Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 04-10-2004

Ședința Camerei Deputaților din 4 octombrie 2004

25. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații:

   

(În continuare, lucrările sunt conduse de domnul constantin Niță, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

 
 

Domnul Constantin Niță:

Stimați colegi,

Începem partea a doua a lucrărilor noastre de astăzi cu ședința consacrată răspunsurilor orale la întrebările deputaților.

 
Daniel Bogdan Pentru domnul deputat Daniel Bogdan, este aici, în sală? Răspunde din partea Ministerului Administrației și Internelor domnul Mircea Alexandru.

Vă rog, domnule ministru.

 

Domnul Mircea Alexandru:

Stimate domnule deputat,

În referire la întrebarea dumneavoastră cu privire la dificultățile întâmpinate de către cetățenii capitalei la înmatricularea și radierea autovehiculelor, am onoarea să vă comunic următoarele.

Imediat după numirea în funcție, în baza unor controale inopinate, în calitate de ministru de stat, ministru al administrației și internelor, am constatat personal că la ghișeele de deservire a publicului există grave disfuncții care afectează modul civilizat în care instituția ar trebui să rezolve problemele cetățenilor. Astfel, la data de 9.07.2004, în urma unei vizite inopinate la sediul Sectorului "regim permise auto și certificate de înmatriculare" - București din strada Logofăt Udriște Năsturel, sectorul 2, s-a impus eliberarea din funcție a șefului acestei formațiuni, pentru management defectuos.

Totodată, în urma demersurilor personale, am obținut fondurile necesare reamenajării și modernizării sediilor Sectorului "regim permise auto și certificate de înmatriculare" - București al Direcției Pașapoarte, precum și Compartimentului "regim permise și certificate de înmatriculare din cadrul Serviciului de evidență informatizată a persoanei" - Ilfov, valoarea totală a acestor lucrări fiind de 10 miliarde de lei, sumă alocată în baza Hotărârii Guvernului nr.1116 din 15...

 
 

Domnul Constantin Niță:

Vă rog, vă rog să continuați, domnule secretar de stat.

 
 

Domnul Mircea Alexandru:

Deci valoarea totală a acestor lucrări fiind de 10 miliarde lei, sumă deblocată în baza Hotărârii Guvernului nr. 1116 din 15.07.2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor din fondul de rezervă bugetară.

Precizăm că la data de 24.05. a.c. s-a dat în folosință un nou sediu pentru eliberarea permiselor de conducere, cu 4 ghișee, situat în strada Obcina Mare nr.2, sector 6, în scopul decongestionării spațiului de lucru cu publicul la Sectorul "regim permise auto și certificate de înmatriculare" - București.

Totodată, începând cu data de 2.08.a.c. au demarat lucrările de amenajare și modernizare a spațiului Sectorului "regim permise auto și certificate de înmatriculare" - București, acțiune în curs de finalizare, la sfârșitul căreia numărul de ghișee va crește de la 13 la 23. Perioada de timp la care dumneavoastră faceți trimitere, coincide cu desfășurarea lucrărilor de reamenajare și modernizare, care s-au efectuat în paralel cu activitățile de deservire a cetățenilor, fapt ce a condus la creșterea în perioada respectivă a termenului de soluționare a cererilor cetățenilor, pe linia radierii înmatriculării autovehiculelor, la aproximativ 12-14 zile. În prezent, acest termen s-a redus, ca urmare măsurilor de care am amintit, la două zile.

Menționăm că în perioada următoare se vor finaliza alte două acțiuni importante menite, de asemenea, să ofere condiții optime de deservire a cetățenilor, respectiv inaugurarea Sediului compartimentului "regim permise auto și certificate de înmatriculare" la Ilfov, ceea ce va degreva cu circa 10-15% activitatea sectorului "Regim permise auto și certificate de înmatriculare" - București și implementarea unui nou sistem informatic, care va oferi posibilitatea reducerii timpului de procesare și de eliberare a documentelor în domeniul radierii înmatriculării autovehiculelor.

Sunt în curs de elaborare alte două proiecte, după cum urmează: realizarea în comun cu Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor a unui portal internet, prin intermediul căruia o parte din activitatea de la ghișee să poată fi înlocuită prin acest portal, și implementarea unui serviciu poștal care să ofere posibilitatea trimiterii la domiciliul solicitanților a permiselor de conducere, certificatelor și plăcilor cu numere de înmatriculare, nemaifiind necesară deplasarea acestora la ghișee.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Domnule deputat, dacă aveți ceva observații la ... Nu, sunteți mulțumit. Vă mulțumesc.

Mergem mai departe. domnul deputat Metin Cerchez este absent.

Tot pentru domnul deputat Metin Cerchez trebuia să răspundă domnul Claudiu Seucan, dar domnul deputat este absent.

Domnul Becsek Garda Dezideriu este absent.

 
Valentin Adrian Iliescu

Pentru domnul deputat Valentin Adrian Iliescu răspunde doamna secretar de stat Maria Manolescu, Ministerul Finanțelor Publice.

Vă rog, doamna secretar de stat.

 

Doamna Maria Manolescu (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Urmare a solicitării domnului deputat Iliescu Valentin, Ministerul Finanțelor Publice comunică următoarele.

Întrebarea privea situația datoriei publice externe și a datoriei publice interne a României pentru perioada 1 ianuarie 2001 - 1 septembrie 2004. Referitor la situația datoriei publice externe prezentăm următoarele. Datorită creșterii economice realizate începând cu anul 2001, ponderea datoriei publice externe a României în p.i.b. a înregistrat o creștere de 3,8%, respectiv de la 22,1% din p.i.b. în anul 2000 la 18,3%. astfel, în timp ce datoria publică externă contractată direct de stat a scăzut cu 3,1 procente, datoria publică externă garantată de stat a scăzut într-un ritm mai lent, cu numai 0,7% din p.i.b. Ca pondere în datoria publică externă, datoria publică externă garantată de stat s-a menținut la un nivel relativ constant, de 34,9% la 1 septembrie 2004, față de 32,3% la 1 ianuarie 2001.

Situația datoriei publice interne la 1 septembrie 2004. și aici se constată o descreștere a ponderii datoriei publice interne totale în p.i.b., de la 9,3% la sfârșitul anului 2000, la 6,2% la 1 septembrie 2004, această evoluție fiind influențată atât de finanțarea deficitului bugetar de pe piețele externe de capital, cât și de utilizarea veniturilor obținute din privatizare și valorificarea activelor bancare pentru răscumpărarea datoriei publice interne.

Astfel, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne, modificată și republicată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare și din valorificarea veniturilor bancare neperformante, sumele astfel obținute au fost utilizate pentru diminuarea datoriei publice, și vă prezentăm un tabel exact cu modul cum a influențat această politică nivelul datoriei publice, datele respective urmând să le punem la dispoziție domnului deputat.

Totodată, arătăm că în scopul realizării angajamentului privind restructurarea datoriei publice interne, s-a avut în vedere reducerea drastică a serviciului aferent acesteia. În acest sens, se pot remarca eforturile făcute în managementul datoriei publice în ceea ce privește extinderea curbei de maturitate a instrumentelor de finanțare și refinanțare a datoriei publice interne.

De asemenea, au fost făcute eforturi de creștere a volumului titlurilor de stat emise pe termen mediu. Astfel, dacă în anul 2001, s-au emis în principal titluri de stat cu scadențe de 6 luni și un an, din anul 2002, s-au emis și cu scadență la doi ani, iar începând cu anul 2003, s-au emis titluri de stat cu scadență la trei și cinci ani.

Această extindere a curbei de maturitate a instrumentelor de finanțare și refinanțare a datoriei publice interne creează avantajul diminuării volumului lunar de titluri de refinanțat, fapt reflectat în ratele de dobândă și, implicit, în presiunea datoriei publice interne asupra bugetului de stat.

Dacă la începutul anului 2001, titlurile de stat erau emise la dobânzile anualizate de 62%, la 1 septembrie 2004, portofoliul de titluri de stat emise pe piața interbancară înregistrează o dobândă anualizată de 18%.

În aceste condiții, a fost posibilă reducerea ponderii cheltuielilor cu datoria publică internă în p.i.b. de la 3,2% în 2000 la 0,4% în anul 2004.

Urmează să vă prezentăm, domnule deputat, datele analitice care reflectă aceste evoluții.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule deputat, dacă aveți observații la punctul de vedere al Guvernului.

 
 

Domnul Adrian Valentin Iliescu:

Mulțumesc doamnei ministru pentru răspunsul prompt și, sunt convins, extrem de competent pe care dânsa l-a formulat. Ce era important pentru mine să știu ca un nespecialist în domeniul financiar, lucru pe care doamna ministru a dovedit în nenumărate rânduri în prezența domniei sale în Parlament, să știm noi, reprezentanții Parlamentului, în cifre absolute, cât era datoria publică externă a României, câte miliarde de dolari era în 2001 la 1 ianuarie și cât este acum. Același lucru și pentru datoria publică internă.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Doamna ministru, puteți să răspundeți domnului Iliescu?

 
   

Doamna Maria Manolescu:

Am să-i dau domnului deputat răspunsul în scris. (Din sală, deputații P.R.M. solicită să dea răspunsul la microfon)

 
   

Doamna Maria Manolescu:

Nu am prezentat la microfon pentru că nu a fost cerere expresă.

 
 

Domnul Constantin Niță:

La microfon, aveți să comentați ceva? Nu aveți.

 
Dan Brudașcu

Pentru domnul Dan Brudașcu, tot din partea Ministerului Finanțelor Publice, răspunde doamna secretar de stat, Maria Manolescu.

Vă rog, doamna secretar de stat!

 

Doamna Maria Manolescu:

Vă mulțumesc.

Referitor la întrebarea domnului deputat Dan Brudașcu, de fapt sunt și întrebări și obiecții cu privire la cheltuielile suplimentare ale agenților economici generate de efectul personalizării formularelor, arătăm că până la data de 1 iulie 2004, un carnet de facturi fiscale A 4 nepersonalizate se comercializa de către Compania Națională "Imprimeria Națională" cu suma de 200 de mii de lei fără t.v.a. La această sumă se adăugau comisionul distribuitorului de circa 25%, ceea ce făcea ca prețul unui carnet cu care îl cumpărau agenții economici să fie de 250 de mii de lei fără t.v.a.

Prin apariția acestui Ordin al ministrului finanțelor nr.1849/2003 care generează această personalizare, și care totodată prevede și eliminarea verigilor intermediare, prețul maximal la care se poate desface un carnet de facturi fiscale A 4 este de 5,5 euro fără t.v.a. pe bucată, respectiv 223 de mii de lei pe bucată, deci o scădere față de situația anterioară.

Acest preț este valabil pentru agenții economici care achiziționează cantități mici de formulare, iar la cantități mai mari, prețul se poate reduce și mai mult.

În consecință, prin personalizarea formularelor, s-a redus prețul de desfacere al acestora pe baza evaluărilor făcute de direcțiile de specialitate.

Referitor la apariția codurilor iban, menționăm că actul normativ emis de Banca Națională a României în luna februarie 2004, a fost ulterior apariției Ordinului ministrului finanțelor nr.1849/2003 privind personalizarea.

De asemenea, se știa de obligativitatea utilizării de formulare personalizate de la data de 1 iulie 2004, iar băncile au anunțat codurile iban abia în luna august 2004.

În aceste condiții, pentru a veni în sprijinul agenților economici, Compania Națională "Imprimeria Națională" a redactat împreună cu Direcția de reglementări contabile din Ministerul Finanțelor Publice, un comunicat care a fost publicat în următoarele ziare: "Adevărul", "Evenimentul zilei", "Libertatea", "România liberă". De asemenea, s-a reluat și în alte zile într-un număr de publicații.

Așa cum rezultă din datele prezentate, lucrurile respective efectiv și-au urmat fiecare făgașul în funcție de reglementările care au fost aprobate de cele două instituții.

Referitor la unitățile tipografice abilitate să execute lucrări sub supravegherea Companiei Naționale "Imprimeria Națională" și care au câștigat licitații trucate pentru executarea acestor formulare, Ministerul Finanțelor Publice precizează următoarele.

Nu s-a organizat nici o licitație pentru executarea de formulare. Unitățile tipografice din România care doresc să execute lucrări sub supravegherea Imprimeriei Naționale trebuie să îndeplinească o serie de condiții de dotare tehnică, de spații, financiare. Astfel în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr.1603/2002, o astfel de tipografie trebuie să aibă dotări tehnice deosebite, sisteme de securitate, sisteme de urmărire video, sisteme de alarmă, o bonitate financiară corespunzătoare, lipsa datoriilor la bugetul de stat și să fie certificată ISO 9001.

Orice tipografie din România care îndeplinește aceste criterii poate executa formulare tipizate cu regim special, dovadă că între cele 48 de tipografii abilitate se află și unele cu capital de stat, cum sunt Imprimeria Băncii Naționale a României, Fabrica de timbre, sucursală a Poștei Române, Tipografia Filaret, unitate aparținând CFR, Tipografia Bucureștii Noi, precum și Sucursala "Ardealul" din Cluj a Imprimeriei Coresi.

Condițiile de abilitare sunt verificate de către comisii la fiecare tipografie care solicită o astfel de abilitare.

În consecință, orice tipografie care are dotări corespunzătoare poate executa formulare tipizate cu regim special, în conformitate cu actele normative în vigoare, respectiv Hotărârea Guvernului nr.831/1997, Ordinul ministrului finanțelor nr.1603/2002 și Ordinul ministrului finanțelor nr.1849/2003.

Referitor la alte avantaje ale personalizării formularelor, Ministerul Finanțelor mai precizează următoarele: nu mai există riscul cumpărării de formulare pentru utilizatori prin procurarea unor documente ale acestuia și emiterea lor de către alt utilizator; prin existența unei piețe concurențiale, există posibilitatea opțiunii de procurare a formularelor de la mai mulți furnizori la cel mai avantajos preț; unitățile tipografice abilitate desfac formularele printr-un program informatic care permite evidența în timp real a distribuției, datele urmând a fi puse la dispoziția organelor de control fiscal. Totodată, crește numărul centrelor de distribuție la tiraje mari, existând și posibilitatea livrării formularelor la sediul utilizatorului. În județul Cluj, spre exemplu, până la data de 1 iulie 2004, distribuția se realiza prin intermediul unui număr de 5 distribuitori agreați de către Direcția județeană a finanțelor publice a județului Cluj în 13 puncte de vânzare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule deputat, aveți observații, presupun.

 
 

Domnul Dan Brudașcu:

Am mai multe observații, domnule președinte.

În primul rând, o observație legată de modul în care ne situați pe cei de la P.R.M. în urma P.N.L.-ului și U.D.M.R.-ului la răspunsuri care s-au dat de mai multă vreme, am observat această discriminare pe care ministrul pentru relația cu Parlamentul o operează.

În al doilea rând, constat că nu sunt toți cei care ar fi trebuit să dea răspunsuri la întrebări prezenți. De altfel, constat acest lucru în mod constant în ultima perioadă, acum, la sfârșit de mandat, poate sunt în căutare de locuri de muncă.

Și în al treilea rând, aș vrea să mă refer la problematica supusă atenției noastre, prin răspunsul doamnei ministru. În primul și în primul rând, aș vrea să vă spun că această intervenție a fost determinată de reacția unor firme mici și foarte mici din municipiul Cluj-Napoca și din județul Cluj, firme care au fost puse în situația să-și fi comandat aceste documente financiare personalizate, iar după aceea, a venit această obligație de introducere a codului iban care le-a determinat să aibă o marfă comandată pe care n-o mai pot folosi, iar firmele executante să invoce faptul că "Domnule, comanda mi-ai dat-o așa, eu îți livrez produsul așa".

Deci, s-au produs niște pierderi care la o firmă cu un capital mic și cu o activitate financiară redusă, afectează posibilitățile de perpetuare a activității.

Nu în ultimul rând, aș vrea să fac precizarea, doamna ministru, că ceea ce ați spus dumneavoastră, probabil că este adevărat, pentru multe dintre unitățile din județul Cluj lucrările sunt executate de o imprimerie din Baia-Mare care a rămas extrem de în urmă cu onorarea acestor obligații pe care le are față de lucrările contractate.

Era, la un moment dat, un laborator de produse medicale care ne-a semnalat că de aproape 4 luni de zile de când a comandat aceste lucrări, nu i s-au pus la dispoziție. Deci, atunci, mă întreb dacă acele criterii invocate atât de frumos de către dumneavoastră sunt și operante în plan real, pentru că eu m-am interesat, am vorbit cu directorul general al Direcței finanțelor publice a județului Cluj și și domnia sa era în cunoștință de cauză. Deci, din acest punct de vedere cred că corectitudinea pe care dumneavoastră ați lăsat-o să se înțeleagă nu a fost operantă în plan general.

În legătură cu răspunsul în sine, eu mă bucur că ați făcut și aceste precizări pentru a-mi permite la viitoarele întâlniri cu persoanele interesate să le aduc la cunoștință punctul de vedere al ministerului responsabil.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Doriți să comentați ceva? Nu.

Tot pentru domnul Dan Brudașcu, o să răspundă din partea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, domnul secretar de stat Ion Giurăscu.

Aveți două interpelări, domnule deputat. Doriți să răspundă în comun? Da. Mulțumesc foarte mult pentru înțelegere.

Și vreau să vă spun că această listă nu se face în ordine politică.

 
   

Domnul Dan Brudașcu (din bancă):

Așa văd că se face în ultima vreme.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Nu știu...Nu e adevărat. Uitați-vă, după dumneavoastră urmează din nou U.D.M.R.-ul, P.N.L.-ul, P.D.-ul.

 
   

Domnul Dan Brudașcu (din sală):

Numai la amânări.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Vă rog, domnule secretar de stat.

 
 

Domnul Ion Giurăscu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Mă refer la cazul petentului Balas Lajos Antal, întrebare pusă de domnul deputat Dan Brudașcu.

S-a dispus verificarea dosarului de pensie al domnului Balas Lajos Antal, aflat în evidența Casei județene de pensii Cluj, care ne-a comunicat că începând cu data de 1.08.1999, a fost înscris la pensie potrivit prevederilor Legii nr.2/1995 privind pensia anticipată.

Pensia a fost stabilită pentru o vechime de 33 de ani, 9 luni și 21 de zile și o retribuție medie tarifară de 3768 de lei, aferentă perioadei 01.04.1987-01.04.1992, aleasă ca bază de calcul.

La stabilirea cuantumului pensiei, s-a ales ca bază de calcul primii cinci ani lucrați consecutiv din ultimii zece ani din activitate conform H.G. 565/1996. Conform actului normativ menționat, măsurile de protecție socială privind pensiile de asigurări sociale de stat se aplică pensionarilor ale căror drepturi s-au deschis după 01.08.1996, la care s-au adăugat toate indexările efectiv acordate în limita procentelor potrivit hotărârilor de guvern.

În situația în care la stabilirea cuantumului pensiei s-ar fi ales ca bază de calcul ultimii cinci ani lucrați consecutiv în ultimii zece ani, deși salariul mediu tarifar a fost mai mare, domnul Antal ar fi beneficiat numai din indexările acordate potrivit hotărârii de Guvern apărute după data propunerii la pensie, ceea ce ar fi diminuat cuantumul pensiei în raport cu cel de care beneficiază în prezent.

Referitor la cuantumul mic al pensiei, precizăm că se datorează faptului că perioada aleasă ca bază de calcul a fost decalată cu o perioadă în care a fost în șomaj 1.04.1997-26.XII.1997, și cu perioada în care nu a desfășurat activitate, din momentul încheierii activității până în momentul în care a împlinit vârsta de pensionare.

Precizăm că perioada de șomaj constituie vechime în muncă dar nu e luată în considerare la baza de calcul a cuantumului pensiei, deoarece veniturile obținute în această perioadă nu constituiau venituri salariale, iar perioada în care nu a desfășurat activitatea nu putea constitui vechime în muncă și nici nu putea fi luată în considerație la baza de calcul a cuantumului pensiei deoarece în acea perioadă nu a obținut venituri salariale.

În ceea ce privește solicitarea domnului Antal de valorificare la calculul pensiei a perioadei 01.07.1978-01.01.1993, lucrată cu jumătate de normă la AS Universitatea Cluj-Napoca, menționăm că nu a fost soluționată favorabil de către Casa județeană de pensii, întrucât nu a existat temei legal.

Potrivit dispozițiilor legale în vigoare la acea dată, rezultă că o persoană nu putea fi angajată decât în baza unui singur contract de muncă, iar contribuția de asigurări sociale era plătită la un singur angajator, respectiv, unitatea de bază. Astfel au fost incidente în materia prevederilor următoarele acte normative: Legea 54/1957, Codul Muncii din 1972, Legea 3/1997.

Totodată, după data de 7 ianuarie 1991, potrivit Legii nr.2/1991 privind cumulul de funcții care a intrat în vigoare cu această dată, art.2, se stabilește că persoana care cumulează mai multe funcții este obligată să-și aleagă o unitate unde poate avea funcția de bază care îi achită și toate drepturile de personal, iar unitatea aleasă plătește pentru salariatul respectiv contribuția de asigurări sociale.

Deși o persoană putea fi angajată cu contract de muncă la mai multe locuri de muncă, contribuția de asigurări sociale nu putea fi achitată decât de o singură unitate.

De altfel, în adeverința nr.154 din 13.02.2004 emisă de Direcția pentru tineret și sport a județului Cluj nu se precizează faptul că domnul Antal a fost încadrat cu contract de muncă și dacă s-a reținut și virat c.a.s.-ul pentru perioada 1978-1993. Subliniem faptul că în prezent, potrivit Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, art.8, stagiul de cotizare este constituit din perioada în care persoanele au plătit contribuția de asigurări sociale în sistem public din România precum și în alte țări, în condițiile stabilite prin acordurile sau convențiile internaționale la care România este parte.

În concluzie, după 01.04.2001, data intrării în vigoare a noii legislații în domeniul pensiilor, pot fi valorificate pentru calculul pensiei, veniturile obținute în baza a două sau mai multe contracte de muncă, cu condiția ca să se fi efectuat operațiunile de reținere și virare a contribuțiilor de asigurări sociale.

Reanalizându-se evoluția veniturilor bănești încasate, s-a constatat că pensia a fost corect și legal stabilită și a beneficiat de toate măsurile de protecție socială acordate prin hotărâre de guvern la care a avut dreptul, indexări și recorelări, astfel încât cuantumul pensiei la data de 01.09.2004 este de 2.165.435 lei.

Totodată, precizăm că, potrivit alin.2 din Legea nr.19/2000, pensiile stabilite conform prevederilor Legii nr.2/1995 privind pensionarea anticipată devin pensii pentru limită de vârstă la împlinirea vârstei de 62 de ani pentru bărbați și se recalculează prin eliminarea diminuării aplicate cuantumului de la data stabilirii inițiale și prin adăugarea stagiului de cotizare realizat în perioada anticipată.

Având în vedere situația socio-economică a domnului Antal, Ministerul Muncii a dispus efectuarea anchetei sociale de către Direcția pentru dialog, familie, solidaritate socială a județului Cluj, în baza căreia s-a propus acordarea unui ajutor financiar în cuantum de 20 de milioane.

În prezent, Ministerul Muncii a inclus propunerea de acordare a ajutorului financiar pentru domnul Antal într-un proiect de hotărâre a Guvernului aflat în curs de definitivare, urmând să fie transmis pentru avizare.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Mai aveți un răspuns? Da. Rugămintea mea este să faceți un rezumat de trei minute.

Vă rog, domnule secretar de stat!

 
 

Domnul Ion Giurăscu:

Mulțumesc.

Este întrebarea domnului Brudașcu, referitoare la cazul petentei Câmpan Ileana.

Potrivit reglementărilor legale în sistemul asigurărilor sociale de stat până la data de 1.IV.2001 precum și în sistemul public de pensii după data de 1.IV.2001, au fost și sunt asigurate persoanele fizice care au plătit contribuțiile de asigurări sociale.

Ca urmare, persoanele care nu au achitat contribuția de asigurări sociale, nu au dreptul să beneficieze de prestația de asigurări sociale. Având în vedere situația dificilă cu care se confruntă persoana care nu beneficiază de drepturi de asigurări sociale sau acestea sunt foarte mici, Guvernul a stabilit măsuri speciale de protecție socială pentru persoanele aflate în dificultate.

Astfel, la 1.01.2002, a intrat în vigoare Legea nr.416 privind venitul minim garantat. Asigurarea venitului minim garantat persoanelor cu domiciliul în România este realizată potrivit principiului solidarității sociale prin acordarea ajutorului social lunar în perioada în care familiile și persoanele singure nu au venituri sau veniturile sunt foarte mici. Se prevede acordarea ajutorului social atât în bani cât și în natură, precum și prin plata unor cheltuieli de întreținere și încălzire a locuinței la prețurile și tarifele stabilite conform legii.

Pentru a beneficia de ajutorul social lunar acordat potrivit Legii nr.416, persoanele care se află în asemenea situații defavorizate trebuie să se adreseze primăriei localității, în raza teritorială unde locuiesc, cu cererea la care se anexează celelalte acte doveditoare.

În ceea ce privește condițiile în care se acordă pensionarilor reducerea de 90% pentru medicamente, precizăm că acest aspect nu vizează obiectul de activitate al M.M.S.S.F-ului, respectiv Casa Națională de Pensii și alte drepturi de asigurări sociale, ci Ministerul Sănătății.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Da. Vă mulțumesc.

Domnule deputat, presupun că aveți observații. Nu vă lasă inima dacă nu aveți.

 
 

Domnul Dan Brudașcu:

Aveți intuiții deosebite astăzi, domnule președinte de ședință, și vă mulțumesc.

 
 

Domnul Constantin Niță:

În general, stau bine la capitolul ăsta.

 
 

Domnul Dan Brudașcu:

În privința celor două răspunsuri, țin să mulțumesc domnului ministru. Primul răspuns legat de domnul Balas Antal, problema aceasta cu ajutorul care va fi acordat de către guvern, am regăsit-o și într-un răspuns anterior, parțial acoperitor al problemei pe care ați supus-o atenției.

Problema pe care o ridică omul este aceea dacă v-ați și apucat de ajutorul respectiv, pentru că, cu tot respectul, domnule ministru, trebuie să vă aduc aminte că un alt cetățean pentru care am făcut o asemenea interpelare, până să se implice ministerul dumneavoastră, a murit prin deces. Sper să nu se ajungă din nou într-o situație neplăcută de același gen.

În altă ordine de idei, acum trecând de la cele glumețe la cele serioase, aș vrea să vă spun că cetățeanul respectiv a prestat această activitate pe bază de contract de muncă, pe bază de stat de plată, fiind retribuit în statul de plată, respectiv fiind reținute toate cele prevăzute de legile în vigoare pe durata executării acestei activități de antrenor la Clubul sportiv "Universitatea" din Cluj.

Îi voi cere să facă dovada cu documentele aferente și voi reveni cu o nouă intervenție la dumneavoastră pentru recalculare în baza documentelor în vigoare în acest moment, pentru că nu mi se pare corect, nici etic, nici moral, nici legal, ca o persoană care prestează mai multe activități pentru care se plătesc taxele aferente, să nu beneficieze pe cale de consecință și de efectele acestei munci, respectiv de o calculare a pensiei în raport cu contribuțiile pe care și le-a adus în timp la fondurile statului specializate în această materie.

În ce privește cel de-al doilea caz, doamna Câmpan Ileana, aș dori să se rețină că aici este vorba de o persoană în vârstă, o persoană care a prestat o activitate insuficientă datorită faptul că era soție de ofițer, se deplasa din garnizoană în garnizoană și n-avea posibilitatea să-și păstreze locurile de muncă.

Din nou, mi se pare că este incorect din partea statului, a instituțiilor abilitate ca o asemenea persoană să nu beneficieze de prevederile respective la reducerile la medicamente. mă voi adresa, evident, și Ministerului Sănătății în această materie, pentru problema respectivă. nu mi se pare corect ca persoanelor fără venituri să li se ceară să plătească maximum și persoanelor care beneficiază de venituri de până la 6 milioane să aibă o reducere până la 90% la costul medicamentelor. Boala, să știți, nu ține de nivelul pensiei.

Aș vrea să se cunoască și să se țină cont și de acest lucru și la nivelul Ministerului Muncii, Familiei și nu mai știu cum îi mai spune că atât îl schimbați de ne...îl schimbați în fiecare săptămână, neavând posibilitatea de a ne adresa corect.

Mulțumesc oricum pentru efortul de a vă fi deplasat și răspuns acestor întrebări.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Și noi vă mulțumim pentru aprecierea efortului nostru.

Închidem ședința consacrată răspunsurilor.