Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 14, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.10/21-02-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 14-02-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 14, 2005

  1. Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.

 

Ședința a început la ora 17,05.

Lucrările au fost conduse de domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, și doamna Daniela Popa, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistați de domnii Victor Ponta și Nicolae Titu Gheorghiof, secretari.

Domnul Adrian Năstase:

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților. Vă anunț că din totalul celor 332 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări 261; sunt absenți 71 de deputați; participă la alte acțiuni parlamentare 7 colegi.

Intrăm în ordinea de zi și vă prezint Informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților, care urmează a fi avizate de comisiile permanente.

Deci, la Biroul permanent al Camerei au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.80/1997 pentru Ratificarea Convenției Europene de Extrădare, încheiată la Paris la 13 decembrie 1957, și a protocoalelor sale adiționale, încheiate la Strasbourg la 15 octombrie 1975 și 17 martie 1978, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize - Comisia pentru politică externă; Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Termen de depunere a raportului: 22 februarie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2004 pentru modificarea denumirii și clasificării mărfurilor din tariful vamal de import al României și al taxelor aferente acestora, adoptat de Senat în ședința din data de 7 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societățile comerciale, companiile și societățile naționale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale și al industriei de apărare, precum și de alți agenți economici din subordinea Ministerului Economiei și Comerțului, a locuințelor pe care aceștia le au în patrimoniul personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acești agenți economici, adoptat de Senat în ședința din data de 7 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" pentru finanțarea unor obiective majore de investiții, adoptat de Senat în ședința din data de 7 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2004 pentru modificarea art.11, precum și pentru prorogarea termenelor prevăzute la art.9 alin.1 și 4 din Legea recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, nr.341/2004, adoptat de Senat în ședința din data de 7 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.128/2004 pentru modificarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.73/1997 privind asigurarea și creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă destinate localităților izolate din Delta Dunării, adoptat de Senat în ședința din data de 7 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrului ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

7. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere adoptat de Senat în ședința din data de 7 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrului ecologic; pentru avize - Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.93/2004 pentru completarea alin.1 al art.79 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, adoptat de Senat în ședința din data de 7 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr.3315/2004 privind dezvoltarea regională în România, adoptat de Senat în ședința din data de 7 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrului ecologic; pentru avize - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/2004 privind unele măsuri pentru eficientizarea activității din domeniul sănătății, adoptat de Senat în ședința din data de 7 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru sănătate și familie; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2004 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătății și Familiei și Fondul global de combatere a SIDA, tuberculozei și malariei privind racordarea a două credite nerambursabile pentru combaterea HIV, SIDA și tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003, adoptat de Senat în ședința din data de 7 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru sănătate și familie; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2004 pentru modificarea unor acte normative ce reglementează activitatea din domeniul sanitar, adoptat de Senat în ședința din data de 7 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru sănătate și familie; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

13. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare și din valorificarea activelor bancare neperformante, adoptat de Senat în ședința din data de 7 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, adoptat de Senat în ședința din data de 10 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, urmând a elabora un raport comun, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru sănătate și familie; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.125/2004 privind instituirea unor măsuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate și/sau monoindustriale, adoptat de Senat în ședința din data de 10 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrul ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

16. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.122/2004 pentru modificarea art.4 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, adoptat de Senat în ședința din data de 10 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrul ecologic; pentru avize - Comisia pentru industrii și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2004 pentru completarea Codului penal, adoptat de Senat în ședința din data de 10 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizată, în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 februarie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

18. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2005 pentru modificarea alin.3 al art.54 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, adoptat de Senat în ședința din data de 10 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrului ecologic, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 1 martie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

19. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.22/2005 privind reorganizarea activității de consultanță agricolă, adoptat de Senat în ședința din data de 10 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 3 martie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 13 avril 2021, 10:09
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro