Plen
Ședința Camerei Deputaților din 24 februarie 2004
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.18/04-03-2004

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 24-02-2004 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 24 februarie 2004

6. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 285/2003

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Ne întoarcem la pct.23, pentru că s-a prezentat inițiatorul Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998.

Domnul Garda Dezideriu.

Poftiți și susțineți-vă propunerea, domnule.

Domnul Becsek-Garda Dezideriu Coloman:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Aplicarea legilor de retrocedare a creat o situație nouă în domeniul gospodăririi pădurilor și în special al regimului silvic.

Noi am încercat să redactăm o lege, o modificare de lege pentru a corecta Ordonanța nr.96 din 1998 și Legea nr.75 din 2002, în conformitate cu noile situații apărute în domeniul forestier, după retrocedarea pădurilor.

Noi am încercat să rezolvăm problema drumurilor forestiere, a amenajamentelor silvice. Am încercat să ne ocupăm cu problema controlului și am încercat să ne adaptăm acestor noi condiții.

Eu cred că această inițiativă, după lungi tratative, după 15 medieri care au avut loc împreună cu reprezentanții din partea Ministerului Agriculturii, reprezentanții Gărzii Mediului, și în special cu domnul Marian Ianculescu, am reușit să realizăm o lege bună, prin care vom putea să oprim ilegalitățile în pădurile României și vom putea apăra fondul forestier național, atât de stat, cât și cel privat.

Prin urmare, vă rog să votați pentru această lege de modificare a Ordonanței nr.96 din 1998.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Reprezentantul ministerului, dacă dorește să ...?

Reprezentantul ministerului este de acord cu propunerea.

Comisia, vă rog să prezentați raportul.

Domnul președinte Bâldea.

Domnul Ioan Bâldea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată în fond, spre dezbatere și avizare, cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, transmis cu Adresa nr.285 din 22 aprilie 2003.

La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, punctul de vedere al Guvernului, avizul Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și avizul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, modificată și completată prin Legea nr.75/2002.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.73 din Constituție.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate, în ședința din 11 februarie 2004.

În urma dezbaterii, comisia propune admiterea cu modificări și completări a proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dorește cineva dintre dumneavoastră să intervină?

Domnul deputat Ianculescu. Poftiți.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Așa cum spunea și unul dintre inițiatorii acestei inițiative, în forma în care a venit de la Senat nu puteam să fim de acord cu respectiva, pentru că se producea un haos în toată legislația silvică românească.

De aceea, împreună cu ministerul, împreună cu inițiatorii, la comisie am dezbătut această inițiativă legislativă și a rezultat raportul pe care-l supuneți dumneavoastră acum aprobării noastre, cu care suntem de acord, în totalitate.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai sunt alte intervenții? Nu sunt.

Trecem la dezbatere.

La titlul proiectului, stimați colegi, vă rog să observați amendamentul nr.1.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votat în unanimitate.

Preambulul art.I.

Dacă aveți obiecțiuni?

Votat în formularea Senatului.

La pct.1 din proiectul de lege, vă rog să urmăriți amendamentul nr.3.

Nu sunt obiecțiuni.

Admis amendamentul, modificat pct.1.

La pct.2, vă rog să urmăriți amendamentul nr.4.

Nu aveți obiecțiuni.

Admis amendamentul, modificat pct.2.

La pct.3, vă rog să urmăriți amendamentul nr.5.

Comisia propune eliminarea acestui punct și, în consecință, păstrarea alin.1 al art.4, în vechea formulare.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.5?

Admis amendamentul, se elimină pct.3.

La pct.4, vă rog să urmăriți amendamentul nr.6.

De asemenea, comisia propune eliminarea acestuia și păstrarea vechiului text.

Dacă aveți obiecțiuni?

Admis amendamentul, eliminat pct.4.

La pct.5, urmăriți amendamentul nr.7.

Admis amendamentul, modificat pct.5.

La pct.6, urmăriți amendamentul nr.8.

Comisia propune eliminarea acestuia.

Admis amendamentul, eliminat pct.6; rămâne textul art.5 în forma inițială.

Pct.7. Comisia propune, prin amendamentul nr.9, eliminarea acestuia.

Admis amendamentul, se elimină pct.7.

La pct.8, urmăriți amendamentul nr.10.

Comisia propune și aici eliminarea.

Admis amendamentul, se elimină pct.8; rămân textele inițiale.

La pct.9, urmăriți amendamentul nr.11.

Domnul deputat Ianculescu.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

La acest articol, la lit.a) a art.8, alin.1, vă cerem permisiunea să facem modificarea ultimei fraze: după sintagma "după caz" urmează punct și, în loc de "modul de asigurare și decontare a fondurilor ..." și până la final, v-am propune următoarea formulare, care este mai conformă cu normele de tehnică legislativă: "Normele privind asigurarea și decontarea fondurilor necesare elaborării amenajamentelor silvice și studiilor sumare de amenajare se emit de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului". Aceasta ar fi una, iar termenul de 60 de zile de elaborare a acestui ordin să fie trecut la "Dispoziții finale", când vom ajunge acolo, la art.II.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Ați auzit textul propus, de îmbunătățire a amendamentului actual, propus de domnul Ianculescu.

Comisia este de acord.

Supun votului dumneavoastră amendamentul nr.11, reformulat potrivit propunerii prezentate astăzi în plen, de către domnul Marian Ianculescu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt?

Abțineri?

În unanimitate, s-a adoptat amendamentul în formularea rezultată.

La pct.10, vă rog să urmăriți amendamentul nr.12.

Nu sunt obiecțiuni.

Admis amendamentul, modificat pct.10.

La pct.11, vă rog să vedeți amendamentul nr. 13 din raport. Acesta ar urma să rămână nemodificat, dar renumerotat, ca urmare a eliminării unor puncte anterioare. Nu se pune la vot acest lucru, fiind un lucru firesc.

Pct.12. Urmăriți amendamentul nr.14.

Nu aveți obiecțiuni.

Admis amendamentul, modificat pct.12.

La pct.13, urmăriți amendamentul nr.15.

Comisia propune eliminarea acestuia.

Admis amendamentul, se elimină pct.13.

Pct.14. Urmăriți amendamentul nr.16.

De fapt, acest amendament vizează doar renumerotarea.

Urmăriți amendamentul nr. 16 de la pag.17.

Admis acest punct.

Pct.15. Urmăriți amendamentul nr.17.

Admis amendamentul, se modifică pct.15.

Deci, nu se abrogă art.13, ci se va modifica, potrivit amendamentului nr.17.

La pct.16, urmăriți amendamentul nr.18.

Admis amendamentul nr.18, modificat pct.16.

Pct.17. Urmăriți amendamentul nr. 19 din raport. Se păstrează textul, dar se renumerotează - pentru alin.1 și 2.

La alin3, vă rog să vedeți, totuși, amendamentul nr.19 de la pag.20.

Pentru alin.3, comisia propune reformularea acestuia.

Dacă aveți obiecțiuni?

Admis amendamentul nr.19, cu privire la alin.3 al art.15.

Pct.18. Este doar partea introductivă a pct.18, care va fi renumerotat în pct.12, dar, pentru cuprinsul art.16, urmăriți amendamentul comisiei, de la pag.21.

Dacă aveți obiecțiuni?

Admis amendamentul, se modifică în mod corespunzător art.16 alin.1 și alin.2.

Pct.19 din proiectul de lege adoptat de Senat.

Vă rog să urmăriți amendamentul nr.21.

Admis amendamentul, modificat și renumerotat textul.

Pct.20. Urmăriți amendamentul nr.22.

Comisia propune modificarea alin.4 al art.17.

Nu aveți obiecțiuni.

Admis amendamentul, se introduce această modificare.

Pct.21. Urmăriți amendamentul nr.23.

Admis amendamentul, modificat pct.21.

Pct.22. Urmăriți amendamentul nr.24.

Admis amendamentul, modificat pct.22.

Pct.23. Urmăriți amendamentul nr.25.

Admis amendamentul, modificat pct.23, respectiv art.20 alin.1.

Pct.24. Urmăriți amendamentul nr.26.

Admis amendamentul, renumerotat și modificat acest text în mod corespunzător.

Pct.25. Urmăriți amendamentul nr.27.

Admis amendamentul, modificat pct.25.

Pct.26. Urmăriți amendamentul nr.28.

Admis amendamentul, modificat pct.26.

Pct.27. Urmăriți amendamentul nr.29.

Admis amendamentul, modificat pct.27.

Pct.28. Urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 30 din raport.

Comisia menține textul acestui punct, dar renumerotează punctul.

Aceeași soluție și pentru pct.29.

La pct.30, de asemenea, rămân textele inițiale, dar se renumerotează.

Pct.31, de asemenea, dacă nu aveți nici dumneavoastră obiecțiuni.

Pentru alin.2 din art.25, rămâne textul inițial.

Pentru alin.4 din acest text, urmăriți amendamentul nr.33.

Nu aveți obiecțiuni.

Admis amendamentul nr.33 cu privire la alin.4 din art.25, care se modifică în mod corespunzător.

La pct.32, comisia nu are amendamente, decât că renumerotează textul.

Dacă aveți obiecțiuni?

Rămâne textul inițial.

La pct.33, urmăriți amendamentul nr.35.

Admis amendamentul, se modifică, din acest punct, lit.d) de la art.27 - lit.d) și lit.h).

Prin amendamentul nr.36, comisia propune un punct nou - pct.28, care-și propune modificarea lit.h) a alin.1 din art.29.

Dacă aveți obiecțiuni?

Admis amendamentul, se introduce această modificare.

Pct.34. Comisia propune menținerea acestuia în formula votată de Senat, dar renumerotată.

La pct.35, comisia propune, prin amendamentul nr.38, eliminarea.

Dacă aveți obiecțiuni?

Admis amendamentul, eliminat pct.35.

Pct.36. Comisia, prin amendamentul nr.39, propune eliminarea acestuia. Eliminându-se pct.36, se deduce că art.34 și art.35 rămân neabrogate.

După pct.36, comisia propune un punct nou, prin amendamentul nr.40.

Admis amendamentul nr.40, se introduce pct.39.

La pct.37 din proiectul adoptat de Senat, prin amendamentul nr.41, comisia propune renumerotarea și modificarea.

Dacă aveți obiecțiuni?

Admis amendamentul, modificat textul.

La pct.38, comisia nu are amendamente. Rămâne textul inițial, dar va fi renumerotat ca pct.32.

Pct.39. Prin amendamentul nr.43, comisia propune reformularea acestuia, deci a art.40, și renumerotarea lui.

Dacă aveți obiecțiuni?

Admis amendamentul, modificat și renumerotat textul.

Prin amendamentul nr.44, comisia propune un punct nou - pct.34. Îl găsiți la pag.37.

Admis amendamentul, se introduce noul text.

La pct.40, comisia propune, prin amendamentul nr.45, eliminarea acestuia.

Admis amendamentul, se elimină pct.40.

Pct.41. Comisia propune păstrarea acestuia și renumerotarea lui.

Dacă aveți obiecțiuni?

Rămâne textul inițial.

Prin amendamentul nr.47, comisia propune un text nou - pct.36.

Dacă aveți obiecțiuni?

Admis amendamentul nr.47, se introduce pct.36.

La art. II, prin amendamentul nr.48, comisia propune eliminarea acestuia.

Nu sunt obiecțiuni. Eliminat textul.

La art. III, comisia propune eliminarea lui, prin amendamentul nr.49.

Nu sunt obiecțiuni.

Eliminat art. III.

La art. IV, prin amendamentul nr.50, comisia propune modificarea acestuia și renumerotarea lui.

Domnul deputat Marian Ianculescu.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

V-aș propune ca actualul art. II să devină art. III, cu același conținut, iar, în locul art. II, fost, să introducem un articol în care să punem în aplicare prevederea de la art.8 alin.1 lit. a), prin care am eliminat din textul articolului respectiv termenul de 60 de zile.

Și, de aceea, v-aș propune următoarea formulare: art. II ...

Domnul Valer Dorneanu:

Stați, s-o luăm pe rând.

Deci, eu când am ajuns la art. II, am spus că dumneavoastră ați propus în comisie eliminarea și plenul nu a avut obiecțiuni.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte, art. II din proiect, din inițiativă, din varianta de la Senat, am propus eliminarea, într-adevăr, că e normal.

Domnul Valer Dorneanu:

Și vă mai mențineți această propunere?

Domnul Marian Ianculescu:

Nu, suntem de acord cu eliminarea.

 

Domnul Valer Dorneanu:

Bun.

Domnul Marian Ianculescu:

Dar acum suntem la art. IV.

Domnul Valer Dorneanu:

Da. Propuneți ca acesta să devină art. II ...

Domnul Marian Ianculescu:

Acesta să devină art. III; deci actualul art. IV să devină art. III ...

Domnul Valer Dorneanu:

Păi, cum să devină art. III, IV, după I?

Domnul Marian Ianculescu:

Deci, ar fi înainte de art.IV, atunci, înainte de art. IV, trebuie introdus un articol, cu următorul conținut: "În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului va aproba ordinul prevăzut la art.8 alin.1 lit. a)".

Când am prezentat amendamentul la art.8 alin.1 lit. a), am specificat că termenul de 60 de zile îl vom trece la "Dispoziții finale", ca un articol distinct.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun. Și atunci rămâne și ce ați propus dumneavoastră la pct.50? Actualul articol?

Domnul Marian Ianculescu:

Rămâne; actualul pct.50 rămâne.

Deci, actualul amendament nr. 50 rămâne ultimul și, premergător acestui amendament nr. 50, devine ceea ce am propus eu - art. II.

Domnul Valer Dorneanu:

Deci, stimați colegi, înainte de pct.50, colegul nostru propune un text care va fi numerotat II ...

Domnul Marian Ianculescu:

Exact.

Domnul Valer Dorneanu:

... și care va prevedea că în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora ceea ce a spus dânsul.

Domnul Marian Ianculescu:

Da.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, vă rog să fiți clari: în ce termen să se elaboreze ordinul ministerului?

Domnul Marian Ianculescu:

În 60 de zile, cum a fost la art.8 alin.1 lit. a) din raport. Deci, rămâne același termen.

Colegii mei din comisie propun ca la actualul art. III, cu republicarea în Monitorul Oficial, dând o nouă numerotare, să nu fie în 60 de zile, ci să fie la latitudinea Monitorului Oficial. Deci, este o chestiune care... cred că au dreptate în această privință, să eliminăm termenul de 60 de zile de la art. III, în legătură cu republicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Ca să nu punem noi un termen Monitorului Oficial pentru republicarea acestei ...

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog să citiți ceea ce va fi la art. II.

Domnul Marian Ianculescu:

Da. Și atunci, art. II, actualul art. II, la poz.50, ar avea următoarea ...

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat, lăsați-l pe art. II de la poz.50 așa cum este, decât că o să ștergem termenul de 60 de zile.

Domnul Marian Ianculescu:

Exact.

Domnul Valer Dorneanu:

Dumneavoastră acum sunteți cu elaborarea normelor.

Domnul Marian Ianculescu:

Exact.

Domnul Valer Dorneanu:

Citiți textul acesta, care va deveni art. II.

Domnul Marian Ianculescu:

Da. Și textul va suna: "Ordonanța Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I ..."

Domnul Valer Dorneanu:

Nu ne înțelegem deloc, domnule deputat.

Dumneavoastră ați spus că, înainte de acest termen, vreți un alt text, care să oblige ministerul să elaboreze ...

Domnul Marian Ianculescu:

Acela rămâne în termen de 60 de zile, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun. Citiți-l, domnule!

Domnul Marian Ianculescu:

"În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului va aproba ordinul prevăzut la art.8 alin.1 lit. a)".

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În unanimitate, s-a aprobat acest text, care este numerotat art. II.

Domnul Marian Ianculescu:

Art. III - eliminăm sintagma "în termen de 60 de zile" și va începe textul cu următoarele: "Ordonanța Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare".

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră acest text. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Acest text va fi numerotat III.

Cu aceasta, vă rog să constatați că am parcurs toate textele acestei propuneri. Urmează să o supunem votului final la sfârșitul acestei ședințe.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 29 ianuarie 2022, 4:26
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro