Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 9, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.27/16-03-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 09-03-2005 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 9, 2005

  Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru.

Ședința a început la ora 9,25.

Lucrările au fost conduse de domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, și de domnul Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului, asistați de domnii Petre Popeangă, secretar al Camerei Deputaților, și Valentin Zoltan Pușcaș, secretar al Senatului.

 

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Declar deschisă ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului. Vă anunț că din totalul de 469 de deputați și senatori și-au înregistrat prezența la lucrări 316 și sunt absenți 153. Cvorumul legal de lucru este îndeplinit.

Birourile permanente ale celor două Camere au adoptat proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru în forma în care v-au fost distribuite.

Prima chestiune, rog toți colegii să ia loc în bănci! Vă rog să luați loc în bănci! (Se așteaptă până când toți parlamentarii își ocupă locurile în bănci.)

 
 

Dacă sunt observații sau comentarii în legătură cu ordinea de zi? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră ordinea de zi.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, proiectul ordinii de zi a fost aprobat.

Cu privire la programul de lucru, dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate.

Îl rog pe domnul secretar Puskas să vină la prezidiu.

 
 

Începem dezbaterea problemelor înscrise pe ordinea de zi.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Inițiativa Central - Europeană - Dimensiunea Parlamentară.

La pct. 1 avem stabilirea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Inițiativa Central - Europeană - Dimensiunea Parlamentară.

Grupurile parlamentare, pe baza algoritmului convenit de liderii acestora, au propus pentru componența nominală 7 membri ai acestei delegații, din care 5 deputați și 2 senatori. Dau citire propunerilor făcute de grupurile parlamentare: Oprescu Sorin Mircea - PSD; Iancu Iulian - PSD; Popa Dan Gabriel - Alianța D.A. PNL-PD; Câmpanu Liviu - PNL; Brânză William Gabriel - PRM; Pascu Bogdan - PUR; Merca Adrian Miroslav - Grupul parlamentar al minorităților naționale.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră aceste propuneri.

Cine este pentru? Vă rog să numărați!

 

243 de voturi pentru.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Cu unanimitate de voturi, propunerile au fost aprobate.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare.

La următorul punct al ordinii de zi avem stabilirea componenței nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, alcătuit din 25 de membri.

Dau citire propunerilor făcute de grupurile parlamentare: Solcanu Ion - senator PSD; Ion Vasile - senator PSD; Podgorean Radu - deputat PSD; Andronescu Ecaterina - deputat PSD; Mănăstireanu Vladimir Alexandru - deputat PSD; Drețcanu Doina Micșunica - deputat PSD; Mihalache Sorin Dan - deputat PSD; Sârbu Daciana Octavia - deputat PSD; Strătilă Șerban Cezar - senator Alianța D.A.; Șerbu Gheorghe Vergil - senator Alianța D.A.; Paula Maria Ivănescu - senator Alianța D.A.; Miroșanu Liviu - deputat PD; Mocanu Alexandru - deputat PD; Tabără Valeriu - deputat PD; Paler Ionel - deputat PNL; Gheorghiof Titu Nicolae - deputat PNL; Gerea Andrei Dominic - deputat PNL; Bindea Liviu Doru - senator PRM; Stanciu Anghel - deputat PRM; Dumitriu Dragoș - deputat PRM; Călian Petru - deputat PRM; Sogor Csaba - senator UDMR; Kiraly Andrei Gheorghe - deputat UDMR; Ciucă Liviu Bogdan - deputat PUR și Gvozdenovici Slavomir - deputat, Grupul parlamentar al minorităților naționale.

Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun votului componența nominală a Comitetului director.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi, componența a fost aprobată.

Vă reamintesc, la ședința anterioară am desemnat conducerea Grupului U.I.P.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea parlamentară a NATO.

Trecem la pct. 3 al ordinii de zi, stabilirea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea parlamentară a NATO.

Grupurile parlamentare, pe baza algoritmului convenit de liderii acestora, au propus pentru componența nominală 10 membri titulari și 10 membri supleanți ai acestei delegații. Dau citire propunerilor făcute de grupurile parlamentare.

Membri titulari: Talpeș Ioan - senator PSD; Pașcu Ioan Mircea - deputat PSD; Niță Constantin - deputat PSD; Nicolai Norica - senator, Alianța D.A.; Bărbulețiu Tiberiu - deputat PNL; Stănișoară Mihai - deputat PD; Tudor Marcu - deputat PRM; Buzea Cristian Valeriu - deputat PRM; Verstoy Attila - senator UDMR; Hellvig Eduard Raul - PUR.

În ceea ce privește componența, din punctul de vedere al membrilor supleanți: Dobre Traian - deputat PSD; Mocialcă Ion - deputat PSD; Popescu Mihail - senator PSD; Calimete Mihăiță - deputat PNL; Raicu Romeo Marius - deputat PD; Țîrle Radu - senator Alianța D.A.; Cantaragiu Bogdan - deputat PRM; Iorga Nicolae - senator PRM; Márton Árpád Francisc - deputat UDMR; Stoica Ilie - senator PUR.

Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră componența acestei delegații.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi, componența delegației a fost aprobată.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.

La pct. 4 al ordinii de zi avem modificarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.

Componența nominală a acestei comisii a fost aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 5/2005. Totuși, Grupul parlamentar al PD propune modificarea componenței nominale a acestei delegații, în sensul că domnul deputat Stănișoară Mihai înlocuiește în calitatea de membru supleant pe domnul deputat Gheorghiof Titu Nicolae.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră această solicitare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi, această propunere, respectiv, proiectul de hotărâre, au fost aprobate.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.2/2005 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană.

Trecem la pct. 5 al ordinii de zi, modificarea componenței nominale a Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană.

Componența nominală a fost stabilită prin Hotărârea Parlamentului nr. 2/2005. Grupul parlamentar al PRM propune înlocuirea în componența nominală a acestei comisii a domnului deputat Dan Grigore cu domnul senator Eugen Mihăescu.

Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre și, respectiv, această modificare în componența Comisiei Parlamentului României pentru integrare europeană.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.3/2005 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989.

La pct. 6 al ordinii de zi vom proceda la modificarea componenței nominale a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989.

Grupul parlamentar al PSD propune înlocuirea în componența nominală a acestei comisii a domnului deputat Dan Iosif cu domnul deputat Tărniceru Petru.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră acest proiect de hotărâre.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2003.

Trecem la pct. 7 al ordinii de zi, constituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2003.

Stimați colegi,

Vă rog să luați loc în bănci și să faceți liniște! (Se așteaptă până când toți parlamentarii își ocupă locurile în bănci.)

 

Liderii grupurilor parlamentare și Birourile permanente ale celor două Camere vă propun ca această comisie să fie alcătuită din următorii deputați și senatori: Mihai Tănăsescu - deputat PSD; Viorel Ștefan - senator PSD; Eugen Nicolăescu - deputat PNL; Aurel Olărean - deputat PD; Daniel Ionescu - deputat PRM; Erdei - Doloczi Istvan - deputat UDMR; Grațiela Iordache - deputat PUR.

Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră constituirea Comisiei comune speciale pentru controlul execuției bugetului Curții de Conturi.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Aș vrea să vedem împreună și celelalte elemente ale proiectului de hotărâre.

 
 

Deci noi am votat art. 1, dar vă rog să observați și obligația pentru comisie ca în prima ședință să-și aleagă un birou, format din președinte, vicepreședinte și secretar.

Raportul comisiei prevăzute la art. 1, întocmit ca urmare a controlului execuției bugetului Curții de Conturi pe anul 2003, va fi prezentat Birourilor permanente, și aici va trebui să decidem împreună când anume. Sugestia ar fi ca termenul final să fie 26 mai. Deci, până atunci sunt două luni și jumătate. Dacă vi se pare convenabilă această propunere sau aveți alte sugestii?

Și, de asemenea, ar trebui stabilit momentul primei convocări și aș sugera ca mâine, în cursul zilei, să aibă loc convocarea comisiei, care să-și aleagă, de altfel, și biroul de conducere. Mâine se vor desfășura ședințele comisiilor și deci ar putea să existe timpul material pentru această desemnare.

Dacă nu sunt alte propuneri, supun votului dumneavoastră art. 2 din proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind constituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind Statutul deputaților și al senatorilor.

Trecem la pct. 8 al ordinii de zi, vom proceda la constituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea Propunerii legislative privind Statutul deputaților și al senatorilor.

Proiectul de hotărâre a fost distribuit și urmează să-l discutăm pe articole.

La art. 1, dacă sunt observații sau comentarii? Este vorba de componență. Am să reamintesc, totuși, componența comisiei: Cristian Dumitrescu - deputat PSD; Antonie Iorgovan - senator PSD; Titu Nicolae Gheorghiof - deputat PNL; Nicolae Vlad Popa - senator Alianța D.A.; Augustin Zegrean - deputat PD; Liviu Bindea - senator PRM; Lucian Augustin Bolcaș - deputat PRM; Kerekes Karoly - deputat UDMR; Puskas Valentin Zoltan - senator UDMR; Gavrilă Vasilescu - senator PUR; Liviu Bogdan Ciucă - deputat PUR; Liana Dumitrescu - deputat, Grupul parlamentar al minorităților naționale.

Alin. 2: "În prima lor ședință, comisia își alege un birou format din președinte, vicepreședinte și secretar".

Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun votului art. 1 al proiectului de hotărâre.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi, art. 1 a fost aprobat.

Art. 2: "Propunerea legislativă privind Statutul deputaților și senatorilor va fi prezentată Birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului până la data de..." și urmează să o stabilim împreună. Vă sugerez 15 iunie, dar, dacă aveți alte variante, putem să vedem un alt moment final pentru raport.

Este o altă propunere, da? Vă rog. Domnul senator Iorgovan.

 

Domnul Antonie Iorgovan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimate și stimați colegi parlamentari,

Dincolo de alergii și de tensiuni și de patimi, strict constituțional vorbind este vorba de un proiect care este nominalizat de Constituție la răbojul legilor organice. Că în Parlamentul României nu a existat o preocupare profesională ca să fie adoptată această lege până acum, e o problemă pe care o va analiza istoria.

Dar a existat totuși o preocupare în Parlamentul trecut, există două propuneri legislative, există un document care a fost elaborat de o comisie, oarecum, de mediere, de conciliere a celor două propuneri, s-au blocat discuțiile la un articol.

Prin urmare, domnule președinte, eu consider că termenul este prea lung, este neproductiv, intrăm în vacanță parlamentară. Dacă dorim cu adevărat să discutăm profesional, repet, fără patimi politice și de altă natură această chestiune, atunci trebuie să ne apropiem de un termen, astfel încât până la data pe care ați pronunțat-o dumneavoastră, deci până la vacanța parlamentară din vară, noi să fi trecut prin Parlament acest proiect.

Dacă suntem la începutul lunii martie, mie mi se pare că este suficient până la mijlocul lunii aprilie, cel târziu până la sfârșitul lunii aprilie aș propune eu. Deci, haideți să luăm ca cifră 1 mai. Mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul deputat Nicolăescu.

 
 

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Într-adevăr, cred că propunerea domnului senator Iorgovan trebuie luată în considerare. Este, de asemenea, adevărat că există două proiecte de lege în acest sens, care zac în Parlament din legislatura precedentă, deci constituie o bază serioasă de inspirație sau pe care se poate dezvolta în continuare activitatea comisiei noastre.

Ca atare, v-aș propune să dăm un termen de 30 aprilie, urmând ca lunile mai și iunie să fie luni de discuție și de adoptare în plenul celor două Camere reunite. Urmând ca, cu data de 1 iulie, acest Statut al parlamentarului să intre în vigoare.

Deci, vă propun termenul de 30 aprilie.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Sunt două aspecte diferite. Termenul pe care îl stabilim noi aici este un termen care stabilește limita exterioară maximă pentru activitate, deci am spus: "până la data de..." Ceea ce înseamnă că, dacă, comisia reușește să finalizeze propunerea legislativă săptămâna viitoare, această propunere poate fi pusă în lucru începând de săptămâna viitoare, peste două săptămâni..., peste trei săptămâni... Deci, până la urmă, această chestiune va depinde de rapiditatea cu care va acționa comisia.

Termenul acesta l-am gândit puțin mai lung ca să nu fim din nou în situația jenantă în care să fie nevoie să venim în cadrul ședinței comune a celor două Camere pentru a prelungi acest termen.

Pe de altă parte, 1 aprilie și 30 aprilie pot fi, la fel, date orientative. Să ținem seama totuși că 30 aprilie este sâmbătă, 1 aprilie are și o altă semnificație...

Dar, dacă doriți, putem să modificăm. Repet, însă, pe fond, ceea ce va conta va fi activitatea comisiei, care să ne aducă această propunere legislativă cât mai rapid.

Supun votului dumneavoastră, dacă considerați, propunerea domnului Iorgovan. Sau, să punem 26 aprilie, totuși, ca să fie un termen care să intre în săptămâna de lucru? Dar, repet, este, până la urmă, o chestiune care ține de eficacitatea comisiei, știm cu toții că acest proiect de lege trebuie să fie adoptat cât mai rapid. Știm, de asemenea, că există textele pregătite și că sunt foarte puține lucruri de rezolvat.

26 aprilie ar fi un termen convenabil, ca să răspundem acestei preocupări?

Voci din sală:

Da!

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Și cu rugămintea, pentru comisie, de a lucra cât mai rapid.

Supun votului dumneavoastră art. 2, cu termenul până la care ar trebui prezentată Birourilor permanente propunerea legislativă, 26 aprilie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră acum proiectul de hotărâre în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind instituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru modificarea și completarea Regulamentului ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului.

La pct. 9 al ordinii de zi avem constituirea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului ședințelor comune ale Camerei și Senatului.

Dacă sunt observații privind titlul proiectului de hotărâre? Nu sunt observații.

Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 1, dacă sunt observații? Este vorba de componența comisiei, v-o reamintesc: Ioan Bivolaru - deputat PSD; Doru Ioan Tărăcilă - senator PSD; Mircea Iustian - deputat PNL; Radu Berceanu - senator Alianța D.A.; Daniel Buda - deputat PD; Lucian Augustin Bolcaș - deputat PRM; Liviu Bindea - senator PRM; Varga Attila - deputat UDMR; Ekstein Kovacs Peter - senator UDMR; Liviu Bogdan Ciucă - deputat PUR; Gavrilă Vasilescu - senator PUR; Liana Dumitrescu - deputat, Grupul parlamentar al minorităților naționale.

Alin. 2: "În prima lor ședință, comisia își alege un birou format din președinte, vicepreședinte și secretar".

Dacă sunt observații la art. 1 al proiectului de hotărâre? Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră acest articol.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 2 avem aceeași problemă, a termenului până la care să fie prezentat proiectul de hotărâre celor două Birouri permanente. Propunerea inițială era tot 15 iunie. Poate, în acest caz, ar fi bine să păstrăm acest termen, va fi mai mult de lucru. Deși, sigur, putem să ne gândim să corelăm, dar e de fapt altceva și la proiectul de regulament probabil că va fi mai mult de lucru.

Aceeași precizare, dacă comisia va putea să producă proiectul acesta de Regulament al ședințelor comune, al celor două Camere, de fapt, la o dată mai apropiată, cu atât mai bine.

Domnul Nicolăescu.

 

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte,

Poate fi corect ce spuneți dumneavoastră, în sensul în care apare: "până la ..." și comisia să se străduiască să-l facă mai repede, să-și îndeplinească planul cu anticipație. Nu cred că este bine.

Este bine să-i dăm comisiei un termen fix, un termen până la care cu adevărat să vină în plenul Parlamentului cu acest proiect de lege și v-aș propune să păstrăm tot termenul de 26 aprilie, pentru că, totuși, cele două activități, și cu modificarea regulamentelor celor două Camere, trebuie corelate, pe de o parte, iar pe de altă parte, cred că în lunile mai și iunie, chiar trebuie să finalizăm această activitate pentru că toată lumea știe, noi acum cu regulamentul ședințelor comune suntem în afara Constituției. Și chiar nu mai putem să fim în această situație. Deci, vă propunem să păstrăm și aici termenul de 26 aprilie.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Eu iau în considerare propunerea pe care ați făcut-o, dar vă supun atenției următorul aspect. S-ar putea ca Legea statutului deputaților și senatorilor să aibă o anumită incidență asupra regulamentului ședințelor comune și, de aceea, în dezbaterea legii, ar putea să apară elemente noi.

Și din acest motiv aș sugera totuși să păstrăm acest termen, "până la 15 iunie", dar de îndată ce comisia se pune de acord și ținând seama de proiectul legii statutului, cu elementele de incidență, acest proiect de hotărâre poate să fie avansat. Dar că credeți că se pot realiza aceste concertări între cele două comisii în același interval de timp, nu am absolut nimic împotrivă. Era o chestiune de logică, de succesiune a reglementărilor, dar sigur că întotdeauna argumentele politice sunt mai importante decât cele de tehnică legislativă.

Doriți să supun votului propunerea dumneavoastră, cu 26 aprilie? Da.

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului deputat Nicolăescu, termenul de 26 aprilie până la care să se prezinte birourilor permanente proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 147 de voturi pentru. Vă mulțumesc.

Împotrivă? 85 de voturi împotrivă.

Abțineri? Vă rog să numărați.

Rezultatul votului: 147 de voturi pentru, 85 voturi împotrivă, 16 abțineri.

Cu majoritate de voturi propunerea a fost aprobată.

Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în ansamblu.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 197 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 55 de voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Rezultatul votului: 197 de voturi pentru, 55 de voturi împotrivă și 3 abțineri.

Cu majoritate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru constituirea unei Comisii parlamentare de anchetă privind evaluarea activității Societății Române de Televiziune și a Societății Române de Radiodifuziune.

La pct.10 al ordinii de zi este înscrisă constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind evaluarea activității Societății Române de Televiziune și a Societății Române de Radiodifuziune.

Pe baza înțelegerii liderilor grupurilor parlamentare au fost prezentate următoarele propuneri pentru componența nominală a comisiei: Dan Mihalache - deputat PSD, Dorina Mihăilescu - deputat PSD, Eugen Nicolicea - deputat PSD, Otilian Neagoe - senator PSD, Răzvan Emil Theodorescu - senator PSD, Raluca Turcan - deputat PNL, Mihai Sandu-Capră - deputat PNL, Adrian Mihai Cioroianu - senator Alianța D.A., Cornelia Cazacu - senator Alianța D.A., Valentin Adrian Iliescu - deputat PD, Viorica Georgeta Pompilia Moisuc - senator PRM, Vasilescu Lia Olguța - deputat PRM, Kelemen Hunor - deputat UDMR, Ionica Constanța Popescu - deputat PUR, și Gvozdenovici Slavomir - deputat, Grupul parlamentar al minorităților naționale.

Dacă în legătură cu componența comisiei sunt observații? Nu sunt observații. Supun votului dumneavoastră componența acestei comisii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? 4 abțineri.

Cu majoritate de voturi, componența comisiei a fost aprobată.

Da, vă rog, domnule deputat, în legătură cu proiectul de hotărâre, da? Da, vă rog.

 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Domnule președinte,

Noi ne-am abținut pentru următoarea idee. În primul rând, trebuia să aprobăm proiectul de hotărâre, deci să constituim organismul, și pe urmă să votăm componența sa. Dacă se va hotărî constituirea acestui organism, spun dacă, pentru că asta dezbatem acum, de abia atunci vom putea vota o componență.

În aceste condiții, pentru că s-au inversat lucrurile noi ne-am abținut. Vă rog să supuneți dezbaterii adoptarea acestei hotărâri pentru constituirea comisiei, ca să avem ce discuta.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Este corectă observația dumneavoastră. la celelalte proiecte de hotărâre, practic, am început, pentru că liderii au căzut de acord asupra acestei componențe, atunci nu am văzut nici o dificultate în a supune componența, ca atare, votului dumneavoastră.

Înțeleg că sunt probleme în legătură cu conținutul proiectului de hotărâre și, de aceea, supun dezbaterii proiectul de hotărâre ca atare, și, evident, în funcție de evoluția acestei dezbateri vom hotărî în final, atunci când vom da votul final, dacă votul exprimat în legătură cu configurația acestei comisii va avea sens sau nu din punctul de vedere al votului final.

În legătură cu titlul proiectului de hotărâre, dacă sunt observații?

Vă rog, doamna deputat, aveți cuvântul.

 
 

Doamna Lia Olguța Vasilescu:

Am observații generale de făcut, domnule președinte. După cum se știe, Partidul România Mare a fost încă de la început împotriva unei comisii de anchetă la cele două Societăți, de Radio și Televiziune.

Mai mult decât atât, am observat acum și proiectul de hotărâre pe care cerem să-l retrimiteți spre dezbatere liderilor, pentru că nu se justifică, mai precis la art.1 - toate obiectivele cerute pot fi verificate de către Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților și a Senatului. Adică, îndeplinirea mandatului de serviciu public al celor două societăți, s-a discutat totdeauna în Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, controlul calitativ al actului managerial și al performanțelor instituționale ale societăților supuse controlului parlamentar, s-a discutat, de asemenea, în Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, verificarea activității financiar-contabile a societăților, s-a discutat totdeauna în Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. de câte ori noi am cerut celor două instituții să ne prezinte rapoartele financiar-contabile ni le-au prezentat. și, de asemenea, aplicarea legislației în domeniul audiovizualului și a deciziilor emise de CNA, la fel, s-a discutat în Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă.

Așadar, nu vedem rostul pentru care ar trebui să existe o comisie de anchetă specială, atâta timp cât nu sunt elemente speciale.

Mai mult decât atât, vreau să vă atrag atenția, domnule președinte, că în regulamentul ședințelor comune ale celor două Camere, la art.86 se precizează următoarele: "Camerele întrunite în ședință comună pot hotărî, în exercitarea atribuțiilor de control ale Parlamentului, efectuarea unor verificări sau anchete proprii de către comisii comune special constituite în acest scop sau de către comisiile permanente ale camerelor, care vor prezenta un raport comun." Așadar, nu vedem rostul acestei comisii de anchetă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul deputat Nicolăescu.

 
 

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte,

Eu am înțeles că acum se poartă dezbateri pe titlul acestei comisii. Din păcate, doamna deputat s-a referit la oportunitatea sau nu a înființării acestei comisii. Deci eu cred că dânsa n-a făcut nici o propunere concretă în modificarea sau nu a titlului acestei comisii și, ca atare, nu cred că avem ce supune la vot.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Bolcaș.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vedeți, "formalismul excesiv este boala copilăriei Puterii" - ca să-l parafrazez pe Lenin.

Propunerea concretă a colegei noastre, pentru consemnare și pentru luare la cunoștință, este ca la titlul legii să se facă următoarea modificare în loc de "hotărâre pentru înființarea unei comisii de anchetă..." - "Hotărâre pentru constituirea - conform art.86 din Regulamentul ședințelor comune - unei comisii speciale constituită din comisiile permanente ale Camerelor, care vor prezenta un raport comun". Aceasta este propunerea concretă. Înlocuirea unei comisii de anchetă cu activitatea comună a celor două comisii.

Argumentul este identitatea de activitate a comisiilor permanente a celor două Camere cu activitatea ce se propune a fi urmată de către această comisie de anchetă. Deci înlocuirea comisiei de anchetă cu o comisie comună, formată din cele două comisii de cultură ale Camerelor.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Observații? Deci, practic, nu se pune în discuție realizarea unei activități de anchetă, problema este cine să realizeze această anchetă specială. Există posibilitatea, conform regulamentului ședințelor comune, ca această activitate de anchetă să se desfășoare fie de către comisii comune, special constituite în acest scop, sau chiar de către comisiile permanente ale Camerelor, care vor prezenta un raport comun.

Eu cred însă că această chestiune este deja depășită, această decizie, acest aspect trebuia să fie adus în discuție mai devreme. Pentru că atâta vreme cât liderii grupurilor au acceptat și au și desemnat reprezentanții din partea lor pentru această comisie specială, înseamnă implicit că au acceptat formula de la art.86, în prima sa variantă, respectiv, deci din moment ce această comisie are și reprezentanți de la PRM: Viorica Georgeta Pompilia Moisuc, Vasilescu Lia Olguța, care în urma discuțiilor dintre lideri au fost propuși pentru această comisie specială, înseamnă că, implicit, s-a acceptat și de către Grupul parlamentar al PRM această comisie specială. Putem să fim de acord că această anchetă putea să fie realizată de către comisie. Dar atâta vreme cât liderii grupurilor s-au înțeles în legătură cu o comisie specială, atâta vreme cât birourile permanente au luat notă de această înțelegere și au înscris pe ordinea de zi, inclusiv componența comisiei, care a fost notificată, repet, de către liderii grupurilor, eu cred că deja am depășit acest aspect și suntem în varianta în care discutăm despre art.86 în formula unor verificări sau anchete proprii de către comisii comune special constituite în acest scop.

Deci, vă rog să acceptați această interpretare și să mergem mai departe la ... Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Iertați-mă că nu accept această interpretare care este un sofism perfect și frumos, dar rămâne un sofism cu o concluzie falsă și neregulamentară. Partidul România Mare s-a pronunțat constant împotriva constituirii acestei comisii. În dezbaterile liderilor, în respect pentru dezbaterile democratice din plen, am înțeles să nominalizăm persoane componente a unei eventuale comisii, dacă se va constitui, fără ca prin aceasta - și am precizat! - să acceptăm ideea constituirii unei comisii speciale de anchetă. Vedeți, intervenția mea procedurală cu privire la supunerea la vot a unei componențe a unei comisii care încă n-a fost votată n-a fost inutilă, pentru că eu nu mai fac nimic inutil la ora aceasta.

Și, în aceste condiții, propunerea trebuie să fie dezbătută de plen și numai plenul trebuie să hotărască dacă se constituie o comisie, dacă se vor reuni comisiile pentru un raport comun sau, practic, dacă nu se va înființa nici una dintre ele.

Așa că, domnule președinte, cu tot respectul pentru argumentarea dumneavoastră, resping concluzia, noi ne-am pronunțat și ne pronunțăm în continuare împotriva constituirii unei asemenea comisii de anchetă, inutilă și care nu poate să facă decât să aducă atingere prestigiului activității comisiilor permanente din Senat și din Cameră. Să ni se demonstreze, în proiectul nostru de hotărâre, că este necesar ca peste activitatea acestor comisii să se înființeze alta, care să le ia atribuțiile. Nu se poate realiza o instituționalizare corectă, ci numai o instituționalizare publicitară, dacă vreți, în aceste condiții. Deci, luați act de punctul nostru de vedere.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Aș vrea să-i rog pe parlamentarii care desfășoară activitate peripatetică parlamentară să ia loc în bănci. Față de vremea lui Socrate, s-au inventat băncile... Vă rog să luați loc în bănci.

 
 

Stimați colegi,

În primul rând, vreau să rog pe domnul deputat Bolcaș să accepte că dacă ar fi făcut obiecția de procedură în momentul în care am anunțat punctul pe ordinea de zi, probabil că lucrurile ar fi fost mai simplu de tranșat, înainte de a pune la vot componența comisiei.

Pe de altă parte, domnul deputat are dreptate atunci când cere ca plenul să se pronunțe, în final, asupra formulei pe care Parlamentul o dorește a fi utilizată în ceea ce privește activitatea de anchetă. Sigur, putem să interpretăm într-un fel sau altul activitățile premergătoare, dar în definitiv propunerea domnului deputat este în baza art.86, de a decide dacă activitatea de anchetă, care a fost considerată a fi utilă și necesară, va fi efectuată de către cele două comisii, cum sugerează domnia sa, sau de către o comisie specială. Și, de aceea, supun această propunere a domnului deputat Bolcaș votului dumneavoastră, propunerea, repet, în baza art.86, efectuarea verificării și de fapt a anchetei să fie efectuată de către comisiile permanente ale Camerelor, și nu de către o comisie specială, pe care să o constituim ad-hoc.

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului deputat Bolcaș.

Cine este pentru? Vă rog să vă hotărâți și vă rog să numărați. Vă rog să țineți mâna ridicată pentru vot. 62 de voturi pentru.

Împotrivă? 176 de voturi împotrivă.

Abțineri? 10 abțineri.

Rezultatul votului: 41 de voturi pentru, împotrivă - 176 și 10 abțineri. Propunerea nu a fost reținută.

Trecem acum la discutarea proiectului de hotărâre. Revenim la titlul proiectului de hotărâre. Dacă sunt observații? Dacă nu, îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? 260 de voturi pentru.

Împotrivă? Vă rog să numărați. 32 de voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Rezultatul votului: 260 de voturi, 32 de voturi împotrivă și 4 abțineri.

Art.1. Dacă sunt observații în legătură cu art.1? Nu sunt observații.

Aveți o observație, da? Vă rog, doamna deputat.

 
 

Doamna Lia Olguța Vasilescu:

Eu am cerut mai devreme să se retrimită liderilor, pentru că așa cum am precizat la art.1 nu sunt decât obiective pe care poate foarte bine Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei și a Senatului să le ia în dezbatere. Așadar, insist să fie retrimis, măcar pentru acest articol sau măcar să se facă propuneri în plus, ca să se justifice o anchetă parlamentară specială.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da. Observații?

Stimați colegi,

Am rugămintea insistentă să luați loc în bănci și să nu mai faceți conversații în sală. Deci, ori ieșiți pe culoare, ori luați loc în bănci.

Stimați colegi,

S-a făcut o propunere de retrimitere a proiectului de hotărâre la comisii, am înțeles, doamna deputat?

 
   

Doamna Lia Olguța Vasilescu:

La lideri, pentru a se discuta din nou.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Am înțeles, la lideri, pentru a se defini mai bine obiectul de activitate al comisiei. Dacă sunt observații față de această propunere? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă rog să numărați.

 
 

74 de voturi pentru.

Împotrivă?

 
 

200 de voturi împotrivă.

Abțineri? 7 abțineri.

Propunerea nu a fost acceptată.

Revenim la art.1. Îl supun votului dumneavoastră, în formularea pe care o aveți în textul distribuit.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 184 voturi pentru.

Împotrivă? 28 de voturi împotrivă.

Abțineri? 12 abțineri.

Art.1 a fost aprobat cu majoritate de voturi.

Art.2. Dacă sunt observații. Nu sunt observații.

Îl supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Vă rog să numărați!

 
 

204 voturi pentru.

Împotrivă? 32 de voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu majoritate de voturi, art.2 a fost aprobat.

Art.3. Dacă sunt observații. Nu sunt observații. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă rog să numărați.

 
 

200 de voturi pentru.

Împotrivă? 31 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi, art.3 a fost aprobat.

Vă rog insistent să luați loc în bănci!

Art.4. Dacă sunt observații. Nu. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru?

 
 

227 de voturi pentru.

Împotrivă? 32 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi, art.4 a fost aprobat.

Art.5. Dacă sunt observații. Nu sunt observații.

Îl supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi, art.5 a fost aprobat.

Art.6. Dacă sunt observații. Domnul senator Iorgovan.

 
 

Domnul Antonie Iorgovan:

Domnule președinte,

Onorat Parlament,

Am să fac două precizări terminologice și la art.6 și la art.8, ca să nu mai iau cuvântul a doua oară.

Este de observat că prin acest articol se dă dreptul comisiei să-și stabilească regulamentul, ceea ce este corect regulamentar. Dar până la urmă, se spune că este prezentat birourilor permanente ale celor două Camere.

Deci, precizăm că e vorba de informare, și lăsăm decizia la nivelul comisiei, dar, după părerea mea, cred că s-a urmărit altceva, nu "prezentat", ci "aprobat". Este elaborat și aprobat de birourile permanente ale celor două Camere, în termen de...de la...sau ceva în genul ăsta.

Iar în legătură cu art.8, domnule președinte, v-aș ruga să constatați că, la alin.2, prima teză: "se stabilește prin regulamentul unei comisii de anchetă a Parlamentului", obligație dirimantă pentru orice cetățean al României, ceea ce este contrar Constituției.

Este valabilă însă teza a doua și anume: "...instituțiile publice, față de Comisia Parlamentului, au obligația să...", respectiv, "...funcționarea acestor instituții".

Și atunci, propun să se renunțe la prima teză, pentru că intră problema la alin.1 "Comisia de anchetă poate invita pentru audiere și explicații orice persoană." Și ideea de invitație include orice persoană fizică sau juridică.

Alin.2 să facă obiectul aspectelor legate de instituțiile publice. Și textul ar urma să fie așa: "Instituțiile și autoritățile publice care au legătură...", deci trebuie să apară "publice, care au legătură cu activitatea celor două societăți, precum și funcționarea acestora, au obligația..." și textul continuă.

Vă mulțumesc respectuos.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Observații în legătură cu aceste propuneri. Domnul deputat Nicolăescu.

 
 

Domnul Gheorghe Eugen Nicolăescu:

Domnule președinte,

La ce spunea domnul Iorgovan, și mă refer la art.6, cred că putem să renunțăm la o parte din text, pentru a-l face într-adevăr curat și clar, și anume, la ceea ce înseamnă "...și prezentat birourilor permanente ale celor două Camere". Adică, art.6 va fi în formularea următoare: "Detaliile privind organizarea și funcționarea Comisiei parlamentare de anchetă vor fi cuprinse într-un regulament propriu elaborat în termen de 5 zile de la constituire". Și cred că, în felul acesta, am ieșit din dificultate.

Iar cu restul observațiilor domnului Iorgovan, nu le putem accepta.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Da. Alte comentarii?

Deci, practic, la art.6, propunerea era ca acest regulament să fie prezentat birourilor permanente și, eventual, să fie aprobat de birourile permanente; amendamentul domnului deputat Nicolăescu era ca acest regulament să fie pur și simplu elaborat de către comisie, în termen de 5 zile. Fără să mai implice în vreun fel birourile permanente.

În ceea ce privește art.8, domnul Nicolăescu dorește să rămână această propunere, ca absolut orice cetățean care are anumite cunoștințe, a ascultat radio din când în când, s-a uitat la televiziune, are anumite date, să vină să se prezinte, în mod obligatoriu, la comisie și să raporteze despre aceste lucruri.

Și aceasta era diferența față de ceea ce domnul senator Iorgovan spunea că ar fi o obligație pe care, printr-o hotărâre de parlament, noi am impune-o, dincolo de prevederile Constituției, cetățenilor României.

Aceasta era dezbaterea și o rog pe domnișoara senator Corina Crețu să ia cuvântul, iar apoi domnul Gheorghiof.

Aveți cuvântul.

 
 

Doamna Corina Crețu:

Domnule președinte, în principiu, eu am de făcut o observație la art.7, n-aș vrea să mai revin la argumentele aduse mai înainte privind, în opinia mea, neconstituționalitate...

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vreți să vorbiți aproape de microfoane, ca să se poată auzi în sală!

 
 

Doamna Corina Crețu:

Da. Mulțumesc.

N-aș vrea să mai revin la argumentele de mai înainte, pentru că sunt inutile, referitoare la opinia mea privind neconstituționalitatea înființării acestei comisii de anchetă.

Aș avea de făcut unele observații referitoare la art.7, potrivit căruia personalul Societății Române de Televiziune și Societății Române de Radiodifuziune este obligat să răspundă solicitărilor comisiei. Propunerea mea este ca acest personal să fie într-un fel definit mai clar. Este vorba de toți cei 3300 de salariați ai Societății Române de Televiziune și pe ce criterii se face această audiere?

Pe de altă parte, eu cred că sunt foarte multe reguli pe care o societate publică le are, inclusiv reguli de confidențialitate legate de anumite contracte și eu cred că în acest caz se încalcă...(vociferări) Cine poată să vină? Realizatorii de emisiune trebuie să vină în Parlamentul României ca să explice pe ce criterii își fac emisiunile?

În opinia mea, este evident că noi trebuie să fim atenți ca interesele politice să nu afecteze această libertate de exprimare care încă mai există în societatea românească. Și eu cred că Parlamentul României este primul care trebuie să apere aceste libertăți și nu să inventeze comisii de anchetă prin care să-și promoveze interesele politice. Eu cred că acest lucru este de datoria parlamentarilor să apere ziariștii, indiferent dacă aceștia fac parte din societăți private, dar mai ales dacă fac parte din instituții, din societăți publice.

Deci, acesta este un comentariu general, ca să spun așa, iar în legătură cu art.7, propun să se specifice mai clar care personal trebuie să se prezinte în fața comisiei de anchetă. Este vorba de contabili, este vorba de portari, este vorba de realizatori de emisiuni? "Personal", este un cuvânt prea general și care, în opinia mea, de fapt, toată această invenție a comisiei de anchetă încalcă Constituția și se substituie unui parchet ad-hoc de punere la zid a celor două societăți publice.

Mulțumesc foarte mult.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc. Domnul Gheorghiof.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

 
 

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor deputați și senatori,

Domnilor deputați și senatori,

Este adevărat, trebuie să ne supunem unei legi și legea aceasta este, în primul rând, regulamentul comun al Camerei Deputaților și Senatului și regulamentele celor două Camere.

Cele trei acte normative n-au fost emise nici cel puțin în perioada 1997-2000. Ele au fost elaborate și adoptate într-o perioadă anterioară, când majoritatea era cu totul alta și a impus cele trei acte normative. ele există și noi funcționăm în baza celor trei acte normative. regulamentul comun al Camerei Deputaților și Senatului, în ultimul articol, atunci când nu e prevăzut în acest regulament o normă care să reglementeze chiar o instituție de genul unei comisii de anchetă, face trimitere spre Regulamentul Camerei Deputaților și al Senatului.

Regulamentul Camerei Deputaților, în art.72 face trimitere la prevederile art.37-57 de constituire a unei comisii de anchetă. Nu suntem noi vinovați că în prevederile acestor articole se stipulează în mod clar: poate fi chemat sau chemată orice persoană care are informații, cunoaște sau poate să depună o mărturie vizavi de obiectul de activitate al acestei comisii de anchetă.

Vă rog să vă uitați și să lecturați aceste prevederi și veți vedea că nu se încalcă cu nimic și nu cred și nu doresc să cred că liderii grupurilor parlamentare nu cunoșteau aceste prevederi, pentru că atunci mă întreb ce rost mai are să fii lider al unui grup parlamentar, de vreme ce nu cunoști regulamentul celor două Camere și regulamentul comun.

Pentru că dânșii au discutat asupra constituirii acestei comisii, au discutat asupra acestei hotărâri care spune în mod clar: "pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind..." și începe hotărârea în punctele sale 1, 2, 3, 4, până la pct.12. Nu cred și nu vreau să cred că avem lideri care nu cunosc prevederile regulamentelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului. Și dacă este așa, atunci eu cred că ei au făcut un lucru care nu se bazează pe o normă. Dar eu, din contră, am toată încrederea în rațiunea, în buna intenție și în cunoașterea pe care o au liderii noștri. Pentru că, de aceea noi, cel puțin, 332 de deputați, am votat un lider care să ne reprezinte, pentru că știam că știe, poate și vrea să ne reprezinte, cunoscând regulamentele. Nu cred că putem să abdicăm de la, să zic așa, un consens al liderilor care știau că respectă regulamentul Camerei Deputaților.

Așa este prevăzut. Dacă doriți să modificăm aceste regulamente, și sigur se dorește, atunci o facem. Dar în viitor vor acționa regulamentele pe care le vom modifica.

Noi ne supunem deocamdată acestor regulamente care, în art.72, cu trimitere la art.36 și 57 din regulamentul Camerei Deputaților, prezintă în mod clar modul în care o comisie de anchetă poată să-și desfășoare activitatea.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat, vă rog să-mi spuneți la ce articol este prevăzută această obligație, ca să pot să vorbesc mai clar.

Pentru că ceea ce nu cred că este bine aici, poate și pentru a evita o astfel de abordare, puteam să facem trimitere în textul proiectului de hotărâre exact la aceste prevederi și, în felul ăsta, evitam o discuție care, iată, se prelungește.

 
 

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Art.73 din Regulamentul Camerei Deputaților privitor la comisia de anchetă: "Comisia de anchetă poate invita orice persoană care poate avea cunoștință despre o faptă sau împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activității comisiei".

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc și eu.

Acesta este alin.1. Dar era vorba de alin.2.

 
 

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:

"La cererea comisiei de anchetă, orice persoană care cunoaște fapte sau împrejurări în legătură cu obiectul cercetării sau care deține un mijloc de probă..." și știu, domnule președinte, și vă stimez, dumneavoastră știți ce este mijlocul de probă. "...este obligată să le aducă la cunoștință sau să le înfățișeze" și textul curge în continuare.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Ceea ce aș fi sugerat eu și de aceea poate că avem aceste discuții îndelungate, dacă preluam efectiv aceste elemente din regulament, atunci nu mai aveam aceste discuții prelungite.

Am o sugestie: să trecem la discutarea articolelor, efectiv în ordine. Pentru că, în momentul acesta, noi discutăm despre trei articole, în ansamblu. Și de aici această complicație.

Prima chestiune. La art.6. Și vă rog să vă pronunțați. Vă rog să vă pronunțați asupra soluției care a fost sugerată de către domnul Nicolăescu, eliminarea implicării birourilor permanente în aprobarea regulamentului.

Nu știu dacă domnul senator Iorgovan menține propunerea sa. Da. O mențineți.

Iar cea de-a doua variantă sau prima variantă, în ordinea prezentării, era aceea în care regulamentul urma să fie elaborat și aprobat de birourile permanente ale celor două Camere, regulamentul să fie elaborat în termen de 5 zile de la constituire, de către comisie și, eventual, aprobat de către birourile permanente. Deci, elaborat în 5 zile și aprobarea nu știu dacă vreți să stabilim un termen pentru aprobare sau spunem, pur și simplu, "aprobarea de către cele două birouri". Aceasta este varianta domnului senator Iorgovan.

Domnul deputat Nicolăescu are o altă variantă care elimină pur și simplu cuvintele "elaborat și prezentat birourilor permanente ale celor două Camere" și textul rămâne "...într-un regulament propriu, în termen de 5 zile de la constituire."

 
   

Domnul Gheorghe Eugen Nicolăescu (din bancă):

"Elaborat în termen de..."

 
 

Domnul Adrian Năstase:

"...regulament propriu elaborat în termen de 5 zile". Corect.

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului senator Iorgovan.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 99 voturi pentru.

Împotrivă? Vă rog să numărați. 173 de voturi împotrivă.

Abțineri?

Propunerea nu a fost aprobată.

Supun votului dumneavoastră propunerea domnului deputat Nicolăescu.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 175 de voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri? 11 abțineri.

Cu majoritate de voturi, propunerea domnului Nicolăescu a fost aprobată. altfel spus, art.6 a fost aprobat în formularea propusă de către domnul Nicolăescu.

La art.7, există o observație, o propunere în ceea ce privește personalul celor două instituții. Acesta să fie mai bine precizat.

Doamna Crețu, vă rog să faceți propunerea concretă. Ce ar însemna acest lucru?

 
 

Doamna Corina Crețu:

Domnule președinte, probabil că n-am fost suficient de bine înțeleasă. Eu am spus că, în opinia mea, este absolut neconstituțional ca realizatorii de emisiuni și ziariștii să fie chemați la ordine să explice modul în care au realizat aceste emisiuni. Deci, după părerea mea, această îngrădire cu personalul Societății Române de Televiziune trebuie să se refere strict la modul în care au fost cheltuiți banii publici și nu cred că trebuie altfel adusă în nici un fel atingere libertății de exprimare a ziariștilor și a realizatorilor de emisiuni.

Și în legătură cu explicația adusă de colegul nostru din partea Alianței, eu cred că putem propune aici, în legătură cu regulamentul Camerei, inclusiv excepția de neconstituționalitate, după părerea mea, este un subiect mult prea important și un precedent mult prea periculos pentru a accepta să aducem în fața Parlamentului ziariștii pentru a se explica numai pentru îndeplinirea unor interese politice și promovarea unor interese politice. Eu cred că am putea fi puțin mai responsabili în legătură cu ceea ce am câștigat în toți cei 15 ani și cu ceea ce putem pierde prin votul pe care dumneavoastră îl veți da astăzi.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Domnul deputat Nicolăescu.

 
 

Domnul Gheorghe Eugen Nicolăescu:

Apreciez intervenția colegei mele, dar cred că dumneaei nu a înțeles spiritul acestui text. Cred că există o tară pe care o poartă unii membrii P.S.D. referitoare la libertatea de exprimare a ziariștilor. Nu vrem așa ceva și nu gândim așa ceva.

Nici prin cap nu ne-a trecut să avem în vedere să ne referim la libertatea de exprimare. Aici e vorba de altceva. Și eu cred că orice intervenție pe acest text nu face decât să o ducă la anularea scopului pentru care această comisie se înființează.

Ca atare, domnule președinte, să respingem propunerea doamnei senator.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Alte observații? Vă rog, domnule deputat!

 
 

Domnul Valeriu Alexandru Ungureanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cred că doar pentru a stinge animozitățile, aș vrea ca la art.7, în total text, să facem referire, o reformulare a întregii documentații, este la alin.1, necesare îndeplinirii eficiente a mandatului încredințat comisiei, dacă vreți, cu referire la art.1, adică la obiective, care pot fi bine delimitate în sensul celor menționate la art.1. Și nu se mai dă naștere oricărei alte interpretări, cu referire la realizator sau la cei care realizează emisiuni ce nu pot fi supuse controlului sau postcontrolului.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi, vă rog să judecați această propunere. Vă rog să țineți seama și de observațiile care s-au făcut. Sigur, hotărârea trebuie examinată în funcție de mandatul pe care-l dăm comisiei și în funcție de ceea ce reprezintă obiectivele prevăzute la art.1.

De aceea, supun votului dumneavoastră, doamna Crețu, eliminarea art.7? Doriți să supun ceva la vot sau este doar o observație, un comentariu politic?

 
 

Doamna Corina Crețu:

În opinia mea, sigur că Parlamentul are dreptul să solicite informații din partea conducerii Televiziunii, dar această formulare "personalul Televiziunii și Radiodifuziunii" este o formulare mult prea largă. După cum v-am spus, este vorba de 3.300 de angajați, și eu cred că trebuie precizat că nu este vorba de modul în care se realizează emisiunile și deci nu va fi afectată în nici un fel libertatea de expresie.

În legătură cu comentariile domnului deputat Nicolăescu, vreau să vă spun că intervenția mea are un scop foarte clar, de a apăra această libertate. eu nu am jignit pe nimeni, și nu am vrut să jignesc pe nimeni. Și dacă este vorba de prejudecăți, eu cred că dumneavoastră le aveți, în primul rând, iar modul acesta agresiv de a tranșa o problemă esențială pentru societatea românească nu cred că vă face cinste.

Propunerea mea este de a anula art.7, de a elimina art.7.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Deci, propunerea este de a elimina art.7. Am înțeles.

Domnul deputat Niță.

 
 

Domnul Constantin Niță:

Ca să-l ajut puțin pe domnul Nicolăescu, totdeauna dumneavoastră stați bine cu presa, noi mai puțin, așa că nu aveți motive.

V-aș propune ca, în articolul respectiv, să punem următoarea sintagmă: "întreg personalul..., sau personalul existent, cu excepția celui care lucrează în ... exclusiv personalul editorial". în așa fel încât cei care editează articole sau cei care prezintă anumite materiale să nu fie chemați în fața Parlamentului. Eu cred că în acest mod scăpăm de orice fel de ingerință politică în anchetarea acestor persoane. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Deci, propunerea ar fi de a se introduce un amendament: "personalul acestora, cu excepția personalului editorial, este obligat să răspundă, prin punerea la dispoziție a întregii documentații".

Este un punct de vedere, este un amendament.

Domnule Gheorghiof, dacă aveți observații la acest amendament.

 
 

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:

Domnule președinte,

Stimate colege,

Stimați colegi,

N-o să fac trimitere la incidentul de neconstituționalitate, pentru că atunci aș fi obligat să cred cu totul altceva. Regulamentele care au fost adoptate, au fost adoptate în baza Constituției din 1991. Niciodată n-am auzit, în cei 15 ani, că noi am adoptat, sau cei care au fost, au adoptat aceste regulamente încălcând Constituția României prin prevederile care le cuprind.

Deci, nu se pune această problemă. Noi trebuie să ieșim acum dintr-o propunere care s-a făcut, privind eliminarea art.7.

Domnule președinte,

Eu știu că nimeni nu este mai presus de lege. Și dacă este așa, și în permanență spunem că nimeni nu este mai presus de lege, atunci care este scopul eliminării art.7? Dorește cineva să fie mai presus de lege? Pentru că, altfel, ar trebui atunci să eliminăm și art.8. Poate invita pentru audiere și explicații orice persoană. Cei din Televiziune nu sunt persoane?

Deci, părerea mea este că eliminarea acestui articol ar duce la pierderea obiectului ca atare a acestei comisii. Și ar mai face încă ceva. Am da un vot de neîncredere în membrii acestei comisii, membri pe care eu îi stimez și îi știu că sunt raționali, știu că nu vor încălca legea, și știu că vor respecta în totalitate spiritul legii și dorința noastră de a clarifica probleme pentru care se creează această anchetă. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt observații? Nu mai sunt observații.

Vreau să vă propun, în primul rând, să treceți din nou în bănci, ca să putem proceda la vot.

Avem mai multe variante: avem un amendament radical, cel de eliminare a art.7; avem o variantă de amendare a formulei referitoare la personalul celor două societăți; și avem, bineînțeles, varianta inițială din text.

O să trecem la vot în această ordine.

În primul rând, supun votului dumneavoastră propunerea doamnei Crețu, de eliminare a art.7.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 98 de voturi pentru.

Împotrivă? Vă rog să numărați. 171 de voturi împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Deci, propunerea a fost respinsă.

Trecem la examinarea propunerii domnului deputat Niță, și anume: amendarea formulei de la art.7, unde să se adauge: "cu excepția personalului editorial", după "personalul acestora".

Cine este pentru această propunere? Vă rog să numărați. 76 de voturi pentru.

Împotrivă? 205 voturi împotrivă.

Abțineri?

Propunerea nu a fost aprobată.

Supun votului dumneavoastră textul art.7, în formularea inițială.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 184 de voturi pentru.

Împotrivă? 130 de voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu majoritate de voturi, art.7 a fost aprobat.

Art.8. Stimați colegi, ca să evităm alte discuții, vă rog să observați că aceste prevederi sunt preluate din Regulamentul Camerei.

Deci, atâta vreme cât Regulamentul ședințelor comune face trimitere la Regulamentul Camerei, art.8 nu face decât să detalieze aceste elemente care sunt conținute în Regulamentul Camerei.

Vă întreb totuși, dacă aveți observații în legătură cu art.8? A fost observația domnului senator Iorgovan, dar, repet, răspunsul este conținut în Regulamentul Camerei, care are chiar această formulare. Deci, s-ar putea, dar atunci trebuie textul acesta mai întâi să fie atacat pentru neconstituționalitate. Deocamdată, el este aplicabil.

Supun votului dumneavoastră art.8 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 233 voturi pentru.

Împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri? 35 de abțineri.

Cu majoritate de voturi art.8 a fost aprobat.

Art.9. Dacă sunt observații? Nu sunt.

Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 5 voturi împotrivă.

Abțineri? 8 abțineri.

Cu majoritate de voturi art.9 a fost aprobat.

Art.10. Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră art.10.

Cine este pentru? 235 de voturi pentru.

Împotrivă? 26 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi art.10 a fost aprobat.

Art.11. Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră art.11.

Cine este pentru? 235 de voturi pentru.

Împotrivă? 26 de voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu majoritate de voturi art.11 a fost aprobat.

Art.12. Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră art.12.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 26 de voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi art.12 a fost aprobat.

La anexă, stimați colegi, avem nu numai componența pe care deja am convenit-o și am aprobat-o, dar și componența Biroului comisiei, care să fie format din președinte, 2 vicepreședinți și 2 secretari.

Dacă sunteți acord cu această componență numerică a Biroului comisiei parlamentare de anchetă?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Au fost 26 de voturi împotrivă, iertați-mă!

Abțineri? 3 abțineri.

Cu majoritate de voturi, componența numerică a Biroului a fost hotărâtă. Sigur, comisia - în momentul în care se va întruni - își va desemna președintele, vicepreședinții și secretarii.

Vă rog, domnule Nicolăescu.

 
 

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

O problemă de procedură, domnule președinte.

Suntem înainte de a vota textul întregii hotărâri. V-aș propune ca 10 minute liderii grupurilor parlamentare să se întrunească, să facă și nominalizările celor care vor ocupa funcțiile din Biroul acestei comisii. Ca atare, vă rog să permiteți liderilor grupurilor să se consulte, și după aceea plenul să voteze și Biroul. Mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

O întrebare: membrii Biroului vor fi aprobați de către plen sau urmează să ...

 
   

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Plenul ...

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Depinde cum decideți. Nu știu dacă n-ar fi bine comisia, ca atare ... Deci, propuneți ca plenul să aprobe.

Vă propun, în aceste condiții, ca liderii, eventual, să se întrunească. Putem să continuăm cu celelalte puncte, ca să nu facem pauză, și, de îndată ce se întorc liderii grupurilor, vom supune aprobării plenului componența Biroului, și vom face și votul final pentru proiectul de hotărâre.

Liderii de grup, vă rog poftiți în sala Biroului permanent.

 
  Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2004 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătății.

(În continuare, ședința Camerei Deputaților și Senatului a fost condusă de domnul Nicolae Văcăroiu, președintele Senatului.)

 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimați colegi,

Nu am luat încă pauză, numai liderii de grup.

 
 

Stimați colegi, trecem la punctul următor: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2004 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătății.

Rog comisiile pentru buget, finanțe, domnul Tănăsescu, prezentați raportul comun.

 
 

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Deci, Comisiile pentru buget, finanțe și bănci din Senat și din Camera Deputaților au fost sesizate pe fond cu acest proiect de lege. Ordonanța de urgență prevede că bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, prevăzut pentru finanțarea programului privind compensarea în proporție de 90% a medicamentelor acordate pensionarilor în tratament ambulatoriu, prin excepție de la art.9 alin.3 din Ordonanța nr.48/2004 cu privire la rectificarea bugetului, se utilizează de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate și pentru decontarea contravalorii medicamentelor în ambulatoriu, cu și fără contribuție personală.

În același timp, se autorizează Casele de Asigurări de Sănătate să încheie angajamente legale suplimentare în anul 2004, în limita sumei de 800 miliarde lei, pentru contractare de medicamente, cu și fără contribuție personală în ambulatoriu, cu termen de plată în semestrul I 2005.

Ca urmare a dezbaterii acestui proiect de lege în cele două comisii, raportul este favorabil. Ei au hotărât cu majoritate de voturi să supună dumneavoastră aprobarea favorabilă a acestui proiect de lege.

Vreau să menționez că, prin conținutul său, această lege se încadrează în categoria legilor ordinare. Mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnule secretar de stat, vă rog. Am inversat - a un pic rolul, pentru a câștiga timp. Deci, câteva elemente în plus de susținere.

 
 

Domnul Székely Ervin-Zoltan (secretar de stat, Ministerul Sănătății):

Domnule președinte,

Doamnelor senatori și deputați,

Programul privind compensarea în proporție de 90% a medicamentelor acordate pensionarilor în tratamentul ambulatoriu se derulează începând cu luna august 2004. Plățile pentru perioada august-septembrie, anul trecut, au fost decontate în luna decembrie, în valoare de peste 250 miliarde lei.

În vederea asigurării unor resurse financiare suplimentare pentru acordarea de medicamente în ambulatoriu, cu și fără contribuție personală, a fost necesară autorizarea Caselor Naționale de Sănătate să încheie angajamente legale suplimentare în anul 2004, în limita sumei de 800 miliarde de lei, motiv pentru care s-a elaborat prezenta ordonanță de urgență, pe care o supunem aprobării dumneavoastră. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Dezbateri generale, vă rog. Dacă sunt luări de cuvânt? Înțeleg că nu sunt luări de cuvânt.

Stimați colegi, supun votului dumneavoastră aprobarea raportului comun, raport fără amendamente. Vă rog să votați.

Cine este pentru? 276 de voturi pentru.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Deci, cu mare majoritate de voturi a fost votat.

Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Dacă sunt obiecțiuni?

Cine este pentru? Mulțumesc. 276 voturi pentru.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost votat.

Legat de articolul unic, dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Dacă există totuși vreo intervenție la Ordonanță? N-avem intervenții. Deci, proiectul de lege a fost adoptat de către plenul celor două Camere.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2004 pentru reglementarea unor probleme financiare.

Trecem la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2004 pentru reglementarea unor probleme financiare.

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului.

 

Nu este aici.

Îl invit pe domnul președinte Tănăsescu să prezinte raportul comisiilor reunite ale Senatului și Camerei Deputaților.

 
 

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Deci, Comisiile pentru buget, finanțe și bănci din Senat și Camera Deputaților s-au întâlnit pentru a discuta acest proiect de lege.

Obiectul de reglementare al proiectului de lege constă în modificarea volumului și structurii cheltuielilor totale, cu încadrarea în nivelul volumului bugetului general consolidat pe anul 2004, al următoarelor bugete:

 1. Diminuarea cheltuielilor totale ale bugetelor asigurărilor pentru șomaj cu suma de 582,6 miliarde lei și majorarea cu aceeași sumă a excedentului acestui buget.
 2. Diminuarea cheltuielilor ce se finanțează din sumele alocate din credite externe pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj și pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu suma de 348 miliarde lei.
 3. Majorarea cheltuielilor și a deficitului bugetului fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, cu sume cu care se diminuează cheltuielile celor trei bugete.

Alocarea de fonduri către bugetele locale pentru anul 2004, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru finanțarea unor cheltuieli pentru susținerea sistemului de protecție a copilului, în trim.IV.2004, respectiv a cheltuielilor de personal și materiale, precum și a alocațiilor de hrană și cazarmament.

În ședința comună, senatorii și deputații au dezbătut acest proiect de lege, l-au avizat favorabil, și vă supun adoptarea acestuia în plenul celor două Camere.

Vreau să menționez că proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Domnul ministru Ionuț Popescu, dacă doriți să adăugați câteva elemente? Nu este cazul, deci sunteți de acord cu raportul prezentat.

Stimați colegi, avem un amendament propus de către cele două comisii la art.3 alin.2.

Vă întreb dacă sunt observații la amendamentele făcute de cele două comisii?

Dacă nu, supun votului dumneavoastră acest amendament. Vă rog să votați.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Dacă sunt, stimați colegi, alte intervenții la textul ordonanței, la alte articole? Nu sunt intervenții.

Supun votului dumneavoastră titlul legii. Vă rog să votați.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.1 se va redacta, pentru că va face trimitere la amendamentul pe care l-au făcut cele două comisii și pe care l-am votat.

Supun votului dumneavoastră articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votată în unanimitate legea și raportul, bineînțeles.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, nr. 512/2004.

Trecem la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2004 privind modificarea art.26 alin.1 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005.

Domnule ministru, vă rog să susțineți proiectul de lege.

 

Domnul Ionuț Popescu (ministrul finanțelor publice):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Obiectul de reglementare al proiectului de lege constă în majorarea cu două puncte procentuale a cotelor de contribuții de asigurări sociale pentru condiții normale de muncă, condiții deosebite de muncă și, respectiv, condiții speciale de muncă datorate de angajatori, respectiv menținerea cotelor de contribuții de asigurări sociale datorate de angajatori la nivelul celor existente în anul 2004, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, prin Legea nr.5l2/2004.

Această modificare este necesară în vederea susținerii măsurilor de reformă a sistemului de impozitare prin introducerea cotei unice de impozitare a veniturilor din salarii, precum și cu scopul asigurării unui nivel sustenabil de finanțare a cheltuielilor bugetare.

Influențele financiare rezultate din aplicarea măsurii prevăzute în prezentul act normativ vor fi introduse în bugetele aprobate pentru anul 2005, cu prilejul rectificării acestora în cursul acestui an, a anului 2005.

Precizez că și Comisiile pentru buget-finanțe și bănci ale Camerei Deputaților și Senatului, reunite, au întocmit raport de adoptare, fără amendamente. Și, față de cele de mai sus, Ministerul Finanțelor Publice, în numele Guvernului, propune și susține adoptarea actului normativ, în forma rezultată din raport. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Din partea celor două Comisii pentru buget-finanțe și bănci, domnul președinte Tănăsescu prezintă raportul.

 
 

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisiile pentru buget, finanțe și bănci din Senat și Cameră au analizat acest proiect de lege. Obiectul de reglementare al proiectului de lege constă în majorarea cu două puncte procentuale a cotelor de contribuție de asigurări sociale pentru condiții normale de muncă, condiții deosebite de muncă și respectiv condiții speciale de muncă, datorate de angajatori, în vederea susținerii măsurilor de reformă a sistemului de impozitare, prin introducerea cotei unice de impozitare a veniturilor din salarii și asigurării unui nivel sustenabil de finanțare a cheltuielilor bugetare.

În ședința din 22 februarie comisiile au examinat raportul de lege și au hotărât cu majoritate de voturi să adopte acest raport.

Această lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Dezbateri generale, stimați colegi. Dacă sunt luări de cuvânt? Nu sunt luări de cuvânt.

La raport avem un amendament respins. Dacă se mai susține? Nu se mai susține.

Deci, pe cale de consecință, stimați colegi, supun votului dumneavoastră raportul.

Cine este pentru? Vă rog să votați. 238 de voturi pentru.

Împotrivă? Vă rog să numărați, stimați colegi. 83 de voturi împotrivă.

Abțineri? Avem o singură abținere.

Raportul a fost votat.

Dacă sunt și alte intervenții la ordonanță? Nu.

Atunci, supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? 235.

Împotrivă? 85.

Abțineri? 1 abținere.

A fost votat.

Supun votului dumneavoastră articolul unic.

Cine este pentru? 235.

Împotrivă? 85.

Abțineri? 1 abținere. (Aplauze din partea dreaptă a sălii)

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? 195 voturi pentru.

Împotrivă? 94 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu avem nici o abținere.

Proiectul de lege a fost aprobat.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.1/2005 privind alegerea componenței nominale a Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.

Stimați colegi,

Trecem la punctul următor. Modificarea componenței nominale a Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.

Stimați colegi,

Vă aduc la cunoștință propunerea de înlocuire a domnului deputat Eserghep Gelil, Grupul parlamentar P.R.M., cu domnul deputat Liviu Codîrlă, Grupul parlamentar al P.R.M.-ului.

Avem, stimați colegi un prim buletin de vot. Vom trece la vot. Votați "pentru" lăsând buletinul nemodificat, votați "împotrivă", se șterge numele și prenumele.

Deci, este o înlocuire în cadrul Comisiei de control a activității S.R.I. făcută de Grupul parlamentar P.R.M., căruia, conform algoritmului, îi revine acest loc.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind alegerea președintelui, vicepreședintelui și secretarului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.

Avem, stimați colegi, al doilea punct: alegerea biroului Comisiei comune permanente a Senatului și Camerei Deputaților, legată de activitatea de control a activității S.R.I.

Vă anunț, stimați colegi, că avem următoarele propuneri: președinte - domnul senator Radu Stroe; vicepreședinte - domnul senator Verestóy Attila; secretar - Stan Ion.

Votul este, de asemenea, vot secret pe bază de buletin.

Veți primi, deci, al doilea buletin. La fel procedura de vot: dacă nu sunteți de acord cu una din persoane, se taie cu pixul numele și prenumele.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru constituirea unei Comisii parlamentare de anchetă privind evaluarea activității Societății Române de Televiziune și a Societății Române de Radiodifuziune.

Înainte de a trece la vot, întreb liderii de grup dacă s-au înțeles, legat de componența Comisiei de anchetă privind televiziunea? N-au sosit încă.

Stimați colegi,

Vă rog să rămâneți în sală și după vot, pentru că în timp ce se vor număra voturile vom finaliza proiectul de hotărâre privind Comisia de anchetă cu referire la Televiziune și Radioul public.

Îl invit pe domnul secretat Puskás. Chestorii? Rog chestorii să vină să înmâneze buletinele. Domnul senator Popa... Vă rog, cine-l mai ajută? Domnul Șerban Nicolae. De la Cameră, chestorii? Numai o secundă, domnule secretar Puskás... Să vă puneți buletinele în ordine...

Domnule secretar Puskás, numai o secundă. Ne dați voie un minut?

Stimați colegi,

Puțină atenție!

Domnul deputat Nicolăescu ne prezintă biroul. Prezentați biroul.

 

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Stimați colegi,

Din păcate, cum era previzibil, nu ne-am înțeles și o să venim în fața dumneavoastră cu două propuneri. O propunere în care președinte este din partea P.N.L. doamna Raluca Turcan; vicepreședinte din partea P.S.D - domnul Eugen Nicolicea; vicepreședinte din partea P.R.M. - doamna Vasilescu Olguța, secretar din partea P.U.R. - Popescu Ionică Constanța și secretar din partea P.D. - Valentin Iliescu.

Aceasta este propunerea pe care o susțin grupurile parlamentare din Coaliția majoritară.

Grupul parlamentar al P.S.D. susține propunerea pentru funcția de președinte a domnului Eugen Nicolicea.

În această situație, domnule președinte, trebuie să supuneți la vot, pe rând, cele două propuneri, pentru constituirea biroului comisiei.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Este un lucru "bun" cum se reușește pasarea la plen a unor probleme care ar trebui rezolvate la nivelul liderilor de grupuri.

Vă rog să-mi dați și lista cu cele două propuneri.

 
   

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu (din sală):

Am dat-o domnului Ungheanu.

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Stimați colegi,

Vă rog să vă ocupați locurile.

Stimați colegi,

Domnule Nicolăescu, vă rog eu foarte mult, dacă nu vreți să ocupați locurile, putem sta aici și până la 14,00, 15,00, nu este nici o problemă! Vă rog foarte mult să vă ocupați locurile!

Stimați colegi,

Avem două propuneri. În prima, propusă de către actuala Coaliție, președinte P.N.L. Raluca Turcan, vicepreședinte P.S.D. Eugen Nicolicea, al doilea vicepreședinte Vasilescu Olguța, secretar Popescu Ionică Constanța și al doilea secretar Valentin Iliescu.

Cea de-a doua propunere este cu inversare: președinte Eugen Nicolicea și vicepreședinte, probabil, Raluca Turcan.

Vă rog, dacă mai sunt intervenții pe această temă? Dacă nu, supun votului dumneavoastră prima variantă, cu președinte Raluca Turcan.

Vă rog, cine este pentru? Vă rog să numărați. 184.

Voturi împotrivă? 135.

Abțineri? 14 abțineri.

Am votat și biroul.

Supun acum votului dumneavoastră Proiectul de hotărâre pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru evaluarea activității Societății Române de Televiziune și a Societății Române de Radiodifuziune.

Vă rog să votați.

Cine este pentru? 184 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 49 voturi împotrivă.

Abțineri? 66 abțineri.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat de plenul celor două Camere.

Trecem la votul secret. Repet încă o dată: veți primi cele două buletine, un buletin în care votăm biroul Comisiei de control al S.R.I.-ului și un buletin legat de modificarea făcută de Grupul P.R.M.

Vă rog să dați citire... După care va urma ultimul punct: depunerea jurământului de către comisia pe care am constituit-o.

Vă rog foarte mult. De acord, domnule Hașotti? Să voteze înainte, pentru a merge la această acțiune.

Domnule Puskás, vă ascultăm.

 
 

Domnul Puskás Valentin Zoltán:

- Puiu Hașotti - prezent
- Antonie Ștefan - Mihail - prezent
- Petre Maria - prezentă
- Apostol Neculai - absent
- Arcaș Viorel - prezent
- Ardelean Aurel - prezent
- Arion Viorel - prezent
- Athanasiu Alexandru - prezent
- Basgan Ion - absent
- Berceanu Radu Mircea - prezent
- Bindea Liviu Doru - prezent
- Blaga Vasile - prezent
- Bobeș Marin - absent
- Cazacu Cornelia - absentă
- Câmpeanu Radu - Anton - absent
- Cârlan Dan - prezent
- Chelaru Ioan - prezent
- Cinteză Mircea - absent
- Ciornei Silvia - prezentă
- Cioroianu Adrian Mihai - absent
- Cismaru Ivan - prezent
- Copos Gheorghe - absent
- Cozmâncă Octav - prezent
- Crețu Corina - prezentă
- Crețu Ovidiu Teodor - absent
- Cucuian Cristian - prezent
- Cutaș George Sabin - prezent
- Daea Petre - prezent
- David Cristian - prezent
- David Gheorghe - prezent
- Diaconescu Cristian - prezent
- Dina Carol - absent
- Dinescu Valentin - prezent
- Dîncu Vasile - prezent
- Duca Viorel Senior - prezent
- Dumitrescu Ion Mihai - prezent
- Dumitrescu Gheorghe-Viorel - prezent
- Dumitru Constantin - prezent
- Eckstein Kovacs Peter - prezent
- Fekete Szabó Andras Levente - prezent
- Filipescu Teodor - absent
- Florescu Ion - absent
- Neculai Norica - prezentă
- Flutur Gheorghe - prezent
- Frunda György - absent
- Funar Gheorghe - prezent
- Găucan Constantin - prezent
- Geoană Mircea Dan - absent
- Georgescu Radu Cristian - prezent
- Gheorghe Constantin - prezent
- Ilașcu Ilie - absent
- Iliescu Ion - absent
- Ilușcă Daniel - prezent
- Ion Vasile - prezent
- Iorga Nicolae - prezent
- Iorgovan Antonie - prezent
- Ioțcu Nicolae Petru - prezent
- Ivănescu Paula Maria - prezentă
- Jurcan Dorel - prezent
- Loghin Irina - prezentă
- Lupoi Mihail - prezent
- Maior George Cristian - prezent
- Mardare Radu Cătălin - prezent
- Marinescu Marius - prezent
- Markó Bela - absent
- Meleșcanu Teodor Viorel - prezent
- Mereuță Mircea - prezent
- Mihăiescu Eugen - prezent
- Mihăilescu Petru Șerban - prezent
- Moisuc Viorica Georgeta Pompilia - absentă
- Moraru Ion - prezent
- Morțun Alexandru Ioan - prezent
- Neagoe Otilian - prezent
- Neagu Nicolae - absent
- Nemeth Csaba - prezent
- Nicolae Șerban - prezent
- Nicolai Norica - prezentă
- Novolan Traian - prezent
- Onaca Dorel-Constantin - absent
- Oprea Mario-Ovidiu - prezent
- Oprescu Sorin Mircea - prezent
- Pascu Corneliu - prezent
- Păcuraru Paul - absent
- Păunescu Adrian - absent
- Pereș Alexandru - prezent
- Pete Ștefan - prezent
- Petrescu Ilie - absent
- Popa Aron Dan - prezent
- Popa Dan Gabriel - prezent
- Popa Nicolae-Vlad - prezent
- Popescu Dan Mircea - prezent
- Popescu Ionel - absent
- Popescu Irinel - absent
- Popescu Mihail - prezent
- Prodan Tiberiu Aurelian - prezent
- Puskás Valentin Zoltán - prezent
- Rădoi Ion - prezent
- Rădoi Ovidiu - prezent
- Rădulescu Cristache - prezent
- Roibu Aristide - absent
- Sabău Dan - absent
- Sârbu Ilie - prezent
- Silistru Doina - prezentă
- Simionescu Aurel Gabriel - prezent
- Sogor Csaba - prezent
- Solcanu Ion - prezent
- Stan Petru - prezent
- Stănoiu Mihaela Rodica - prezentă
- Stoica Ilie - prezent
- Strătilă Șerban-Cezar - prezent
- Stroe Radu - prezent
- Szabó Karoly Ferenc - absent
- Șerbănescu Verginia - prezentă
- Șerbu Gheorghe Vergil - prezent
- Șereș Ioan-Codruț - prezent
- Ștefan Viorel - absent
- Șter Sever - prezent
- Talpeș Ioan - prezent
- Tănăsescu Claudiu - absent
- Tărăcilă Doru Ioan - prezent
- Terinte Radu - prezent
- Theodorescu Emil Răzvan - absent
- Tîlvăr Angel - prezent
- Toma Ion - absent
- Tudor Corneliu Vadim - absent
- Țâbuleac Mihai - prezent
- Țicău Adriana Silvia - prezentă
- Țîrle Radu - prezent
- Ungheanu Mihai - prezent
- Ungureanu Vasile Ioan Dănuț - prezent
- Vasilescu Gavrilă - prezent
- Văcăroiu Nicolae - prezent
- Vărgău Ion - prezent
- Vedinaș Verginia - prezentă
- Verestoy Attila - prezent
- Voiculescu Dan - absent
- Vosganian Varujan - prezent
- Vraciu Jan - prezent

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Rog pe domnul secretar Popeangă să dea citire apelului pentru vot.

 
 

Domnul Petre Popeangă:

- Adomnicăi Mirela Elena - prezentă
- Adomniței Cristian Mihai - prezent

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Rog chestorii de la Cameră să dea buletine, unul din chestori! Invit chestorii de la Cameră să dea buletinele de vot!

Vă mulțumesc foarte mult, acum puteți continua.

 
 

Domnul Petre Popeangă:

- Albu Gheorghe - prezent
- Almăjanu Marin - prezent
- Almășan Liviu - prezent
- Amarie Constantin - prezent
- Amet Aledin - prezent
- Anastase Roberta Alma - prezentă
- Andea Petru - prezent
- Andon Sergiu - prezent
- Andronescu Ecaterina - prezentă
- Andreica Romică - prezent
- Antal Árpád-András - prezent
- Antal István - prezent
- Antonescu George Crin Laurențiu - prezent
- Apostolache Mihai Cristian - absent
- Ardelean Cornelia - prezentă
- Asztalos Ferenc - prezent
- Avram Dumitru - prezent
- Baban Ștefan - prezent
- Bara Nicolae - prezent
- Barbu Gheorghe - absent
- Bardan Cornel Ștefan - absent
- Bădălău Niculae - prezent
- Băeșu George - prezent
- Bănicioiu Nicolae - prezent
- Bărbulețiu Tiberiu - prezent
- Becsek-Garda Dezso-Kalman - prezent
- Becșenescu Dumitru - prezent
- Bejinariu Eugen - prezent
- Bentu Dumitru - prezent
- Bivolaru Ioan - prezent
- Bîrsan Iulian-Gabriel - prezent
- Boagiu Anca-Daniela - absentă
- Bobeanu Răzvan-Petrică - prezent
- Boeriu Valeriu-Victor - prezent
- Bolcaș Augustin Lucian - prezent
- Bonis Istvan - prezent
- Borbely Laszlo - absent
- Boureanu Cristian Alexandru - prezent
- Brânză William Gabriel - prezent
- Brînzan Ovidiu - prezent
- Bruchental - Pop Ionela - prezentă
- Buciu Angela - prezentă
- Buda Daniel - prezent
- Buda Ioan - prezent
- Buhăianu Obuf Cătăin Ovidiu - prezent
- Buruiană Aprodu Daniela - prezentă
- Bușoi Cristian Silviu - prezent
- Buzatu Dan Horațiu - prezent
- Buzea Cristian Valeriu - absent
- Calimente Măhăiță - prezent
- Câmpanu Liviu - prezent
- Canacheu Costică - prezent
- Cantaragiu Bogdan - prezent
- Cazan Romeo Gheorghe Leonard - absent
- Călian Petru - prezent
- Călin Ion - prezent
- Chiper Gheorghe - prezent
- Chiș Filonaș - prezent
- Cindrea Ioan - prezent
- Ciocâlteu Alexandru - prezent
- Ciontu Corneliu - prezent
- Ciopraga Mircea - prezent
- Ciucă Liviu Bogdan - prezent
- Cliveti Minodora - prezentă
- Cocrea Olguța - prezentă
- Codîrlă Liviu - prezent
- Constantinescu Anca - absentă
- Constantinescu Viorel - absent
- Corlățean Titus - prezent
- Coșea Dumitru Gheorghe Mircea - prezent
- Crăciunescu Grigore - prezent
- Crețu Gabriela - prezentă
- Cutean Vasile Emilian - prezent
- Dan Iosif - prezent
- Diaconescu Marin - prezent
- Diaconescu Renică - prezent
- Dida Corneliu Ioan - prezent
- Dobre Traian - prezent
- Dorneanu Valer - prezent
- Dragomir Dumitru - prezent
- Dragomir Gheorghe - prezent
- Drăguș Radu-Cătălin - prezent
- Drețcanu Doina-Micșunica - prezentă
- Dumitrescu Cristian Sorin - absent
- Dumitrescu Liana - prezentă
- Dumitrescu Zamfir - prezent
- Dumitriu Dragoș Petre - absent
- Dumitriu Mihai - prezent
- Dumitru Ion - prezent
- Dușa Mircea - prezent
- Duțu Stelian - prezent
- Erdei-Doloczki Istvan - prezent
- Eserghep Gelil - prezent
- Faina Constantin - prezent
- Fârșirotu Vladimir Mircea - prezent
- Fenechiu Relu - prezent
- Firczak Gheorghe - prezent
- Florea Damian - absent
- Fotopolos Sotiris - absent
- Frâncu Emilian Valentin - prezent
- Furo Iuliu Ioan - prezent
- Gabor Gheorghe - prezent
- Ganț Ovidiu Victor - prezent
- Găleteanu Monalisa - prezentă
- Georgescu Filip - prezent
- Gerea Andrei Dominic - prezent
- Gheorghe Valeriu - prezent
- Gheorghiof Titu Nicolae - prezent
- Ghiorghioni Ionesie - prezent
- Ghișe Ioan - absent
- Giurescu Ion - prezent
- Giurgiu Mircia - prezent
- Glăvan Ștefan - prezent
- Godjia Petru - prezent
- Gonțea Ion - prezent
- Grigore Dan - absent
- Grosaru Mircea - absent
- Gubandru Aurel - prezent
- Gușă Cozmin Horea - absent
- Gvozdenovici Slavomir - prezent
- Hanganu Romeo Octavian - prezent
- Hellvig Eduard Raul - prezent
- Hoban Ioan - absent
- Hogea Vlad Gabriel - prezent
- Hoinaru Marian - prezent
- Hrebenciuc Viorel - absent
- Iacob Ridzi Monica Maria - prezentă
- Iancu Iulian - absent
- Ibram Iusein - prezent
- Ifrim Mircea - absent
- Igaș Traian Constantin - prezent
- Ignat Miron - absent
- Iliescu Valentin Adrian - prezent
- Ionescu Daniel - absent
- Iordache Florin - prezent
- Iordache Grațiela Denisa - prezentă
- Iriza Marius - prezent
- Iustian Mircea Teodor - prezent
- Jipa Florina Ruxandra - absentă
- Kelemen Attila Bela Ladislau - prezent
- Kelemen Hunor - prezent
- Kerekes Károly - prezent
- Király Andrei-Gheorghe - prezent
- Kónya-Hamar Sandor - prezent
- Kovács Attila - prezent
- Lakatos Petru - prezent
- Lambrino Radu - prezent
- Lari-Iorga Leonida - absentă
- Lificiu Petru - prezent
- Liga Dănuț - prezent
- Longher Ghervazen - prezent
- Luchian Ion - prezent
- Macaleți Costică - absent
- Magheru Paul - absent
- Man Mircea - prezent
- Manda Iulian Claudiu - prezent
- Manolescu Oana - prezentă
- Manta Pantelimon - prezent
- Marian Dan Mihai - prezent
- Marinescu Marian-Jean - prezent
- Martin Eduard-Stelian - absent
- Márton Árpád-Francisc - prezent
- Maté András-Levente - prezent
- Matei Cătălin Lucian - absent
- Mazăre Alexandru - absent
- Mătușa Tudor - prezent
- Mălaimare Mihai Adrian - absent
- Mănăstireanu Vladimir Alexandru - prezent
- Mănescu Rareș Șerban - prezent
- Mărculeț Petrescu Mira Anca Victoria - absentă
- Meir Nati - prezent
- Merce Ilie - prezent
- Merka Adrian-Miroslav - prezent
- Micula Cătălin - prezent
- Mihalache Sorin Dan - prezent
- Mihăilescu Teodora Dorina - prezentă
- Mihei Adrian-Sirojea - absent
- Mircea Costache - prezent
- Mircovici Niculae - prezent
- Mironescu Laurențiu - prezent
- Miroșeanu Liviu Alexandru - absent
- Mitrea Manuela - absentă
- Mitrea Miron Tudor - absent
- Miuțescu Gheorghe Adrian - prezent
- Mînzînă Ion - prezent
- Mocanu Alexandru - prezent
- Mocanu Vasile - prezent
- Mocănescu Coloros Dan Constantin - prezent
- Mocioalcă Ion - prezent
- Mohora Tudor - prezent
- Moisoiu Adrian - prezent
- Moldovan Emil Radu - prezent
- Momanu Corneliu - prezent
- Motreanu Dan Ștefan - prezent
- Movilă Petru - prezent
- Muntean Florin Nicolae - absent
- Munteanu Ioan - prezent
- Muscă Monica Octavia - absentă
- Mușetescu Tiberiu-Ovidiu - absent
- Nassar Rodica - prezentă
- Năstase Adrian - prezent
- Nechita Aurel - prezent
- Nedelcu Gabriela - prezentă
- Nica Dan - prezent
- Nicolăescu Gheorghe-Eugen - prezent
- Nicolicea Eugen - prezent
- Nicula Vasile Cosmin - prezent
- Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae - absent
- Nistoran Dorin-Liviu - prezent
- Niță Constantin - prezent
- Nițulescu Teodor - absent
- Nosa Iuliu - prezent
- Oancea Viorel - prezent
- Olarean Aurel - prezent
- Oltean Ioan - prezent
- Olteanu Bogdan - prezent
- Oprea Gabriel - prezent
- Ovidenie Costel - prezent
- Palăr Ionel - prezent
- Pambuccian Varujan - absent
- Pardău Dumitru - absent
- Pascu Bogdan - prezent
- Pașcu Ioan Mircea - absent
- Pavelescu Aurelian - absent
- Paveliu Marian Sorin - prezent
- Păun Nicolae - absent
- Petrea Constantin - prezent
- Plumb Rovana - prezentă
- Podgorean Radu - prezent
- Ponta Victor-Viorel - prezent
- Pop Claudiu Adrian - prezent
- Popa Cornel - prezent
- Popa Daniela - prezentă
- Popa Nicolae - prezent
- Popeangă Petre - prezent
- Popescu Florin Aurelian - prezent
- Popescu Dan Ioan - absent
- Popescu Ionica Constanța - prezentă
- Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton - absent
- Popp Cosmin Gabriel - prezent
- Preda Cezar Florin - prezent
- Preda Ion - prezent
- Pruteanu Vasile - prezent
- Puchianu Ioan Dumitru - prezent
- Pupeză Viorel - prezent
- Purceld Octavian-Mircea - prezent
- Pușcaș Vasile - absent
- Pușcă Mircea Valer - prezent
- Puzdrea Dumitru - absent
- Racoceanu Viorel - prezent
- Radan Mihai - prezent
- Radu Octavian-Claudiu - absent
- Raicu Romeo Marius - prezent
- Rădulescu Cristian - prezent
- Rogin Marius - prezent
- Romanescu Marcel Laurențiu - prezent
- Rus Ioan Aurel - prezent
- Rusu Miahela Adriana - prezentă
- Rușanu Dan Radu - prezent
- Sanda Victor - prezent
- Sandu-Capră Mihai - prezent
- Sandu Gabriel - prezent
- Sasu Ion - prezent
- Săniuță Marian Florin - prezent
- Săpunaru Nini - prezent
- Sârb Gheorghe - prezent
- Sârbu Daciana Octavia - prezentă
- Sârbu Marian - prezent
- Sârbu Mugurel Liviu - prezent
- Scutaru Adrian George - prezent
- Semcu Adrian Emanuil - prezent
- Seres Dénes - prezent
- Severin Adrian - absent
- Silaghi Ovidiu Ioan - prezent
- Sirețeanu Mihail - prezent
- Sóki Béla - prezent
- Soporan Vasile Filip - absent
- Stan Ioan - absent
- Stan Ion - prezent
- Stanciu Anghel - prezent
- Stănescu Cristian - prezent
- Stănescu Mircea - prezent
- Stănișoară Mihai - prezent
- Stoica Ion - prezent
- Străchinaru Petre - prezent
- Strungă Emil - prezent
- Székely Levente Csaba - prezent
- Șandru Marcela Lavinia - Prezentă
- Știrbeț Cornel Prezent
- Știreanu Octavian Absent
- Știucă Alecsandru Prezent
- Tabără Valeriu prezent
- Tamás Sándor Prezent
- Tămagă Constantin Prezent
- Tănăsescu Mihai Nicolae Prezent
- Tărniceru Petru Absent
- Tcaciuc Ștefan Absent
- Teodorescu George Alin Prezent
- Timar Liviu Prezent
- Timiș Ioan Absent
- Todoran Pavel Prezent
- Toma Florentina Marilena Prezentă
- Toma Horia-Victor Prezent
- Tóro Tiberiu Prezent
- Tudor Constantin Absent
- Tudor Marcu Absent
- Tudose Mihai Prezent
- Turcan Raluca Prezentă
- Țundrea Ioan Prezent
- Uioreanu Horea Dorin Prezent
- Ujeniuc Dragoș Prezent
- Ungureanu Petre Prezent
- Ungureanu Valeriu Alexandru Prezent
- Ursărescu Dorinel Prezent
- Vainer Aurel Prezent
- Varga Attila Prezent
- Vasile Aurelia Prezentă
- Vasilescu Lia Olguța Prezentă
- Vălean Adina Ioana Prezentă
- Văsioiu Horia Prezent
- Vlase Petru Gabriel Prezent
- Vlădoiu Aurel Prezent
- Voicu Cătălin Prezent
- Voicu Mihai Alexandru Absent
- Voinea Florea Prezent
- Zaharia Claudius Mihail Prezent
- Zamfir Gabriel Sorin Absent
- Zamfirescu Dan Dumitru Prezent
- Zegrean Augustin Prezent
- Zgonea Valeriu Ștefan Prezent

Ultimul, dar nu cel din urmă, nu?

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Rog membrii Birourilor permanente să meargă în sala Biroului permanent al Camerei Deputaților pentru a derula procedura de numărătoare a voturilor.

De asemenea, fac un apel deosebit, membrii comisiei de control SRI să fie obligatoriu în sală, pentru că va urma depunerea jurământului.

Vă rog să încheiați, vă rog foarte mult, mai operativ, mai operativ, că pierdem timpul.

Membrii birourilor permanente, vă rog să mergem în sala de Biroul permanent al Camerei Deputaților. Rog să se ridice urnele, votează și domnul Popeangă. Să se pregătească apelul pentru depunerea jurământului. Da, Biblia, Constituția. Vă rog să ridicați urnele.

 
Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Ca să folosim cât mai eficient timpul la dispoziție, vă informez că puteți să vă exercitați dreptul de sesizare a Curții Constituționale pentru următoarele legi:

 • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2004 privind unele măsuri financiare în domeniul sănătății;
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2004 pentru reglementarea unor probleme financiare și,
 • Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2004 privind modificarea art. 26 alin. 1 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, nr. 512/2004.

Vă mulțumesc.

   

- Pauză -

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.1/2005 privind alegerea componenței nominale a Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Rog pe doamna senator Paula Ivănescu să dea citire proceselor verbale.

 

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la alegerea unui membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.

În temeiul prevederilor art.32 alin.4 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate prin vot secret cu buletine de vot de către deputați și senatori asupra propunerii de alegere a domnului deputat Codîrlă Liviu - deputat, în calitate de membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații și au constatat următoarele:

 • numărul total al deputaților și senatorilor - 469;
 • numărul deputaților și senatorilor prezenți - 379;
 • numărul total de voturi exprimate - 379;
 • numărul de voturi anulate - 0;
 • numărul total de voturi valabil exprimate - 379,
  din care: - voturi pentru - 356, voturi contra - 23.

Potrivit art. 1 alin.3 din Hotărârea nr.30/1993 privind organizarea și funcționarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, membrii acestei comisii se aleg cu votul majorității deputaților și senatorilor.

Întrunind numărul de voturi prevăzut de hotărâre, domnul deputat Codîrlă Liviu a fost ales membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.

Voi da citire acum procesului verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la alegerea președintelui, vicepreședintelui și secretarului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.

În temeiul prevederilor art.32 alin.4 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate prin vot secret cu buletine de vot de către deputați și senatori, asupra propunerilor de candidați pentru alegerea președintelui, vicepreședintelui și secretarului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații și au constatat următoarele:

 • numărul total al deputaților și senatorilor - 469;
 • numărul deputaților și senatorilor prezenți - 378;
 • numărul total de voturi exprimate - 378;
 • numărul de voturi anulate - 0;
 • numărul total de voturi valabile exprimate - 378.

Din verificarea și numărătoarea voturilor rezultă următoarele: domnul Radu Stroe a candidat pentru funcția de președinte, are 365 de voturi pentru și 13 voturi contra; domnul senator Verestoy Attila - vicepreședinte are 325 voturi pentru și 53 de voturi contra; domnul Stan Ion - secretar are 372 de voturi pentru, 6 voturi contra.

Potrivit art.1 alin.3 din Hotărârea nr. 30/1993 privind organizarea și funcționarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, membrii biroului Comisiei pentru controlul SRI se aleg cu votul majorității deputaților și senatorilor. Întrunind numărul de voturi prevăzut de hotărâre, sunt declarați aleși membri ai biroului Comisiei SRI, după cum urmează: președinte - Radu Stroe, vicepreședinte - Verestoy Attila, secretar - Stan Ion.

 
Depunerea jurământului de către membrii Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult. Felicitări, succes în activitate.

Stimați colegi,

Trecem la ultimul punct al ordinii de zi de astăzi, depunerea jurământului de către membrii Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații. Cunoașteți regula, Constituția, Biblia, veți primi jurământul, îi dați citire, îl semnați și îl aduceți la prezidiu.

Invit, în ordinea în care a fost comisia înscrisă pe listă, domnul senator Cozmâncă Octav.

 

Domnul Octav Cozmâncă:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Cozmâncă Octav, membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații,

"Jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia.

Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului Român de Informații sau ale altor servicii secrete de informații".

(Semnează jurământul și îl depune la președinții celor două Camere.)

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul deputat Stan Ion și urmează domnul deputat Oprea Gabriel.

 
 

Domnul Ion Stan:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Stan Ion, membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații,

"Jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia.

Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului Român de Informații sau ale altor servicii secrete de informații".

(Semnează jurământul și îl depune la președinții celor două Camere.)

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul deputat Oprea Gabriel, urmează domnul senator Stroe Radu.

 
 

Domnul Gabriel Oprea:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Oprea Gabriel, membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații,

"Jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia.

Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului Român de Informații sau ale altor servicii secrete de informații".

(Semnează jurământul și îl depune la președinții celor două Camere.)

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Urmează domnul senator Stroe Radu, se pregătește domnul senator Rădulescu Cristache.

 
 

Domnul Radu Stroe:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Stroe Radu, membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații,

"Jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia.

Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului Român de Informații sau ale altor servicii secrete de informații".

(Semnează jurământul și îl depune la președinții celor două Camere.)

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul senator Rădulescu Cristache și urmează domnul deputat Gheorghiof Titu Nicolae.

 
 

Domnul Cristache Rădulescu:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Rădulescu Cristache, membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații,

"Jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia.

Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului Român de Informații sau ale altor servicii secrete de informații".

(Semnează jurământul și îl depune la președinții celor două Camere.)

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul deputat Gheorghiof Titu Nicolae, urmează domnul deputat Codârlă Liviu.

 
 

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Gheorghiof Titu Nicolae, membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații,

"Jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia.

Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului Român de Informații sau ale altor servicii secrete de informații".

(Semnează jurământul și îl depune la președinții celor două Camere.)

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul deputat Codîrlă Liviu, urmează domnul senator Verestóy Attila.

 
 

Domnul Liviu Codîrlă:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Codîrlă Liviu, membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații,

"Jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia.

Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului Român de Informații sau ale altor servicii secrete de informații".

(Semnează jurământul și îl depune la președinții celor două Camere.)

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul senator Verestóy Attila, urmează domnul deputat Faina Constantin.

 
 

Domnul Verestóy Attila:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Verestóy Attila, membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații,

"Jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia.

Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului Român de Informații sau ale altor servicii secrete de informații".

(Semnează jurământul și îl depune la președinții celor două Camere.)

 
 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Domnul deputat Faina Constantin.

 
 

Domnul Constantin Faina:

(Cu mâna pe Constituție și Biblie rostește jurământul scris.)

Eu, Faina Constantin, membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații,

"Jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia.

Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului Român de Informații sau ale altor servicii secrete de informații".

(Semnează jurământul și îl depune la președinții celor două Camere.)

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Vă mulțumim și dați-mi voie, în numele dumneavoastră, să-i felicităm pe membrii comisiei, să le urăm supraveghere ușoară și să sperăm că această structură a Parlamentului va fi eficientă și își va îndeplini pe de-a întregul rolul. Felicitări!

Și în încheiere, vreau să-i rog pe colegi, membri ai Biroului permanent de la Cameră, peste 10 minute să ne întâlnim pentru un sfert de oră. De acord. De acord, să țineți seama de faptul că la 13,30, noi am anunțat o mare și importantă reuniune de partid.

 
   

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:

Venim și noi!

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Știu... nu aveți acces la noi, dar în curând o să veniți cu toții să ... Dar, atenție la vechime, trebuie să o luați de jos ...

 
   

Domnul Titu Nicolae Gheorghiof:

Nu-i nimic, dumneavoastră plecați toți, cum suntem noi acum toți...

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Mergeți la populari... Deocamdată, atenție!

Bine, vă mulțumesc foarte mult.

Închidem ședința.

 
   

Ședința s-a încheiat la ora 13,05.

 
     

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 21 mai 2019, 5:48
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro