Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 14, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.29/21-03-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
13-04-2021
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 14-03-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 14, 2005

  1. Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.

 

Ședința a început la ora 16,25.

Lucrările au fost conduse de domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Titu Nicolae Gheoghiof și Victor Viorel Ponta, secretari.

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Este ora 16, 25. Am așteptat suficient. Cred că putem să începem ședința. Rog liderii grupurilor să facă apelul necesar către colegi, pentru ca prezența să fie corespunzătoare.

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei. Vă anunț că, din totalul celor 332 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări 241. Sunt absenți 91, din care participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 14 colegi.

Intrăm în ordinea de zi și vă prezint informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind dezvoltarea proiectelor cu "Implementare în comun" pe baza articolului 6 al Protocolului de la Kyoto la Convenția - cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la București la 28 septembrie 2004, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 22 martie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

2. Propunerea legislativă pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.441/2001 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, inițiată de domnii deputați Paul Magheru, Adrian Moisoiu, Mircea Costache, membri ai Grupului parlamentar al P.R.M. și domnul deputat Claudiu Pop, membru al Grupului parlamentar al P.S.D.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități "

Termen de depunere a raportului: 24 martie 2005.

Cameră decizională: Senatul.

3. Proiectul de Lege pentru respingereaOrdonanței de urgență a Guvernului nr.100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA, în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, adoptat de Senat în ședința din data de 7 martie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Termen de depunere a raportului: 17 martie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2004 pentru aprobarea unor măsuri financiare privind reglementarea unor obligații de plată ale societăților comerciale desprinse din Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" SA în urma procesului de restructurare, adoptat de Senat în ședința din data de 7 martie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 martie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

5. Proiectul de Lege pentru aprobareaOrdonanței de urgență a Guvernului nr.108/2004 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăți Comerciale "LAMINORUL" - S.A. Brăila, adoptat de Senat în ședința din data de 7 martie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 martie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

6. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.112/2004 privind acordarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unui împrumut Societății Comerciale TRACTORUL UTB - S.A. BRAȘOV, adoptat de Senat în ședința din data de 7 martie 2005 (P.L.-X 86/2005)

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 martie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

7. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanțe fiscale asupra Societăților Comerciale "Rafo" S.A. Onești și "Carom" - S.A. Onești, adoptat de Senat în ședința din data de 7 martie 2005

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 martie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

8. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic "SIDEX" S.A. Galați, adoptat de Senat în ședința din data de 10 martie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 17 martie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

În conformitate cu prevederile art.108 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

9. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.21/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, adoptat de Senat în ședința din data de 10 martie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru industrii și servici; pentru avize, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 31 martie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

10. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.7 alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, adoptat de Senat în ședința din data de 10 martie 2005.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termen de depunere a raportului: 29 martie 2005.

Cameră decizională: Camera Deputaților.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 14 avril 2021, 5:47
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro