul de muncă, ceea ce, din păcate, nu se întâmplă deloc în România.

Dacă tot vorbim de racordare la exigențele din lumea bună, în care vrem să ajungem și noi, hai să ne aliniem nu numai când este vorba să mărim accizele, să mărim taxele și impozitele, hai să ne gândim și la pârghiile prin care putem să susținem domeniile performante. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna ministru Manolescu, vă rog să vă pronunțați cu privire la acest amendament, cu argumente suplimentare.

Doamna Maria Manolescu:

Vă mulțumesc. Faptul că au fost avute în vedere numai premiile drept consecință a unor concursuri europene și internaționale, s-a avut în vedere că, dacă vom merge cu premianții naționali, noi nu spunem că nu sunt foarte merituoși, dar ar trebui să avem în vedere toate categoriile de premii, deci, nu numai în sport, trebuie să mergem și în muzică și în tot felul de alte activități și cu tot personalul, așa cum mergem la premiile internaționale, ați văzut că nu beneficiază numai premiantul, ci și tot personalul care participă la obținerea premiului respectiv. În aceste condiții, întinderea facilității nu poate fi suportată, deci, acestea au fost argumentele care au stat la baza evaluării pe care a făcut-o și comisia.

În ce privește creșterea fondul social de la 2 la 3%, trebuie să avem în vedere că anul acesta am realizat o creștere a fondului social de la 1,5 la 2%. Sunt foarte puține țări care au acest fond social ca posibilitate de finanțare a unor anumite cheltuieli cu caracter social. Deci, noi am limitat prin Legea bugetului fondul social la 2%, la toate categoriile de societăți în care statul deține capital și capitalul statului este majoritar. în cazul societăților cu capital privat, fondul social poate să fie peste 2%, prin Codul fiscal recunoaștem ca deductibilă numai această limită de 2%, dar patronul poate să participe la fondul social cu 4, cu 5 cu 7%, singura problemă că diferența între 2% și suma care o convine nu beneficiază de deductibilitatea fiscală. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră amendamentul 80, al domnului Valentin Iliescu.

Cine este pentru? 5 voturi pentru.

Împotrivă?

S-au mai adăugat încă două voturi, deci, 7 voturi pentru.

Împotrivă? 49 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Stimați colegi,

Vă rog din suflet, nu vă pronunțați în scară, pentru că după ce spunem un rezultat, vă mai amintiți câte unul sau altul că nu ați votat.

Cu 49 de voturi împotrivă, 7 pentru, 2 abțineri a fost respins amendamentul 80, cu privire la alin.5 din art.49.

La celelalte alineate dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Votat textul în unanimitate în formularea Senatului, inclusiv alin.5.

La art.50 dacă sunt obiecțiuni? Nu. Votat textul Senatului.

Art.51. Nu sunt obiecțiuni, votat textul Senatului.

Art.52. Poftiți.

Doamna Monica Octavia Muscă:

Este vorba de o propunere pe care am făcut-o privind declarația de donație deductibilă cu privire la persoanele fizice care pot opta pentru direcționarea a 2%, iar în urma amendamentului nostru s-a acceptat 1%, din cuantumul impozitului final direct datorat statului român spre organizațiile non-profit, proiecte comunitare.

Noi am propus aici în amendament ca acest lucru să se facă prin declarația de donație deductibilă.

1 - Contribuabilii vor alătura declarației de venit global încă o fișă nominală, intitulată "Declarația de donație deductibilă" în care vor preciza anumite informații, trec peste ele,

2 - Persoanele care nu sunt obligate să depună declarație pe venit global vor preda fișa de mai sus angajatorului sau organului financiar competent, după caz și

3 - În cazul direcționării prin organul financiar competent, acesta va efectua transferul în maximum 30 de zile de la primirea declarației, cu amănunte pentru fiecare din aceste puncte.

Care este motivarea acestui amendament. Am crezut noi că cele două metode de transfer sunt proiectate să asigure o flexibilitate ridicată mecanismului fiscal, metoda prezentării chitanței fiscale asigură posibilitatea efectuării de donații și în timpul anului fiscal, nu doar la finele acestuia, ca și posibilitatea campaniilor de strângere de fonduri de tipul "door to door" - "din ușă în ușă".

Metoda transferului de către organul financiar competent asigură comoditatea mecanismului de realizare a donației, eliminând problema indisponibilității lichide. Mulțumesc frumos.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna secretar de stat Manolescu.

Doamna Maria Manolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Așa cum menționam înainte, prevederea cu privire la posibilitatea de sponsorizare a persoanei fizice este asigurată prin art.90. Am introdus un alineat nou, 2, care are următorul cuprins: "Contribuabilii care efectuează sponsorizări sau mecenat în vederea susținerii asociațiilor și fundațiilor non-profit care funcționează în condițiile Ordonanței Guvernului nr.26/2000 au dreptul să deducă cheltuielile respective din impozitul pe venitul anual datorat până la limita de 1%, inclusiv din valoarea impozitului datorat".

De asemenea, pentru persoanele fizice autorizate deci, cei care desfășoară activități independente, avem prevedere la art.40 alin.5 lit.a), și acolo se prevede că aceștia pot să contribuie, de asemenea, pe calea sponsorizării și a mecenatului, cu până la 5% din venitul net.

În ce privește procedura, și pentru unii și pentru alții, am spus, tot la art.90 alin.3, "procedura de aplicare a prevederilor privind acordarea facilității fiscale - deci, facilitățile respective - se va stabili prin ordin al ministrului finanțelor publice". De ce? Pentru că, de regulă, în cod nu am cuprins partea de procedură.

Domnul Valer Dorneanu:

Ați renunțat la amendament să înțeleg? Da, bun. Supun votului dumneavoastră amendamentul 83, al doamnei deputat Mona Muscă.

Cine este pentru?

 

Domnul Florin Georgescu (din loja comisiei):

Doamna a pierdut cheia.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule președinte Georgescu, nu ne compromiteți bugetul de timp. Dumneavoastră administrați bugetul de bani, deci, bugetul de timp lăsați-mi-l mie! Nu îl administrați dumneavoastră cum doriți.

Împotriva amendamentului doamnei Mona Muscă?

36 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost respins cu 36 împotrivă și 16 pentru.

Art.51 îl adoptasem deja.

La art.52 dacă sunt obiecțiuni? Votat în unanimitate în formula Senatului.

Art.53. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate în formula Senatului.

La art.54 votată formula Senatului.

Art.55. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formula Senatului.

Stimați colegi,

Ne întoarcem la art.42. Doamna Manolescu, vă rog să vă pronunțați cu privire la amendamentul domnului Moisoiu.

Doamna Maria Manolescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am înțeles că drepturile pe care le primesc persoanele respective sunt de natura indemnizațiilor și în aceste condiții considerăm că avem posibilitatea ca, pe baza prevederilor cuprinse la art.42 lit.a), unde avem "ajutoarele, indemnizațiile și alte forme de sprijin cu destinație specială", să încadrăm și această categorie de persoane și să cuprindem textul în norme.

Deci, am preluat propunerea și urmează să încadrăm aceste categorii de persoane la art.42 lit.a).

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat Adrian Moisoiu, vă mai susțineți, în aceste condiții, amendamentul? Se preia la lit.a). Bun.

Mai sunt obiecțiuni la art.42? Ați avut amendamente admise la 42? Nu. Nefiind obiecțiuni și nici amendamente admise, art.42 se adoptă în unanimitate în formula Senatului.

Revenim la pag.79 din proiect.

Titlul capitolului III. Admis în unanimitate.

Art.56, dacă sunt amendamente respinse? Nu sunt.

Urmăriți atunci amendamentele admise. Primul este la 49. Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul, modificat alin.4 lit.a) de la art.56. Dacă la acest articol mai sunt alte amendamente sau obiecțiuni? Nu. Votat în formularea Senatului, în care includem însă modificarea lit.a), modificare dedusă din amendamentul 49.

La art.57 sunt amendamente respinse? Nu, nici admise, votat textul Senatului.

Art.58. Nu sunt obiecțiuni, nici amendamente, adoptat textul Senatului.

Art.59. Adoptat textul Senatului.

Art.60. Adoptat textul Senatului.

Art.61. Nu sunt obiecțiuni, adoptat textul Senatului.

Art.62 și art.63 - nu sunt obiecțiuni, adoptat textele Senatului.

Art.64 - adoptat textul Senatului.

Cap.IV - titlul. Adoptat textul Senatului.

Art.65, 66. Adoptate textele Senatului.

Art.67, 68 nu sunt obiecțiuni, adoptate textele Senatului.

Titlul cap.V. Adoptat textul Senatului.

Art.69. Adoptat textul Senatului.

Art.70, 71 nu sunt obiecțiuni. Adoptate textele Senatului.

Titlul cap.VI. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat textul Senatului.

Art.72 - nu sunt obiecțiuni. Adoptat textul Senatului.

Art.73. Domnule deputat Valentin Iliescu, raportați-vă la numărul amendamentului dumneavoastră "

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte,

Pun problema unui amendament, nu este formulat de mine dar mă raliez lui, profit de faptul că inițiatorul lui, domnul deputat Tudor Mohora nu este în sală. Domnia sa făcuse un amendament la venitul impozabil lunar din pensii...

Domnul Valer Dorneanu:

Stați puțin, că domnul Mohora mi-a spus că nu mai susține acest amendament, și atunci nu aveți cum să-l susțineți dumneavoastră.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte, totuși o simplă remarcă, dacă nu am dreptul nu o să fac acest lucru, însă doresc să ridic această problemă și dacă vreți, tocmai pentru că colegul nostru ridicase o problemă, eu aș spune importantă în amendamentul dumnealui, să o rog totuși pe doamna ministru să ne dea o explicație.

În primul rând, eu spun că acest...

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, aveți dreptul să vă pronunțați, dar nu aveți dreptul să cereți explicații acolo unde titularul amendamentului a renunțat la el. Deci, eu nu am vrut să fiu neelegant cu dumneavoastră, să spun să nu mai vorbiți, dar spuneți-vă punctul de vedere.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Voi reveni atunci când voi avea un amendament și voi spune ce am de spus.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Bun. Domnul deputat Grigoraș, vicepreședintele comisiei, dorește să vă răspundă totuși. Domnule Valentin Iliescu, vicepreședintele comisiei vă spune că a ajuns la o concluzie mai bună decât a amendamentului. Vă rog.

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia, împreună cu inițiatorul au adoptat o soluție mai bună, de la 6,4 milioane, nu la 6,5 milioane, cum solicita amendamentul respectiv, ci la 8 milioane s-a ridicat baremul.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Da, exact ca și Ceaușescu, în decembrie '89, vă mai dăm 100 de lei.

Eu vroiam să pun în discuție o altă problemă și... (Vociferări, proteste.)

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, am senzația că abuzați și de regulament și de răbdarea noastră.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Nu, este un caz similar și dacă colegii de la PSD ripostează, este pentru că nu le convine acest lucru. Ceea ce vreau eu să spun este că, este un lucru foarte grav.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Valentin Iliescu, nu aveți dreptul la cuvânt. Încă o dată vă spun, nu aveți dreptul la cuvânt, potrivit Regulamentului, nu aveți amendament.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Am vrut să pun o întrebare doamnei ministru și repet, nu m-ați lăsat să pun...

Domnul Valer Dorneanu:

Nu este amendamentul dumneavoastră. când veți avea amendamente, vă dau cuvântul cât vreți să vorbiți. Iar dacă aveți nostalgii după cel citat de dumneavoastră, este problema dumneavoastră.

Dacă sunt obiecțiuni la 73? Nu sunt. Votat în unanimitate.

Art.74. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Pardon. Stimați colegi, vă rog să-mi permiteți să revin.

La art.73 există un amendament admis, 50. Ați văzut că a crescut suma de la 6,4 milioane la 8 milioane. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 50? Admis amendamentul, modificat art.73 în mod corespunzător.

La art.74 nu sunt obiecțiuni, votat textul Senatului.

Titlul capitolului VII. Nu sunt obiecțiuni, votat textul Senatului.

Art.75, 76? Nu sunt obiecțiuni. Votate textele Senatului.

Art.77, 78? Nu sunt obiecțiuni. Votate textele Senatului.

Titlul cap.VIII. Nu sunt obiecțiuni. Votat textul Senatului.

Art.79, 80.

La 79, domnule Valentin Iliescu, aveți?

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

De data aceasta, domnule președinte, nu îmi puteți interzice să iau cuvântul.

Este vorba de un amendament, 781, cum s-ar spune după art.78, în care am formulat un amendament scris cuvânt cu cuvânt din oferta electorală a PDSR-ului din octombrie 2000, și amendamentul meu spune exact așa: "Sunt scutite de la plata impozitului agricol toate familiile cu venitul lunar sub nivelul de două salarii medii nete". Au fost foarte multe articole prin care au fost într-un mod foarte grav încălcate angajamentele asumate în oferta electorală de către PSD.

Vă aduc aminte faptul că în oferta electorală se vorbea de o viață mai bună pentru pensionari. Iată, ați introdus dumneavoastră, un partid social-democrat, cum poza mai devreme domnul Florin Georgescu, singurul și cel mai important din această țară, un lucru fără precedent în România, ca pensiile să fie impozabile. ne spunea colegul nostru domnul Grigoraș, că nu vor fi impozitate pensiile mai mici de 200 de euro. Păi, se poate trăi cu asemenea pensii? Cum s-ar spune, noi încercăm să ne aliniem la standardele occidentale în materie de fiscalitate, atunci când este vorba să luăm banii de pe oameni, când este vorba de salarii și de venituri nu facem acest lucru.

Voi reveni și la alte articole cu multe alte amendamente. Repet, aștept de la doamna ministru, sigur, nu știu cât de implicată era dânsa în 2000 la alegerile parlamentare de atunci, dacă își aduce aminte, regret că nu este aici părintele ofertei electorale a PDSR-ului de atunci, domnul Florin Georgescu. Cert este un lucru, vorba lui Traian Băsescu, sau parafrazând ceea ce spunea Băsescu că "vara nu-i ca iarna", așa spun și eu acum, PSD-ul nu mai e ca PDSR-ul.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna ministru Manolescu.

Doamna Maria Manolescu:

Aici, două mențiuni aș dori să fac.

În primul rând, noi avem pentru zona rurală impozitul pe teren care, așa cum ați văzut înainte, este un impozit modic, deci un leu pe metru sau 10 mii pe hectar.

În ceea ce privește impozitul pe venitul agricol, legătura cu familia nu se poate face datorită faptului că acest impozit este un impozit pe persoană, nu putem efectiv să avem în vedere propunerea respectivă, ținând seama de modul cum sunt așezate la această dată impozitele de această natură. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea comisiei, domnul vicepreședinte Grigoraș.

Domnul Neculai Grigoraș:

Explicația tehnică a prezentat-o doamna ministru Manolescu, eu aș vrea să spun că din punct de vedere politic nu este nici o diferență între oferta electorală pe care a prezentat-o Partidul Social Democrat. În ofertă textele sunt enumerate la modul generic, iar modalitatea concretă de aplicare a prevederilor din oferta electorală se stabilește tehnic prin legislația pe care noi o adoptăm aici.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Valentin Iliescu.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Nu pot să-i împrumut domnului Grigoraș broșura aceea, o vom folosi probabil pentru a analiza punct cu punct ce s-a promis și ce s-a făcut, i-am făcut o copie însă cu capitolul de politică fiscală pe care am scris ce ați promis în 2000 și ce ați realizat din toate acestea.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului deputat Valentin Iliescu cu privire la introducerea unui art.781.

Cine este pentru? 10 voturi pentru.

Împotrivă? 43 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost respins cu 43 de voturi împotrivă, 10 pentru, nici o abținere.

La art.79 nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate în forma Senatului.

Art.80. Votat în unanimitate.

Art.81 - votat în unanimitate.

la art.82 dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt. Votat textul Senatului.

Titlul cap.IX. Votat textul Senatului.

La art.83 am înțeles că nu sunt amendamente respinse, nici obiecțiuni. Urmăriți în schimb amendamentul 51, cu privire la lit.d). Admis amendamentul, modificat lit.d). Întreb din nou, dacă sunt alte obiecțiuni? Nu sunt. Votat în unanimitate textul Senatului, cu excepția lit.d), care este modificată prin amendamentul 51.

La art.84 dacă sunt amendamente respinse? Nu sunt. Urmăriți amendamentul 52. Admis amendamentul, modificat potrivit textului propus de comisie art.84.

La art.85 nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Titlul cap.X. Votat în unanimitate.

La art.86 dacă sunt amendamente respinse? Nu sunt. Urmăriți amendamentul 53. Admis amendamentul, modificat lit.c).

Amendamentul 54. Admis amendamentul, modificat lit.f). Dacă sunt alte obiecțiuni? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră art.86, cu cele două amendamente ale comisiei incluse.

Cine este pentru? 47 de voturi pentru.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

La art.87 nu sunt obiecțiuni. Votat textul Senatului în unanimitate.

Art.88, nu sunt obiecțiuni. Votat textul Senatului în unanimitate.

Art.89, nu sunt obiecțiuni. Votat textul Senatului.

Art.90. Doamna Mona Muscă, vă rog să-mi spuneți amendamentul.

Doamna Monica Octavia Muscă:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Revin asupra subiectului, și anume: "Persoanele fizice pot opta pentru direcționarea a 2% - am propus noi - din cuantumul impozitului final direct datorat statului român, spre organizațiile non-profit". S-a aprobat, prin acest articol, la această poziție, 1%.

Vreau să vă aduc la cunoștință că celelalte țări care au legi similare pe acest subiect, primele care au început, respectiv Ungaria a avut întâi 1%, a revenit și a modificat legea și are la ora actuală 2% - este adevărat că 1% pe care l-au adăugat se duce spre biserici, dar celelalte țări care au aceeași lege au făcut de la bun început cu 2%.

Spuneam și prima dată când am luat cuvântul, că este păcat să punem acum 1% ca, după aceea, să revenim cu amendarea Codului fiscal cu 2%.

Vă readuc la cunoștință că Ungaria, Slovacia, Cehia, Lituania, Polonia, Rusia, toate au, la ora actuală, aceeași lege cu 2%.

V-aș mai aduce la cunoștință, încă o dată, faptul că toate aceste proiecte comunitare spre care se îndreaptă, la opțiunea contribuabilului, 2% din impozitele lui directe, toate aceste proiecte comunitare degrevează Guvernul, degrevează administrația publică locală de a le face din banii de la buget. Drept urmare este, într-un fel, o degrevare a bugetului, fără însă să aducă prejudicii bugetului.

Pe de altă parte, cred că, în felul acesta, pentru prima dată, contribuabilii văd cu ochii lor ce se întâmplă măcar cu o parte (cu 2% susținem noi, cu 1% a fost aprobat) din impozitul lor direct, ce se întâmplă cu banii lor, unde se duc ei și cum se realizează proiectul comunitar cu ajutorul lor. Este vorba de transparență, este vorba în același timp de spiritul comunitare care, iată, pentru prima dată, există o încercare de a remodela spiritul comunitar.

Vă mai aduc la cunoștință că aceste amendamente sunt ca urmare a unei cercetări de un an de zile, o cercetare care a fost vizată, ca să spun așa, asistată și susținută de ambasadele statelor din Uniunea Europeană, de delegația Comisiei Europene în România, de Ambasada S.U.A. și, ceea ce cred că este foarte important, de peste 200 de organizații neguvernamentale, a căror semnătură există în cartea pe care am făcut-o pentru această inițiativă și cred că am putea s-o luăm în calcul, așa cum a fost ea propusă - cu 2%, și nu cu 1%.

Apreciez deschiderea pe care a avut-o Ministerul Finanțelor, și deschiderea pe care a avut-o Comisia pentru buget, finanțe și bănci și poate că vom reuși, împreună, să facem de la început 2%, ca să nu revenim, pe urmă, pentru a amenda, din nou, Codul fiscal.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă amintiți că acest amendament l-am discutat încă o dată.

Acum nu a fost vorba de un amendament nou. Este o discuție pe marginea art.90; deci, n-am ce să supun votului. O să supun votului art.90.

Dacă aveți alte obiecțiuni la art.90? Nu sunt.

Urmăriți, atunci, amendamentul nr.55.

Comisia propune o reformulare a întregului text al art.90.

Dacă aveți obiecțiuni?

Nu sunt obiecțiuni la amendamentul nr.55.

Adoptat amendamentul, art.55 se modifică în consecință.

Titlul Capit.XI.

Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

La art.91.

Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.92. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate textul Senatului.

Titlul Capit.XII.

Votat în unanimitate.

Art.93, art.94, art.95.

Nu sunt obiecțiuni.

Votate în unanimitate, textele Senatului.

Art.96. Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate textul Senatului.

Art.97. Votat în unanimitate textul Senatului.

Art.98. Votat în unanimitate.

Titlul Capit.XIII.

Votat în unanimitate.

Art.99. Votat în unanimitate.

Capit.XIV.

Votat în unanimitate.

Art.100. Votat în unanimitate.

Art.101, art.102.

Poftiți, domnule deputat Adrian Moisoiu.

Domnul Adrian Moisoiu:

Domnule președinte,

La art.102, și eu am avut un amendament, același cu al domnului deputat Tudor Mohora, care este trecut în raport, și anume: și eu spun același lucru, că nu este concret exprimat: "Începând cu data de 1 ianuarie 2005, se va aplica un sistem de impunere a veniturilor persoanelor fizice, potrivit Legii de modificare și completare a prezentului Cod fiscal".

Eu spuneam că nu este concret, domnul Mohora spune că nu este precizat.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Moisoiu, vă faceți să-l neîndreptățesc pe domnul deputat Valentin Iliescu, care a vrut, de asemenea, să susțină un amendament. Domnul Mohora n-a susținut acest amendament.

Domnul Adrian Moisoiu:

Eu îl susțin pe al meu, care a fost depus.

Domnul Valer Dorneanu:

Al dumneavoastră se referă la art.103.

Domnul Adrian Moisoiu:

Nu, la art.102, domnule președinte. Eu vă arăt cu documentul în mână că se referă și la art.102 și la art.103.

Domnul Valer Dorneanu:

Întreb comisia ce s-a întâmplat cu acest amendament al domnului Moisoiu, care nu este trecut în raport?

Poftiți.

Domnul Adrian Moisoiu:

Numai atât vreau să adaug aici că, nefiind concret exprimat acest art.102, în acest caz se poate conduce la limitarea evaziunii fiscale și, pe de altă parte, se pune problema și altfel: clasa de mijloc nu este dezvoltată, nu se ajută la dezvoltarea clasei de mijloc. La noi în țară, în clipa de față, din contră, clasa de mijloc este o clasă care trece spre pragul de sărăcire.

Deci, părerea mea ar fi, și, așa cum vedeam și celălalt amendament, dar care nu se susține, este treaba dânsului din acest punct de vedere, că ar trebui un pic explicitat acest articol. Și asta ar fi rugămintea: ca să se explice. Nu de către doamna ministru, ci în textul Codului fiscal.

Vă mulțumesc.

Și, totodată, vă anunț că la art.103 renunț la amendament.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia. Vă rog să vă pronunțați cu privire la amendamentul domnului Moisoiu.

Domnul Neculai Grigoraș:

Mai întâi, aș vrea să fac o precizare, pentru că ne-am uitat din nou în lista cu amendamentele venite de la PRM și există o intenție de a prezenta acest amendament - în locul unde el trebuia scris nu apare nimic, probabil a fost o greșeală. Dar, discutând pe fond, comisia menține punctul de vedere inițial, respingând acest amendament.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului Adrian Moisoiu.

Cine este pentru? 19 voturi pentru.

Împotrivă? 48 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost respins cu 48 de voturi împotrivă, 19 voturi pentru și nici o abținere.

Titlul Capit.IV.

Votat în unanimitate.

Art.103 și art.104.

Votate în unanimitate.

Art.105 și art.106.

Domnule Moisoiu, ați spus că ați renunțat.

 

Domnul Adrian Moisoiu (din sală):

La art.104 și art.107.

Domnul Valer Dorneanu:

La art.104. Poftiți.

Dar, din nou eu nu găsesc amendamentul dumneavoastră.

Domnul Adrian Moisoiu:

În aceeași exprimare o preiau, pe care a avut-o domnul Grigoraș adineauri.

A existat o intenție în care cele două articole - art.104 și art.107 - era cazul ca să fie corelate împreună. Pentru că, în timp ce art.104 spune că este cu titlu opțional, în același timp, impozitul pe venitul microîntreprinderilor, la art.107, se spune că este de 1,5%.

Deci, plecând de la acest aspect, se poate foarte bine, în acest caz, ca la întreprinderi, la microîntreprinderi, cineva să opteze pentru plata impozitului pe profit de 25% și, în acest caz, el ajunge ca să aibă o activitate nonprofit.

Aceasta este ideea de corelare pe care, de fapt, încercam s-o explicitez la pct.10 din amendamentele mele care există la comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna ministru Manolescu.

Doamna Maria Manolescu:

Referitor la art.104, respectiv la opțiunea pentru a plăti impozitul forfetar de 1,5% la cifra de afaceri, menționăm că acest drept de opțiune este dat deja prin Legea de aprobare a ordonanței, începând cu acest an. Deci, nu Codul fiscal introduce opțiunea, ci legea care a aprobat reglementările privind impozitarea microîntreprinderilor.

Această solicitare a venit tot din partea mediului de afaceri, pentru că sunt anumite categorii de unități pentru care nu este avantajos acest sistem; este impropriu anumitor sectoare de activitate. Și, în aceste condiții, chiar este foarte bine că nu este o măsură obligatorie, ci este dreptul de opțiune al agentului economic.

Domnul Valer Dorneanu:

Mai doriți să interveniți?

Deci, la art.103, domnul Moisoiu și-as retras amendamentul.

Întreb din nou dacă există alte obiecții? Nu există.

Votat în unanimitate.

La art.104. Nu există obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

La art.105. Nu există obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art.106. Votat în unanimitate.

Art.107. Domnule Adrian Moisoiu, v-ați lămurit cu art.107?

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, v-ați lămurit cu domnul Moisoiu la art.107?

Mai există obiecțiuni la art.107? Nu.

Votat în unanimitate.

Art.108. Votat în unanimitate în formularea Senatului.

Art.109. Votate în unanimitate în formularea Senatului.

Art.110 și art.111.

Votate în unanimitate.

Art.112. Votat în unanimitate.

Titlul V și titlul Capit.I din Titlul V.

Votate în unanimitate în formularea Senatului.

Art.113. Votat în unanimitate.

Art.114 și art.115.

Votate în unanimitate.

Art.116. Votat în unanimitate.

Art.117. Votat în unanimitate.

Art.118 și art.119. Votate în unanimitate.

Art.120 și art.121. Votate în unanimitate.

Titlul Capit.II.

Votat în unanimitate.

Art.122. Nu sunt amendamente respinse.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Urmăriți, atunci, amendamentul nr.56, care vizează modificarea art.122.

Aveți obiecțiuni la amendament? Nu aveți.

Admis amendamentul nr.56, modificat art.122.

La art.123. Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate în formularea Senatului.

Art.124. Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Titlul VI și Capit.I la acest titlu.

Votate titlurile, în unanimitate, în formula Senatului.

Art.125. Votat în unanimitate.

Capit.II - titlul. Votat în unanimitate.

Art.126. Votat în unanimitate.

Titlul Capit.III.

Votat în unanimitate.

Art.127. Votat în unanimitate.

Titlul Capit.IV.

Votat în unanimitate.

Art.128.

Domnul Adrian Moisoiu. Are amendamentul nr.96.

Poftiți.

Domnul Adrian Moisoiu:

Completarea pe care am vrut s-o aduc la acest amendament era: "Orice distribuire de bunuri din activele unei societăți comerciale" - și aici vine în completare "cu excepția celor aduse ca aport la capitalul social pentru care, atunci când s-au adus, nu au fost supuse taxei pe valoarea adăugată".

Deci, nu este logic. O dată este cu taxa pe valoarea adăugată, o dată este fără taxa pe valoarea adăugată. Din acest motiv am spus ca distribuirea aceasta să se țină cont de ea. Degeaba se spune despre Directiva a VI-a și așa mai departe, în motivarea respingerii. Părerea mea este că este necesară o corelare din acest punct de vedere.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Cine răspunde? Inițiatorul, sau comisia?

Doamna ministru Manolescu. Vă rog să vă referiți la amendamentul nr.96, din Anexa nr.2, al domnului deputat Moisoiu.

Doamna Maria Manolescu:

Noi considerăm că, așa cum este redactat textul, este chiar și titlul - "Livrare de bunuri". Deci aportul la capitalul social nu intră în sfera operațiunilor respective. Noi ne referim aici la tranzacții și, în aceste condiții, formularea din textul codului este corectă și nu este nevoie să introducem excepțiile cu privire la aport.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră amendamentul nr.26 al domnului Adrian Moisoiu.

Cine este pentru? 20 de voturi pentru.

Împotrivă? 46 de voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Amendament respins cu 46 de voturi împotrivă, 20 de voturi pentru și 4 abțineri.

Supun votului dumneavoastră art.128, în formularea Senatului, având în vedere obiecțiile pe care le-a ridicat domnul Moisoiu.

Cine este pentru? 48 de voturi pentru.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 8 abțineri.

48 de voturi pentru, nici un vot contra, 8 abțineri - adoptat textul art.128.

Art.129. Nu sunt obiecțiuni.

Votat textul Senatului în unanimitate.

Art.130, art.131. Votate în unanimitate textele Senatului.

Art.132 și titlul Capit.V.

Votat în unanimitate textul Senatului.

Art.133. Votat textul Senatului.

Titlul Capit.VI. Votat textul Senatului.

Art.134. Votat textul Senatului.

Art.135. Votat textul Senatului.

Art.136. Votat textul Senatului.

Titlul Capit.VII.

Votat textul Senatului.

Art.137. Votat textul Senatului.

Art.138.

Domnul Adrian Moisoiu. Amendamentul nr.98.

Domnul Adrian Moisoiu:

Da, amendamentul nr.98.

Domnule președinte,

Doamnă ministru,

Doresc numai să spun că este necesar, după părerea noastră, să fie neapărat o clarificare: "Ajustarea este permisă începând cu data de la care se declară falimentul" - și completarea era: "în urma unei sentințe definitive". Deci, de-abia atunci, de fapt, acest lucru rezultă. Și nu văd de ce nu s-ar putea accepta această precizare care vine și lămurește toate lucrurile.

Vă mulțumesc.

Doamna ministru Manolescu. Vă rog.

Doamna Maria Manolescu:

Vă mulțumesc.

Propunerea făcută de domnul deputat este mai dură decât prevederea din actul normativ, întrucât sentința definitivă ar putea să se obțină după niște ani de zile.

Așa cum este textul actului normativ, declararea falimentului dă dreptul la deducerea taxei pe valoarea adăugată aferentă creanței, care nu se mai încasează.

Deci, noi apreciem că este mai corect declararea falimentului, decât obținerea sentinței definitive.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mai mențineți amendamentul?

Supun votului dumneavoastră amendamentul nr.98 , de pe Anexa nr.2, al domnului deputat Adrian Moisoiu.

Cine este pentru? 24 de voturi pentru.

Împotrivă? 52 de voturi împotriva amendamentului.

Domnule Drăgănescu, dacă numărați mai bine decât secretarii numiți de Biroul permanent, vă rog să veniți încoace sau, eventual, să contestați votul.

Poftiți.

Domnul Ovidiu-Virgil Drăgănescu:

Domnule președinte, probabil că secretarii numără persoanele care aparțin grupurilor, în sală. Dar acum au fost 10 mâini ridicate. Atrageți atenția colegilor care aparțin unor grupuri și care prezumăm că ar vota într-un fel, cel puțin să ridice mâna. Altfel, ei discută, nu sunt atenți și poate ar vota în alt fel decât li s-a comandat la un moment dat.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog, stimați colegi, să participați la vot. Dar vreau să explic domnului Drăgănescu că există și posibilitatea să fie prezenți în sală, cum fac de multe ori și liberalii, și nu votează nici pentru, nici împotrivă și nici nu se abțin.

Deci, amendamentul nr.98 a fost respins.

Supun votului dumneavoastră art.138, la care s-au ridicat obiecțiuni.

Supun votului dumneavoastră formularea Senatului.

Cine este pentru? Vă rog să-i dați un calculator domnului Drăgănescu, să poată număra și dânsul concomitent. 52 de voturi pentru.

Împotrivă? 26 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Vă mulțumesc.

Articolul a fost adoptat cu 52 de voturi pentru, 26 de voturi împotrivă și nici o abținere.

La art.139. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Votat în unanimitate.

Titlul Capit.VIII.

Votat în unanimitate.

Art.140.

Domnul Valentin Iliescu.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți să vă prezint amendamentul formulat la art.140 alin.2, legat de cota redusă de TVA

A fost, probabil, una dintre marile greșeli ale vechii coaliții, cea care a condus țara în perioada '97-2000, că a majorat TVA-ul de la 11% ...

Domnul Valer Dorneanu:

Din care faceți parte în prezent!

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Îmi permiteți să-mi prezint amendamentul?

Domnul Valer Dorneanu:

Nu, am vrut să fac precizarea că din care faceți parte în prezent. Pentru corecta informare a opiniei publice.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Să știți că există și la dumneavoastră în partid. Aveți mai mulți colegi care au fost miniștri: domnul Sassu, domnul Duvăz, domnul Athanasiu, doamna Dobrescu. Ați uitat de lucrul ăsta? Probabil că o să întăriți Partidul Social Democrat.

Fiindcă m-ați provocat și fiindcă voiam să fiu mai ... mai liniștit, o să vă aduc, stimați colegi din PSD, de data asta nu mai citesc după pagini trase la xerox, ci exact din acest document, care este oferta politică și electorală a PSD-ului, ceea ce ați promis la Capitolul TVA. (Rumoare, vociferări)

"Aplicarea unei cote reduse de TVA cu două până la nouă procente, diferențiat, la produse de bază, de strictă necesitate pentru consumul populației, cu prioritate la alimente, energie electrică, termică și combustibil de încălzit, medicamente, transport public și articole pentru copii".

M-a întrebat cineva din sală, dacă n-am candidat după această ofertă. Ba, chiar după aceasta. Și eu, spre deosebire de dumneavoastră, stimați colegi, o susțin în continuare.

Din acest motiv am amendat textul propus de Guvern, tocmai pentru că dumneavoastră, așa cum faceți de o lungă perioadă de timp, ați uitat de promisiunile făcute. Cum s-ar spune, cu fiecare zi, nu faceți decât să vă pierdeți legitimitatea.

Amendamentul pe care l-am propus la acest art.140 se referă la introducerea a două cote reduse de TVA: una de 2% și una de 9%.

Amendamentul pe care sunt convins că-l aveți în fața face, practic, să pună în operă ceea ce s-a propus în 2000 și cred că a întrunit votul unui număr foarte mare de alegători.

Problema care pe mine mă nemulțumește profund și de la care aștept un răspuns, indiferent că vine din partea Guvernului, sau a partidului aflat la putere, este motivarea respingerii, care spune așa: "Textul articolului inițial - deci propunerea venită de la Guvern - este în concordanță cu reglementările deja negociate în vederea aderării la Uniunea Europeană".

Eu, personal, doresc să știu, din partea reprezentanților Ministerului Finanțelor, ce s-a angajat Guvernul României, prin negociatorul șef, domnul Pușcaș, sau poate prin Ministerul Finanțelor, la acest capitol privind taxa pe valoarea adăugată, urmând ca, după aceea, să revin și să vedeți la ce se angajează Guvernul României și toate aceste lucruri fiind puse pe cârca omului simplu, a omului sărac și a milioanelor de pensionari, în condițiile în care în Uniunea Europeană există cote reduse de TVA exact pentru aceste produse.

Aștept un răspuns din partea Ministerului Finanțelor.

Domnul Valer Dorneanu:

Ministerul Finanțelor spune că-și menține poziția. Comisia, la fel.

Stimate coleg, am întrebat inițiatorul, dacă dorește să intervină. Nu dorește. Își menține punctul de vedere.

Am întrebat comisia și este același lucru.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte,

Am solicitat să mi se spună, din partea Ministerului Finanțelor, la ce a angajat Guvernul României populația acestei țări, ce cotă redusă de TVA să plătească, pentru ca, după aceea, pe baza unor documente din Uniunea Europeană, să vă prezint cât sunt aceste cote reduse de TVA la produsele pe care eu le-am solicitat. Pentru a face comparația dacă nu cumva negociatorii noștri, în incapacitatea lor de a sluji interesele naționale, nu fac decât să accepte cu extrem de multă ușurință, lucruri care sunt neconforme cu promisiunile și neconforme cu ceea ce așteaptă oamenii de la acest Guvern și de la acest Parlament.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat Drăgănescu, poftiți.

Domnul Ovidiu Virgil Drăgănescu:

Domnule președinte,

Dacă observați, în continuare, la foarte multe amendamente respinse se dă la motivația respingerii exact același text, referitor la negocierile făcute de Guvernul României și la Directiva a VI-a a Consiliului Europei. Deci pentru toate aceste amendamente respinse, noi, de fapt, inițiatorii acestor amendamente am dori un răspuns din partea Guvernului, pe de o parte, deoarece probabil că nu majoritatea colegilor le cunosc, dar, pe de altă parte, care este problema? România încă nu este membră a Uniunii Europene, orice capitol închis la ora actuală poate fi redeschis prin votul Parlamentului României, la urma urmei nimeni nu ne poate impune ceva dacă Parlamentul României nu este de acord să introducă în legislația românească o prevedere sau alta, pînă în 2007 mai este timp, redeschidem capitolul, renegociem și poate obținem niște condiții mai bune pentru România.

Deci, din acest punct de vedere nu ni se pot servi aici prevederi introduse prin Directiva a VI-a, a VII-a sau a nu știu câta, deoarece ele încă nu sunt opozabile, dreptului românesc.

De aceea, cerem prima dată doar o informare, înainte de a cere redeschiderea capitolului de negociere, o informare din partea Ministerului Finanțelor, ca să știm despre ce este vorba în următoarele 20-30 de amendamente respinse.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul președinte Florin Georgescu.

Domnul Florin Georgescu:

Stimați colegi,

Trebuie să ne menținem totuși pe o linie de obiectivitate și de profesionalism pentru a nu cădea în latura politicianismului pur.

Aici, când se face argumentația referitoare la motivul respingerii amendamentului, sigur, este un text mai generic, dumneavoastră cred că știți, cei care ați luat cuvântul înaintea mea pe această temă, faptul că în negocierile privind impozitarea intră și taxa pe valoarea adăugată, așa e cum, spune domnul deputat de la PD care văd că este de serviciu după-masă, azi dimineață era domnul Boc, dânsul nu mai poate să ia cuvântul acum, că nu e prezent, deși l-am menționat. A venit de serviciu după-masă domnul respectiv, pe care îl stimăm foarte mult, pe care nu-l numesc, deși știu cum îl cheamă și îmi e foarte simpatic, și vrea să ne țină de vorbă ca să întârziem. Deci, după ce coaliția pe care o reprezintă acum dumnealui și cu domnul de la PNL a dus taxa pe valoarea adăugată de la 0 și respectiv 9% la 19% la toate produsele acestea pe care dânșii acum ne recomandă să le coborâm taxa pe valoarea adăugată, Partidul Social Democrat a venit și a făcut două reduceri ale cotei, la medicamente și serviciile de cazare în turism.

Negocierile cu Uniunea Europeană ne dau voie să facem aceste reduceri și la alte produse, ca să nu dau exemple. Noi am vrea să extindem, ca și dumneavoastră, gama produselor și serviciilor care beneficiază de cotă redusă de taxă pe valoarea adăugată, acesta fiind un impozit suportat finalmente de consumator. Nu ne lasă însă constrângerile macroeconomice, negocierile, tot cu Uniunea Europeană, cu FMI, și dacă dumneavoastră în anul 1999 la sfârșit ați luat măsura ca la 50 de produse și servicii să majorați tva-ul, noi am luat măsura astăzi să coborâm la două grupe importante de bunuri și, respectiv, servicii. Sperăm ca în continuare să fim în măsură să acționăm pe aceeași linie și să lărgim gama produselor și serviciilor care se bucură de această facilitate. Însă, protecția socială o realizăm nu numai prin reducerea tva-ului, pentru că dacă reducem tva-ul la bunuri, alimentare, să spunem, creăm un impact bugetar nefavorabil, relativ ridicat, pe care nu avem de unde să-l acoperim financiar pe termen scurt, crește îndatorarea externă sau, dacă nu avem, crește rata inflației față de program, de acea reducere se bucură și domnul parlamentar din bancă, și eu și cetățeanul pensionar cu o pensie foarte redusă, ceea ce nu prea este echitabil, pentru că taxa pe valoarea adăugată, spre deosebire de impozitul pe venit, are un caracter regresiv, cu cât ai salariul mai mare, cu atâta plătești tva mai mică, pentru că toată lumea plătește la alimentara la același preț pentru bunul alimentar respectiv, ca să luăm acest exemplu.

Or, noi protejăm social grupurile mai vulnerabile dintre cetățeni, pe calea altor pârghii, cum ar fi alocațiile de sprijin, ajutoarele pentru încălzire, majorarea pensiilor prin recorelare, dublarea la pensionarii agricoli, familiile cu mulți copii primesc alocații suplimentare, familiile monoparentale, deci surprindem fenomenul de sprijin, de asistență socială...

 

Domnul Adrian Valentin Iliescu:

Treceți la subiectul de astăzi.

Domnul Florin Georgescu:

Păi, subiectul este acesta. Că nu avem bani să dăm tva mai ieftin și dumneavoastră, ci avem bani ca să protejăm, că eu nu am nevoie de protecție socială, și cu dumneavoastră, pentru produsele acestea de aici, dar sunt unii care au nevoie, și pentru a nu crea acest tratament unitar care să asigure beneficii și celor care nu au nevoie de ele, dăm bani mai mulți unora care să poată să cumpere produsele cu un tva cât poate să suporte astăzi România - 19% la ele. La anul poate va fi, în 2005, 6%- 5% etc. Nu v-am pronunțat numele, dacă nu ați înțeles, eu mai mult nu vreau să vă explic, înseamnă că nu doriți să înțelegeți.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Iliescu, nu v-am dat cuvântul și nici nu am motiv să vi-l dau.

Deci ați vorbit de două ori în susținerea amendamentului, nu aveți dreptul la replică, nu v-ați... V-aș ruga foarte mult să nu încercați să tot provocați grupul PSD-ului prin ceea ce faceți.

Domnul Adrian Valentin Iliescu:

Domnule președinte,

Cu tot respectul pe care vi-l port, inclusiv domnului președinte Florin Georgescu, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, vreau să fac o subliniere importantă. Nu sunt nici de serviciu, nici nu vreau să provoc pe nimeni, un singur lucru doresc și ar trebui să-l doriți și dumneavoastră. Să discutăm despre un lucru pe care și eu și dumneavoastră l-am promis, și să judecăm, și prin votul majorității să decidem o problemă. Eu am venit aici doar să reamintesc ceea ce s-a promis, astăzi domnul deputat Florin Georgescu mi-a confirmat clar că Guvernul nu poate să-și onoreze angajamentele asumate prin oferta electorală... și din acest punct de vedere pentru mine este foarte clar... Iată, dovada cea mai clară că PSD nu-și poate onora prin Codul fiscal ceea ce și-a asumat la alegeri.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, câtă vreme nu ați început să ridicați decibelii... Mă ascultați puțin?

Domnul Moiș are o problemă de procedură.

Domnul Văsălie Moiș:

Domnule președinte,

Cred că spiritele s-au încins prea tare, noi Grupul parlamentar al PRM nu ne putem pronunța nici pentru acceptarea amendamentului, nici pentru respingerea lui, de aceea, respectuos, vă rugăm un time out, dumneavoastră fixați un termen rezonabil, câte minute doriți, nu dorim să perturbăm dezbaterea, nici să o întârziem, de aceea aveți posibilitatea să fixați cât doriți, să ne dați posibilitatea să ne consultăm, grupurile parlamentare din Opoziție.

PRM-ul dorește...

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să vă consultați 5 minute în sală.

Poftiți.

Domnul Văsălie Moiș:

Și cu Ministerul Finanțelor, dacă sunteți de acord.

Domnul Valer Dorneanu:

Este aici și Ministerul Finanțelor, vă rog să vă adresați celor cu care doriți să vă consultați.

Domnule Moiș, domnul Drăgănescu, colegul dumneavoastră, dorește să se consulte, dumneavoastră fugiți?

Stimați colegi, am spus consultarea are loc în sală. Pentru că, de fapt, colegul nostru dorea să dispară, să plece lumea din sală.

- după o scurtă pauză -

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, ați depășit timpul pentru consultări, vă rog să vă luați locurile dumneavoastră.

Eram la votul asupra amendamentului domnului Valentin Iliescu, numerotat la pct.100 pag.68.

Cine este pentru amendamentul domnului Valentin Iliescu? 18 voturi pentru amendament.

Voturi împotrivă? 45 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Amendamentul domnului Valentin Iliescu a fost respins cu 45 de voturi împotrivă, 18 pentru și o abținere.

La art.140, dacă mai sunt amendamente? Există un amendament al domnului Boc.

Domnul Mircea Nicu Toader:

Nu al lui Boc, eu pe al meu îl susțin, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Care? Stați să-l găsesc. Poftiți.

Domnul Mircea Nicu Toader:

La nr.107. Îmi permiteți, la pct.107? Art.140. Am propus un alineat nou, știți foarte bine că situația din România privind natalitatea este o problemă foarte gravă și cred că una din modalitățile de îmbunătățire este de a reduce costurile de întreținere a unui copil, și propunerea pe care am făcut-o noi este de a micșora prețul, pentru copii de până în vârstă de 3 ani, la lapte praf, la alimente specifice, la scutece de unică folosință, la cărucioare și îmbrăcăminte.

Eu nu am să mă refer la necesitatea aprobării acestui amendament, mai ales că domnul Georgescu a spus că vor urma măsuri de acest tip, dar motivația că nu există în bugetul din 2004 astfel de prevederi mi se pare fără sens, este o lege care este aprobată, sper eu, după apariția și după aprobarea Legii bugetului, și orice lege care vine după, obligatoriu trebuie să le respecte pe celelalte, să impună celeilalte legi o astfel de respectare, sau știți foarte bine că sunt și căi de modificare a bugetului.

Deci eu susțin foarte mult acest lucru, iar, de asemenea, motivația că Directiva VI nu impune acest lucru, vreau să vă spun, și cred că știți foarte mulți din colegii mei, că în țările din Europa de Vest toate aceste prețuri pentru îmbrăcăminte și obiecte specifice copiilor mici sunt mult mai scăzute decât cele la nivel normal.

Vă rog foarte mult să analizați și să votați acest amendament.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului deputat Toader.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. 19 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 52 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

A fost respins amendamentul.

Domnul Mircea Nicu Toader:

Următorul la nr.108, dacă ăsta nu a avut succes, poate cel cu locuințele are succes, mai ales că când a fot la guvernare și PD și PNL n-au pus cotă de tva la clădirile executate. Noi am propus, nu pentru toate clădirile și toate imobilele, ci pentru imobilele cu destinație exclusivă pentru locuințe, este o cerință cel puțin la nivelul prezent, când foarte mulți tineri n-au unde să locuiască, iar modalitățile de obținere a unei locuințe sunt foarte greu de accesat la nivelul veniturilor din România. Și măcar acest lucru, care este cerut nu numai de constructori, ci în primul rând de cei care vor beneficia de astfel de locuințe, și solicit ca măcar acest amendament să treacă, cu aceeași prevedere în care, motivația iarăși nu are susținere, fiindcă oricum puteam să negociem în oricare alte condiții, nu neapărat tot ceea ce spune în directivă.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră amendamentul 108 de la pag.72, Anexa nr.2, al domnului deputat Toader.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. 18 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 52 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Amendament respins cu 52 voturi împotrivă, 18 pentru, nici o abținere.

Dacă mai sunt amendamente la art.140.

Domnul Moisoiu?

Domnul Adrian Moisoiu:

Este amendamentul cu nr.106, înregistrat în Anexa nr.2, domnule președinte, și ca și cel al colegului de adineauri, se referea la o parte, și anume de reducere a cotei de tva.

Domnule președinte,

Eu am gândit și cred că și dumneavoastră sunteți în asentimentul meu, și ca ardelean am să exprim treaba, așa un pic ardelenește. Pentru un coltuc de pită, domnule președinte, pentru un coltuc de pită, pentru o bucățică de pâine, domnilor colegi, propunerea este ca să se introducă o literă nouă, lit.g), cu următorul conținut, "livrări de produse de panificație de orice fel". Vedeți că prețul grâului în clipa de față a crescut foarte mult, măcar o compensație din acest punct de vedere, și pentru că pe piață deja ați văzut de la 3500 deja este cu 5 și cu 6 mii o franzeluță care se vinde, deci în felul acesta, scăzând cota tva de la 19 la 9%, am putea cât de cât să punem o stavilă inflației. Iar românii în clipa de față n-au ce să mănânce, și singurul lucru la care mai pot să mai îndrăznească să spere din pensiile mici, din salariile mici, din ajutoarele de șomaj pe care le au, ar fi ca să-și cumpere o bucată de pâine. Deci în acest sens eu fac apel la dumneavoastră și chiar nominalizez și pe domnul Florin Georgescu, pentru că nu am de ce să-mi fie frică, pentru că o să vină și o să spună că este o directivă europeană. O fi ea directivă europeană, dar noi mâncăm pâinea, sau murim de foame, și atunci, în aceste condiții, așa cum s-a mai discutat astăzi aici rugămintea, pentru că o fac și sub formă de rugăminte, și nu sub formă de propunere, este ca să admiteți acest amendament.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Susțineți acest amendament? Poftiți.

Domnul Mircea Nicu Toader:

Nu numai că îl susțin, aș dori să întreb pe doamna ministru Manolescu sau pe domnul Georgescu, Directiva VI a Comunității Europene există în legislația românească aprobată într-un fel, sau trecută într-o formă de lege sau altă modalitate legislativă? Că în toate motivațiile de respingere se prevede această Directivă VI. Eu nu am văzut nicăieri că există o lege în România unde se spune că această directivă este aprobată prin lege.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna ministru Manolescu, ați auzit întrebarea.

Doamna Maria Manolescu:

Da. Vă mulțumesc.

Începând cu 1993, când în România s-a introdus tva, la 1 iulie, am început să asimilăm din această directivă reguli care vizau în primul rând baza de aplicare a tva, pentru că tot discutam înainte de ce să nu aplicăm tva la încasare, nu la facturare, la schimbarea proprietății. Deci de la introducerea tva am preluat exact ce prevede directiva, tva este un impozit care se percepe la momentul când se schimbă proprietatea. Nu are importanță când se încasează bunul, de ce? pentru faptul că nu mai poate să beneficieze persoana respectivă de deducerea tva și în fiecare an, în tot acest timp, iată, sunt 10 ani de zile, am tot preluat în fiecare an din directivă câte ceva, astfel încât până la data aderării, 2007, când tot ceea ce înseamnă Directiva VI ar trebui să fie preluat în legislația națională, mai avem încă 3 ani de zile, cu un calendar foarte clar, ce trebuie să luăm pentru perioada următoare.

Pentru perioada următoare putem să preluăm din directiva respectivă cote reduse la anumite categorii de produse. Acestea sunt unele dintre prevederile pe care, într-adevăr, putem să discutăm. Dar, așa cum vă spuneam aici este deja o problemă de politică națională. Este bine să preluăm cotă redusă, de care să beneficieze toată lumea, sau să dăm cotă redusă acolo unde considerăm că vrem să stimulăm un sector de activitate, și să încasăm tva, astfel încât să susținem programe sociale. Deci, la întrebarea dacă avem o lege prin care am asimilat Directiva VI, răspundem că da. În toată această perioadă de 10 ani de zile, în fiecare an, prin legislație am preluat din Directiva VI elementele care erau necesare în funcție de perioada pe care am parcurs-o.

La această dată, reglementarea care prevede cea mai mare parte din măsurile prevăzute de Directiva VI o reprezintă Legea privind taxa pe valoarea adăugată, nr.345, intrată în vigoare la 1 iunie 2002. Nu înseamnă că înainte de această dată nu am avut elemente din Directiva a VI-a foarte multe deja preluate.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Toader.

Domnul Mircea Nicu Toader:

Foarte pe scurt, introducerea tva-ului a înlocuit impozitul pe circulația mărfurilor și sigur că a fost o decizie politică, în conformitate cu prevederile europene. dar ar fi trebuit cu totul altfel motivat. Asta este dorința Guvernului, să nu aplicăm reduceri de tva, nu Directiva VI ne impune că trebuie să nu dăm scutire sau să reducem tva-ul la anumite categorii de mărfuri și produse. Deci mie mi s-a părut și mi se pare că nu are nici un sens să fie această motivație. Asta este dorința Guvernului, nu putem să dăm, și atunci era mult mai clar pentru toată lumea.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Olteanu.

Domnul Ionel Olteanu:

Îmi cer scuze, domnule președinte, am simțit nevoia să iau cuvântul pentru că am impresia că e o confuzie pe undeva.

Directiva VI care, de altfel, a fost transpusă prin Legea nr.345/2003 și prin alte acte normative, de altfel, urmărește realizarea unui obiectiv stabilit de Uniunea Europeană prin această directivă.

Amintesc colegilor din Opoziție că, de pildă, de exemplu, e doar un exemplu, în legătură cu obligativitatea plății tva de către profesiile libere, mă refer la profesia de avocat, Legea nr.51/1995, s-a aplicat aceeași Directivă VI, zic s-a aplicat prost, dar asta este o altă chestiune. Or, guvernarea anterioară din această perspectivă a urmărit să realizeze scopul, rezultatul, obligația de rezultat stabilită prin directivă, prin transpunerea ei în anumite norme naționale.

De aceea, cred că a invoca acum că nu s-a negociat sau s-a negociat insuficient, în condițiile în care de ani de zile, inclusiv dumnealor au încercat să transpună această directivă europeană, desigur, folosind marja de apreciere a oricărui stat care transpune o directivă, pentru că directiva nu este un regulament care presupune, potrivit art.349 din Tratatul asupra Uniunii Europene, obligativitatea aplicării telle quelle, ca atare, a normei europene, ci transpunerea în legislația națională, potrivit aprecierii statului respectiv, cu condiția să se ajungă la rezultatul dorit de Uniunea Europeană. Deci obligațiile de rezultat, forma și mijloacele rămân la aprecierea legiuitorului național, or, Legea nr.345 stabilește această, sau se încadrează sau beneficiază de o asemenea marjă de apreciere.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Adrian Moisoiu. V-aș ruga să fie totuși ultima intervenție, că ați intervenit de mai multe ori în susținerea amendamentului.

Domnul Adrian Moisoiu:

Domnule președinte, voi fi iarăși scurt, că nu am fost la nici o intervenție, nu am vorbit mult. Problema este în felul următor: discutăm despre directive, dar directivele astea au o influență directă asupra populației României.

Dacă Uniunea Europeană ne livrează nouă directive, noi ce livrăm Uniunii Europene? Oameni costelivi, cadavre? Păi, un pic să judecăm treaba aceasta, am rugat foarte mult, reducerea t.v.a de la 19 la 9% pentru produsele de panificație, nu am amintit nici de zahăr, nici de ulei, nici de alte bunuri, nici de carne, să spun așa, că, la urma urmei, ardeleanul era cu pită și slană. Nu am zis de slană, numai bucata aia de pâine, ca să poată să o cumpere mai ieftin, deci la asta fac referire și o rog pe doamna ministru, dacă cumva nu poate să dea un răspuns prompt, pe loc, poate că se mai găsește o modalitate, după o oră, peste două, că avem de discutat încă 100 de articole, poate se mai poate găsi vreo modalitate.

Vă mulțumesc.

 

Domnul Valer Dorneanu:

Da. Poftiți.

Doamna Maria Manolescu:

Trebuie să avem în vedere că am avut cote reduse pentru produsele alimentare, dar cota redusă de tva la produsele alimentare n-a însemnat reducerea prețului. În acest context, protecția nu se face prin fiscalitate, deci s-a apreciat că întrucât în România n-am putut să disciplinăm piața în așa fel încât să reducem prețul prin taxe, prin fiscalitate, în aceste condiții, se menține cota, cel puțin pentru anul 2004, se menține cota standard de 19%, protecția urmând să se facă direcționat către persoanele care într-adevăr sunt dezavantajate social.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră, cu toate aceste precizări, amendamentul nr.106 al domnului deputat Adrian Moisoiu.

Cine este pentru? 20 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 52 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt. Amendamentul a fost respins cu 52 de voturi împotrivă, 20 pentru și nici o abținere.

Dacă la art.140, mai există alte amendamente? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art.140 în formularea Senatului.

Cine este pentru? Vă rog să participați la vot, stimați colegi. 54 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 20 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art.140 a fost votat cu 54 de voturi pentru, 20 contra și nici o abținere.

Titlul Capitolului IX. Votat în unanimitate.

La art.141 dacă sunt amendamente respinse? Nu. Urmăriți atunci amendamentul 57 al comisiei, amendament admis, provenind de la domnul Daniel Ionescu.

Dacă sunt obiecțiuni? Admis amendamentul 57.

Mai există un amendament de la același deputat, admis de comisie, 58. Sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Adoptat amendamentul, modificat alin.2 lit.a).

Amendamentul 59 care se referă la alin.2 pct.6 lit.i). Admis amendamentul, modificat acest text.

Art.141, în ansamblu. Cine este pentru? 51 voturi pentru.

Împotrivă? 19 voturi împotrivă.

Dar întreb totuși colegii de la P.R.M., în condițiile în care s-au admis patru amendamente din acest articol, de ce ați votat împotriva lui, așa ca să mă amuz?!

 

Domnul Văsălie Moiș (din bancă):

Este o întrebare retorică, domnule președinte! Dacă ați fi membru P.R.M., ați înțelege.

Domnul Valer Dorneanu:

ați fost pentru amendamente, dar împotriva articolului?! Nu, este de analizat de către dumneavoastră cum votați.

Dacă sunt abțineri. Nu sunt.

Vă rog să vă prezentați domnului Nicolăescu care spunea că nu sunteți aici. (Domnul președinte i se adresează domnului secretar Tudor Mohora) Era îngrijorat domnul Nicolăescu.

Art.142. Nu sunt obiecțiuni? Domnul Moisoiu.

Domnul Adrian Moisoiu:

Domnule președinte,

Încă adineauri, înainte de a-mi da cuvântul, mă gândeam când o să am ocazia să vă întreb de ce ați votat dumneavoastră împotriva t.v.a.-ul la pâine.

Mă întorc la art.142, la pct.i) și j) unde am avut un amendament. "Importul de bunuri finanțate din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, organisme internaționale și/sau organizații non profit din străinătate și din țară".

Și eu am zis: "...cu excepția autoturismelor, în condițiile stabilite prin norme". Și cred că vă dați seama de ce am spus asta. N-am zis nici de autoutilitare, nici de mașini de pompieri, de nimic din această gamă. Autoturisme. Pentru că aici a fost bătaia tuturor afacerilor care s-au făcut de diverse organizații neguvernamentale.

Chiar dacă prevederile sunt în clipa de față așa cum sunt, că iarăși ne întoarcem la ele, dar totuși, aici, dacă dorim să facem ceva în ideea aceea de a stârpi corupția și de a pune capăt acestor activități ilicite, iată că prin codul fiscal, o mică părticică, o mică frână se poate pune.

În acest sens, eu vă rog admiterea acestui amendament.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna ministru Manolescu.

Doamna Maria Manolescu:

Vă mulțumesc.

Așa cum se vede, art.142 se referă la importul de bunuri finanțate din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine și organisme internaționale. Condiția acordării acestor împrumuturi este aceasta: să se cumpere astfel de bunuri indiferent dacă este autoturism, se merge pe ideea că autoturismul este destinat desfășurării unei activități utile.

Deci, nu putem să ne abatem de la condițiile care sunt puse de către donatorii respectivi, deci sunt sume nerambursabile.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului Adrian Moisoiu de la pct.114, anexa 2.

Cine este pentru? 20 voturi pentru.

Împotrivă? 70 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Amendament respins cu 70 voturi împotrivă, 20 pentru și o abținere.

Supun votului dumneavoastră art.142 în formularea Senatului.

Cine este pentru? Mulțumesc. 70 voturi pentru.

Împotrivă? 16 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art.142 a fost votat cu 70 voturi pentru, 16 voturi împotrivă, nici o abținere.

Art.143. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate în formularea Senatului.

Cer scuze! La art.143, comisia are un amendament, nr.60. Dacă aveți obiecțiuni. Admis amendamentul, modificat lit.n) de la art.143.

În consecință, art.143 a fost votat în formularea Senatului, mai puțin lit.n) care a fost modificată potrivit amendamentului 60.

La art.144, dacă aveți obiecțiuni sau amendamente respinse. Nu aveți.

Urmăriți atunci amendamentul 61 al comisiei care vizează modificarea lit.b). Dacă aveți obiecțiuni.

Admis amendamentul. Modificat lit.b). În consecință, art.144 va avea alcătuirea adoptată de Senat, mai puțin lit.b) care va fi modificată potrivit amendamentului 61.

Titlul Cap.X. Votat în unanimitate.

Art.145. Dacă aveți amendamente respinse sau obiecțiuni. Nu.

Urmăriți amendamentul 62 care vizează alin.2 de la art.145. Votat amendamentul, modificat alin.2. Restul textului urmând a avea alcătuirea neschimbată.

Mai există un amendament admis de comisie nr.63. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

Repet, art.145, va avea alcătuirea adoptată de Senat, mai puțin alin.2 care se va modifica potrivit amendamentului 62 și alin.8 lit.a) care se va modifica potrivit amendamentului 63.

La art.146. Domnul deputat Naidin are un amendament respins. Poftiți!

Domnul Petre Naidin:

Mulțumesc, domnule președinte.

Poziția 116, amendament respins. Cerusem ca perioada fiscală trimestrială care se aplică prin derogare pentru persoanele impozabile să se aplice și pentru întreprinderile mici și mijlocii.

S-a găsit explicația de respingere, Directiva a VI-a, pe care în activitatea mea parlamentară am cunoscut-o destul de bine împreună cu domnul vicepreședinte Grigoraș. în 1999, am încercat să introducem noțiunea ca t.v.a.-ul să se plătească nu la facturare, ci la încasare, și, tot așa, inițiativa a fost respinsă.

Și mai am o experiență tristă. Legea 134 privind regimul parcurilor industriale, adică Legea nr.134 din 2000, la care inițiatorii, eu și colegul Antal Istvan, la invitația Comisiei economice a Parlamentului Ungar, am văzut parcurile de la Tatabanya și Gyor și am preluat legislația. această lege, n-au trecut trei luni de zile, a încercat Guvernul Isărescu să o abroge, n-a reușit, n-a mai fost timp, a făcut-o următorul guvern.

Și, totuși, aceasta este calea?

Până la 31 decembrie 2006, cu toții am convenit că mai putem să introducem facilități fiscale sau vamale, lucru pe care l-a introdus și Comisia de dialog social care a studiat Codul fiscal, partea patronală și partea guvernamentală, o cere și Asociația Oamenilor de Afaceri, o cere și Patronatul societăților din construcții, și, evident, ca reacție politică, o cere și Partidul Umanist din România, al cărui membru sunt.

E o problemă de reflecție: dacă putem să creăm până în 31 decembrie 2006 o economie funcțională care să se bazeze pe export și să reziste unei concurențe care va fi acerbă.

Să reflectăm cu toții la amendamentul pe care eu l-am depus. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna ministru Manolescu, vă rog să răspundeți la acest amendament.

Doamna Maria Manolescu:

Așa cum este formulat textul art.146, rezultă că prin derogare, toate categoriile de agenți economici, fie că sunt microîntreprinderi, fie că sunt societăți mici și mijlocii, dacă sunt sub 100.000 de euro, beneficiază de posibilitatea ca decontul să se depună trimestrial.

În anul 2004, în anul 2005, vom putea să extindem acest sistem de depunere a decontului și pentru alte categorii de unități. Pentru că acest lucru presupune un proces permanent de acomodare, în primul rând în ce privește colectarea veniturilor.

În ceea ce privește problema taxei pe valoarea adăugată la încasare, vă rugăm foarte mult, deci este prima dată când facem mențiunea: nici o țară din lume care aplică taxa pe valoarea adăugată, nu aplică t.v.a. la încasare. Este impropriu sistemul de t.v.a la încasare acestui sistem de așezare a respectivului impozit. Pentru că s-ar pierde dreptul de deducere a t.v.a.-ului la achiziții.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră, cu aceste precizări, amendamentul 116 al domnului deputat Naidin.

Cine este pentru? 28 voturi pentru.

Împotrivă? 72 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Amendament respins cu 72 voturi contra, 28 pentru, o abținere.

Supun votului dumneavoastră art.146, în formularea Senatului.

Cine este pentru? Vă rog să votați. 73 voturi pentru.

Împotrivă? 20 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat textul cu 73 voturi, 20 contra.

Art.147. Nu sunt obiecțiuni. Votat textul Senatului.

Art.148. Nu sunt obiecțiuni. Votat textul Senatului.

Art.149. Nu sunt obiecțiuni. Votat textul Senatului.

Titlul Cap.XI. Urmăriți amendamentul 64. Dacă aveți obiecțiuni. Admis amendamentul, modificat titlul.

Art.150-151. Nu sunt obiecțiuni. Votat textul Senatului.

Titlul Cap.XII. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La art.152. Domnul Drăgănescu.

Domnul OvidiuVirgil Drăgănescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Este amendamentul la care mă refeream și domnul coleg Florin Georgescu m-a criticat fără să știe că de fapt nu mă refeream la nivelul cotelor de t.v.a, ci la altceva. La sfera de aplicare și regulile pentru regimul special de scutire.

Am un amendament care se referă la posibilitatea ca pentru o microîntreprindere, în cazul în care, după un exercițiu financiar în care a depășit acel plafon de scutire, revine sub plafonul de scutire, să poată fi posibil să solicite revenirea la aplicarea regimului special de scutire.

Consider că este corect să fie așa, deoarece ar fi un tratament discriminatoriu al persoanelor juridice, societăților comerciale, deoarece din două societăți care ar realiza un venit sub regimul special de scutire, pentru faptul că una, la un moment dat, a fost peste, nu se mai bucură de aceleași facilități, de aceeași lege de care se bucură celelalte care nu au depășit la un moment dat plafonul de scutire.

Mi se dă aici din nou la motivarea respingerii o motivare pe care eu nu pot s-o accept și aștept din partea reprezentanților ministerului o motivare care să țină cont de legile românilor și de legislația noastră și de realitatea economică din România.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna ministru Manolescu.

Doamna Maria Manolescu:

Vă mulțumesc.

Aș vrea în primul rând să fac o mențiune: România, pe acel capitol de negociere mult discutat, Cap.X - Impozitarea, referitor la partea de taxe pe valoarea adăugată, are deja la această dată o derogare, în sensul că, față de regulile europene, că până la 20.000 de euro unitățile nu sunt plătitoare de t.v.a. sau pot să nu fie plătitoare de t.v.a, la noi, limita este de 50.000 de euro.

Dar asta nu înseamnă că la această dată toți agenții economici care au cifra de afaceri până la 50.000 de euro nu sunt plătitori de t.v.a. De ce? Pentru faptul că cea mai mare parte din ei au optat să fie plătitori pentru a putea să-și deducă t.v.a.-ul aferent achizițiilor.

În aceste condiții, un agent economic care a devenit plătitor de t.v.a. și dorește să iasă din sfera plătitorilor de t.v.a, exact problema care se pune, generează atât pentru administrație, cât și pentru contribuabilul în sine operațiuni multiple de regularizare.
Din motive legate de administrare, am cerut derogarea până la 50.000 de euro până la data aderării; din aceleași motive de administrare și de regularizări complicate, am stabilit niște rigori destul de mari în ceea ce privește revenirea la statutul de neplătitor.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Drăgănescu.

Domnul Ovidiu Virgil Drăgănescu:

Evident, explicația este altceva decât acea sumară trimitere către Directiva a VI-a sau către Direcția a VI-a, nici nu mai știu despre ce e vorba. Dar înainte de a vota dumneavoastră și pentru a fi în cunoștință de cauză, fiindcă aici s-a spus că există chiar o dorință din partea unor societăți comerciale ca lucrurile să rămână așa, acest amendament l-am făcut împreună cu reprezentanții Camerelor de comerț din România care vă solicită, prin mine și prin alți colegi, acest lucru, să votați acest amendament.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Moisoiu, dumneavoastră aveți alt amendament. Nu, dar altfel sună.Vreți să-l unim cu al domnului Drăgănescu? Poftiți!

Domnul Adrian Moisoiu:

Domnule președinte,

E foarte interesant că cele două amendamente, amendamentul domnului deputat Drăgănescu și amendamentul meu, sunt aproximativ la fel. Al domnului deputat Drăgănescu se referă la o persoană, iar al meu se referă la numărul plural, "persoane". aceasta ar fi deosebirea.

Aș dori să subliniez aici că, poate pentru doamna ministru, iată că pornind din două laturi ale acestei săli a Parlamentului, doi deputați din partide diferite și luând în discuție, comentând acest cod fiscal în diverse colțuri ale țării, au ajuns la aceeași concluzie. Nu cumva credeți că este o treabă foarte importantă și în aceste condiții s-ar putea totuși admite amendamentul respectiv?

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, în aceste condiții supun votului dumneavoastră ambele amendamente.

Cine este pentru? 15 voturi pentru.

Împotrivă? 78 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost respins cu 78 voturi contra, 15 pentru, nici o abținere.

Stimați colegi, în aceste condiții, supun la vot art.152 în alcătuirea votată de către Senat.

Cine este pentru? 80 voturi pentru.

Împotrivă? 23 voturi contra.

Abțineri? Nu sunt.

Cu 80 voturi pentru, 23 contra, s-a admis art.152.

Titlul Cap.XIII. Urmăriți amendamentul 65. Admis amendamentul, modificat titlul.

La art.153, dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt. Votat în varianta Senatului.

Art.154 și 155. Domnul Adrian Moisoiu. La care interveniți? La art.154, nefiind alte obiecțiuni, s-a adoptat în formularea Senatului.
La art.155, domnul Adrian Moisoiu.

Domnul Adrian Moisoiu:

Este amendamentul nr.119 din anexa 2, domnule președinte.

E vorba de factura de lucrări, de factura fiscală care trebuie să se facă și unde spune să se întocmească până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestarea a fost efectuată.

Domnule președinte, eu am cerut aici o derogare de încă 15 zile, adică până la sfârșitul lunii următoare și cred că acest lucru ar fi posibil pentru un caz particular. E vorba de lucrările de construcții-montaj care nu pot să fie recepționate imediat și oricum. Deci, pentru aceasta, verificările trebuie să se facă mult mai amănunțit. Dacă ați discutat cu inginerii constructori sau ați urmărit un pic acest aspect, trebuie să fiți de acord cu mine că trebuie o perioadă de timp puțin mai lungă.

Ce te faci dacă lucrarea se recepționează în 13, 14 ale lunii sau la sfârșitul lunii, deci este o perioadă de timp foarte scurtă.

În această idee, vă rog să admiteți măcar încă 15 zile, deci până la sfârșitul lunii următoare, să poată să fie întocmită factura.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mai doriți să interveniți sau vă mențineți punctul de vedere, doamna ministru? Vă mențineți punctul de vedere.

Supun votului dumneavoastră amendamentul 119 al domnului Adrian Moisoiu.

Cine este pentru? 23 voturi pentru.

Împotrivă? 83 voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Stimați colegi de la liberali, dumneavoastră în fiecare secundă votați câte unul. vă trebuie 15 ca să vă adunați voturile.

Amendamentul domnului Adrian Moisoiu a fost respins cu 83 contra, 23 pentru și 4 abțineri.

Supun votului dumneavoastră art.155 în formularea Senatului.

Cine este pentru? 84.

Împotrivă? 23 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat cu 84 voturi pentru și 23 voturi împotrivă.

La art.156. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat textul Senatului.

Art.157, 158. Nu sunt obiecțiuni. Adoptat textele Senatului.

Cap.XIV. Dacă sunt obiecțiuni la titlu. Nu sunt. Votat textul Senatului.

La art.159. Votat textul Senatului.

Art.160. Dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt. Votat textul Senatului.

Titlul Cap.XV. Votat textul Senatului.

Art.161. Votat textul Senatului.

Titlul VII. Vă rog să urmăriți amendamentul 66. Adoptat amendamentul, modificat titlul Titlului VII.

Cap.I. și Secțiunea 1. Nu sunt obiecțiuni. Votate în formularea Senatului.

La art.162, nu sunt obiecțiuni. Votat în formula Senatului.

Art.163 și 164. Domnul Văsălie Moiș. La care din ele vă referiți?

Domnul Văsălie Moiș:

Nu sunt probleme de procedură, ci de formulare la amendamentul pe care-l aveți la pct.121 curent.

Domnule președinte, nu acceptăm noțiunea de teritoriu. De aceea, vă propun...

Domnul Valer Dorneanu:

Stați puțin să ne punem de acord, stimate coleg!

Domnul Văsălie Moiș:

Art.164, ați zis 163 și 164.

Domnul Valer Dorneanu:

La 164 nu sunt obiecțiuni. Da?

Domnul Văsălie Moiș:

La art.164 sunt.

Domnul Valer Dorneanu:

La art.163 nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La art.164, poftiți.

Domnul Văsălie Moiș:

La art.164 textul este următorul: "Produsele menționate la art.162 sunt supuse accizelor în momentul producerii lor în România. sau la momentul importului lor în acest teritoriu". Păi, nu puteți confunda România cu un teritoriu! De aceea, vă propunem o reformulare, fie menținând textul "produsele menționate la art.162 sunt supuse accizelor în momentul producerii sau în momentul importului în România", sau, formula cealaltă: "Produsele menționate la art.162 sunt supuse accizelor în momentul producerii lor în România sau în momentul importului lor în țară". Deci, nici într-un caz nu puteți confunda România cu un teritoriu sau cu un bantustan.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna ministru? De acord.

Deci, și comisia și reprezentanta Guvernului sunt de acord cu acest amendament, 121, respins de către comisie. Deci, în loc de "în teritoriu", "în țară". Restul textului rămâne așa, ca în amendament, da?

 

Domnul Dan Brudașcu (din sală):

Varianta primă era mai bună.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Grigoraș, vă rog să citiți colegilor noștri textul pe care-l propun eu votului, rezultat din combinarea textului Senatului cu amendamentul domnului Văsălie Moiș.

Domnul Neculai Grigoraș:

Textul care urmează să fie adoptat este următorul: "Produsele menționate la art.162 sunt supuse accizelor în momentul producerii lor în România, sau la momentul importului lor în țară".

Domnul Valer Dorneanu:

Corespunde amendamentului domnului Văsălie Moiș.

Supun votului dumneavoastră acest amendament, care inițial a fost respins.

Cine este pentru? Mulțumesc. 98 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 2 abțineri.

Consecința adoptării acestui amendament, art.164 se va modifica corespunzător.

Art.165. Nu sunt obiecțiuni. Votat textul Senatului.

Art.166. Nu sunt obiecțiuni. Votat textul Senatului.

Art.167 și 168. Nu sunt obiecțiuni. Votat textul Senatului.

Titlul Secțiunii a II-a. Votat textul Senatului.

Art.169. Nu sunt obiecțiuni. Votat textul Senatului.

Art.170. Nu sunt obiecțiuni. Votat textul Senatului.

Art.171. Nu sunt obiecțiuni. Votat textul Senatului.

Art.172. Dacă sunt amendamente respinse sau obiecțiuni? Nu sunt. Urmăriți, vă rog, amendamentul nr.67, al comisiei. Propune modificarea art.172, alin.1. Dacă aveți obiecțiuni?

Admis amendamentul, modificat alin.1 de la art.172. Restul textului rămâne în formularea Senatului.

Art.173. Nu sunt obiecțiuni. Votat textul Senatului.

Art.174. Votat textul Senatului.

Art.175. Nu sunt obiecțiuni. Votat textul Senatului.

Vă rog, doamna ministru!

La art.175, doamna ministru Manolescu dorește să facă o propunere.

Doamna Maria Manolescu:

Ne cerem scuze, din textul inițial, cu ocazia preluării, în timp s-a pierdut, de la art.175, alin.2, următorul text: deci, ar trebui să se introducă lit.h), cu următorul cuprins: "benzen, toluen, xilen și alte amestecuri de hidrocarburi aromatice". Deci, la alin.2, art.175, ar trebui să introducem o lit.h).

De asemenea, și la art.177, același lucru.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu, nu. Deocamdată suntem la art.175.

Dacă sunteți de acord cu introducerea lit.h) la alin.2?

Cine este pentru? 80 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 16 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Alin.2 a fost modificat cu acest scor pe care l-am anunțat, prin introducerea lit.h).

Dacă mai sunt obiecțiuni la art.l75?

Votat textul Senatului, și prin introducerea lit.h).

Titlul Secțiunii a III-a. Votat în unanimitate.

Art.176. inițiatorul?

Doamna Maria Manolescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În condițiile în care am introdus lit.h), la alin.2, art.175, în tabelul de la art.176 se introduce poziția 16, care va avea același cuprins: deci, poziția 16, după "petrol lampant", cu denumirea: "benzen, toluen, xilen și alte amestecuri de hidrocarburi aromatice, cu acciza 404 euro/to."

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunt obiecțiuni?

Poftiți, domnule deputat Mocanu.

Domnul Alexandru Mocanu:

Domnule președinte,

Noi, în comisie, am convenit să eliminăm de aici poziția 15 "petrol lampant", pentru a elimina orice fel de confuzie, care s-ar putea crea, și să fie înlocuită cu cuvântul "cherosen". Pentru că, ni s-a explicat în comisie că inițiatorul a gândit când a scris "petrol lampant" că este vorba de combustibil de avion, adică de cherosen. Și, cum noi știm foarte bine ceea ce înseamnă petrol lampant, și care este noțiunea uzitată în PETROM, de exemplu, și în standardele în materie, petrolul lampant înseamnă gazul. Or, cherosenul este cu totul și cu totul altceva și nu se justifică ca, la petrol lampant, să introducem o acciză de 400%. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, întreb comisia, ce a votat la pct.15, pentru că eu am văzut aici "petrol lampant", inclusiv "cherosen", iar colegul nostru spune că s-ar fi votat în comisie "cherosen", nu "petrol lampant".

Domnule Grigoraș, vă rog să ne spuneți ce ați votat și ce propuneți.

Sau, doamna Manolescu, vă rog să vă pronunțați.

Doamna Maria Manolescu:

Aici avem o problemă: în tariful vamal este cuprins acest produs, cu denumirea de "petrol lampant". În realitate, de fapt, această poziție cuprinde "benzinele de aviație, cherosen și altele similare". Deci, în condițiile în care înlocuim poziția 15 cu această denumire, nu mai avem concordanță cu tariful vamal.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să ne propuneți denumirea corectă, doamna ministru, pe care să o supun votul.

Doamna Maria Manolescu:

Să punem denumirea dezvoltată: "benzine de aviație, cherosen și altele", și o să venim în norme cu precizarea.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun art.176 votului dumneavoastră, potrivit amendamentului 68, al comisiei, cu adăugirea pct.16, propuse de doamna ministru, și la pct.15, cu denumirea pe care v-a propus-o doamna ministru acum.

Cine este pentru?

Domnule președinte Georgescu, suntem în timpul votului.

Doamna ministru, citiți, vă rog, încă o dată, denumirea.

Doamna Maria Manolescu:

Am propus să înlocuim denumirea de la poziția 15 "petrol lampant", cu "benzine de aviație, cherosen și altele asemenea". Și, în norme, vom face legătura între cele două poziții, așa cum apar ele și în tariful vamal. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun. S-a reținut.

Stimați colegi,

Domnule președinte Georgescu, pot să supun votului?

Doamna Maria Manolescu:

Să fac mențiunea: gazul lampant pentru populație, nu este supus accizelor, și acest lucru se regăsește nominalizat expres în norme, că nu este produs accizabil.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră art.176, în alcătuirea rezultată din amendamentul 68, cu precizarea denumirii exacte de la pct.15, pe care l-a prezentat doamna ministru, și cu pct.16, pe care l-a propus doamna ministru.

Cine este pentru? 102 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 6 voturi împotrivă.

Abțineri? nu sunt.

Art.177. Nu sunt obiecțiuni. Votat textul Senatului.

Secțiunea a IV-a. Titlu. Votat textul Senatului.

Art.178. Votat textul Senatului.

Art.179. Votat textul Senatului.

Art.180. Votat textul Senatului.

Art.181. Votat textul Senatului.

Art.182 și 183. Votate în formularea Senatului.

Art.184, 185. Votate în formularea Senatului.

Titlul Secțiunii a V-a. Votat în unanimitate.

Art.186 și 187. Votate în formularea Senatului.

Art.188. Textul Senatului.

Art.189, 190. Textul Senatului.

Art.191, 192. Textul Senatului.

Secțiunea a VI-a. Titlu. Votat în unanimitate.

Art.193, 194. Votate în unanimitate.

Art.195, 196, 197. Votate în unanimitate.

Art.198. Votat în unanimitate.

Titlul Secțiunii a VII-a și art.199. Votate în unanimitate.

Art.200 și 201. Votate în unanimitate.

Titlul Secțiunii a VIII-a și art.202. Votate în unanimitate.

Art.203, 204, 205. Votate în unanimitate.

Art.206. Votat în unanimitate.

Titlul cap.II. Urmăriți, vă rog, amendamentul 69. Admis amendamentul, modificat titlul cap.II.

Art.207. Votat în unanimitate.

Art.208. Dacă aveți amendamente respinse? Nu sunt. Urmăriți, atunci, la amendamentul 69, pag.33, alin.4. Dacă aveți obiecțiuni?

Admis amendamentul, alin.4 din art.208, se va modifica în mod corespunzător.

Art.208, alin.5. Urmăriți amendamentul 70. Admis amendamentul, modificat și alin.5.

Art.208, alin.1, 2 și 3, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votate toate în formularea Senatului, iar alin.4 și 5 votate în formularea din amendamentele pe care le aveți la pct.69.

Art.209. Nu sunt obiecțiuni. Votat textul Senatului.

Art.210. Votat textul Senatului.

Art.211, 212. Votate textele Senatului.

Art.213, 214. Votate textele Senatului.

Titlul cap.III. Urmăriți amendamentul 71. Modificat titlul, potrivit acestui amendament.

Art.215, alin.1, 2, 3. Dacă aveți obiecțiuni? Votate în formularea Senatului.

La alin.4, urmăriți cealaltă parte a amendamentului 71. Nu sunt obiecțiuni. Votat amendamentul, modificat alin.4.

La alin.5, dacă aveți obiecțiuni? Rămâne textul Senatului.

Deci, art.215 votat în formularea rezultată din acest amendament.

Art.216 și 217 votate în formularea Senatului.

Cap.IV. Dacă aveți obiecțiuni la titlu? Votat în unanimitate, în formularea Senatului.

Art.218, 219, 220. Nu sunt obiecțiuni. Votate în formularea Senatului.

Titlul V. Votat titlul în unanimitate.

Art.221. Votat în unanimitate.

Titlul cap.VIII. Urmăriți amendamentul 72. Votat amendamentul, modificat titlul.

La titlul cap.I. Votat și acesta în formularea Senatului.

Art.222, 223, 224. Votate în formularea Senatului.

Art.225, 226. Votate în formularea Senatului.

Art.226, 227, 228. Votate în formularea Senatului.

Art.229. Votat în formularea Senatului.

Titlul cap.II. Votat în formularea Senatului.

Art.230, 231, 232. Votate în formularea Senatului.

Titlul cap.III. Votat în formularea Senatului.

Art.233.

Vă rog, domnule deputat Gubandru, aveți cuvântul.

Domnul Aurel Gubandru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În cadrul Comisiei pentru buget-finanțe și bănci, la art.233, alin.2, s-a votat ca, după textul "Cazanele individuale ale producătorilor de țuică și rachiuri de fructe", să se introducă "destinate vânzării", deci rachiurile destinate vânzării "vor fi litrate și vor fi dotate cu vase litrate de organele abilitate, de Biroul Român de Metrologie Legală, precum și cu mijloace de măsurare legală a concentrației alcoolice a produselor obținute". Deci, aceasta, pentru ca rachiurile și țuica, destinate consumului propriu, să nu fie supuse acestor reguli. Vă mulțumesc.

Deci, s-a votat în cadrul comisiei, dar, dintr-o eroare, nu a apărut în amendamentele aprobate.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule vicepreședinte Grigoraș, vă rugăm să ne spuneți ce ați votat în comisie.

Domnul Neculai Grigoraș:

Da, a fost o scăpare a noastră, a comisiei. Într-adevăr, amendamentul a fost discutat și a fost aprobată să se introducă sintagma "destinate vânzării". Deci, numai aceste cazane sunt produse regimului prevăzut la art.233, alin.2.

Domnul Valer Dorneanu:

Întreb, dacă la art.231, alin.1, mai există alte obiecțiuni?

Votat în formularea Senatului.

La alin.2, supun votului dumneavoastră textul astfel cum vi l-a propus domnul vicepreședinte Grigoraș și domnul deputat Gubandru.

Cine este pentru? 115 voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 5 abțineri.

Textul art.233, alin.2 a fost aprobat cu 115 pentru, nici un vot contra, 3 abțineri.

Art.234. Dacă aveți obiecțiuni sau amendamente respinse? Urmăriți, atunci, amendamentul 72, al comisiei, care vizează modificarea art.234, alin.7.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

În aceste condiții, dacă nu sunt obiecțiuni la alte alineate de la art.234? Nu sunt.

Textul va avea alcătuirea din formula Senatului, cu modificarea alin.7, propusă prin amendamentul 72.

Titlul cap.IV. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate, în formularea Senatului.

Art.235, 236. Votate în formularea Senatului.

Titlul cap.V. Votat în formularea Senatului.

Art.237. Votat în unanimitate.

Art.238. Votat în unanimitate, în formularea Senatului.

Titlul cap.VI. Votat în formularea Senatului.

Art.239, 240. Votate în formularea Senatului.

Art.241, 242. Votate, în unanimitate, în formularea Senatului.

Titlul cap.VII. Votat în unanimitate.

Art.243, 244. Votate în unanimitate.

Titlul cap.VIII. Votat în unanimitate.

Art.245. Votat în unanimitate.

Art.246. Dacă aveți obiecțiuni sau amendamente respinse? Nu sunt. Urmăriți, atunci, la amendamentul 73, al comisiei, admis, pag.37, modificare propusă pentru alin.5.

Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul. În consecință, nefiind alte obiecțiuni, art.246 va avea alcătuirea adoptată de Senat, cu modificarea alin.5, potrivit amendamentului 73.

Titlul IX. Votat în unanimitate.

Cap.I. Nu sunt obiecțiuni. Votate în formularea Senatului.

Art.247. Dacă aveți obiecțiuni?

Domnul deputat Văsălie Moiș.

Domnul Văsălie Moiș:

Avem un amendament, pe care, văd, comisia și l-a însușit, le-a trecut la amendamente admise, dar l-a recopiat la cele respinse. Din moment ce a fost admis de către comisie, retragem amendamentul.

Domnul Valer Dorneanu:

Urmăriți amendamentul 74, al comisiei, care vă propune modificarea lit.a).

Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul. În consecință, art.247 va avea alcătuirea adoptată de Senat, cu modificarea propusă de comisie, prin amendamentul 75.

Art.248. Votat în unanimitate.

Titlul cap.II. Votat în unanimitate.

Art.249. Dacă sunt amendamente respinse sau obiecțiuni? Nu sunt. Urmăriți, atunci, amendamentul 75, care vizează alin.4, al art.249.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul și, în consecință, art.249 va avea alcătuirea adoptată de Senat, cu modificarea alin.4.

Art.250.

Domnul deputat Dinu Gheorghe.

Domnul Gheorghe Dinu:

Domnule președinte,

Doamnă ministru,

Nu înțelegem de ce clădirile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome a Administrației Patrimoniului Protocolului de Stat, și care fac parte, să zicem, din domeniul public al statului, dar și proprietatea privată a statului, sunt scutite de la impozite și taxe locale, impozite și taxe locale care se dirijează către comunitatea locală, și care comunitate locală are și ea nevoie pentru programele ei de dezvoltare, pentru programele ei de întreținere, ar avea nevoie ... De ce, din nou, facem această discriminare între ceea ce, de fapt, datorează statul comunității locale, față de necăjitul ăla de proprietar de teren, de pârloagă de teren, căruia îi luăm impozit și îl dirijăm aici.

Iată, în același articol, sunt rețele și conducte de electricitate, de termoficare, de..., ale ROMTELECOM-ului, care, practic, sunt activități private, și pe care le scutim de impozite și taxe locale. De ce oare? N-avem nevoie ca unitățile administrativ-teritoriale să beneficieze de niște venituri la administrația locală? În motivații, că așa se prevăd lucrurile și în Uniunea Europeană, le contest, pentru că, în Germania, la Dormunth, de exemplu, 100 milioane de mărci obține administrația locală pe seama impozitelor și taxelor pe elemente ținând de infrastructură, de la gaz, de la termo, de la telecomunicații.

Și, atunci, amendamentul meu a fost să eliminăm aceste lucruri de aici, pentru că și Protocolul ăsta de stat, regia aceasta care ține și administrează statul, să plătească către comunitate impozit.

Platforme betonate! De ce or fi fiind ele scutite de impozite și taxe?! Pe o platformă betonată se poate face garaj, se pot depozita acolo produse ș.a.m.d.

De ce bazinele, de exemplu, bazinele pentru depozitare ale firmelor private, le scutesc de impozite și taxe locale?

Eu cred că nu facem reforma în administrație la modul acesta, în care, iată, chiar activități private, le scutim de impozite și taxe.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi care țineți de vorbă pe doamna Manolescu, vă rog să-i permiteți să răspundă la amendament. Inițiatorul? Domnule deputat Ciupercă? Doamna ministru Manolescu, vă rog să răspundeți la amendament.

Doamna Maria Manolescu:

Vă mulțumesc.

În primul rând, atunci când vorbim de clădirile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, întotdeauna când aceste bunuri sunt destinate activităților economice, se datorează impozitelor pe proprietate.

În condițiile în care acestea sunt destinate utilizării de către instituțiile publice, intră în regim de scutire, pentru că ar trebui într-o parte să luăm impozit și pe de altă parte să dăm bani de la buget.

În ceea ce privește celelalte categorii de active, și anume: rețele de telecomunicații subterane sau produse canalizări și rețele de telecomunicații subterane și aeriene, ele și la această dată sunt scutite, deci intră în regimul de scutire al impozitelor și taxelor locale.

Deci, nu Codul fiscal aduce această noutate în materie de regim fiscal, pentru aceste categorii de bunuri.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Dinu.

Domnul Gheorghe Dinu:

Cu toată deferența necesară, stimată doamnă, nu pot fi de acord cu dumneavoastră. Impozitul acesta se datorează către comunitate, nu că luăm de aici și îl punem în partea cealaltă. Impozitul pe care trebuie să-l dea pe clădiri statul, prin Regia Protocolului de Stat, trebuie să-l dea către comunitatea locală, nu către nu știu cine, către bugetul de stat!

Domnul Valer Dorneanu:

Ați auzit și argumentele autorului amendamentului și răspunsul doamnei ministru.

Supun votului dumneavoastră amendamentul 127, al domnului deputat Dinu, cu privire la art. 250.

Cine este pentru? 14 voturi pentru.

Împotrivă? 81 voturi împotrivă.

Abțineri? 5 abțineri.

Amendament respins cu 81 împotrivă, 14 pentru și 5 abțineri.

La art. 250 există și o propunere de modificare a pct. 7 din 250. Urmăriți amendamentul 76 al comisiei.

Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul 76, modificat alin. 1 pct. 7.

Mai există încă un amendament la 250, amendamentul 77. Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul.

Supun votului dumneavoastră, în consecință, art. 250 în formularea rezultată.

Cine este pentru? 81 voturi pentru.

Împotrivă? 19.

Abțineri? Nu sunt.

La art. 251 nu mai sunt alte amendamente respinse, dar are domnul secretar Leonăchescu o propunere în legătură cu amendamentul propus de comisie, 78.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Poziția nr. 78 de la "amendamente respinse" utilizează un termen inadecvat, și anume "nivele". "În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de trei nivele..." - nu se zice "nivele". "nivela", "nivele", singular și plural, este un instrument de măsurare a orizontalității, de stabilire. Se zice: "trei niveluri".

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia și reprezentantul Guvernului își însușesc această propunere.

La amendamentul 78, cu propunerea formulată de domnul secretar Leonăchescu, dacă există alte obiecțiuni? Admis amendamentul.

Supun votului dumneavoastră, în consecință, art. 251 în formularea rezultată.

Cine este pentru? 82 voturi pentru.

Împotrivă? 10 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Admis art. 251 cu 82 voturi pentru, 10 contra și o abținere.

Următorul text, art. 252.

 

Domnul Valentin Adrian Iliescu (din sală):

2511.

Domnul Valer Dorneanu:

La anexa 2 aveți un amendament propus de domnul deputat Valentin Iliescu, cu privire la introducerea unui nou text după art. 251, 2511.

Aveți cuvântul.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte, ca și în celelalte intervenții, eu am vrut să fiu consecvent unei promisiuni făcute în campania din 2000.

Spunea textul de atunci cam așa: "Diferențierea impozitelor plătite de populație pentru clădiri și terenurile aferente, inclusiv prin reducerea cu 20% a impozitelor pentru posesorii unei singure locuințe".

Dacă este să judecăm textul și să vedem ceea ce s-a aprobat până acum, putem constata că P.S.D.-ul, fidel principiului egal în sărăcie, a făcut într-adevăr o diferențiere între cei care posedă una, două, trei sau mai multe case, și anume a majorat cu 15, 50, 75 și 100% impozitul aferent pentru a doua, a treia, a patra și așa mai departe, case în afara celei de domiciliu. Însă, a omis un lucru extrem de important care face, de fapt, obiectul amendamentului ce doresc să vi-l propun dumneavoastră, care sună cam așa și care este exact teza pe care a enunțat-o P.S.D.-ul în oferta electorală din anul 2000: "Dacă o persoană fizică are în proprietate o singură clădire, utilizată ca locuință de domiciliu, impozitul pe clădiri se diminuează cu 20%".

Domnule președinte,

Nu doresc nici un răspuns din partea Guvernului; sunt convins că, așa cum s-a întâmplat și în celelalte situații, Guvernul este în incapacitate să-și onoreze acea promisiune.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat Ciupercă, poftiți.

Domnul Vasile Silvian Ciupercă:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vreau să-i răspund domnului coleg că există o reală reducere a impozitării clădirilor persoanelor fizice. Uitați-vă în tabelul cu valorile impozabile, pe baza căruia se calculează impozitul pe clădiri. El este același pe care l-au folosit autoritățile locale și în 2003, nu în 2004, iar Codul fiscal intră în 2005. Deci, în 2005 se vor folosi aceleași valori impozabile ca în 2003. Calculând inflația de 14% și de 9% din anul următor, ajungem la o cifră mai mare. Deci, practic, toată fiscalitatea locală este redusă prin utilizarea acelorași valori din tabelul de impozitare valabile în 2003. Aceasta este cea mai mare reducere care s-a făcut vreodată în fiscalitatea locală.

Vă mulțumesc.

Domnul secretar Leonăchescu dorește, de asemenea, să intervină.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Propunerea domnului inginer Iliescu este foarte atractivă din punctul de vedere al discuției generale. Pentru că etalonul impozit pe clădire este nedefinit. Ce înseamnă o clădire în acest caz? Poate să aibă un apartament, două apartamente, 30 de apartamente. Și, în principiu, ar trebui definită o clădire etalon, formată dintr-un apartament, de exemplu.

A doua observație. Etaloanele nu se modifică. Dacă e impozit pe clădire, e ca și cum ai defini metrul. Reduc metrul cu 20%, înseamnă că stabilesc alt etalon. Intrăm într-o discuție profundă de unități de măsură. Nu e pus la punct amendamentul. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Nicolaescu.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte,

Să punem adevărul la locul lui. Eu cred că amendamentul colegului Iliescu este corect și este un amendament care are în vedere onorarea unor promisiuni. Anul 2004 este ultimul an în care P.S.D. mai guvernează și este anul în care ar trebui să-și îndeplinească promisiunea electorală din 2000.

În această situație, noi trebuie să obligăm Guvernul P.S.D. să-și respecte acest angajament. Dacă nu-l respectă, atunci să spunem populației că nu este capabilă să-l respecte. O problemă.

A doua problemă. Mai iese un coleg de la P.S.D. și spune că este o reducere de fiscalitate extraordinară în ceea ce privește impozitele și taxele locale. Fals! Dacă este o asemenea reducere de fiscalitate locală, atunci de unde se finanțează toate obligațiile pe care le au comunitățile locale? Dintr-o fiscalitate mai mare, nu mai mică!

Cred că amendamentul colegului meu este corect.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră amendamentul 128.

Doamna ministru Manolescu, am înțeles că doriți să interveniți. Și-a manifestat reprezentanta ministerului dorința de a răspunde, pentru că domnul Valentin Iliescu a insistat să primească un răspuns.

 

Domnul Valentin Adrian Iliescu (din sală):

Am cerut să nu primesc răspuns!

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog, doamna Manolescu.

Doamna Maria Manolescu:

În primul rând, așa cum am arătat când am prezentat acest titlu din Codul fiscal, am arătat că în ceea ce privește politica fiscală pe partea de impozite și taxe locale, am crescut autonomia autorităților locale. Reglementările în materie de impozite și taxe locale au fost stabilite prin Legea nr. 36 care a intrat în vigoare în perioada anterioară și este rezultatul contribuției legislative aduse de către autoritățile locale în domeniu.

Deci, tot ceea ce este în Codul fiscal la această dată, în materie de impozite și taxe locale, avem girul pe toate aceste prevederi ale organismelor în domeniul local, fie că este vorba de federații, asociații și toate celelalte organisme care funcționează pentru acest domeniu de activitate și sunt deplin mulțumită de evoluțiile legislative pentru acest titlu.

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc. Cu aceste precizări și explicații, supun votului dumneavoastră amendamentul 128 al domnului Valentin Iliescu.

Cine este pentru? 16 voturi pentru.

Împotrivă? 93 voturi împotrivă.

Abțineri? 15 abțineri.

Amendamentul a fost respins cu 93 voturi împotrivă, 16 pentru și 15 abțineri.

La art. 252, domnul deputat Dinu.

Domnul Gheorghe Dinu:

Domnule președinte,

Stimată doamnă ministru,

Cu treaba aceasta cu mai multe case a apărut o babilonie prin administrația aceasta locală, în sensul că un necăjit de om care are un apartament, de exemplu, în București, și moștenește o casă părintească pe la Suceava pe undeva sau pe la Sighetu Marmației, o jumătate sau în întreagă căsuță bătrânească, trebuie să se deplaseze și la Suceava, respectiv la Sighetu Marmației, și să facă acolo o declarație de impunere complexă, din aceasta. Nu era mai simplu și mai omenesc și mai aproape de omul acesta care, practic, nu are, vedem din zi în zi că traiul lui sărăcește? Nu era normal ca la unitatea de bază, administrativ teritorială, să depună această cerere, urmând ca administrația să comunice cu cealaltă administrație sau cu celelalte administrații în momentul când deține mai multe proprietăți, în așa fel încât omul acesta să nu fie purtat pe drumuri de pomană? Spun aceasta din experiență, pentru că anul trecut au venit la mine foarte mulți cetățeni și mi-au plâns la biroul parlamentar: "Domnule, ce fel de babilonie s-a instaurat în țara aceasta?" Iar amendamentul meu a prevăzut acest lucru, ca la administrația de bază, unde-și are domiciliul, să facă această declarație complexă, urmând ca administrația să comunice, prin fax, prin internet, pe unde vrea, cu cealaltă administrație și să-i dea banii și restul de elemente care se pot transmite către cealaltă administrație.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna ministru, doriți să dați explicații sau sunteți împotriva amendamentului?

Doamna Maria Manolescu:

Arătam la început că impozitul pe proprietate este în plin proces de perfecționare, în primul rând prin introducerea cadastrului, în al doilea rând, pe problemele legate de schimb de informație exactă, ceea ce propunea domnul deputat.

În măsura în care, sperăm că începând cu anul 2004 va fi posibilă legătura informatică pe baza codului numeric personal, între autoritățile fiscale, problema respectivă va putea să fie rezolvată. Sperăm ca acest lucru, într-adevăr, să fie posibil în anul 2004.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Adrian Moisoiu, poftiți.

Domnul Adrian Moisoiu:

Domnule președinte,

Este un non sens ca să se depună în două locuri diferite de aceeași persoană această declarație. Se poate foarte bine într-un singur loc, cu același cod numeric personal, cum spune doamna ministru, cu toate datele, pentru că aceleași date care se trec în declarație pentru prima proprietate, sunt aceleași cu cele care se trec și pentru cea de-a doua proprietate, cu singura mențiune că se arată că este a doua proprietate. Ce mare lucru este să se accepte o nimica toată de treabă, dar care, de fapt, trece peste o treabă birocratică. Nu cred că nu se poate rezolva de către noi o asemenea propunere.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului amendamentul 129 al domnului deputat Dinu.

Cine este pentru? 34 voturi pentru.

Împotrivă? 107 voturi împotrivă.

Abțineri?

Amendamentul a fost respins.

Supun votului dumneavoastră art. 252 în formularea Senatului.

Cine este pentru? 107 voturi pentru.

Împotrivă? 31 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Textul a fost adoptat.

La art. 253 dacă sunt obiecțiuni? Votat în formularea Senatului.

Articolul 254. Votat în formularea Senatului.

Articolul 255. Votat în formularea Senatului.

Titlul Capitolului III. Votat în formularea Senatului.

La art. 256 dacă aveți obiecțiuni sau amendamente respinse? Nu aveți. Urmăriți atunci amendamentul 79, propus de comisie, care vă prezintă o nouă formulare pentru alin. 4. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate. În consecință, nemaifiind alte obiecțiuni, art. 256 urmează să constatăm că a fost votat în formularea Senatului, cu modificarea alin. 4.

Articolul 257. Domnul deputat Dinu.

Domnul Gheorghe Dinu:

La art. 257 am propus o formulare mai românească a lit. a), în sensul că textul legii spune așa: "Terenul aferent unei clădiri pentru suprafața de teren care este acoperită de clădiri".

Nu era mai românește să scrie: "Suprafața de teren care este acoperită de o clădire?" Adică formularea, din punct de vedere al fondului, poate că o fi bun, dar eu vorbesc de formulare, care este mai românească și mai clară.

De asemenea, pentru că tot suntem aici, iar au fost eliminate iazurile, bălțile, care sunt cu pește, sunt cu activități comerciale deosebite, trebuie să le scutim, conform legii acesteia, de la impozitare. Nu mi se pare normal, este imoral să nu dăm comunității pe niște elemente din acestea care prezintă, cel puțin din punct de vedere comercial, profituri.

Și mai am unul tot la acest articol. Dacă s-ar respecta principiul acesta pentru care am văzut că doamna ministru l-a agreat, toate ce țin de patrimoniul statului să fie scutite de impozit, de ce au fost omise căile ferate? Cumva s-au privatizat căile ferate? Terenurile ocupate de căile ferate publice, terasamentele, zonele de siguranță nu sunt trecute în rândul elementelor pentru care nu se percepe impozit local. În schimb, căile, autostrăzile, da, căile de navigație, da! Ori a fost o omisiune și când am agățat-o aici comisia mi-a respins-o, n-am înțeles rațiunea!

Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna ministru, răspundeți dumneavoastră sau răspunde domnul vicepreședinte al comisiei?

Poftiți, doamna ministru.

Doamna Maria Manolescu:

În ceea ce privește primul amendament: "Modificarea din teren aferent unei clădiri pentru suprafața de teren care este acoperită de o clădire, cu suprafața de teren care este acoperită de o clădire".

Considerăm că textul inițial este mai corect, pentru că se referă întotdeauna la terenul aferent unei clădiri dintr-o suprafață.

În ce privește terenurile care prin natura și nu prin destinația dată sunt improprii pentru agricultură: noi nu putem să punem impozit pe teren pe un luciu de apă.

Domnul deputat ne-a spus că aceste terenuri sunt în general profitabile. Dacă sunt profitabile, înseamnă că sunt în exploatare economică și cineva plătește impozit pe profit pe acestea, dar nu impozit pe teren pe un luciu de apă sau un alt teren care este impropriu să-l putem numi teren.

În ceea ce privește terenurile ocupate de căile ferate publice și toate celelalte terasamente, zone de siguranță a acestora sunt cuprinse distinct ca fiind scutite.

 

Domnul Dan Brudașcu (din sală):

Suprafața e ocupată, nu e acoperită!

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră amendamentul 130 al domnului deputat Dinu Gheorghe.

Cine este pentru? 31 voturi pentru.

Împotrivă? Participați, vă rog, la dezbateri și la vot. 108.

Abțineri? Nu sunt.

Amendamentul a fost respins cu 108 voturi contra, 31 pentru.

La art. 257 există un amendament admis de către comisie. Urmăriți amendamentul 80. Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul.

Supun votului dumneavoastră, în aceste condiții, art. 257, cu includerea amendamentului 80.

Cine este pentru? 109 voturi pentru.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

La art. 258. Domnul deputat Ciupercă.

Domnul Vasile Silvian Ciupercă:

Stimați colegi,

Am o obiecție. Comisia de administrație a transmis Comisiei de buget o observație în legătură cu acest capitol care se referă la calculul impozitului, fiind vorba și de impozitul pe terenul intravilan și de impozitul pe terenul extravilan. Noi am considerat că este necesar să se prevadă la alin. 6 că impozitarea terenului în extravilan se face indiferent de rangul localității, categoria de folosință și zona unde este situat. Adăugarea rangului localității este necesară, pentru că nu există nici o diferențiere între terenul extravilan din jurul Municipiului Cluj și terenul extravilan din jurul unui sat din Suceava sau din Timiș. Nu există relevanță din punct de vedere al fiscalității, pentru a diferenția după rangul localităților impozitarea terenului extravilan.

De aceea, cred că sunteți de acord să se adauge la alin. 6, în afară de rangul localității, categoria de folosință și zona unde este situat terenul.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna ministru? Comisia? De acord.

Supun votului dumneavoastră completarea în acest fel a alin. 6 de la art. 258.

Cine este pentru? 118 voturi pentru.

Împotrivă? 7 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

S-a adoptat completarea alin. 6.

Dacă la celelalte alineate mai există obiecțiuni? Votat textul de la art. 258 în formularea Senatului, cu modificarea de la alin. 6.

La art. 259.

Domnul deputat Valentin Iliescu.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Domnule președinte, am propus un articol 2581, un articol nou. Este, de fapt, o continuare a ceea ce motivam anterior, și anume că s-a promis diferențierea impozitelor plătite de populație pentru clădiri și terenurile aferente acestora, respectiv pentru prima locuință, locuința de domiciliu, cu 20%. De aceea, am formulat acest articol nou, care sună cam așa: "Dacă o persoană fizică are în proprietate un singur teren intravilan pe care este construită o clădire utilizată ca locuință, impozitul pe teren se diminuează cu 20%".

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna ministru, mai doriți să adăugați și alte argumente în afara celor precizate aici? Comisia își păstrează punctul de vedere.

Supun votului dumneavoastră amendamentul 131 formulat de domnul Valentin Iliescu.

Cine este pentru? 34 voturi pentru.

Împotrivă? 111 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Amendament respins cu 111 voturi contra, 34 pentru, nici o abținere.

La art.259, dacă sunt obiecțiuni sau amendamente respinse? Nu. Votat în unanimitate în formularea Senatului.

Art.260. Votat în formularea Senatului.

Titlul cap.IV. Votat în formularea Senatului.

Art.261. Votat în formularea Senatului. Art.261 a fost votat în unanimitate.

La art.262, domnul deputat Dinu.

Domnul Gheorghe Dinu:

Sunt scutite de plata de impozit către comunitate mijloacele de transport ale instituțiilor publice. Așa spune legea. Oare de ce? Instituțiile publice nu strică și ele drumuri? Instituțiile publice, prin mijloacele de transport, nu trebuie să contribuie, către comunitate, cu bani, mai ales că aceste instituții publice sunt primele care, în momentul când se croiește bugetul de stat, sunt primele trecute ca să-și treacă acolo, vizavi de cheltuieli, veniturile. Și, atunci, de ce facem această discriminare? De asemenea, mijloacele de transport ale persoanelor juridice care sunt utilizate pentru serviciul public de pasageri, regim urban sau suburban. Și astea sunt scutite. Și iată că au apărut foarte multe firme private care efectuează transport public, fie în interiorul orașului sau interurbane și le scutim și pe astea. Oare de ce? Cumva credem că, dacă le scutim, ele, oricum, transportul public de interes local este subvenționat de către comunitate, dar iată că o frustrăm pe această comunitate să primească sau să aibă drept la niște venituri din aceste taxe. De ce facem această discriminare nu pot înțelege.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia își păstrează punctul de vedere, pe care îl regăsiți la 133.

Supun votului dumneavoastră amendamentul 133 al domnului deputat Dinu Gheorghe.

Cine este pentru? 25 voturi pentru.

Împotrivă? 109 voturi contra.

Abțineri? 9 abțineri.

Amendamentul 133 a fost respins.

 

Domnul Florin Georgescu (din loja comisiei):

Am un amendament.

Domnul Valer Dorneanu:

La 262?

 

Domnul Florin Georgescu:

Da.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Florin Georgescu, președintele comisiei.

Domnul Florin Georgescu:

Stimați colegi,

Îmi cer scuze și vă rog să fiți de acord cu această excepție procedurală, pentru că e vorba de un amendament susținut de colegii de la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, prin care se dă, nu se ia. (Domnul deputat Emil Boc intervine din sală)

Acum, domnul jurist Boc o să zică că, de fapt, nu se dă ce nu se ia. Adică se dă o scutire de impozit, ca să fim mai clari. Și îmi cer scuze la colegii din comisie, pentru că, datorită oboselii, s-a omis intervenția, la momentul oportun. E vorba de art.250, în care impozitul pe clădiri nu se datorează de către următoarele entități, scutiri la impozitul pe clădiri, și să adăugăm la punctul 9, dincolo de parcurile industriale: "clădirile și construcțiile din parcurile industriale, științifice și tehnologice, potrivit legii", pentru că e o lege specială care reglementează organizarea și funcționarea acestor entități. Și, după aceea, la art.257, la lit.l), "terenurile, parcurile industriale,", la fel, "științifice și tehnologice". Să le adăugăm aceste două sintagme "științifice și tehnologice", de fapt, tot sintagmă în două locuri, la scutirea de la impozitul pe teren și pe clădiri, dacă ați fi de acord și, după aia, să continuăm cu art.262, unde am rămas, cu scuzele de rigoare, în numele colegilor de la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Înțeleg că propunerile dumneavoastră nu au influență asupra art.262.

Dați-mi voie, atunci, să-l supun votului, pentru că eram la amendamente respinse, amendamente admise.

Cine este pentru art.262, în formula care a rămas prin respingerea amendamentelor? 110 voturi pentru.

Împotrivă? 25 voturi împotrivă.

Abțineri? 11 abțineri.

Text aprobat cu 110 voturi pentru, 25 contra, 11 abțineri.

Stimați colegi,

Vă tot văd discutând între dumneavoastră. Aveți nevoie de consultații în grupuri sau urmărim dezbaterea în continuare?

Reluăm art.250 și supun votului dumneavoastră introducerea în text a propunerii formulate de președintele Comisiei de buget-finanțe.

Cine este pentru? 127 voturi pentru.

Împotrivă? 14 voturi împotrivă.

Abțineri? 7 abțineri.

Cu acest scor, s-a introdus, în textul art.250, propunerea domnului președinte Florin Georgescu.

Am votat introducerea propunerii domnului Florin Georgescu la art.250 și s-a mai făcut o propunere asemănătoare la art.257.

Cine este pentru introducerea propunerii la acest art.257? 127 voturi pentru.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 23 de abțineri.

Cu 127 de voturi pentru, nici unul contra, 23 de abțineri, s-a introdus propunerea domnului Florin Georgescu, în art.262.

Revenim la art.263. Dacă sunt obiecțiuni? Votat textul Senatului.

Stimați colegi,

Aveți vreo problemă cu textul? Nu. Vă mulțumesc foarte mult.

Art.264. Votat textul Senatului.

Art.265.

Domnul deputat Dinu.

Domnul Gheorghe Dinu:

La art.265, este vorba de mijloacele de transport deținute de un nerezident. E bine textul pe care l-a propus legiuitorul aici, dar ar trebui completat, în final: "proporțional cu lunile aprobate a avea drept de circulație". Altminteri, omul are drept de circulație 3 luni sau 6 luni și administrația îi ia impozit pe tot anul. Cât e de corect? "Proporțional cu lunile aprobate a avea drept de circulație". Și, atunci, este, mi se pare, nediscriminatoriu față de, de cetățeanul român cel puțin.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia sau Guvernul dorește să mai adauge ceva în afară de motivarea respingerii de la pag.88? Nu.

Supun votului dumneavoastră amendamentul 134 al domnului deputat Dinu Gheorghe.

Cine este pentru? 33 voturi pentru.

Împotrivă? 141 voturi contra.

Abțineri? Nu sunt.

Amendament respins cu 141 voturi contra, 33 pentru.

Supun votului dumneavoastră, dacă nu mai sunt alte obiecții, art.265, în formularea Senatului.

Cine este pentru? 109 voturi pentru.

Împotrivă? 32 voturi împotrivă.

Abțineri? 5 abțineri.

Cu 109 voturi pentru, 32 contra, 5 abțineri, s-a adoptat textul de la art.265.

Titlul cap.V.

Urmăriți, vă rog, amendamentul 81. Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul, modificat titlul cap.V.

La art.266, votat în formularea Senatului.

La art.267, dacă sunt amendamente respinse?

Domnul Dinu.

Domnul Gheorghe Dinu:

La art.267, există aici un tabel care nu sună deloc românește. Uitați-vă și dumneavoastră: "peste 150 de metri pătrați, dar nu peste 250 de metri pătrați". Ce înțelege un om care mai știe puțin și limba română?! Corect era: "între 250 de metri pătrați și 500 de metri pătrați, inclusiv, pentru categoria respectivă" și, atunci, lucrurile erau clare. Domnul Bolcaș spunea că s-a tradus. De multe ori, s-a tradus chiar prost.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia și Guvernul sunt de acord cu amendamentul dumneavoastră.

 

Domnul Gheorghe Dinu (din loja comisiei):

Dar nu cu traducerea!

Domnul Valer Dorneanu:

Nici cu faptul că "tabelul sună". Deci numai cu textul scris sunt de acord Comisia și Guvernul.

Supun votului dumneavoastră amendamentul 135 al domnului deputat Dinu Gheorghe.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate, s-a adoptat amendamentul, ceea ce e o veste bună pentru votul final.

Art.267. Dacă la alte alineate mai aveți obiecțiuni? Nu mai sunt alte obiecțiuni, mai există un amendament al comisiei. Urmăriți-l la același punct 81, care vizează alin.3 de la art.267. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, modificat alin.3. În consecință, art.267 va avea alcătuirea rezultată din modificarea alin.1, potrivit amendamentului domnului Dinu Gheorghe și modificarea la alin.3, potrivit amendamentului comisiei.

La art.268, dacă aveți observații?

Poftiți, doamnă Mona Muscă! Am înțeles că aveți o observație. (Se adresează doamnei deputat Monica Octavia Muscă, care discuta cu alți domni deputați din Grupul PNL) Înseamnă că exclamația a fost de admirație față de acest text!

 

Doamna Monica Octavia Muscă (din sală):

Da!

Domnul Valer Dorneanu:

Art.268. Nu sunt obiecții. Admis în formularea Senatului.

Art.269. Nu sunt intervenții. Urmăriți, în schimb, amendamentul 82. Nu sunt obiecțiuni, admis amendamentul, modificat lit.e).

Dacă mai sunt observații? Votat textul în formularea Senatului, cu modificarea lit.e), admisă de dumneavoastră prin amendamentul 82.

Titlul cap.VI. Urmăriți amendamentul 83. Admis amendamentul, modificat titlul.

La art.270 până la alin.5, dacă aveți observații? Votate în formularea Senatului.

La alin.5, urmăriți amendamentul 83 al comisiei. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul, modificat alin.5. În consecință, art.270 va avea alcătuirea votată în Senat și cu modificarea alin.5, propusă prin amendamentul 83.

Art.271. Votat în formularea Senatului.

Art.272. Votat în formularea Senatului.

Titlul cap.VII. Urmăriți amendamentul 84. De fapt, amendamentul 84 nu modifică titlul ci are un amendament art.274.

La art.273, dacă sunt obiecții? Nu sunt. Deci și titlul cap.VII și art.273 votate în formularea Senatului.

La art.274, dacă sunt amendamente respinse?

Poftiți, domnule Márton.

Domnul Márton Árpad Francisc:

Domnule președinte,

Aș avea, și eu, un amendament de formulare. Vedeți, la alin.2, avem o lit.a) cu un procent de 2% și o lit.b) cu un procent de 5%. Lit.b) zice: "în cazul oricărei manifestări artistice" și la lit.a) sunt enumerate "anumite manifestări artistice", care, evident, se impozitează cu 2%. Pentru ca să nu se creeze confuzie, propun să fie următoarea reformulare: "În cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.a)".

Domnul Valer Dorneanu:

Guvernul e de acord cu această reformulare? Și comisia?

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului deputat Domnul Márton Árpad.

Cine este pentru? 120 voturi pentru.

9 voturi împotrivă.

Abțineri? 5 abțineri.

Propunere adoptată cu 120 de voturi pentru, 9 voturi contra, 5 abțineri.

La art.274 dacă dumneavoastră nu mai aveți alte obiecții, urmăriți vă rog amendamentul 84 al comisiei cu privire la alin.4, lit.c). Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul, modificată it.c).

Urmăriți în continuare amendamentul 84 al comisiei, alin.4, lit.f). Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul, modificată lit.f). Supun votului dumneavoastră art.274 în formula rezultată din votarea amendamentelor.

Cine este pentru? 120 voturi pentru.

Împotrivă? 8 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Art.275. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea Senatului.

Art.276 și 277 - votate în formularea Senatului.

Titlul cap.VIII. Votat în unanimitate.

Art.278 și 279 - votate în formularea Senatului.

La art.280 dacă aveți obiecții sau amendamente respinse? Nu aveți. Urmăriți atunci amendamentul 86 de la pag.42 al comisiei care propune modificarea lit.g). Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul, modificată lit.g). Art.280 va avea, în consecință, alcătuirea formulată de către Senat, cu modificarea lit.g) adoptată de către Cameră.

La art.281 - adoptat textul Senatului.

Titlul cap.IX - votat în unanimitate.

Art.282 - votat în unanimitate, alin.1.

La 282 alin.2 urmăriți amendamentul comisiei, 87. Admis amendamentul, modificat alin.2.

La 282 ce problemă mai aveți, că la la alin.1 nu ați avut, la alin.2 nu ați avut și nu mai sunt alte texte.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

sigur că am o problemă că în raport s-a omis amendamentul respins în comisie ieri, asta este problema și nu este vina mea că nu s-a întocmit raportul cum trebuie. Ieri, în comisie, la ora 12.32 de minute, ca să fie lucrurile foarte clare, am făcut amendament să se introducă alin.3 la acest capitol, la acest articol cu taxe speciale, și anume: "taxele speciale sunt datorate de către persoanele fizice sau juridice care au domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, pe raza unității administrativ-teritoriale care a instituit taxa respectivă". Acest text a fost în varianta guvernamentală, după care, la Senat a fost scos. Avem motivația că acest text a fost scos pentru Radu Mazăre de la Constanța, pentru că este taxa pe care el a instituit-o, dacă țineți bine minte, la Mamaia. Noi nu vrem pentru un om, pentru un partid să nu se considere corect un text legal. De aceea, este nevoie să se introducă acest text pentru a feri de abuzuri pe de o parte și a nu impozita pe musafirii unui județ și să aduci veniturile respective la cei care locuiesc în acel județ, în acel oraș, în acea localitate tocmai pentru că are niște avantaje naturale. Toată lumea trebuie să fie tratată nediscriminatoriu. Aceasta cred că este problema.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule președinte al Comisiei de buget, domnul deputat Florin Georgescu.

Domnul Florin Georgescu:

Dumnealor, din opoziție, când susțin descentralizarea deciziilor la nivel teritorial, când doresc o uniformizare a cadrului de reglementare în raport cu interesele pe care le au într-o zonă sau alta a țării.

Noi nu ne-am referit la "taxa Iliescu de Giurgiu", pe care o plătesc cei care nu trec prin Giurgiu, și care ies din vamă direct în șoseaua națională sau la alte orașe gestionate în mod total ineficient de cei câțiva primari liberali pe care încă îi mai aveți și probabil că nu îi veți mai avea în viitor. Este vorba de o abordare unitară, de autonomizarea deciziei la nivel teritorial și știu mai bine, domnule deputat, autoritățile de acolo ale consiliului județean, ale primăriei, consiliului local dacă o anumită taxă are o natură inhibitorie și blochează accesul turiștilor, cu efecte negative pentru comunitate. ei nu sunt inconștienți sau ignoranți să-și facă rău singuri printr-o decizie care, pe de o parte, aduce X sumă la venit, ca venit la bugetul local și apoi o sumă mai mare ca influență negativă asupra activității generale a județului, a comunității, a orașului, a municipiului ș.a.m.d. Deci, să lăsăm pe fiecare să judece lucrurile așa cum cred de cuviință în raport cu condițiile specifice din fiecare localitate și să nu le mai purtăm de grijă și nici să nu mai facem asemenea interpretări tendențioase la adresa unor măsuri sau a altora.

Dumneavoastră vedeți numai partea goală a paharului întotdeauna, vedeți numai că s-a pus o taxă nu știu unde, dar nu vedeți ce s-a adus în plus ca imagine a unei localități, ca flux de turiști, ca ambient plăcut ș.a.m.d. Deci, sigur, fiind poziții politice diferite, este normal să fim în contradicție, dar, noi menținem textul așa cum a fost trecut prin comisie și respingem acest amendament ca fiind neavenit și având încredere în judecata și în posibilitatea de a discerne în deplină cunoștință de cauză a factorilor locali. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră, cu aceste precizări, amendamentul domnului Nicolăescu privind introducerea unui alin.3 la 282.

Cine este pentru? 33 de voturi pentru.

Împotrivă? 114 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

A fost respins amendamentul, pentru că au fost unele respinse, altele admise.

Supun votului dumneavoastră final, din nou, art.282 în alcătuirea rezultată din amendarea amendamentului 2 și respingerea celorlalte.

Cine este pentru? 116 voturi pentru.

Împotrivă? 27.

Abțineri? 2 abțineri.

Adoptat art.282 cu 116 voturi pentru, 27 contra, 2 abțineri.

Titlul cap.X. Adoptat în formula Senatului.

Art.283. Domnul deputat Damian Brudașcu.

Domnul Dan Brudașcu:

Îmi cer scuze că îmi încalc angajamentul. Este un limbaj mai aparte în Codul ăsta fiscal, nu aș vrea totuși să îl citească nepoții mei și să zică ce am făcut aici.

Domnule președinte,

La alin.2 este o inexactitate de formulare: "consiliul local sau consiliul județean poate institui.." , pentru că este ori unul, ori celălalt, nu "este "ambele" amândouă".

Domnul Valer Dorneanu:

Întreb Comisia de buget dacă își însusește acest lucru. Este o corectură deci și o socotim admisă. Dacă mai sunt la 283 alte obiecțiuni? Votat textul Senatului cu această corectură.

Titlul capitolului XI. Votat în unanimitate.

Rog să se verifice în stenograma dacă art.282 l-am votat sau nu. (Se confirmă, din stenogramă, votarea art.282.)

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

La 283 nu mai sunt alte obiecțiuni, da? Votat în unanimitate.

Titlul cap.XI. Votat în unanimitate.

Art.284. Poftiți domnule deputat.

Domnul Kerekes Karoly:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La art.284 alin.1 este o mică greșeală pe care consider că o putem îndrepta. La acest alineat al art.284 sunt indicate persoanele care beneficiază de scutiri, și anume: veteranii de război și beneficiarii Legii nr.118/90, însă s-au omis încă alte două categorii, și anume: luptătorii în rezistența anticomunistă și persoanele persecutate etnic, pentru care există legi speciale și care, în mod special, prevăd aceste scutiri. Ar fi două posibilități: ori enumerăm aceste legi cu titulatura exactă sau menționăm la finalul punctului b) adăugăm o sintagmă "precum și în alte legi speciale". M-am consultat cu cei de la Ministerul Finanțelor și cu comisia, ar fi de acord, vedem ce soluție propun dânșii, soluția mai simplă ar fi dacă am adăuga această sintagmă cum v-am propus și în alte legi speciale.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia? Eu v-aș propune să nu utilizați sintagma "legi speciale", ci "precum și prin alte legi".

Dacă sunteți de acord cu această adăugire? Deci, "precum și prin alte legi".

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu 94 voturi pentru și nici un vot contra, 24 de abțineri s-a adoptat propunerea distinsului nostru coleg.

La art.284 dacă mai sunt alte obiecțiuni? Votat în consecință textul inițial al Senatului cu propunerea pe care am votat-o noi la lit.b).

Art.285. Votat în unanimitate.

Art.286. Votat în unanimitate.

Titlul cap.XII. Votat în unanimitate.

La art.287 domnul deputat Dinu.

Domnul Gheorghe Dinu:

Domnule președinte,

Consiliul local sau județean, după caz, poate majora anual cu maxim 20 de procente față de nivelul stabilit în 2004, în funcție de condițiile specifice zonei, orice impozit sau taxă locală. La modul acesta, legea a suferit mai multe, hai să zicem, faze. La început, consiliul local putea să aprobe mărirea sau diminuarea impozitelor cu taxe locale cu până la 50 de procente. A fost într-o perioadă acum vreo 5-7 ani. PDSR-ul când a venit la putere a zis: numai mărire cu până la 50, acum apare cu până la 20.

Apanajul consiliilor care vor să mărească impozitul cu 20 de procente este în general la localitățile sărace și atunci se ajunge la situația paradoxală că o localitate săracă are și o impozitare mai mare și, drept urmare, cine ar dori să investească sau să se stabilească în localitatea respectivă, va fi și din acest mod împiedicat să facă, pentru că găsește acolo impozitare mai mare. Eu am cerut eliminarea și atunci nu vor mai fi dificultăți pe această temă.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră propunerea cuprinsă în amendamentul 137 de eliminare a art.287, propunere făcută de domnul Dinu Gheorghe.

Cine este pentru? 34 de voturi pentru.

Împotrivă? 116 voturi împotrivă.

Abțineri?

Amendament respins cu 116 voturi contra, 34 pentru, nici o abținere.

Supun votului dumneavoastră... Întâi vă întreb dacă la amendamentul 88 care prevede o reformulare a art.287 aveți obiecțiuni? Admis amendamentul în totalitate, dar pentru că a existat o propunere de eliminare a textului, supun votului dumneavoastră art.287 în formularea comisiei din amendamentul 88.

Cine este pentru? 116 voturi pentru.

Împotrivă? 32 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Admis deci, art.287 cu 116 voturi pentru, 32 contra, nici o abținere.

Art.288. Domnul deputat Dinu.

Domnul Gheorghe Dinu:

La art.288, consiliile locale județene adoptă decizii cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru un an calendaristic până la 31 mai inclusiv a anului calendaristic precedent. În vechea legislație se stabilea: consiliile locale adoptă decizii privind stabilirea de impozite și taxe până la 30 noiembrie, pentru că, până atunci, Comisia Națională de Statistică fixa indicele de inflație pentru anul respectiv. Cum vor putea, de exemplu, consiliile locale să ia o decizie corectă în 31 mai a anului acesta pentru anul celălalt. Și atunci amendamentul meu a fost tocmai legat de acest termen ca să-l lăsăm acolo unde a fost și unde s-a obișnuit lumea cu el, "la 30 noiembrie a anului în curs pentru anul următor".

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna ministru, mai adăugați ceva la motivația respingerii? Nu.

Supun votului dumneavoastră stimați colegi, amendamentul 138 al domnului deputat Dinu Gheorghe.

Cine este pentru? 33 voturi pentru.

Împotrivă? 116 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

S-a respins amendamentul cu 116 voturi contra, 33 pentru, nici o abținere.

La art.288 dacă mai sunt alate obiecții? Nu mai sunt. Supun votului dumneavoastră acest articol în formularea Senatului.

Cine este pentru? 117 voturi pentru.

Împotrivă? 34 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

art.290 votat în unanimitate, nefiind obiecțiuni.

Art.291. Votat în unanimitate.

Art.292. Votat în unanimitate.

Art.293. Votat în unanimitate.

Titlul cap.XIII. Votat în unanimitate.

Art.294. Votat în unanimitate.

Art.295. Domnul deputat Ciupercă. Stați puțin! Înainte de aceasta, la titlul cap.XIV.

Domnul Vasile Silvian Ciupercă:

Mulțumesc, domnule președinte. Este o problemă mai complicată, este o obiecție la alin.6 al acestui articol. Ea este legată de următorul fapt. Întreg capitolul se referă la distribuția veniturilor din fiscalitatea locală către bugetele locale sau către bugetele județene.

Alin.6 încalcă un principiu stipulat în Ordonanța 45, și anume principiul apartenenței la prestator a veniturilor pe care le realizează eliberarea unei autorizații de construire. Varianta pe care comisia a propus-o, după consultări cu Ministerul de Finanțe și comisia, este următoarea: taxele locale prevăzute la cap.V din prezentul titlu sunt venituri ale bugetelor locale ale unităților administrativ-terioriale. Teza a doua: excepția pe care o propunem este următoarea - și ea se regăsește și în Ordonanța 36 - în cazul eliberării autorizațiilor de construire pentru solicitanți din mediul rural, unde nu există pe lângă autorități birouri de urbanism competente pentru a analiza documentațiile, acolo există o excepție; se eliberează certificatele de urbanism și autorizațiile de construire de către consiliul județean. În acea situație se partajează 50% veniturile generate de aceste taxe și acest lucru este cunoscut de foarte mulți dintre dumneavoastră.

Deci, domnule președinte, propun ca alin.6 să sune astfel: "Taxele locale prevăzute la cap.V din prezentul titlu sunt venituri ale bugetelor locale, ale unităților administrativ-teritoriale. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire de către președinții consiliilor județene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit în proporție de 50% la bugetul local al comunei și 50% la bugetul propriu al județului".

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat Ciupercă, un singur lucru ar trebui să ne spuneți, la ce amendament al dumneavoastră vă referiți?

Domnule vicepreședinte Grigoraș, vă rog să vă pronunțați.

Domnul Neculai Grigoraș:

Îl admitem, domnule președinte, ne-am consultat și cu reprezentantul ministerului, a fost într-adevăr, depus, a fost timpul așa cum a fost, cu presiunile respective și îl admitem.

Domnul Valer Dorneanu:

Deci, și comisia înțeleg și Guvernul se pronunță pentru admiterea acestui amendament.

Cine este pentru? 124 voturi pentru.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt, dar sunt multe voturi neexprimate.

S-a admis amendamentul domnului deputat Ciupercă.

Vedeți că mai este un amendament al comisiei, amendamentul 90. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 90? Doamna ministru Manolescu.

Doamna Maria Manolescu:

Propunem ca textul punctului b) să sune astfel: "Taxele judiciare de timbru prevăzute de lege" (nu "în lege"), pentru că s-ar putea înțelege că taxele sunt prevăzute în prezenta lege, adică în Codul fiscal.

Domnul Valer Dorneanu:

Da, este formularea care este și la celelalte texte. Este o reparație care se impune. Dacă există alte obiecțiuni la amendamentul 90? Nu există.

Supun votului dumneavoastră art.295 cu intervențiile pe care le-ați votat dumneavoastră.

Cine este pentru? 119 voturi pentru.

Împotrivă? 24 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Art.296. Dacă sunt observații sau amendamente respinse.

Stimați colegi, până vine domnul deputat, vă dau două vești rele. În sală suntem cam puțini, marți am hotărât ca luni să analizăm absențele de marți, dacă va trebui să le analizăm și pe cele de astăzi, se vor adăuga. Dacă nu veniți în sală, când terminăm dezbaterile, încep apelul nominal. Rog pe toți șefii grupurilor parlamentare să-și invite colegii în sală și îi rog și pe cei care se află prin comisii, pe la grupuri sau pe culoare, să poftească în sală.

Domnul deputat Ciupercă. aveți cuvântul domnule deputat.

Domnul Vasile Silvian Ciupercă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Art.296 stabilește clar ce se întâmplă în anul 2004 în legătură cu impozitele și taxele locale fixate și stabilite de consiliile locale, conform calendarului din Ordonanța nr.36. însă, pentru a deveni operațional, impozitul pe terenul extravilan, acela care se impozitează cu 10.000 lei pe hectar, și pentru a fi mai clar decât este prevăzut în alin.1 și 2, ce se exceptează și se amână pentru aplicare pe 2005 și ce se aplică începând din 2004, propunem în aceeași manieră ca alin.3 să sune astfel: "Prevederile art.258 alin.6 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2004", iar prevederile art.287, începând cu data de 1 ianuarie 2005, ceea ce se regăsește și în actualul text. Precizarea suplimentară stabilește că impozitarea terenului extravilan este operațională de la 1 ianuarie 2004. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia este de acord. Guvernul este de acord.

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? 120 voturi pentru.

Împotrivă? 24 voturi contra.

Abțineri? 13 abțineri.

Cu 120 voturi pentru, 24 contra, 13 abțineri s-a adoptat propunerea domnului deputat Ciupercă.

Supun atenției dumneavoastră amendamentul 91 care vizează modificarea alin.2 de la art.296. Dacă sunt obiecțiuni? Dacă nu, se adoptă automat. Nu sunt obiecțiuni, adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art.296 în alcătuirea rezultată din admiterea amendamentului și a propunerii domnului deputat Ciupercă.

Cine este pentru? 125 de voturi pentru.

Împotrivă? 24 de voturi împotrivă.

Abțineri? 9 abțineri.

Cu 125 de voturi pentru, 24 împotrivă și 9 abțineri, s-a adoptat art.296.

Titlul Cap.X.

Poftiți. Domnul Boc are un amendament.

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte,

Voi face referire la pct.125, din cadrul amendamentelor respinse.

Avem în față un Cod fiscal și este firesc ca, în acest Cod fiscal, să se regăsească explicit toate impozitele și taxele care se regăsesc în România.

Deși în Expunerea de motive la acest Cod fiscal se precizează faptul că numai taxele vamale vor rămâne să fie reglementate distinct prin Codul vamal, noi observăm că aceste taxe de timbru care constituie o categorie aparte nu sunt reglementate explicit, ci implicit în Codul fiscal, în sensul că la art.294 sau 295, se face referire la taxele locale că, în cadrul taxelor locale, aceste taxe de timbru sunt avute în vedere.

Solicitarea noastră este ca aceste taxe de timbru să constituie un capitol nou și să vizeze cele patru categorii de norme juridice care reglementează taxele de timbru: Legea nr.146/1997, Ordonanța nr.12/1998, Ordonanța nr.31/1995 și Legea nr.117/1999 - evident, fiecare cu modificările ulterioare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna ministru, vă rog să vă pronunțați.

Doamna Maria Manolescu:

Întrucât, potrivit legii, Ministerul Justiției gestionează acest tip de taxe, prevederile respective din Codul fiscal făcând referire numai la taxele care constituie venit la bugetul local, considerăm că, totuși, nu s-ar justifica să avem un capitol distinct pentru aceste taxe.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului deputat Boc.

Cine este pentru? 35 de voturi pentru.

Împotrivă? 120 de voturi contra.

Abțineri? Două abțineri.

Amendamentul respins - cu 120 de voturi contra, 35 de voturi pentru și două abțineri.

La art.297, dacă există alte intervenții?

Domnul deputat Florin Georgescu, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

Domnul Florin Georgescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Pentru rigoare juridică, la art.297, în loc de formularea "Prezentul cod se aplică cu începere de la data de 1 ianuarie ...", ceea ce poate să presupună și termene ulterioare sau eșalonate începând cu 1 ianuarie, vă propunem formularea "Prezentul cod intră în vigoare la data de 1 ianuarie ..., cu excepția cazului în care se prevede alt fel prin codul respectiv", ca să evităm repetările și eventualele confuzii.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră art.297, cu această îmbunătățire redacțională.

Cine este pentru? 127 de voturi pentru.

Împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 5 abțineri, dar foarte multe voturi neexprimate.

Admis, cu acest scor, art.297.

Art.298 - care este și ultimul - conține enumerarea actelor normative propuse spre abrogare.

Cine este pentru? 132 de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 5 abțineri.

Adoptat textul art.298, cu acest scor - 132 de voturi pentru, nici un vot contra, 5 abțineri.

Am supus votului ultimul articol, deși n-au fost obiecții, pentru a verifica cvorumul.

Stimați colegi,

Am epuizat textele proiectului de lege, dar domnul secretar Leonăchescu ne semnalează o inadvertență pe care am votat-o și să fiți de acord s-o corectăm.

Aveți cuvântul, domnule Leonăchescu.

Rog secretarii să pregătească tabelul nominal.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Am votat art.267, cu un tabel, în propunerea domnului deputat Dinu Gheorghe.

Din varianta "peste 150 m.p., dar nu peste 250 m.p.", s-a adoptat varianta "între 150 m.p. și 250 m.p. inclusiv" și la toate categoriile această exprimare lingvistică s-a păstrat, doar că acest "inclusiv" impune ca la cifra următoare, la intervalul următor deschis să se înceapă cu o cifră mai mult. Să vă dau exemplu: a) "până la 150 m.p. inclusiv"; b) "între 150 m.p. și 250 m.p. inclusiv"; trebuie să începem cu "între 151 m.p. până la 250 m.p. inclusiv", următorul "între 251 m.p. ..." și așa mai departe și vă propun această corecție la 5 cifre în tabelul respectiv.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia este de acord.

Supun votului dumneavoastră propunerea făcută de domnul deputat Leonăchescu.

Cine este pentru?

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Am parcurs, stimați colegi, toate textele proiectului de lege.

Domnul deputat Boc dorește o intervenție în numele Grupului parlamentar al PD.

Domnul Emil Boc:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

O exigență procedurală. Într-adevăr, noi înțelegem faptul că acest Cod fiscal este important pentru România, chiar dacă noi nu-l vom vota, datorită unor prevederi nesatisfăcătoare, dar, pentru a nu arunca nici un fel de umbră asupra legalității acestui vot, vă solicităm un apel nominal.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte, apel nominal pentru verificarea cvorumului; deci, nu vot nominal - apel nominal pentru verificarea cvorumului.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 8 august 2020, 0:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro