Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 3, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.22/10-03-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 03-03-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 3, 2005

  Informare cu privire la inițiativele înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.

Ședința a început la ora 8,55.

Lucrările au fost conduse de domnul Miron Tudor Mitrea, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Petre Popeangă și Victor-Viorel Ponta, secretari.

 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

îmi permiteți să încep cu informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie înaintate comisiilor permanente pentru examinare și întocmirea avizelor sau rapoartelor în termenele stabilite.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Proiectul de Lege privind ratificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Comunitatea Europeană privind participarea României la cadrul general pentru finanțarea acțiunilor comunității în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004-2007, semnat la Bruxelles la 22 octombrie 2004, primit de la guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru politică externă, precum și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului - 8 martie 2005.

Camera decizională - Senatul.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.142/2004 privind modificarea art.2 din Ordonanța Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, inițiată de domnii deputați Ioan Oltean, Augustin Zegrean, Daniel Buda, membri ai Grupului parlamentar al PD.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, precum și Comisia pentru politică externă.

Termen de depunere a raportului - 11 martie 2005.

Cameră decizională - Senatul.

3. Propunerea legislativă privind înființarea comunei Valea Teilor prin reorganizarea comunei Izvoarele, județul Tulcea, inițiată de domnul senator Daniel Ilușcă, membru al Grupului parlamentar al Alianței "Dreptate și Adevăr PNL-PD".

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, precum și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului - 15 martie 2005.

Cameră decizională - Senatul.

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2005 privind creșterile salariale aplicabile magistraților și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2005, adoptat de Senat în ședința din data de 24 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului - 22 martie 2005.

Cameră decizională - Camera Deputaților.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2005 pentru modificarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică, adoptat de Senat în ședința din data de 24 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru sănătate și familie; pentru aviz - Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului - 22 martie 2005.

Cameră decizională - Camera Deputaților.

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2005 privind transmiterea cu plată a unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea autorității pentru valorificarea activelor statului în domeniul privat al municipiului București și în administrarea Consiliului General al municipiului București, adoptat de Senat în ședința din 24 februarie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului - 22 martie 2005.

Cameră decizională - Camera Deputaților.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

În conformitate cu prevederile art.15 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, s-au depus la Secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, următoarele legi:

  • Legea pentru acceptarea de către România a unor documente reprezentând poziții comune adoptate în cadrul politicii externe și de securitate comună a Uniunii Europene;
  • Legea pentru ratificarea Protocolului nr.14 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, cu privire la modificarea sistemului de control al Convenției, adoptat la Strasbourg la 13 mai 2004;
  • Legea pentru ratificarea Tratatului de la Nairobi privind protecția simbolului olimpic;
  • Legea pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autoritățile de control și fluxul transfrontalier al datelor, adoptat la Strasbourg la 18 noiembrie 2001;
  • Legea pentru ratificarea Convenției privind Institutul forestier european, adoptată la Joensuu, Finlanda, la 28 august 2003;
  • Legea pentru aderarea României la Tratatul Internațional privind resursele genetice vegetale pentru alimentație și agricultură, adoptat la Roma la 3 noiembrie 2001;
  • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2004 pentru modificarea Legii nr.1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe.
 

Din totalul de 332 de deputați și-au înregistrat prezența 223. Sunt absenți 109, din care participă la alte acțiuni parlamentare - 19.

 
Adoptarea unor modificări în componența unor comisii permanente.

Modificări în componența unor comisii permanente ale Camerei Deputaților propuse de Grupul parlamentar al PD.

Desemnarea domnului deputat Gheorghe Albu în calitatea de membru al Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale;

Desemnarea domnului deputat Alexandru Mocanu în calitatea de membru al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci;

Trecerea domnului deputat Petre Străchinaru de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă;

Trecerea domnului deputat Radu Lambrino de la Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu, supun votului dumneavoastră aceste modificări.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Modificările au fost aprobate în unanimitate.

Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România (rămas pentru votul final).

Datorită faptului că domnul secretar Petre Popeangă a avut amabilitatea să vină să ne sprijine până la venirea colegului nostru, putem intra în ordinea de zi, în sensul dezbaterii proiectelor de lege.

Trecem la pct. 2 de pe ordinea de zi.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. Legea nr. 111/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România.

Potrivit prevederilor art.108 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Invit biroul Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, sesizată în fond, să ia loc. Și, conform prevederilor art. 100, 111 și 112 din Regulament, urmează ca reprezentanții comisiei să ne facă propuneri privind timpii pentru dezbaterea pe articole și a legii în totalitate.

Vă rog, aveți cuvântul.

 

Domnul Mircea Dușa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a avizat proiectul de lege și propune pentru dezbatere 3 minute și câte un minut pentru articole.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Un minut pe articole, 3 minute pe total proiect de lege.

Cine este de acord cu propunerea comisiei? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu avem.

Inițiatorul? Fiind vorba de un proiect de lege în procedură de urgență, vă rog să spuneți câteva cuvinte.

Inițiatorul?

 
 

Domnul Ene Dinga (ministrul integrării europene):

Domnule președinte,

Stimați deputați,

Bună dimineața!

Ministerul Integrării Europene prezintă următoarele argumente pentru propunerea de a vota acest proiect de lege.

În procesul de negociere al Capitolului 21, "Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale", partea română s-a angajat să constituie prin asocierea agențiilor de dezvoltare regională, birourile regionale pentru cooperare transfrontalieră, până la sfârșitul anului 2004, astfel ca acestea să devină funcționale până la sfârșitul semestrului I - 2005.

Legislația actuală, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, nu asigură cadrul necesar cooperării transfrontaliere prin asocierea agențiilor de dezvoltare regională înființate în temeiul legii nr. 315/2004.

În acest sens, modificarea pe care v-o propunem se referă la posibilitatea ca birourile regionale să poată gestiona fonduri publice, respectiv fondurile europene, prin asociere cu agențiile de dezvoltare regională. Acesta este conținutul proiectului de lege în legătură cu care vă solicităm acordul.

Propunem, în consecință, spre adoptare Camerei Deputaților acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc.

Comisia?

 
 

Domnul Mircea Dușa:

La ședințele comisiei au fost prezenți toți membrii comisiei și în unanimitate de voturi au avizat proiectul de lege și propun plenului Camerei să adopte acest proiect de lege.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc.

Titlul legii, dacă există intervenții? Dacă nu sunt, este considerat adoptat în unanimitate.

Articolul unic al legii. Dacă există intervenții? Nu sunt.

Articolul unic este adoptat în unanimitate.

Articolul unic al ordonanței de urgență, dacă există intervenții? Nu sunt. Articolul unic al ordonanței de urgență este adoptat în unanimitate.

Proiectul de lege a fost adoptat pe articole și se trimite la votul final, marți la ora 11.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale (rămas pentru votul final).

Pct. 3 de pe ordinea de zi, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Potrivit prevederilor art. 108 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Invit biroul Comisiei pentru muncă și protecție socială să se prezinte și rog să facă propunerile privind timpii de dezbatere.

 

Domnul Stelian Duțu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Comisia propune timp alocat pentru dezbateri generale 5 minute, iar pentru articole un minut.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Deci un minut cu 5 minute. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

În unanimitate, s-au aprobat timpii comisiei.

Inițiatorul?

 
 

Domnul Mihai Constantin Șeitan: (secretar de stat, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, președintele Casei Naționale de Pensii)

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2004 privind modificarea legii nr. 346/2002, care se referă la accidente de muncă și boli profesionale, consfințește introducerea ultimului sistem de acoperire a riscurilor sociale din România în îndeplinirea convențiilor Biroului Internațional al Muncii și al Directivei-Cadru a Uniunii Europene în vederea integrării.

Legea aceasta a intrat în funcțiune din 2002, deci este în vigoare de la începutul lui 2003, ea și-a făcut numai efectele parțiale, a adunat un fond inițial pentru startarea sistemului, care se cifrează în cei doi ani de funcționare la circa 5000 de miliarde, începând de la 1 ianuarie 2005 această lege a intrat în totalitate în funcțiune. Motivul acestei ordonanțe este a debloca anumite categorii de beneficiari care, așa cum a fost concepută legea, nu beneficiau de aplicarea acestui sistem, dar și în ideea de a face operativă aplicarea acestui sistem în integrarea lui în Casa națională de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și pentru a corela acest sistem cu sistemul de sănătate, de prestare a serviciilor de sănătate. Adică, e vorba de contractul-cadru care se aplică în sănătate. Aceste modificări au fost făcute în formă tehnică, au fost acceptate de comisie, de Senat, au fost discutate și în Ministerul Sănătății, motiv pentru care Guvernul susține aprobarea acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Grupurile parlamentare dacă vor să intervină? Înțeleg că nu.

Comisia, vă rog, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Stelian Duțu:

Domnule președinte,

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice. La lucrările comisiei au fost prezenți 16 din 17 membri ai comisiei, iar comisia propune admiterea fără modificări a proiectului de lege.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege pe articole.

Titlul legii, dacă există intervenții? Nu. Este adoptat în unanimitate.

Articolul unic al legii, dacă există intervenții? Nu.

Articolul unic al legii este adoptat în unanimitate.

Art. I al ordonanței de urgență, dacă există intervenții? Nu.

Art. I al ordonanței de urgență este adoptat în unanimitate.

 
 

Legea a fost adoptată pe articole în unanimitate și o trimitem la votul final, marți la ora 11.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare și din valorificarea activelor bancare neperformante (rămas pentru votul final).

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare și din valorificarea activelor bancare neperformante. Potrivit prevederilor art. 108 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Invit biroul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci să ne facă propunerile de timpi.

 

Doamna Denisa Grațiela Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Biroul comisiei vă propune 5 minute per total, cu un minut pe intervenție.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Supun votului dumneavoastră timpii pe care i-a propus comisia. Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu avem.

Invit inițiatorul.

 
 

Doamna Liliana Mitre (director, Ministerul Finanțelor Publice):

Bună dimineața!

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin acest act normativ, se propune ca veniturile încasate de toate instituțiile implicate în procesul de privatizare din vânzarea acțiunilor deținute la unele societăți comerciale să se utilizeze pe destinația aprobată prin hotărâre a Guvernului în funcție de politica Guvernului pe termen mediu și lung.

La art. 2 din acest act normativ se prevede ca sumele încasate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din valorificarea activelor bancare să fie utilizate pentru diminuarea datoriei publice interne.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Comisia?

 
 

Doamna Denisa Grațiela Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În urma dezbaterii, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare și valorificarea activelor bancare neperformante, în ședința din 17 februarie 2005, comisia propune supunerea spre dezbatere și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma adoptată de Senat, care v-a fost deja propusă.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc.

Grupurile parlamentare, dacă vor să intervină?

Domnule deputat Bolcaș, vă rog.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

În cadrul unui minut vom spune că nu vom vota această ordonanță care este total neconstituțională. În Constituție există un articol special dedicat delegării legislative, care este expres și limitativ. Ce facem prin această lege? Dăm posibilitatea, abilităm Guvernul să facă ce vrea, independent de voința noastră. Așa ceva este interzis de Constituție, fiind o formă mascată de delegare legislativă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Trecem la dezbaterea legii pe articole.

Titlul legii. Dacă există intervenții? Nu sunt.

Titlul legii a fost adoptat în unanimitate.

Articolul unic al legii. Dacă există intervenții? Nu există.

Articolul unic al legii a fost adoptat în unanimitate.

Art. 1 al ordonanței de urgență, dacă există intervenții? Există intervenții.

Cine este pentru art. 1 al ordonanței de urgență? Voturi pentru, vă rog? Vă rog, numărați. 130 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 12 voturi împotrivă.

Abțineri, vă rog. Nu sunt.

Art. 1 al ordonanței de urgență a fost adoptat cu 130 de voturi pentru și 12 voturi împotrivă.

Art. 2 al ordonanței de urgență, dacă există intervenții? Există.

Voturi pentru, vă rog. Suntem aceeași situație, în mod evident. 130 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 12 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu avem.

Art. 2 al ordonanței de urgență a fost adoptat cu 130 de voturi pentru, 12 voturi împotrivă.

Art. 3 al ordonanței de urgență, dacă există intervenții. Există.

Voturi pentru? 132 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 13 voturi împotrivă.

Abțineri, vă rog? Nu sunt.

Cu 132 de voturi pentru și 13 voturi împotrivă, art. 3 al ordonanței de urgență a fost adoptat.

Art. 4 al ordonanței de urgență, dacă există intervenții? Există.

Voturi pentru, vă rog. 132 de voturi, în mod evident.

Voturi împotrivă? 13 voturi împotrivă.

Cu 132 de voturi pentru și 13 voturi împotrivă, art. 4 al ordonanței de urgență a fost adoptat.

Constat că am adoptat legea pe articole, urmează să fie dat votul final marți, în sesiunea de la ora 11.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2004 pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/1997 privind asigurarea și creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă, destinate localităților izolate din Delta Dunării (rămas pentru votul final).

Pct. 5 de pe ordinea de zi, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2004 pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/1997 privind asigurarea și creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă, destinate localităților izolate din Delta Dunării.

Potrivit prevederilor art. 108 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Invit biroul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, sesizată în fond, să facă propuneri privind timpii alocați dezbaterii acestui proiect de lege.

 

Doamna Denisa Grațiela Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia vă propune 5 minute per total, un minut pe intervenție.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc. Unu cu cinci minute.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Propunerea comisiei a fost adoptată.

Inițiatorul are cuvântul.

 
 

Doamna Georgeta Elisabeta Ionescu (secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul):

Sunt Georgeta Ionescu - secretar de stat.

Prin ordonanța de urgență supusă aprobării s-a prevăzut ca dobânda pentru creditele care se acordă agenților economici specializați care aprovizionează localitățile din Delta Dunării pentru trimestrele I și IV ale fiecărui an să fie redusă de la 15% pe an la 5% pe an, diferența dintre dobânda bancară și cea suportată de beneficiarii creditelor respective urmând a fi acoperite din bugetul propriu al județului Tulcea.

Precizăm și faptul că proiectul a fost adoptat fără amendamente, și desenat la data de 7 februarie 2005. luând în considerare aceste aspecte, precum și raportul favorabil întocmit de Comisia pentru buget, finanțe și bănci, vă adresăm rugămintea de a adopta proiectul de lege, în forma prezentată.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc.

Grupurile parlamentare dacă vor să intervină. Nu. Comisia are cuvântul.

 
 

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În urma dezbaterii Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2004 pentru modificarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/1997 privind asigurarea și creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă, destinate locuințelor izolate din Delta Dunării, în ședința din 16 februarie 2005, comisia propune supunerea spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege pe articole.

Dacă la titlul legii există intervenții. Nu. Titlul legii a fost adoptat în unanimitate.

Dacă la articolul unic al legii există intervenții. Nu. Articolul unic al legii a fost adoptat în unanimitate.

Dacă la articolul unic al ordonanței de urgență există intervenții. Nu. Articolul unic al ordonanței de urgență a fost adoptat în unanimitate.

Constat că proiectul de lege a fost adoptată pe articole. Îl trimitem la vot final marți, în sesiunea organizată special în acest scop.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2004 pentru modificarea denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României și a taxelor vamale aferente acestora (rămas pentru votul final).

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2004 pentru modificarea denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României și a taxelor vamale aferente acestora.

Potrivit prevederilor art. 108 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Invit biroul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci sesizate în fond, să facă propunerile privind timpii de dezbatere.

 

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia vă propune cinci minute pentru întreaga lege, un minut pe intervenție. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Unu cu cinci este propunerea comisiei.

Supun votului dumneavoastră această propunere. Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, propunerea comisiei a fost adoptată.

Invit inițiatorul la microfon.

 
 

Domnul Vasile Radu:

Sunt Vasile Radu, subsecretar de stat împuternicit la Ministerul Economiei și Comerțului, Director general pentru politici comerciale.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Ordonanța nr. 94/2004 este o expresie a preluării acquis-ului comunitar în domeniul denumirii și clasificării mărfurilor, România având obligația, conform acordului de asociere, să preia anual aceste modificări care intervin în nomenclatura combinată a Uniunii Europene. Susținem adoptarea ordonanței de urgență, fără modificări.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc.

Grupurile parlamentare dacă au intervenții. Nu.

Comisia.

 
 

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În urma dezbaterii Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2004 pentru modificarea denumirii și clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României și a taxelor vamale aferente acestora, în ședința din 15 februarie 2005, comisia vă propune supunerea spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege pe articole.

Titlul legii. Dacă există intervenții. Nu. Titlul legii a fost adoptat în unanimitate.

Articolul unic al legii. Dacă există intervenții. Nu există. Articolul unic al legii a fost adoptat în unanimitate.

Art.1 al ordonanței de urgență. Dacă există intervenții. Nu.

Art. 1 al ordonanței de urgență a fost adoptat în unanimitate.

Dacă există intervenții. Nu. Art. 2 al ordonanței de urgență a fost adoptat în unanimitate.

Proiectul de lege a fost adoptat pe articole. Urmează să fie remis la sesiunea de marți pentru votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea art. 7 din Legea nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecințelor încetării răscumpărării de unități de fond de către Fondul Național de Investiții (rămas pentru votul final).

Al șaptelea punct pe ordinea de zi: Proiectul de Lege pentru completarea art. 7 din Legea nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecințelor încetării răscumpărării de unități de fond de către Fondul Național de Investiții.

Inițiatorul. Nu este prezent inițiatorul? Proiectul de lege este un proiect de lege venit de la Guvernul României. Doamna secretar de stat? Guvernul României susține acest proiect de lege.

Comisia.

 

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare completarea art. 7 din Legea nr. 333/2001, astfel încât Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului să fie autorizată să contribuie la completarea fondului pentru ajutor financiar al unor investitori la Fondul Național de Investiții.

În urma dezbaterii proiectului de lege pentru completarea art. 7, în ședința din 15 februarie 2005, comisia propune spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, a proiectului de lege, în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

În cadrul dezbaterilor generale, grupurile parlamentare dacă doresc să ia cuvântul.

Domnul deputat Bolcaș, aveți microfonul.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vă mărturisesc că n-aș fi vrut să iau cuvântul, dar este prilejul de a demonstra pe viu, în fața domniilor voastre, cum se continuă guvernarea Cabinetului Adrian Năstase, în ciuda programului de guvernare a Cabinetului Tăriceanu.

În programul de guvernare a Cabinetului Tăriceanu, se menționează rezolvarea globală a doleanțelor celor păgubiți prin încetarea plăților la acest fond de investiții.

De data aceasta, cu veselie, actuala guvernare acceptă cârpeala care s-a făcut și de guvernarea anterioară. Și anume, în locul unei despăgubiri globale, s-au acordat, prin lege, numai o serie întreagă de compensații, pentru a închide gura, practic, celor mai afectați, celor mai amărâți contribuabili la acest fond de investiții.

Deci, actuala guvernare demonstrează prin adoptarea unui proiect de lege care să cârpească cârpeala, că nu dorește să rezolve această problemă a Fondului de Investiții. Ne rămâne ca sarcină și vă mulțumim. Ne-o vom îndeplini.

În ceea ce privește însă proiectul de lege ca atare, vă rog să constatați că nici el nu poate să fie primit. Ce se urmărește prin aceasta? Un lucru foarte simplu, expunerea de motive este absolut edificatoare și pentru mine năucitoare: pentru constituirea Fondului de despăgubiri, s-au creat niște obligații financiare în sarcina unor societăți comerciale. Nu intru în amănunte.

În expunerea de motive se spune: pentru că unele societăți comerciale nu și-au îndeplinit această obligație, noi nu-i mai executăm, îi iertăm. Și atunci, preia din alte fonduri această plată pentru constituirea fondului de despăgubiri AVAS-ul. Bun! Și atunci creăm o inechitate pe piața care se vrea concurențială, care se vrea liberă. Pe unele dintre societăți pe care le-am executat până acum, le-a mers bine că le-am executat conform obligațiilor legale, dar altele, și nu știm care sunt acestea altele, nu mai sunt executate pe piață?!

Proiectul de lege putea să creeze premisele despăgubirilor fondurilor pentru despăgubirile integrale, acordate și așa ciuntit, în condițiile în care AVAS-ul plătitor era autorizat să continue aceste executări. Dar nu prin stingerea unor datorii. Pentru că perpetuăm acest capitalism sălbatic. Cine plătește, e bun plătit, cine nu plătește, e bun scăpat.

Propunerea mea, în aceste condiții, este restituirea proiectului de lege la comisie pentru completarea sa în ceea ce privește modul în care AVAS-ul va continua executarea societăților restante. Este singura soluție. În caz contrar, vom vota împotriva acestui proiect de lege.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Alte grupuri parlamentare dacă vor să intervină. Nu.

Am să intervin eu, în numele Grupul parlamentar al P.S.D.

 
 

(Domnul Miron Tudor Mitrea coboară la tribună.)

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Este foarte adevărat că această problemă a Fondului Național de Investiții a creat și va crea în continuare dificultăți deosebite. Vreau însă să punem lucrurile așa cum au fost ele din punct de vedere cronologic: Fondul Național de Investiții s-a dezvoltat în mod spectaculos în perioada 1997-2000, datorită faptului că guvernul din acea perioadă, Guvern P.N.L.-P.D.-UDMR, dacă-mi aduc eu bine aminte, a sprijinit dezvoltarea fondului prin introducerea CEC-ului în întreaga filosofie. Guvernul din care am făcut parte, Guvernul P.S.D., a fost pus în fața unui Fond Național de Investiții care e falimentat. Și am căutat soluții ca să rezolvăm problemele persoanelor cu cele mai mari dificultăți, așa cum ați spus. Deci, am căutat să rezolvăm exact ceea ce domnul deputat Bolcaș a spus, persoanelor care aveau o situație financiară deosebită să le găsim soluții.

De aceea, sprijinim acest proiect de lege și în acest moment. Este un proiect de lege, care, e adevărat, cârpește o situație pe care am moștenit-o și pe care ne-a fost imposibil s-o rezolvăm din alt punct de vedere. S-ar putea ca acum, sigur, cei care au creat-o în perioada 1997-1999, fiind din nou la putere, să găsească o altă soluție. Sigur, o vom sprijini. (Aplauze în Grupul P.S.D.)

 
 

(Domnul Miron Tudor Mitrea revine la prezidiu)

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Din partea Grupului parlamentar al P.U.R. Vă rog, doamna deputat.

 
 

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aș spune că ceea ce vedem că se întâmplă astăzi cu Fondul Național de Investiții este simptomatic pentru piața de capital românească. Fondul Național de Investiții este doar reflexul unei lipse de transparență totale și a unei lipse de interes față de cei mulți și față de micii investitori.

Mi se pare normal și firesc ca în lipsa informațiilor avizate pentru acești mici investitori ei să fie astăzi în postura să fie ajutați. De aceea, Grupul parlamentar al Partidului Umanist din România, Social Liberal va sprijini adoptarea acestui proiect.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule deputat Tabără, aveți cuvântul din partea Grupului parlamentar al Partidului Democrat.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu nu vreau să comentez prea mult acest act legislativ care, în mod sigur, vrea să facă dreptate pentru o anumită categorie de oameni, care cu bună-credință au participat la un fond de investiții specific oricărei societăți care intră sau care se găsește în economia de piață.

Pe mine mă surprinde faptul că mereu revenim la anumite perioade, fără să ne aplecăm la elementele de esență, de fond. Așa au trecut nerezolvate problemele Bancorex-ului, ale băncilor. Așa trece neobservat, în fondul lui, și Fondul Național de Investiții și cârpim în continuare. După părerea mea, un astfel de act ar fi trebuit să fie dat în momentul în care s-ar fi încheiat și procesul doamnei Vlas. Și de ce nu, de a se fi cunoscut în totalitate ceea ce s-a întâmplat cu Fondul Național de Investiții. Pentru că sunt multe probleme cu care am venit în contact în calitate de parlamentar, cu oameni care au fost implicați, inclusiv în manifestările care au urmat căderii Fondului Național de Investiții și care, practic, au rămas în continuare în umbră.

Repet încă o dată: și o putere și alta și aș spune că alți factori și alte structuri ale societății românești ar fi trebuit să afle mai multe despre ceea ce s-a întâmplat la Fondul Național de Investiții și nu numai la Fondul Național de Investiții, pentru că nu este singurul loc unde românii au pierdut bani după 1990. Eu cred că undeva, noi, Parlamentul, ascundem sau, prin ceea ce facem acum, nu facem decât să creăm o carapace asupra unor lucruri extrem de urâte care s-au petrecut pe seama românilor creduli, până la urmă.

Sigur, ne regăsim în fața unui act prin care trebuie să rezolvăm niște situații. Și le rezolvăm. Dar asta nu înseamnă că am rezolvat pe fond problema Fondului Național de Investiții și asta nu este chestiunea nici a Puterii din 1997-2000 și poate că nici a celei din 2000-2004. Este a noastră, a tuturor. Pentru că nu vrem, efectiv, să ne aplecăm și să rezolvăm problemele de fond pentru societatea românească. Și acestea sunt furturile din banii cetățenilor și din banii statului.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Da, vă mulțumesc.

Vă rog, domnule deputat. Domnule deputat Calimente, aveți cuvântul. Grupul parlamentar al P.N.L.

 
 

Domnul Mihăiță Calimente:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este simplu să aduci acuze altor guvernări. Țin să vă aduc aminte că acest fond a existat dinainte de 1996, că cei care l-au condus, în proporție de 99%, erau foști ofițeri de securitate și cred că pe aceștia nu puteți să-i asociați nici cu fostul P.N.Ț., nici cu P.N.L.-ul și că a urmat după aia guvernarea P.S.D. care a lăsat în coadă de pește tot acest aspect, nici până astăzi nu știm de ce domnul Sorin Ovidiu Vântu a fost scos din acest proces, care este principalul artizan a ceea ce s-a întâmplat în acest Fond de Investiții. Din contră, avem informații atât din presă, cât și din televiziuni, că personaje importante din P.S.D. sunt prieteni apropiați în continuare ai domnului Sorin Ovidiu Vântu.

În ceea ce privește partea de despăgubiri, Partidul Național Liberal este de acord cu acest proiect.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Alte grupuri parlamentare dacă doresc să intervină. Domnul Bolcaș. O ultimă intervenție.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Regret cuvântul domnului deputat Tabără care creează o situație metafizică. Dacă nu e responsabilă nici o guvernare de până acum de ce s-a întâmplat cu F.N.I.-ul, cine e responsabil? Sicriul lui Mahomed care plutește între cer și pământ? Și guvernările, și noi suntem responsabili și de aceea luăm cuvântul aici. Asta este problema.

Și problema este foarte simplă: nimeni nu vrea ca oamenii să nu fie despăgubiți. De altfel, despăgubirile s-au dat. Problema la ora actuală este din ce fonduri se dau aceste despăgubiri. Și protestul meu a fost în ideea că, în mod indirect, anume societăți sunt iertate de datorii prin preluarea de către AVAS a obligațiilor lor.

Dacă adăugăm la acest text de lege un simplu alineat, și anume, AVAS va continua recuperarea datoriilor pentru acest fond de la societățile restante, am rezolva problema. Asta este esența legii care are această imensă lipsă.

Dăm AVAS-ului o sarcină financiară și iertăm pe alții de această sarcină financiară. AVAS-ul are atribuții și poate continua executarea. Asta este singura propunere ce am făcut-o. Poate nici nu e nevoie de restituire, dar mă leagă Regulamentul Camerei, nu pot face propuneri de fond.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

În mod cert, domnule deputat, aveți dreptate. Vă mulțumesc. Nu puteți face amendamente în fond. Ați făcut o propunere de restituire a proiectului de lege la comisie. Comisia nu a fost de acord.

Am să supun propunerea dumneavoastră plenului.

Cine este de acord cu propunerea domnului deputat Bolcaș? 8 voturi pentru. Insuficiente, în mod evident.

Titlul legii. Cine are intervenții la titlul legii? Nu sunt. Titlul legii a fost adoptat în unanimitate.

La articolul unic al legii sunt intervenții? Nu. Supun votului dumneavoastră. Cine este pentru articolul unic al legii? Vă rog numărați. 137 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? 12 abțineri.

Articolul unic al legii a fost adoptat cu 137 voturi pentru, 12 abțineri. Legea a fost adoptată pe articole, urmează să fie trimisă la sesiunea de voturi finale de marți.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societățile comerciale, companiile și societățile naționale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale și al industriei de apărare, precum și de către alți agenți economici din subordinea Ministerului Economiei și Comerțului, a locuințelor pe care aceștia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acești agenți economici (rămas pentru votul final).

Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130 din 2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societățile comerciale, companiile și societățile naționale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale și al industriei de apărare, precum și de către alți agenți economici din subordinea Ministerului Economiei și Comerțului, a locuințelor pe care aceștia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acești agenți economici.

Potrivit prevederilor art.108 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Invit biroul Comisiei pentru industrii și servicii sesizată în fond, să facă propuneri privind timpii de dezbateri.

 

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte, Stimați colegi,

Vă propunem 10 minute, câte 2 minute de fiecare intervenție.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

2 cu 10 este propunerea comisiei. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Timpii propuși de comisie au fost adoptați.

Inițiatorul are cuvântul.

 
 

Doamna Georgeta Elisabeta Ionescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul proiect de ordonanță de urgență are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru vânzarea de către societățile comerciale, companiile și societățile naționale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale și al industriei de apărare, precum și de către alți agenți economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului, a locuințelor pe care le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor de contracte de închiriere sau pensionarilor care au avut ca ultim loc de muncă la acești agenți economici.

Potrivit proiectului, titularii contractelor de închiriere pot cumpăra doar locuința pe care o dețin în baza unui contract de închiriere valabil încheiat.

Având în vedere că acești agenți economici sunt în proces de reorganizare, restructurare și privatizare, este necesar ca în cadrul acestui proces să se vândă activele care nu mai concură la realizarea activității principale a agenților economici, pentru a putea reabilita unele obiective majore, dar și să se atribuie titularilor contractelor de închiriere locuințele pe care aceștia le dețin în folosință.

Față de cele prezentate mai sus, propunem plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 130/2004.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc.

Comisia. Obligatoriu, să luați cuvântul conform regulamentului Camerei Deputaților.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Această ordonanță dorește să reglementeze problema spațiilor de locuințe de la agenții economici din subordinea Ministerului Economiei și Comerțului.

Comisia a fost de acord, în general, cu această ordonanță și cu prevederile ei, aducând câteva modificări, printre care, în primul rând, în rândul titularilor contractelor de închiriere au fost incluși alături de pensionarii de la aceste unități și disponibilizații care au avut ca ultim loc aceste unități care pun în vânzare locurile respective și s-a introdus, de asemenea, o prevedere legată de posibilitatea înstrăinării într-un termen mai lung a acestor locuințe cumpărate în rate de la societățile respective, respectiv, în timp de maxim 10 ani de zile.

Cu acestea zise, domnule președinte, vă rog să supuneți dezbaterii și aprobării acest raport.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc. comisiei.

Intrăm în dezbaterea proiectului de lege pe articole. Rog colegii parlamentari să lucrăm împreună pe raportul comisiei, raport foarte bine făcut de comisie. Felicit comisia pentru modul în care a conceput raportul la acest proiect de lege.

Titlul legii. Comisia ne propune să păstrăm titlul propus de către inițiator.

Intervenții? Nu sunt.

La articolul unic al legii, comisia ne propune o reformulare. Dacă sunt intervenții. Dacă nu, supun votului dumneavoastră forma pe care o propune comisia în raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

În unanimitate, s-a adoptat forma propusă de către Comisia de industrii.

Titlul ordonanței. În raport, comisia ne propune un titlu modificat față de forma inițiatorului.

Cine are intervenții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră forma propusă de Comisia de industrii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nu avem voturi.

Abțineri? Nu avem voturi.

În unanimitate, forma propusă de către comisie a fost adoptată.

Art. 1 al ordonanței. Comisia ne propune o modificare a articolului, așa cum este prevăzut el în raport. Am să întreb dacă sunt intervenții. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră forma propusă de către comisie. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Art. 1, așa cum a fost modificat de către comisie în raport, a fost adoptat în unanimitate.

Art. 2. Comisia ne propune o modificare. Dacă sunt intervenții. Nu.

Supun votului dumneavoastră art. 2, în formularea pe care comisia a prezentat-o în raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Art. 2, în formularea pe care a propus-o comisia în raport, a fost adoptată în unanimitate.

Art.2, sigur, la paragraful 1, mă refeream.

Art.2 paragraful 2, se propune forma propusă de inițiator.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Deci, este considerat adoptat acest art.2 paragraful 2 în unanimitate.

Art.2 în ansamblu cu paragraful 1, așa cum l-a modificat comisia, și cu paragraful 2, așa cum l-a propus inițiatorul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Art.3. Comisia ne propune să-l adoptăm în formula pe care a propus-o inițiatorul.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Art.3 a fost adoptat în unanimitate.

Art.4. Comisia ne propune să-l adoptăm în formula inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Art.4 a fost adoptat în unanimitate.

Art.5. Comisia propune modificarea art.5, așa cum aveți forma cuprinsă în raport.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru forma comisiei? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

În unanimitate a fost adoptat art.5 în forma propusă de către comisie.

Alin.1 al art.6. Comisia propune ca el să fie modificat așa cum îl avem în raport, împreună cu alin.2, pe care îl propune și pe el comisia modificat.

Inițiatorul are un punct de vedere aici, vă rog.

 
 

Doamna Georgeta Elisabeta Ionescu:

Suntem de acord pe fond cu amendamentul formulat de comisie, dar propunem reducerea termenului de la 10 ani la 5 ani, 10 ani părând un termen totuși exagerat față de nevoile reale ale celor care beneficiază de prevederile ordonanței.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Comisia? Deci, cu 5 ani.

Am să supun votului dumneavoastră art.6 alin.1 în forma propusă de către comisie, însă am să citesc forma, pentru că a apărut modificarea inițiatorului, cu care comisia este de acord, și anume: "Locuințele cumpărate cu plata în rate, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, nu pot fi înstrăinate prin acte între vii, timp de 5 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, dacă în acest interval prețul a fost achitat integral".

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Supun această formă votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

În unanimitate alin.1 al art.6 a fost adoptat în formula pe care am citit-o.

Alin.2 al art.6. Dacă sunt intervenții la forma pe care o propune comisia în raport? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art.2 în forma din raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Alin.2 al art.6 a fost aprobat în unanimitate.

Art. 6 în totalitate îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Art. 6 în forma discutată a fost adoptat, cu paragraful 3, sigur, nemodificat, așa cum apare în raport.

Art. 7. Comisia propune adoptarea lui nemodificat.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Art. 7 a fost adoptat în unanimitate.

Art. 8. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Art. 8 a fost adoptat în unanimitate.

Art. 9. Dacă sunt intervenții la forma prezentată de către inițiator? Nu sunt.

Art. 9 a fost adoptat în unanimitate.

Art. 10, nemodificat de către comisie.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Art. 10 a fost adoptat în unanimitate.

Proiectul de lege a fost adoptat conform votului dumneavoastră pe articole.

Votul final urmează să fie dat marți, în sesiunea organizată special în acest scop.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. pentru finanțarea unor obiective majore de investiții (rămas pentru votul final).

Pct. 9 de pe ordinea de zi: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. pentru finanțarea unor obiective majore de investiții.

Potrivit prevederilor art.108 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Propun, rog comisia, îmi cer scuze, să ne facă propuneri privind timpii de dezbateri.

 

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

6 minute, câte 2 minute de fiecare intervenție.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

2 cu 6 este propunerea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Timpii propuși de comisie au fost adoptați.

Inițiatorul are cuvântul.

 
 

Doamna Georgeta Elisabeta Ionescu:

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. a cuprins în strategia proprie de dezvoltare pe termen mediu, 2002-2010, lucrări de investiții privind realizarea de conducte de transport pentru alimentarea cu gaze naturale a distribuțiilor noi.

Guvernul României a aprobat programul de dezvoltare a sistemului național de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale ale unor localități pentru perioada mai 2004-noiembrie 2005. Având în vedere volumul mare de finanțare al investițiilor, în special din surse proprii de finanțare, necesare realizării obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare a Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., pe termen mediu 2002-2010, se impune creșterea capitalurilor proprii ale societății, destinate realizării acestor obiective.

Față de aceasta, se propune ca prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/1991, Societatea Națională "Transgaz" S.A., să poată reține pe constituirea surselor proprii de finanțare necesare realizării lucrărilor de investiții, profitul rămas după deducerea sumelor aferente destinațiilor stabilite de ordonanță.

Față de cele mai sus prezentate, propunem plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societății Naționale "Transgaz" S.A., pentru finanțarea unor obiective majore de investiții.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Comisia?

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia a analizat această propunere și a aprobat-o pe fond în forma propusă de către inițiator, singurele modificări care au fost aduse în acest raport la textele proiectului sunt de natură legislativă, de tehnică legislativă.

În consecință, vă propunem să supuneți aprobării plenului acest raport.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Titlul legii. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Titlul legii este adoptat în unanimitate.

Din nou fac apel către colegii parlamentari, deputați, să lucrăm pe raportul comisiei, care este foarte bine făcut de către Comisia pentru industrii și servicii, și le mulțumesc din nou pentru faptul că mă ajută în acest mod să conduc mai ușor ședința.

Deci, titlul legii a fost adoptat în unanimitate.

Articolul unic al legii. Comisia propune modificarea, conform textului din raport.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Articolul unic al legii, în formularea comisiei, a fost adoptat.

Titlul ordonanței de urgență rămâne nemodificat, conform propunerii inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Titlul ordonanței de urgență a fost adoptat în unanimitate.

Articolul unic al ordonanței de urgență este modificat de către comisie, conform raportului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Dacă nu, îl supun, în formularea comisiei, votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Art. 1 a fost adoptat în formula propusă de către comisie.

Art. 2 nemodificat, conform formulării inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Art. 2 a fost adoptat în unanimitate.

Art. 3. Conform formulării Senatului, a fost propus să fie adoptat de către comisie.

Dacă există intervenții?

Dacă nu, supun art. 3 - în formularea Senatului - votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, art. 3 - în formularea Senatului - a fost adoptat.

Proiectul de lege a fost adoptat pe articole.

Îl trimitem la votul final de marți.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat (rămas pentru votul final).

Pct. 10 de pe ordinea de zi: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2004 pentru completarea alin. 1 al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat.

Potrivit prevederilor art. 108 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiectul de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Invit Biroul Comisiei pentru muncă și protecție socială, sesizată în fond, să ne facă propunerile privind timpii de dezbatere.

 

Domnul Stelian Duțu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia propune 3 minute pentru dezbateri generale și un minut pentru dezbaterile pe articole.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Unul cu trei este propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Timpii au fost adoptați.

Inițiatorul are cuvântul.

 
 

Doamna Georgeta Elisabeta Ionescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Completarea propusă prin această Ordonanță de urgență vizează corelarea prevederilor Legii nr. 164/2001 cu cele ale Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, astfel cum au fost acestea modificate și completate prin Legea nr. 276/2004, astfel încât și pensionarii din sistemul militar, ale căror pensii au fost stabilite înainte de data de 1 aprilie 2001, să beneficieze - la cerere - de recalcularea pensiilor prin adăugarea stagiului de cotizare constituit din perioada cursurilor la zi în învățământul superior.

Luând în considerare aceste aspecte, vă adresăm rugămintea de a adopta proiectul de lege în forma prezentată, însușită și de Senat.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc.

Comisia?

 
 

Domnul Stelian Duțu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia propune plenului adoptarea proiectului de lege, pentru instituirea unui tratament juridic egal al pensionarilor militari cu cei din sistemul public de pensii, având în vedere adoptarea aceleiași soluții pentru recunoașterea vechimii constituite din perioada cursurilor de zi din învățământul superior.

La lucrările comisiei au participat 16 din 17 deputați.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Comisia propune admiterea fără modificări a proiectului de lege.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc comisiei.

Intrăm în dezbaterea proiectului de lege pe articole.

Titlul legii. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Titlul legii a fost adoptat în unanimitate.

Articolul unic al legii. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Articolul unic al legii a fost adoptat în unanimitate.

Titlul ordonanței. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Titlul ordonanței a fost adoptat în unanimitate.

Articolul unic al ordonanței. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Articolul unic al ordonanței a fost adoptat în unanimitate.

Proiectul de lege a fost adoptat pe articole.

Îl trimitem la sesiunea de voturi finale de marți.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile publice ale sectorului sanitar (adoptarea propunerii de respingere).

Următorul punct pe ordinea de zi: Propunerea legislativă privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile publice ale sectorului sanitar.

Inițiatorul? Nu mai sunt inițiatorii, înțeleg, în Cameră.

Senatul a respins.

Comisia pentru muncă și protecție socială are cuvântul.

 

Domnul Stelian Duțu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare salarizarea și alte drepturi ale personalului de specialitate medico-sanitar, personalului auxiliar-sanitar, precum și ale altor categorii de personal încadrat în baza contractului individual de muncă în unitățile sanitare din sectorul bugetar.

Comisia propune plenului respingerea inițiativei legislative, întrucât este fără obiect, având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, care a intrat în vigoare la 1.01.2005, ordonanță aflată deja în dezbatere în cadrul Parlamentului.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

La lucrările comisiei au participat 16 deputați din 17.

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Propunerea legislativă a fost respinsă și de către Senat în ședința din 9 noiembrie 2004.

În urma dezbaterilor din comisie, aceasta propune respingerea propunerii legislative.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Deci, comisia propune respingerea propunerii legislative.

Senatul a respins.

Am să supun votului dumneavoastră propunerea comisiei.

Cine este de acord cu respingerea propunerii legislative? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri?

Propunerea legislativă a fost respinsă în unanimitate.

 
Dezbaterea Propunerii legislative privind egalizarea șanselor pentru persoanele cu handicap în România (adoptarea propunerii de respingere).

Următorul punct, pct. 12 pe ordinea de zi: Propunerea legislativă privind egalizarea șanselor pentru persoanele cu handicap în România.

Inițiatorul? Domnul Gheorghiof.

Are cuvântul domnul Gheorghiof, inițiatorul propunerii.

 

Domnul Titu-Nicolae Gheorghiof:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Această inițiativă legislativă, a mea și a doamnei ministru Mona Muscă, făcută în legislatura trecută, prin hotărârea care s-a dat, a Senatului României, de respingere, ne-a determinat și a determinat și poziția actualului ministru, doamna Mona Muscă, de a reveni cu o lege completatoare, o lege care de fapt să completeze tot spectrul problemelor persoanelor cu handicap, de fapt noua denumire a acestor persoane nu este aceea de "persoane care au un handicap", și, pentru o reglementare completă, am considerat necesar să nu mai susținem această inițiativă legislativă, urmând ca, prin demersurile pe care le va face Guvernul României vizavi de aceste persoane care au un dezavantaj clar vizavi de noi, ceilalți, să fie completată toată problematica lor, și, în viitorul apropiat, discuția pe care am avut-o chiar în cursul zilei, de dimineață, pentru acest motiv am și întârziat astăzi din atribuțiile..., și am lăsat atribuțiile mele ca secretar al Camerei, rugând pe domnul deputat, secretar al Biroului permanent, domnul Popeangă, să mă înlocuiască, Guvernul - în viitor - va veni cu o reglementare completă, indubitabilă și pertinentă pentru cazul acestor persoane. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Comisia, vă rog, luați cuvântul.

 
 

Domnul Stelian Duțu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia propune plenului respingerea inițiativei legislative din următoarele considerente: propunerea conține o serie de prevederi care sunt deja reglementate în alte acte normative în vigoare, fapt ce contravine dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicate, articol ce stipulează în mod expres evitarea paralelismului legislativ.

Propunerea cuprinde unele trimiteri la acte normative fără relevanță în domeniu sau chiar abrogate, cum sunt cele prevăzute la art. 23, ce fac referire la Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate.

În al treilea rând, adoptarea ar conduce la un efort financiar neevaluat, și, în conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, nu se pot emite proiecte de acte normative cu implicări asupra bugetului, fără precizarea surselor financiare de acoperire a majorării cheltuielilor bugetare aferente exercițiului bugetar pentru care s-a elaborat bugetul.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Supun votului dumneavoastră propunerea de respingere a propunerii legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu un vot împotrivă și 2 abțineri, propunerea legislativă a fost respinsă.

 
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală (adoptarea propunerii de respingere).

Ultima propunere legislativă pe ordinea de zi de astăzi: Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală.

Cine este inițiatorul? Sergiu Nicolaescu.

Comisia, domnul Sergiu Andon.

 

Domnul Sergiu Andon:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Pentru această inițiativă, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul este din categoria legilor organice.

Inițiator, cum s-a anunțat, a fost domnul Sergiu Nicolaescu.

Guvernul nu și-a însușit propunerea legislativă.

Senatul a respins-o în ședința din 3 februarie 2005.

În prealabil, existase avizul de principiu al Consiliului legislativ, dat din 14 septembrie 2004; iar Comisia juridică, de disciplină și imunități - în unanimitate - a hotărât să vă propună respingerea acestei propuneri legislative.

Despre ce este vorba?

S-a propus modificarea Codului de procedură penală, în sensul de a se asimila organelor cu atribuții de cercetare penală și anumiți reprezentanți ai autorității vamale, funcționari vamali, practic, anume desemnați, argumentele inițiatorului fiind în principal acelea ale realizării unei consonanțe cu prevederile Convenției Neapole 2, o convenție de colaborare între organele vamale ale țărilor care au aderat la Uniunea Europeană.

Asemănător punctului de vedere al Guvernului, comisia consideră propunerea neoportună pentru următoarele patru argumente.

În primul rând că dublează sub aspectul disciplinei de frontieră și vamale și a necesităților de cercetare vamală a infracțiunilor din Codul vamal și infracțiuni aferente, dublează organele Poliției de frontieră, care s-au și specializat în cercetarea penală de această natură, iar problema consonanței cu cerințele Convenției Neapole 2 nu se pune, pentru că acea convenție recomandă cooperarea în general, nu nominalizează anumite organe, deci o pot realiza și organele Poliției de frontieră.

Pe de altă parte, este prematură problema pe care ne-o punem, întrucât abia după aderarea la Uniunea Europeană se va pune problema să semnăm Convenția Neapole 2, și, în sfârșit, pentru că nu toate statele, nici măcar toate statele care au semnat Convenția Neapole 2 nu au ratificat această convenție.

În concluzie, propunerea noastră este de respingere a propunerii legislative.

 
 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Supun votului dumneavoastră propunerea de respingere a propunerii legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Propunerea legislativă a fost respinsă în unanimitate.

Doamnelor și domnilor colegi,

Vă mulțumesc pentru modul în care am lucrat astăzi. Am terminat punctele de pe ordinea de zi.

Fac apel la președinții de comisii: săptămâna viitoare să pregătească mai multe materiale pentru plen. Vă mulțumesc.

 
   

Ședința s-a încheiat la ora 10,16.

 
     

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 11 avril 2021, 13:24
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro