Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 9, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.27/16-03-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 09-03-2005 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 9, 2005

15. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.1/2005 privind alegerea componenței nominale a Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.

 

Domnul Nicolae Văcăroiu:

  ................................................

Stimați colegi,

Trecem la punctul următor. Modificarea componenței nominale a Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.

Stimați colegi,

Vă aduc la cunoștință propunerea de înlocuire a domnului deputat Eserghep Gelil, Grupul parlamentar P.R.M., cu domnul deputat Liviu Codîrlă, Grupul parlamentar al P.R.M.-ului.

Avem, stimați colegi un prim buletin de vot. Vom trece la vot. Votați "pentru" lăsând buletinul nemodificat, votați "împotrivă", se șterge numele și prenumele.

Deci, este o înlocuire în cadrul Comisiei de control a activității S.R.I. făcută de Grupul parlamentar P.R.M., căruia, conform algoritmului, îi revine acest loc.

  ................................................

Domnul Nicolae Văcăroiu:

Rog pe doamna senator Paula Ivănescu să dea citire proceselor verbale.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la alegerea unui membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.

În temeiul prevederilor art.32 alin.4 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate prin vot secret cu buletine de vot de către deputați și senatori asupra propunerii de alegere a domnului deputat Codîrlă Liviu - deputat, în calitate de membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații și au constatat următoarele:

 • numărul total al deputaților și senatorilor - 469;
 • numărul deputaților și senatorilor prezenți - 379;
 • numărul total de voturi exprimate - 379;
 • numărul de voturi anulate - 0;
 • numărul total de voturi valabil exprimate - 379,
  din care: - voturi pentru - 356, voturi contra - 23.

Potrivit art. 1 alin.3 din Hotărârea nr.30/1993 privind organizarea și funcționarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, membrii acestei comisii se aleg cu votul majorității deputaților și senatorilor.

Întrunind numărul de voturi prevăzut de hotărâre, domnul deputat Codîrlă Liviu a fost ales membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.

Voi da citire acum procesului verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la alegerea președintelui, vicepreședintelui și secretarului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații.

În temeiul prevederilor art.32 alin.4 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate prin vot secret cu buletine de vot de către deputați și senatori, asupra propunerilor de candidați pentru alegerea președintelui, vicepreședintelui și secretarului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații și au constatat următoarele:

 • numărul total al deputaților și senatorilor - 469;
 • numărul deputaților și senatorilor prezenți - 378;
 • numărul total de voturi exprimate - 378;
 • numărul de voturi anulate - 0;
 • numărul total de voturi valabile exprimate - 378.

Din verificarea și numărătoarea voturilor rezultă următoarele: domnul Radu Stroe a candidat pentru funcția de președinte, are 365 de voturi pentru și 13 voturi contra; domnul senator Verestoy Attila - vicepreședinte are 325 voturi pentru și 53 de voturi contra; domnul Stan Ion - secretar are 372 de voturi pentru, 6 voturi contra.

Potrivit art.1 alin.3 din Hotărârea nr. 30/1993 privind organizarea și funcționarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului Român de Informații, membrii biroului Comisiei pentru controlul SRI se aleg cu votul majorității deputaților și senatorilor. Întrunind numărul de voturi prevăzut de hotărâre, sunt declarați aleși membri ai biroului Comisiei SRI, după cum urmează: președinte - Radu Stroe, vicepreședinte - Verestoy Attila, secretar - Stan Ion.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 26 mai 2019, 8:18
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro