Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2004
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.97/03-07-2004

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
22-09-2020 (joint)
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 28-06-2004 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2004

13. Dezbaterea Proiectului de Lege privind trecerea Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Constanța Sud și a Zonei Libere Basarabi la Compania Națională Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța (amânarea votului final).
 
see bill no. 386/2004

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

La pct.14, proiectul de Lege privind trecerea Regiei Autonome Administrația Zonei Libere Constanța Sud și a Zonei Libere Basarabi la Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța. Comisia pentru industrii și servicii să fie prezentă și pe inițiator îl rog să prezinte pe scurt acest proiect.

Domnul Dan Banciu (consilier, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului):

Doamnelor și domnilor deputați,

Două problematici necesare ar fi rezolvate au stat la baza inițierii acestui proiect de lege. Pe de o parte, alinierea României la Codul ISPS, pe de altă parte, aprobarea prin Ordonanța de urgență nr.153/2001 a rezoluției Consiliului de securitate 1373 din 2001 impuneau aplicarea uniformă a prevederilor atât a codului cât și a rezoluției, atât asupra teritoriului portului Constanța cât și a zonelor libere Constanța sud și Basarabi.

Din alt punct de vedere, considerând măsurile pentru facilitarea exploatării porturilor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 131/2000, aprobată prin Legea nr.99/2002, portul Constanța s-a organizat ca port liber, iar măsurile de facilitare urmează să se extindă asupra întregului teritoriu portuar și drept consecință, se impune înglobarea în cadrul teritoriului portului și a teritoriului aflat în prezent în administrarea Regiei Autonome - Administrația Zonei Libere Constanța Sud și a Zonei Libere Basarabi.

Prezentul proiect de lege prevede că toate contractele de concesiune încheiate în temeiul Legii nr.84/1992 vor fi preluate de Compania Națională APMC Constanța, iar bunurile din domeniul privat al Regiei Autonome - Administrația Zonei Libere Constanța Sud și Zonei Libere Basarabi trec la Compania Națională - Administrația Porturilor Maritime Constanța împreună cu toate contractele economice care au fost încheiate pentru aceste bunuri. La fel, personalul regiei trece la Compania Națională - Administrația Porturilor Maritime Constanța, urmând ca fosta companie națională Regia Autonomă - Administrația Zonei Libere Constanța Sud și Zonei Libere Basarabi să se reorganizeze ca subunitate a Companiei Naționale - Administrația Porturilor Maritime - Constanța.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule președinte Antal, vă rog să prezentați raportul comisiei.

Domnul Antal Istvan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Așa cum vi s-a prezentat, acest proiect de lege a fost întocmit în vederea implementării unitare pe întreg teritoriul portuar a prevederilor Codului internațional pentru securitatea navelor și facilităților portuare, acceptat de România prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80 din 2003, aprobată prin Legea nr.484 din 2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80 din 2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la Anexa Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, amendată, și a Codului internațional pentru securitatea navelor și facilităților portuare, adoptate la Conferința Organizației Maritime Internaționale de la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002.

În raport cu obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și a primit aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ cu nr.845 din 14 mai 2004. A fost avizat favorabil de Consiliul Economic și Social cu nr.1106 din 26 mai 2004 și a fost adoptat acest proiect de lege de Senat în ședința din 14 iunie 2004.

Comisia noastră a analizat proiectul de lege în ședința comisiei din data de 23 iunie 2004, la lucrări au participat 20 de deputați din totalul de 25 de deputați, membri ai comisiei, iar la dezbateri au participat specialiști din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate, cu unele amendamente care au fost însușite de toți membrii comisiei.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Dezbateri generale. Dorește cineva să intervină?

Trecem la dezbaterea textelor proiectului. Vă rog să urmăriți raportul comisiei și proiectul.

La titlul proiectului, dacă aveți obiecțiuni? Comisia n-a avut. Votat în unanimitate.

La art.1 urmăriți amendamentul 2 al comisiei pentru alin.2... de fapt, alin.2 vizează întregul articol. Dacă sunt observații la amendament? Nu sunt. Votat amendamentul în unanimitate. Modificat articolul 1.

La art.2, alin.l nu a fost amendat de către comisie. Dacă aveți obiecțiuni dumneavoastră? Votat în unanimitate, în formularea existentă.

Prin amendamentul 3, comisia propune introducerea alin.2 și 3. Dacă sunt observații? Le găsiți în raport la pag. 3 și 4. Admis amendamentul 3, introduse alin. 2 și 3.

La actualul alin.2 comisia propune modificarea și renumerotarea acestuia în 4. Dacă sunt observații? Nu sunt. Admis amendamentul comisiei, modificat și renumerotat alin.2.

Pentru alin.3, de asemenea, comisia prin același amendament 3, de la pag.5 propune modificarea acestuia și renumerotarea în 5. Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul.

Poftiți, domnule. Aveți obiecțiuni? Am înțeles. Aveți obiecțiuni la amendamentul comisiei? Există obiecțiuni la amendamentul comisiei? Vă rog să o explicați, domnule.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Este posibil ca, într-adevăr, eu să nu mai înțeleg nimic. Aveți un raport, iar la un anumit articol comisia a venit cu un amendament. La acel amendament al comisiei nimeni nu e posibil să nu aibă obiecțiuni. Înțeleg în ceea ce spuneți dumneavoastră și din practica pe care o aplicați că dacă nimeni nu are obiecțiuni acel amendament se supune la vot. Eu nu am pomenit treaba asta din 1992 până acum. Deci eu știu că acel amendament al comisiei se supune la vot, indiferent că sunt obiecțiuni sau nu sunt obiecțiuni. Decizia de vot aparține fiecărui deputat. Poate să voteze contra sau pentru. Așa am înțeles din 1992 până în prezent. Dacă, într-adevăr, se merge pe această situație, ar fi posibil să nu mai fie nevoie de noi în sală.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, v-aș ruga să luați dumneavoastră regulamentul, că aveți o dicție foarte bună. Uitați regulamentul, pe care vi-l ofer aici și să citiți singur articolul 113, dacă aveți această putere colegială, sau vi-l citesc eu?

Domnul Anghel Stanciu:

Vă rog să-l citiți, dar până "..

Domnul Valer Dorneanu:

Bine, vă rog să mă ascultați.

"Orice amendament, alt text legislativ sau cerere ce urmează să fie aprobată se consideră adoptată, la solicitarea președintelui, dacă nu există obiecție". Deci eu am întrebat dacă există obiecție. Nimeni n-a spus că există obiecție. Deci se consideră adoptat.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte, în situația aceasta eu cer eliminarea textului.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun, dar asta este altceva.

Domnul Anghel Stanciu:

Și atunci supuneți la vot.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun, bun. Stați un pic, deci dumneavoastră puteți să vă opuneți. Am obiecții, supuneți votului. Dacă nu ați avut obiecții, înseamnă că s-a adoptat textul. Eliminarea nu o puteți propune, pentru că tot regulamentul acesta, pe care l-ați uitat, că noi nu lucrăm după regulamentul din 1992, pe care vi-l amintiți dumneavoastră bine, că de atunci n-ați prea fost prin sală. Noi lucrăm după regulamentul din 2001, deci nu puteți propune eliminarea, că nu ați avut amendament de fond.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte, vedeți că mai există un articol acolo, în care se precizează că dacă dumneavoastră jigniți deputații, puteți să coborâți de pe piedestalul acela, din care și așa veți pleca peste 6 luni în mod sigur, așa cum este trendul și să coborâți aici jos la microfon, că nu sunteți mai deputat ca mine. Ca să vă fie clar!

Dumneavoastră sunteți mediator și respectați regulamentul. Nu sunteți îndreptățit să jigniți pe cineva că așa doriți dumneavoastră. Deci v-aș ruga să coborâți de acolo și să intrați în dialog cu mine.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă vreți un dialog cu dumneavoastră, mergeți pe sală, nu la ca la duel, o să cobor de aici peste 6 luni și fiți sigur că n-o să fie unul ca mine care să facă ceea ce faceți dumneavoastră acum, ca să enervez și colegii din sală și pe toată lumea pentru a-mi da eu importanță.

Deci aveți obiecțiuni la alin.5? Nu sunt.

Trecem la art.3 cu privire la amendamentul 4. Dacă sunt observații? Nu sunt. Admis amendamentul, modificat art.3.

La art.4 urmăriți amendamentul 5. Dacă sunt obiecții. Nu sunt obiecții la amendamentul 5. Admis. Modificat art.4.

La art.5 urmăriți amendamentul 6. Admis amendamentul 6, modificat art.5.

La art.6 urmăriți amendamentul 7. Admis amendamentul 7, modificat art.6.

La art.7 urmăriți amendamentul 8. Dacă sunt obiecțiuni. Nu sunt obiecțiuni. Votat amendamentul, modificat art.7.

La art.8, urmăriți amendamentul 9. Domnul președinte Antal.

Domnul Antal Istvan:

Domnule președinte,

E o problemă de redactare. Vă rog să urmăriți. "Operațiunile de predare-preluare a bunurilor se fac...", nu "se face", "...pe bază de protocol", iar la ultima frază "Administrația porturilor maritime S.A. Constanța, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi - s-a scăpat această sintagmă în Monitorul Oficial al României, Partea I. Vă rog să se facă aceste completări.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Nu e nevoie să supun votului acest lucru și parafrazându-vă pe dumneavoastră, o să spun să se facă aceste corecturi, materiale care trebuiau făcute în comisie. Mulțumesc.

Dacă sunt alte obiecții la amendamentul 9. Nu. Adoptat amendamentul cu mențiunea de a se face corecturile necesare.

La art.9 dacă aveți obiecțiuni. Comisia n-a avut. Votat art. 9 în unanimitate.

La art.10 propus de comisie prin amendamentul 1 dacă aveți obiecțiuni. Nu sunt obiecțiuni, introdus art.10.

La anexa 1 dacă sunt obiecțiuni. Nu. Votată în unanimitate.

Anexa 2. Nu sunt obiecțiuni. Votată în unanimitate.

Vom supune acest proiect votului final mâine.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 26 september 2020, 11:38
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro