Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 9, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.27/16-03-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 09-03-2005 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 9, 2005

13. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2004 pentru reglementarea unor probleme financiare.
 
see bill no. 6/2005 L777/2004

 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

  ................................................

Trecem la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2004 pentru reglementarea unor probleme financiare.

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului.

Nu este aici.

Îl invit pe domnul președinte Tănăsescu să prezinte raportul comisiilor reunite ale Senatului și Camerei Deputaților.

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Deci, Comisiile pentru buget, finanțe și bănci din Senat și Camera Deputaților s-au întâlnit pentru a discuta acest proiect de lege.

Obiectul de reglementare al proiectului de lege constă în modificarea volumului și structurii cheltuielilor totale, cu încadrarea în nivelul volumului bugetului general consolidat pe anul 2004, al următoarelor bugete:

  1. Diminuarea cheltuielilor totale ale bugetelor asigurărilor pentru șomaj cu suma de 582,6 miliarde lei și majorarea cu aceeași sumă a excedentului acestui buget.
  2. Diminuarea cheltuielilor ce se finanțează din sumele alocate din credite externe pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj și pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu suma de 348 miliarde lei.
  3. Majorarea cheltuielilor și a deficitului bugetului fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004, cu sume cu care se diminuează cheltuielile celor trei bugete.

Alocarea de fonduri către bugetele locale pentru anul 2004, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru finanțarea unor cheltuieli pentru susținerea sistemului de protecție a copilului, în trim.IV.2004, respectiv a cheltuielilor de personal și materiale, precum și a alocațiilor de hrană și cazarmament.

În ședința comună, senatorii și deputații au dezbătut acest proiect de lege, l-au avizat favorabil, și vă supun adoptarea acestuia în plenul celor două Camere.

Vreau să menționez că proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Domnul ministru Ionuț Popescu, dacă doriți să adăugați câteva elemente? Nu este cazul, deci sunteți de acord cu raportul prezentat.

Stimați colegi, avem un amendament propus de către cele două comisii la art.3 alin.2.

Vă întreb dacă sunt observații la amendamentele făcute de cele două comisii?

Dacă nu, supun votului dumneavoastră acest amendament. Vă rog să votați.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Dacă sunt, stimați colegi, alte intervenții la textul ordonanței, la alte articole? Nu sunt intervenții.

Supun votului dumneavoastră titlul legii. Vă rog să votați.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat în unanimitate.

Art.1 se va redacta, pentru că va face trimitere la amendamentul pe care l-au făcut cele două comisii și pe care l-am votat.

Supun votului dumneavoastră articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votată în unanimitate legea și raportul, bineînțeles.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 25 mai 2019, 0:16
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro