Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 14, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.10/21-02-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 14-02-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 14, 2005

5. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru acceptarea de către România a unor documente reprezentând Poziții Comune adoptate în cadrul Politicii Externe și de Securitate Comună a Uniunii Europene.
 
see bill no. 719/2004

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Urmează să luăm în dezbatere inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi.

Proiectul de Lege pentru acceptarea de către România a unor documente reprezentând poziții comune adoptate în cadrul Politicii externe și de securitate comună a Uniunii Europene.

Potrivit art.108 din Regulamentul Camerei, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Conform prevederilor art.100 și 111 din Regulament, urmează să aprobăm timpul afectat luărilor de cuvânt la articole și durata de timp afectată dezbaterii acestui proiect de lege.

Invit președintele Comisiei pentru politică externă, sesizată în fond, să facă propunerile regulamentare.

Domnul Ștefan Glăvan:

Vă mulțumesc, domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia pentru politică externă a fost sesizată spre dezbatere și avizare pe fond - în procedură de urgență - cu Proiectul de Lege pentru acceptarea de către România a unor documente reprezentând poziții comune adoptate în cadrul Politicii externe și de securitate comună a Uniunii Europene.

Vă cer permisiunea a sublinia faptul că, potrivit Constituției, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, iar Camera Deputaților este prima Cameră sesizată, Senatul fiind Camera decizională.

În conformitate cu prevederile art.21 alin.1 din Legea nr.590 din 2003 privind tratatele, pozițiile comune adoptate de Uniunea Europeană trebuie supuse spre dezbatere Parlamentului.

Proiectul de lege conține o serie de documente, poziții comune ale statelor membre ale Uniunii Europene într-o serie de chestiuni de politică externă, iar România, care a închis provizoriu Cap.27 PES de negociere, are obligația de acceptare și adaptare la legislația comunitară din domeniu.

În ședința din 8 februarie 2005, comisia a luat în dezbatere proiectul de lege menționat, avându-l ca invitat pe domnul Anton Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.

La lucrări au fost prezenți toți cei 21 de membri ai comisiei, iar avizarea favorabilă a fost decisă cu unanimitate de voturi.

În concluzie, comisia propune Camerei Deputaților adoptarea acestui proiect de lege în forma propusă de inițiator.

Domnule președinte,

Propun pentru dezbaterea generală timpul de 5 minute, iar pentru fiecare articol 1 minut. Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc foarte mult.

Supun votului dumneavoastră aceste propuneri.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Începem cu titlul proiectului de lege. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră articolul unic al proiectului de lege.

Iertați-mă, sunt două articole pe care aș vrea să le examinăm separat.

La art.1 dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art.1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art.2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Mai este un articol, 3, care este referitor la anexe. Dar și acesta trebuie votat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu. Este vorba de o lege ordinară, procedura de vot urmând să fie votul deschis, cu mâna ridicată.

Dacă sunteți de acord cu această procedură de vot.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi proiectul de lege a fost aprobat.

Desigur, pentru cvorumul de ședință, în astfel de situații, contează anunțul inițial în legătură cu prezența.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 18 avril 2021, 5:39
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro