Teodor Vintilescu
Teodor Vintilescu
Sittings of the Chamber of Deputies of September 10, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 10-09-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 10, 1996

  1. Intervenții ale domnilor deputați:
  1.5 Teodor Vintilescu - Situația actuală a României, multiple motive de insatisfacție și îngrijorare;

Domnul Marțian Dan:

................................................

Are cuvântul domnul deputat Teodor Vintilescu. După dânsul va urma domnul deputat Ion Dobrescu.

Domnul Teodor Vintilescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Mă prezint în fața dumneavoastră ca membru al unui partid al cărui crez îl constituie doctrina liberală și a cărui ofertă de acțiune adresată electoratului este temeinic sprijinită de convingerea că atingerea prosperității stă în mâinile celor care dau dovadă de competență, de cutezanță în gândire și faptă.

În același timp, sunt tot mai puternic bântuit de gândul adresării guvernanților a unei cereri care să ducă la transferul în proprietatea mea a unei părți din piatra pe care, de-a lungul mai multor ani, am spart-o la canal. Aș vrea să fac cu ea o piramidă, ca un veșnic remember al acelor timpuri în care în România fusese ridicată la rang de politică oficială. Dacă atunci, când omul era sub vremi, nu am acceptat compromisurile care ar fi putut să-mi pună viața pe un făgaș mai confortabil, cu atât mai mult azi, când îmi place să cred că vremurile sunt sub om, nu voi ezita să-mi exprim deschis părerile.

Stabilirea cât mai precisă a drumului de urmat presupune nu numai definirea clară a țelurilor de atins, dar și cunoașterea cât mai temeinică a punctului de plecare a situației prezente.

Din păcate, situația actuală a României oferă o imagine sumbră, cu multiple motive de insatisfacție și îngrijorare. Productivitatea muncii în țara noastră este foarte scăzută. Față de cea din Europa de Vest, salariul mediu orar în industria prelucrătoare românească este de circa trei sferturi de dolar, în raport cu media de 17 dolari în Uniunea Europeană și 2 dolari în Cehia, Polonia și Ungaria.

În agricultură, deși România deține o suprafață echivalentă cu 12 la sută din cea a Uniunii Europene, producția noastră agricolă reprezintă doar 2,1 la sută din producția comunitară.

Decalajul economic, tehnologic, problemă crucială a intrării în Uniunea Europeană, este deseori tratat superficial în declarații politice și acțiuni guvernamentale, lăsându-ne impresia că nu performanța economiei românești, în prezent total necorespunzătoare, chiar și în comparație cu a celorlalte state central-europene, constituie criteriul decisiv, ci totul ar depinde de modul în care vom reuși să captăm bunăvoința țărilor mai importante vest-europene - Germania, Franța, Anglia.

Acțiunea de până în prezent a administrației centrale nu dovedește că Guvernul român este conștient de efortul extraordinar pe care industria și agricultura țării ar trebui să-l facă pentru a se apropia de standarde europene. Politica în învățământ și cercetare, sectoare cruciale ale dezvoltării, a făcut ca alocațiunile bugetare - suntem generoși când le calificăm drept modeste - să cauzeze un adevărat exil al cadrelor didactice și cercetătorilor spre alte țări și profesiuni mai rentabile. Deși dispunem de resurse bogate și bine calificate în domeniul ingineresc și economic, nu se poate vorbi de o strategie a investițiilor autohtone și străine și, în primul rând, în domeniul tehnicilor de vârf care să ducă, în timp, la crearea unor puternice concerne capabile să opereze pe piața mondială.

Încă o dată, din păcate, în anul 2004, la nivelul Greciei și Portugaliei, pe baza unei creșteri anuale de producții industriale de 10%, așa cum este prevăzut în scenariul Postolache, nu poate fi realizat în intervalul prevăzut.

În treacăt, dar nu cu ușurință, trebuie menționat faptul că cele 100 de milioane de oameni din Europa de est primesc ajutor financiar ...

Domnul Marțian Dan:

Vă rog să încheiați, domnule deputat.

Domnul Teodor Vintilescu:

... mai puțin decât a primit Portugalia, cu 9 milioane de locuitori, pentru a-și moderniza economia și a se califica pentru admiterea în Uniunea Europenă.

Sperăm că interesul strategic al combaterii expansionismului sovietic să creeze o conjunctură geo-politică favorabilă ajutorării Europei de est, în acest cadru combinat cu efortul propriu, progresul economic al României să poată fi accelerat și implicit să poată fi apropiat de momentul aderării în Europa.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Am încercat să prezint în fața dumneavoastră câteva repere cu valoare definitorie, în viziunea mea, pentru că pe baza cunoașterii cât mai temeinice a situației prezente, a obiectivelor de atins, să poată fi jalonată o acțiune politică structurată temeinic și consecventă pentru parcurgerea drumului între cele două capete.

Realizarea acestor deziderente generează câteva consecințe imediate și linii de acțiune pentru partidele politice din țara noastră:

Domnul Marțian Dan:

Vă rog să încheiați.

Domnul Teodor Vintilescu:

Imediat, domnule președinte:

    • întărirea colaborării cu partidele politice naționale, având viziuni apropiate, în vederea desfășurării obiectivelor de interes național în politica internă și degajarea unui consens politic majoritar pentru transpunerea aceasta în practică;
    • Intensificarea intereselor majore ale țării în politica externă, dezvoltarea relațiilor bilaterale, posibile, capabile ca orientare politică, cu alte țări, în vederea prezentării punctelor de vedere, desfășurarea unei activitați de loby pe lângă partide sau grupuri politice, desfășurarea unei activități susținute de promovare consecventă a intereselor fundamentale românești în politica externă.

Doamnelor și domnilor,

Cu aceasta închei, era vorba și de un staf specializat să urmărească evoluția.

Am început prin a recunoaște că nu mi-am dat seama de la bun început de temeritatea încercării de elaborare a unei arhitecturi succinte de raționamente, care să orienteze acțiunea de integrare europenă a partidelor politice din Europa. Nu avem altă cale decât alergarea către țintele propuse. Mișcarea în viteză presupune competență și efort continuu, care uneori ar putea să fie chiar dureros.

Dacă vrem să fim mereu mai mult decât suntem, trebuie să luăm drumul creșterilor, este mai puțin circulat, dar ce priveliște poate fi mai amețitoare și ce bucurie poate fi mai profund umană decât neostenita urcare a omenirii către culmi mereu noi?

Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu.

Rog foarte mult pe colegii noștri, totuși, să nu mă pună în situația de a apela la ultimul buton aici, care este la prezidiul de conducere a ședinței, și anume de a închide microfonul.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 17 avril 2021, 5:12
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro