Tudor Mohora
Tudor Mohora
Sittings of the Chamber of Deputies of February 15, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.12/22-02-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 15-02-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 15, 2005

  1. Intervenții ale deputaților:
  1.23 Tudor Mohora - intervenție cu tema "Creșterea eficacității activității legislative, o cerință majoră în actuala sesiune a Camerei Deputaților";

Domnul Tudor Mohora:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Intervenția mea are ca temă "Creșterea eficacității activității legislative, o cerință majoră în actuala sesiune a Camerei Deputaților".

Ne aflăm la începutul unei noi legislaturi și sesiuni parlamentare. Electoratul care ne-a acordat votul său de încredere așteaptă din partea Camerei Deputaților mai mult pragmatism, mai multă concentrare asupra problemelor esențiale și mai multă operativitate în luarea deciziilor care să conducă la integrarea României în Uniunea Europeană, la dezvoltarea sa economică și socială, precum și la ameliorarea nivelului de trai.

Pornind de la aceste cerințe firești, cred că este de datoria noastră să evităm consumul nerațional și risipa energiei deputaților pentru dezbaterea unor false probleme cum ar fi, de pildă, cele privind schimbarea președinților celor două Camere legislative, înființarea unor comisii de anchetă etc. care conțin germenii unor reglări de conturi și abat atenția de la problemele esențiale a căror soluționare este stringentă.

Cred, de asemenea, că, la acest început de drum, este necesară o analiză o pertinentă a propunerilor elaborate în legislatura anterioară pentru îmbunătățirea activității Camerei Deputaților și a Parlamentului, în general, și care nu au putut fi adoptate până la încheierea legislaturii precedente. Aș aminti două din aceste propuneri și anume:

1. Proiectul comun al Camerei Deputaților și Senatului de modificare și complete a Regulamentului ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului referitoare la controlul parlamentar asupra autorităților publice. La Cap.II., secțiunea a 6-a, art.85 și 86, au fost introduse, și adoptate de către Comisia pentru regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, inițiativa și propunerile pe care le-am înaintat și susținut încă din anul 2002 cu privire la:

  1. rapoartele de activitate, dările de seamă, documentele sau alte informații cu privire la activitatea desfășurată de autoritățile publice supuse controlului Parlamentului în vederea examinării, dezbaterii, aprobării sau informării deputaților și senatorilor;
  2. termenul de depunere a acestor documente la birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului, de regulă, până la finele semestrului I al anului curent pentru anul precedent sau la cererea Parlamentului;
  3. comisiile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului care sunt sesizate, în fond, în vederea examinării și elaborării raportului comun al acestora, precum și termenele pentru elaborarea raportului comun, respectiv pentru dezbaterea acestuia în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului;
  4. măsurile prevăzute a se lua în cazul respingerii raportului prezentat de o autoritate publică, respectiv demiterea conducerii numită de Parlament, modalitățile de înlăturare a neregulilor constatate, efectuarea unor anchete parlamentare, inițierea unor modificări sau completări ale prevederilor legale etc.;
  5. atribuțiile secretarilor generali ai celor două Camere ale Parlamentului pentru urmărirea și respectarea termenelor legale privitoare la primirea, depunerea și examinarea rapoartelor privind activitatea autorităților publice.

Fără îndoială, înscrierea cu prioritate pe ordinea de zi a acestui proiect ar permite o dezbatere în fond și o actualizare a unora din prevederi, în măsură să contribuie la definirea mai clară a atribuțiilor de control ale Parlamentului asupra activităților desfășurate de autoritățile publice din această categorie, precum și la creșterea rolului Parlamentului pentru îmbunătățirea activității desfășurate de acestea. O decizie operativă pentru soluționarea acestei probleme se impune.

2. În cursul anilor 2003 și 21004, deputații din toate grupurile parlamentare au formulat numeroase propuneri pentru îmbunătățirea Regulamentului Camerei Deputaților.

O bună parte din aceste propuneri au fost adoptate și se regăsesc în forma Regulamentului difuzată la începutul actualei legislaturi. O altă parte a propunerilor a fost amânată pentru dezbatere și adoptare în actuala legislatură.

Printre aceste propuneri figurează și cea pe care am promovat-o încă de la începutul anului 2004, referitoare la art.50 din Regulament, care să permită participarea liberă a reprezentanților presei la dezbaterile care au loc în cadrul comisiilor permanente.

Remarc că unii distinși reprezentanți ai opoziției au formulat de curând, ca o noutate, cerința participării reprezentanților presei la aceste dezbateri ale comisiilor permanente. Această constatare îmi conferă posibilitatea să fac recomandarea pentru difuzarea către toți deputații a propunerilor înregistrate la Comisia pentru regulament până la finele anului 2004, pentru a fi cunoscute, studiate și pentru a se putea formula amendamente sau noi propuneri.

Îmi exprim credința că dezbaterea acestor amendamente în cadrul comisiilor permanente și transmiterea lor operativă la Comisia pentru regulament constituie o cerință obiectivă care poate contribui la o mai bună funcționare a Camerei Deputaților.

De asemenea, Comisia pentru regulament ar trebui să-și stabilească un termen minim pentru întocmirea raportului asupra amendamentelor formulate și pentru înaintarea acestuia spre dezbatere Camerei Deputaților.

Împărtășesc speranța că distinșii mei colegi vor aprecia cu competență, esența propunerilor pe care le-am formulat și își vor aduce contribuția la o activitate pragmatică, operativă și eficace în cadrul acestui înalt for legislativ.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 12 avril 2021, 0:53
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro