Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 1996
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1996 > 18-09-1996 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 18, 1996

6. Dezbateri: proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor  

- după pauză -

În continuarea ședinței lucrările sunt conduse de domnul Marțian Dan, vicepreședinte al Camerei Deputaților.

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Reluăm lucrările și urmează, în conformitate cu ordinea de zi, să trecem la examinarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor.

O să invit inițiatorul să ne prezinte elementele legate de acest proiect de lege, nevoia care impune modificarea și completarea acestei legi, sensul unor reglementări care sunt propuse prin acest proiect, după care vom asculta opinia la care a ajuns Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic în legătură cu acest proiect de lege și, de asemenea, rugăm grupurile parlamentare să-și desemneze vorbitorii.

Domnule ministru, vă rog să poftiți.

Are cuvântul, deci, domnul ministru al lucrărilor publice și amenajarea teritoriului, Marin Cristea.

Domnul Marin Cristea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Încerc în cuvinte cât mai puține să exprim necesitatea modificării și completării acestei Legi nr.50, care privește în principal autorizarea construcțiilor și unele măsuri pentru locuințe.

Legea este din 1991 și, practic, ea a funcționat pe perioada de până acum și pe experiența - să zic - căpătată în această perioadă și pe necazurile, neajunsurile, disfuncționalitățile apărute în această etapă, ne-a condus, pe constatări reale și pe experiența de practic 5 ani de zile, să propunem modificarea acesteia care prin spiritul și prin conținutul ei, mai ales cu privire la contravențiile aplicate pentru încălcarea, hai să zic, documentațiilor de urbanism și a regulilor generale de urbanism, au adus la o situație, practic de insuportat în unele localități, în unele zone, în unele, să zic, situații care din toate punctele de vedere sunt de neimaginat: cu amplasări ale construcțiilor indiferent de natura terenului sau de structura proprietății, prin nerespectarea însăși a proprietății, prin poziționarea acestor construcții, prin arhitectura, care, de fapt, s-a ajuns la o situație imposibilă în unele zone. S-a realizat chiar un atac la stabilitatea și la rezistența unor astfel de construcții și acesta din două puncte de vedere: unul, încălcându-se regula fundamentală stabilită de lege, de a nu se realiza construcție fără autorizație, și al doilea, mare, de a nu respecta autorizația.

Prima a condus, în plus față de sluțirea mediului ambiant, și la a pericolului privind stabilitatea și rezistența. Acesta a fost un grup de situații create. V-aș putea spune că numai în ultimii ani, din 1991 până acum sunt peste 15.000 numai de locuințe și peste 60.000 de construcții amplasate fără autorizație.

Acesta este un aspect.

Al doilea aspect al lucrurilor, care ne-a determinat în urma acestor experiențe, în foarte multe domenii, mai ales cu privire la documentația de urbanism pentru obținerea autorizației de construcții, în unele operații care nu schimbă arhitectura, nu deranjează cu nimic sabilitatea sau rezistența, sunt lucrări interioare, sunt lucrări subterane, sunt lucrări la construcții existente și nu ataci sub nici o formă arhitectura sau rezistența ar trebui să ai o multitudine întreaga de documentații ca să obții autorizația. Și, de asemenea, se are în vedere în propunerea de lege ca să fie eliminat și scurtat acest drum.

Umblându-se în modificarea și completarea a 9 sau 10 articole ale acestei legi, doua lucruri sunt de efect, după părerea noastră, și vor frâna neajunsurile din acest domeniu, mai ales completat cu ceea ce s-a realizat până acum, ulterior Legea calității în construcții și foarte de curând Regulamentul general de urbanism, care completat cu aceste modificări pe care le propunem aici, sigur, va face ordine și din aceste punct de vedere.

Două lucruri în afara de fluidificarea accesului la autorizație pentru lucrări care nu atacă arhitectura sau/și rezistența sau stabilitatea se propun majorări de contravenții sau de amenzi pentru încălcarea prevederilor autorizației sau executării lucrărilor fără autorizație și, unul care este fundamental, este vorba de a se introduce infracțiunea în construcții pentru următoarele situații: pentru atac asupra monumentelor istorice de arhitectură, de construcții, fără autorizație, pentru amplasarea construcțiilor de orice gen, definitive pe terenurile altele decât proprietate, pentru, de asemenea, amplasarea construcțiilor pe propriile terenuri fără autorizație de construcții. Mai ales în aceste situații când ești controlat, când ți se constată aceste încălcari și când nu le respecți măsurile stabilite de către organele de control, de asemenea, acest lucru constituie infracțiune și se pedepsește ca atare.

Acestea sunt, să zic, principalele prevederi în cele 9 modificări care se propun Camerei Deputaților. Eu, față de Raportul Comisiei, practic, nu am nici un fel de observație sau de completare de făcut în plus; este una care este făcută la pct.5 în care spunem că o documentație de urbanism trebuie semnată de un arhitect și, respectiv, de către un inginer și propunem noi, arhitectul să aibă diplomă atestată de statul român sau inginerul, cum nici noi, în altă parte pe Pământ, nu putem să face vreo lucrare fără a fi atestați din acest punct de vedere.

Acestea sunt elementele care mă determină să susțin această modificare a legii.

Mulțumesc!

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu, domnule ministru.

Rog, acum, comisia să ne prezinte concluziile la care a ajuns în urma analizei în fond a acestui proiect de lege.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Mulțumesc, domnule președinte!

În conformitate cu prevederile art.86 din Regulamentul Camerei Deputaților, comisia a fost sesizată în fond în vederea examinării dezbaterii proiectului de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.50.

Examinând proiectul de lege și având în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Nota Departamentului tehnic-legislativ, a hotărât admiterea, cu modificări, a proiectului de lege și anume modificarea la 10 articole: 2, 6, 8, 12, 25, 26, 27, 28, 30, 31 și propune plenului Camerei Deputaților dezbaterea și adoptarea acestuia cu amendamentele cuprinse.

Vă mulțumesc!

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu!

Doamnelor și domnilor deputați,

Trecem la dezbaterile generale, avem o singură solicitare, până acum, de înscriere la cuvânt, domnul deputat Sabin Ghilea, din partea Grupului parlamentar al P.D.S.R., îl și invit pe domnul deputat să poftească la tribună. Și dacă celelalte grupuri parlamentare doresc să participe la dezbaterile generale, rog să ne comunice.

Domnul Sabin Ghilea:

Mulțumesc, domnule președinte!

Doamnelor și domnilor colegi,

Stimați invitați,

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor a fost inițiat de Guvern, ca urmare a rezultatelor din controalele efectuate în acest domeniu de către consiliile județene și locale, precum și de către Inspecția de Stat în Construcții, Lucrări Publice, Amenajarea Teritoriului, care a evidențiat tendința tot mai pronunțată de nerespectare a prevederilor acestei legi, fie prin realizarea unor lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere etc., fără autorizație de construire prevăzută de lege, fie prin nerespectarea prevederilor autorizației emise. Situația este cu atât mai gravă cu cât aceste încălcări ale prevederilor legii au drept consecință nu numai alterări ale cadrului construit al localității dar și distrugeri parțiale și chiar totale ale unor monumente, ansambluri istorice, de arhitectură, arheologice, artă sau cultură, aparținând patrimoniului cultural național.

Se constată numeroase cazuri de continuare a lucrărilor fără autorizație, după dispunerea opririi lucrărilor de către organele care au aplicat amenda contravențională, fiind astfel necesară acționarea în justiție.

Nerespectarea dispoziției de oprire a executării lucrărilor, pe lângă pericolul potențial pe care îl reprezintă în privința siguranței în exploatare, agravează consecințele faptei în plan social, economic și adesea ecologic.

Ocuparea abuzivă cu construcții a unor terenuri, ca urmare, de regulă, prejudiciază grav și dreptul de proprietate privată sau publică, situația fiind de cele mai multe ori agravată și de o amplasare defectuaosă în contextul urbanistic.

Toate aceste situații apar ca o consecință a faptului că sancțiunile prevăzute în legislația actuală sunt prea blânde iar procedura de judecată foarte greoaie, cu nenumărate amânări, timp în care contravenientul își poate continua nestingherit lucrările începute fără autorizație sau chiar cu încălcarea acesteia.

Ca urmare, s-a propus înăsprirea sancțiunilor și încadrarea ca infracțiuni a faptelor de execuție fără autorizație sau cu încălcarea acesteia a lucrărilor care se efectuează la construcții reprezentând monumente și ansambluri istorice, arheologice, de arhitectură, artă sau cultură, precum și în cazul continuării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele care au aplicat amenda contravențională.

Totodată, s-a considerat necesar ca, prin prevederile de modificarea și completare a Legii nr.50 din 1991 privind autorizarea executării construcțiilor, să se reglementeze și exercitarea profesiunii de arhitect, respectiv inginer, în acest sens introducându-se obligativitatea întocmirii documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire numai de către arhitecți, ingineri sau alți specialiști cu drept de semnătură. Dreptul de semnătură se propune a fi acordat și gestionat de către asociațiile profesionale acrediate de Guvern.

Membrii Grupului parlamentar al P.D.S.R. din Comisia de administrație publică și amenajarea teritoriului au analizat prevederile proiectului de lege, adoptat de Senat, au apreciat ca necesare unele modificări și completări și, în cazul art.8, care precizează lucrările pentru care nu este necesară autorizația de construcție și respectiv art.12, unde s-a propus ca prevederile acestui articol referitor la posibilitatea concesionării terenurilor, fără licitație publică, să se aplice și în cazul terenurilor ce se ocupă prin extinderea construcțiilor existente.

De asemenea, ne-am însușit în mare parte prevederile proiectului de lege adoptat de Senat referitor la art.2, 6, 7, 25, 26, 27, 28 și 30, cu unele amendamente, însă am considerat neoportună introducerea în cuprinsul acestei legi a art. 61, 62, care prevăd modalități de dobândire a dreptului de semnătură a proiectelor de către arhitecți și ingineri, întrucât calitatea proiectelor în baza cărora se solicită autorizația de construire se asigură prin verificarea făcută, potrivit legislației în vigoare, respectiv a prevederilor Legii nr.10 din 1995 privind calitatea în construcții, de către un specialist verificator de proiecte atestat.

De asemenea, prin instituirea dreptului de semnătură pentru arhitecți și ingineri se limitează chiar drepturile specialiștilor cu diplomă universitară recunoscută în specialitate în exercitarea profesiei, or, astfel de prevederi au făcut, până în prezent, obiectul unor legi speciale, prin care au reglementat condițiile de exercuitare a profesiei, autorizarea de liberă practică, drepturi și îndatoriri, incompatibilități etc. Sigur, aș da un exemplu, legea din 1992 pentru înființarea și organizarea corpului arhitecților, Legea 74 din 1995 pentru exercitarea profesiei de medic ș.a.

Deci, condiționarea drepturilor de semnătură, de înscriere a solicitanților în registrele unor asociații profesionale, creează în mod nejustificat, sigur, venituri, prin intervenția Guvernului.

Grupul parlamentar al P.D.S.R. susține aprobarea modificărilor prezentei legi în discuție și va vota ca atare.

Vă mulțumesc!

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat Ghilea!

Dacă mai doresc alte grupuri parlamentare să-și spună opinia? Nu sunt alte solicitări.

În aceste împrejurări, vă rog să fiți de acord să trecem la examinarea concretă a proiectului de lege.

Dacă în legătură cu titlul acestui proiect de lege sunt observații? Nu sunt.

Vi-l supun votului, așa cum a fost adoptat de către Senat, comisia neavând observații.

Cine este pentru adoptarea titlului? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitatea voturilor exprimate în Cameră a fost adoptat titlul legii.

Vă propun să discutăm acum partea aceasta introductivă de la art.I, enunțul, deci.

Dacă în legătură cu această parte sunt observații, dorește cineva să ia cuvântul? Nu sunt doritori.

Vă supun votului, atunci, această parte de început a art.I.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și acest text de început al art.I.

Trecem la pct.1. În legătură cu acest pct.1 avem unele sugestii din partea comisiei care a analizat în fond proiectul de lege.

Dacă sunt și alte observații?

Doriți în legătură cu pct.1, domnule Dinu? Vă rog să poftiți!

Domnul Ion Dinu:

Mie mi-a scăpat, stând de vorbă cu comisia, cu întârziere, cer scuze. E un lucru de neînțeles pentru mine, titlul legii se referă la modificare și completare. Sunt două noțiuni distincte. Art.I vorbește, însă, numai de modificare nu și completare, or, trebuie să cădem de acord, cel puțin, la art.I cu titlul legii. Este omis cuvântul "completare".

Deci, cu întârziere, că am avut acea discuție, cer să se completeze art.I și să se bage cuvântul "și completarea, după cum urmează:..." Nu putem lăsa dezacordul acesta.

Domnul Marțian Dan:

Alte observații, dacă sunt. Nu sunt.

Atunci, comisia, care este opinia în legătură cu observația făcută de domnul deputat Ion Dinu.

Domnul Radu-Liviu Bara (din bancă):

Da !

Domnul Marțian Dan:

Ce-i asta, da?

Domnul Radu-Liviu Bara (din bancă):

De acord, de acord!

Domnul Marțian Dan:

Ele sunt aici, completări, domnule Dinu, chiar la pct.1, după alin.3.

Domnul Ion Dinu (din bancă):

Cu atât mai mult se impune completarea.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Având în vedere că la art.1, domnule președinte, mă iertați, dacă la art.I avem autorizarea executării construcțiilor, deci numai în ceea ce privește domeniul de autorizare a construcțiilor, deci am dat definiția articolului la capitolul respectiv sau la art.I, "autorizarea construcțiilor", "completarea" va interveni probabil și la art.II. Deci, în cazul acesta numai autorizarea construcțiilor, în acest art.I numai despre autorizarea construcțiilor este vorba.

Domnul Ion Dinu (din bancă):

Este vorba la lege, nu la articol.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Da, dar aici spune "Legea nr.50 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri"... Deci, în acest capitol, domnule președinte, noi așa ne-am gândit, este vorba numai despre autorizație. Dacă se consideră că scriind "Legea nr.50 privind autorizarea și completarea...", asta scrie în lege. Dar în acest capitol problema este numai autorizația, numai despre autorizație se spune, cum se dă autorizația. Deci, în acest art.I nu este completarea Legii 50 ci numai modificarea în ceea ce privește...

Domnul Marțian Dan:

Eu cred că poate fi acceptată observația domnului Dinu, pentru că chiar primul punct, după alin.3 al art.II, se introduce un nou alineat cu următorul cuprins... E clar că e completare. Așa că poate fi admis, după părerea mea.

Inițiatorul ce opinie are?

Domnul Marin Cristea (din banca guvernamentală):

Aceeași cu a dumneavoastră și a domnului deputat Dinu.

Domnul Marțian Dan:

Haideți, să nu pierdem timpul! Să adăugăm acolo, în partea finală "se modifică și se completează, după cum urmează:".

Supun votului această propunere de completare la partea inițială a art.I.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc!

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat acest amendament și vă propun să trecem la examinarea pct.1 din proiectul de lege.

Aveți propunere de eliminare a textului prevăzut la lit.e) și reformularea pct.1, după cum urmează. Vă rog, să vă uitați prima dată la lit.e) - "lucrări cu caracter provizoriu, chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere situate pe căile și în spațiile publice, corpuri de panouri de afișaj, firme și reclame". Acest text de la pct.1 se propune să fie eliminat, eliminare este în legătură cu lit.e).

Și reformularea pct.1, a doua idee pe care o conține raportul; și vom avea acolo, după alin.2, art.II un nou alineat cu următorul cuprins. Și avem prevăzute aceste texte.

În legătură cu reformularea care se propune... vom ajunge și la lit.e) care este propusă să fie eliminată.
Îmi face impresia că la lit.a) se intervine, acolo textul este completat. De altfel, este imprimat cu alte caracter în raportul ce ne-a fost înaintat. Și avem și la b), și la c), și la d).

În legătură, deci, cu textul de la lit.a) am să vă rog să vă pronunțați. Sunt observații în legătură cu textul aferent acestei litere? Domnule Dinu, vă rog să interveniți.

Domnul Ion Dinu:

Eu am o nedumerire și cred că e bine să vă spun despre ce e vorba. Se propune ca, după alin.2 al art.II, acesta este punctul 1, să se introducă un text care se referă la lipsa documentației de urbanism și amenajarea teritoriului.

Mă simt dator să mulțumesc domnului ministru că ne-a făcut, în esență, precizarea că în legea aceasta vom discuta, pe de o parte, anume modificări, iar pe de altă parte regimul de sancționare a celor care ar încălca prevederile.

Vedeți, a fost o grijă în alcătuirea Legii 50/1991 și acuma eu sunt surprins, cum spuneam, o intrigă rațională, pentru că văd că se înlătură obligativitatea de a se prezenta autorizația, documentația respectivă. Deci, sunt categorii de lucrări, prevăzute la art.8, e adevărat, pentru care nu este nvoie de această autorizație din partea administrației locale. Acum, eu m-am uitat la anexa acestei Legi 50 și am găsit, la pct.4, că atunci când este vorba de imobile care sunt construcții aflate în stațiuni balneare, climaterice și turistice, avizarea se face de către departament, de către Ministerul Comerțului, organismele locale, iar aprobarea o dau prefecturile. E vorba de situațiile când avem de-a face cu construcții în stațiuni balneare, climaterice și turistice. Lipsa acestei documentații, se propune a se înlătura necesitatea documentației tehnice, poate să ducă la situații în care se degradează anumite construcții, prin libertatea pe care și-o iau cei care fac modificările respective, pentru că în cadrul legii se vorbește de posibilitatea de a se face modificări. Remarca foarte judicios domnul președinte Dan Marțian - documentația de urbanism și chiar la pct.a) - repet sublinierea domnului președinte foarte bine venită, "lucrări de modificare", modificare deci, lăsăm repararea, lăsăm protejarea, lăsăm restaurarea, dar chiar în cadrul restaurării, dacă nu avem o documentație, e posibil ca cel care realizează practic aceste activități de modificare sau de restaurare să-și ia anumite libertăți care ar strica. S-a și spus, de altfel, și eu nu speculez, de către reprezentanții comisiei de specialitate, că sunt nemulțumiți că, din acest punct de vedere, în multe locuri se înregistrează devieri de la ceea ce trebuie să se întâmple. Sunt modificări care strică peisajul arhitectonic, or, eu nu pot trece cu ușurință pentru acceptarea acestei documentații de specialitate, pentru că sunt situații în care într-adevăr se poate tolera, cum sunt cele prevăzute la art.8, când e vorba de lucrări care nu sunt de o exigență deosebită - de reparații, împrejmuiri, reparații și înlocuiri de tâmplărie, înlocuiri de sobe și încălziri, zugrăveli - acestea, sigur, că pot, dar dincolo, unde este vorba de fondul propriu-zis de construcții în anumite zone ale țării, documentația aceasta trebuie să fie elementul care însoțește de la început, de când se dă aprobarea. Trebuie să aibă organul competent care dă aprobarea, trebuie să aibă documentația respectivă ca să știe pe ce anume a fost dată aprobarea.

Rog să nu se supere oaspeții noștri dar exigența aceasta ne-ar scuti de niște constatări practice neconvenabile.

Domnul Marțian Dan:

Domnul Liviu Bara, vicepreședintele comisiei care a analizat în fond.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Da, domnule președinte.

Aș vrea să-i spun domnului coleg Dinu că vorbește despre două lucruri complet diferite.

Deci, în ceea ce privește anexa la Legea nr.50 privind avizarea documentațiilor de urbanism da, acolo trebuie să avizeze și Ministerul Turismului sau Tineretului, este vorba vorba despre avizarea documentațiilor de urbanism. Or, noi, aici, în acest articol vorbim despre autorizarea unor lucrări. Deci, este complet diferit, este altă treabă, domnule Dinu.

Domnul Ion Dinu (din bancă):

Lucrările sunt în urbanism.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Vă rog să nu intrăm în discuții!

Deci, sunt complet două lucruri diferite. Documentațiile de urbanism, ceea ce înseamnă amenajarea stațiunii respective, modul de construcție, modul căilor de acces, modul utilităților - acestea sunt documentațiile de urbanism care trebuie avizate și trebuie să ții cont, sigur, de părerile ministerului respectiv.

Dar, în ceea ce privește autorizația de construcție, nu mai are nici o legătură cu documentația de urbanism, mă înțelegeți? Autorizatia de construcție are un alt regim. Deci, mă înțelegeți?

Domnule președinte, deci, nu suntem de acord cu propunerea făcută de către domnul Dinu din acest motiv.

Domnul Marțian Dan:

Bun. Domnul ministru Marin Cristea are cuvântul.

Domnul Marin Cristea:

Vreau numai să fac diferențiere între o noțiune și cealaltă. Deci, și pentru lucrările care se propun aici este necesară autorizația de construcție, deci nu se exclude autorizația de construcție, ci se exclude necesitatea elaborării unei documentații de urbanism. Care este aceasta? Planul de amenajare a teritoriului județean, planul de amenajare a teritoriului național, planul de detaliu al unei zone în care se amplasează lucrarea, planul de amplasare a unei zone mai mari sau mai mici; spre a respecta distanțele, înălțimile, să zic, suprafețele, arhitectura. Aceasta este documentația de urbanism.

Ce vă frământă pe dumneavoastră - proiectul de execuție a lucrării în sine, acela este obligatoriu și nu este documentație de urbanism, este documentație de execuție, este proiect de execuție. Aceasta se referă la o amplasare și, când prevăd în documentația de urbanism, nici nu mă refer decât la alcătuirea construcției și nu la proiectarea construcției. Și acestea sunt lucrări, de la a) până la d), care nu modifică cu nimic amplasarea, arhitectura construcției sau cu nimic nu se referă la amplasare. Să spunem: repar o șosea. Dacă mă înscriu în limitele ei de lățime, de lungime, n-am ce să mai caut să fac documentație de urbanism, fac proiect de execuție, care intră în Legea calității în construcții și te întreabă și te judecă de ce faci așa și nu altfel.

Acestea sunt lucrurile pe care am vrut să le diferențiez. Deci, ce este necesar, dar să nu-l plimb pe om dacă vrea, să zic, să-și așeze o ușă altfel în casă, care nu atacă rezistența, și eu să-l pun să facă documentație de urbanism. Sau să-și văruiască în casă sau să-și repare casa pe interior sau pe exterior. Acestea sunt lucrurile și acestea am vrut să le eliminăm spre a nu plimba oamenii.

Domnul Marțian Dan:

Bun. Nu mai sunt alte observații în legătură cu pct.1, da? Atunci vă rog să fiți de acord să examinăm lucrurile în ordinea necesară a rezolvării lor.

După câte vedeți, chiar textul de debut al acestui pct.1 trebuie să-l modificăm, în sensul că, după alin.3 - scrie în varianta venită de la Senat, comisia ne propune să schimbăm 3 în 2 - deci, după alin.2 al art.2, se introduce un nou alineat cu următorul cuprins.

Supun votului această propunere de amendare, care face trimitere la alin.2, nu la alin.3 din art.2.

Cine este, vă rog, pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

În ceea ce privește textul de început, după care urmează desfășurarea pe litere, aici comisia noastră a fost de acord cu textul venit de la Senat, n-a avut observații.

Vă consult, totuși, dorește cineva să intervină în legătură cu acest text? Nu.

Îl supun votului atunci în redactarea pe care o avem în varianta Senatului.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat acest text.

Trecem acum la examinarea textelor aferente mai multor litere care le avem aici. Dacă vedeți, în raportul ce ne-a fost distribuit, textul de la lit.a) este completat în partea lui finală.

Sunt observații în legătură cu el? Nu sunt.

Vă supun atunci votului propunerea comisiei, de amendare a textului de la lit.a) în sensul completării lui.

Cine este, vă rog, pentru adoptarea propunerii comisiei? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată această propunere a comisiei.

Textul de la lit.b) menține, pe fond, textul din varianta Senatului însă, de asemenea, este completată în partea finală.

Dacă sunt observații în legătură cu propunerea comisiei de amendare a textului de la lit.b)? Nu sunt.

Vă supun votului propunerea comisiei de amendare a textului de la lit.b).

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt. Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptată amendarea lit.b).

Vă supun votului textul de la lit.b), în ansamblu.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă sunt abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat și textul de la lit.b).

Trecem la textul de la lit.c). Aveți propuneri de modificare în trei locuri ale acestui text.

Dacă sunt observații în legătură cu propunerile de amendare, formulate de comisiei? Nu sunt.

Supun aprobării propunerile de amendare a textului de la lit.c).

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat propunerea de amendare.Vă supun acum votului textul de la lit.c), așa cum rezultă el ca variantă finală.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și textul aferent lit.c).

Trecem la discutarea textului de la lit.d). Acolo, avem propuneri de amendare a lui în partea de început și o consistentă amendare în partea finală a textului.

Dacă sunt observații în legătură cu propunerile comisiei de amendare a textului lit.d)? Nu sunt.

Vi le supun votului aceste propuneri de amendare.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Au fost aprobate amendamentele.

Supun votului textul lit.d), în ansamblu.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și acest text.

Urmează un text de la lit.d): "organizarea de tabere de corturi", ceea ce am propus noi a fi lit.e), dar la lit.d) noi am modificat și va trebui să modificăm doar numerotarea textului de la lit.d).

Domnul Liviu Bara (din loja comisiei):

A apărut c) în plus, b) s-a transformat în două.

Domnul Marțian Dan:

Da, a apărut c)-ul ca urmare a unor...

Bun. Supun votului dumneavoastră modificarea numerotării: va fi deci e) de la actuala lit.d) din forma de la Senat.

Cine este pentru această modificare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată și comisia ne propune să eliminăm textul de la lit.e), varianta Senatului. Supun votului dumneavoastră și această propunere.

Cine este vă rog pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată și această propunere de eliminare.

Vă supun acuma textul de la pct.1 în ansamblu.

Cine este vă rog pentru? Vă mulțumesc..

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat deci, pct.1 din cuprinsul art.I.

Pct.2 se referă la art.6, vă rog să vă uitați. Este însă înainte de aceasta o propunere a comisiei, care nu figurează în varianta de la Senat, da?

Dacă în legătură cu propunerile de la pct.2 din raportul comisiei sunt observații sau dacă comisia dorește, mă rog, să facă anumite precizări, de fapt este o chestiune de terminologie.

Bun. Supun votului propunerea care ar consta în introducerea unui pct.2 pe care noi nu-l avem.

Cine este pentru adoptarea acestei propuneri de la pct.2 din raportul comisiei? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată deci introducerea unui text la pct.2.

Pct.2 din varianta Senatului, comisia propune să devină pct.3 și aveți textul aferent acestui punct. Față de varianta de la Senat mi se pare că nu avem modificări la acest text, este doar o numerotare, da? Bun. Dacă sunt observații la textul art.6, așa cum figurează el și în ... Aici însă trebuie să facem o deosebire, la alin.1, într-adevăr, nu avem modificări, la alin.2 avem o mică modificare, la alin.3, partea finală, de asemenea, este și o mică chestiune redacțională la următorul alineat. Acestea ar fi lucrurile pe care va trebui să le examinăm în ordinea lor, nu putem merge pe o formulă din aceasta globală. Sunt observații în legătură cu art.6? Nu sunt. Vă supun prima dată votului alin.1.

Cine este vă rog pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat cu unaninimitate de voturi.

În ceea ce privește alin.2 se propune introducerea sintagmei "pe funcțiuni" și restul textului curge, așa cum îl avem noi în varianta aprobată și de către Senat. Sunt observații în legătură cu această propunere? Nu sunt.

Prima dată vă supun votului propunerea de amendare.

Cine este vă rog pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat propunerea de amendare.

Vă supun votului textul alin.2, așa cum rezultă el.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat și textul alin.2 din cuprinsul art.6.

În ceea ce privește următorul alineat, avem modificări în sensul completărilor din partea finală. Dacă sunt observații în legătură cu propunerea comisiei, de completare a textului de la alin.3. Nu sunt. Vă supun votului atunci prima dată amendamentul comisiei pentru completarea textului.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, amendamentul comisiei, de completare a textului alin.3, a fost însușit.

Supun votului alin.3 în ansamblu așa cum rezultă el.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă sunt abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat.

În ceea ce privește următorul alin.4, se propune suprimarea părții finale, după cum urmează și textul va suna: documentația tehnică va fi semnată: de arhitect, la lit.a), la lit.b) de inginer etc. Dacă sunt observații în legătură cu propunerea comisiei, de suprimare deci a părții finale.

Doreați să interveniți, domnule ministru?

Domnul Liviu Bara (din loja comisiei):

La următorul...

Domnul Marțian Dan:

Da? Bun. Vă rog să vă uitați în varianta distribuită de la Senat, se propune ca de la partea introductivă a alin.3, din finalul acestei părți introductive să se suprime: "după cum urmează"...

Cine este vă rog pentru pentru suprimarea acestei părți? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

S-a aprobat amendamentul comisiei.

În ceea ce privește textul de la lit.a) el rămâne în varianta care figurează și în soluția comisiei. Doriți să interveniți? Vă rog să poftiți la tribună atunci, domnule ministru.

Domnul Marin Cristea:

Completare și la a) și la b): "arhitect cu diplomă recunoscută de statul român, inginer cu diplomă recunoscută de statul român", așa cum și alții ne cer pe pământul acesta să ni se recunoască diplomele, când mergem undeva în lume.

Domnul Marțian Dan:

Care este punctul de vedere al comisiei?

Domnul Liviu Bara (din loja comisiei):

De acord.

Domnul Marțian Dan:

Da. Deci, stimați colegi, ar suna: de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român, cu drept de semnătură, da? pentru partea de arhitectură la lucrările de construcții supraterane da? și la cele subterane cu acces public. Care este opinia comisiei?

Domnul Liviu Bara (din loja comisiei):

De acord, dar nu cu drept de semnătură.

Deci, pct.a) să sune așa: "de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român, pentru partea de arhitectură..." și curge în continuare.

Domnul Marțian Dan:

Bun. Deci, suprimarea segmentului: "cu drept de semnătură". Domnule ministru, de acord?

Domnul Marin Cristea (din loja inițiatorului):

De acord.

Domnul Marțian Dan:

Supun votului dumneavoastră completarea: după "de arhitect", să adăugăm "cu diplomă recunoscută de statul român".

Cine este vă rog pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat această propunere de completare și suprimarea textului: "cu drept de semnătură". Supun votului această propunere de suprimare.

Cine este vă rog pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobată și această amendare cu majoritate de voturi.

Supun votului acum textul de la lit.a) în ansamblu.

Cine este pentru adoptarea lui? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă sunt abțineri? 1 abținere.

Cu majoritate de voturi a fost aprobat textul de la lit.a).

La lit.b) reținem o sugestie similară cu cea de la lit.a), deci: "de inginer cu diplomă recunoscută de statul român", evident că și aici probabil vom suprima "cu drept de semnătură", sintagma aceasta care există.

Domnul Liviu Bara (din loja comisiei):

Este eliminată.

Domnul Marțian Dan:

O eliminăm, da. Dacă sunt însă și alte observații în legătură cu textul de la lit.b)? Nu mai sunt. Atunci vă supun prima dată votului propunerea de a face precizarea, completarea: "de inginer" să adăugăm: "cu diplomă recunoscută de statul român".

Cine este pentru adoptarea acestui text?

Împotrivă, vă rog? 1 vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt abțineri.

Cu majoritate de voturi s-a adoptat propunerea de completare. Și acum va trebui să supunem votului propunerea de eliminare a segmentului de text următor: "cu drept de semnătură".

Cine este vă rog pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat suprimarea textului pe care l-am citit mai înainte.

Nemaifiind alte observații în legătură cu textul de la lit.b), vi-l pot supune votului.

Cine este pentru adoptarea lui? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat textul de la lit.b).

În ceea ce privește următorul alineat: "prevederile alineatului precedent se aplică și pentru documentația de execuție" n-au fost observații din partea comisiei. Dacă aveți dumneavoastră observații? Nu sunt. Vi-l supun votului în redactarea din varianta Senatului.

Cine este vă rog pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A întrunit unanimitatea sufragiilor exprimate și a fost adoptat.

Textul de la următorul alin., 4, nu avem decât în partea finală niște completări. Vă rog să vă uitați în raportul care ne-a fost distribuit, acolo cu litere îngroșate este cuprinsă propunerea de completare a părții finale. Dacă sunt observații în legătură cu această propunere de amendare, în final, a textului de la acest alineat? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei, deci de completare a părții finale a acestui alineat.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă dacă sunt? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat amendamentul comisiei. Vă supun votului textul acestui alineat.

Cine este pentru adoptarea lui? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat.

Îmi face impresia că ceea ce urmează la pct. 7 va fi un alineat...

Domnul Liviu Bara (din loja comisiei):

...nou.

Domnul Marțian Dan:

Nou, dar tot la punctul..., probabil 2, da?

Domnul Liviu Bara (din loja comisiei):

... tot la art.7, dar la pct.2.

Domnul Marțian Dan:

Dar vreau să ne uităm foarte exact. Deci va fi un alineat care îl introducem înainte de pct.3, da?

Aveți textul acesta, este un text nou, nu figurează în varianta Senatului. Sunt observații în legătură cu el? Este pct.7 din raportul comisiei. Nu sunt. Aici însă va trebui... și rog pe colegii noștri de la Compartimentul tehnic-legislativ să facă toaleta corespunzătoare, pentru că probabil că ar trebui să fie punct distinct și să se spună așa că la art.6 se introduce un alineat nou, având următorul conținut... Așa trebuie să apară în varianta noastră în raport cu cea de la Senat. Și textul care este, "semnarea documentațiilor de către persoanele prevăzute la alin.4, 5 și 6, atrage după sine răspunderea acestora în condițiile legii", ar trebui punct de sine stătător deoarece altfel nu se înțelege. Noi, totuși, când lucrăm la modificarea și completarea unei legi existente, în vigoare, trebuie să respectăm anumite exigențe ținând de tehnica legislativă. Și atunci, să fiți de acord să fie un punct 3, după ceea ce avem noi, cu acest enunț: după pct.2 se introduce următorul text... sau, știu eu, 3. Se introduce un alineat nou la articolul cutare cu următorul conținut... Și acolo curge textul: semnarea documentației etc., etc. Da? Bun.

Cu această precizare vă mai consult încă o dată dacă sunt eventuale sugestii, observații în legătură cu textul care îl avem la pct.7 în raportul comisiei? Nu sunt. Aveți? Vă rog.

Domnul Barbu Pițigoi:

Deci, în raport la punctul pe care îl discutăm...

Domnul Marțian Dan:

7.

Domnul Barbu Pițigoi:

7, da, exact.

După ce în prealabil și înainte s-a spus că sunt documentații de diverse naturi, arhitectura semnată de un arhitect, evident un arhitect cu diplomă, care este recunoscută de statul român și care, bineînțeles, că are responsabilitatea lucrărilor și faptul că are o diplomă îi dă niște drepturi, dar și niște responsabilități, la fel la pct.b) cu inginerii, adică atunci când fac o lucrare, calificat fiind pentru această lucrare, cu responsabilitatea pe care mi-o dă legea, alături de beneficiul pe care îl am pentru faptul că am așa o diplomă, trebuie să mai scriem mai departe că eu sunt răspunzător de semnătura mea?

Este evident că dacă am făcut o lucrare și mă consider specialist și primesc bani pentru treaba aceasta, am și o responsabilitate. În momentul când semnăm o hârtie, indiferent unde suntem și cum o semnăm, suntem răspunzători de semnătura noastră. Nu trebuie să spunem în lege: domnule, am semnat, dar legea prevede că ești și responsabil pentru ceea ce ai semnat. De aceea, mie mi se pare că acest pct.7 reprezintă ceva în plus, adică subliniază o chestiune care este clară și evidentă și nu mai trebuie adăugată ca ceva care este de prisos.

Vă mulțumesc. Cer eliminarea lui.

Domnul Marțian Dan:

Bun. Aceasta este opinia pe care a exprimat-o domnul deputat Barbu Pițigoi. Dacă mai sunt alte observații?

În legătură cu această propunere a domnului deputat Barbu Pițigoi, care este opinia inițiatorului și a comisiei?

Da, domnule Bara aveți cuvântul.

Domnul Liviu Bara:

Domnule președinte, așa cum observați, până la jumătate, ceea ce a spus domnul Pițigoi, sigur că i-aș da dreptate. Cică, bineînțeles, se înțelege. Chiar așa ați spus dumneavoastră, dacă o semnați documentația.

Vedeți cum am scris noi acolo, de exemplu când am motivat necesitatea de a sublinia răspunderea proiectantului față de calitatea documentației. Nu îmi este indiferent că neapărat o documentație care o întocmește și chiar dacă o semnează cineva, o semnează un inginer sau un arhitect, s-ar putea chiar și în asemenea cazuri să nu coincidă cu niște cerințe: cu documentațiile de urbanism, de amenajare. Deci, el ca și documentație de execuție, s-ar putea să spun să primească un..., ca să fiu așa, puțin mai pe înțelesul colegilor, o nota 7 sau o nota 8, dar pentru zona respectivă pe unde proiectează el, unde trebuie să țină cont de niște restricții, de niște probleme care apar, el pentru aceasta spune: domnule, eu am făcut documentația, inginerul, am semnat-o că rezistă la greutate, rezistă la ... arhitectul zice: eu am făcut fațada, dar din punct de vedere al încadrării în zonă zice: domnule, eu am făcut documentația, încadrarea în zonă, sigur că ar putea să fie o problemă.

Nu, prin această semnătură și prin aceasta că răspunde, eu cu aceasta l-am făcut pe el să fie puțin mai interesat. Să nu se restrângă exact numai la documentația clară a lui, deci numai exact ce are partea lui, ci să vadă documentația respectivă în conjunctura unde proiectează și tocmai de aceea trebuie răspundere în fața legii, că nu îmi este indiferent mie dacă îmi face o construcție solidă inginerul și care îmi bagă doi stâlpi care îmi ies în stradă, de exemplu, sau alte motive. Deci, din punctul acesta de vedere, să-i legăm cumva, să-i facem mai conștiincioși și chiar în documentațiile acelea pe care le prezintă. De aceea am completat, și eu propun să rămână, domnule președinte.

Domnul Marțian Dan:

Bun. Inițiatorul dacă dorește în legătură cu această problemă să ne spună opinia?

Domnul Marin Cristea:

Opinia este practic aceea a domului președinte și a domnilor deputați. În fond, vă dau un singur exemplu și din acesta poate sunt bine înțeles. Când ieși din București și intri spre Giurgiu sunt două clădiri, amândouă semnate și de arhitect și de inginer și au fiecare dintre ele câte 7 turle și una așezată între cele două căi ferate de la Progresul. Nu are responsabilitate un om poate dacă nu i-o spui mai clar în această regulă.

Și aș mai spune și din alt punct de vedere: el trebuie să știe că un astfel de proiect i se va expertiza. Deci, eu susțin aceasta. Sigur, poate că este o exprimare în plus, dar este o atenționare expresă.

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor, ați ascultat deci opinia și a comisiei și a inițiatorului. Dacă vom adopta propunerea pe care o conține raportul comisiei, o să introducem un punct nou, deci 3, la art.6 se introduce un alin.nou, 7, și avem textul de la poziția 7 din raportul comisiei. Prima dată însă are prioritate propunerea domnului deputat Barbu Pițigoi, dacă dânsul și-o mai menține, de eliminare a textului propus de către comisie la pct.7. Vă mențineți, da?

Supun votului dumneavoastră propunerea de eliminare a textului de la pct.7 din raportul comisiei.

Cine este vă rog pentru?

8 voturi pentru. Deci nu a întrunit majoritatea.

Vă supun votului atunci introducerea unui pct.3 pe care l-am citit. La art.6 se introduce un alineat nou, 7, având "următorul text", sau "cu următorul text", cum doriți.

Supun votului textul comisiei și în general toată formularea aceasta de la pct.3.

Cine este vă rog pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri dacă sunt? 6 abțineri.

Deci, a fost aprobat.

Următorul punct. Trebuie să vă supun acum votului articolul 6 în integralitate.

Cine este vă rog pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat.

Pct.3 - după art.6 se introduc două noi articole, art.61, art.62, cu următorul cuprins - sigur, că dacă vom adopta acest text, probabil va deveni pct.4, însă vă rog să vă uitați în raportul comisiei noastre, se propune eliminarea acestui text de la art.61 și de la art.62, care figurează în varianta de la Senat. Dacă în legătură cu această propunere de eliminare, deci, a textelor de la pct.3 sunt observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră prima dată propunerea de eliminare a art.61. Inițiatorul agreează propunerea comisiei, de eliminare a celor două articole?

Domnul Marin Cristea (din loja inițiatorului):

Susțin propunerea comisiei.

Domnul Marțian Dan:

Da, v-o însușiți. Bun. Supun votului prima dată propunerea de eliminare a textului articolului 61.

Cine este vă rog pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost acceptată această propunere vizând art.61.

Supun votului acum propunerea de eliminare a art.62.

Cine este vă rog pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptată și această propunere.

Trecem la pct.4 din varianta Senatului, se referă la art.25. Dar, înainte de aceasta, avem pct.9 din raportul comisiei, vă rog să vă uitați la pag.8 din raport, și anume: unele modificări propuse a fi aduse art.8. Dacă în legătură cu această propunere a comisiei dorește cineva să ia cuvântul. Nu sunt.

Vă supun atunci votului propunerea de a introduce art.8 cu modificările de la lit.a) față de textul pe care îl avem și la lit.f).

Prima dată am să vă rog să vă pronunțați asupra modificării propuse la lit.a).

Cine este vă rog pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt?

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat.

A doua propunere pe care v-o supun votului se referă la modificările aduse textului de la lit.f). Supun votului propunerea respectivă.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat și această modificare, această amendare.

Vă supun votului textul de la pct.9 din raport.

Cine este vă rog pentru adoptarea lui? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și acest text.

Următorul punct se referă la art.12 care se modifică și aici avem o situație care ne pune în raporturi de diferență cu varianta de la Senat, și anume este vorba de modificările aduse textului de la litera c).

Dacă în legătură cu această propunere, sunt observații? Nu sunt.

Am să vă supun votului, prima dată, modificările propuse de către comisie la lit.c).

Cine este, vă rog, pentru adoptare? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă...

Doriți în legătură cu lit.c)? Cu lit.c), domnule ministru?

Domnul Marin Cristea (din loja Guvernului):

Cu...

Domnul Marțian Dan:

Bun. Poftiți la tribună. În legătură cu lit.c), deci, noi am discutat dar, mă rog, să vedem care este opinia inițiatorului.

Domnul Liviu Bara:

Dar l-am scos.

Domnul Marin Cristea (din loja Guvernului):

Și acum...

Domnul Marțian Dan:

Bun. Domnule ministru, interveniți și vedem care este...

Domnul Marin Cristea:

Am rugămintea ca să fiți de acord, când am votat noi Legea locuinței, această problemă privind concesionarea am preluat-o în art.5 și, respectiv, în art.11 de la Legea locuinței. Deci acest art.12, alin.a) și ultimul alineat din articol le-am preluat în Legea locuinței și vă propun să scoatem de aici.

Domnul Marțian Dan:

Da. Care este opinia comisiei?

Domnul Liviu Bara:

Domnule președinte,

Așa cum v-am spus, deci a)-ul și ultimul acesta au fost abrogate în Legea locuinței din această lege. Deci este normal că dispare de aici. Deci mi se pare corect. Înainte am hotărât că lit.a) și ultimul alineat, deci în Legea locuinței, se abrogă din art.12 din Legea nr.50. Deci, automat, din această lege, când vor face și raportul, dispar, dacă am aprobat odată.

Domnul Marțian Dan:

Eu înțeleg, deci, următorul lucru: legea aceasta privind modificarea și completarea Legii nr.50/1991 a fost examinată de către comisie înainte de examinarea Legii locuinței. Fiind examinată înainte, în virtutea unor motive temeinice, s-a propus acest text pe care îl avem aici. Întrucât noi, azi de dimineață, am examinat Legea locuinței și problema care este tratată aici a fost inclusă în textul respectiv, nu-și mai are rațiunea de a fi, în întregime, punctul acesta, art.12 sau numai lit.a)?

Domnul Marin Cristea:

Lit. a) și ultimul alineat.

Domnul Marțian Dan:

Numai lit.a) și ultimul alineat. Bun. Și atunci noi, în funcție de aceste lucruri, vom renumerota: lit.b) va deveni a) și c) va deveni b), și textul de la a) și ultimul alineat de la acest articol urmând a le elimina.

Dacă mai sunt observații în legătură cu acest pct.10 din raportul comisiei?

Sunt ceva probleme, în plus, față de cele pe care le-am discutat?

Domnul Liviu Bara:

Spunea domnul expert că legea aceasta o votăm după cea de dimineață și că, totuși, să votăm eliminarea lor. Nu văd, dacă rapoartele le facem amândouă deodată... Mă înțelegeți, deci, abordând Legea locuinței înainte, pe care noi nu am votat-o, că o votăm numai marți, deci nu acum înainte de masă, deci nu am votat-o legea, numai marți o votăm, să se propună, totuși, eliminarea celor două articole și în acest caz. Eu nu-i văd rostul, nu-i văd nici un rost.

Domnul Marțian Dan:

Bun, dar, acum, în legătură cu art.8, noi am luat o decizie.

Domnul Liviu Bara:

La art.12, nu la art.8.

Domnul Marțian Dan:

A, la art.12...

Domnul Liviu Bara:

Cele două alineate, alin.a) și ultimul alineat, să votăm, totuși, eliminarea lor. Să abrogăm de două ori?... Este un nonsens.

Domnul Marțian Dan:

Deci, domnule Bara, textul de la lit.a) îl eliminăm, da?

Domnul Liviu Bara:

Da.

Domnul Marțian Dan:

Și, de asemenea, ultimul alineat: "Concesionarea terenurilor pentru situațiile prevăzute..." etc., etc. Da?

Domnul Liviu Bara:

Exact.

Domnul Marțian Dan:

Aveți, din partea Compartimentului tehnic-legislativ, vreo problemă care ține de coerența activității noastre?

Nu, bun. Este clar aceasta.

Eu am să vă supun deci votului, prima dată, eliminarea textului de la lit.a).

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, s-a aprobat eliminarea textului de la lit.a).

Vă supun votului dumneavoastră propunerea ca textul de la lit.b) să devină textul lit.a).

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, s-a aprobat această corelare a textelor.

Textul de la lit.c) să-l marcăm cu lit.b). Supun votului această propunere.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobată și această propunere.

Și ultima chestiune constă în propunerea comisiei de eliminare a ultimului alineat: "Concesionarea terenurilor pentru situațiile prevăzute la lit.a) se face de către primării..." etc., etc.

Supun votului această propunere de eliminare a ultimului alineat din cuprinsul articolului.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost acceptată propunerea de eliminare.

Va trebui să ne pronunțăm acum, asupra art.12, așa cum rezultă el.

Cine este, vă rog, pentru adoptarea lui? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, deci, a fost adoptat și acesta este, pct.5.

Trecem acum la pct.4 din varianta de la Senat. Dacă îl vom adopta va deveni pct.6.

Dacă sunt observații în legătură cu textul de la pct.11 din raport? Sunt observații? Nu sunt. Vi-l supun votului, atunci.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și devine pct.6 în varianta noastră.

Următorul pct.12 din raportul comisiei, text nemodificat. Comisia, deci, aderă la formula pe care o avem în varianta Senatului.

Dacă sunt observații în legătură cu acest text?

Domnul Bold, vă rog să poftiți la tribună.

Dacă îl vom adopta, va deveni pct.7 în varianta noastră.

Domnul Ion Bold:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Deci, la art.7, la alin.a), ar fi necesar, domnule președinte, și am discutat și cu domnul ministru și cu președintele comisiei noastre, să accentuăm un aspect: respectarea proiectelor aprobate. Și aceasta ar însemna, domnule președinte, la alin.a): "Executarea fără autorizație sau cu încălcarea acesteia..." și acum ad7ug7m "și nerespectarea proiectului aprobat" și textul merge în continuare. Deci aceasta ar crea o obligativitate în plus pentru respectarea ca atare a proiectului, pentru c7 se obține autorizația pe baza unui proiect, dar, când se trece la execuție cu meșterii respectivi, cum este la noi, la Arad, avem peste 80 de construcții ale țiganilor, care se întrec a avea cât mai multe turnuri și au între l4 și 18. Aceasta ar da posibilitatea, ca atare, s7...

Domnul Marțian Dan:

Și în proiect s-au aprobat numai 11!

Domnul Ion Bold:

Și, domnule președinte, corelat cu aceast7 problem7, la ultimul alineat, rug7mintea ar fi, fiindc7 este în corelație direct7, deci pe pagina urm7toare, s7 major7m ultima cifr7 de la 10 milioane la 20 de milioane.

Domnul Marțian Dan:

Deci în partea final7, unde avem "...cu amend7 de la 7 milioane la 10" și propuneți 20. Da?

Domnul Ion Bold:

Da. V7 mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

V7 mulțumesc și eu, domnule deputat. Am înțeles sensul propunerii dumneavoastr7.

Consult pe ceilalți colegi, dac7 mai doresc s7 intervin7 în leg7tur7 cu textul acestui punct, pe care-l discut7m? Nu sunt alte solicit7ri?

Atunci am s7 rog inițiatorul și comisia s7 ne spun7 opinia pe care o au în leg7tur7 cu propunerea domnului Bold, ca la lit.a) s7 amend7m textul dup7 cum urmeaz7: "Executarea f7r7 autorizație...", dup7 care curge: "și nerespectarea proiectului aprobat sau cu înc7lcarea acestuia..."

Domnul Ion Dinu:

Acestora, pentru c7 avem înc7 un element nou.

Domnul Marțian Dan:

Da...

Domnul Liviu Bara:

Nu...

Domnul Marțian Dan:

Dar, domnule Bold, chestiunea este urm7toarea: "cu înc7lcarea acestuia" nu înseamn7, de fapt, nerespectarea?

Domnul Liviu Bara:

Referitor la autorizație, dac7 îmi dați voie, deci, din discuția pe care am avut-o cu domnul Bold, cam așa ar suna alin.a): "Executarea f7r7 autorizație sau cu înc7lcarea acesteia și a nerespect7rii proiectului...", deci "înc7lcarea", c7 poate s7 fie și f7r7 autorizație, dar poate s7 aib7 autorizație și s7 încalce autorizația, s7 nu respecte autorizația, "și cu înc7lcarea proiectului sau nerespectarea proiectului". Deci "dup7 înc7lcarea acesteia" ar veni "și nerespectarea proiectului". Cam așa v-ați gândit, nu?

Domnul Ion Bold:

Da.

Domnul Marțian Dan:

Da. Inițiatorul ce opinie are?

Domnul Ion Dinu:

Domnule președinte, nu știu dac7 nu este mai bun cuvântul "sau" decât "și". "Și"-ul este conjunctiv, "sau" este alternativ. Nu putem obliga s7 le încalce pe amândou7. Poate înc7lca una, poate înc7lca alta.

Deci, în loc de "și", "sau".

Domnul Ion Bold:

Este de dou7 ori "sau" în fraz7.

Domnul Marțian Dan:

Da... Inițiatorul, deci, care este opinia?

Veniți, v7 rog, la microfon.

Domnul Marin Cristea:

Deci, "nerespectarea autorizației"..., nu am în formular, dar "și neaplicarea prevederilor proiectului"...

Domnul Ion Dinu:

...precum și...

Domnul Marin Cristea:

"...precum și" sau, cum ați exprimat, ori una, ori alta, deci el trebuie s7 respecte oricare dintre aceste prevederi.

Domnul Ion Dinu:

Sigur c7 da, "sau" este alternativ.

Domnul Marțian Dan:

Deci cum va veni: "Executarea f7r7 autorizație..."

Domnul Ion Dinu:

...sau.

Domnul Marțian Dan:

"...sau înc7lcarea acesteia, precum și nerespectarea proiectului aprobat...", dar nu mai merge, c7 iar "...a lucr7rilor prev7zute în acest articol, cu excepția celor prev7zute..." Nu merge, stați s7 lucr7m puțin aici. "Executarea f7r7 autorizație, cu înc7lcarea acesteia..."

Domnul Marin Cristea:

"...sau cu nerespectarea proiectului aprobat..."

Domnul Ion Dinu:

"...sau cu nerespectarea...", dou7 fapte distincte.

Domnul Marțian Dan:

Deci: "Executarea f7r7 autorizație...", da? "...sau cu înc7lcarea acesteia". Pân7 aici lucrurile sunt clare. Dup7 aceea "nerespectarea proiectului aprobat".

Domnul Marin Cristea:

"...precum și cu nerespectarea proiectului aprobat".

Domnul Marțian Dan:

Bun. Și dup7 aceea vine "...a lucr7rilor prev7zute". Merge ca dracu’, ca s7 reiau o expresie celebr7!

Vine așa: "Executarea f7r7 autorizație, cu înc7lcarea acesteia, și nerespectarea proiectului aprobat, a lucr7rilor prev7zute...", vedeți, nu mai curge.

Domnul Ion Dinu:

"...precum și..., ori a lucr7rilor prev7zute".

Domnul Liviu Bara:

Deci: "Executarea f7r7 autorizație sau cu înc7lcarea acesteia, precum și nerespectarea proiectului, pentru lucr7rile prev7zute la art.3 , cu excepția celor prev7zute la lit.b)".

Domnul Marțian Dan:

Deci: "Executarea f7r7 autorizație sau cu înc7lcarea acesteia, precum și nerespectarea proiectului aprobat..."

Domnul Liviu Bara:

Nu mai zicem "aprobat", nu, c7 proiectul, dac7-l folosesc, este numai aprobat, dac7 nu este aprobat, atunci, nu pot s7-l foloseasc7.

Deci: "...precum și nerespectarea proiectului pentru lucr7rile prev7zute la art.3, cu excepția celor prev7zute la lit.b)".

Domnul Marțian Dan:

Merge... L7sați s7 fie "...precum și nerespectarea proiectului aprobat pentru lucr7rile prev7zute la art.3, cu excepția celor prev7zute la lit.b)". Prev7zute, prev7zute - avem un text, aici, care, m7 rog...

În fine, l7s7m, oricum, el va fi un text la Comisia de mediere, care va trebui s7 vad7 și din punct de vedere al acurateții redacțional- stilistice.

Deci, la lit.a), textul se propune urm7torul. Rog și inițiatorul și comisia și pe dumneavoastr7 s7 fiți atenți. "Executarea f7r7 autorizație sau cu înc7lcarea acesteia, precum și nerespectarea proiectului aprobat pentru lucr7rile prev7zute la art.3, cu excepția celor prev7zute la lit.b)". Astfel sun7. Da?

Domnul Ion Dinu:

Domnule președinte,

Se poate elimina ultimul "prev7zute", ca s7 nu avem de dou7 ori "prev7zute": "...celor de la lit.b". Avem "prev7zute", imediat, unul dup7 altul.

Domnul Marțian Dan:

Și s7 fie acolo "...celor de la lit.b". Da.

Deci așa va curge: "Executarea f7r7 autorizație sau cu înc7lcarea acesteia, precum și nerespectarea proiectului aprobat pentru lucr7rile prev7zute la art.3, cu excepția celor de la lit.b". Astfel sun7, da?

V7 supun votului, în aceast7 redactare, textul de la lit.a).

Cine este, v7 rog, pentru? V7 mulțumesc. Dac7 este cineva împotriv7? Nu sunt voturi împotriv7. Abțineri dac7 sunt? Nu sunt.

A fost aprobat cu unanimitatea sufragiilor exprimate.

În ceea ce privește textul de la lit.b), nu au fost propuneri, nici la celelalte litere și avem doar propunerea domnului Bold, privind alin.2.

Sunt observații la textul de la b)? Nu sunt.

Vi-l supun votului

Cine este, v7 rog, pentru? V7 mulțumesc. Dac7 este cineva împotriv7? Nu sunt voturi împotriv7. Abțineri dac7 sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat.

Textul de la lit.c). Sunt observații? Nu sunt. Îl supun votului.

Cine este pentru? V7 mulțumesc. Dac7 este cineva împotriv7? Nu sunt voturi împotriv7. Abțineri dac7 sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat.

Textul de la lit.d). Dac7 sunt observații? Nu sunt.

Cine este pentru? V7 mulțumesc. Împotriv7? Nu sunt voturi împotriv7. Abțineri dac7 sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat.

Textul de la lit.e). Sunt observații? Nu sunt.

Supun votului textul de la lit.e).

Cine este, v7 rog, pentru? V7 mulțumesc. Dac7 este cineva împotriv7? Nu sunt voturi împotriv7. Abțineri dac7 sunt? Nu sunt.

A fost aprobat și textul de la lit.e).

Lit.f). De asemenea, comisia nu a avut în leg7tur7 cu el propuneri.

(Discută cu domnul ministru Marin Cristea)

Textul de la lit.f) a art.26 - sunt observații? Nu sunt. Îl supun votului.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă. Abțineri dacă sunt. Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat.

Mai avem o propunere, la art.26. În privința ei, cer opinia inițiatorului și a comisiei. Aici sunt contravențiile săvârșite și sancțiunile propuse pentru ele, în funcție de anumite litere.

Domnul Bold propune ca, în partea finală, unde avem textul cu amendă de la 7 milioane la 10 milioane de lei, să rămână pragul de 7 milioane, ca limită inferioară, dar, în ceea ce privește limita superioară, el să fie nu de 10, ci de 20 milioane de lei. Rog, în această privință, inițiatorul și comisia să ne spună opiniile pe care le au.

Domnul ministru Marin Cristea.

Domnul Marin Cristea:

Eu susțin propunerea domnului deputat Bold, mai ales că se înscrie, să zic, în limitele unor contravenții pe măsură.

Domnul Marțian Dan:

Comisia ce opinie are?

Domnul Liviu Bara:

De acord, domnule președinte, plus că nouă ne convine, fiindcă, oricum, vroiam să intrăm în divergență cu..., să avem o discuție și cu Senatul și pentru alte cifre și, probabil, că, motivând schimbarea acestuia la 20 de milioane, vom putea să mai lămurim celelalte sancțiuni. Sper să cădem de acord cu ei.

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor, deci ați ascultat opinia comisiei, îmbrățișează și ea sugestia domnului deputat Bold.

Supun votului dumneavoastră, deci, ca limita superioară din partea finală acestui alineat ultim să fie nu 10 milioane, ci 20 milioane de lei.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc. Dacă este cineva împotrivă? 2 voturi împotrivă. Abțineri? Nu sunt abțineri.

Deci, cu majoritate de voturi, a fost aprobat acest...

Domnul Ion Dinu:

Domnule președinte, dați-mi cuvântul înainte de a trece la art.27.

Domnul Marțian Dan:

Doriți în legătură cu art.26, da?

Domnul Ion Dinu:

Da, la art.26.

Domnul Marțian Dan:

Interveniți, domnule Dinu.

Domnul Ion Dinu:

Avem, în Codul penal, prevederea că neexecutarea la timp a amenzilor corecționale, de data aceea, conduce la transformarea executării în închisoare. Deci amenzile care nu se achită la timp conduc la executarea închisorii corespunzătoare prevederilor legale.

Noi suntem aici la Cap."Infracțiuni și contravenții", deci suntem la contravenții pe încălcarea unor dispoziții legale și cred că nu greșim dacă, în interesul dobândirii cu promptitudine a cuantumului amenzilor, am adăuga un alineat: "Neplata la timp a amenzilor conduce la închisoare polițienească".

Domnul Marțian Dan:

Domnule Dinu, vă rog să aveți amabilitatea să formulați, să ne dați amendamentul dumneavoastră.

Dacă în legătură cu propunerea aceasta de amendare, constând în introducerea unui nou alineat la art.26, pe care-l discutăm, mai dorește cineva să intervină?

Domnul Ion Dinu:

Domnule președinte, mulțumesc pentru recomandare: "Neplata la timp se transformă în închisoare polițienească", nu "conduce", "se transformă în închisoare polițienească".

Domnul Marțian Dan:

Deci: "Neplata la timp a..." Nu-i nimic, scrieți, domnule Dinu. Noi am reținut, până atunci, sensul propunerii dumneavoastră și îi consult pe colegi, dacă, în legătură cu această propunere, dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul Ion Dinu:

"Neplata la timp a amenzilor se transformă în închisoare polițienească".

Domnul Sabin Ghilea (din loja comisiei):

Dar cum "polițienească"?

Domnul Ion Dinu:

Da, pentru că există închisoare polițienească.

Domnul fost judecător Diaconescu îmi spune că există modalitatea de închisoare polițienească.

(Rumoare)

Domnul Marțian Dan:

Bun. Să spunem așa: "Neplata la timp a amenzilor atrage după sine sancționarea cu închisoare".

Domnul Ion Dinu:

"...cu închisoare". Da, mulțumesc, ideea contează.

Domnul Marțian Dan:

Cine dorește?

Domnul deputat Diaconescu dorește și m-a mai solicitat cineva...

Domnul Dan Mircea Diaconescu:

Mai înainte de a accepta înscrierea...

(Rumoare)

Domnul Marțian Dan:

Domnule Dinu, se intenționează să se dialogheze cu domnia voastră!

Domnul Dan Mircea Diaconescu:

Mai înainte de a se accepta înscrierea textului propus, trebuie verificat. Memoria nu mă ajută chiar atât de mult, nu se poate cunoaște pe dinafară sistemul legislativ, și civil, și penal, și contravențional. Mai întâi de a se accepta înscrierea textului propus, trebuie verificat în legea organică a contravențiilor, Legea nr.32, dacă se mai păstrează numerotarea, dacă nu cumva chiar în legea organică a sancționării contravențiilor este prevăzut ce se întâmplă dacă amenda contravențională nu este achitată, pentru că, altfel, dacă dublăm textul deja existent în legea organică, nu câștigăm nimic. Prin urmare, eu nu pot să afirm cu certitudine, dar, ca să nu dublăm, trebuie, mai întâi, făcută prealabila verificare.

Domnul Marțian Dan:

Domnule Dinu, vă rog să-l ascultăm și pe domnul Székely, pentru că probabil va trebui să-i replicați și dânsului.

Domnul Ion Dinu:

Da, da.

Domnul Marțian Dan:

Aveți cuvântul, domnule deputat Székely Ervin.

Domnul Székely Ervin Zoltán:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Antevorbitorul mi-a ușurat foarte mult sarcina, pentru că exact acest lucru am dorit să îl spun și anume că regimul general al contravențiilor este deja stabilit. Nu văd nici nu motiv pentru care ar trebui noi să instituim o cale excepțională, numai pentru acest gen de contravenții. Deci, dacă în legea penală este prevăzută o asemenea posibilitate pentru toate categoriile de contravenții, atunci, bineînțeles că se vor aplica corespunzător și acestor contravenții, dacă nu, atunci nu știu de ce ar trebui noi să instituim, acum, o formă specială de executare a contravențiilor.

Domnul Marțian Dan:

Da. Domnule deputat Ion Dinu, aveți cuvântul.

Domnul Ion Dinu:

Legea la care vă referiți dumneavoastră este o lege de aplicabilitate generală, Legea contravențiilor. Este adevărat, dar, de data aceasta, eu sunt într-o reglementare de lege specială și nu strică dacă, în cadrul acestei legi, în care eu institui aceste pedepse atât de drastice, am o prevedere expresă, ca să pot din timp să am disponibilitatea acestor sume, nu să le încasez peste nu știu câți ani. Deci nu strică din punct de vedere practic. Lasă faptul că ați reținut, este o lege specială și, ca atare, în legea specială se poate deroga de la o altă lege de principiu general.

(Comentarii)

Domnul Marțian Dan:

Dacă mai dorește cineva?

Domnul deputat Diaconescu...

Domnule Olteanu, vă rog foarte mult, dacă aveți ceva, veniți la tribună, nu purtați dialog aici. Întâlnirile acestea colocviale le puteți face în alt loc, dar nu în aulă, aici!

Vă rog.

Domnul Dan Mircea Diaconescu:

Să nu las impresia că țin, cu orice preț, și m-am agățat să promovez punctul meu de vedere, însă trebuie să avem o responsabilitate în opera de legiferare. Prin urmare, nu că țin la punctul de vedere exprimat mai sus, ci, strict științific, dacă mă refer la legea organică a contravențiilor, care este corp aparte decât Codul penal, să nu confundăm regimul Codului penal, amenzile penale cu amenzile contravenționale. Vorbesc de legea organică a contravențiilor.

Ei bine, tot ceea ce se legiferează în materie de contravenții, se completează cu dispozițiile acestei legi organice și de aceea, în următoarele legi contravenționale, care pot să fie o sumedenie, nu mai este necesar să ne referim la ceea ce în această lege complinitoare se aplică tot de atâtea ori. Așa că nu mai este necesar să...

Dacă, verificând legea organică, se va constata regimul de execuție a amenzilor, nu mai este necesar, pentru că nu este de așteptat că de fiecare dată când se instituie o contravenție, se va prevedea tot de atâtea ori de câte ori s-a instituit contravenția, regimul executării...

Domnul Marțian Dan:

Da, convertirea.

Domnul Dan Mircea Diaconescu:

Sigur că da, este legea organică aceasta, care se convertește cu toate legile care vor institui contravenții. Îmi pare rău că eu nu o am la dispoziție acum, ea a mai suferit și modificări de altfel, și de aceea necesitatea de a o verifica.

Domnul Marțian Dan:

Domnule Olteanu, veniți puțin... Domnule Dinu, mi-a făcut impresia că vreți să ...

Domnul deputat Dinu.

Domnul Ion Dinu:

Vedeți, în art. 27 se face precizarea, domnule coleg Diaconescu: "Contravențiile prevăzute la art. 26- la care m-am oprit adineaori- se constată de organele de control ale consiliile județene și locale pentru faptele săvârșite în cadrul unității lor". Nu cred că la vremea în care se elaborează legea în care faceți referire la plata prin executare cu închisoarea, putea să vizeze situații care se reglementează dup2 atâția ani de la apariția acelei legi. Legea este special2 și, ca atare, și aceste dispoziții ale legii speciale urmeaz2 destinul legii speciale, nu prin trimiterea la legea general2.

Domnul Marțian Dan:

Mai dorește cineva? V2 rog s2 poftiți, domnule Neculai Chivu.

Aveți cuvântul, domnule deputat și dup2 aceea vom asculta și opinia inițiatorului și a comisiei.

Domnul Neculai Chivu:

Așa cum este formulat alineatul, are o neclaritate: "Contravențiile s2vârșite de persoane fizice sau juridice prev2zute la alin. 1 ..." Ce sunt prev2zute la alin. 1? Contravențiile sau persoanele fizice sau juridice?

Domnul Marțian Dan:

Persoanele fizice sau juridice.

Domnul Neculai Chivu:

P2i și contravențiile sunt tot la plural și persoanele fizice sau juridice ...

Domnul Marțian Dan:

Literele c) și f). Se refer2 la literele c) și f). "Menținerea dup2 expirarea termenului prev2zut în autorizație sau adoptarea în alte scopuri f2r2 autorizația lucr2rilor cu caracter provizoriu...", despre aceasta este vorba. Și la litera f) "Neorganizare și neexecutarea controlului, conform legilor ..."

Domnul Neculai Chivu:

Eu am sesizat acest aspect, fiindc2 domnul profesor Cazimir a mai f2cut niște observații tot așa când ... Dar, m2 rog.

Domnul Radu-Liviu Bara (din loja comisiei):

Mai are și dânsul sc2p2ri.

Domnul Marțian Dan:

Inițiatorul, v2 rog, în leg2tur2 cu problema pus2 de c2tre domnul Dinu, constând în introducerea unui nou alineat, în linii mari, pe ideea aceasta: "Neplata la timp a amenzilor atrage dup2 sine sancționarea cu închisoare".

Domnul Marin Cristea:

Domnule președinte,

Vreau s2 zic c2 îmi este greu s2 m2 exprim. Eu doresc s2 fie, dac2 vreți, în2sprit2 legea, spre a bloca orice astfel de ieșire în astfel de situații de înc2lcare a regulilor generale de urbanism, dar mi-e greu s2 m2 exprim. Doresc așa ceva, dar nu știu s2 ...

Domnul Marțian Dan:

Comisia, care este opinia ei în leg2tur2 cu amendamentul domnului Dinu.

Domnul Radu-Liviu Bara:

Domnule președinte,

Nu putem fi de acord din cel puțin dou2 motive: sigur, eu nu sunt jurist, îmi pare r2u c2 domnul Dinu a ieșit; dânsul avea o vorb2 sau spunea c2 tot ce este mult înseamn2 c2 nu este r2u. Eu cred c2 în cadrul legilor dac2 este mai mult nu știu dac2 este așa de bine. Cu cât este mai concis2 și mai clar2 o lege, cu atât cred c2 este mai bun2.

Și din al doilea punct de vedere și din cauza aceasta nu suntem de acord, dac2 este mai mult înseamn2 c2 este mai bine, în momentul când am introdus aceast2 fraz2 a domnului Dinu, prima întrebare pe care mi-o pun eu și îmi pare r2u c2 nu este dânsul aici, dar nu vreau s2 intru în detalii, c2 oricum nu suntem de acord cu ea, dup2 cât timp? Când? Cine? Dup2 o s2pt2mân2, dup2 5 zile, dac2 nu a pl2tit amenda? Dup2 30 de zile, dup2 50 de zile, dup2 cât timp? Și dup2 aceea începem s2 ne punem întreb2ri, s2 mai facem articol la articolul pe care l-a propus dânsul și din cauza aceea noi nu suntem de acord.

V2 mulțumesc.

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia a fost mai tranșant2, ea nu este de acord cu amendamentul domnului Dinu. Am sa vi-l supun votului, dac2 domnul deputat Dinu nu-l retrage, deși dânsul nu este aici acum.

Cine este pentru aprobarea propunerii domnului Dinu, de introducere a unui alineat nou, ar fi ultimul la acest articol, cu urm2torul text: "Neplata la timp a amenzilor atrage dup2 sine sancționarea cu închisoare".

Cine este, v2 rog, pentru? 3 voturi.

Nu a întrunit num2rul necesar.

Am epuizat problemele legate de art. 26 și ne-am putea pronunța asupra lui, dac2 nu sunt alte probleme.

Domnule Bara, mai sunt ceva probleme în leg2tur2 cu acest articol? Nu.

Vi-l supun votului.

Cine este pentru adoptare? V2 mulțumesc.

Dac2 este cineva împotriv2? Nu sunt voturi împotriv2.

Abțineri, dac2 sunt? Nu sunt.

A fost aprobat. Va deveni pct. 7 în varianta noastr2.

Acum, aveați ceva de spus în leg2tur2 cu art. 251 și 252? (Discută cu domnul Radu-Liviu Bara) Am întrebat dacă sunt observații în legătură cu el. Cu cele două articole nu au fost, le-am aprobat și am spus că va fi pct. 6 în varianta noastră, iar ceea ce am discutat relativ la art. 26 este pct. 7.

Trecem, în consecință, la pct. 6 din varianta venită de la Senat, dacă o să aprobăm acest text el va deveni la noi pct. 8. Se referă, deci, la art. 27.

Dacă sunt observații în legătură cu el? Nu sunt. El este nemodificat în raportul comisiei, vă rog să vă uitați și dumneavoastră, încât, dacă nu sunt observații în legătură cu el, îl pot supune votului.

Cine este pentru adoptarea textului art. 27, așa cum figurează în varianta aprobată și de către Senat.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat.

Îl numerotăm pct. 8 în varianta noastră.

Trecem la pct. 7. Se referă la art. 28.

Dacă în legătură cu acest articol, dorește cineva să ia cuvântul. Și în privința aceasta, comisia a aderat la varianta de la Senat. Deci, text nemodificat. Nu sunt observații în legătură cu textul art. 28, da? Vi-l supun votului, atunci, în redactarea de la Senat.

Cine este, vă rog, pentru? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat, devine pct. 9 în varianta noastră.

Trecem la următorul punct, 8. Se referă la art. 30 alin. 1.

Dacă sunt observații în legătură cu acest text?

Comisia nu a avut observații la pct. 8, menține textul nemodificat.

Sunt observații? Nu sunt.

Supun votului textul de la pct. 8, așa cum figurează în varianta Senatului.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat. Îl numerotăm pct. 10 în varianta noastră.

Pct. 9 din varianta Senatului se referă tot la art. 30. După alin. 2 se introduce un alineat nou și se dă textul propus pentru acest alineat nou.

Dacă sunt observații? Text nemodificat și de către comisie. A fost de acord cu varianta de la Senat. Nu sunt observații.

Vă supun votului atunci textul propus pentru alineatul nou, după alin. 3, însușit și de către Senat.

Cine este, vă rog, pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat. Îl numerotăm pct. 11 în varianta noastră.

Trecem la următorul punct, 10 în varianta Senatului. La acest punct se propune introducerea unui articol nou, 301, cu textul nemodificat.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu acest punct și cu textul propus? Nu sunt doritori.

Vi-l supun votului așa cum figurează în varianta Senatului.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat, devine pct. 12 în varianta noastră.

Pct. 11. În privința acestui punct, comisia are ... La pct. 18 din raport figurează, la litera a) și b) la 40 și în anexa din Legea nr. 50/1991 se înlocuiesc denumirile.

Dacă sunt observații? Nu sunt.

Doamnelor și domnilor deputați,

Dacă în legătură cu pct. 11 sunt observații? Nu sunt.

Supun votului atunci textul, cum figurează el și în redactarea însușită de către Senat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat acest text, devine pct. 13 în varianta noastră.

Pct. 12, text nemodificat potrivit raportului comisiei, pct. 19.

Dorește cineva să ia cuvântul pe marginea lui? Nu sunt doritori.

Vă supun votului atunci textul din varianta Senatului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat. Îl numerotăm pct. 14. Și cu aceasta am epuizat problematica aferentă art. I.

Mai sunt eventuale probleme? Nu sunt.

Domnul Ion Bold (Din sală):

La pct. 18 "ministerul mediului" este de două ori. Trebuie numai o dată.

Domnul Marțian Dan:

"Ministerul mediului" se înlocuiește cu actuala denumire "Ministerul apelor, pădurilor și protecției mediului". În Legea nr. 50/1991 apare ca Minister al mediului. Aceea era situația atunci și la ora actuală se numește Ministerul apelor, pădurilor și protecției mediului. Este corect. Nu sunt alte observații.

Domnule ministru, vă rog să interveniți, pentru că intenționam să supun votului art. I.

Domnul Marin Cristea:

Noi am amintit la timpul respectiv și vă fac următoarea informare și în același timp rugăminte și propunere: Capitolul III, tot din această lege, pe care noi îl avem la paginile 13 și 14. Deci, Capitolul III "Sprijinul financiar acordat pentru realizarea locuințelor sau caselor de vacanță", noi integral l-am luat și l-am băgat astăzi în Legea locuinței. Deci, el nu va mai figura în legea aceasta modificată.

Domnul Marțian Dan:

Ce nu va figura?

Domnul Marian Cristea:

Deci, Capitolul III al legii l-am preluat integral în Legea locuinței, și din această lege nu va mai face parte. Deci, nu va mai face parte din corpul legii și vă propun să se rețină acest lucru sau să aprobați acest lucru.

Domnul Marțian Dan:

Noi nu mai avem capitolul ... Noi avem art. II: "Orice dispoziții contrare prezentei legi se abrogă", după care ar trebui un art. III: "Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, cu toate modificările și cu renumerotarea articolelor se republică în Monitorul Oficial al României".

Da, dar nu alineat la art. II, ci art. III, da?

Domnul Radu-Liviu Bara (din loja comisiei):

Să fie III.

Domnul Marțian Dan:

Bun. Dar, în legătură cu art. I nu mai sunt observații, nu? Acolo am întrerupt discuția noastră și firul lucrului asupra legii.

Vă supun votului art. I.

Cine este pentru adoptare? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost adoptat art. I.

Art. II. Aici mergem pe formula: "Orice dispoziții contrare prezentei legi se abrogă", da?

Și art. III: "Legea aceasta, cu modificări ... se republică în Monitorul Oficial al României", da?

Supun votului textul art. II așa cum l-am citit.

Cine este, vă rog, pentru? Mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri, dacă sunt? Nu sunt.

Cu unanimitate de voturi a fost aprobat.

Și, în fine, art. III, cu textul: "Legea nr. 50 privind autorizarea executării... etc. se republică în Monitorul Oficial al României".

Cine este, vă rog, pentru?

Aveați probleme, domnule ...

O voce din loja comisiei:

Cu excepția Cap. IV, care nu mai este.

Domnul Marțian Dan:

Bun, dar eu înțeleg că ea va veni după Legea locuințelor, care o abrogă ea. Și evident că ea va consacra situația care există, inclusiv eliminarea din capitolul respectiv.

Sunt alte observații în legătură cu art. III? Nu sunt.

Îl supun votului, având textul pe care l-am citit puțin mai înainte.

Cine este, vă rog, pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Doamnelor și domnilor deputați,

Am epuizat și textul acestui proiect de lege, urmează să-l supunem votului după ce vom ... probabil că simultan cu Legea privind locuința și vă propun să vedem dacă mâine vom avea condiții și cvorumul corespunzător, dacă nu, o să vedem la începutul săptămânii viitoare.

Doamnelor și domnilor deputați,

O seamă de colegi de-ai noștri lucrează în comisii de mediere, iar câteva comisii, printre care Comisia pentru agricultură și încă, mi se pare, o comisie, au de examinat în procedură de urgență unele proiecte de legi.

În aceste împrejurări, eu v-aș propune să fiți de acord să oprim aici lucrările pentru ziua de astăzi și evident că ne vom urma programul așa cum l-am adoptat pentru ziua de mâine.

Domnule ministru, vă rog, dacă doriți?

Domnul Marin Cristea:

Vreau să-mi îngăduiți cu toată sinceritatea să exprim mulțumirile mele sufletești și sub toate aspectele omenești, pentru înțelepciunea acestei Camere și modul în care am fost tratați și ajutat să ajung cu legile acestea aici și să mi le aprobați. Mulțumesc din suflet. (Aplauze)

Domnul Marțian Dan:

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă rog să fiți de acord să ridicăm aici ședința,ne vedem mâine la ora 8,30, în plenul Camerei Deputaților.

Ședința s-a încheiat la ora 15,42.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 20 avril 2021, 20:30
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro