Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 14, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.10/21-02-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 14-02-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 14, 2005

10. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2005 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere.
 
see bill no. 18/2005

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2005 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. 1 al art.II din Ordonanța Guvernului nr.46/2004 pentru modificarea art.37 din Ordonanța Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog. Aveți cuvântul, domnule ministru delegat László Borbély.

Domnul Borbély László (ministru delegat, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Este vorba de o ordonanță promovată de Guvern, fiind justificată promovarea acestui act guvernamental, în baza deciziei Curții de Apel București și a deciziei ARR și Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației, care au suspendat procedura de atribuire în sistem electronic a licențelor pentru traseele județene, interjudețene, între două județe limitrofe și interjudețene.

Articolul 2 din Ordonanța Guvernului nr. 46 din 2004 prevede ca termen de valabilitate a licențelor pentru aceste trasee data de 31 decembrie 2004.

Datorită faptului că soluționarea litigiilor aflate pe rolul Curții de Apel a depășit acest termen și având în vedere necesitatea reglementării situației operatorilor de transport, care, începând de la 1 ianuarie 2005 erau în imposibilitatea de a efectua transport de persoane, s-a decis, în urma sesizării Patronatului Român și a Federației Naționale Patronale a Transportatorilor Rutieri, prin Ordonanța Guvernului prorogarea termenului prevăzut la alin. 1 al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 46/2004, până la data de 30 iunie 2006. Rog să fiți de acord cu aprobarea acestei ordonanțe.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc foarte mult.

Din partea comisiei sesizate în fond, aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Antal Istvan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Țin să vă informez că ordonanța în cauză a fost avizată favorabil de Consiliul legislativ, cu avizul nr. 1 din 5 ianuarie 2005, și proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 3 februarie 2005, în forma propusă de inițiator.

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Comisia pentru industrii și servicii a dezbătut în ședința sa din data de 9 februarie 2005 proiectul de lege și l-a avizat fără modificări.

La fel vă informez că la dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialiștii din Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, sub conducerea domnului secretar de stat Alexandros Galiatatos.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei, în unanimitate, au hotărât aprobarea în forma prezentată și adoptată de Senat.

La dezbateri au participat 21 de deputați din totalul de 25 de deputați, membri ai comisiei.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc foarte mult.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu este cazul.

Trecem la dezbaterea pe articole. Începem cu titlul. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Supun votului titlul proiectului de lege.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La articolul unic dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Supun votului articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este o lege ordinară.

Vă informez, înaintea votului final și vă consult în cadrul votului final asupra proiectului de lege, dacă sunteți de acord cu acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi proiectul de lege a fost aprobat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 13 avril 2021, 11:09
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro