Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 3, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.22/10-03-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 03-03-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 3, 2005

14. Dezbaterea Propunerii legislative privind egalizarea șanselor pentru persoanele cu handicap în România (adoptarea propunerii de respingere).
 
see bill no. 698/2004

 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

  ................................................

Următorul punct, pct. 12 pe ordinea de zi: Propunerea legislativă privind egalizarea șanselor pentru persoanele cu handicap în România.

Inițiatorul? Domnul Gheorghiof.

Are cuvântul domnul Gheorghiof, inițiatorul propunerii.

Domnul Titu-Nicolae Gheorghiof:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Această inițiativă legislativă, a mea și a doamnei ministru Mona Muscă, făcută în legislatura trecută, prin hotărârea care s-a dat, a Senatului României, de respingere, ne-a determinat și a determinat și poziția actualului ministru, doamna Mona Muscă, de a reveni cu o lege completatoare, o lege care de fapt să completeze tot spectrul problemelor persoanelor cu handicap, de fapt noua denumire a acestor persoane nu este aceea de "persoane care au un handicap", și, pentru o reglementare completă, am considerat necesar să nu mai susținem această inițiativă legislativă, urmând ca, prin demersurile pe care le va face Guvernul României vizavi de aceste persoane care au un dezavantaj clar vizavi de noi, ceilalți, să fie completată toată problematica lor, și, în viitorul apropiat, discuția pe care am avut-o chiar în cursul zilei, de dimineață, pentru acest motiv am și întârziat astăzi din atribuțiile..., și am lăsat atribuțiile mele ca secretar al Camerei, rugând pe domnul deputat, secretar al Biroului permanent, domnul Popeangă, să mă înlocuiască, Guvernul - în viitor - va veni cu o reglementare completă, indubitabilă și pertinentă pentru cazul acestor persoane. Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Comisia, vă rog, luați cuvântul.

Domnul Stelian Duțu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia propune plenului respingerea inițiativei legislative din următoarele considerente: propunerea conține o serie de prevederi care sunt deja reglementate în alte acte normative în vigoare, fapt ce contravine dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicate, articol ce stipulează în mod expres evitarea paralelismului legislativ.

Propunerea cuprinde unele trimiteri la acte normative fără relevanță în domeniu sau chiar abrogate, cum sunt cele prevăzute la art. 23, ce fac referire la Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate.

În al treilea rând, adoptarea ar conduce la un efort financiar neevaluat, și, în conformitate cu prevederile art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, nu se pot emite proiecte de acte normative cu implicări asupra bugetului, fără precizarea surselor financiare de acoperire a majorării cheltuielilor bugetare aferente exercițiului bugetar pentru care s-a elaborat bugetul.

Comisia propune respingerea propunerii legislative.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Supun votului dumneavoastră propunerea de respingere a propunerii legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu un vot împotrivă și 2 abțineri, propunerea legislativă a fost respinsă.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 15 avril 2021, 3:17
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro