Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 9, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.27/16-03-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 09-03-2005 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 9, 2005

14. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 139/2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, nr. 512/2004.
 
see bill no. 7/2005 L6/2005

 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

  ................................................

Trecem la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2004 privind modificarea art.26 alin.1 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005.

Domnule ministru, vă rog să susțineți proiectul de lege.

Domnul Ionuț Popescu (ministrul finanțelor publice):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Obiectul de reglementare al proiectului de lege constă în majorarea cu două puncte procentuale a cotelor de contribuții de asigurări sociale pentru condiții normale de muncă, condiții deosebite de muncă și, respectiv, condiții speciale de muncă datorate de angajatori, respectiv menținerea cotelor de contribuții de asigurări sociale datorate de angajatori la nivelul celor existente în anul 2004, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, prin Legea nr.5l2/2004.

Această modificare este necesară în vederea susținerii măsurilor de reformă a sistemului de impozitare prin introducerea cotei unice de impozitare a veniturilor din salarii, precum și cu scopul asigurării unui nivel sustenabil de finanțare a cheltuielilor bugetare.

Influențele financiare rezultate din aplicarea măsurii prevăzute în prezentul act normativ vor fi introduse în bugetele aprobate pentru anul 2005, cu prilejul rectificării acestora în cursul acestui an, a anului 2005.

Precizez că și Comisiile pentru buget-finanțe și bănci ale Camerei Deputaților și Senatului, reunite, au întocmit raport de adoptare, fără amendamente. Și, față de cele de mai sus, Ministerul Finanțelor Publice, în numele Guvernului, propune și susține adoptarea actului normativ, în forma rezultată din raport. Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Din partea celor două Comisii pentru buget-finanțe și bănci, domnul președinte Tănăsescu prezintă raportul.

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Comisiile pentru buget, finanțe și bănci din Senat și Cameră au analizat acest proiect de lege. Obiectul de reglementare al proiectului de lege constă în majorarea cu două puncte procentuale a cotelor de contribuție de asigurări sociale pentru condiții normale de muncă, condiții deosebite de muncă și respectiv condiții speciale de muncă, datorate de angajatori, în vederea susținerii măsurilor de reformă a sistemului de impozitare, prin introducerea cotei unice de impozitare a veniturilor din salarii și asigurării unui nivel sustenabil de finanțare a cheltuielilor bugetare.

În ședința din 22 februarie comisiile au examinat raportul de lege și au hotărât cu majoritate de voturi să adopte acest raport.

Această lege face parte din categoria legilor ordinare.

Mulțumesc.

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Mulțumesc foarte mult.

Dezbateri generale, stimați colegi. Dacă sunt luări de cuvânt? Nu sunt luări de cuvânt.

La raport avem un amendament respins. Dacă se mai susține? Nu se mai susține.

Deci, pe cale de consecință, stimați colegi, supun votului dumneavoastră raportul.

Cine este pentru? Vă rog să votați. 238 de voturi pentru.

Împotrivă? Vă rog să numărați, stimați colegi. 83 de voturi împotrivă.

Abțineri? Avem o singură abținere.

Raportul a fost votat.

Dacă sunt și alte intervenții la ordonanță? Nu.

Atunci, supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? 235.

Împotrivă? 85.

Abțineri? 1 abținere.

A fost votat.

Supun votului dumneavoastră articolul unic.

Cine este pentru? 235.

Împotrivă? 85.

Abțineri? 1 abținere. (Aplauze din partea dreaptă a sălii)

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? 195 voturi pentru.

Împotrivă? 94 voturi împotrivă.

Abțineri? Nu avem nici o abținere.

Proiectul de lege a fost aprobat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 25 mai 2019, 0:16
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro