Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 27-09-2004

Ședința Camerei Deputaților din 27 septembrie 2004

10. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații:  
  10.6 Viorel Coifan  
 
consultă:

 

Domnul Constantin Niță:

  ................................................

Pentru domnul deputat Viorel Coifan, răspunde tot doamna secretar de stat Maya Teodoroiu, din Ministerul Justiției.

Vă rog, doamnă secretar de stat.

Doamna Simona Maya Teodoroiu:

Domnule președinte,

Domnule deputat,

La interpelarea formulată de dumneavoastră, adresată ministrului justiției, referitoare la distrugerea unui monument istoric și încercarea de mușamalizare a cazului de către prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Balș și dispunerea unei anchete în legătură cu speța menționată, vă comunicăm următoarele. La Parchetul de pe lângă Judecătoria Balș, s-a constituit dosarul penal nr.855/2003, ca urmare a plângerii penale formulate de domnul Neamțu Șerban Constantin din Timișoara, împotriva lui Cambei Constantin, director al S.C. AGROMEC Olari SA, reclamându-se că acesta din urmă ar fi vandalizat monumentul istoric Conacul Neamțu, prin distrugerea unor părți din imobil.

Din verificările dispuse, așa cum ni s-a comunicat de la Parchet, a rezultat faptul că în cauză s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, faptă prevăzută de art.217 alin.21 din Codul penal, iar la data de 18 mai 2004 s-a dispus neînceperea urmăririi penale față de Cambei Constantin, în baza art.10 lit.b) din Codul de procedură penală, potrivit căruia fapta săvârșită nu e prevăzută de legea penală.

Din cercetările efectuate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Balș, a rezultat că distrugerile existente la imobil datează de mai multă vreme și se datorează în principal uzurii, așa încât în sarcina personalului S.C. AGROMEC Olari SA nu s-au reținut aceste fapte de distrugere. La data de 21 septembrie 2004, domnul Neamțu Șerban Constantin a depus, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Balș, o plângere împotriva soluției de neîncepere a urmăririi penale, înregistrată cu nr.235-2. Această plângere se află în curs de soluționare.

Potrivit art.278 din Codul de procedură penală, plângerea împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispozițiilor date de acesta se rezolvă de către prim-procurorul Parchetului. Art.2711 din Codul de procedură penală stabilește că, în cazul respingerii plângerii formulate potrivit art.278, persoana vătămată sau orice altă persoană ale cărei interese legitime sunt vătămate poate face plângere, în termen de 20 de zile de la data comunicării modului de rezolvare, la instanța căreia i-ar reveni, potrivit legii, competența să judece cauza în primă instanță. Așadar, dacă plângerea împotriva soluției de neîncepere a urmăririi penale va fi respinsă, iar domnul Neamțu Șerban Constantin se consideră în continuare vătămat în interesele sale legitime, dânsul are posibilitatea de a formula o plângere la instanța de judecată, care va trebui să soluționeze, așa cum am arătat, cauza în cel mult 20 de zile de la primire și să-i comunice, de-ndată și motivat, modul în care aceasta a fost soluționată, potrivit prevederilor art.2711 alineat ultim din Codul de procedură penală.

În concluzie, aș dori să subliniez că există mijloace legale de a contesta o soluție dispusă de un procuror, așa încât credem că nu se justifică, în cazul de față, dispunerea unei anchete în legătură cu speța menționată.

Domnul Constantin Niță:

Mulțumesc.

Domnule deputat, dacă aveți observații la răspunsul prezentat?

Vă rog.

Domnul Viorel Gheorghe Coifan:

Domnule președinte,

Stimată doamnă,

Doresc să spun că noi nu am contestat soluția, pentru că ea va fi contestată urmărind procedura legală. Noi am arătat doar că, într-un an de zile, cu o mare întârziere, domnul procuror a răspuns spunând că acele distrugeri se cauzează trecerii timpului. Or, acele distrugeri sunt distrugerea teracotelor, tăierea unor arbori seculari, demontarea cercevelelor. Deci ni s-a părut cel puțin ciudat răspunsul domnului procuror care, fie nu este informat, fie are un deosebit de dezvoltat simț al umorului. Prin urmare, interpelarea noastră s-a referit la a se analiza modul în care domnul procuror răspunde în fața unor evidențe. Sigur că procesul își va desfășura în continuare cursul, pentru că petentul este urmașul unei familii boierești, acest monument istoric clasificat, prin urmare, ca monument istoric, a fost obiectul unor articole din presă, în care Uniunea Arhitecților din România a luat poziție. Or, noi nu credem că niște arbori seculari pot să se distrugă datorită timpului, decât dacă ar fi trecut pe acolo taifunul Ivan, ceea ce nu este cazul.

Mulțumesc.

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc.

Doriți să faceți vreun comentariu, doamnă secretar de stat?

Vă rog.

Doamna Simona Maya Teodoroiu:

Domnule deputat,

Având în vedere, așa cum subliniam și mai înainte, că este o speță pe rol, noi nu ne putem pronunța în nici un fel, ca reprezentanți ai Ministerului Justiției, dar, sigur, aș dori să reamintesc că, în acord cu noile prevederi legale din pachetul celor trei legi care garantează independența justiției, există posibilitatea consolidată de a sesiza Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la orice eventuale sau considerate abateri profesionale, disciplinare ale magistraților în cauză.

Domnul Constantin Niță:

Mulțumesc.

Fiind ultimul răspuns, închidem ședința consacrată răspunsurilor la interpelări.

 

Ședința s-a încheiat la ora 18,45.