Adrian Moisoiu
Adrian Moisoiu
Ședința Camerei Deputaților din 11 octombrie 2004
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.134/18-10-2004

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
27-05-2020
20-05-2020 (comună)
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2004 > 11-10-2004 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 11 octombrie 2004

14. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații:  
    14.1 Adrian Moisoiu
 
consultă:

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Domnul deputat Adrian Moisoiu, P.R.M., este? Veți primi răspunsul cu privire la situația în care se află localitatea Bobohalma din Târnăveni, de la domnul secretar de stat Mircea Alexandru.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Domnul Mircea Alexandru (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Stimate domnule deputat,

În legătură cu interpelarea dumneavoastră prin care solicitați intervenția ministrului administrației și internelor pentru înlăturarea măsurilor abuzive pe care primarul Municipiului Târnăveni le-a inițiat împotriva locuitorilor din Bobohalma, aflat în componența acestui municipiu, ca urmare a faptului - după susținerea dumneavoastră - că aceștia nu i-au acordat într-o proporție convenabilă votul pentru a obține funcția de primar la alegerile din iunie 2004, am onoarea să vă comunic următoarele:

Potrivit dispozițiilor art.20 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, orice modificare a limitelor teritoriale ale comunelor, orașelor și județelor se poate efectua numai prin lege și numai după consultarea prealabilă a cetățenilor din unitățile administrativ-teritoriale respective prin referendum. Așadar, întrucât proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, orașelor și județelor se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după consultarea prealabilă a cetățenilor din unitățile administrativ-teritoriale respective pentru a se crea premisele unei rezolvări legale a situației expuse de dumneavoastră, autoritățile administrației publice din Municipiul Târnăveni și din comuna Cucerdea ar trebui să organizeze referendumuri locale asupra transferului la care faceți referire, în condițiile Legii nr.3 privind organizarea și desfășurarea referendumului.

În atare situație, în aplicarea art.14 alin.1 din Legea nr.3, astfel cum a fost modificată prin Legea nr.551/2003, problema supusă referendumului se stabilește de către Consiliul Local al Municipiului Târnăveni și, respectiv, al comunei Cucerdea, la propunerea fiecăruia dintre primarii acestora sau a unei treimi din numărul de consilieri locali.

Adăugăm faptul că pentru a fi valabil fiecare din cele două referendumuri locale, în conformitate cu art.5 alin.2 din Legea nr.3/2000, este obligatoriu să participe cel puțin jumătate plus unu din numărul persoanelor înscrise în listele electorale.

Toate cerințele legale enunțate mai sus, raportate la cazul expus de dumneavoastră, reprezintă o garanție suficientă a faptului că, fără a avea asentimentul autorităților administrației publice locale și al populației, atât din Municipiul Târnăveni, cât și din comuna Cucerdea, singur, doar primarul Municipiului Târnăveni nu își poate impune în mod arbitrar voința.

Totodată, precizăm că trecerea localității Bobohalma din componența Municipiului Târnăveni în componența comunei Cucerdea ar putea fi realizată numai cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr.351/2001 privind aprobarea planului de amenajarea teritoriului național - secțiunea a IV-a - rețeaua de localități.

Mai precizăm, de asemenea, că în conformitate cu principiul autonomiei locale, consacrat de prevederile alin.1 art.120, și al alin.4 al art.123 din Constituție, precum și din prevederile alin.1 și al art.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, menționăm că între administrația publică centrală și autoritățile administrației publice locale nu există raporturi de subordonare, și că ministrul administrației și internelor nu are competența de a interveni în acest caz. Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Adrian Moisoiu, doriți să faceți o remarcă cu privire la acest răspuns.

Domnul Adrian Moisoiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte, și îi mulțumesc în același timp și domnului secretar de stat pentru răspunsurile pe care mi le-a dat.

Aș dori în același timp să fac câteva precizări: și eu știu exact același lucru că, în conformitate cu Legea administrației publice și cu Legea nr.96, că de fapt și eu le-am amintit în scris, aceasta este modalitatea prin care o localitate sau o parte componentă a unei localități, a unui oraș, a unui municipiu ar putea să fie deplasat în altă parte. Dar, în discuția directă pe care am avut-o eu cu domnul primar din Municipiul Târnăveni, dânsul a spus: "Am să iau și am să modific și am să disloc această localitate și am s-o transfer la comuna Cucerdea".

De asemenea, mai mult decât atât, domnule secretar de stat, domnul primar, în Consiliul Municipal Târnăveni, deja a și obținut aprobarea pentru ca să realizeze acest referendum. Deci, dânsul a declanșat acest proces la care dumneavoastră ați făcut referire adineauri.

Și, acum, cum să nu-mi fie mie frică, pentru că știu că partidul de guvernământ are toate pârghiile în mână ...

Domnul Valer Dorneanu:

Comentariul este de un minut!

Domnul Adrian Moisoiu:

... și în consecință, în orice clipă și în orice moment, mai mult sau mai puțin legal, dar totul este ceea ce se votează aici, în Camera Deputaților, se va rezolva o asemenea problemă, care va fi în defavoarea cetățenilor din localitatea aceasta, Bobohalma, pentru că din statut de municipiu trece la statut de localitate rurală. Și așa suferă destul în clipa de față, pentru că problemele iluminatului nu sunt rezolvate, problemele drumului nu sunt rezolvate, iar domnul primar în continuare continuă să neglijeze.

Deci, rugămintea mea era și în acest sens, și mi-o exprim încă o dată cu această ocazie. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule secretar de stat, potrivit regulamentului, aveți și dumneavoastră dreptul la ultima intervenție, ultima precizare.

Domnul Mircea Alexandru:

Domnule deputat, indiferent de afirmațiile pe care le susține distinsul primar al Orașului Târnăveni, trebuie să depășească condițiile care sunt imperative și care sunt impuse de lege și care, în ultimă instanță, ajung la comisiile de specialitate ale celor două Camere, inclusiv la Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, și orice voință a sa va fi sancționată în aceste comisii. Și, dacă nu sunt întrunite condițiile legale, plecând de la votul democratic al cetățenilor și până la condițiile administrative impuse de lege, orice dorință a domniei sale este un demers fără nici un alt rezultat. Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Tot pentru domnul deputat Adrian Moisoiu, domnul secretar de stat Radu Damian, din partea Ministerului Educației și Cercetării, care se va referi la situația absolvenților secțiilor maghiare ale UMF și Institutului de Teatru din Tg. Mureș.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Domnul Radu Damian (secretar de stat, Ministerul Educației și Cercetării):

Domnule președinte,

Stimate domnule deputat,

Urmare interpelării formulate de dumneavoastră, Ministerul Educației și Cercetării vă transmite următorul răspuns:

Interpelarea are ca obiect încadrarea în muncă a absolvenților unor instituții de învățământ superior cu profil medico-farmaceutic și cu profilul arte, respectiv ai secției maghiare din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Tg.Mureș, ai Institutului de Teatru "Szentgyörgyi István".

Față de aceasta precizăm următoarele:

În conformitate cu prevederile art.55 alin.2 din Legea Învățământului nr.84/1995, cu modificările și completările ulterioare, "Misiunea instituțiilor de învățământ superior este de învățământ și de cercetare sau numai de învățământ".

Astfel, încadrarea în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ superior nu intră în competența Ministerului Educației și Cercetării, care este implicat doar în pregătirea de tip academic.

Subliniem faptul că dreptul persoanelor aparținând minorităților naționale de a învăța în limba lor maternă și dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate de Constituție.

Modalitățile de exercitare a acestor drepturi sunt stabilite prin Legea Învățământului nr.84/1995, republicată, după cum urmează:

La art.8 alin.1, învățământul de toate gradele se desfășoară în limba română; acesta se desfășoară în condițiile prezentei legi și în limbile minorităților naționale, precum și în limbi de circulație internațională.

Art.123 alin.1: "În cadrul instituțiilor de învățământ universitar de stat se pot organiza, în condițiile legii, la cerere, grupe, secții, colegii și facultăți cu predare în limba minorităților naționale. În acest caz, se va asigura însușirea terminologiei de specialitate în limba română. La cerere și prin lege se pot înființa instituții de învățământ superior multiculturale. Limbile de predare în aceste instituții de învățământ superior se stabilesc în cadrul legii de înființare".

Astfel, pornind de la normele constituționale și de la prevederile Legii Învățământului nr.84/1995, republicată, au fost adoptate mai multe acte normative, printre care și hotărârea Guvernului nr.1432 din 2003 privind condițiile de admitere în învățământul superior a candidaților (cetățeni români), pentru seriile cu limbă de predare maghiară la Universitatea de Medicină și Farmacie din Tg.Mureș.

Aceasta a fost adoptată în temeiul art.108 din Constituție și al art.8 alin.1 din Legea învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Precizăm că absolvenții secției maghiare din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Tg.Mureș beneficiază la fel ca absolvenții tuturor universităților de medicină și farmacie din România, de prevederile Legii nr.41/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și a activității de cercetare în sectorul sanitar.

Potrivit prevederilor art.1 din actul normativ mai sus menționat, "Rezidențiatul, ca formă de pregătire post-universitară a medicilor și farmaciștilor, este organizat conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului sănătății și familiei".

Concursul național de intrare în rezidențiat de medicină dentară și farmacie se susține în limba română. Rezidențiatul constă în stagii teoretice și practice, care se efectuează în centre universitare medicale în limba română.

Menționăm, de asemenea, că legislația în vigoare nu condiționează libera circulație, absolvenții Facultății de Medicină și Farmacie nu au obligația să informeze despre deplasările sau plecările în străinătate.

În concluzie, Ministerul Educației și Cercetării - potrivit legislației în vigoare - este implicat în pregătirea de tip academic al acestor absolvenți, care se realizează în conformitate cu dispozițiile Legii Învățământului nr.84/1995 și cu normele constituționale. Cu stimă. Semnează ministrul Alexandru Athanasiu.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Adrian Moisoiu, v-aș ruga, încă o dată, să vă limitați, după regulament, la un minut pentru intervenția dumneavoastră de apreciere a răspunsului.

Domnul Adrian Moisoiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte, dar să știți că sunt câteva probleme, pentru că răspunsul pe care mi l-a dat domnul secretar de stat este un răspuns foarte politic, foarte frumos spus. Deci, înțeleg din el politica partidului și guvernului (citez, așa, din timpuri mai vechi), în privința rezolvării problemei minorităților, dar nu am înțeles unde este răspunsul la întrebările mele concrete.

Deci, eu îl rog pe domnul secretar de stat, îi mai citesc încă o dată întrebările, cu această ocazie, și îl mai așteptăm. Mai avem o întâlnire peste două săptămâni, ocazie cu care sper ca domnia sa să-mi răspundă clar, pentru că a fost întrebarea și referitor la învățământul medical, dar era și în legătură cu învățământul de la Institutul de Teatru, domnule secretar de stat, despre care, să mă scuzați, cred că nici colegii prezenți în sală n-au auzit absolut nimic din acest punct de vedere. Deci, era întrebarea a patra: "Dar cei de la Institutul de Teatru "Szentgyörgyi István" Tg.Mureș (secția maghiară) sunt școlarizați pentru teatrele din România?". Deci, este o întrebare mai mult decât clară din acest punct de vedere.

În același timp, problema rezidențiatului deja este rezolvată, domnule secretar de stat, pentru că între timp problema rezidențiatului s-a desființat sau este pe cale de desființare. Problema este însă alta, și anume aspectul este în felul următor: acești studenți, acești tineri care studiază în clipa de față sunt școlarizați pe banii contribuabilului român; deci cel care trebuie să beneficieze în clipa de față trebuie să fie această țară care investește în ei. Este vorba de România.

Întrebarea este, și atunci problema este foarte clară, dacă măsurile și înființarea acestor linii maghiare pe care dumneavoastră le-ați dat în clipa de față la Universitatea de Medicină și Farmacie din Tg. Mureș este pentru România sau nu este pentru România? Sau școlarizăm pentru altă țară, vecină și prietenă, cum spunea un defunct conducător de stat, sau cine este din acest punct de vedere beneficiarul acestor absolvenți pe care îi livrăm noi? De fapt, eu cred că este normal ca dumneavoastră, în cadrul Ministerul Educației și Cercetării, să faceți un studiu și să știți ce se întâmplă cu absolvenții dumneavoastră de la diversele facultăți, mai ales că urmează să dați niște cifre de școlarizare, iar cifrele de școlarizare nu se fac alandala, ci se dau, mai ales fiind vorba de locuri de stat, deci pe bază de burse, în acest caz trebuie să se știe exact dacă sunt folosiți sau nu absolvenții într-o direcție sau alta.

Vă rog frumos, domnule secretar de stat, să vă uitați din nou peste cele patru întrebări, nu am de gând, Doamne ferește!, să vă jignesc, din contra, eu vă respect în mod deosebit, dar v-aș ruga punctual răspunsul la întrebările mele data viitoare. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

  ................................................
 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................
Pentru domnul Adrian Moisoiu, doamna secretar de stat Simona Maia Teodoroiu vă va răspunde, stimate coleg, cu privire la sesizarea cetățeanului Kovacs Ioan din Târgu Mureș.

Doamna Simona Maia Teodoroiu (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Domnule președinte,

Domnule deputat,

Domnilor deputați,

La interpelarea dumneavoastră adresată ministrului justiției, prin care ați solicitat verificarea stadiului cercetărilor efectuate în dosarul nr. 1208/2003 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, precum și aspectelor referitoare la un pretins comportament neconform cu calitatea de magistrat a domnului procuror Florin Georgescu, vă comunicăm:

Urmare a verificărilor efectuate de secția de îndrumare și control a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ni s-a comunicat faptul că la data de 2 iunie 2003, petenta Kovacs Ana a formulat o plângere penală împotriva numiților Vaina Iuliu și But Iulică Dumitru, pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a hotărârilor judecătorești prevăzute de art. 271 alin. 2 din Codul Penal.

Astfel, prin sentința penală nr. 885 din 20 aprilie 2001 a Judecătoriei Târgu Mureș, aceștia au fost obligați să lase părții vătămate, în deplină posesie și folosință, o suprafață de teren.

Plângerea a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, sub nr. 1.208/2003 care, prin Ordonanța din 4 octombrie 2004 a dispus scoaterea de sub urmărire penală a celor doi învinuiți, apreciindu-se că nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii mai sus menționate.

În cuprinsul actului de soluționare s-a reținut că numiții Vaina Iuliu și But Iulică Dumitru s-au adresat la rândul lor instanței, cu o acțiune în revendicare care a fost respinsă prin sentința civilă nr. 6.699 din 22 noiembrie 2001 a Judecătoriei Târgu Mureș, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 128 din 2003 a Tribunalului Mureș.

Instanța a apreciat că reclamanții dețin titluri de proprietate cu privire la terenurile respective, a căror respectare este obligatorie, fără a mai fi necesară pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să le confirme dreptul de proprietate și că aceiași reclamanți care folosesc terenul nu au nici un interes legal de a promova acțiuni prin care să urmărească dobândirea posesiei.

În cauză s-a efectuat și o expertiză topografică, iar expertul a concluzionat că reclamanții dețin suprafețe de teren conform titlurilor de proprietate și au fost puși în posesie de Primăria Gornești, în timp ce Kovacs Ana nu a prezentat dovada dreptului de proprietate asupra acestui teren.

De asemenea, s-a mai menționat că partea vătămată are titlu de proprietate pentru un teren în suprafață de 600 de metri pătrați, deși solicita 4.500 de metri pătrați și a fost pusă în posesie în partea opusă față de locul unde se afla terenul în litigiu.

Soluția de scoatere de sub urmărire penală a fost comunicată la data de 4 octombrie 2004, iar împotriva acesteia nu s-a formulat plângere, potrivit dispozițiilor art. 275, 2781 din Codul de Procedură Penală.

Din verificările efectuate a rezultat de asemenea că la data de 17 septembrie 2004, doamna Kovacs Ana a insistat ca procurorul să se deplaseze în Comuna Gornești pentru a efectua măsurătorile terenului în litigiu, activitate care excede obligațiilor profesionale ale procurorului. Totodată, nu au fost puse în evidență discuții neprincipiale între doamna Kovacs Ana și magistrați.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Domnul Adrian Moisoiu dorește să comenteze acest răspuns.

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Adrian Moisoiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Mulțumesc doamnei secretar de stat pentru răspunsul pe care mi l-a dat. În măsura în care dânsa are sau nu are dreptate, aceasta urmează ca, pe baza materialului scris pe care probabil că o să mi-l dea și mie, să-l verific la Târgu Mureș din acest punct de vedere. În orice caz, un lucru este cert, și anume că domnul Kovacs Ioan, respectiv soția dânsului, Kovacs Ana, despre care este vorba, au dreptul de proprietate asupra 0,45 ha, încă din urmă cu doi ani, printr-o sentință definitivă pe care am și prezentat-o, 9.919 din 2001, înregistrată la Judecătoria din Târgu Mureș, deci definitivă.

Astăzi ne găsim în 2004, ne găsim în octombrie. Domnul Kovacs Ioan - și aceasta am și arătat în această interpelare - are 83 de ani, dorește să-și facă arătura de toamnă și nu are pământul pe care nu poate să intre, să beneficieze de pământul acesta și, în plus, nu beneficiază nici măcar de subvenția pe care ar putea să o primească de la Guvern și în felul acesta să-și rezolve problema, poate pe un alt pământ pe care îl are sau chiar pe acesta la care nu ajunge din acest motiv.

Deci, întrebarea mea a fost aceasta și este clar: la 83 de ani, speranțele de viitor sunt mici. La 83 de ani speranțele sunt numai pentru ziua de mâine.

eu am făcut apel și cred că am fost corect înțeles atunci când m-am gândit la umanismul justiției și chiar dacă doamna care reprezintă justiția este legată la ochi, totuși, ține cont de faptul că în acest caz cineva mai tânăr nu poate să înjure, nu poate să blocheze pe un cetățean în vârstă din țară, ca să nu beneficieze de ceea ce îi acordă legea.

Cât privește pe domnul procuror Florin Georgescu, eu i-aș recomanda prin dumneavoastră, doamnă secretar de stat, totuși, ca să mai citească manualul bunelor maniere, pentru că o discuție similară cu cea pe care a avut-o cu doamna Kovacs Ana, a avut-o și cu mine, chiar dacă m-am prezentat că sunt deputat și doresc să lămuresc această chestiune.

Eu înțeleg foarte bine că un procuror nu poate să fie blocat în momentul când dânsul are un proces sau o cauză de rezolvat, dar modul în care se poate să-și facă timp un minut sau două să discute, totuși, cu un demnitar, este o treabă de bună-cuviință și chiar dacă este tânăr, de aceasta spun, este nevoie de manualul de bună-cuviință.

Vă mulțumesc.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 29 mai 2020, 15:50
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro