Ludovic Mardari
Ludovic Mardari
Sittings of the Chamber of Deputies of June 14, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.89/21-06-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
13-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 14-06-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 14, 2004

16. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații:  
  16.5 Ludovic Mardari  
 
see:

 

Domnul Constantin Niță:

  ................................................

Pentru domnul deputat Ludovic Mardari răspunde doamna secretar de stat Rodica Constantinovici. Doriți să dezvoltați interpelarea? Vă rog. Numai puțin, doamna secretar de stat. Conform Regulamentului, trei minute aveți.

Domnul Ludovic Mardari:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Săptămâna trecută eu am prezentat o singură frază și, ca urmare, am dreptul, conform Regulamentului, să dezvolt interpelarea. Este adresată domnului Cristian Diaconescu, ministrul justiției, și are următorul conținut.

În aprilie a.c. am fost solicitat, în scris, de mai mulți deținuți din Penitenciarul Timișoara, să le acord audiență. Nu puteam să-i refuz, deoarece, în calitatea de parlamentar sunt la dispoziția cetățenilor, chiar dacă unii dintre aceștia se află într-o situația privativă de libertate. Acordarea audienței a fost posibilă numai prin intrarea mea în pușcărie timp de două ore.

Unii dintre ei au declarat că sunt nevinovați și că argumentele lor n-au fost luate în considerare de reprezentantul Parchetului care a semnat actul de reținere. Toți au afirmat că ar fi posibilă judecarea lor în libertate, așa cum se procedează frecvent în cazul marilor infractori, cu atât mai mult cu cât acuzațiile care li se aduc nu se compară, de exemplu, cu infracțiunea comisă de Gabriel Bivolaru.

Nu este de competența mea să mă pronunț în legătură cu vinovăția sau nevinovăția vreunui deținut. Am constatat însă, că se reclamau următoarele: durata excesivă a arestului preventiv, în contradicție cu art. 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, ratificată de România în anul 1994; superficialitatea analizării cererilor de punere în libertate pe cauțiune care, potrivit aceluiași art. 5, pot fi formulate de orice persoană acuzată într-o procedură judiciară, fără a fi necesară îndeplinirea altor condiții, vizând încadrarea dată de către acuzare, lipsa antecedentelor penale ale persoanei acuzate etc.

Se poate constata că există o contradicție între norma internă, Codul de procedură penală, și norma internațională, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, contradicție ce se impune a fi soluționată în conformitate cu art. 20 din Constituția României, care statuează că în situația unor nonconcordanțe între legislația internă și cea internațională, în ceea ce privește drepturile și libertățile fundamentale ale omului, au prioritate în aplicare prevederile internaționale.

În consecință, vă solicit, domnule ministru, să dispuneți verificarea situației în care se află următorii deținuți din Penitenciarul Timișoara: Istvan Gheorghe, Istvan Antonio, Florea Petru, Istvan Radu, Slaina Nicolas Nick și Niță Gheorghe.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Vă rog, doamna secretar de stat.

Doamna Rodica Constantinovici (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule deputat, la interpelarea înregistrată de dumneavoastră la Camera Deputaților cu nr. 1.499/2004, adresată domnului ministru al justiției și dezvoltată acum, referitoare la situația unor deținuți încarcerați în Penitenciarul Timișoara care pretind că sunt nevinovați și ar putea fi judecați în stare de libertate, cu respectul cuvenit prezumției de nevinovăție, vă comunicăm următoarele.

Din verificările dispuse și datele comunicate de către Direcția Generală a Penitenciarelor rezultă situația prezentă a celor șase deținuți, astfel: Istvan Antonio Alsaide a fost arestat la data de 11 iulie 2002, conform mandatului de arestare preventivă nr. 30, emis de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și fals intelectual, și depus în Penitenciarul Timișoara la 26 noiembrie 2002.

Fapta care se pretinde că a fost comisă constă în aceea că, în calitate de angajat al Societății Comerciale Holding Group Star Timișoara, împreună cu alte persoane au efectuat activități comerciale cu produse petroliere, fără să le înregistreze în contabilitate, prejudiciind bugetul de stat cu peste 6 miliarde lei.

Prin sentința penală nr. 183/2004 pronunțată de Tribunalul Timiș, a fost condamnat la 5 ani închisoare. În prezent se află la dispoziția Curții de Apel Timișoara în dosarul nr. 3.339/2004, având ca obiect apelul împotriva sentinței penale menționate, cu termen la 10 iunie 2004, și a fost citat de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 2.898/2004, având ca obiect recursul împotriva încheierii de menținere a arestării preventive, cu termen la 15 iunie 2004.

Deținutul Istvan Gheorghe a fost arestat la data de 11.07.2002, prin mandatul emis de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală și fals intelectual, și depus în Penitenciarul Timișoara la 26.11.2002. Situația, de fapt, reținută în sarcina acestui este similară cu cea descrisă anterior pentru Istvan Antonio Alsaide. Prin sentința penală nr. 183/2004, pronunțată de Tribunalul Timiș, a fost condamnat la 6 ani închisoare.

În prezent este la dispoziția Curții de Apel Timișoara, în dosarul cu același număr, având ca obiect apelul împotriva sentinței penale nr. 183/2004, cu termen la 10 iunie 2004 și, de asemenea, a fost citat de Înalta Curte pentru termenul din 15 iunie 2004, în scopul soluționării recursului împotriva încheierii de menținere a arestării preventive.

Deținutul Istvan Radu a fost arestat la 15 ianuarie 2004, conform mandatului de arestare preventivă nr. 8 din 16 ianuarie 2004, emis de Tribunalul Timiș, pentru luare de mită și depus în Penitenciarul Timișoara la 23 ianuarie 2004.

Fapta pretinsă constă în aceea că împreună cu alți coinculpați au pretins și primit de la Peter Viorel, administratorul unei agenții de turism, vauchere de rezervare pentru câte un sejur de două persoane pentru fiecare inculpat, în stațiuni de la Marea Adriatică, în Croația și Muntenegru, în perioada august-septembrie 2003.

Este arestat preventiv, este trimis în judecată la Tribunalul Timiș în dosarul nr. 1.074/2004, menținerea arestării preventive urmând să expire la 17 iulie anul acesta.

În prezent este la dispoziția Tribunalului Timiș, în dosarul 1.074 cu termen la 17 iulie 2004.

Deținutul Niță Gheorghe, de asemenea a fost arestat la 15 ianuarie 2004, conform mandatului de arestare preventivă nr. 10 din 16 ianuarie 2004, emis de Tribunalul Timiș, pentru luare de mită, și depus în Penitenciarul Timișoara la 23 ianuarie 2004.

Fapta are aceeași latură obiectivă ca și cea descrisă anterior. Este arestat preventiv, trimis în judecată la Tribunalul Timiș în dosarul nr. 1074, menținerea arestării preventive urmând să expire la 17 iulie 2004.

În prezent este la dispoziția Tribunalului Timiș, în dosarul menționat, 1074/2004, cu termen la 16 iulie 2004.

Deținutul Florea Petru a fost arestat la 17 noiembrie 2003, cofnorm mandatului de arestare preventivă nr. 49, emis de Tribunalul Timiș pentru tentativă de omor calificat, și depus în Penitenciarul Timișoara la 6 ianuarie 2004.

Este arestat preventiv și trimis în judecată la Tribunalul Timiș în dosarul nr. 323/2004, menținerea arestării preventive urmând să expire la 15 iulie 2004.

În prezent este la dispoziția Tribunalului Timiș, în acest dosar, cu ultim termen la 17 mai 2004.

Deținutul Slaina Nicolas Nick a fost arestat la 27 octombrie 2003, conform mandatului nr. 42 emis de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, pentru deținere de droguri și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, și depus în Spitalul Penitenciar București, Jilava, la 28 octombrie 2003.

Fapta care i se reține în sarcină este aceea că a introdus în România, prin Aeroportul Timișoara, ascunse în bagaje, două pistoale, 65 de cartușe și 250 grame canabis.

Din data de 5 noiembrie 2003 se află în Penitenciarul Timișoara. Este arestat preventiv și trimis în judecată la Tribunalul Timiș, în dosarul nr. 662/2004, menținerea arestării preventive urmând să expire la 20 iunie 2004.

În prezent este la dispoziția Tribunalului Timiș, cu termen în dosar la 11 iunie 2004.

Având în vedere cele de mai sus, precizăm că aprecierea cu privire la măsura arestării preventive aparține în exclusivitate instanțelor de judecată, pe baza probelor existente la dosarul fiecărei cauze.

Ministerul Justiției, firește, în calitatea sa de instituție a administrației publice centrale, nu se poate pronunța asupra problemelor de drept sau cu privire la situația de fapt din cauzele deduse judecății și nici nu poate face recomandări instanțelor de judecată, cu privire la modul de soluționare a cauzelor cu care au fost investite.

Punerea în libertate pe cauțiune poate fi dispusă în condiții expres prevăzute de Codul de procedură penală, respectiv dispozițiile articolelor 1604, 1605, în cazul infracțiunilor săvârșite din culpă și în cazul infracțiunilor intenționate, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii, ce nu depășește 12 ani. Ea nu se acordă în cazul în care învinuitul sau inculpatul este recidivist, ori când există date din care rezultă necesitatea de a-l împiedica să săvârșească alte infracțiuni sau că ar încerca să zădărnicească aflarea adevărului.

În cazul de față, doi dintre deținuți sunt condamnați la pedepse cu închisoarea și dosarele se află în curs de soluționare în căile ordinare de atac.

Potrivit art. 350 alin. 1 din Codul de procedură penală, "Instanța de judecată are obligația ca prin hotărâre să se pronunțe cu privire la luarea, menținerea sau revocarea măsurii arestării inculpatului".

Pe de altă parte, căile de atac exercitate împotriva măsurilor preventive pronunțate de instanță în cursul judecății nu sunt suspensive de executare.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Cam lung răspunsul, dar îl acceptăm ca atare.

 

Doamna Rodica Constantinovici:

Îmi cer scuze, dar au fost 6 deținuți.

Domnul Constantin Niță:

Pe scurt. Vă rog, domnule deputat.

Domnul Ludovic Mardari:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comentariul meu va fi mult mai scurt.

Îi mulțumesc pentru prezentarea situației celor 6 deținuți. După părerea mea, trebuia să se insiste mai mult pe cele două aspecte prezentate în interpelare, și anume: durata excesivă a arestului preventiv. Nu este normal, dacă sunt probe clare, ca justiția din Timișoara să meargă cu acest arest preventiv până la limita maximă de 180 de zile, cum este prevăzut în Constituție.

De asemenea, revin asupra superficialității analizării cererilor de punere în libertate pe cauțiune și asupra nerespectării art. 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, ratificată de România în anul 1994.

Deci, pe aceste aspecte trebuia să se insiste mai mult, și atunci aș fi putut spune că răspunsul ar fi fost complet.

Vă mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 14 july 2020, 7:48
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro