Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 14-06-2004

Ședința Camerei Deputaților din 14 iunie 2004

15. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea articolului 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 334/2004

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Ultimul proiect pe care-l vom dezbate în această seară este proiectul de Lege pentru completarea art.169 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Rog inițiatorul să prezinte foarte pe scurt acest proiect.

Poftiți, domnule ministru!

Domnul Teodor Bobiș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Guvernul a analizat această inițiativă legislativă și a constatat că prin conținutul său, ea completează dispozițiile art.169 din Legea 19/2000 în sensul de recalculare prin adăugarea unui punctaj corespunzător a perioadei asimilate stagiului prevăzut la art.38 alin.1 lit.b) și se face și în cadrul pensiilor stabilite anterior intrării în vigoare a acestei legi. Deci, urmează să se aplice retroactiv.

Guvernul a formulat un amendament la art.11 care a fost însușit de comisia de specialitate.

Vă rugăm să aprobați proiectul de lege în forma propusă de comisie.

Vă mulțumim.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Doamna președintă Smaranda Dobrescu, vă rog să prezentați raportul comisiei dumneavoastră.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aș face o scurtă remarcă, dacă-mi permiteți. Avem bucuria, cum Comisia de învățământ a avut-o în ultimii ani, să vă propunem dumneavoastră o inițiativă legislativă semnată de către toți și însușită de către toți membrii comisiei noastre. Ea se referă la faptul că acei pensionari în plată, pensionari înainte de 1 aprilie 2001, cu studii superioare care nu s-au putut bucura până în prezent de asimilarea studiilor superioare ca stagiu de cotizare, o vor putea face imediat după promulgarea acestei legi, eliminându-se în acest fel discriminarea față de actualii pensionari care se pensionează pe rigorile Legii nr.19/2000.

Vă propunem și dumneavoastră să votați această inițiativă legislativă.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să mai intervină. Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului.

La titlul acestuia dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate în forma adoptată de către Senat.

La articolul unic, preambul, dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Textul practic al articolului unic, cel care se referă la pct.11, urmăriți vă rog amendamentul 1 al comisiei. Îl găsiți în raportul prezentat de către doamna Smaranda Dobrescu.

Nu sunt obiecțiuni la amendament. Modificat cuprinsul art.11. De fapt, la textul numerotat l1.

Acesta este singurul text al acestui proiect. În consecință, vom supune votului dumneavoastră final în ansamblu, mâine.

Vă mulțumesc.