Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 3, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.22/10-03-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 03-03-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 3, 2005

4. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 30/2005

 

Domnul Miron Tudor Mitrea:

  ................................................

Datorită faptului că domnul secretar Petre Popeangă a avut amabilitatea să vină să ne sprijine până la venirea colegului nostru, putem intra în ordinea de zi, în sensul dezbaterii proiectelor de lege.

Trecem la pct. 2 de pe ordinea de zi.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. Legea nr. 111/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România.

Potrivit prevederilor art.108 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Invit biroul Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, sesizată în fond, să ia loc. Și, conform prevederilor art. 100, 111 și 112 din Regulament, urmează ca reprezentanții comisiei să ne facă propuneri privind timpii pentru dezbaterea pe articole și a legii în totalitate.

Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Mircea Dușa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a avizat proiectul de lege și propune pentru dezbatere 3 minute și câte un minut pentru articole.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Un minut pe articole, 3 minute pe total proiect de lege.

Cine este de acord cu propunerea comisiei? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu avem.

Inițiatorul? Fiind vorba de un proiect de lege în procedură de urgență, vă rog să spuneți câteva cuvinte.

Inițiatorul?

Domnul Ene Dinga (ministrul integrării europene):

Domnule președinte,

Stimați deputați,

Bună dimineața!

Ministerul Integrării Europene prezintă următoarele argumente pentru propunerea de a vota acest proiect de lege.

În procesul de negociere al Capitolului 21, "Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale", partea română s-a angajat să constituie prin asocierea agențiilor de dezvoltare regională, birourile regionale pentru cooperare transfrontalieră, până la sfârșitul anului 2004, astfel ca acestea să devină funcționale până la sfârșitul semestrului I - 2005.

Legislația actuală, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, nu asigură cadrul necesar cooperării transfrontaliere prin asocierea agențiilor de dezvoltare regională înființate în temeiul legii nr. 315/2004.

În acest sens, modificarea pe care v-o propunem se referă la posibilitatea ca birourile regionale să poată gestiona fonduri publice, respectiv fondurile europene, prin asociere cu agențiile de dezvoltare regională. Acesta este conținutul proiectului de lege în legătură cu care vă solicităm acordul.

Propunem, în consecință, spre adoptare Camerei Deputaților acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc.

Comisia?

Domnul Mircea Dușa:

La ședințele comisiei au fost prezenți toți membrii comisiei și în unanimitate de voturi au avizat proiectul de lege și propun plenului Camerei să adopte acest proiect de lege.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Vă mulțumesc.

Titlul legii, dacă există intervenții? Dacă nu sunt, este considerat adoptat în unanimitate.

Articolul unic al legii. Dacă există intervenții? Nu sunt.

Articolul unic este adoptat în unanimitate.

Articolul unic al ordonanței de urgență, dacă există intervenții? Nu sunt. Articolul unic al ordonanței de urgență este adoptat în unanimitate.

Proiectul de lege a fost adoptat pe articole și se trimite la votul final, marți la ora 11.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 11 avril 2021, 12:07
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro