Marian Sorin Paveliu
Marian Sorin Paveliu
Sittings of the Chamber of Deputies of February 21, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.14/28-02-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-11-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 21-02-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 21, 2005

9. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului de către deputații:
  9.2 Marian Sorin Paveliu
 
see:

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Domnul deputat Marian Sorin Paveliu, de la Grupul parlamentar al P.N.L. este în sală? Da. Răspunde domnul secretar de stat Ervin Zoltan Szekely de la Ministerul Sănătății. Vă rog, domnule secretar de stat.

Domnul Szekely Ervin-Zoltan (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Referitor la întrebarea formulată de domnul deputat Sorin Paveliu, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 2A din 2005 privind menținerea cadrului juridic ce reglementează înființarea centrelor de referință de diagnostic imagistic vă comunicăm următoarele.

1. Ministerul Sănătății a analizat cadrul juridic care a permis înființarea centrelor de referință de diagnostic imagistic. Ministerul Sănătății va iniția demersurile prin care actele normative ce ofereau avantaje financiare acestor tipuri de unități sanitare să fie anulate, în condițiile în care acestea se constituie în discriminări față de celelalte componente ale sistemului sanitar, prin sumele disproporționate alocate.

În acest an, prin măsurile adoptate, suma fixă negociată pentru aceste unități va fi drastic redusă, față de anii anteriori, având în vedere atât restricțiile financiare curente, cât și dezechilibrul generat de furnizarea de servicii paraclinice generale în zonele în care acestea funcționează: București, Arad, Hunedoara, Constanța.

2. Documentul prin care s-au acordat garanții cu privire la contractarea de servicii pe termen lung centrelor de referință de diagnostic imagistic a fost semnat de reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Familiei, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ai S.C. Euromedic Internațional S.A. Documentul s-a prezentat prin anexă.

3. Având în vedere faptul că Ministerul Sănătății nu a încheiat analiza documentelor aflate la baza acestei relații contractuale, nu a stabilit eventualele daune aduse Fondului Unic de Asigurări de Sănătate și nu a identificat persoanele ce pot fi acuzate de corupție instituționalizată până în prezent, nu a sesizat organele de anchetă penală.

4. În scopul limitării efectelor negative generate de alocarea disproporționată a resurselor financiare pentru aceste unități Ministerul Sănătății a dispus încheierea de contracte de prestări servicii pe indicatori și tarife cu centrele de referință de diagnostic imagistic, prețul serviciilor prestate fiind calculat la 1,7 ori valoarea prețului pentru tarifele practicate în celelalte instituții sanitare.

S-a menținut sistemul de finanțare pe sumă fixă negociată corelată, pe indicatori și tarife, condiționat de îndeplinirea fermă a următoarelor cerințe: dotarea unităților cu aparatură de înaltă performanță, funcționarea neîntreruptă a aparaturii, prestarea de servicii în folosul asiguraților 24 de ore din 24, în tot cursul săptămânii.

Cu stimă, semnează ministrul sănătății, profesor doctor Mircea Cinteză.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Poftiți, vă rog.

Domnul Marian Sorin Paveliu:

Domnule secretar de stat,

Stimați colegi,

Acest act pe care l-am solicitat, în opinia mea este un act cu totul și cu totul particular, este vorba de o convenție care pe ici, pe colo este denumită contract, încheiată între Casa Națională de Asigurări și o firmă privată care la momentul semnării nu oferea nici un fel de prestări servicii medicale și care se bazează pe un memorandum semnat anterior acestei convenții, în care se prevede în mare faptul că Ministerul Sănătății va închiria acestei firme un număr de spații în spitale și policlinici, fără licitație. De asemenea, că Ministerul Sănătății se obligă să facă rost de pacienți pentru acești furnizori de servicii, că acest contract se va încheia pe un număr de 5 ani de zile, eventual cu dreptul de prelungire până la 10 ani. Acestea sunt elemente pe care eu le-am extras dintr-un raport al Curții de Conturi prezentat Comisiei pentru sănătate.

În fapt, la data respectivă, în 2002, Casa Națională de Asigurări, prin președintele său, nu avea dreptul să încheie nici un fel de astfel de convenții-contract, conform legii nu avea dreptul decât să încheie convenții cu furnizori de servicii, în limita legii. Iar acest act este, din punctul meu de vedere, un abuz în serviciu, care, pe lângă ceea ce a făcut pozitiv pentru pacienții care au putut să folosească serviciile acestei firme, a făcut și foarte mult rău, respectiv sumele de 3 milioane de dolari pentru fiecare centru medical euromedic, atât cât era prevăzut în fiecare contract, au fost luate dintr-o sumă acordată ambulatoriului de specialitate, care a dus la micșorarea sumelor alocate pentru medici și pentru alte servicii care se alimentau din acest buget.

În opinia mea cred că acest abuz în serviciu trebuie semnalat Parchetului. De altfel, se și află pe acest contract, în numele ministerului este o semnătură neidentificată, cel puțin așa am văzut pe materialul care mi-a fost dat ca răspuns, și ministrul Daniela Bartoș, la acea vreme, a infirmat că ar fi semnat, or, nici o altă persoană nu ar fi avut dreptul să semneze în numele domniei sale fără un mandat expres, care în mod clar nu există.

De asemenea, decizia domnului ministru Cinteză de a plăti serviciile acestei firme cu 70% mai mult decât cele ale firmelor similare, și vorbim de aceleași servicii, cred că trebuie semnalată, și voi face acest lucru, Consiliului concurenței, pentru că este vorba de o încălcare a ceea ce înseamnă concurența echitabilă, loială.

Vă mulțumesc frumos.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule secretar de stat, replică, nu este cazul.

Mulțumesc mult.

Tot pentru domnul deputat Marian Sorin Paveliu, domnul Miron Dumitru, secretar de stat de la Ministerul Educației și Cercetării. Aveți cuvântul, domnule secretar de stat.

Domnul Dumitru Miron (secretar de stat, Ministerul Educației și Cercetării):

Doamnelor și domnilor,

Interpelarea se referă la modul de desfășurare a concursurilor didactice pentru posturile de conferențiar și profesor și cu speță punctuală la aplicarea sau non-aplicarea unor ordine ale ministrului învățământului, nr. 4822 și 4823.

Vreau să fac precizarea că schimbarea regulilor jocului, în timpul desfășurării acestuia, nu face parte din filosofia managerială de la nivelul echipei de conducere a ministerului și nu face nici bine.

În al doilea rând, problema concursurilor didactice și cea a doctoratelor ridică de mai multă vreme probleme și trebuie puse pe baze sustenabile autentice și de durată. O mare parte din răspunsul la această interpelare se găsește în mod autentic chiar în maniera comprehensivă în care interpelarea a fost formulată, deci multe din răspunsuri sunt cuprinse acolo, dar aș vrea să punctez următoarele: Ordinele ministrului nr. 4822 și 4823 din ianuarie 2004 nu au produs efecte juridice, ci doar au complicat un pic și au accentuat entropia din sistem, datorită faptului că ele nu pot să producă efecte retroactiv. Concursurile profesionale aflate în derulate demaraseră înainte de edictarea acestor ordine, pentru că potrivit legii, cum cunoașteți dumneavoastră foarte bine, concursurile de promovare trebuie să se deruleze în termen de 45 de zile de la începerea anului universitar, respectiv a semestrului.

Deci, dosarele de concurs care sunt în faza lor finală și sunt în drum spre Comisia națională de titluri au debutat și am luat toate măsurile pentru ca ele să se finalizeze conform reglementărilor în vigoare la data demarării concursurilor, chiar printr-o notă, adresă emisă de către domnul director general Ioan Ianoș, în exercițiu.

La momentul ianuarie se aducea la cunoștința tuturor universităților că se desfășoară concursurile strict în conformitate cu reglementările în vigoare la demararea lor.

Concursurile aferente semestrului II vor urma, de asemenea, procedura care este în vigoare.

Și, în încheiere, aș vrea să spun că, răspunzând punctual, poziția noastră, pentru că unul dintre elemente era: "Vă rugăm să precizați poziția dumneavoastră personală cu privire la păstrarea acestor reglementări...". Domnul ministru mă mandatează să formulez următorul răspuns, și anume că lucrăm la un pachet congruent și clar de reglementări cu privire la concursurile profesionale de promovare, vom remite zilele acestea spre toate universitățile și spre toți actorii care desenează tabloul educațional un pachet de reglementări în această speță, cuprinzând inclusiv acele ordine, pentru a se emite puncte de vedere cu privire la ele și, în baza acestor colectări de puncte de vedere, se va elabora, printr-un ordin al ministrului care să aibă o armonie internă mai clară, un set de norme care să actualizeze și să atenueze incongruențele legislative și aplicabil de la începutul următorului an universitar.

Practic, răspunsul în integralitatea lui se va îndrepta spre dumneavoastră în forma scrisă. La acea formă scrisă vom anexa și celelalte elemente care sunt cuprinse în interpelare, respectiv procesul-verbal al Consiliului național de acreditare, cu privire la regulamente. Deci, răspunsul scris la interpelare va fi mai cuprinzător, mai exact și mai conform cu întrebările puse.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Marian Sorin Paveliu:

În primul rând, vreau să fac o precizare. Nu este vorba de o interpelare, este vorba de o întrebare.

În al doilea rând, vreau să fac o a doua precizare. Rolul acestei întrebări era de a atrage atenția ministrului educației și cercetării că până în prezent, de la apariția Legii învățământului, în 1995, și a Legii privind statutul personalului didactic din 1997 ne-am aflat într-un vid legislativ, iar cele două ordine pe care le-ați menționat au fost emise, îmi place să spun, și sub presiunea pe care o fac de vreun an și jumătate asupra Ministerului Educației.

Pe fond, problema este că toate promovările pentru posturile de conferențiar și profesor universitar, în opinia mea, se fac prin încălcarea legii. Inclusiv în acest ultim examen care se derulează, în sensul că Ministerul Educației și Cercetării nu a emis niște criterii de evaluare a dosarelor de conferențiari și profesori. În așa fel încât, în momentul în care dosarele au plecat de la universități cu concursul încheiat, ajung la minister, unde se apreciază într-un mod subiectiv, după cum vrea fiecare membru al comisiei.

Și eu, în felul acesta, încerc să-i atrag, și pe această cale, atenția domnului ministru că CNADTC-ul, Comisia Superioară de Evaluare a Titlurilor, a refuzat cu obstinație de a emite aceste standarde, criterii, prevăzute în lege și tare mi-e frică că o să opună rezistență și în viitor, pentru că, în felul acesta, lucrurile devin mult mai clare și mai puțin subiective.

Sper din toată inima ca domnul ministru să aibă fermitatea de a se opune acestui curent, de a lăsa totul la ordinea subiectivă.

Vă rog?

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș (din sală):

Vedeți vreun ministru aici?

Domnul Marin Sorin Paveliu:

Eu mă adresez ministrului. Aveți dreptate și să știți că subscriu la punctul dumneavoastră de vedere, legea prevede că unde spunem ministru trebuie să fie ministru și... asta este.

Vă mulțumesc frumos.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc.

Mai răspundeți acum, domnule secretar de stat, aveți replică? Nu mai dați replică. Bun.

Mai sunt doi domni deputați care așteaptă răspuns la întrebări, este vorba de domnul Florin Iordache, de la Grupul parlamentar al PSD (din păcate, domnul secretar de stat Istvan Jakab, de la Ministerul Finanțelor Publice, nu este prezent), și domnul deputat Mircia Giurgiu, așteaptă un răspuns din partea doamnei ministru Mona Muscă, care am înțeles că este pe drum, trebuie să sosească la Cameră.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 26 november 2020, 8:26
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro