Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 21, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.14/28-02-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 21-02-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 21, 2005

7. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2004 pentru modificarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală.
 
see bill no. 15/2005

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2004 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală.

Potrivit prevederilor art.108 din regulament, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Invit biroul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, sesizată în fond, să facă propunerile.

Domnule deputat Kelemen, aveți cuvântul.

Domnul Kelemen Hunor:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116 din 2004 pentru modificarea art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 142 din 2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală.

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.116 din 2004 face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederile art.73 din Constituția României.

Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate în ședința din 15.II.2005. În urma dezbaterii, comisia propune adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată de Senat.

Proiectul de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților.

Propunem două minute de dezbatere pe articole și șapte minute în total.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, domnule președinte Kelemen.

Dacă sunt observații. Nu sunt observații. Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege direct pe articole.

În legătură cu titlul legii dacă sunt observații. Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul unic. Dacă sunt observații în legătură cu articolul unic din lege. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră articolul unic.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege, în ansamblu.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi, proiectul de lege a fost aprobat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 1 october 2020, 7:24
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro