Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 18-09-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 1996

4. Dezbateri: proiectul Legii locuințelor - reluarea dezbaterilor

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi, vă propun ca în timp ce colegii noștri vor număra voturile noi să continuam cu dezbaterea privind locuințele.

Îl rog pe domnul deputat Bara să ne informeze în legătură cu discuțiile pe care le-au avut.

Domnul Radu Liviu Bara:

În privința amendamentului propus de către domnul Bălan la art.7 pct.a) "tinerii căsătoriți sau necăsătoriți" s-a discutat în cadrul comisiei și s-a supus la vot. A fost un singur vot pentru și restul contra. Deci, a căzut din punct de vedere al comisiei.

La completarea după alin.2...

Domnul Adrian Năstase:

Doar o clipă, haideți să le luăm pe rând.

Deci la art.7 au fost 3 amendamente ale domnului Bălan. Primul, înțeleg că era vorba de tineri căsătoriți sau necăsătoriți, adăugrea aceasta. Punctul de vedere al comisiei este de a nu se accepta amendamentul.

Domnul Radu Liviu Bara:

Exact.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule Balan, mențineți amendamentul ?

Domnul Corneliu Bălan (din bancă):

Sigur că da. Dar, doresc o scurtă intervenție la toate 3.

Domnul Adrian Năstase:

(domnului Radu Liviu Bara)

Vă rog să prezentați.

Domnul Radu Liviu Bara:

La al doilea amendament propus de dânsul privind persoanele și categoriile nominalizate la lit.a) și c) primeau în limitele prevederilor bugetului anual în raport de venit de 20-30% din valoare - și acum se face această treabă- deci sunt 3 tranșe, 10, 20, 30% și sigur că au apărut discuții că dacă de exemplu omul are nevoie de 15% împrumut, punând niște limite cum a propus dânsul, din contra articolul va deveni mai restrictiv decât este în prezent și în unanimitate s-a respins acest amendament. Al treilea amendament privind tinerii căsătoriți ca până la 5 ani avansul minim obligatoriu de 10% se poate deduce din subvenția de la bugetul de stat, în urma discuțiilor și a poziției pe care au avut-o și membrii comisiei și inițiatorul și acest amendament a fost respins în unanimitate.

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Bălan.

Domnul Corneliu Bălan:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Legile, de fapt, reprezintă, aș spune limita logicii sau logica, raționalul la care a ajuns societatea la un moment dat, societatea aici de față fiind reprezentată de noi prin aleșii ei. Se pare că cu cât legile conțin logica spre limita sa superioară, ele sunt ușor de aplicat și apreciate de populație. Dar atunci când ele sunt la limita inferioară sau sub limită, așa cum de multe ori apar multe din legile noastre, creăm greutăți, sunt dezavuate, dezapreciate și se creează o falsă impresie a electoratului despre noi.

Se contează probabil pe o lipsă de educație civilă, și este adevărat, a populației în cunoașterea legilor, care înseamnă de fapt neștiință, iar noi nu contribuim cu nimic la educarea acestei populații. Concret, la cel mai important capitol din această lege, unde trebuia să cuprindem elemente concrete, el este ambiguu. Este ambiguu pentru că această lege este de fapt, sau se vrea a fi o lege populistă, o lege dacă vreți electorală în această perioadă a campaniei. Părerea mea este că Parlamentul ar trebui să reprezinte avangarda logicii și raționalului. Se pare că în această sesiune el nu a reprezentat acest lucru și este bine că se apropie alegerile poate o să crească ceva în raționalul și logica Parlamentului viitor.

Domnilor, asta vroiam să spun. Nu jignesc pe nimeni, decât acei care se consideră în partea de jos, pot să se considere și jigniți. Cred că n-avem dreptul să ne jucăm cu suferințele oamenilor amăgindu-i cu promisiuni false. Pentru că ce altceva înseamnă propunerea aceea de subvenție de până la 30 la sută. Vicepreședintele spunea că și 0 la sută.

Domnilor, zero este o mulțime vidă și hraniți-vă dumneavoastră cu mulțimi vide. Nu putem să dăm subvenții de 0 la sută. Ce spunea domnul ministru, care nici dânsul nu este consecvent și este un minister unde nu s-a întâmplat nimic în această perioadă și, probabil, că va trebui să se schimbe ceva și pe acolo, spunea că există deja trei tranșe - 10 -20 -30. Iată un element de concretețe. Concret, de ce n-a mers de la 10 la 30 la sută? Am lasat-o ambiguu de până la 30, ca să nu dăm nimic. De fapt, știm că nu se dă nimic și nu s-a dat nimic. Cred că a sosit timpul să nu mai amăgim această populație și să-i dăm ceea ce i se cuvine.

Sigur, nu pot să mai spun multe, sunt destul de supărat. Mi se pare o totală lipsă de respect față de electorat modul cum a fost abordată această lege, așa cum spuneam, în problema ei cea mai concretă, acolo unde trebuia să beneficieze cineva de ea.

Este lipsit de sens ca un tânăr de 30 de ani care nu s-a căsătorit din anumite motive, să nu beneficieze de aceleași drepturi de care a beneficiat unul care s-a căsătorit.

Știți dumneavoastră că sunt foarte mulți tineri care nu s-au căsătorit pentru că n-au unde să locuiască, nu pot să stea cu părinții în aceeași casă. Dacă lui i s-ar da dreptul să construiască o locuință simplă, o garsonieră, și-ar putea crea o familie, să-și întocmească, să realizeze un nucleu, și după aia o să-și construiască el și o casă mai bună. De ce nu dăm dreptul acesta tinerilor, să-și facă o locuință încă înainte de a se căsători? Mi se pare o inechitate crasă, la care suntem părtași dacă dumneavoastră veți vota așa cum a propus comisia, ceea ce mi se pare nedrept.

Vă mulțumesc. Nu vreau să vă mai rețin.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul deputat Bara.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Îmi pare rău că domnul Bălan susține, în continuare, aceste propuneri. Eu i-am spus și în cadrul comisiei și am discutat și cu dânsul. Aceasta nu este o lege electorală. Aceasta este o lege pe care am făcut-o să ajutăm într-adevăr și să poată să fie aplicată. Nu este o lege cu care eu acum să mă duc la cei care mă aleg pe mine și să spun:"Domnule, uite ce-am făcut eu cu articolul respectiv, care se va aplica în 2008"! Ei, dânsul nu a înțeles treaba asta, probabil!

În ceea ce a prevăzut dânsul și văd că, totuși, insistă, cu tranșele de 20 sau 30 la sută sau 10 la sută, am spus:"In momentul când scriu în lege 10-20-30 la sută, s-ar putea ca omul să aibă nevoie de 8 la sută." Ce fac? Lui ăla nu-i mai dau? Deci, nu se pune problema de 0 la sută, inclusiv introduce niște restricții care, din contră, fac neaplicabilă legea, și numărul celor care vor beneficia de asemenea credite va fi scăzut. Părerea mea că este mai mult fond electoral decât fond de a gândi bine legea este la dânsul.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat Bălan, doriți să pun la vot amendamentele? Da.

Ați ascultat punctul de vedere al comisiei. Supun la vot primul amendament al domnului deputat Bălan.

Cine este pentru?

Domnul Corneliu Bălan (din sală):

Domnule președinte, dar care vot, 30 de persoane votează o lege?

Domnul Adrian Năstase:

Da, am înțeles. Deci, vă rog să numărați. 2 voturi pentru, insuficiente pentru adoptare.

Supun la vot al doilea amendament al domnului deputat Bălan, în legătură cu tranșele.

Cine este pentru? 2 voturi pentru. Insuficiente pentru adoptare.

Supun la vot al treilea amendament al domnului deputat Bălan.

Cine este pentru? 3 voturi pentru. Insuficiente pentru adoptare.

Supun la vot art. 7 în formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri?

Cu 1 vot impotrivă art. 7 a fost aprobat.

Mai departe. Domnul deputat Bara.

Domnul Radu Liviu-Bara:

S-a mai propus la art. 17, deci "Prin familie în sensul prezentei legi se înțelege: a) soțul, soția, copiii, precum și părinții soților care locuiesc și gospodăresc împreună." Deci,"... care locuiesc și gospodăresc împreună..." Aceasta este propunerea și s-a aprobat în unanimitate.

Domnul Adrian Năstase:

Iertați-mă!... (Discuții la prezidiu).

Domnul Radu Liviu-Bara:

La art. 17 completarea "... care locuiesc și gospodăresc împreună...."

Domnul Adrian Năstase:

Da. Dacă sunt observații? Dacă nu, supun votului această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Mai departe.

Domnul Radu Liviu-Bara:

În legătură cu art. 22, cu completarea facută de domnul Dobrescu Răsvan, în urma discuțiilor pe care le-am avut și cu dânsul nu și-a retras amendamentul, dar noi exact ceea ce a propus dânsul am preluat și cu formularea domnului coleg. Noi în art. 71 am spus așa: "Dispozițiile prezentei legi privind închirierea locuințelor se completează cu dispozițiile Codului civil privind contractul de locațiune".

În acest articol am cuprins inclusiv situația care a prevăzut-o dânsul.

Domnul Adrian Năstase:

Deci, domnule Diaconescu sunteți de acord cu această observație? Bine.

Atunci supun votului art. 22 în formularea existentă.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Mai departe, domnule Bara.

Domnul Radu Liviu-Bara:

La art. 35 s-a supus amendamentul propus discuției, și art. 35 propunem să fie formulat în felul următor: "În cazurile în care în clădirile de locuințe unul dintre proprietari împiedică cu bună știință și sub orice formă folosirea normală a imobilului de locuit, creând prejudicii celorlalți, chiriaș sau proprietar, după caz, la solicitarea asociației de proprietari, instanța va hotărî măsurile pentru folosirea normală a imobilului".

Deci, am eliminat "mergând, după caz, până la evacuarea din imobil a vinovatului". Elimarea părții ultime din articol.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt observații? Dacă nu, supun articolul votului dumneavoastră în formularea prezentată de către domnul deputat Bara.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu un vot împotrivă și o abținere, art. 35 a fost adoptat.

Mai departe.

Domnul Radu Liviu-Bara:

În legătură cu art. 57 și 58 privind propunerea ca președintele Curții Constituționale să treacă la art. 57, nu s-a aprobat. În schimb, în urma discuțiilor, președintele Curții Supreme de Justiție, de la art. 57 să treacă la art. 58, pe motivația că nici președintele Curții Supreme de Justiție și nici Procurorul General nu sunt, ca demnitari, mai presus decât ministrul justiției, care este cuprins la art. 58.

Din acest punct de vedere, art. 57, dacă îmi permiteți, va suna așa: "Președintele României, președintele Senatului, președintele Camerei Deputaților, primul-ministru al Guvernului, beneficiază, în condițiile prezentei legi, de câte o locuință de protocol ca reședință oficială."

Eu aș vrea să mai specific aici că, de fapt, diferența dintre cei care sunt la 57 și cei care sunt la 58 este numai chiria, fiindcă întreținerea o plătește fiecare.

Iar în acest caz, art. 58 va avea următorul conținut: "Pot beneficia de locuință de protocol la cerere, cu plata chiriei prevăzute de lege, persoanele care îndeplinesc următoarele funcții publice: vicepreședinți ai Senatului și Camerei Deputaților, miniștri de stat, miniștri și asimilații acestora, precum și președintele Curții Supreme de Justiție, președintele Curții de Conturi și Consiliului Legislativ și Avocatului Poporului."

Deci, am specificat aici "președintele" datorită faptului că și la nivelul Curții Constituționale și al Curții de Conturi există președinți. Să nu se înțeleagă și președintele de secție, de exemplu, Curtea de Conturi ar putea...

Acestea sunt modificările.

Aceste modificări, domnule președinte, au fost votate în unanimitate în cadrul comisiei.

Domnul Adrian Năstase:

Dacă sunt observații? Domnul Ștefan Cazimir? Nu.

Supun atunci votului dumneavoastră art. 57 în formulara prezentată de către domnul deputat Bara.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului art. 58 în formularea prezentată de către domnul deputat Bara.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 59 dacă sunt observații?

Domnul deputat Ștefan Cazimir. Aveți cuvântul.

Domnul Ștefan Cazimir:

La alin. 1 vă propun o modificare de topică și anume aducerea sintagmei "contracte de închiriere" la rândul 2, după verbul "va încheia". "... Pentru reședințele oficiale, regia autonomă va încheia contracte de închiriere cu serviciile de specialitate...." și așa mai departe.

Iar la alin. 3, text nemodificat, varianta Senatului trebuie intercalat un articol genitival: "...contractul de închiriere a locuintelor de protocol și a celor cu destinații de reședințe oficiale".

Domnul Adrian Năstase:

Dacă sunteți de acord cu aceste modificări?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului art. 59 cu aceste modificări.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap. IX - Titlul - "Dispoziții tranzitorii și finale".

Dacă sunteți de acord cu acest titlu?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 60. Dacă sunt observații? Dacă nu îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri, dacă sunt?

Unanimitate.

Art. 61. Îl supun votului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 62. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 63. Îl supun votului

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 64. Domnul deputat Ștefan Cazimir.

Domnul Ștefan Cazimir:

Cele mai frecvente intervenții au fost legate astăzi de folosirea greșită a unor pronume demonstrative de apropiere. Pronumele demostrativ de apropiere se referă la substantivul precedent cel mai apropiat, condiție care nu a fost de multe ori respectată și nu este respectată nici în cazul acestui articol.

Ca atare, vă propun mutarea secvenței din rândul penultim, "...numai pe terenurile aflate în proprietatea acestora..."la rândul doi, fraza urmând să sune astfel:"Construirea caselor de vacanță se autorizează la cererea persoanelor fizice și agenților economici, numai pe terenurile aflate în proprietatea acestora (ca să trimită la persoane fizice și agenți economici) în zonele stabilite..." și textul urmează.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat Bara, de acord cu această modificare?

Supun votului dumneavoastră amendamentul prezentat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art. 64 cu amendamentul adoptat anterior.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 65. Dacă sunt observații?

Domnul deputat Dinu.

Domnul Ion Dinu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Foarte pe scurt. Nu cred că este cea mai proprie exprimare "suportarea chiriei", "plata chiriei". Nimeni nu spune "suport chiria", "plătesc chiria" și nu e o suportare, este o obligație de a plăti. "Plata" în loc de "suportarea".

Domnul Adrian Năstase:

Domnul deputat Bara, de acord?

Domnul Radu Liviu-Bara (din loja comisiei):

Da.

Domnul Adrian Năstase:

Supun votului acest amendament.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri?

Cu un vot împotrivă amendamentul a fost acceptat.

Supun votului art. 65 cu acest amendament.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 66. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 67. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 68. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 69. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 70. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 71. Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Arrt. 72.

Domnul ministru Marin Cristea.

Domnul Marin Cristea:

Am o propunere pentru a fi mai clar, la primul alineat al art. 71, textul nemodificat, în sensul ca, după ce scriem "... Se abrogă Legea nr.5 din 1973 privind administrarea fondului locativ și reglementarea raportului dintre proprietar și chiriaș, cu excepția Cap. IV și art. 63, (și acum completez) cu referire la Cap.IV al acestei Legi nr.5/1973"

Domnul Adrian Năstase:

Este vorba de art. 71.

Domnul Marin Cristea:

Și, dacă ne îngăduiți ca tot la acest articol...

Domnul Adrian Năstase:

Tot la art. 71 sau la 72...?

Nu, la 71. Deocamdată la 71 înțeleg că s-a făcut o propunere.

Punctul de vedere al comisiei? (Discuții la prezidiu cu domnul deputat Radu- Liviu Bara).

Ma scuzați, este vorba de art.72.

Domnul Marin Cristea:

Am făcut prima propunere la primul alineat.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Am înțeles.

Domnul Marin Cristea:

Și mai fac o propunere la penultimul alineat în care se propune abrogarea Cap. III, art. 21-25 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcției și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, vă propun ca înainte să înceapă, deci, înainte de Cap. III, să înceapă art. 12 lit. a) și ultimul alineat, și Cap.III.

De ce spun asta? Pentru că au fost preluate în corpul legii la art. 15 și, respectiv...

Domnul Radu Liviu-Bara (din loja comisiei):

Noi le-am discutat acum în pauză....

Domnul Adrian Nastase:

Deci, este punctul de vedere al comisiei.

Supun votului dumneavoastră aceste amendamente din partea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art. 72 cu modificările efectuate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La Anexa 1, nu știu dacă să trecem pe fiecare dintre pozițiile acestea? Dacă sunt observații v-aș întreba. La Anexa 1 dacă sunt observații? Dacă nu, supun votului Anexa nr. 1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri, dacă sunt?

Unanimitate.

Anexa nr. 2. Dacă sunt observații? Da, vă rog, domnule deputat.

Domnul Neculai Chivu:

La Anexa nr. 2 la lit. a), ..."Prin bloc de locuințe, clădire..." și așa mai departe, ..."din care unele părți sunt destinate unor spații cu altă destinație". Mi se pare această formulare greoaie și în loc "... din care unele părți sunt destinate unor spații cu altă destinație..." să spunem "... din care unele spații au altă destinație..." Și textul rămâne neschimbat, în rest.

Domnul Adrian Năstase:

Deci comisia este de acord cu acest amendament.

Supun votului dumneavoastră amendamentul prezentat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă nu mai sunt observații supun votului dumneavoastră Anexa nr. 2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Atât.

Simati colegi,

V-aș propune ca votul final să fie exprimat....

Din sală:

Marți...!

Domnul Adrian Năstase:

Marți, ar fi prima tentație, dar va fi nevoie de mediere și mi-e teamă. Să încercăm mâine, dacă va fi prezența necesară. Dacă nu, încercăm luni. Dacă nu, încercăm marți.

Ideea este, însă, fiind vorba și de o lege cu caracter organic, să avem prezența necesară.

Domnul deputat Dinu.

Domnul Ion Dinu:

Domnule președinte,

Poate nu spun nimic nou. Rog comisia să aprecieze dacă nu ne găsim cumva, realmente în cadrul unei legi organice. Mă refer la art.72, lit. l) - "Regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele și protecția socială".

El este fără discuție o înclinare de a protegui socialmente o categorie a populației. Cred că suntem într-o lege organică.

Domnul Adrian Năstase:

Este o lege organică, fără indoială.

Domnul Ion Dinu:

Dar mi-am permis să-i rog să ofere justificarea pentru cei care aveau semne de întrebare.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 20 avril 2021, 19:54
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro