Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 3, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.22/10-03-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 03-03-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 3, 2005

10. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societățile comerciale, companiile și societățile naționale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale și al industriei de apărare, precum și de către alți agenți economici din subordinea Ministerului Economiei și Comerțului, a locuințelor pe care aceștia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acești agenți economici (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 25/2005

 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

  ................................................

Punctul 8 de pe ordinea de zi: Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130 din 2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societățile comerciale, companiile și societățile naționale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale și al industriei de apărare, precum și de către alți agenți economici din subordinea Ministerului Economiei și Comerțului, a locuințelor pe care aceștia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la acești agenți economici.

Potrivit prevederilor art.108 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Invit biroul Comisiei pentru industrii și servicii sesizată în fond, să facă propuneri privind timpii de dezbateri.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte, Stimați colegi,

Vă propunem 10 minute, câte 2 minute de fiecare intervenție.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

2 cu 10 este propunerea comisiei. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Timpii propuși de comisie au fost adoptați.

Inițiatorul are cuvântul.

Doamna Georgeta Elisabeta Ionescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prezentul proiect de ordonanță de urgență are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru vânzarea de către societățile comerciale, companiile și societățile naționale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale și al industriei de apărare, precum și de către alți agenți economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului, a locuințelor pe care le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor de contracte de închiriere sau pensionarilor care au avut ca ultim loc de muncă la acești agenți economici.

Potrivit proiectului, titularii contractelor de închiriere pot cumpăra doar locuința pe care o dețin în baza unui contract de închiriere valabil încheiat.

Având în vedere că acești agenți economici sunt în proces de reorganizare, restructurare și privatizare, este necesar ca în cadrul acestui proces să se vândă activele care nu mai concură la realizarea activității principale a agenților economici, pentru a putea reabilita unele obiective majore, dar și să se atribuie titularilor contractelor de închiriere locuințele pe care aceștia le dețin în folosință.

Față de cele prezentate mai sus, propunem plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 130/2004.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc.

Comisia. Obligatoriu, să luați cuvântul conform regulamentului Camerei Deputaților.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Această ordonanță dorește să reglementeze problema spațiilor de locuințe de la agenții economici din subordinea Ministerului Economiei și Comerțului.

Comisia a fost de acord, în general, cu această ordonanță și cu prevederile ei, aducând câteva modificări, printre care, în primul rând, în rândul titularilor contractelor de închiriere au fost incluși alături de pensionarii de la aceste unități și disponibilizații care au avut ca ultim loc aceste unități care pun în vânzare locurile respective și s-a introdus, de asemenea, o prevedere legată de posibilitatea înstrăinării într-un termen mai lung a acestor locuințe cumpărate în rate de la societățile respective, respectiv, în timp de maxim 10 ani de zile.

Cu acestea zise, domnule președinte, vă rog să supuneți dezbaterii și aprobării acest raport.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc. comisiei.

Intrăm în dezbaterea proiectului de lege pe articole. Rog colegii parlamentari să lucrăm împreună pe raportul comisiei, raport foarte bine făcut de comisie. Felicit comisia pentru modul în care a conceput raportul la acest proiect de lege.

Titlul legii. Comisia ne propune să păstrăm titlul propus de către inițiator.

Intervenții? Nu sunt.

La articolul unic al legii, comisia ne propune o reformulare. Dacă sunt intervenții. Dacă nu, supun votului dumneavoastră forma pe care o propune comisia în raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

În unanimitate, s-a adoptat forma propusă de către Comisia de industrii.

Titlul ordonanței. În raport, comisia ne propune un titlu modificat față de forma inițiatorului.

Cine are intervenții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră forma propusă de Comisia de industrii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nu avem voturi.

Abțineri? Nu avem voturi.

În unanimitate, forma propusă de către comisie a fost adoptată.

Art. 1 al ordonanței. Comisia ne propune o modificare a articolului, așa cum este prevăzut el în raport. Am să întreb dacă sunt intervenții. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră forma propusă de către comisie. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Art. 1, așa cum a fost modificat de către comisie în raport, a fost adoptat în unanimitate.

Art. 2. Comisia ne propune o modificare. Dacă sunt intervenții. Nu.

Supun votului dumneavoastră art. 2, în formularea pe care comisia a prezentat-o în raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Art. 2, în formularea pe care a propus-o comisia în raport, a fost adoptată în unanimitate.

Art.2, sigur, la paragraful 1, mă refeream.

Art.2 paragraful 2, se propune forma propusă de inițiator.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Deci, este considerat adoptat acest art.2 paragraful 2 în unanimitate.

Art.2 în ansamblu cu paragraful 1, așa cum l-a modificat comisia, și cu paragraful 2, așa cum l-a propus inițiatorul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Adoptat în unanimitate.

Art.3. Comisia ne propune să-l adoptăm în formula pe care a propus-o inițiatorul.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Art.3 a fost adoptat în unanimitate.

Art.4. Comisia ne propune să-l adoptăm în formula inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Art.4 a fost adoptat în unanimitate.

Art.5. Comisia propune modificarea art.5, așa cum aveți forma cuprinsă în raport.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru forma comisiei? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

În unanimitate a fost adoptat art.5 în forma propusă de către comisie.

Alin.1 al art.6. Comisia propune ca el să fie modificat așa cum îl avem în raport, împreună cu alin.2, pe care îl propune și pe el comisia modificat.

Inițiatorul are un punct de vedere aici, vă rog.

Doamna Georgeta Elisabeta Ionescu:

Suntem de acord pe fond cu amendamentul formulat de comisie, dar propunem reducerea termenului de la 10 ani la 5 ani, 10 ani părând un termen totuși exagerat față de nevoile reale ale celor care beneficiază de prevederile ordonanței.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Comisia? Deci, cu 5 ani.

Am să supun votului dumneavoastră art.6 alin.1 în forma propusă de către comisie, însă am să citesc forma, pentru că a apărut modificarea inițiatorului, cu care comisia este de acord, și anume: "Locuințele cumpărate cu plata în rate, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, nu pot fi înstrăinate prin acte între vii, timp de 5 ani de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, dacă în acest interval prețul a fost achitat integral".

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Supun această formă votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

În unanimitate alin.1 al art.6 a fost adoptat în formula pe care am citit-o.

Alin.2 al art.6. Dacă sunt intervenții la forma pe care o propune comisia în raport? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art.2 în forma din raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Alin.2 al art.6 a fost aprobat în unanimitate.

Art. 6 în totalitate îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu avem.

Abțineri? Nu avem.

Art. 6 în forma discutată a fost adoptat, cu paragraful 3, sigur, nemodificat, așa cum apare în raport.

Art. 7. Comisia propune adoptarea lui nemodificat.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Art. 7 a fost adoptat în unanimitate.

Art. 8. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Art. 8 a fost adoptat în unanimitate.

Art. 9. Dacă sunt intervenții la forma prezentată de către inițiator? Nu sunt.

Art. 9 a fost adoptat în unanimitate.

Art. 10, nemodificat de către comisie.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Art. 10 a fost adoptat în unanimitate.

Proiectul de lege a fost adoptat conform votului dumneavoastră pe articole.

Votul final urmează să fie dat marți, în sesiunea organizată special în acest scop.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 11 avril 2021, 13:27
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro