You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 21-02-2005

Sittings of the Chamber of Deputies of February 21, 2005

9. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații:
    9.1 Florin Iordache
 
see:

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Dacă domnul deputat Florin Iordache de la Grupul parlamentar al P.S.D. este în sală? Vreți să vă dezvoltați interpelarea sau așteptați direct cuvântul?

Atunci are cuvântul doamna ministru al justiției, doamna Monica Macovei. Vă rog, doamna ministru. Răspunsul pentru domnul deputat Florin Iordache. Vorbiți aici la tribună, vă rog.

Doamna Monica Luisa Macovei (ministrul justiției):

Bună seara!

Interpelarea se referă la măsurile care urmează a fi luate de către Administrația Națională a penitenciarelor, care este o unitate aflată în subordinea Ministerului Justiției, cu privire la îmbunătățirea condițiilor de viață din penitenciare și la finanțarea sistemului penitenciar. La interpelare s-a răspuns și în scris, nu am să vă rețin cu foarte multe detalii, sunt patru pagini. Este clar că această întrebare este justificată de faptul că în prezent condițiile de detenție din penitenciare nu sunt dintre cele mai bune și datorită finanțării scăzute și datorită unor alte elemente care țin de comportamentul celor din penitenciare sau de lipsa de educație și de pregătire a celor care lucrează cu deținuții.

Ca să răspund direct cu măsurile care vor fi luate, vă informez că există un plan de acțiune pentru perioada 2005 - 2008, al Ministerului Justiției, împreună cu Administrația Națională a Penitenciarelor, cu obiective concrete pe care dorim să le realizăm pentru a obține în final îmbunătățirea vieții celor din penitenciare.

Măsurile vizează mai multe aspecte. În primul rând, îmbunătățirea cadrului normativ necesar pentru a pune în aplicare statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, elaborarea de legislație secundară pentru a se aplica Legea privind executarea pedepselor, care a fost adoptată. Apoi măsuri care privesc condițiile și materialele necesare deținuților, în vederea exercitării dreptului la apărare și corespondență, evident, măsuri care privesc îmbunătățirea vieții lor sub aspect material, sub aspect referitor la hrană, la condiții de recreație, la condiții de lectură, deci toate acele elemente care alcătuiesc și trebuie să alcătuiască viața privată a deținuților.

De asemenea, administrația națională a penitenciarelor are în vedere și alte obiective care sunt incluse într-un program Phare 2003 - 2005, numit "Asistență pentru consolidarea activităților din sistemul penitenciar românesc". Acesta este derulat în colaborare cu administrația penitenciară din Spania.

se are în vedere construirea a patru noi penitenciare, cu o capacitate de 1000 de locuri fiecare, ceea ce, evident, va determina scăderea gradului de aglomerare în penitenciarele astăzi existente și, implicit, îmbunătățirea vieții deținuților.

Strategia pe 2005 - 2008, referitoare la viața în penitenciar și deci la reformarea sistemului penitenciar este o parte componentă - și lucrăm la ea acum - din strategia de reformă judiciară pe care trebuie să o prezentăm Comisiei europene ca o parte, ca o clauză de salvgardare, până la sfârșitul lunii martie 2005.

Există grupe de lucru la minister, împreună cu Administrația Națională a Penitenciarelor, care lucrează la această strategie.

Am să mă opresc aici și dacă aveți întrebări concrete, pe anumite chestiuni, vă răspund. După cum am spus, am răspuns la interpelare în scris, destul de amănunțit.

Doamna Daniela Popa:

Domnule deputat, conform Regulamentului, aveți dreptul la două minute, vă rog.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Stimați colegi,

Doamna ministru,

Mulțumesc pentru răspunsul detaliat. Întrebarea mea viza, pentru că știm foarte clar, am fost criticați în dese rânduri că în penitenciare la această dată condițiile nu sunt cele satisfăcătoare. Mă bucură faptul că în strategia de guvernare o prioritate o au aceste măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor din penitenciar. Și ținând cont că doamna ministru a prezentat un răspuns detaliat, în răspunsul scris sunt date referiri mai multe.

Mulțumesc mult pentru răspuns.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.