Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 14, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.10/21-02-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 14-02-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 14, 2005

7. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții privind Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la București la 15 martie 2004 și la Luxemburg la 19 martie 2004.
 
see bill no. 728/2004

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiectul de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții privind Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, semnat la București la 15 martie 2004 și la Luxemburg la 19 martie 2004.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul secretar de stat Dragoș Neacșu. Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Domnul Dragoș Neacșu (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Onorați membri ai echipei guvernamentale. Acest act normativ are ca obiect de reglementare aprobarea Contractului de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții privind Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a II-a, în valoare de 29 de milioane de euro, destinat reabilitării infrastructurii municipale în domeniul alimentării cu apă în orașele Buzău, Piatra Neamț și Satu-Mare.

Îndeplinirea condițiilor de intrare în vigoare a contractului este necesară pentru accesul la fondurile ISPA, complementare finanțării proiectului.

Anterior acestui proiect a mai fost cofinanțat de către aceeași bancă, cu suma de 55 de milioane de euro, Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa I, de care beneficiază municipiile Craiova, Brăila, Pașcani și Cluj.

Beneficiarii finali ai proiectului în etapa a II-a sunt: Regia Autonomă Municipală Buzău, Regia Autonomă Comunală Satu Mare și Compania Județeană Apa SerV S.A. Piatra Neamț, iar obiectivele proiectului vizează reabilitarea infrastructurii în domeniul alimentării cu apă, al îmbunătățirii sistemelor de canalizare și al tratării eficiente a apelor uzate în cele trei orașe.

Sursele de finanțare ale proiectului sunt: împrumutul din partea Băncii Europene de Investiții, în sumă totală de 29 de milioane de euro, fonduri ISPA, în sumă totală de 79.402.840 de euro, și sume alocate din resursele financiare proprii ale beneficiarilor finali sau, după caz, sumele alocate din veniturile proprii ale autorităților administrației publice respective, în valoare totală de 11.890.929 de euro. Împrumutul este denominat în euro și este acordat pe 25 de ani, din care 6 ani perioada de grație, pentru care se percepe dobândă practicată pe piața financiară, la data și pentru valuta tragerii.

Banca Europeană de Investiții are costuri reduse, fiind o bancă de rang AAA, care își procură resursele de finanțare la costuri foarte reduse, și este o instituție non-profit, astfel încât nu percepe comision de angajament sau alte comisioane aferente împrumutului.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților a întocmit raport de adoptare în forma prezentată de Guvern, competența decizională aparținând Senatului, conform art. 75 din Constituția României, republicată, și art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Față de cele de mai sus, Ministerul Finanțelor Publice propune și susține, în numele Guvernului, adoptarea actului normativ în forma rezultată din raport.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc foarte mult.

Din partea comisiei, domnul deputat Gubandru. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Aurel Gubandru:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților s-a întrunit în ședință în data de 2 februarie 2005 și în unanimitate de voturi a hotărât supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma prezentată de Guvern.

Vreau să vă mai reamintesc faptul că proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 din Constituția României, republicată, și el este de competența decizională a Senatului.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc foarte mult.

Dacă doriți să participați la dezbateri generale? Nu sunt intervenții la dezbaterile generale.

Trecem la examinarea proiectului de lege pe articole.

Începem cu titlul. Dacă sunt obiecții? Nu sunt.

Supun votului titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dezbatem proiectul de lege pe articole.

Dacă sunt obiecții în legătură cu art. 1? Nu sunt.

Supun votului art. 1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 2.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Supun votului art. 2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 3.

Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 4. Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 5.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi proiectul de lege a fost aprobat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 13 avril 2021, 11:01
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro