Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 15, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.12/22-02-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 15-02-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 15, 2005

6. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2004 pentru completarea art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Unită din Roma (greco-catolică) (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 737/2004

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2004 pentru completarea art.3 din Decretul-lege nr.126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Unită cu Roma (greco-catolică).

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Din partea comisiei sesizate în fond, vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Varga Attila:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a fost sesizată în fond, potrivit prevederilor art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Ordonanța Guvernului nr. 64/2004, supusă spre aprobare prin prezentul proiect de lege, are ca obiect de reglementare completarea cu un nou alineat a art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990, în sensul că, în situația în care reprezentanții clericali ai Bisericii Române Unite cu Roma și ai Bisericii Ortodoxe Române nu ajung la un acord asupra situației unor imobile de natura celor prevăzute în decret, partea interesată, să aibă deschisă calea acțiunii în justiție, potrivit dreptului comun.

În urma examinării proiectului de lege, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților respingerea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64 din 2004 pentru completarea art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990.

La lucrările ședinței au fost prezenți 13 deputați din numărul total de 15 membri ai comisiei.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată, Camera Deputaților este Camera decizională, iar proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Vă rog, domnule deputat.

Domnul Mihăiță Calimente:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Această situație pe care o dezbatem astăzi este de fapt o problemă veche. Timp de 15 ani, revendicarea Bisericii Unite cu Roma în a-și recăpăta bunurile nu și-a găsit ecoul sub nici o guvernare.

Am fi fost înclinați să nu fim de acord cu această propunere de respingere, dar, având în vedere că se vine în motivarea raportului cu soluția că se va face o lege a cultelor și prin această lege a cultelor se va reglementa și această problemă, cerem totuși ca în această lege lucrurile să fie explicate foarte clar, pentru că altfel se va ajunge din nou la aceeași soluție, dacă se va lăsa la latitudinea celor două biserici. Pe cale amiabilă eu consider că nu se va ajunge foarte curând la rezolvare și, de aceea, în noua lege a cultelor ar trebui să se specifice în mod clar și precis cum se rezolvă această problemă.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Mircea Valer Pușcă:

Stimați colegi,

Propunerea legislativă privind aprobarea ordonanței de urgență de fapt se referă la un fapt banal, dar eu consider foarte important, mai ales datorită prevederilor constituționale.

Eu am analizat atent raportul comisiei. Consider că este inacceptabilă poziția comisiei care amână repunerea în drepturi a persoanelor juridice de a se adresa justiției, în speță pentru Biserica Greco - Catolică, Unită cu Roma căreia, în principiu, conform Decretului-lege nr. 126/1990 îi este interzis apelul la justiție și i se impune rezolvarea pe cale amiabilă, cu Biserica Ortodoxă a litigiilor patrimoniale.

Eu cred că avem cu toții datoria să repunem în drepturi pe toți cetățenii, toate persoanele juridice, pentru că a aproba astăzi proiectul de lege de aprobare a ordonanței nu înseamnă că punem între paranteze o intenție viitoare, fie a Guvernului, fie a Parlamentului României, de a clarifica prin lege aceste probleme.

A respinge Proiectul de Lege privind aprobarea ordonanței înseamnă a încălca, eu așa cred, Constituția și a împiedica o persoană juridică să se adreseze justiției. Ca atare, eu vă solicit un vot de respingere a respingerii și aprobarea Proiectului de Lege de aprobare a ordonanței.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Dacă mai dorește cineva să participe la dezbatere? Domnul deputat Popa.

Domnul Nicolae Popa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Se cunoaște faptul că de la Revoluție încoace, între reprezentanții cultelor din România s-a dus și se duce în continuare o luptă surdă, pentru că nu există o legislație clară și coerentă pentru a reglementa raporturile dintre ele, și provin și reprezint un județ unde conflictele acestea s-au manifestat chiar violent.

De aceea, noi, grupul parlamentar, credem că rezolvarea unor asemenea probleme nu se poate realiza secvențial, deci dăm o lege pentru cultul cutare, dăm o lege pentru cultul cutare, toate trebuie asamblate și trebuie să avem în vedere că imediat trebuie să punem pe rol și să rediscutăm Legea cultelor în plenul Camerei Deputaților.

Această lege, mulți colegi care am fost în legislatura 1996 - 2000 știu, s-a discutat, la un moment dat chiar reprezentanții cultelor s-au pus de acord și cât pe ce era să o înaintăm în plenul Camerei Deputaților. Eu cred că putem să ne punem de acord și imediat să trecem la rediscutarea acestei legi care ar rezolva toate aceste conflicte patrimoniale, retrocedări de lăcașuri de cult sau, eu știu, de terenuri și așa mai departe.

Deci, noi susținem respingerea acestui proiect de lege și susținem în mod imperativ repunerea pe rol a Legii cultelor.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog, domnule deputat. Vă repet, suntem în faza dezbaterilor generale.

Domnul Ioan Aurel Rus:

Mulțumesc, domnule președinte.

A amintit aici un distins coleg de-al nostru că va trebui să facem apel la Constituție. Da, domnule coleg, facem apel la Constituție, și atunci vom spune că în România cultele se bucură de autonomie.

În baza acestei autonomii lăsăm comisia mixtă de dialog să rezolve problema și vom fi de acord cu respingerea acestei ordonanțe.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Dacă mai sunt comentarii în cadrul dezbaterilor generale? Nu.

Rog reprezentantul comisiei să prezinte observații în legătură cu aspectele care au fost invocate în cadrul dezbaterilor generale.

Domnul Varga Attila:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Cred că sunt aici niște neînțelegeri.

Comisia noastră nicidecum nu a vrut să înlăture posbilitatea bisericii greco-catolice de a se adresa instanței de judecată. De altfel, nici o comisie nu are o astfel de posibilitate de a îngrădi accesul liber la justiție, acest drept fundamental din Constituție.

Trebuie să vă spun că este vorba de un Decret-lege nr. 126/1990 care prevede și care înființează, instituie aceste comisii mixte de dialog între Biserica Ortodoxă Română și Biserica Greco-Catolică și care, înainte de a se adresa justiției, trebuiau să rezolve divergențele, posibile litigii.

Trebuie să vă atenționez, să vă aduc în vedere că acest Decret-lege a fost aprobat înainte de adoptarea Constituției, ce a fost adoptată în 1991. Or, Constituția, la alin. 1 al art. 21 prevede accesul liber la justiție, și la alin. 2 prevede că nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

Or, nouă ni se pare, și comisia la această concluzie a ajuns, că însăși decretul sau această prevedere din Decretul-lege nr. 126 care a prevăzut obligativitatea acestei proceduri prealabile înainte de a se adresa instanței de judecată constituie o îngrădire a exercitării accesului liber la justiție.

Prin urmare, poate trebuie să revizuim prevederile acestui decret cu privire la comisiile mixte de dialog și la această procedură prealabilă.

Deci, în această idee am spus că nici măcar o ordonanță de urgență care apare în 2004 nu poate sau nu are rost să întărească ceea ce spune Constituția, pentru că Ordonanța nr. 64 din 2004 n-a făcut altceva decât să sublinieze acel drept constituțional, cum că oricine poate să se adreseze instanței de judecată, justiției și nu poate fi îngrădit acest drept prin nici un alt act normativ.

Dacă vreți, este superfluă dispoziția aceasta din ordonanță și pe acest motiv am propus respingerea, și nu pe motivul cum că nu am fi de acord cu această exercitare a acestui drept. Dimpotrivă, tocmai pentru a se respecta acest drept, fără a fi nevoiți de a exercita această procedură și a îndeplini această procedură prealabilă.

Într-adevăr, considerăm deosebit de oportun și necesar ca în Legea cultelor care, așa cum am înțeles din partea reprezentanților Secretariatului de Stat pentru Culte, se va elabora acest proiect de lege și în care se vor cuprinde aceste probleme cu privire la patrimoniul bisericilor.

Deci, din acest motiv am propus respingerea, și nicidecum în ideea de a îngrădi dreptul de a exercita dreptul la justiție.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Vă propun să ascultăm și punctul de vedere al Guvernului. Domnul secretar de stat Onisei.

Domnul Ioan Onisei (secretar de stat, Ministerul Culturii și Cultelor):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Nu o să reiau argumentele care au fost invocate de reprezentanții comisiei, ele sunt pertinente. Practic, acea ordonanță nu făcea altceva decât să trimită la un text constituțional, vă amintesc art. 21 din Constituție reglementează accesul liber la justiție. Prin urmare, un Decret-lege din 1990 nu putea să prevadă lucrul acesta. Însă, dincolo de aceste precizări vreau să vă spun că lucrăm foarte serios la un proiect de lege a cultelor, urmează să ne vedem și cu comisia de la Veneția, să discutăm cu ierarhii tuturor cultelor pe acest proiect și, în cadrul acestui proiect, să găsim rezolvări legale pentru toate situațiile litigioase.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Vă rog să acceptați să respectăm regulile de procedură. Colegii au ascultat argumentele și în cadrul dezbaterilor generale și punctul de vedere al comisiei, au citit și textul proiectului de lege, au citit și raportul, au ascultat și punctul de vedere al Guvernului.

Ca atare, din punct de vedere procedural eu va trebui să supun votului propunerea de respingere, formulată de către comisie.

Ca lucrurile să fie și mai clare putem să mai așteptăm cinci minute și să introducem votul acesta, care înțeleg că este oarecum mai discutat, în procedura de vot final și în felul acesta vom avea un vot asupra propunerii de respingere, într-un cadru care să fie foarte bine organizat.

De aceea, eu vă propun să facem o pauză de cinci minute și vom începe la ora 11,00 direct cu acest vot, cu celelalte două voturi pe care le-am amânat de ieri și de astăzi și vom continua cu voturile prevăzute pentru ședința de la ora 11,00.

Vă mulțumesc. Facem o pauză de cinci minute.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 14 avril 2021, 19:53
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro