Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 3, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.22/10-03-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 03-03-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 3, 2005

11. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. pentru finanțarea unor obiective majore de investiții (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 26/2005

 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

  ................................................

Pct. 9 de pe ordinea de zi: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. pentru finanțarea unor obiective majore de investiții.

Potrivit prevederilor art.108 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Propun, rog comisia, îmi cer scuze, să ne facă propuneri privind timpii de dezbateri.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

6 minute, câte 2 minute de fiecare intervenție.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

2 cu 6 este propunerea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Timpii propuși de comisie au fost adoptați.

Inițiatorul are cuvântul.

Doamna Georgeta Elisabeta Ionescu:

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. a cuprins în strategia proprie de dezvoltare pe termen mediu, 2002-2010, lucrări de investiții privind realizarea de conducte de transport pentru alimentarea cu gaze naturale a distribuțiilor noi.

Guvernul României a aprobat programul de dezvoltare a sistemului național de transport al gazelor naturale pentru alimentarea cu gaze naturale ale unor localități pentru perioada mai 2004-noiembrie 2005. Având în vedere volumul mare de finanțare al investițiilor, în special din surse proprii de finanțare, necesare realizării obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare a Societății Naționale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A., pe termen mediu 2002-2010, se impune creșterea capitalurilor proprii ale societății, destinate realizării acestor obiective.

Față de aceasta, se propune ca prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/1991, Societatea Națională "Transgaz" S.A., să poată reține pe constituirea surselor proprii de finanțare necesare realizării lucrărilor de investiții, profitul rămas după deducerea sumelor aferente destinațiilor stabilite de ordonanță.

Față de cele mai sus prezentate, propunem plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societății Naționale "Transgaz" S.A., pentru finanțarea unor obiective majore de investiții.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Comisia?

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia a analizat această propunere și a aprobat-o pe fond în forma propusă de către inițiator, singurele modificări care au fost aduse în acest raport la textele proiectului sunt de natură legislativă, de tehnică legislativă.

În consecință, vă propunem să supuneți aprobării plenului acest raport.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Mulțumesc, domnule deputat.

Titlul legii. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Titlul legii este adoptat în unanimitate.

Din nou fac apel către colegii parlamentari, deputați, să lucrăm pe raportul comisiei, care este foarte bine făcut de către Comisia pentru industrii și servicii, și le mulțumesc din nou pentru faptul că mă ajută în acest mod să conduc mai ușor ședința.

Deci, titlul legii a fost adoptat în unanimitate.

Articolul unic al legii. Comisia propune modificarea, conform textului din raport.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Articolul unic al legii, în formularea comisiei, a fost adoptat.

Titlul ordonanței de urgență rămâne nemodificat, conform propunerii inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Titlul ordonanței de urgență a fost adoptat în unanimitate.

Articolul unic al ordonanței de urgență este modificat de către comisie, conform raportului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Dacă nu, îl supun, în formularea comisiei, votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Art. 1 a fost adoptat în formula propusă de către comisie.

Art. 2 nemodificat, conform formulării inițiatorului.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Art. 2 a fost adoptat în unanimitate.

Art. 3. Conform formulării Senatului, a fost propus să fie adoptat de către comisie.

Dacă există intervenții?

Dacă nu, supun art. 3 - în formularea Senatului - votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, art. 3 - în formularea Senatului - a fost adoptat.

Proiectul de lege a fost adoptat pe articole.

Îl trimitem la votul final de marți.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 15 avril 2021, 3:09
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro