Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 14, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.10/21-02-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 14-02-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 14, 2005

  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.  

Ședința a început la ora 17,05.

Lucrările au fost conduse de domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, și doamna Daniela Popa, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistați de domnii Victor Ponta și Nicolae Titu Gheorghiof, secretari.

   

Domnul Adrian Năstase:

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților. Vă anunț că din totalul celor 332 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări 261; sunt absenți 71 de deputați; participă la alte acțiuni parlamentare 7 colegi.

Intrăm în ordinea de zi și vă prezint Informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților, care urmează a fi avizate de comisiile permanente.

Deci, la Biroul permanent al Camerei au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.80/1997 pentru Ratificarea Convenției Europene de Extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, și a protocoalelor sale adiționale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 și 17 martie 1978, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize - Comisia pentru politică externă; Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Termen de depunere a raportului: 22 februarie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2004 pentru modificarea denumirii și clasificării mărfurilor din tariful vamal de import al României și al taxelor aferente acestora, adoptat de Senat în ședința din data de 7 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societățile comerciale, companiile și societățile naționale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale și al industriei de apărare, precum și de alți agenți economici din subordinea Ministerului Economiei și Comerțului, a locuințelor pe care aceștia le au în patrimoniul personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acești agenți economici, adoptat de Senat în ședința din data de 7 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" pentru finanțarea unor obiective majore de investiții, adoptat de Senat în ședința din data de 7 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2004 pentru modificarea art.11, precum și pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.9 alin.1 și 4 din Legea recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, nr.341/2004, adoptat de Senat în ședința din data de 7 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2004 pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.73/1997 privind asigurarea și creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă destinate localităților izolate din Delta Dunării, adoptat de Senat în ședința din data de 7 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrului ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere adoptat de Senat în ședința din data de 7 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrului ecologic; pentru avize - Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2004 pentru completarea alin.1 al art.79 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, adoptat de Senat în ședința din data de 7 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.3315/2004 privind dezvoltarea regională în România, adoptat de Senat în ședința din data de 7 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrului ecologic; pentru avize - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2004 privind unele măsuri pentru eficientizarea activității din domeniul sănătății, adoptat de Senat în ședința din data de 7 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru sănătate și familie; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2004 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătății și Familiei și Fondul global de combatere a SIDA, tuberculozei și malariei privind racordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV, SIDA și tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003, adoptat de Senat în ședința din data de 7 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru sănătate și familie; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2004 pentru modificarea unor acte normative ce reglementează activitatea din domeniul sanitar, adoptat de Senat în ședința din data de 7 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru sănătate și familie; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare și din valorificarea activelor bancare neperformante, adoptat de Senat în ședința din data de 7 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, adoptat de Senat în ședința din data de 10 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, urmând a elabora un raport comun, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru sănătate și familie; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate și/sau monoindustriale, adoptat de Senat în ședința din data de 10 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrul ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2004 pentru modificarea art.4 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, adoptat de Senat în ședința din data de 10 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrul ecologic; pentru avize - Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2004 pentru completarea Codului penal, adoptat de Senat în ședința din data de 10 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizată, în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2005 pentru modificarea alin.3 al art.54 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, adoptat de Senat în ședința din data de 10 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrului ecologic, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 1 martie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2005 privind reorganizarea activității de consultanță agricolă, adoptat de Senat în ședința din data de 10 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 3 martie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:  

Stimați colegi,

Aceasta a fost informarea de la primul punct al ordinii de zi. În continuare vreau să vă informez că vă puteți exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi:

Legea pentru înființarea comunei Spulber privind reorganizarea comunei Paltin, județul Vrancea;

Legea privind schimbarea denumirii și a satului de reședință ale comunei Dorgoș, județul Arad;

Legea pentru Ratificarea acordului de împrumut, primul împrumut de ajustare programatică PAL1 dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 27 septembrie 2004.

Aprobarea de modificări în componența nominală a unor comisii permanente.  

Stimați colegi,

Câteva propuneri de modificări în componența unor comisii permanente ale Camerei Deputaților propuse de unele grupuri parlamentare:

Grupul parlamentar al PSD propune trecerea domnului deputat Ion Giurescu de la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare la Comisia pentru muncă și protecție socială și a domnului deputat Constantin Niță de la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare la Comisia pentru industrii și servicii.

Grupul parlamentar al PRM propune trecerea domnului deputat Ștefan Baban de la Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor la Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Grupul parlamentar al PNL propune desemnarea domnului deputat Romică Andreica în calitate de membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și a domnului deputat Sorin-Gabriel Zamfir în calitate de membru al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Grupul parlamentar al PD propune trecerea domnului deputat Constantin Petrea de la Comisia pentru muncă și protecție socială la Comisia pentru industrii și servicii în locul domnului deputat Gheorghe Albu.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Supun în bloc aceste modificări de componență a comisiilor permanente votului plenului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, modificările au fost aprobate.

Constituirea Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligații bugetare ale Societății Comerciale ROMPETROL RAFINARE S.A. - Constanța.  

Avem să constituim o comisie de mediere. Iată deputații propuși în Comisia de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere ale Parlamentului la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligații bugetare ale Societății Comerciale "ROMPETROL RAFINARE" S.A. - Constanța: Vasile Cosmin Micula - grupul parlamentar al PSD; Petru Gojda - PSD; Mugurel Liviu Sârbu - PSD; Andrei Dominic Gerea - PNL; Dorinel Ursărescu - PNL; Nicolae Bara - PD; Octavian Mircea Purceld - PRM.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră această comisie de mediere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru acceptarea de către România a unor documente reprezentând Poziții Comune adoptate în cadrul Politicii Externe și de Securitate Comună a Uniunii Europene.  

Urmează să luăm în dezbatere inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi.

Proiectul de Lege pentru acceptarea de către România a unor documente reprezentând poziții comune adoptate în cadrul Politicii externe și de securitate comună a Uniunii Europene.

Potrivit art.108 din Regulamentul Camerei, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Conform prevederilor art.100 și 111 din Regulament, urmează să aprobăm timpul afectat luărilor de cuvânt la articole și durata de timp afectată dezbaterii acestui proiect de lege.

Invit președintele Comisiei pentru politică externă, sesizată în fond, să facă propunerile regulamentare.

   

Domnul Ștefan Glăvan:

Vă mulțumesc, domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia pentru politică externă a fost sesizată spre dezbatere și avizare pe fond - în procedură de urgență - cu Proiectul de Lege pentru acceptarea de către România a unor documente reprezentând poziții comune adoptate în cadrul Politicii externe și de securitate comună a Uniunii Europene.

Vă cer permisiunea a sublinia faptul că, potrivit Constituției, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, Senatul fiind Camera decizională.

În conformitate cu prevederile art.21 alin.1 din Legea nr.590 din 2003 privind tratatele, pozițiile comune adoptate de Uniunea Europeană trebuie supuse spre dezbatere Parlamentului.

Proiectul de lege conține o serie de documente, poziții comune ale statelor membre ale Uniunii Europene într-o serie de chestiuni de politică externă, iar România, care a închis provizoriu Cap.27 PES de negociere, are obligația de acceptare și adaptare la legislația comunitară din domeniu.

În ședința din 8 februarie 2005, comisia a luat în dezbatere proiectul de lege menționat, avându-l ca invitat pe domnul Anton Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.

La lucrări au fost prezenți toți cei 21 de membri ai comisiei, iar avizarea favorabilă a fost decisă cu unanimitate de voturi.

În concluzie, comisia propune Camerei Deputaților adoptarea acestui proiect de lege în forma propusă de inițiator.

Domnule președinte,

Propun pentru dezbaterea generală timpul de 5 minute, iar pentru fiecare articol 1 minut. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc foarte mult.

Supun votului dumneavoastră aceste propuneri.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Începem cu titlul proiectului de lege. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră articolul unic al proiectului de lege.

Iertați-mă, sunt două articole pe care aș vrea să le examinăm separat.

La art.1 dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art.1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art.2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Mai este un articol, 3, care este referitor la anexe. Dar și acesta trebuie votat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu. Este vorba de o lege ordinară, procedura de vot urmând să fie votul deschis, cu mâna ridicată.

Dacă sunteți de acord cu această procedură de vot.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi proiectul de lege a fost aprobat.

Desigur, pentru cvorumul de ședință, în astfel de situații, contează anunțul inițial în legătură cu prezența.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind participarea României ca membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului și a traficului ilicit de droguri (Grupul POMPIDOU) din cadrul Consiliului Europei.  

În continuare, Proiectul de Lege privind participarea României ca membru cu drepturi depline la Grupul de cooperare pentru combaterea consumului și a traficului ilicit de droguri, grup constituit în cadrul Consiliului Europei.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul?

Da, aveți cuvântul. Domnul Anton Niculescu, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

   

Domnul Anton Niculescu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Sunt Anton Niculescu, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, și în calitate de inițiator aș dori să solicit aprobarea acestui proiect, care vine în întâmpinarea eforturilor dumneavoastră de integrare în Uniunea Europeană, deși este vorba de o inițiativă a Consiliului Europei.

Din punct de vedere financiar nu este nici o problemă. Cotizația cu care trebuie să participăm este deja inclusă în Bugetul Agenției Naționale "ANTIDROG" din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.

Deși nu este un tratat în sensul Legii nr.590/2003, este numai o formă de cooperare, la care noi am consimțit să participăm. Mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc foarte mult.

Din partea comisiei sesizate în fond are cuvântul domnul președinte Ștefan Glăvan.

 
   

Domnul Ștefan Glăvan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Cu nr.51102/2 februarie 2005, Biroul permanent al Camerei Deputaților a trimis Comisiei pentru politică externă, spre dezbatere și avizare în fond, Proiectul de Lege privind participarea României ca membru cu drepturi depline la grupul de cooperare pentru combaterea consumului și a traficului ilicit de droguri, Grupul POMPIDOU, din cadrul Consiliului Europei.

Permiteți-mi a preciza faptul că Grupul POMPIDOU este o organizație interguvernamentală destinată cooperării multidisciplinare în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri, iar România participă la lucrările Grupului prin Agenția Națională "ANTIDROG" din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.

Cu acest proiect de lege au mai fost sesizate și au avizat favorabil Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, precum și Comisia pentru buget, finanțe și bănci ale Camerei Deputaților. Există, de asemenea, un aviz favorabil al Consiliului legislativ.

În raport de obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

La dezbaterea proiectului, susținut din partea Guvernului de domnul chestor principal Pavel Abraham din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, toți cei 21 de membri ai comisiei au votat favorabil avizarea sa.

Ca atare, Comisia de politică externă propune plenului adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de inițiator.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu.

În aceste condiții, trecem la dezbaterea pe articole.

Începem cu titlul legii. Dacă sunt obiecții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 1. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 2 al legii. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Supun votului dumneavoastră art. 2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 3 al legii. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Supun votului art. 3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi proiectul de lege a fost aprobat.

Repet ceea ce am spus săptămâna trecută, propunerea de început, de vot deschis pentru proiectele de lege pe care le examinăm. Considerăm că este o procedură de rutină. În măsura în care există lideri de grup care solicită un alt tip de vot, o altă procedură de vot, vă rog, înainte de votul final să anunțe acest lucru.

Vă mulțumesc.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții privind Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la București la 15 martie 2004 și la Luxemburg la 19 martie 2004.  

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții privind Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la București la 15 martie 2004 și la Luxemburg la 19 martie 2004.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul secretar de stat Dragoș Neacșu. Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

   

Domnul Dragoș Neacșu (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Onorați membri ai echipei guvernamentale. Acest act normativ are ca obiect de reglementare aprobarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții privind Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, în valoare de 29 de milioane de euro, destinat reabilitării infrastructurii municipale în domeniul alimentării cu apă în orașele Buzău, Piatra Neamț și Satu-Mare.

Îndeplinirea condițiilor de intrare în vigoare a contractului este necesară pentru accesul la fondurile ISPA, complementare finanțării proiectului.

Anterior acestui proiect a mai fost cofinanțat de către aceeași bancă, cu suma de 55 de milioane de euro, Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa I, de care beneficiază municipiile Craiova, Brăila, Pașcani și Cluj.

Beneficiarii finali ai proiectului în etapa a II-a sunt: Regia Autonomă Municipală Buzău, Regia Autonomă Comunală Satu Mare și Compania Județeană Apa SerV S.A. Piatra Neamț, iar obiectivele proiectului vizează reabilitarea infrastructurii în domeniul alimentării cu apă, al îmbunătățirii sistemelor de canalizare și al tratării eficiente a apelor uzate în cele trei orașe.

Sursele de finanțare ale proiectului sunt: împrumutul din partea Băncii Europene de Investiții, în sumă totală de 29 de milioane de euro, fonduri ISPA, în sumă totală de 79.402.840 de euro, și sume alocate din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali sau, după caz, sumele alocate din veniturile proprii ale autorităților administrației publice respective, în valoare totală de 11.890.929 de euro. Împrumutul este denominat în euro și este acordat pe 25 de ani, din care 6 ani perioada de grație, pentru care se percepe dobândă practicată pe piața financiară, la data și pentru valuta tragerii.

Banca Europeană de Investiții are costuri reduse, fiind o bancă de rang AAA, care își procură resursele de finanțare la costuri foarte reduse, și este o instituție non-profit, astfel încât nu percepe comision de angajament sau alte comisioane aferente împrumutului.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților a întocmit raport de adoptare în forma prezentată de Guvern, competența decizională aparținând Senatului, conform art. 75 din Constituția României, republicată, și art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Față de cele de mai sus, Ministerul Finanțelor Publice propune și susține, în numele Guvernului, adoptarea actului normativ în forma rezultată din raport.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc foarte mult.

Din partea comisiei, domnul deputat Gubandru. Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
   

Domnul Aurel Gubandru:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților s-a întrunit în ședință în data de 2 februarie 2005 și în unanimitate de voturi a hotărât supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma prezentată de Guvern.

Vreau să vă mai reamintesc faptul că proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 din Constituția României, republicată, și el este de competența decizională a Senatului.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc foarte mult.

Dacă doriți să participați la dezbateri generale? Nu sunt intervenții la dezbaterile generale.

Trecem la examinarea proiectului de lege pe articole.

Începem cu titlul. Dacă sunt obiecții? Nu sunt.

Supun votului titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dezbatem proiectul de lege pe articole.

Dacă sunt obiecții în legătură cu art. 1? Nu sunt.

Supun votului art. 1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 2.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Supun votului art. 2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 3.

Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 4. Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 5.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi proiectul de lege a fost aprobat.

 
Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (rămasă pentru votul final).  

Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență.

Dacă dorește să ia cuvântul cineva din partea inițiatorilor? Nu.

Din partea comisiei sesizate în fond, aveți cuvântul domnule deputat.

   

Domnul Mircea Dușa:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin adresa nr. 301 din 20 octombrie 2004, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată în vederea reexaminării, la cererea președintelui României, a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21 din 2004 privind sistemul național de management al situațiilor de urgență.

Proiectul de lege a fost avizat și dezbătut în fond în procedură obișnuită în ședința din 26 octombrie 2004.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic propune plenului Camerei Deputaților aprobarea acestuia în forma adoptată de Senat.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. La lucrările comisiei au participat 23 de deputați din 24. La dezbaterea proiectului de lege a fost invitat domnul secretar de stat Mircea Alexandru, din partea Ministerului Administrației și Internelor.

Competența decizională este a Camerei Deputaților. Votul a fost dat în unanimitate de către comisie și propunem adoptarea.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc foarte mult.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu. Trecem la dezbaterea pe articole.

Titlul legii mai întâi. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul I.

Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră art. I.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul II.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Rog liderii de grup să invite în sală toți colegii. Este vorba de o lege organică și va trebui să verificăm numărul de voturi.

 
     

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu (din sală):

Nu e nevoie de vot!

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Lăsăm pentru mâine votul final? Bine, de acord. Nefiind o chestiune controversată am crezut că putem să nu riscăm. Sunt de acord să mutăm votul final mâine la ora 11,00.

Stimați colegi,

Am adoptat titlul legii și articolele proiectului de lege. Votul final îl vom realiza mâine în cadrul plenului, la ora 11,00.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2004 privind contractarea împrumuturilor externe de la instituții financiare internaționale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din orașele mici și mijlocii (SAMTID).  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.113/2004 privind contractarea împrumuturilor externe de la instituții financiare internaționale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din orașele mici și mijlocii (SAMTID).

Potrivit prevederilor art. 108 din Regulament acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență. Conform prevederilor din Regulament urmează să aprobăm timpul afectat luărilor de cuvânt la articole și durata afectată dezbaterii în ansamblu.

Invit comisia să facă propunerile regulamentare.

Vă rog, domnule deputat Dușa.

   

Domnul Mircea Dușa:

5 minute și un minut.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc foarte mult.

Supun votului dumneavoastră aceste propuneri.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege direct pe articole.

Începem cu titlul proiectului de lege. Dacă sunt obiecții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră articolul unic al proiectului de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este o lege ordinară.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi proiectul de lege a fost aprobat.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2005 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere.  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2005 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. 1 al art.II din Ordonanța Guvernului nr.46/2004 pentru modificarea art.37 din Ordonanța Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog. Aveți cuvântul, domnule ministru delegat László Borbély.

   

Domnul Borbély László (ministru delegat, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Este vorba de o ordonanță promovată de Guvern, fiind justificată promovarea acestui act guvernamental, în baza deciziei Curții de Apel București și a deciziei ARR și Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației, care au suspendat procedura de atribuire în sistem electronic a licențelor pentru traseele județene, interjudețene, între două județe limitrofe și interjudețene.

Articolul 2 din Ordonanța Guvernului nr. 46 din 2004 prevede ca termen de valabilitate a licențelor pentru aceste trasee data de 31 decembrie 2004.

Datorită faptului că soluționarea litigiilor aflate pe rolul Curții de Apel a depășit acest termen și având în vedere necesitatea reglementării situației operatorilor de transport, care, începând de la 1 ianuarie 2005 erau în imposibilitatea de a efectua transport de persoane, s-a decis, în urma sesizării Patronatului Român și a Federației Naționale Patronale a Transportatorilor Rutieri, prin Ordonanța Guvernului prorogarea termenului prevăzut la alin. 1 al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 46/2004, până la data de 30 iunie 2006. Rog să fiți de acord cu aprobarea acestei ordonanțe.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc foarte mult.

Din partea comisiei sesizate în fond, aveți cuvântul, domnule deputat.

 
   

Domnul Antal Istvan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Țin să vă informez că ordonanța în cauză a fost avizată favorabil de Consiliul legislativ, cu avizul nr. 1 din 5 ianuarie 2005, și proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 3 februarie 2005, în forma propusă de inițiator.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Comisia pentru industrii și servicii a dezbătut în ședința sa din data de 9 februarie 2005 proiectul de lege și l-a avizat fără modificări.

La fel vă informez că la dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialiștii din Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, sub conducerea domnului secretar de stat Alexandros Galiatatos.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei, în unanimitate, au hotărât aprobarea în forma prezentată și adoptată de Senat.

La dezbateri au participat 21 de deputați din totalul de 25 de deputați, membri ai comisiei.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc foarte mult.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu este cazul.

Trecem la dezbaterea pe articole. Începem cu titlul. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Supun votului titlul proiectului de lege.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La articolul unic dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Supun votului articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este o lege ordinară.

Vă informez, înaintea votului final și vă consult în cadrul votului final asupra proiectului de lege, dacă sunteți de acord cu acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi proiectul de lege a fost aprobat.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2004 pentru modificarea alin. (8) al art. 8 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare.  

Ultimul text pe care îl dezbatem astăzi, înainte de a trece la următoarea fază a programului, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.104/2004 pentru modificarea alin. 8 al art.8 din Legea nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare.

Îl rog pe domnul președinte Stanciu să facă propunerile regulamentare, fiind în procedură de urgență.

   

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

După îndelungi consultări, biroul comisiei, conform regulamentului, a hotărât ca la acest unic articol să acordăm trei minute per total și 65 de secunde pentru un articol. Vă mulțumesc. (Râsete în sală.)

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră aceste propuneri înțelepte ale președintelui comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? 2 abțineri.

Cu 2 abțineri propunerile au fost acceptate.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege direct pe articole.

Titlul legii, dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În ceea ce privește articolul unic, dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este o lege ordinară. Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

 
Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului:  

Stimați colegi,

Vă mulțumesc foarte mult. Trecem la următorul segment al programului nostru, este vorba de primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului-ministru și membrilor Guvernului și o rog pe doamna vicepreședinte Daniela Popa să continue această procedură, la prezidiul Camerei.

     

(In continuare, ședința a fost condusă de doamna Daniela Popa, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

 
   

Doamna Daniela Popa:

Bună seara, stimați colegi.

Începem al doilea tronson al ședinței de astăzi, ședință consacrată răspunsurilor orale la interpelări.

 
  Ștefan Baban

Domnul deputat Ștefan Baban, aparținând Grupului parlamentar al P.R.M., dacă este în sală? A avut o întrebare referitoare la operațiunea pentru recalcularea pensiilor. Doriți să mai citiți o dată...

     

Domnul Ștefan Baban(din sală):

Răspunsul!

 
   

Doamna Daniela Popa:

Răspunsul.

Atunci îl rog pe domnul secretar de stat Mihai Șeitan să dea răspunsul la întrebare.

 
   

Domnul Mihai Șeitan (secretar de stat, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei):

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Permiteți-mi să-i mulțumesc domnului Baban pentru interpelarea făcută și să încerc să răspund la aceasta, afirmând că am făcut-o și în scris.

Vreau să vă spun că prin programul de guvernare pentru 2005 - 2008 Guvernul României și-a propus adoptarea și aplicarea unui set de măsuri care să asigure reforma sistemului public de pensii, în mod special în scopul eliminării inechităților existente între categoriile de pensionari, în funcție de data pensionării.

Măsurile aplicate în acest scop și în perioada 2002 - 2004, constând în recorelări, indexări diferențiate a pensiilor nu au reușit total să înlăture aceste inechități, motiv pentru care s-a pus problema acestei măsuri puternice de recalculare a pensiilor.

Recalcularea are în vedere tocmai eliminarea acestor inechități și se bazează pe urgentarea recalculării tuturor pensiilor aflate în plată până la 1 ianuarie 2001, când a apărut noua lege a pensiilor.

Pentru aceasta, conducerea ministerului, potrivit Ordinului nr. 19/2005, a hotărât ca până la aprobarea unui act normativ de reglementare a acestei activități de recalculare a pensiilor să detașeze, în condițiile legii, la un număr de 9 case județene de pensii, deci nu la toate, care aveau un număr mai mic de personal, personal din structura Ministerului Muncii, adică din inspectoratele teritoriale de muncă și agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, reprezentând un număr de 125 de persoane, adică între 3 și 9 persoane pe județ. Aceste persoane au fost fie funcționari contractuali sau personal contractual din aceste sisteme, fie funcții publice.

De asemenea, s-a stabilit ca acest personal să fie suplimentat cu un număr de oameni, care să fie angajați prin intermediul Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției sociale, un număr de 15-20 de persoane pentru fiecare casă județeană.

Acestea, toate, au fost bazate pe prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1550/2004 privind operațiunile, numai de evaluare a pensiilor.

Conform Ordonanței de urgență nr. 9/2005, la art. 14, privind creșterile salariale ș.a.m.d., un număr întreg de acte normative care au fost în vigoare, s-a aprobat ca ulterior să se majoreze numărul de posturi care urmează să facă exclusiv operații de recalculare anul acesta, cu un număr de 3.100 de posturi, dintre care 3.000 vor fi destinate exclusiv activității de recalculare.

De curând, în 10 februarie, în ședința Guvernului, a fost aprobată o Hotărâre de Guvern, nr. 86, prin care s-a stabilit ca această redistribuire de posturi, necesare în plus, desfășurării acestei activități de recalculare să se facă prin preluarea din posturile vacante, ca număr și ca fond de salarii, a unui număr care să permită începerea acestei operațiuni, pentru care s-au alocat, conform acestei hotărâri, un număr de 1.672 de posturi, care nu acoperă tot nivelul de 3.000 și urmează să mai găsim încă structuri care să ne permită acest lucru.

Detașarea care a fost făcută până la momentul în care aceste acte normative au intrat în vigoare s-a realizat prin înțelegerea între organismele componente ale Ministerului Muncii și probabil că, așa cum ați sesizat și dumneavoastră, au existat câteva cazuri în are persoanele detașate au fost mai rapid transmise în sistem, ca să înceapă recalcularea, și nu s-a urmărit exact procedura legală, dată de Codul Muncii, pentru a cere și avizul lor în scris. Acele persoane care nu au fost mulțumite de acest lucru, cărora li se termină acum această detașare (pentru că avem noul sistem de a prelua personalul în mod legal), se vor întoarce în sistemele lor și își vor continua activitatea fără nici un fel de problemă. Dar, din semnalele pe care le avem, numărul celor care au ridicat problema aceasta a fost foarte mic, una sau două persoane.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule deputat, puteți interveni.

 
   

Domnul Ștefan Baban:

Mulțumesc pentru răspuns, domnule ministru.

Am aflat, și din presă, și din alte surse, că deja s-au luat măsuri, nu știu dacă nu și datorită intervenției mele. Rugămintea mea este ca această acțiune să fie una responsabilă și să nu ne trezim cu mari greșeli în recalcularea pensiilor.

Și încă o chestiune asupra căreia vreau vă atrag atenția este arhivarea, spațiile de arhivare pentru dosarele de pensii.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc.

 
  Ioan Cindrea

Domnul deputat Ioan Cindrea, de la PSD, întrebare referitoare la indexarea pensiilor în anul 2005, răspunde tot domnul secretar de stat Mihai Șeitan, de la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.

   

Domnul Mihai Șeitan:

Vă mulțumesc, doamnă președintă.

Vreau să mulțumesc domnului deputat Cindrea pentru întrebarea pertinentă pusă și, mai mult, pentru faptul că în interpelarea făcută susține procedura de recalculare, care este o procedură necesară și urgentă, dânsul, însă, ridicând problema indexării în acest an a pensiilor.

Aș vrea să scot în evidență faptul că, până în 2005, reglementările în vigoare prevedeau acoperirea creșterii indicelui prognozat al prețurilor de consum în luna decembrie a anului anterior (deci, decembrie pe decembrie), prin aplicarea, în ultima lună a fiecărui trimestru, a unei indexări egale cu produsul tuturor indicilor prețurilor din lunile trimestrului respectiv (deci, indexări trimestriale). Ținând seama că inflația a scăzut substanțial în ultimii ani, începând cu 2005, s-a stabilit ca acoperirea acestui indice prognozat să se facă o dată pe an, la începutul anului. Această măsură nu conduce la diminuarea sumei de bani cuvenite pensionarului. Și putem arăta cum.

În cazul în care creșterea indicelui prognozat, care este cunoscută - decembrie 2005, raportat la decembrie 2004 (prognozat, de fapt, pentru anul 2005), fiind de 7%, dacă s-ar fi aplicat metoda indexării trimestriale (cea practicată până în 2005), ar fi rezultat niște indexări trimestriale: în martie, de 1,61%; în iunie, de 1,51%; în septembrie, de 1,81% și în decembrie de 1,91%. Și se poate arăta, pentru fiecare din aceste indexări, ce sumă, la 1 milion de lei pensie, ar fi reprezentat această creștere. Pe total, această creștere, făcută sub formă de indexare semestrială, ar fi reprezentat, în anul 2005, o sumă, la 1 milion de lei pensie, de 362.840 de lei. În timp ce, prin indexarea cu 3% a punctului de pensie începând cu luna ianuarie 2005, pentru fiecare milion de lei se câștigă 30 de mii de lei pe lună în fiecare din cele 12 luni, deci, în total, 360 de mii de lei. Ca atare, diferența este infimă între cele două sume.

Mai mizăm pe un lucru, și anume faptul că nu trebuie uitat că indexarea din 2004 și stabilirea punctului de pensie pentru anul acesta la 2.955.592, care include această creștere de 3%, a fost prevăzută ca o precondiție în relația cu Fondul Monetar, pentru acceptarea măsurii de majorare a pensiilor din luna septembrie 2004, ca și indexarea de 4%, din septembrie 2004, în locul celei de 2%, cât era normal. Această diferențiere, care s-a practicat, a condus ca pensionarii să câștige, începând din august 2004, o sumă care se referă, pe intervalul septembrie 2004-decembrie 2005, la încă 51 de mii de lei peste. Deci, cu cei 360.000, chiar se sare peste indexarea cu 7%.

Acest calcul scoate în evidență faptul că indexarea cu 3% la început de an nu duce la sume în pierdere pentru pensionari, față de cea trimestrială.

Vă mulțumesc, domnule deputat.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat, dacă dorește să intervină două minute?

 
   

Domnul Ioan Cindrea:

Eu îi mulțumesc mult domnului secretar de stat. Cred că o problemă nu este rezolvată: în cazul în care indicele prognozat de inflație, de 7%, va fi depășit, mecanismul și fondurile necesare pentru acoperirea inflației.

 
     

Domnul Mihai Șeitan:

Pot răspunde?

 
   

Doamna Daniela Popa:

Sigur.

 
   

Domnul Mihai Șeitan:

Foarte succint, aș vrea să vă răspund, domnule deputat, că, sigur, dacă inflația realizată, față de inflația prognozată se va schimba, categoric, procedura care obligă să indexezi pensiile sută la sută cu inflația o să oblige corecția indexării finale, cu surplusul sau cu diferența dintre cele două procente. Și, în orice caz, pentru treaba aceasta trebuie găsiți bani, pentru că este o lege și indexarea trebuie să fie sută la sută cu inflația. Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc mult, domnule ministru.

 
  Eduard Stelian Martin

Al treilea răspuns este pentru domnul deputat Eduard Stelian Martin, de la PSD. Răspunde secretarul de stat Eugen Țapu Nazare, de la Ministerul Economiei și Comerțului.

   

Domnul Eugen Țapu Nazare:

Bună seara.

Doamnă președintă,

Doamnelor și domnilor deputați,

Mă numesc Eugen Țapu, sunt secretar de stat la Ministerul Economiei și Comerțulului, sunt mandatat să răspund la interpelarea domnului deputat Eduard Stelian Martin, de către domnul ministru al economiei și comerțului, Ioan Codruț Sereș.

Domnule deputat Eduard Stelian Martin,

Referitor la interpelarea dumneavoastră privind declarațiile domnului ministru al economiei și comerțului, Ioan Codruț Sereș, cu privire la furtul a aproximativ 100 de mii de tone de combustibil din conductele Compet Petrotrans, vă comunicăm următoarele:

Ca ministru al economiei și comerțului, ca senator și ca om politic, am obligația de a continua mandatul preluat în spiritul legii, al moralei și al responsabilității. La preluarea mandatului de ministru, am cerut să fiu foarte bine informat cu privire la ceea ce se întâmplă în minister.

Dincolo de aspectele vizibile, am anunțat de la început că nu voi tolera încălcarea legii și, pentru cei care nu m-au crezut atunci, întăresc această afirmație. Nu sunt dispus să prelungesc acceptarea actelor de ilegalitate, care afectează economia țării și riscă să afecteze chiar interesul și siguranța națională.

Corpul de control al ministrului, care este abilitat să organizeze controale în companiile, societățile naționale, regiile autonome și societățile comerciale de sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului cu privire la respectarea reglementărilor legale a constatat dispariția a 100 de mii de tone de produse petroliere din conductele Petrotrans. Cu siguranță, mulți ar fi dorit să tăcem asupra acestui subiect și să-l ascundem de ochii opiniei publice.

Stimați colegi,

Sunteți dintre aceia care ați blamat, ca și mine, în campania electorală, corupția, hoția, furtul din banul public. Nu cred că, acum, cineva din această sală se dezice de aceste declarații. Concluziile principale ale raportului întocmit de corpul de control au fost aduse la cunoștința opiniei publice într-o conferință de presă și au fost transmise la PNA și IGP.

În cadrul conferinței de presă, am menționat că, din declarațiile pe care le avem la dispoziție, se desprinde ideea unei posibile filiere responsabile de sustragerea produselor petroliere din conducte. În acest context, am menționat numele unor persoane la care s-a făcut referire în declarațiile martorilor. Dintr-o eroare regretabilă, pentru care îmi cer scuze în mod public, am menționat numele domnului Eduard Martin, ca frate al fostului prefect de Constanța. Am precizat imediat, pentru opinia publică, faptul că este vorba despre domnul Dumitru Martin. Practic, această precizare am făcut-o în aceeași zi și mă îndoiesc că domnul deputat Eduard Martin află acum de această retractare.

Recunosc că nu înțeleg motivele de supărare ale colegului deputat, pentru faptul că am pus în atenția opiniei publice o problemă atât de importantă și a cărei clarificare o considerăm cu toții necesară. Ar fi preferat domnia sa să ascund această situație? Sau ar fi preferat ca opinia publică și mass-media să nu fie informate despre neregulile cu bani publici?

Personal, consider că noua conducere a Ministerului Economiei și Comerțului și-a făcut datoria, de a semnala un eventual caz de fraudă și de a-l supune spre anchetă instituțiilor abilitate. Acestea sunt singurele în măsură să stabilească vinovății. Ministerul Economiei nu a dat verdicte.

Menționez că domnul deputat Eduard Martin face o afirmație incorectă în interpelarea sa, furtul a peste 100 de mii de tone de produse petroliere nu este asociat cu numele domnilor Eduard Stelian Martin, Nicușor Constantinescu, Dumitru Martin și Ion Draica. Conform declarației făcute în cadrul conferinței de presă, domnii Nicușor Constantinescu, Ion Draica și fratele fostului prefect de Constanța au fost citați în legătură cu deținere sau fosta deținere a unor stații de distribuție a produselor petroliere, precum și cu prestarea serviciilor de pază a conductelor. Această afirmație nu înseamnă incriminarea domnilor menționați mai sus în eventuale sustrageri de combustibil din conducte.

Stimați colegi,

Vă rog să priviți demersul meu și al echipei din Ministerul Economiei și Comerțului ca un demers responsabil, în care neregulile cu banii publici nu sunt tolerate, ci, dimpotrivă, sunt aduse la cunoștința opiniei publice, iar datele sunt puse la dispoziția organelor de anchetă. Nu este vorba despre nici un fel de luptă politică sau de vendetă politică și resping acreditarea unei astfel de idei.

După cum am spus la începutul intervenției mele, este vorba de asumarea a două principii: intoleranța față de corupție și transparența actului administrativ.

Sperând că informațiile furnizate aduc lămuriri necesare, referitoare la problema ridicată de dumneavoastră, vă asigurăm, domnule deputat, de disponibilitatea Ministerului Economiei și Comerțului de a vă comunica în termen orice alt răspuns va fi solicitat de către dumneavoastră.

Semnat, ministru, Ioan Codruț Sereș.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule deputat, dacă vreți să interveniți?

 
   

Domnul Eduard Stelian Martin:

Răspunsul meu o să fie foarte scurt. Vă mulțumesc pentru că ați venit aici și mi-ați adus răspunsul domnului ministru Codruț Sereș, consider că dânsul își asumă responsabilitatea pentru afirmațiile sale și-i doresc să fie mult mai convingător în instanțele judecătorești, unde se va întâlni cu cei pe care i-a acuzat de furt. Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

 
   

Domnul deputat Bolcaș, pe procedură.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Am de făcut o declarație, spre consemnare formală.

Am adresat o interpelare doamnei ministru Monica Macovei și s-a fixat termenul de răspuns astăzi. Conform art. 112 din Constituția României, Guvernul și fiecare dintre membrii săi au obligația să răspundă în fața Parlamentului. La această oră, constat o încălcare flagrantă a unei obligații constituționale, un dispreț și o sfidare a Parlamentului României. O sfidare și datorită faptului că doamna ministru, din înălțimea funcției domniei sale, care crede că este mai importantă decât a reprezentanților aleși, nu a binevoit să ne trimită nici măcar o scuză, care să-i permită amânarea răspunsului, conform regulamentului nostru.

În aceste condiții, având în vedere că îmi rezerv dreptul de a cere formal domnului prim-ministru demiterea doamnei Monica Macovei, pentru sfidarea adusă Parlamentului, vă rog, doamnă președintă, să reprogramați acest răspuns. Așteptând și explicațiile de rigoare, pentru un act neconstituțional și lipsit de totală bunăcuviință! Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat. Aveți dreptate, din păcate, ne confruntăm cu o situație regretabilă, cu care, cel puțin personal, nu credeam că o să ne confruntăm și în această legislatură: lipsa reprezentantului ministerului, ministru sau secretar de stat, care trebuie să vină și să dea răspunsuri la solicitările deputaților.

 
     

Domnul Lucian Augustin Bolcaș (din sală):

Cred că ne confruntăm cu un ministru regretabil!

 
   

Doamna Daniela Popa:

De aceea, rugăm ministrul justiției să-și reconsidere poziția referitoare la această stare de fapt.

 
  Cornelia Ardelean

Și trecem la următorul răspuns: pentru doamna deputat Cornelia Ardelean, de la Grupul parlamentar PUR, răspunde secretarul de stat Szekely Ervin Zoltan, de la Ministerul Sănătății.

   

Domnul Szekely Ervin Zoltan:

Doamnă președintă,

Stimați colegi,

Referitor la interpelarea doamnei deputat Cornelia Ardelean, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 210/2005, privind acordul Ministerului Sănătății în vederea înființării unui centru de sănătate multifuncțional în localitatea Săvârșin, județul Arad, vă comunicăm următoarele:

În localitatea Săvârșin, județul Arad, se află în reabilitare și reamenajare clădirea fostului centru de sănătate, care a fost deteriorată aproape în întregime într-un incendiu. Deoarece, pentru această localitate, s-a propus și s-a avizat înființarea unei unități de asistență medico-socială, aceasta a fost organizată inițial cu un număr mai mic de paturi funcționale, într-un spațiu pus la dispoziție provizoriu de către primărie, urmând ca în momentul finalizării-reabilitării clădirii să fie mutate în noua clădire.

În luna octombrie 2004, din dispoziția conducerii Ministerului Sănătății, din partea Direcției strategie și structuri sanitare, s-a făcut o deplasare la fața locului, constatându-se următoarele:

Unitatea a primit fonduri pentru reabilitare din partea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, însă, finalizarea acesteia necesita, la acel moment, încă aproximativ 2 miliarde de lei, pe care consiliul local urma să le solicite de la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei. Spațiul fiind generos, s-a discutat posibilitatea organizării unui centru de sănătate multifuncțional, deoarece localitatea se află la 90 de km de județul Arad, iar pentru populație va fi benefică oferirea și a altor tipuri de servicii, discuție transmisă Ministerului Sănătății și agreată de către acesta.

S-a convenit, de comun acord, ca, odată cu finalizarea lucrărilor la această construcție, în funcție de spațiul disponibil și ulterior unui studiu de necesitate și oportunitate, efectuat de către direcția de sănătate publică, în colaborare cu autoritățile locale, care pot oferi date referitoare la morbiditate, solicitări de diverse servicii etc., să se revină cu propuneri concrete de structură pentru această unitate.

De asemenea, la momentul discuției, nu erau elaborate normele privind organizarea și funcționarea centrelor de sănătate multifuncționale. În prezent, aceste norme au fost elaborate, urmând ca după aprobarea acestora, în funcție de reglementări, de existența și necesarul de servicii medicale și de situația concretă din comunitatea respectivă, să fie analizate propunerile care vor fi înaintate de către Direcția de sănătate publică a județului Arad la Ministerul Sănătății.

Semnează ministrul sănătății, profesor doctor Mircea Cinteză.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Doamnă deputat, doriți să interveniți? Regulamentar, aveți dreptul la 2 minute.

 
   

Doamna Cornelia Ardelean:

Doamnă președintă,

Stimați colegi,

Doresc să-i mulțumesc domnului secretar de stat și vreau doar să-l informez că aveam cunoștință de toată această situație, dar, în urma vizitelor făcute în zonă și a necesității acestui centru multifuncțional, am dorit să mă implic în a încerca să urgentăm aceste demersuri. Vreau să spun că este o zonă în care este o populație îmbătrânită, sunt peste 15 mii de locuitori, și, așa cum ați menționat, distanța până la Arad este de 90 de km.

De aceea, am dorit să încerc să ajut la obținerea acestui acord de principiu. Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, doamnă deputat Cornelia Ardelean.

 
  Mircea Giurgiu

Urmează răspunsul la întrebarea domnului Mircea Giurgiu tot din partea secretarului de stat din Ministerul Sănătății, Szekely Zoltan.

   

Domnul Szekely Ervin Zoltan:

Referitor la interpelarea domnului deputat Mircea Giurgiu, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 8/2005, privind dotarea Centrului de diagnostic și tratament Cluj cu trei aparate de radiodiagnostic, prevăzute cu două posturi, vă comunicăm următoarele:

În prezent, nu există un cadru legal care să stabilească regimul juridic privind dotarea cu aparatură medicală de înaltă performanță a centrelor de diagnostic și tratament, care sunt unități sanitare fără paturi.

De asemenea, vă informăm că s-a luat act de cererea Centrului de diagnostic și tratament Cluj, iar Ministerul Sănătății va găsi soluțiile legale ce se impun pentru rezolvarea acestei situații.

Semnează ministrul sănătății, profesor doctor Mircea Cinteză.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Dacă domnul deputat vrea să intervină? Are dreptul, conform regulamentului, la două minute. Poftiți, domnule deputat.

 
   

Domnul Mircea Giurgiu:

Vă mulțumesc pentru răspuns și, având în vedere necesitatea urgentării rezolvării acestei probleme, fiindcă este un centru care se adresează tuturor cetățenilor din zona Transilvaniei, vă rog să faceți în așa fel încât să se rezolve cât mai repede această problemă. Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

 
  Adrian Moisoiu

Urmează răspunsul la interpelarea adresată de domnul deputat Adrian Moisoiu, de la Grupul parlamentar PRM, referitoare la situația Poștei Române. Răspunde secretarul de stat Florin Bejan, de la Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației. Vă rog, domnule secretar de stat.

   

Domnul Florin Bejan:

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În primul rând îmi cer scuze în numele domnului ministru Nagy, pentru că domnia sa reprezintă în momentul de față România în cadrul "Uni troica" a cepT, Comisia Europeană pentru Poștă și Telecomunicații, la care am participat și eu. Nu am dorit să amânăm răspunsul la interpelarea domnului deputat Adrian Moisoiu și atunci m-am prezentat în calitate de secretar de stat pentru comunicații și relația cu Parlamentul să răspund la această interpelare.

Stimate domnule deputat,

Cu privire la interpelarea nr.5B/2005, vă comunicăm următoarele. Referitor la privatizarea Poștei Române, preconizăm ca în acești 4 ani ai Guvernului Tăriceanu să perfectăm și această privatizare. Am avut deja primele discuții cu managementul Societății naționale "Poșta Română" și urmează să demarăm procesul de analiză și consultanță în vederea pregătirii pentru privatizare.

În conformitate cu Programul de guvernare, în Capitolul XX privind politica în domeniul tehnologiei informației și comunicației, se stipulează ca obiectiv privatizarea totală a Romtelecom, Posttelecom, a Societății Naționale de Radiocomunicații, până în 2006 și privatizarea Poștei Române până în 2008.

Având în vedere aranjamentele stand-by încheiate cu Fondul Monetar Internațional prin care Guvernul se obligă la o politică salarială prudențială, precum și faptul că Poșta Română este o companie cu un număr mare de salariați, peste 36 de mii, la momentul actual, din păcate, nu vă putem furniza o dată exactă cu privire la scoaterea acesteia de sub monitorizare. Compania Națională "Poșta Română" funcționează deja conform Legii nr.31/1990, fiind societate comercială pe acțiuni cu capital integral de stat, având același regim juridic ca și celelalte societăți comerciale pe acțiuni. Semnează ministrul pentru comunicații și tehnologia informației, Szolt Nagy.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule deputat, dacă doriți să interveniți?

Aveți cuvântul.

 
   

Domnul Adrian Moisoiu:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

În primul rând, vreau totuși să mulțumesc domnului secretar de stat că a binevoit să vină încoace. Credeam că nu o să mai vină, mai ales că se trecuse peste punctul meu și, în același timp, ca surpriză, e că s-a adresat la toată lumea, mai puțin celui care a pus întrebarea.

Ce aș dori să specific? În Programul de guvernare sau de legislație pe care l-am primit din partea Guvernului se spune că privatizarea Poștei Române va fi până în anul 2006. Adineauri, domnul secretar de stat a rostit cuvântul 2008. Asta e ca o întrebare, pentru că se naște, bineînțeles, un semn de întrebare asupra seriozității acestei privatizări.

Al doilea aspect la care vreau să mă refer este faptul că această monitorizare a Poștei Române are ca efect faptul că, pe de o parte, sarcinile poștei sunt din ce în ce mai mari, veniturile Poștei Române sunt din ce în ce mai mari, volumul de muncă al salariaților Poștei Române este din ce în ce mai mare, iar salariile bat pasul pe loc. În felul acesta, la poștă se plătește gazul metan, se plătește lumina electrică, se plătește telefonul etc. toate acestea, care nu fac distinct parte din sfera de activitate a Poștei Române, le realizează oamenii care au un venit minim pe economie, acele oficiante care sunt încadrate cu 2.800.000 lei salariul minim pe economie sau acum o să intre la 3.100.000 lei...

 
   

Doamna Daniela Popa:

Mă scuzați, domnule deputat, dați un pic microfoanele mai jos ca să se poată auzi și să se poată scrie și în stenogramă.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Moisoiu:

Da. Vă mulțumesc. Nu am observat, mă scuzați.

Și, din păcate, cu motivația că este monitorizată Poșta Română prin acordul cu FMI, nu se pot ridica salariile, nu se poate ridica valoarea acestor bani care să fie plătiți celor care muncesc mai mult, să nu trăiască cu un salariu foarte scăzut sau măcar să se majoreze numărul de angajați, pentru că și acesta este limitat la cifra de 35 de mii de angajați.

Alt aspect la care vreau să mă refer este chiar și al șefilor de ghișeu sau oficiantelor din mediul rural, care, în aceeași măsură, nu primesc niște drepturi, deși Poșta Română lucrează în profit și cred că domnul secretar de stat știe că în anul 2003 Poșta Română a avut un profit de 890 de miliarde, iar în anul 2004 a avut un profit de 570 de miliarde, ceea ce înseamnă profit net, iarăși de ordinul a zecilor de miliarde, totuși aceste oficiante sau șefe de ghișeu din mediul rural lucrează pe un program de 6 ore, reducându-se și salariul de la 8 ore la 6 ore. Știți acest lucru, domnule secretar de stat?

Ei, și atunci întrebarea este: așa cum toată lumea are pretenție să fie plătit pentru cât muncește, oare acești oameni care lucrează în poștă nu au dreptul să fie și ei plătiți după cât muncesc? Oare aceste femei, pentru că marea majoritate sunt femei care lucrează acolo și care nu lucrează de plăcere, ci lucrează pentru ca să poată să reușească să întrețină o familie. Multe dintre ele sunt divorțate, au copii, cresc acești copii și-i cresc cu foarte multe greutăți.

Această monitorizare, această blocare datorită Legii nr.31, dumneavoastră spuneți că acționează, dar nu acționează, domnule secretar de stat, pentru că nu poate să acționeze în clipa de față și pentru că Guvernul are niște obligații. Aș dori ca să revedeți puțin acest răspuns.

Rugăminte, dacă s-ar putea, haideți să amânăm răspunsul pentru încă o săptămână, în care să veniți cu niște treburi mai concrete și mai exacte ca să putem să facem ceva, pentru că eu vreau să cred că Guvernul actual vrea, într-adevăr, să se țină de promisiunile electorale, așa cum spunea domnul Băsescu, "Să trăiți bine!" sau poate "Să supraviețuiți cu bine!" Vreau să văd și eu aceasta că se manifestă acum și nu până în anul 2008, cum ați spus dumneavoastră adineauri.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Domnule secretar de stat, doriți să interveniți? Da. Poftiți, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Florin Bejan:

Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Încerc să vă răspund la câteva dintre probleme.

Stimate domnule deputat, în primul rând precizez încă o dată că perioada, Orizontul 2006 se referă la privatizarea celorlalte, deci vorbim de SNR și de vânzarea participațiilor statului de la Romtelecom, Posttelecom și că privatizarea Poștei Române este prevăzută până la finalul mandatului.

Pe de altă parte, în ceea ce spuneți dumneavoastră referitor la problemele pe care le generează relativ la salariile oamenilor monitorizarea FMI, suntem întru totul de acord că oamenii de acolo muncesc din greu, cunoaștem foarte bine situația.

Din nefericire, o săptămână nu va fi suficientă ca să rezolvăm această problemă, strategia de privatizare încă nu este pusă la punct, deci ea va fi inițial precedată de o analiză foarte atentă și de un program de restructurare a acesteia de așa natură încât să se poată ulterior încerca o scoatere de sub monitorizare.

Pe de altă parte, în ceea ce privește serviciile pe care domnia voastră spune că le fac cei de la ghișee, servicii suplimentare de tipul unor anumite plăți și așa mai departe, este adevărat, dar acelea sunt generatoare de venituri pentru poștă, nu sunt niște servicii fără valoare adăugată.

Deci, avem în vedere foarte atent problema socială pe care o implică poșta și bineînțeles că vom trata cu toată seriozitatea acest lucru și vă mulțumesc pentru sugestiile dumneavoastră.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Trebuie să vă anunț că răspunsurile la interpelările orale adresate de domnul deputat Adrian Moisoiu - Grupul parlamentar al PRM - referitor la cazul Bartha Ioan din Tg.Mureș, precum și răspunsul la interpelarea adresată de domnul deputat Lucian Augustin Bolcaș, același grup parlamentar, referitor la realizarea auditului independent privind strategia anticorupție, le amânăm pentru ședința viitoare din lipsa reprezentantului Ministerului Justiției.

 
   

Cu aceasta declar ședința de astăzi închisă. Vă mulțumesc tuturor pentru participare. O seară bună!

Ședința s-a încheiat la ora 18.45.

 
       

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 18 avril 2021, 5:50
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro