Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 14, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.29/21-03-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
13-04-2021
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 14-03-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 14, 2005

6. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, semnat la București la 11 octombrie 2004.
 
see bill no. 81/2005

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, semnat la București la 11 octombrie 2004.

Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Mircea Alexandru (secretar de stat, Ministerul Administrației și Internelor):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin proiectul de lege supus astăzi dezbaterii, se propune ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea traficului ilicit de stupefiante, substanțe psihotrope și precursori, semnat la București la 11 octombrie 2004.

Scopul pentru care a fost semnat acest acord bilateral a fost acela de a se crea un cadru juridic pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri și a altor infracțiuni asociate acestuia.

De asemenea, prin acordul respectiv, s-a urmărit crearea cadrului juridic pentru stabilirea domeniilor concrete de cooperare, desemnarea autorităților competente pentru aplicarea prevederilor acordului, schimbul operativ de informații și așa mai departe.

Precizez că acordul a fost semnat de fostul ministru al administrației și internelor, actualul deputat, domnul Săniuță, și pentru a intra în vigoare este nevoie ca acordul să fie ratificat de către Parlament, prin lege.

Precizez faptul că, în comisia de specialitate a Camerei Deputaților, s-a întocmit un raport favorabil pentru supunerea spre adoptare, în forma prezentată de guvern.

Având în vedere toate aceste aspecte, vă adresez rugămintea să adoptați proiectul de act normativ, în forma propusă de comisie.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Din partea comisiei sesizate în fond, are cuvântul domnul deputat Dan Ștefan Motreanu, președintele Comisiei pentru administrație publică.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Dan Ștefan Motreanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Propun ca timpul general alocat dezbaterii să fie de trei minute, iar pentru fiecare intervenție un minut.

Domnul Adrian Năstase:

Am o rugăminte: să nu faceți această propunere, pentru că nu suntem în procedură de urgență, ci în procedură normală. Deci, dacă vreți să ne prezentați, pur și simplu, punctul de vedere al comisiei în legătură cu proiectul de lege.

Domnul Dan Ștefan Motreanu:

Da. Este un proiect care vizează bazele unei cooperări bilaterale eficiente pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri, prin dezvoltarea de programe și luarea de măsuri destinate înlăturării cauzelor acestui flagel, precum și proceduri de realizare practică a cooperării în acest domeniu între cele două țări.

Având în vedere cele arătate mai sus, comisia propune aprobarea acestui acord.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc foarte mult.

Trebuia să spuneți simplu: este vorba de Marea Neagră. Să fie clară importanța textului.

Stimați colegi, dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale. Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Titlul legii. Dacă sunt observații. Nu sunt observații.

Supun votului titlul legii. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul unic. Dacă sunt observații. Nu sunt.

Îl supun votului. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului proiectul de lege, în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 14 avril 2021, 5:12
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro