Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 14, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.10/21-02-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 14-02-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 14, 2005

8. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 301/2004

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență.

Dacă dorește să ia cuvântul cineva din partea inițiatorilor? Nu.

Din partea comisiei sesizate în fond, aveți cuvântul domnule deputat.

Domnul Mircea Dușa:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin adresa nr. 301 din 20 octombrie 2004, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată în vederea reexaminării, la cererea președintelui României, a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21 din 2004 privind sistemul național de management al situațiilor de urgență.

Proiectul de lege a fost avizat și dezbătut în fond în procedură obișnuită în ședința din 26 octombrie 2004.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic propune plenului Camerei Deputaților aprobarea acestuia în forma adoptată de Senat.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. La lucrările comisiei au participat 23 de deputați din 24. La dezbaterea proiectului de lege a fost invitat domnul secretar de stat Mircea Alexandru, din partea Ministerului Administrației și Internelor.

Competența decizională este a Camerei Deputaților. Votul a fost dat în unanimitate de către comisie și propunem adoptarea.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc foarte mult.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu. Trecem la dezbaterea pe articole.

Titlul legii mai întâi. Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul I.

Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră art. I.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul II.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Rog liderii de grup să invite în sală toți colegii. Este vorba de o lege organică și va trebui să verificăm numărul de voturi.

 

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu (din sală):

Nu e nevoie de vot!

Domnul Adrian Năstase:

Lăsăm pentru mâine votul final? Bine, de acord. Nefiind o chestiune controversată am crezut că putem să nu riscăm. Sunt de acord să mutăm votul final mâine la ora 11,00.

Stimați colegi,

Am adoptat titlul legii și articolele proiectului de lege. Votul final îl vom realiza mâine în cadrul plenului, la ora 11,00.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 18 avril 2021, 4:50
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro