You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2004 > 28-06-2004

Sittings of the Chamber of Deputies of June 28, 2004

15. Primirea de raspunsuri la interpelarile adresate primului ministru si membrilor Guvernului de catre deputatii:  
  15.5 Ludovic Mardari  
 
see:

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Stimați colegi,

Pentru domnul Ludovic Mardari va răspunde domnul secretar de stat Pavelescu, în legătură cu Spitalul Municipal din Timișoara.

Vreți să dezvoltați puțin interpelarea, domnule deputat? Vă rog.

Domnul Ludovic Mardari:

În primul rând, vreau să-mi exprim nemulțumirea că la întrebarea nr.2152 A/15 iunie 2004, adresată domnului Cristian Diaconescu, ministrul justiției, nu am primit răspuns, deși au trecut cele două săptămâni prevăzute în regulament.

Interpelarea adresată domnului Ovidiu Brânzan, ministrul sănătății, la care urmează să primesc răspuns, are următorul conținut.

Mă refer în cele ce urmează la noua clădire a Spitalului Municipal din Timișoara, construcție începută în anul 1994, dar abandonată după 3 ani, în stadiul de structură de rezistență cu 6 nivele.

Din decembrie 2000, cu ocazia dezbaterii bugetelor anuale de stat, am solicitat bani pentru continuarea lucrărilor.

În anul 2003, când s-a dezbătut bugetul de stat pentru 2004, fiind convins că Guvernul nu va putea finaliza această lucrare, am formulat amendamentul în felul următor: investiția a fost demarată acum 9 ani și trebuia să fie finalizată în 1996, în timpul guvernării PDSR.

Din 1997, activitatea de construcție a clădirii a fost abandonată. S-au cheltuit 30 miliarde lei, la valoarea banilor din acea vreme. De-a lungul anilor s-a constatat că statul este incapabil să termine obiectivul. Singura soluție este găsirea unui investitor interesat să preia clădirea în stadiul în care se află.

Prin urmare, solicit 250 milioane lei, care să acopere cheltuielile necesare organizării licitației.

Mi s-a răspuns că, dacă se va pune problema organizării unei astfel de licitații, Ministerul Sănătății va găsi banii necesari, fără a mai fi cuprinși în bugetul de stat.

Acestea se petreceau în noiembrie 2003. La scurtă vreme ați devenit ministru al sănătății. Cu ocazia primei conferințe de presă pe care ați ținut-o la Timișoara, ați declarat: "Noua unitate spitalicească ar trebui să reunească toate secțiile care în prezent funcționează în spații improprii. Voi atrage fonduri prin parteneriat public-privat, dat fiind faptul că necesarul pentru acest spital depășește sumele disponibile în Ministerul Sănătății".

Ați nominalizat și un investitor străin interesat de acest obiectiv, și ați afirmat că lucrările vor începe în mai 2004, urmând ca finalizarea să aibă loc în maximum un an de zile.

Toate ziarele din Timișoara au preluat aceste declarații ale dumneavoastră. V-ați bucurat de simpatia și încrederea tuturor celor care le-au citit. Eu chiar am fost încântat că mi-ați preluat ideea, pe care am susținut-o cu ocazia dezbaterii bugetului de stat pe anul 2004. Oricum, nu este important să ai o idee, important este să o poți materializa.

Iată, domnule ministru, că a trecut luna mai din acest an. Ne aflăm în 21 iunie, acum suntem în 28 iunie, și nu au fost reluate lucrările la Spitalul Municipal Timișoara.

Când vă veți onora promisiunile privind îmbunătățirea condițiilor pentru asigurarea serviciilor medicale în Timișoara, orașul din care proveniți? Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Pavelescu, vă rog să răspundeți la interpelare.

Domnul George Pavelescu (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Domnule președinte,

Stimate domnule deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră adresată domnului ministru Brânzan, vă comunic următoarele.

Obiectivul de investiții Spitalul Clinic Municipal Timișoara a început în anul '95, în baza acordului Ministerului Finanțelor nr.228/1994 și aprobării studiului de fezabilitate prin Hotărârea de Guvern nr.155/1994, având o valoare totală de 9.938.000.000 lei, în prețuri aprilie 1994.

Termenul de finalizare nu era 1995. Abia în '95, anul începerii lucrărilor acestui obiectiv, și până în 2001 a fost finanțat, prin bugetul Ministerului Sănătății, fiind alocate credite bugetare în sumă de 30.433.266.000 lei, realizându-se un stadiu fizic de 30%.

Începând cu anul 2002, datorită fondurilor reduse aprobate de Ministerul Sănătății prin legile bugetare anuale, acest obiectiv de investiții nu a mai fost cuprins în programele anuale de investiții ale ministerului, având finanțarea sistată.

La data evaluării nevoilor de investiții în anul 2003 și a solicitărilor pe fonduri de investiții cu destinația cheltuieli de capital, suma a fost diminuată, astfel încât s-a procedat la un studiu de oportunitate privind continuarea investițiilor celor 54 de lucrări de investiții în domeniul sănătății.

S-a avut în vedere nevoia stringentă în unele zone care au deficit în ceea ce privește infrastructura spitalicească; de asemenea, s-a avut în vedere stadiul fizic al investițiilor, astfel încât, prin banii aceia care s-au aprobat prin Legea bugetului, să fie continuate obiective de investiții care puteau fi terminate într-un an sau maximum doi.

Începând cu 2002, așa după cum știți și dumneavoastră, obiectivul de investiții la care facem referire nu a mai fost cuprins în programul anual, având finanțarea sistată.

Creditele bugetare aprobate de Ministerul Sănătății cu destinația de cheltuieli de capital au fost alocate în perioada 2002-2004 prioritar pe zone care aveau deficit în asigurarea îngrijirilor spitalicești.

Valoarea estimată rămasă de finanțat pentru Spitalul Clinic Municipal Timișoara, la 31.12.2003, a obiectivului respectiv, este de 315.415.571.000 lei.

Față de această situație și în condițiile în care finalizarea acestui obiectiv de investiții nu se putea estima, s-au întreprins acțiuni prin care s-au căutat potențiali investitori interesați în finalizarea acestui obiectiv, promovându-se o intenție de parteneriat public-privat cu firma germană "INTERMEDICO GMDH" și Primăria Municipiului Timișoara.

Oferta firmei germane menționate, care a depus documentele de intenție pentru finalizarea lucrărilor de construcție a spitalului, este de actualitate, și după desfășurarea alegerilor și constituirea noului Consiliul Local al municipiului Timișoara vor fi demarate demersurile care se impun pentru derularea unui parteneriat public-privat, potrivit procedurilor legale în vigoare, aplicabile în România. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Mardari, vă rog.

Domnul Ludovic Mardari:

Mulțumesc, domnule președinte,

Eu regret că domnul ministru Brânzan nu a putut să fie prezent la Camera Deputaților pentru a-mi da răspuns. M-am referit la declarațiile pe care le-a făcut în cadrul unei conferințe de presă, în care a anunțat că anul acesta, în luna mai, vor începe lucrările la Spitalul Municipal Timișoara, la noua clădire aflată în construcție.

Iată că a venit domnul secretar de stat și a dat un răspuns astfel încât să poată bifa că s-a rezolvat și această problemă.

În interpelarea pe care am făcut-o am spus foarte clar: "Când se vor relua lucrările privind investiția Spitalul Municipal Timișoara?".

Ei, bine, răspunsul nu poate să mă mulțumească. În orice caz, toată povestea pe care a prezentat-o în preambul eu o cunosc de ani de zile, de când tot fac amendamente la legile bugetului de stat, dezbătute în Parlament. Așa că, era bine să se fi axat în special pe răspunsul concret care trebuia să-mi fie dat.

În orice caz, sunt nemulțumit. Rezultă clar, domnul ministru al sănătății nu și-a respectat promisiunile. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Doriți, domnule ministru, să comentați? Nu.