Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 21, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.14/28-02-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 21-02-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 21, 2005

  Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.  

Ședința a început la ora 16,25.

Lucrările au fost conduse de domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Petre Popeangă și Gheorghe Albu, secretari.

   

Domnul Adrian Năstase:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei. Vă anunț că din totalul celor 332 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări 262 de deputați, sunt absenți 70, participă la alte acțiuni parlamentare 10 colegi.

Intrăm în ordinea de zi și vă prezint informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de către comisiile permanente.

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2004 privind stabilirea indemnizațiilor unor aleși locali pentru anul 2005, adoptat de Senat în ședința din data de 14 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului - 24 februarie 2005.

Cameră decizională - Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 3/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, adoptat de Senat în ședința din data de 14 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz - Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului - 8 martie 2005.

Cameră decizională - Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2005 pentru aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2005, adoptat de Senat în ședința din data de 14 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz - Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului - 8 martie 2005.

Cameră decizională - Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/1005 privind stabilirea unor măsuri de preluare a Gărzii Financiare și autorității naționale a vămilor în subordinea Ministerului Finanțelor Publice, precum și a unor măsuri de reorganizare a Agenției naționale de Administrare Fiscală, adoptat de Senat în ședința din data de 14 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului - 8 martie 2005.

Camera decizională - Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. nr.1/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea programului de stimulare a înnoirii Parcului național auto, adoptat de Senat în ședința din data de 17 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului - 24 februarie 2005.

Cameră decizională - Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005, adoptat de Senat în ședința din data de 17 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului - 24 februarie 2005.

Cameră decizională - Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

7. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2004 privind atribuirea în concesiune directă a Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime - S.A. Constanța a unui teren aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, adoptat de Senat în ședința din data de 17 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 24 februarie 2005.

Camera decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanța Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art.15 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, adoptat de Senat în ședința din data de 17 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Termen de depunere a raportului - 8 martie 2005.

Cameră decizională - Camera Deputaților.

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2005 pentru modificarea art.4 din Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor, adoptat de Senat în ședința din data de 17 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize - Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului - 8 martie 2005.

Cameră decizională - Camera Deputaților.

 
Informare cu privire la unele modificări apărute în componența Grupului parlamentar al partidului Democrat.  

Stimați colegi,

Vreau să vă comunic unele modificări în componența Grupului parlamentar al PD. În conformitate cu prevederile art.19 din regulament, vă informez că liderul Grupului parlamentar al PD, domnul deputat Cristian Rădulescu, ne-a adus la cunoștință faptul că domnii deputați Cozmin Horea Gușă, Aurelian Pavelescu și Marcela Lavinia Șandru nu mai fac parte din Partidul Democrat și din Grupul parlamentar al acestui partid.

Aprobarea de modificări în componența nominală a unor comisii permanente.  

De asemenea, vă informez și vă cer acordul privind anumite modificări în componența unor comisii permanente ale Camerei Deputaților, propuse de grupurile parlamentare.

Grupul parlamentar al PSD: trecerea domnului deputat Constantin Niță de la Comisia pentru industrii și servicii la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; trecerea doamnei deputat Mirela Elena Adomnicăi de la Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați la Comisia juridică, de disciplină și imunități; desemnarea domnului deputat Eugen Nicolicea în calitatea de membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții.

Grupul parlamentar al PNL: desemnarea domnului deputat Dan Radu Rușanu în calitate de membru al Comisiei pentru muncă și protecție socială; încetarea calității de membru al Comisiei pentru egalitate de șanse între bărbați și femei a domnului deputat Gheorghe Eugen Nicolăescu; încetarea calității de membru al Comisiei pentru egalitate de șanse între bărbați și femei a doamnei deputat Raluca Turcan.

Grupul parlamentar al PD: trecerea doamnei deputat Ionela Bruchental-Pop de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale la Comisia pentru industrii și servicii, în locul devenit vacant ca urmare a trecerii domnului deputat Constantin Petrea la altă comisie.

Grupul parlamentar al PRM: trecerea doamnei deputat Daniela Buruiană Aprodu de la Comisia pentru egalitate de șanse între bărbați și femei la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, în locul domnului deputat Marius Iriza; trecerea domnului deputat Marius Iriza de la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională la Comisia pentru egalitate de șanse între bărbați și femei în locul doamnei deputat Daniela Buruiană Aprodu.

Dacă sunt comentarii în legătură cu aceste propuneri? Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră aceste modificări în componența comisiilor.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 3 voturi împotrivă, propunerile de modificare au fost aprobate de către plen.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere.  

Continuăm și urmează să luăm în dezbatere inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere.

Potrivit prevederilor art.108 alin.3, din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Conform prevederilor art.100 și art.111 din regulament, urmează să aprobăm timpul afectat luărilor de cuvânt la articole și durata de timp afectată dezbaterii acestui proiect de lege.

Invit Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, sesizată în fond, să facă propunerile regulamentare.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

   

Domnul Dan Ștefan Motreanu:

Domnule președinte,

Comisia propune 3 minute pentru dezbaterea generală și un minut pentru fiecare intervenție.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră aceste propuneri.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Potrivit prevederilor art.110 din regulament, urmează să trecem la dezbaterea proiectului de lege direct pe articole.

Începem cu titlul legii. Dacă sunt obiecții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi, titlul legii a fost aprobat.

În legătură cu articolul unic, dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi, articolul unic a fost aprobat.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi, proiectul de lege, vă precizez, este vorba de o lege ordinară, a fost adoptat.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2004 privind trecerea Teatrului Național din Târgu Mureș, județul Mureș, în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor.  

Următorul proiect de lege este proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2004 privind trecerea Teatrului Național din Târgu Mureș, județul Mureș, în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor.

Potrivit prevederilor art.108 din Regulament, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Conform prevederilor art.108 și art. 111 din Regulament, urmează să aprobăm timpul afectat luărilor de cuvânt la articole și durata de timp afectată dezbaterii acestui proiect de lege.

Invit președinta Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, comisiei sesizată în fond, să facă propunerile regulamentare.

   

Doamna Raluca Turcan:

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în fond cu acest proiect de lege, în procedură de urgență.

Proiectul de lege a fost dezbătut în ședința din 9 februarie 2005. Până la data întocmirii raportului, a fost primit avizul favorabil în forma prezentată de Senat din partea Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, iar din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități și din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au fost primite avize favorabile în forma adoptată de Senat după data redactării raportului.

La dezbateri au participat din Ministerului Culturii și Cultelor, domnul secretar de stat Ioan Onisei, raportul comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenți în sală în momentul votului.

Așa cum ați spus și dumneavoastră, domnule președinte, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, a fost adoptat în Senat în ședința din 3 februarie 2005 și este de competența decizională a Camerei Deputaților. Comisia propune aprobarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Având în vedere procedura de urgență, propunem 3 minute pentru dezbateri și 5 minute în total.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dacă sunt observații?

Vă rog, doamnă deputat, aveți cuvântul.

 
   

Doamna Lia Olguța Vasilescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

De câțiva ani s-au făcut diverse experimente cu datele din Timișoara, Craiova și Târgu Mureș. Noi am analizat în cadrul comisiei și în urmă cu doi ani aceste treceri la Ministerul Culturii ale datelor respective. Din fericire, Teatrul din Timișoara a rămas în continuare în subordinea Ministerului Culturii, celelalte au avut ceva probleme cu consiliile județene.

De aceea, v-am propune ca măcar acum să acceptăm și să votăm această ordonanță de urgență în sensul că atât Teatrul din Târgu Mureș și, mai târziu voi interveni și pentru Craiova, să fie preluate la Ministerul Culturii.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Da. Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
   

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Permiteți-mi să fac o mică corectură. În cazul Teatrului din Timișoara s-a revenit aproape instantaneu, deși decizia a fost luată și în cazul aceluiași teatru, Grupul parlamentar UDMR nu este de acord cu recentralizarea acestor instituții, dar, din păcate, nu s-a găsit o altă soluție financiară. Deci până când nu se va modifica sistemul de finanțare a instituțiilor de cultură, fiind o situație de urgență, suntem de acord cu această modificare, însă vom evita pentru ca, mai repede să se modifice acest sistem de finanțare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog, domnule deputat Mihai Mălaimare.

 
   

Domnul Mihai Adrian Mălaimare:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Sunt actor și este evident că tot ceea ce privește această lume nu-mi rămâne indiferent. Faptul că în urma unei descentralizări făcute rău, și asta este un lucru pe care noi l-am recunoscut, câteva teatre s-au aflat într-o condiție nefericită, aceea de a ajunge în subordinea unor elemente ale administrației locale care nu au avut soluții din punct de vedere financiar. Este un lucru care ne îndrituie astăzi să susținem această ordonanță de urgență, să susținem, între altele, trecerea Teatrului Național din Craiova în subordinea Ministerului Culturii.

Ce-mi permit doar să atrag atenția, este că a vorbi despre descentralizare este un lucru extrem de serios și trebuie să o facem cu foarte mare responsabilitate. Nu putem să descentralizăm și să venim a doua zi cu soluții pentru ca această descentralizare să fie corectă, așa cum nu putem să recentralizăm pentru a porni din nou la o descentralizare făcută judicios.

Atrag atenția noii puteri că, în acest moment, mingea se află în terenul său și că așteptăm din partea Ministerului Culturii soluții clare, coerente în ceea ce privește descentralizarea în acest palier. Acestea fiind spuse, noi susținem această ordonanță de urgență și raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Vă reamintesc că suntem în procedură de urgență, aveam deocamdată o propunere privind dezbaterile pe articole și dezbaterile pe ansamblu. Supun votului dumneavoastră aceste propuneri din partea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Începem cu titlul legii. Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate de voturi, titlul legii a fost aprobat.

În legătură cu articolul unic, dacă sunt observații? Nu sunt observații. Supun votului dumneavoastră articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi, proiectul de lege a fost aprobat.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2004 privind trecerea Teatrului Național din Craiova în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor.  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2004 privind trecerea Teatrului Național din Craiova în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor.

Potrivit prevederilor art.108 alin.3 din Regulament, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Conform aceleiași proceduri, și pentru a face propunerile regulamentare, o invit pe președinta comisiei să facă propunerile din partea Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

Aveți cuvântul.

   

Doamna Raluca Turcan:

Vă mulțumesc.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în fond cu acest proiect de lege în procedură de urgență, proiectul de lege a fost dezbătut în ședințele din 9 și 16 februarie, au fost primite avize favorabile în forma prezentată de Senat, din partea Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități, iar din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci s-a primit aviz favorabil cu amendamente. La dezbateri au participat: din partea Ministerului Culturii și Cultelor, domnul secretar de stat Ioan Onisei și, în calitate de invitați, domnul Dan Lupescu, director al Direcției pentru cultură, culte și patrimoniu cultural național al județului Dolj, domnul Mircea Cornișteanu, director al Teatrului Național din Craiova.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenți în sală în momentul votului.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, a fost dezbătut de Senat în ședința din 3 februarie 2005 și este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Comisia propune aprobarea proiectului de lege cu amendamente. Având în vedere procedura de urgență, propunem 5 minute pentru dezbateri și 10 minute în total.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt obiecții privind procedura, deocamdată, privind timpul propus a fi alocat pentru intervenții.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Fiind procedură de urgență, în legătură cu titlul, dacă sunt comentarii? Doamna deputat, voiați să spuneți ceva în legătură cu...

 
     

Doamna Lia Olguța Vasilescu:

Nu.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Da. Bine. Vă mulțumesc.

În legătură cu titlul legii, dacă sunt obiecții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În ceea ce privește textul propriu-zis, vă rog să observați, sunt 4 articole și există mai multe amendamente din partea comisiei. Vă propun să examinăm articolele în ordinea lor, ținând seama și de amendamentele comisiei.

La art.1, dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Vă propun să aprobăm articolul cu amendamentele cuprinse în raport la punctele 2 și 3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi, art.1 a fost aprobat.

Am menționat la art.1 paragraful 1, pct.2 și 3.

Mai există un amendament la alin.2 și acesta este cuprins în raport la pct. nr.4, așa că, pentru buna ordine, am să vă propun votului dumneavoastră și alin.2 al art.1 cu amendamentul cuprins în raport la pct.4.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi alin.2 a fost aprobat și, atunci, resupun votului dumneavoastră art.1 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2 împreună cu amendamentul din raport de la pct.5. Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră art.2 amendat de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.3 cu amendamentul cuprins în raportul comisiei la pct. nr.6. Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4 împreună cu amendamentul comisiei din raport de la pct.7. Dacă sunt observații? Nu sunt observații. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi, proiectul de lege a fost aprobat.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2004 pentru modificarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală.  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2004 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală.

Potrivit prevederilor art.108 din regulament, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Invit biroul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, sesizată în fond, să facă propunerile.

Domnule deputat Kelemen, aveți cuvântul.

   

Domnul Kelemen Hunor:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116 din 2004 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142 din 2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală.

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116 din 2004 face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederile art.73 din Constituția României.

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate în ședința din 15.II.2005. În urma dezbaterii, comisia propune adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată de Senat.

Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Propunem două minute de dezbatere pe articole și șapte minute în total.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, domnule președinte Kelemen.

Dacă sunt observații. Nu sunt observații. Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege direct pe articole.

În legătură cu titlul legii dacă sunt observații. Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul unic. Dacă sunt observații în legătură cu articolul unic din lege. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră articolul unic.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege, în ansamblu.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi, proiectul de lege a fost aprobat.

 
Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind sănătatea reproducerii și reproducerea umană asistată medical (rămasă pentru votul final).  

Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind sănătatea reproducerii și reproducerea umană asistată medical.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul.

Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Domnule secretar de stat, dacă doriți să luați cuvântul, vă invit, cred că este important ca să știm cum ne pronunțăm, mai ales că proiectul de lege a fost inițial trimis de o altă echipă guvernamentală și cred că este important să știm care este punctul de vedere al actualului Guvern.

   

Domnul Szekely Ervin (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

În urma dezbaterilor din comisia de specialitate, cred că au fost eliminate toate ambiguitățile în norma juridică și toate acele elemente care au făcut ca acest proiect, în forma inițială, să nu fie compatibil cu legislația europeană.

În consecință, Ministerul Sănătății susține adoptarea acestei inițiative legislative, în forma în care a fost adoptată de către Comisia de sănătate.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Tot din partea inițiatorului, a fostului Guvern, în calitate de deputat.

Aveți cuvântul, domnule deputat!

 
   

Domnul Ovidiu Brînzan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Această propunere legislativă a avut o istorie foarte lungă, fiindcă ea ridică multe probleme de etică. A ajuns la promulgare la Președinție și a fost retrimisă la comisie, de două ori, de fapt, a fost discutată în Comisia de sănătate în ultima vreme.

Părerea mea este că unele din problemele care și acum sunt ridicate, sunt într-adevăr probleme foarte interesante și care ar putea fi dezbătute în continuare, însă faptul este că, în momentul de față, ne lipsește o astfel de lege.

Vedeți situația scandalului cu ovulele care pleacă pe bani în străinătate, vedeți situația scandalului cu femei prea în vârstă care nasc copii. Părerea mea este că ar fi bine să avem o astfel de lege pentru a putea preîntâmpina situațiile contrare normelor eticii, normelor medicale, normelor europene.

Chiar dacă ulterior va fi nevoie și vor exista și alte puncte de vedere, sunt convins că această lege este perfectibilă. Însă, să nu uităm că foarte multe dintre lucrurile la care se face referire vor trece prin instanță, prin instanța judecătorească care va avea înțelepciunea să decidă și sunt convins că nu prin această lege vom putea crea acum practică judecătorească. Cred că este bine să se creeze această practică și, ulterior, să intervenim în corpul legii, dacă va mai fi nevoie.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Din partea comisiei. Doar o clipă, domnule deputat! Vă rog! Aveți cuvântul! O chestiune de procedură, da?

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Da. Este o problemă de procedură puțin mai neobișnuită. Îmi exercit dreptul de lider de grup parlamentar pentru a se lămuri o problemă în raporturile cu presa referitoare la acest proiect de lege.

Domnul secretar de stat ne-a vorbit despre necesitatea acestuia. Inițiatorul a justificat caracterul european al legii, iar "Evenimentul zilei" de astăzi, din toată această lege, muncită și, să spunem, și europeană, dar în primul rând necesară nouă, titrează numai "Lege permisivă pentru reproducerea homosexualilor". Este normal ca cel puțin președintele comisiei care a avizat să ia poziția deschisă cu privire la acest articol și să ne lămurească despre ce este vorba. Minte presa sau noi facem legi strâmbe. Aceasta este problema de procedură.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Domnule președinte, aveți cuvântul să lămuriți și această chestiune și, de asemenea, să prezentați raportul față de această propunere de reexaminare a textului legii.

 
   

Domnul Mircea Ifrim:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Privind această lege, privind reproducerea asistată medical, atât Ministerul Sănătății, cât și...

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog să țineți microfoanele mai aproape și să vorbiți mai puternic.

 
   

Domnul Mircea Ifrim:

Mă iertați, acum se aude!

Privind această lege privind sănătatea reproducerii și reproducerea umană asistată medical, atât Ministerul Sănătății și-a expus punctul de vedere, cât în și numele inițiatorilor, domnul vicepreședinte dr. Brînzan a expus punctul de vedere, legea reprezentând o lege care, de fapt, este realizată cu Ministerul Sănătății, atât din actuala, cât și din fosta legislatură și cu membrii comisiei din ambele legislaturi.

Aș dori să subliniez că legea reglementează această situație și nu am fi în situația penibilă de a se fi făcut comerț cu zigoți, cu ovule, cu spermatozoizi, dacă această lege ar fi existat. Conform legii, aceasta constituie infracțiune, comerțul cu zigoți. Unele aspecte ar fi fost mult mai bune.

Ce aș dori să spun: această lege este o lege europeană, așa cum spunea și domnul vicepreședinte, este o lege care reglementează un sector foarte important.

În ce privește reexaminarea la cererea Președintelui României, această lege a fost reexaminată și de către actuala comisie, în actuala legislatură și de către Ministerul Sănătății și, în aceste condiții, considerăm că ea răspunde tuturor cerințelor. Vreau să subliniez faptul că se păstrează confidențialitatea, ceea ce este în majoritatea statelor, este punctul de vedere al majorității membrilor comisiei, este punctul de vedere al Ministerului Sănătății.

Referitor la cele spuse de distinsul nostru coleg, domnul Bolcaș, aș vrea să spun că legea, prin art.11, precizează că acest lucru se face de către cupluri, iar cuplul este definit în cuprinsul legii; a fost o discuție în comisia din vechea legislatură asupra acestui punct de vedere și am concluzionat că, pentru actuala etapă, ne rezumăm la a privi problema așa.

Sigur, legea este perfectibilă, incontestabil că multe aspecte pot fi îmbunătățite, există deja un registru de propuneri, sunt convins că în viitor și nu foarte îndepărtat, legea va putea ca să fie cu mult perfectată dar, în acest moment, este o necesitate pentru a opri ceea ce sunt infracțiunile în acest domeniu, manipulare genetică și comerț de embrion și trebuie să spun că, comisia din actuala legislatură, împreună cu Consiliul Legislativ, au avut o contribuție foarte mare în această îmbunătățire a punctului acestuia din cererea de reexaminare a Președintelui, așa încât raportul de înlocuire actual îndeplinește toate cerințele, astfel încât această lege să reprezinte realmente un progres.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Da. Totuși, eu am să insist pe întrebarea care s-a pus, pentru că și pentru mine, astăzi, în discuția cu câțiva dintre ziariști, a apărut aceeași întrebare și eu cred că aceste lucruri vor trebui să fie foarte clar stabilite în proiectul de lege.

Și atunci o întrebare, la care v-aș ruga, dacă se poate să dați un răspuns, dacă eventual în amendamentul de la lit.g), atunci când se vorbește de dreptul la reproducere al cuplurilor și indivizilor și/sau corectarea, nu se poate adăuga "cuplurilor heterosexuale" sau ceva de genul acesta, care să evite o interpretare care, într-un fel, ar sugera că orice fel de cuplu poate să beneficieze de acest drept.

Nu m-am uitat pe textul legii în ansamblu, dar la o lectură care poate, știu eu, care poate fi făcută cu lupa, poate că s-ar putea trage și această concluzie. Dar, repet, inițiatorul și comisia vor fi cele care vor da răspunsul potrivit.

 
   

Domnul Mircea Ifrim:

Dacă-mi permiteți, domnule președinte! Legea este clară în cuprinsul ei, dar cred că menționarea cuvântului "heterosexual" ar elimina orice fel de probleme care s-ar ridica în acest sens. Așa încât, comisia este de acord cu această precizare pe care o faceți dumneavoastră.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc. M-am uitat pe art.12 și de acolo nu rezultau lucrurile atât de limpede, dar ca să nu apară aceste speculații în presă față de sensul reglementării, eu cred că ideea ar trebui să fie... Guvernul înțeleg că acceptă această idee și, de asemenea, inițiatorul.

Dacă sunteți de acord, atunci să intrăm propriu-zis pe procedură și să începem cu dezbaterea generală.

Da. Vă rog! La dezbaterea generală sau...?! Vă rog!

 
   

Domnul Marian Sorin Paveliu:

Cred că problema pe care ați ridicat-o este exclusă din lege, iar ceea ce a apărut în ziarele de astăzi, eu n-am citit, dar dacă este scris, probabil că jurnalistul cu pricina n-a citit legea în totalitate, pentru că la art.11 se spune: "...pentru a recurge la reproducerea umană asistată medicală, bărbatul și femeia trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să fie căsătoriți...". Deci, este clar că este vorba de cupluri heterosexuale.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog, domnule președinte!

 
   

Domnul Mircea Ifrim:

Este foarte corect ceea ce a exprimat domnul deputat Paveliu. Așa am gândit și noi legea, au fost și discuții pe acest subiect, dar cuvântul "heterosexual" consider că subliniază mai mult acest lucru și cred că nu ne deranjează dacă suntem de acord cu acest cuvânt. Dar este foarte clar.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Vă rog, domnul deputat Nicolăescu.

Dar eu vă propun la această chestiune, când ajungem la articolul respectiv, să discutăm dacă mai este nevoie, dacă considerați, de aceea am și apelat la dumneavoastră, dacă nu este necesară această precizare, eu revin fără nici un fel de probleme.

Vă rog, domnule deputat!

 
   

Domnul Gheorghe Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte,

Eu cred că nu e nevoie să facem în lege precizări de care nu este cazul. În legislația română nu se vorbește de cupluri de altă natură decât heterosexuale. N-are rost să încărcăm un text de lege cu lucruri care nu-și au rostul, decât ca să ne aflăm în treabă, sau ca să dăm satisfacție unor interpretări.

Haideți să facem o legiferare corectă și normală și nu ținând cont de suspiciunile și interpretările altora.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Brînzan.

 
   

Domnul Ovidiu Brînzan:

Antevorbitorii mei au dreptate, mai ales că s-a plecat de la o citire mai neatentă a textului. La lit.g) se vorbește despre definirea tehnologiilor de asistare medicală. Tehnologiile de asistare medicală sunt acelea care fac următoarele lucruri..., nu le fac pentru heterosexuali sau pentru...Tehnic, asta este definiția acestei manevre.

Textul legii spune cine are dreptul să beneficieze în mod explicit de aceste tehnici și acestea sunt cuplurile formate dintr-un bărbat și o femeie care au fost doi ani împreună și așa mai departe. Cred că nici n-are rost să mai facem o altă precizare pentru că lucrurile sunt absolut clare în textul legii și și nu pot să ducă la nici o confuzie.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Bolcaș.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Iertați-mă că am provocat această discuție, dar era absolut necesară în ceea ce privește clarificarea raporturilor noastre cu presa. Țin să vă aduc la cunoștință că articolul respectiv nu este scris de un orișicine ziarist cu mai bune sau rele intenții, ci este punctul de vedere al unui medic. Dacă un medic poate să interpreteze în acest mod o lege, vă dați seama ce harcea-parcea ar face din ea un jurist în interpretare. Și atunci este normal să precizăm, pentru că, practic, prin intermediul acestui ziar, opinia publică ne-o cere.

Este răspunsul nostru ferm, poziția noastră fermă, corectă și deschisă. De aceea, vă solicit să votați textul cu această precizare care, chiar dacă se regăsește în intenția inițiatorului, nu a fost făcută la momentul potrivit și la timpul potrivit. Or, ăsta este un lucru esențial și într-o lege și în dragoste.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Mircea Ifrim:

De fapt, adevărul absolut este numai Dumnezeu, în religia creștină. În rest, totul e relativ și există argumente valide de ambele părți.

După părerea mea, mă rog, veți hotărî dumneavoastră, poate la lit.l) din pct.1, deci, pct.1 lit.l) să zicem "prin cuplu reproductiv asistat medical se înțelege cuplul heterosexual care beneficiază...", deși e foarte corect că în toată legislația românească lucrurile sunt clare, dar putem să facem o precizare în plus. Veți decide!

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi, începem dezbaterile generale. Dacă dorește cineva să participe, deși, în mare măsură, dezbaterile generale s-au epuizat prin aceste comentarii, bănuiesc. Totuși, dacă cineva dorește să se mai înscrie la dezbateri generale. Nu este cazul.

Începem dezbaterea pe articole.

La art.1 nu sunt amendamente. Vă propun, acolo unde nu avem amendamente, votul din final să acopere întregul text al legii, pentru a discuta numai textele unde apar aceste amendamente. Așa că vom trece direct la art.3. Vă rog să vedeți în raport amendamentele propuse de comisie pentru lit.g), k), l) și s).

Dacă sunt observații. O chestiune specială, și aici vă rog să vă pronunțați în legătură cu propunerea președintelui comisiei ca la lit.l) să se adauge după "cuplu", "heterosexual" pentru a preciza ceea ce înțeleg că este oricum sensul legii.

Supun votului dumneavoastră această propunere din partea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 7 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi, această propunere a fost acceptată.

Supun acum votului dumneavoastră art.3, cu amendamentele propuse de către comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.8, există o modificare propusă de comisie. Dacă sunt observații. Nu sunt. Aveți un punct de vedere, vă rog, doamna deputat!

 
   

Doamna Gabriela Crețu:

Stimați colegi, o prevedere legală se formulează pentru cazul general, iar dacă există excepții, acestea se prevăd explicit, după cazul general. În cazul nostru, alineatul propus de către comisie este "...femeile gravide care au capacitatea de consimțământ..."

Stimați colegi, vreau să vă precizez că femeile, și cele gravide, și celelalte, în genere, în general au capacitate de consimțământ. Drept urmare, avem o tautologie sau un truism.

Ca urmare, trebuie reformulat acolo "...femeile gravide au dreptul la întrerupere voluntară a sarcinii în condiții de siguranță." După care, dacă avem excepții, excepții pot fi cele care încă nu au, dacă există așa ceva, să zicem, se putea face o referire la minore, eventual, sau cele care au pierdut capacitatea de consimțământ, eu știu, boli psihice și așa mai departe. Este neacceptabilă prima formulare.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc foarte mult.

Domnul deputat Bolcaș. E o chestiune juridică. Să-l lăsăm pe domnul Bolcaș.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Eu nu contest că femeile au o capacitate foarte frumoasă de consimțământ, deși mi s-a întâmplat mai rar în viață. Dar aici este vorba de un termen juridic, e vorba de capacitatea juridică care se dobândește la o anumită vârstă și în anumite condiții, prevăzute deocamdată de Decretul 31 și, în viitor, de Codul civil.

Nu pot să fiu de acord cu distinsul meu coleg, să spun în loc de "capacitate de consimțământ", "discernământ", nu pentru că m-aș îndoi că femeile își pot pierde discernământul în anumite situații, dar sunt două noțiuni juridice distincte.

Din punct de vedere juridic și nu din punct de vedere masculin, textul este exact.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Da. Domnul secretar de stat. Imediat! Pe aceeași chestiune.

 
   

Domnul Szekely Ervin:

Trebuie să confirm pe domnul deputat Bolcaș și să spun că, capacitatea de consimțământ nu se prezumă în mod natural, așa că legea se referă la o ipoteză când femeile gravide au capacitatea de consimțământ și cred că textul este bine așa cum este.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Da. De acord cu ministerul. Da, doamna deputat. Aveți cuvântul!

 
   

Doamna Gabriela Crețu:

Stimați colegi, mă iertați. Articolul se referă la avortul voluntar. Ca urmare, aș dori să citiți mai departe. "...în situații speciale, precum interdicție judecătorească sau incapacitatea gravidei de a-și exprima voința, vor decide alții", scrie articolul.

Deci, repet, ceea ce se propune este un amendament, adăugarea unui alineat la acel articol care prevede dreptul de avort voluntar.

Stimați colegi, vă rog să comparați textul inițial și textul propus. El este propus pentru înlocuire la articolul inițial care zicea că adolescentele și tinerele care au capacitate de consimțământ au dreptul la întrerupere voluntară de sarcină. Deci, legiuitorul inițial propunea ca minorele - bănuiesc adolescentele și tinerele se referă la minore, pentru că altfel este un termen juridic inexistent, nu știu ce poate să însemne adolescentele și tinerele, dar dacă se referea la minore, atunci spunea: minorele care sunt gravide și vor să avorteze, au acest drept. Ăsta era textul inițial. Conform adăugirilor care s-au făcut, a reieșit că cineva poate să facă avort voluntar și fără a-și exprima voința, în lipsă, când este acordul părinților obligatoriu, al tutorilor legali sau al unei comisii medicale.

Dacă e vorba de avort medical, e altceva. Avortul medical trebuie luat...în situația în care, poftim, e leșinată persoana, am înțeles care era situația. Dar atunci e avort medical. Nu poate să fie avort la cerere, voluntar, că despre asta era vorba în textul inițial care se cerea amendat.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Aveți cuvântul, domnule președinte.

 
   

Domnul Mircea Ifrim:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Noi considerăm că este corect să lăsăm cuvântul "consimțământ", așa după cum spunea și distinsul nostru coleg, domnul Bolcaș, și domnul ministru Szekely, întrucât partea a doua se referă la situații speciale. De pildă, o femeie, la un moment dat, cu o metroragie cataclismică, ea nu poate ca să-și dea un consimțământ, fiind în incapacitate de exprimare. De asemenea, am avut discuții foarte serioase în comisie privind obligativitatea ca să-și dea părinții consimțământul. Or, există situații în care am avut cazuri de sinucidere pentru asemenea lucruri.

Deci, comisia vă roagă să votați textul în forma propusă de comisie.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Doamna deputat, sunteți de acord să supun votului propunerea...

Vă rog, doamna deputat.

 
   

Doamna Gabriela Crețu:

Pot să nu fac obiecții de conținut, dar am voie să fac obiecții de formulare logică. Este exclus ca să existe avort voluntar în cazul unei persoane care nu-și poate exercita voința. Atunci, înseamnă că este avortul medical care e decis de o comisie.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vorbiți în ambele microfoane ca să vă poată auzi toți colegii.

 
   

Doamna Gabriela Crețu:

Deci, noi avem acolo o problemă de formulare logică. De vreme ce reglementăm o situație specială, a avortului voluntar, este exclus să existe acord voluntar involuntar. Că, dacă cineva nu poate să-și exprime voința, da? nu poate să facă avort voluntar. Eventual, medicii pot decide în comisie că este cazul să i se facă un avort medical ca să-i salveze viața. Dar, nu putem să precizăm într-o lege că cineva își dă involuntar acordul să facă ceva voluntar. Este o chestie de formulare, dacă doriți, logică.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Brânzan.

 
   

Domnul Ovidiu Brînzan:

Vreau doar să atrag atenția distinsei mele colege că nu discutăm despre capacitatea femeii de a-și manifesta dorința în privința întreruperii sarcinii. În România, și până acum, o femeie în stare de conștiență și cu discernământul păstrat putea să apeleze la avort.

Noutatea pe care legea o aduce este obligativitatea consilierii. Și, normal, că noi precizăm aici la cine se referă această obligativitate a consilierii înainte de avort. Deci, nici o femeie nu are dreptul să facă un avort fără să fie consiliată, din motivele pe care le arată expunerea de motive și legea. Probabil că de aici apare o neînțelegere de termeni.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Bolcaș.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă rog să mă credeți, îmi face plăcere insistența doamnei doctor în a găsi acuratețea unui text dintr-o lege, dar aici este o îmbinare între o terminologie juridică și una medicală. Și s-ar părea că jocul dublu a creat o stare de confuzie, nu feminină, ci legislativă. Adică, avortul voluntar este atunci când cineva vrea, își manifestă voința. Dar trebuie să mai existe și "putirință", adică această voință să fie primită juridic, ca având o capacitate de a și-o exprima. Asta este tot. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog, domnule deputat Paveliu.

 
   

Domnul Sorin Marian Paveliu:

În primul rând, o precizare pentru doamna deputat. Într-adevăr, formularea este nefericită. Noi, la comisie am lăsat-o, uitându-ne numai la textul care se propunea a fi schimbat, fără să vedem și sensul pe care l-a semnalat. Și, de aceea, cred că cea mai bună formulare ar trebui să fie: "Femeile gravide care au capacitatea de a-și exprima consimțământul", ceea ce este parcă un pic altceva, ideea fiind că orice pacient, în clipa în care este supus unui act medical, trebuie să-și exprime consimțământul verbal sau scris.

Pe de altă parte, există și situații, eu am avut nefericita ocazie să particip la o asemenea situație, în care se impune a se efectua o asemenea manevră, fără ca pacienta sau - în sfârșit - persoana gravidă să-și poată da consimțământul. Concret, era vorba despre o pacientă care a căzut cu un balcon, a făcut o fractură cerebrală ..., în sfârșit. Deci, există și asemenea situații cum este menționat în partea a doua.

Deci, eu propun înlocuirea "au capacitate de consimțământ" cu "au capacitatea de a-și da consimțământul", "au capacitatea de a-și exprima consimțământul".

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Comisia este de acord.

Doamna deputat Crețu, sunteți de acord cu această modificare?

Domnul deputat Marton Arpad.

 
   

Domnul Marton Arpad Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Capacitatea de consimțământ este un termen consacrat, da? și așa se cheamă în terminologia juridică "capacitatea de consimțământ", și nu "capacitatea de a-și da consimțământul". Putem să o înlocuim, dar atunci poate rescriem întregul Cod civil, Cod penal și toate celelalte.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog, domnule președinte Ifrim.

 
   

Domnul Mircea Ifrim:

Întrucat așa cum se spunea mai înainte, este o îmbinare între limbajul medical și limbajul juridic, comisia opinează pentru a spune "a-și exprima consimțământul", pentru a fi foarte clari.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Deci, acesta este punctul de vedere al comisiei.

Înțeleg că nu sunt obiecții la această soluție de compromis.

Atunci, supun votului dumneavoastră art.8, cu această modificare.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu majoritate de voturi, modificarea art.8 a fost acceptată în sensul precizat anterior.

Art.10. Sunt unele modificări propuse de comisie.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art.10 în ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.4 din raport: modificări la art.13.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art.13 în formularea propusă de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.19. Sunt mai multe propuneri formulate de către comisie, dar care în esență se bazează pe faptul că primul alineat este eliminat.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art.19 în noua formulare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, art.19 a fost aprobat.

Art.21. Dacă sunt observații? (Discuții la masa prezidiului.)

Amendamentele le discutăm după aceea. A, da, iertați-mă, aveți dreptate, trebuie să reintroducem la ...

Deci, un amendament respins pentru art.19. Rog colegii să urmărească.

 
   

Domnul Sorin Marian Paveliu:

Stimați colegi,

Articolul pe care vreau acum să vi-l supun atenției se referă la confidențialitatea donatorului.

În general, confidențialitatea în sistemul sanitar, în momentul de față, este puțin apreciată, și asta este o problemă care trebuie schimbată.

De asemenea, evident că în acest subiect extrem de delicat, al donării în cazul reproducerii asistate, trebuie să fie asigurată confidențialitatea. Eu am exprimat un punct de vedere divergent față de colegi, în sensul că nu sprijin o confidențialitate absolută. Altfel spus, nu sunt de acord ca odată ce s-a produs donarea, donatorul să nu mai poată fi niciodată descoperit.

Am să vă dau un exemplu, pentru a înțelege de ce este totuși necesar ca să existe undeva o evidență, chiar dacă ea este secretă, dar care într-un caz extrem să poată fi dezvăluită. Există în literatura de specialitate un exemplu care a făcut vogă la un anumit moment dat, acum vreo zece ani, un medic care se ocupa de fertilizarea in vitro a fost descoperit că a donat, practic, cât timp s-a ocupat de această meserie, numai sperma lui. Și au descoperit femeile când s-au întâlnit cu copiii la o reuniune, că toți copiii semănau între ei, și în felul acesta s-a descoperit faptul că exista un singur donator.

De asemenea, să ne uităm la situația care s-a petrecut în România, acum două săptămâni, acest caz care a fost intens mediatizat, al comerțului din acest domeniu. Imaginați-vă că în clipa în care s-ar fi dus procurorul să investigheze în ce condiții s-a desfășurat această donare, medicul ar putea să invoce, și să spună: Dom'ne, eu nu pot să-ți dau dumitale nici un fel de relații asupra persoanelor care au donat, contra bani, material biologic, datorită faptului că mă protejează legea, și eu nu pot să dezvălui nici un fel de condiții.

Problema este că oamenii trebuie să fie înscriși într-un registru, în acest fel să fie evitată donarea contra bani și donarea repetată, având ca obiect obținerea de foloase materiale. De aceea, am propus ca donatorii să fie înscriși într-un registru unic, al donatorilor de gameți, pentru fertilizarea in vitro, și medicul să aibă obligația de a menționa în actele medico-legale suficiente elemente care să poată permite identificarea donatorului atunci când este cazul. Și, mă refer exclusiv la situații juridice extreme, în conformitate cu prevederile prezentei legi, care prevede confidențialitatea în mod normal, sau în urma unei sentințe definitive judecătorești.

De aceea, vă rog să acceptați acest amendament și să luați în considerare totul dintr-o perspectivă strict juridică. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Punctul de vedere al comisiei.

 
   

Domnul Mircea Ifrim:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Cu toată considerația pentru opinia colegului meu, noi am avut lungi discuții pe această temă: tema confidențialității absolute sau a lăsării unei portițe.

Sigur, există argumente, cum spuneam, pentru orice. Dar, așa după cum se procedează în majoritatea statelor, așa după cum au concluzionat specialiștii, întrucât această lege s-a făcut cu concursul specialiștilor, s-a hotărât să fie, așa cum este și în alte țări, confidențialitate absolută.

Aș dori să spun că și Ministerul Sănătății a propus un articol în acest sens, însă, în final a fost de acord cu confidențialitatea absolută. Vom vedea, experiența mondială arată că această confidențialitate este necesară. În comisie, chiar unul dintre colegi a făcut un joc de cuvinte și a spus: Dacă va ști că este cu spermă de la Bill Gates, ce se va întâmpla cu părinții și copiii?

Deci, menținem punctul de vedere al comisiei și al Ministerului Sănătății, pentru confidențialitate absolută.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog, domnule deputat Paveliu.

 
   

Domnul Sorin Marian Paveliu:

Vreau să spun că specialiștii care au fost consultați au exprimat până la urmă un punct de vedere subiectiv. Ei sunt practicieni în acest domeniu și, bineînțeles, că sprijină punctul de vedere care le convine cel mai mult.

Am să încerc să vă mai dau un contra exemplu, tot o situație din practică. Este vorba despre o situație în care o femeie albă a născut un copil negru, și ea știa că donarea s-a făcut de la o persoană de sex masculin alb.

În condițiile astea, nici măcar nu poți să demonstrezi culpa respectivă, unde s-a făcut greșeala, pentru că medicul respectiv va invoca: "Dom'ne, este protejată. În clipa în care s-a făcut donarea, din punctul meu de vedere pacientul a dispărut din evidențe. Persoana care a făcut donarea nu mai există, din punct de vedere juridic".

Cred că asupra acestei confidențialități extreme nu ar trebui să acceptăm în forma propusă în proiectul de lege.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Ați ascultat cele două puncte de vedere: unul care solicită o confidențialitate maximă, celălalt care consideră că introducerea unui registru de date ar putea să evite anumite riscuri în timp.

Soluția este, fără îndoială, să supun votului dumneavoastră amendamentul domnului deputat, cu precizarea că acest amendament a fost respins de către comisie. Urmează, însă, ca plenul să decidă.

Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului deputat.

Cine este pentru? Vă rog să numărați.

 
   

114 voturi pentru.

Împotrivă? Vă rog să numărați.

 
   

111 voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog să numărați. 19 abțineri.

Rezultatul votului este următorul: 114 voturi pentru, 111 voturi împotrivă și 19 abțineri.

În aceste condiții, amendamentul nu a fost acceptat.

Trecem la art.21. (Discuții la masa prezidiului.)

Stimați colegi,

La art.21, comisia a propus un amendament, și sunt mai multe propuneri de reformulare, de eliminare de litere.

Dacă sunt observații la art.21?

Vă rog să observați că la art.21 avem și un amendament care este pe lista ...

Vă rog, domnule deputat Paveliu.

 
   

Domnul Sorin Marian Paveliu:

Să-mi fie iertată lipsa de experiență în procedura parlamentară, dar aș vrea să înțeleg. Deci, 114 voturi pentru, 111 voturi împotrivă, 19 abțineri și ați concluzionat că amendamentul a fost respins?

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Da.

 
   

Domnul Sorin Marian Paveliu:

Pentru că nu este jumătate plus unu din numărul celor prezenți sau de ce?

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Pentru că aceasta este procedura. Abținerile nu sunt contabilizate la voturile pentru, și dacă veți adăuga 114 cu 111 și cu 19, împărțiți la 2, și o să vedeți după aceea că nu s-a obținut jumătate plus unu din voturi.

 
   

Domnul Sorin Marian Paveliu:

Da, mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Aceasta este una din regulile de procedură. Nu este nici un fel de problemă. Repet, din punctul meu de vedere, soluția este cea dictată de plen, într-un sens sau într-altul.

Stimați colegi,

Suntem deci la art.21, dar la art.21, înainte de a pune în discuție formularea comisiei, aș vrea să pun întâi în discuție amendamentul respins la art.21, lit.d).

Deci, comisia își menține punctul de vedere? Domnule președinte?

Deci, în legătură cu art.21, cu amendamentul care se propune a fi respins.

Doamna deputat Ardelean, vă rog, vreți să interveniți.

 
   

Doamna Cornelia Ardelean:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vin cu propunerea de a mai supune o dată la vot, cu mențiunea dumneavoastră, că poate nu au fost atenți la ceea ce doream să votăm. Și vin cu încă un argument, chiar dacă am depășit faza de discuții, să punem și problema de sănătate.

Deci nu se poate ca această confidențialitate absolută să protejeze tatăl, în situațiile în care sunt probleme de sănătate ulterioare ale copilului, ca acesta să nu poată fi identificat.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Doamna deputat, eu v-am înțeles foarte mult pentru această propunere, dar am totuși o rugăminte: să respectăm regulile în Parlament. Deci, avem lideri de grupuri, avem niște proceduri, care sunt clar stabilite, vă rog să le respectăm totuși.

În ceea ce privește art.21 lit.d), Ministerul Sănătății propune o reformulare la lit.d), iar comisia consideră că precizările respective sunt deja cuprinse în text.

Supun votului dumneavoastră totuși această propunere, care nici ministerul nu o mai susține. Totuși, pentru o bună regulă, supun acest amendament votului din plen.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 1 vot pentru.

Insuficient pentru adoptare.

Ne întoarcem la art.21 în formularea comisiei cu propunerile comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi, art.21 a fost aprobat.

La art.22, o propunere din partea Ministerului Sănătății.

Mențineți această propunere? Nu.

Pentru bună regulă, supun votului totuși acest amendament pentru care se propune respingerea de către comisie.

Cine este pentru? Nici un vot pentru.

Nu are rost să numărăm mai departe. Amendamentul este respins de către plen.

Ne întoarcem la art.22, așa cum este modificat sau pentru felul în care este amendat de către comisie.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră acest articol.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.23 sunt câteva modificări propuse.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art.23 în noua formulare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.25 în formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.27. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Îl supun votului dumneavoastră cu amendamentele comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.28, partea introductivă și lit.a).

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.29. Propunerea cu amendamentele comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, art.29 a fost aprobat.

La art.32, Ministerul Sănătății are o propunere.

O mențineți? Nu.

Da, vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

După art.32, da.

Ministerul Sănătății a renunțat la susținerea acestui amendament, totuși el a fost înregistrat și îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? 10 voturi pentru.

Insuficiente pentru adoptare.

Am o rugăminte: dacă o să discutați mai puțin între dumneavoastră, atunci o să auziți ce supun votului.

Vă rog, domnule președinte.

 
   

Domnul Mircea Ifrim:

Dacă-mi permiteți, Ministerul Sănătății a renunțat la amendament, întrucât el a fost inclus, iar sancțiunile sunt mult mai bine jalonate. Comisia a lucrat împreună cu Consiliul Legislativ, a stabilit ce este infracțiune și are un gen de sancțiuni, a stabilit ceea ce ține de civil și are alt gen de sancțiuni.

Deci, acesta este motivul pentru care Ministerul Sănătății a renunțat, întrucât lucrând împreună am făcut un capitol "Sancțiuni".

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Pe această chestiune, da? Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Sorin Marian Paveliu:

Este evident că este ora 18,00 și am obosit cu toții. Amendamentul care este propus a fost introdus tocmai pentru a da valoare legii, pentru că în forma de dinainte de comisie exista o serie întreagă de activități care erau interzise. Dacă o să citiți art.14, care merge de la a) la m), n-o să vă ... decât producerea abuzivă de embrioni, lipsa de consimțământ, intermedierea înțelegerilor, manipulări genetice pe embrionări, inseminarea post-mortem, comerțul cu embrioni, donarea ilicită de embrioni, traficul cu gameți ș.a.m.d., nu aveau nici o sancțiune în lege. Deci, am să vă rog să ...

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat, iertați-mă, sunt două aspecte pe care vă rog să le observați: există un amendament din partea Ministerului Sănătății, care este la amendamente respinse; și este o formulare de amendament din partea comisiei, care vizează practic același lucru, dar în termeni oarecum diferiți.

Și esența, repet, este aceeași, dar comisia consideră că propriul său text este mai bine formulat decât textul inițial de la Ministerul Sănătății. Și, de altfel, Ministerul Sănătății a renunțat la propria sa propunere pentru a sprijini propunerea venită din partea comisiei, care a fost pusă de acord cu Consiliul Legislativ.

De acord? Da. Vă mulțumesc foarte mult.

În aceste condiții, dați-mi voie să supun votului dumneavoastră, în mod formal, repet, propunerea venită din partea Ministerului Sănătății, care însă nu mai este susținută de către minister și pentru care se propune respingerea din partea comisiei.

Totuși, cine este pentru acest amendament? Vă rog să numărați. Nici un vot pentru. Vă mulțumesc.

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră art. 32, dar cu amendamentele comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi art. 32 a fost aprobat.

Vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Marian Sorin Paveliu:

Acum am să cer ajutorul colegilor juriști, pentru că a fost adoptat acest amendament, care a introdus, pe lângă sancțiunile contravenționale, și amendă penală. A existat o sugestie - și cred că este corectă - ca acest capitol IV să se numească "Sancțiuni și pedepse".

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Punctul de vedere al Comisiei juridice, de disciplină și imunități sau al domnului deputat Bolcaș.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Nu există o distincție nici lingvistică și nici juridică clară între sancțiuni și pedepse. Titulatura ar părea de un eclectism care ne depășește. Problema este însă alta aici, și este una. Am adoptat noul Cod penal. Concepția acestui nou Cod penal care va intra în vigoare este ca toate infracțiunile să fie reglementate în corpul său, să nu mai existe infracțiuni prevăzute în legi speciale.

Așa că, dacă vom adopta ceva acum, este pus sub semnul provizoratului.

Cu privire la titlu, sunt de acord să se mențină cel din proiectul de lege.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

În ceea ce privește Codul penal și felul în care vor fi amenajate infracțiunile este o chestiune care, sigur, în viitor va fi văzută probabil nu numai pentru această lege, dar pentru multe altele.

Iar în ceea ce privește acest capitol al legii, formularea generică "Sancțiuni" acoperă în mod evident și pedepsele, până la urmă... Dar, sigur, dacă doriți să faceți o propunere formală de amendare, eu am s-o supun la vot.

Doriți să fac aceasta?

Titlul, în momentul de față este "Sancțiuni".

 
     

Domnul Lucian Augustin Bolcaș (din sală):

Orice sancțiune este o pedeapsă!

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Formularea generică "Sancțiuni".

Dar, repet, juriștii vor decide, împreună cu inițiatorii.

Care este punctul de vedere al comisiei?

 
   

Domnul Mircea Ifrim:

Mulțumesc, domnule președinte.

Nefiind jurist, dacă un distins jurist ne spune cum este bine în aceste condiții, să ne spună, și comisia va fi de acord. Nefiind jurist nu pot să mă exprim.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Distinsul nostru coleg este foarte bine intenționat și a crezut că face o distincție între sancțiuni, care ar fi contravenționale, și pedepse, care ar fi penale.

Nu există o asemenea distincție! Și contravențional și penal este vorba de sancțiuni care au diverse modalități. Iar în limba română, orice sancțiune este o pedeapsă, așa cum primim și noi pedepse de la apropiatele noastre.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog, domnule deputat.

 
   

Domnul Sorin Marian Paveliu:

N-aș vrea să se înțeleagă că mă ambiționez în câte o idee, mai ales într-un domeniu pe care-l stăpânesc, dar sugestia respectivă a fost făcută de președintele Consiliului legislativ.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Aveți cuvântul, domnule președinte.

 
   

Domnul Mircea Ifrim:

Pentru istorie, pentru că este o parte foarte importantă a legii, noi am hotărât în comisie să se facă acest lucru și domnul Paveliu și subsemnatul am avut întrevederea cu președintele Consiliului legislativ, care ne-a ajutat foarte mult.

Într-adevăr, este corect că ați sugerat acest lucru, dar dumneavoastră și juriștii de aici decideți.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Dragoș Ujeniuc:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În orice lege în care se prevăd sancțiuni cu privire la unele fapte incriminate în respectiva lege, acestea sunt trecute la Capitolul "Infracțiuni și contravenții". Așa intitulează orice lege capitolul care cuprinde sancțiunile la încălcarea care se comite. Niciodată, în nici o lege, nu o să întâlniți altfel decât titlul "Infracțiuni și contravenții".

Deci, din acest punct de vedere, domnul deputat Bolcaș are dreptate când semnalează faptul că o dată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal, toate infracțiunile vor fi încorporate în acest cod și că, deci, noi, enunțând niște infracțiuni acum, nu facem altceva decât să dăm gir aplicabilității lor, textului de lege respectiv pentru perioada din prezent, până la intrarea în vigoare a Codului penal, adică 29 iunie a.c.

Fie numai și pentru această perioadă să ne îndreptăm spre titulatura corectă, prevăzută în orice lege a acestui capitol, și anume "Infracțiuni și contravenții". Este singura titulatură sub care se discută sancțiunile.

Nu există în nici o lege, nu am întâlnit așa ceva, titlul unui capitol "Sancțiuni și pedepse" sau "Sancțiuni". Sancțiunile sunt sub titlul "Infracțiuni și contravenții".

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Domnule președinte al Comisiei juridice, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Sergiu Andon:

Mulțumesc, domnule președinte.

Neîndoielnic, punctul de vedere exprimat ultima dată de domnul deputat Dragoș Ujeniuc este corect, dar în opinia mea corect este și termenul "Sancțiuni", mai ales în perspectiva evoluției legislative evocate deja și a absorbirii tuturor infracțiunilor în Codul penal.

În ceea ce privește dilema și avizul Consiliului legislativ, opinia mea este că distincția pe care a urmărit-o președintele Consiliului legislativ prin sugestia sa este prea subtilă, prea absconsă juridic, insuficient de clară, în schimb, semantic riscăm un demipleonasm: este parțial pleonastică.

În concluzie, opinez pentru titrarea capitolului cu un singur cuvânt: "sancțiuni".

Mulțumesc.

 
   

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Putem să discutăm foarte mult. Eu vă propun să supun la vot sugestia colegului nostru, care dorea să adauge la titlul capitolului "Sancțiuni" și "pedepse".

Cine este de acord cu acest amendament, ținând seama de toate discuțiile care au avut loc.

Cine este pentru? Un vot pentru. Insuficient pentru adoptare.

Stimați colegi, vă propun ca votul final asupra acestui proiect de lege să-l dăm mâine, la ora 11,00. Este vorba de o lege organică și, de aceea, cred că este mai potrivit să procedăm în acest fel.

 
Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații:  

De asemenea, vă propun să întrerupem aici dezbaterile pentru astăzi. La ora 18,30 urmează primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului, iar de la ora 19,30 prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului.

Facem o scurtă pauză. Vă mulțumesc.

     

(După pauză, ședința a fost condusă de doamna Daniela Popa, vicepreședinte al Camerei Deputaților).

 
   

Doamna Daniela Popa:

Stimați colegi,

Vă propun să începem, chiar dacă cu două minute mai devreme, partea a doua a ședinței de astăzi, ședință consacrată răspunsurilor orale la interpelări.

 
  Florin Iordache

Dacă domnul deputat Florin Iordache de la Grupul parlamentar al P.S.D. este în sală? Vreți să vă dezvoltați interpelarea sau așteptați direct cuvântul?

Atunci are cuvântul doamna ministru al justiției, doamna Monica Macovei. Vă rog, doamna ministru. Răspunsul pentru domnul deputat Florin Iordache. Vorbiți aici la tribună, vă rog.

   

Doamna Monica Luisa Macovei (ministrul justiției):

Bună seara!

Interpelarea se referă la măsurile care urmează a fi luate de către Administrația Națională a penitenciarelor, care este o unitate aflată în subordinea Ministerului Justiției, cu privire la îmbunătățirea condițiilor de viață din penitenciare și la finanțarea sistemului penitenciar. La interpelare s-a răspuns și în scris, nu am să vă rețin cu foarte multe detalii, sunt patru pagini. Este clar că această întrebare este justificată de faptul că în prezent condițiile de detenție din penitenciare nu sunt dintre cele mai bune și datorită finanțării scăzute și datorită unor alte elemente care țin de comportamentul celor din penitenciare sau de lipsa de educație și de pregătire a celor care lucrează cu deținuții.

Ca să răspund direct cu măsurile care vor fi luate, vă informez că există un plan de acțiune pentru perioada 2005 - 2008, al Ministerului Justiției, împreună cu Administrația Națională a Penitenciarelor, cu obiective concrete pe care dorim să le realizăm pentru a obține în final îmbunătățirea vieții celor din penitenciare.

Măsurile vizează mai multe aspecte. În primul rând, îmbunătățirea cadrului normativ necesar pentru a pune în aplicare statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, elaborarea de legislație secundară pentru a se aplica Legea privind executarea pedepselor, care a fost adoptată. Apoi măsuri care privesc condițiile și materialele necesare deținuților, în vederea exercitării dreptului la apărare și corespondență, evident, măsuri care privesc îmbunătățirea vieții lor sub aspect material, sub aspect referitor la hrană, la condiții de recreație, la condiții de lectură, deci toate acele elemente care alcătuiesc și trebuie să alcătuiască viața privată a deținuților.

De asemenea, administrația națională a penitenciarelor are în vedere și alte obiective care sunt incluse într-un program Phare 2003 - 2005, numit "Asistență pentru consolidarea activităților din sistemul penitenciar românesc". Acesta este derulat în colaborare cu administrația penitenciară din Spania.

se are în vedere construirea a patru noi penitenciare, cu o capacitate de 1000 de locuri fiecare, ceea ce, evident, va determina scăderea gradului de aglomerare în penitenciarele astăzi existente și, implicit, îmbunătățirea vieții deținuților.

Strategia pe 2005 - 2008, referitoare la viața în penitenciar și deci la reformarea sistemului penitenciar este o parte componentă - și lucrăm la ea acum - din strategia de reformă judiciară pe care trebuie să o prezentăm Comisiei europene ca o parte, ca o clauză de salvgardare, până la sfârșitul lunii martie 2005.

Există grupe de lucru la minister, împreună cu Administrația Națională a Penitenciarelor, care lucrează la această strategie.

Am să mă opresc aici și dacă aveți întrebări concrete, pe anumite chestiuni, vă răspund. După cum am spus, am răspuns la interpelare în scris, destul de amănunțit.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Domnule deputat, conform Regulamentului, aveți dreptul la două minute, vă rog.

 
   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Stimați colegi,

Doamna ministru,

Mulțumesc pentru răspunsul detaliat. Întrebarea mea viza, pentru că știm foarte clar, am fost criticați în dese rânduri că în penitenciare la această dată condițiile nu sunt cele satisfăcătoare. Mă bucură faptul că în strategia de guvernare o prioritate o au aceste măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor din penitenciar. Și ținând cont că doamna ministru a prezentat un răspuns detaliat, în răspunsul scris sunt date referiri mai multe.

Mulțumesc mult pentru răspuns.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

 
  Marian Sorin Paveliu

Domnul deputat Marian Sorin Paveliu, de la Grupul parlamentar al P.N.L. este în sală? Da. Răspunde domnul secretar de stat Ervin Zoltan Szekely de la Ministerul Sănătății. Vă rog, domnule secretar de stat.

   

Domnul Szekely Ervin-Zoltan (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Referitor la întrebarea formulată de domnul deputat Sorin Paveliu, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 2A din 2005 privind menținerea cadrului juridic ce reglementează înființarea centrelor de referință de diagnostic imagistic vă comunicăm următoarele.

1. Ministerul Sănătății a analizat cadrul juridic care a permis înființarea centrelor de referință de diagnostic imagistic. Ministerul Sănătății va iniția demersurile prin care actele normative ce ofereau avantaje financiare acestor tipuri de unități sanitare să fie anulate, în condițiile în care acestea se constituie în discriminări față de celelalte componente ale sistemului sanitar, prin sumele disproporționate alocate.

În acest an, prin măsurile adoptate, suma fixă negociată pentru aceste unități va fi drastic redusă, față de anii anteriori, având în vedere atât restricțiile financiare curente, cât și dezechilibrul generat de furnizarea de servicii paraclinice generale în zonele în care acestea funcționează: București, Arad, Hunedoara, Constanța.

2. Documentul prin care s-au acordat garanții cu privire la contractarea de servicii pe termen lung centrelor de referință de diagnostic imagistic a fost semnat de reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Familiei, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ai S.C. Euromedic Internațional S.A. Documentul s-a prezentat prin anexă.

3. Având în vedere faptul că Ministerul Sănătății nu a încheiat analiza documentelor aflate la baza acestei relații contractuale, nu a stabilit eventualele daune aduse Fondului Unic de Asigurări de Sănătate și nu a identificat persoanele ce pot fi acuzate de corupție instituționalizată până în prezent, nu a sesizat organele de anchetă penală.

4. În scopul limitării efectelor negative generate de alocarea disproporționată a resurselor financiare pentru aceste unități Ministerul Sănătății a dispus încheierea de contracte de prestări servicii pe indicatori și tarife cu centrele de referință de diagnostic imagistic, prețul serviciilor prestate fiind calculat la 1,7 ori valoarea prețului pentru tarifele practicate în celelalte instituții sanitare.

S-a menținut sistemul de finanțare pe sumă fixă negociată corelată, pe indicatori și tarife, condiționat de îndeplinirea fermă a următoarelor cerințe: dotarea unităților cu aparatură de înaltă performanță, funcționarea neîntreruptă a aparaturii, prestarea de servicii în folosul asiguraților 24 de ore din 24, în tot cursul săptămânii.

Cu stimă, semnează ministrul sănătății, profesor doctor Mircea Cinteză.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Poftiți, vă rog.

 
   

Domnul Marian Sorin Paveliu:

Domnule secretar de stat,

Stimați colegi,

Acest act pe care l-am solicitat, în opinia mea este un act cu totul și cu totul particular, este vorba de o convenție care pe ici, pe colo este denumită contract, încheiată între Casa Națională de Asigurări și o firmă privată care la momentul semnării nu oferea nici un fel de prestări servicii medicale și care se bazează pe un memorandum semnat anterior acestei convenții, în care se prevede în mare faptul că Ministerul Sănătății va închiria acestei firme un număr de spații în spitale și policlinici, fără licitație. De asemenea, că Ministerul Sănătății se obligă să facă rost de pacienți pentru acești furnizori de servicii, că acest contract se va încheia pe un număr de 5 ani de zile, eventual cu dreptul de prelungire până la 10 ani. Acestea sunt elemente pe care eu le-am extras dintr-un raport al Curții de Conturi prezentat Comisiei pentru sănătate.

În fapt, la data respectivă, în 2002, Casa Națională de Asigurări, prin președintele său, nu avea dreptul să încheie nici un fel de astfel de convenții-contract, conform legii nu avea dreptul decât să încheie convenții cu furnizori de servicii, în limita legii. Iar acest act este, din punctul meu de vedere, un abuz în serviciu, care, pe lângă ceea ce a făcut pozitiv pentru pacienții care au putut să folosească serviciile acestei firme, a făcut și foarte mult rău, respectiv sumele de 3 milioane de dolari pentru fiecare centru medical euromedic, atât cât era prevăzut în fiecare contract, au fost luate dintr-o sumă acordată ambulatoriului de specialitate, care a dus la micșorarea sumelor alocate pentru medici și pentru alte servicii care se alimentau din acest buget.

În opinia mea cred că acest abuz în serviciu trebuie semnalat Parchetului. De altfel, se și află pe acest contract, în numele ministerului este o semnătură neidentificată, cel puțin așa am văzut pe materialul care mi-a fost dat ca răspuns, și ministrul Daniela Bartoș, la acea vreme, a infirmat că ar fi semnat, or, nici o altă persoană nu ar fi avut dreptul să semneze în numele domniei sale fără un mandat expres, care în mod clar nu există.

De asemenea, decizia domnului ministru Cinteză de a plăti serviciile acestei firme cu 70% mai mult decât cele ale firmelor similare, și vorbim de aceleași servicii, cred că trebuie semnalată, și voi face acest lucru, Consiliului concurenței, pentru că este vorba de o încălcare a ceea ce înseamnă concurența echitabilă, loială.

Vă mulțumesc frumos.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule secretar de stat, replică, nu este cazul.

Mulțumesc mult.

Tot pentru domnul deputat Marian Sorin Paveliu, domnul Miron Dumitru, secretar de stat de la Ministerul Educației și Cercetării. Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

 
   

Domnul Dumitru Miron (secretar de stat, Ministerul Educației și Cercetării):

Doamnelor și domnilor,

Interpelarea se referă la modul de desfășurare a concursurilor didactice pentru posturile de conferențiar și profesor și cu speță punctuală la aplicarea sau non-aplicarea unor ordine ale ministrului învățământului, nr. 4822 și 4823.

Vreau să fac precizarea că schimbarea regulilor jocului, în timpul desfășurării acestuia, nu face parte din filosofia managerială de la nivelul echipei de conducere a ministerului și nu face nici bine.

În al doilea rând, problema concursurilor didactice și cea a doctoratelor ridică de mai multă vreme probleme și trebuie puse pe baze sustenabile autentice și de durată. O mare parte din răspunsul la această interpelare se găsește în mod autentic chiar în maniera comprehensivă în care interpelarea a fost formulată, deci multe din răspunsuri sunt cuprinse acolo, dar aș vrea să punctez următoarele: Ordinele ministrului nr. 4822 și 4823 din ianuarie 2004 nu au produs efecte juridice, ci doar au complicat un pic și au accentuat entropia din sistem, datorită faptului că ele nu pot să producă efecte retroactiv. Concursurile profesionale aflate în derulate demaraseră înainte de edictarea acestor ordine, pentru că potrivit legii, cum cunoașteți dumneavoastră foarte bine, concursurile de promovare trebuie să se deruleze în termen de 45 de zile de la începerea anului universitar, respectiv a semestrului.

Deci, dosarele de concurs care sunt în faza lor finală și sunt în drum spre Comisia națională de titluri au debutat și am luat toate măsurile pentru ca ele să se finalizeze conform reglementărilor în vigoare la data demarării concursurilor, chiar printr-o notă, adresă emisă de către domnul director general Ioan Ianoș, în exercițiu.

La momentul ianuarie se aducea la cunoștința tuturor universităților că se desfășoară concursurile strict în conformitate cu reglementările în vigoare la demararea lor.

Concursurile aferente semestrului II vor urma, de asemenea, procedura care este în vigoare.

Și, în încheiere, aș vrea să spun că, răspunzând punctual, poziția noastră, pentru că unul dintre elemente era: "Vă rugăm să precizați poziția dumneavoastră personală cu privire la păstrarea acestor reglementări...". Domnul ministru mă mandatează să formulez următorul răspuns, și anume că lucrăm la un pachet congruent și clar de reglementări cu privire la concursurile profesionale de promovare, vom remite zilele acestea spre toate universitățile și spre toți actorii care desenează tabloul educațional un pachet de reglementări în această speță, cuprinzând inclusiv acele ordine, pentru a se emite puncte de vedere cu privire la ele și, în baza acestor colectări de puncte de vedere, se va elabora, printr-un ordin al ministrului care să aibă o armonie internă mai clară, un set de norme care să actualizeze și să atenueze incongruențele legislative și aplicabil de la începutul următorului an universitar.

Practic, răspunsul în integralitatea lui se va îndrepta spre dumneavoastră în forma scrisă. La acea formă scrisă vom anexa și celelalte elemente care sunt cuprinse în interpelare, respectiv procesul-verbal al Consiliului național de acreditare, cu privire la regulamente. Deci, răspunsul scris la interpelare va fi mai cuprinzător, mai exact și mai conform cu întrebările puse.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

 
   

Domnul Marian Sorin Paveliu:

În primul rând, vreau să fac o precizare. Nu este vorba de o interpelare, este vorba de o întrebare.

În al doilea rând, vreau să fac o a doua precizare. Rolul acestei întrebări era de a atrage atenția ministrului educației și cercetării că până în prezent, de la apariția Legii învățământului, în 1995, și a Legii privind statutul personalului didactic din 1997 ne-am aflat într-un vid legislativ, iar cele două ordine pe care le-ați menționat au fost emise, îmi place să spun, și sub presiunea pe care o fac de vreun an și jumătate asupra Ministerului Educației.

Pe fond, problema este că toate promovările pentru posturile de conferențiar și profesor universitar, în opinia mea, se fac prin încălcarea legii. Inclusiv în acest ultim examen care se derulează, în sensul că Ministerul Educației și Cercetării nu a emis niște criterii de evaluare a dosarelor de conferențiari și profesori. În așa fel încât, în momentul în care dosarele au plecat de la universități cu concursul încheiat, ajung la minister, unde se apreciază într-un mod subiectiv, după cum vrea fiecare membru al comisiei.

Și eu, în felul acesta, încerc să-i atrag, și pe această cale, atenția domnului ministru că CNADTC-ul, Comisia Superioară de Evaluare a Titlurilor, a refuzat cu obstinație de a emite aceste standarde, criterii, prevăzute în lege și tare mi-e frică că o să opună rezistență și în viitor, pentru că, în felul acesta, lucrurile devin mult mai clare și mai puțin subiective.

Sper din toată inima ca domnul ministru să aibă fermitatea de a se opune acestui curent, de a lăsa totul la ordinea subiectivă.

Vă rog?

 
     

Domnul Lucian Augustin Bolcaș (din sală):

Vedeți vreun ministru aici?

 
   

Domnul Marin Sorin Paveliu:

Eu mă adresez ministrului. Aveți dreptate și să știți că subscriu la punctul dumneavoastră de vedere, legea prevede că unde spunem ministru trebuie să fie ministru și... asta este.

Vă mulțumesc frumos.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Mai răspundeți acum, domnule secretar de stat, aveți replică? Nu mai dați replică. Bun.

Mai sunt doi domni deputați care așteaptă răspuns la întrebări, este vorba de domnul Florin Iordache, de la Grupul parlamentar al PSD (din păcate, domnul secretar de stat Istvan Jakab, de la Ministerul Finanțelor Publice, nu este prezent), și domnul deputat Mircia Giurgiu, așteaptă un răspuns din partea doamnei ministru Mona Muscă, care am înțeles că este pe drum, trebuie să sosească la Cameră.

 
Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului de către deputații:  

Și, cu voia dumneavoastră, aș începe al doilea tronson al acestei ședințe, este vorba de prezentarea interpelărilor pe scurt.

  Lucian Augustin Bolcaș Îi dau cuvântul domnului Lucian Augustin Bolcaș, de la Grupul parlamentar al PRM. Vă rog, domnule deputat.
   

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Înțeleg să fixez numai obiectul interpelării, care este adresată domnului prim-ministru Călin Popescu Tăriceanu și are drept conținut sfidarea de către membrii cabinetului guvernamental a dispozițiilor constituționale și a Parlamentului României. O voi dezvolta în prezența domnului prim-ministru, o predau la secretariat.

 
   

Doamna Daniela Popa:

E în regulă, mulțumesc mult.

Domnul deputat Anghel Stanciu? Nu este prezent în sală.

 
  Pantelimon Manta

Domnul deputat Pantelimon Manta.

   

Domnul Pantelimon Manta:

Doamnă președintă,

Stimați colegi,

Interpelarea mea se adresează actualului președinte Enache Jiru, al C.E.C.-ului, și privește o fraudă descoperită în urmă cu aproape doi ani de zile la C.E.C. Novaci. Gestinara, funcționara de la ghișeul C.E.C.-ului a fost arestată, este trimisă în judecată, problema spinoasă are în vedere faptul că C.E.C.-ul refuză să-i despăgubească pe cei care au depus bani la C.E.C., pretextând că acest lucru trebuie rezolvat de fiecare cetățean în parte, prin dosarul penal, recte, practic, prin acordarea unor despăgubiri de către infractoarea funcționară.

Evident că un asemenea punct de vedere nu are nici logică juridică, n-are nici logică morală. Și spun logică juridică, pentru că C.E.C.-ul, comitentul, trebuie să răspundă pentru prepusul, pentru funcționarul său și, ca atare, trebuie să despăgubească cetățenii de bună credință care au depus bani la C.E.C., urmând ca unitatea C.E.C. să recupereze eventual, dacă mai are ce, aproape cele 12 miliarde care au fost sustrase de funcționara sa.

Doresc să se prezinte președintele C.E.C., a fost și acolo, a promis cetățenilor acest lucru; a fost și fostul prim-ministru Adrian Năstase acolo. S-a vrut chiar o ușoară răzmeriță, și la nivel de județ, toată lumea a promis, dar problema rămâne în continuare nerezolvată. Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule deputat.

 
  Petru Călian

Domnul deputat Petru Călian.

   

Domnul Petru Călian:

Doamnă președintă,

Stimați colegi,

Mă numesc Petru Călian și aș avea două interpelări.

Prima este adresată domnului ministru Codruț Sereș, obiectul constând în intenția Autorității Naționale de Reglementare a Gazelor Naturale București privind constituirea abonamentelor la gazele naturale pentru persoanele fizice. În această situație, persoanele fizice urmează să plătească practic în avans, pe un trimestru sau pe un semestru, gazele naturale neconsumate (fiind vorba, așa cum am spus, de o plată în avans).

O a doua interpelare este adresată doamnei ministru Sulfina Barbu și, de asemenea, domnului ministru Teodor Atanasiu. Interpelarea constă în probleme legate de poluarea fonică și de impactul negativ al acesteia asupra comunității unei comune din județul Cluj, este vorba de comuna Luna. Și, de asemenea, de localitatea Călărași Gară, comuna Cășeiu, județul Cluj.

Avem, din fericire, într-un fel, în comuna Luna, un aeroport militar, de unde decolează și unde aterizează o serie de avioane, în special MIG-uri, care produc un zgomot fantastic, poluează enorm de mult și cetățenii au ajuns în pragul disperării.

Vă mulțumesc și am să depun aceste interpelări secretariatului.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule deputat Petru Călian.

 
  Anghel Stanciu

Domnul deputat Anghel Stanciu, care n-a depus interpelarea în scris. Vă rog să luați cuvântul.

   

Domnul Anghel Stanciu:

Mulțumesc, doamnă președintă.

Am să mă limitez numai la a preciza obiectul interpelării, respectiv, ne referim la modalitățile de respectare a orarului de zbor al curselor aeriene, informarea corectă a pasagerilor cu eventualele modificări ale orarului, precum și seriozitatea serviciilor tehnice, referitoare la asigurarea siguranței pasagerilor. Întrebarea noastră se adresează excelenței sale, domnului ministru Gheorghe Dobre, ministrul transporturilor, locuinței și turismului. Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

 
Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații: Mircia Giurgiu

Domnul deputat Mircia Giurgiu așteaptă răspuns la întrebarea din partea doamnei ministru Mona Muscă, pe care o invităm să ia cuvântul. Vă rog, doamnă ministru.

   

Doamna Monica Octavia Muscă:

Mulțumesc frumos, doamnă președintă de ședință.

Cu cine vorbesc, din sală? (Domnul deputat Mircia Giurgiu se ridică în picioare.)

Bună seara!

Stimate domnule deputat Mircia Giurgiu,

Față de problemele ridicate de dumneavoastră, Ministerul Culturii și Cultelor formulează următorul punct de vedere:

1. Referitor la contractele de vânzări de active ale Companiei Naționale a Imprimeriilor "Coresi" S.A. pe ultimii patru ani. În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 563/1999 privind aprobarea Strategiei naționale de privatizare pe anul 1999, în cap. 3.2.12 - "Cultură" alin. 2 - "Politici de dezvoltare", se prevede: "În cadrul procesului de organizare, Regia Autonomă a Imprimeriilor "Coresi" a fost transformată în Compania Națională a Imprimeriilor "Coresi" S.A., prin Hotărârea de Guvern nr. 96/1999".

Într-o primă etapă, pe baza programului de restructurare a companiei, aprobat prin Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2013/1999, s-a avut în vedere desființarea sectoarelor cu tehnologii depășite: tipar înalt, tipar adânc, zincografie etc., care au generat pierderi, iar în etapa următoare s-a trecut la un program etapizat privind privatizarea unui număr de 15 subunități, sens în care AGA a aprobat, ca metodă de privatizare accelerată, vânzarea acestora (anexa nr. 1) și o să primiți anexa.

Vânzarea celor 15 subunități s-a făcut cu respectarea reglementărilor legale în vigoare și cu parcurgerea procedurilor: rapoarte de evaluare, documentația privind vânzarea potrivit Legii nr. 99/1999 și a normelor metodologice de aplicare a legii, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 450/1999, materiale discutate în consiliul de administrație și aprobate de AGA.

În anul 2003, prin Hotărârea de Guvern nr. 692, emisă în baza Legii nr. 137/2002, a fost aprobată strategia de privatizare a companiei, ca o ultimă etapă, prin următoarele metode: pentru sucursale, vânzarea acestora ca active nete, în conformitate cu art. 24 alin. 1 cap. IV din Legea nr. 99/1999; pentru companie, metoda de privatizare aprobată constă în majorarea capitalului social, prin aport de capital privat - art. 191-195 din Hotărârea de Guvern nr. 577/2002 și art. 14 din Legea nr. 137/2002.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 692/2003 s-a aprobat constituirea procedurii de administrare specială și supraveghere financiară la Compania Națională a Imprimeriilor "Coresi" S.A., sens în care Ministerul Culturii și Cultelor, ca instituție implicată în privatizare, a emis Ordinul nr. 2745/2003 pentru toată perioada de privatizare.

Pe baza strategiei aprobate și conform perioadelor de privatizare rezultate din strategie, până în prezent, s-a privatizat Sucursala Imprimeria "Bacovia" Bacău, în condițiile Legii nr. 137/2002 și ale Hotărârii de Guvern nr. 577/2002, respectiv: raport de evaluare, dosar de prezentare, ofertă de vânzare și organizarea propriu-zisă a licitației deschise cu strigare, discutate în consiliul de administrație și aprobată de AGA.

La data de 23 iulie 2004, la solicitarea domnului Mircia Giurgiu, lider sindical la Imprimeria "Ardealul" Cluj-Napoca și a domnului Matei Brătianu, vicepreședinte al BNS, adresată ministrului culturii și cultelor, domnului Răsvan Theodorescu, Guvernului României și altor instituții centrale și locale, AGA a hotărât suspendarea procesului de privatizare. Toate contractele de vânzare referitoare la activele ce au făcut obiectul privatizării până în prezent au respectat în totalitate termenele de plată stabilite. Sumele rezultate din vânzarea activelor au fost utilizate în conformitate cu destinațiile stabilite prin Legea nr. 99/1999 art. 26 alin. 2.

2. La punctul doi al întrebării dumneavoastră, am să-l citesc, ca să știți la ce ne referim: "Rapoartele de evaluare ale activelor vândute". Toate rapoartele de evaluare privind vânzarea activelor au fost întocmite de societăți autorizate de ANEVAR, soluționarea acestora făcându-se prin parcurgerea procedurilor reglementate legal. Prețurile rezultate și recomandate de evaluatori au stat la baza dosarelor de prezentare și a ofertelor de vânzare aprobate de AGA.

3. Procesele verbale de adjudecare a activelor vândute în cadrul licitațiilor. Pentru toate negocierile și licitațiile organizate privind vânzarea de active în derularea proceselor de privatizare s-au întocmit procese-verbale de adjudecare în condițiile legii, ele găsindu-se la sediul companiei. Precizăm că toate documentele ce au stat la baza vânzării de active în procesul de privatizare au făcut obiectul verificărilor și controalelor Curții de Conturi, ale Ministerul Finanțelor Publice și ale Corpului de control al ministrului culturii și cultelor, instituții abilitate să verifice înstrăinarea de active.

4. Referitor la contractele de închirieri de spații și documentele ce au stat la baza acestora. Pentru o valorificare cât mai eficientă a spațiilor rămase disponibile, în anumite perioade de timp, potrivit Legii nr. 133/1999, respectiv Legii nr. 346/2004, consiliul de administrație a aprobat caietele de sarcini și prețurile de pornire ale licitațiilor cu strigare, diferențiate în funcție de destinația acestora, respectiv: birouri, spații de depozitare sau spații de producție. Toate licitațiile au fost organizate și s-au desfășurat în prezența comisiei de licitație desemnate prin decizia directorului general, cu anunțarea prealabilă în două cotidiene centrale: "Adevărul" și "România liberă". Spațiile disponibile și închiriate la nivel de sucursale au fost organizate și au intrat sub responsabilitatea conducerilor sucursalelor.

Ca și în cazul vânzării de active, și închirierile de spații au făcut obiectul controalelor instituțiilor abilitate menționate mai sus.

5. Bilanțurile contabile pe ultimii 3 ani. Pentru o imagine cât mai fidelă și clară asupra modului de organizare, administrare, conducere și gestionare a activității Companiei Naționale a Imprimeriilor "Coresi" S.A., în anexele nr. 2 și 3 la prezenta se redau, în dinamică, principalii indicatorii economico-financiari realizați. Și aveți anexa respectivă. Anexele au fost întocmite pe baza datelor din bilanțurile contabile anuale.

După cum rezultă din anexele nr. 2 și 3, întreaga activitate economică și financiară a companiei s-a soldat anual cu profit, gradul de profitabilitate fiind diferit de la an la an, ceea ce infirmă total aprecierea că unitatea s-a aflat sau se află cu pierderi sau în stare de faliment. Sintetic, prezentând profitul realizat de companie în ultimii 5 ani, urmează: în 2000 - 6,142 de miliarde lei; în 2001 - 8,846 de miliarde lei; în 2002 - 14,955 de miliarde lei; în 2003 - 6,362 de miliarde lei; în 2004 - 15,449 de miliarde lei.

Un alt element care infirmă total aprecierea neconformă cu realitatea a falimentului companiei este și faptul că aceasta nu înregistrează arierate restante la bugetul general consolidat al statului și nici alte obligații restante.

Față de cele prezentate în anexele nr. 2 și 3, se poate conchide că activitatea companiei este consolidată din punct de vedere economico-financiar.

6. Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate. Prin bugetele de venituri și cheltuieli anuale aprobate prin hotărâri de Guvern, au fost stabilite și fondurile cu această destinație, compania încadrându-se în limitele legale. Și acest capitol de cheltuieli a făcut obiectul controlului organelor abilitate.

În ceea ce privește achizițiile de telefoane mobile și autoturisme, precizăm că aceste dotări s-au făcut în baza programelor anuale aprobate de consiliul de administrație.

Acordarea telefoanelor mobile unor salariați cu funcții de conducere și execuție - 7 telefoane la sediul central și 6 telefoane la sucursale - a fost impusă de asigurarea operativității în realizarea sarcinilor de serviciu. Fiecare beneficiar de telefon mobil are o cotă valorică lunară aprobată de consiliul de administrație, orice depășire fiind suportată de deținător.

În legătură cu mijloacele de transport achiziționate de-a lungul anilor, precizăm că ele au fost procurate corespunzător planurilor de investiții aprobate de AGA, în număr total de 3 autoturisme la nivelul companiei, pentru transport de mărfuri și persoane.

7. Achiziții de utilaje, materii prime și materiale. Toate achizițiile de utilaje, materii prime și materiale s-au realizat cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice și a normelor standard în domeniu. În funcție de natura achizițiilor și valoare, au fost organizate licitații publice sau, după caz, selecții de oferte, documentele aflându-se la fiecare unitate în parte, sediul central sau sucursale. Ținem să precizăm că în ultimii patru ani, la nivelul sediului central, nu au fost realizate achiziții de utilaje, ci doar de componente, piese de schimb și obiecte de birotică.

Documentele privind achizițiile au făcut obiectul controalelor organelor abilitate.

În legătură cu arhiva fototecii, constituită anterior anului 1989, precizăm că aceasta nu a făcut obiectul înregistrării ca activ necorporal în patrimoniul companiei, deoarece în structura ei se regăseau diapozitive alb-negru și color de formate diferite, fără valoare contabilă, având doar valoare documentară și artistică. Această arhivă a fost transferată Oficiului național pentru documentare și expoziții de artă, în baza Ordinului ministrului culturii nr. 3070/8 octombrie 1998.

Față de cele prezentate și pentru a elimina orice suspiciune, mai arătăm: ocuparea postului de director general s-a făcut prin concurs, în condițiile legii, prin încheierea contractului de management și, ulterior, a contractului de performanță, care conține obiective, criterii și indicatori de performanță analizați anual.

În final, ținem să remarcăm faptul că demersul actual al domnului Mircia Giurgiu, deputat, nu este singular și se desfășoară de peste doi ani, mai precis, de la declanșarea procesului de privatizare, căruia domnul Mircia Giurgiu i s-a opus cu vehemență. De altfel, domnul Mircia Giurgiu a încercat, în anul 2004, să impună, cu sprijinul BNS, al domnului Matei Brătianu, o hotărâre de Guvern de trecere cu titlu gratuit a Imprimeriei "Ardealul", la care era lider sindical, în patrimoniul Regiei Autonome "Monitorul Oficial", obținând în acest sens acordul fostului Guvern al României, demers care nu s-a mai finalizat.

Domnule deputat, țin să menționez că orice alte informații pe care dumneavoastră le doriți în legătură cu întrebările pe care le-ați pus și eventuale insatisfacții privind răspunsul pe care l-ați primit, deci, orice alte informații, orice alte documente vă stau la dispoziție, ori prin intermediul Ministerului Culturii, dacă le cereți acolo, ori direct de la Imprimeria "Coresi", cu toată transparența. Aveți dreptul la absolut orice informație.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, doamnă ministru, pentru răspunsul extrem de detaliat, care a depășit cu mult cele 5 minute regulamentare.

Dacă domnul deputat dorește să intervină după răspunsul doamnei ministru?

 
   

Domnul Mircia Giurgiu:

Doamnă ministru,

Vă mulțumesc pentru acuratețea răspunsului. O singură corectură, profitul este în miliarde, nu în mii de miliarde.

Probabil că, o dată, o să reușesc să vin în audiență (bineînțeles, trebuie să mă înscriu) și o să discutăm mai mult. Vă mulțumesc frumos.

 
   

Doamna Daniela Popa:

În replică, doamna ministru.

 
   

Doamna Monica Octavia Muscă:

Îmi cer scuze dacă am spus mii de miliarde, dar, sinceră să fiu, tare bine ar fi dacă ar fi fost mii de miliarde și nu numai miliarde. Repet, îmi cer scuze, dacă, cumva, am pronunțat greșit.

În al doilea rând, vă mulțumesc foarte mult, sunteți binevenit oricând și orice alte observații pe care le aveți eu le primesc cu mare plăcere, cu atât mai mult cu cât, practic, de orice nereguli care au fost nu sunt răspunzătoare, eu preluând de abia, după cum bine știți, de o lună și jumătate ministerul. Dar, dacă dumneavoastră mai aveți unele suspiciuni, unele probleme în legătură cu ceea ce m-ați întrebat și dacă cumva, încă o dată spun, răspunsul nu a fost suficient, sunteți nu numai binevenit, ci și așteptat. Vă mulțumesc frumos.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, doamnă ministru.

 
Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului de către deputații: Ioan Cindrea

Vreau să vă anunț, stimați colegi, că mai sunt un număr de 26 de colegi care au depus interpelările în scris. O să dau citire acestei liste, cu cei 26 de colegi și, dacă cineva dintre dumneavoastră dorește să le și prezinte pe scurt, în momentul când vă citesc numele, chiar să se și anunțe.

Domnul deputat Ioan Cindrea are 3 interpelări, depuse în scris. Doriți să le și expuneți pe scurt? Poftiți.

   

Domnul Ioan Cindrea:

Mulțumesc frumos.

Domnilor colegi,

Aș vrea doar să mă refer la esența interpelărilor.

Prima se adresează ministrului finanțelor publice Ionuț Popescu și se referă la dublarea impozitului pentru microîntreprinderi, cu toate efectele pe care le are asupra acestora și a locurilor de muncă. Și aștept răspunsul verbal și scris.

A doua se adresează domnului ministru Gheorghe Barbu, ministrul muncii, solidarității sociale și familiei, are aceeași temă, dublarea impozitului la microîntreprinderi și efectele prognozate și măsurile care se iau pentru păstrarea locurilor de muncă în aceste microîntreprinderi.

Iar cea de a treia se referă la dublarea impozitului pe dividende, cu efecte asupra pieței de capital și stoparea atragerii fondurilor pentru dezvoltarea pieței de capital.

Mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

 
  Florin Iordache

Domnul deputat Florin Iordache. Vă rog.

   

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Subiectul interpelării mele este construcția unui penitenciar în Caracal. Am cerut mai multe lămuriri doamnei ministru Monica Macovei, ținând cont că vechea guvernare a pus la dispoziție 25 de ha pentru construcția unui penitenciar în Caracal, în parteneriat cu Guvernul austriac. Și solicit mai multe lămuriri vizavi de construcția și oportunitatea acestui penitenciar. Mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Becsek Garda Dezideriu are o interpelare, depusă în scris, dacă dorește să o prezinte? Nu este în sală.

Domnul deputat Constantin Tudor a depus o interpelare în scris.

Domnul Victor Ponta are două interpelări, depuse în scris. Nu este în sală.

Domnul deputat Ioan Puchianu are o interpelare, depusă în scris.

Domnul Mihai Stănișoară are o singură interpelare, depusă în scris.

 
  Ștefan Baban

Domnul deputat Ștefan Baban are două interpelări. Vă rog, domnule deputat.

   

Domnul Ștefan Baban:

Vă mulțumesc, doamnă președintă.

Voi fi foarte scurt.

Prima interpelare se referă la Spitalul județean din Botoșani, care a fost rebotezat "de urgență", și mă adresez domnului Mircea Cinteză, ministrul sănătății și familiei, cu niște rugăminți legate de activitatea acestui spital.

Și a doua interpelare se adresează domnului Romeo Postelnicu, care este șeful Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și se referă la viața funcționarilor publici, chiar așa se intitulează: "Cât poate răbda un funcționar public?"

Vă mulțumesc. Și aștept și răspunsurile.

 
     

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

 
  Viorel Pupeză

Domnul deputat Viorel Pupeză are o interpelare, depusă în scris. Vă rog să luați cuvântul, pentru prezentarea pe scurt.

   

Domnul Viorel Pupeză:

Sigur că interpelarea se adresează domnului ministru Vasile Blaga și se referă la faptul că în administrația publică, în general, și, din acest punct de vedere, nu face excepție nici județul Bistrița Năsăud, se manifestă în această perioadă o serie de încălcări ale Constituției și legilor în materie.

În mod concret, mă refer la modul în care Alianța D.A. la nivelul Consiliului județean Bistrița Năsăud încearcă prin diferite metode de șantaj să atragă o serie de consilieri ai Partidului Social Democrat în această grupare și, sigur, se și pun o serie de hotărâri care încalcă prevederile legilor în vigoare.

Din acest punct de vedere, am și câteva exemple concrete. Într-o ședință a consiliului județean din 10 februarie a.c. au fost adoptate o serie de hotărâri sub acest aspect și mă refer în mod deosebit la o hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate pe domeniu al consiliului județean și cred că este unicat la nivelul țării, adoptându-se această hotărâre s-a înființat o comisie de analiză și verificare, eludând în acest sens autoritatea unei instituții speciale, create în vederea verificării modului în care s-a gestionat banul public, și aici mă refer la Curtea de Conturi, serviciile de audit din cadrul instituției, cât și alte autorități specializate din acest punct de vedere.

De asemenea, s-a adoptat o hotărâre care înlătură din consiliul de administrație toate persoanele din consiliul județean de la regia "Aqua-bis", de la casa de asigurări de sănătate și de la spitalul județean Bistrița, pe motivul că nu sunt reprezentanții partidelor politice aflate la guvernare.

Și, tot sub acest motiv, s-a luat măsura ca cei care sunt în componența AGA la Societatea Comercială "Lucrări de drumuri și poduri" de la Bistrița Năsăud să fie schimbați pe motivul că este nevoie de o creștere a performanței echipei de conducere la această societate și, sigur, toți cei care sunt în AGA să facă parte din partidele politice aflate în prezent la guvernare.

Sub acest aspect, sigur că sunt doar câteva din acțiunile care se desfășoară în această perioadă în județul Bistrița Năsăud, reprezentanții Partidului Democrat, ai Partidului Național Liberal, ai UDMR-ului încearcă prin toate mijloacele să oblige șefii de servicii publice deconcentrate, funcționarii publici, unii primari și consilieri locali actuali ai Opoziției să renunțe la funcție și să facă jocul clientelei actualei coaliții politice.

Din acest punct de vedere, solicit să se dispună un control, să se stabilească măsurile ce se impun, pentru respectarea legislației în vigoare.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc. Revin cu precizarea că în ședința de astăzi, interpelările se prezintă pe scurt.

Urmează domnul deputat Marius Iriza. Are o singură interpelare, depusă în scris, doamna deputat Mihaela Rusu.

Doamna deputat Monica Iacob Rizi are o singură interpelare depusă în scris.

 
  Adrian Moisoiu

Domnul deputat Adrian Moisoiu are 3 interpelări depuse în scris. Vă rog, luați cuvântul.

   

Domnul Adrian Moisoiu:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

De fapt, sunt numai două. A treia este depusă în scris.

O primă interpelare este adresată domnului ministru Mircea Miclea, ministrul educației și cercetării, și se referă la faptul că programul intitulat "Ameliorarea activităților de învățământ prin crearea de facilități pentru transportul elevilor din mediul rural defavorizat", s-a încheiat încă din anul 2003. Totuși, prin faptul că nu s-au pus la dispoziție elevilor din diverse sate ca să poată să aibă posibilitatea de transport ca să meargă la unitatea de învățământ comasată la școala de centru, sunt o serie întreagă de comune în județul Mureș, și am dat în interpelare două, comuna Ogra și, respectiv, comuna Sălcut, unde copiii sunt obligați ca să meargă la școală străbătând peste 14 kilometri pe zi pe timpul pe care îl cunoaștem în această perioadă, deci pe timp de iarnă.

Rugămintea mea era ca Ministerul Educației și Cercetării să intervină imediat și concret, pentru că primăriile celor două comune nu au posibilitate să rezolve această problemă.

Cea de-a doua interpelare se adresează domnilor miniștri Mihai Răzvan Ungureanu, ministrul afacerilor externe, și domnului ministru Gheorghe Fluture, ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, și prin care doresc să-mi se aducă la cunoștință ce s-a ales cu activele pe care statul român le deținea la Societatea "Caromboa", localitatea Nola, în Republica Centrafricană, societate de exploatare și industrializare a lemnului exotic. Subliniez că România avea concesionată în acest scop câteva sute de mii de hectare pe 90 de ani încă din anii 1970.

Doamna președinte, mi-ați promis săptămâna trecută că veți depune diligențe pentru ca din partea Ministerului Justiției să vină aici doamna ministru, respectiv, sau poate un secretar de stat, pentru a da răspuns în cazul Barta Ioan pe care îi interpelasem în urmă cu două săptămâni. Din păcate, pentru că de fiecare dată am solicitat răspuns și scris și oral, nu am primit decât un răspuns în scris în cursul acestei săptămâni, văd că Ministerul Justiției nu a mai venit binevoit ca să dea și răspunsul oral, mai ales că răspunsul scris primit din partea Ministerului Justiției este un răspuns pur și simplu formal, un răspuns acoperitor de tipul în care victima moare după 9 zile, dar "au leziuni care au necesitat îngrijiri medicale de 50 până la 55 de zile".

Iertați-mă, dar eu nu pot pricepe, la timpul trecut spus acest lucru, adică victima moare în 9 zile, dar s-a știut, sau se afirmă că leziunile leziunile au fost 50-55 de zile. Și așa mai departe, îmi sunt mai multe lucruri neclare în acest răspuns. Deci, exprim, încă o dată, rugămintea ca dumneavoastră să depuneți diligențele pentru ca reprezentantul Ministerului Justiției să poftească și eu îl aștept cu mare plăcere săptămâna viitoare.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Răspunsul la întrebarea dumneavoastră de data trecută ca ș la întrebarea domnului deputat Lucian Augustin Bolcaș sunt programate pentru săptămâna viitoare ca, de altfel, lista cu răspunsurile la întrebările și interpelările orale este afișată și probabil că ați văzut că nu ați figurat astăzi pe această ordine de zi.

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Doamna deputat Minodora Cliveti a depus o interpelare în scris.

Domnul deputat Vasile Pușcaș are două interpelări depuse în scris.

 
  Aurel Vlădoiu

Domnul Aurel Vlădoiu are o interpelare depusă în scris. Vă rog să o prezentați pe scurt, domnule deputat.

   

Domnul Aurel Vlădoiu:

Doamna președinte,

Intrebarea pentru domnul Adriean Videanu, ministru de stat, domnului Ioan Codruț Sereș, ministrul economiei și comerțului, și domnului Gabriel Zbârcea, se referă la faptul că frații Marius și Emil Cristescu patronii Uzinei Sodice Govora din județul Vâlcea sunt acuzați de peste 11 mii de sindicaliști vîlceni că blochează activitatea întregii platforme chimice din Vâlcea.

De fiecare dată când au fost invitați la negocieri, pentru găsirea unor soluții viabile, redresarea situației din platforma chimică, frații Cristescu au tratat cu indiferență și chiar cu rea voință situația tensionată din platforma chimică vîlceană, nici un protocol nu a fost respectat.

În acest sens, din 14.02.2005 la găsirea unei situații nefaste, Uzina sodică Govora este închisă și 11 mii de muncitori din întreaga platformă sunt în pericol să-și piardă locurile de muncă. Rog să se dea un răspuns în scris și să găsim o soluție pentru această situație foarte gravă din Platforma chimică din Vâlcea.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

 
  Iulian Iancu

Domnul deputat Iulian Iancu are o interpelare depusă în scris. Vă rog să o prezentați pe scurt.

   

Domnul Iulian Iancu:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată domnului prim-ministru și se referă la încălcarea legii, dar și a acordurilor pe care România și le-a asumat încă din 2001 în relația cu Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, precum și obligațiile și condiționalitățile pe care noi ni le-am asumat în procesul de aderare la Uniunea Europeană, respectiv încălcarea garantării autonomiei și independenței autorităților de reglementare. Respectiv, Autoritatea națională de reglementare pentru resurse minerale, Autoritatea națională de reglementare în gaze naturale, Autoritatea națională de reglementare pentru energie electrică și pentru energie termică, servicii comunale.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

 
  Cosmin Nicula

Domnul deputat Cosmin Nicula are o interpelare depusă în scris.

Vă rog, aveți cuvântul.

   

Domnul Vasile Cosmin Nicula:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată domnului Bogdan Olteanu, ministru delegat pentru relația cu Parlamentul, și se referă la neprezentarea în mod sistematic la lucrările Comisiei de politică economică, reformă și privatizare a secretarilor de stat sau a miniștrilor sau, după caz, cazul AVAS, președintelui sau vicepreședintelui.

Solicit un răspuns scris și oral, iar obiectul interpelării îl voi face de față cu domnul ministru.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Da. Și eu vă mulțumesc.

Domnul deputat Valeriu Zgonea a depus o interpelare în scris.

Domnul deputat Nicolae Popa, de asemenea, are o interpelare depusă în scris.

Domnul deputat Dan Iosif are două interpelări depuse în scris.

Domnul deputat Costache Mircea are o interpelare depusă în scris.

 
  Mircia Giurgiu

Domnul deputat Mircia Giurgiu are trei interpelări depuse în scris.

Vă rog să le prezentați pe scurt. Aveți cuvântul.

   

Domnul Mircia Giurgiu:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

Prima interpelare este adresată domnului Gheorghe Flutur, ministrul agriculturii, și obiectul interpelării este problema cu care se confruntă producătorii de lapte din județul Cluj.

A doua interpelare este adresată domnului Mircea Miclea, ministrul educației și cercetării, și obiectul interpelării este Ordinul nr.3080 din 18 ianuarie 2005 care prevede modalitatea de reconstituire a foii matricole. Problema este că această modalitate este prevăzută să fie suportată de către asistenții medicali.

A treia interpelare este adresată domnului Călin Popescu Tăriceanu, prim-ministru al Guvernului României, și se referă la Autostrada Borș-Brașov.

Dorim un punct de vedere oficial din partea Guvernului referitor la construcția acestei autostrăzi.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

 
  Radu Podgorean

Urmează domnul deputat Radu Podgorean. Are o interpelare depusă în scris.

Vă rog, aveți cuvântul, domnule deputat.

   

Domnul Radu Podgorean:

Stimată doamnă președinte,

Permiteți-mi întâi o chestiune, să zicem procedurală. Cred că ar fi necesar ca la această prezentare a interpelărilor noastre, măcar ministrul pentru relația cu Parlamentul să fie prezent.

Aș ruga să se facă demersuri pentru că, în ultimă instanță, este cel care face legătura între Guvern și Parlament, să avem în felul acesta, măcar formal, certitudinea că aceste interpelări ale noastre sunt tratate cu seriozitate de Guvern.

Nu am să dezvolt interpelarea mea, ea vizează același subiect al autostrăzii Transilvaniei, vedem că la sugestia imperativă a domnului președinte Traian Băsescu, Guvernul intenționează să suprime construcția acestei autostrăzi. În cazul județului Sibiu, impactul este extrem de grav pentru zona, în special zona de nord, orașele Dumbrăveni și Agnita suferind ca urmare a unei asemenea decizii. Sperăm că această decizie va fi reanalizată de Guvern, cerem motivația acestei bâlbâieli privind sistarea lucrărilor.

Vă mulțumesc frumos.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Domnul deputat Petru Gabriel Vlase, are o interpelare depusă în scris. Domnul deputat Ion Stan, de asemenea, are o interpelare depusă în scris.

 
  Dragoș Petre Dumitriu

Domnul Dragoș Petre Dumitriu.

   

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Stimată doamnă președinte,

Obiectul interpelării de față este modul în care reprezentanții Guvernului în teritoriu înțeleg să colaboreze cu comisiile parlamentare.

În speță, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții, din care fac parte, a trimis o cerere prefectului județului Brașov pentru a analiza o reclamație care îl viza pe primarul Municipiului Brașov. Domnul prefect a înțeles să respecte cererea comisiei trimițând spre cercetare chiar primarului această plângere care îl viza pe respectivul. Deci, iată cum chiar noi, comisia parlamentară de cercetare, suntem tratați cu superficialitate de reprezentanții Guvernului în teritoriu.

Vă mulțumesc.

 
   

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Cu aceasta, lista celor înscriși pentru interpelări a luat sfârșit, la fel ca și ședința noastră de astăzi. Declar închisă ședința.

Vă mulțumesc pentru participare și vă urez tuturor o seară bună.

 
     

Ședința s-a încheiat la ora 19,30.

 
       

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 8 august 2020, 0:22
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro