Iulian Iancu
Iulian Iancu
Sittings of the Chamber of Deputies of March 14, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.29/21-03-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
13-04-2021
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 14-03-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 14, 2005

9. Primirea de răspunsuri la interpelările adresate primului ministru și membrilor Guvernului de către deputații:  
  9.6 Iulian Iancu
 
see:

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Urmează răspunsul la interpelarea domnului deputat Iulian Iancu, Grupul parlamentar PSD, din partea domnului ministru Bogdan Olteanu.

Vă rog, domnule ministru, aveți cuvântul.

Domnul Bogdan Olteanu:

Vă mulțumesc, doamnă președintă.

Sigur că răspunsul îl prezint în numele domnului prim-ministru.

Domnule deputat,

În legătură cu interpelarea dumneavoastră cu privire la garantarea autonomiei și independenței autorităților de reglementare, v-am înaintat și în scris o serie de precizări pe care, sintetic, le voi prezenta aici. Astfel, în activitatea sa, Guvernul are ca principii de bază transparența, respectarea legii și nondiscriminarea pe nici un fel de criterii.

În acest sens, schimbarea președinților autorităților de reglementare menționate în interpelare: Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei s-a făcut în baza prevederilor legale și în urma unor analize atente cu privire la performanța foștilor președinți ai acestor instituții.

Astfel, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei a fost eliberat din funcție în baza art. 9, alin. 4, lit. f, coroborat cu alin. 1 al aceluiași articol din Legea energiei electrice, având la bază, ca principale motive: întârzierea în aprobarea reglementărilor cu privire la metodologia de stabilire a tarifelor de distribuție, stabilirea unui calendar defectuos în implementarea cadrului de reglementare privind introducerea noii platforme de tranzacționare pe piața de energie electrică, o insuficientă transparență în stabilirea prețurilor reglementate ale producătorilor de combustibili fosili și nerespectarea termenelor pentru consultarea agenților economici și a consumatorilor privind propunerile de prețuri și tarife stabilite.

În privința președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, eliberarea din funcție s-a făcut în baza art. 4, alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003, coroborat cu art. 15 lit. d) din Legea nr. 90/2001, având la bază ca principale motive: transformarea ANRM într-o anexă a Ministerului Economiei și Comerțului, prin renunțarea la calitatea de ordonator principal de credite, fiind direct afectată autonomia financiară a ANRM; neîndeplinirea în totalitate a prevederilor art. 2 din Hotătârea Guvernului nr. 756/2003 referitoare la gestionarea resurselor de petrol, resurselor minerale și a fondului geologic național prin absența unei strategii a cercetării, explorării și exploatării substanțelor minerale pe categorii de substanțe; acțiunea de închidere a minelor care s-a desfășurat fără o avizare tehnică din partea ANRM, fără controlul conservării rezervelor rămase neexploatate și fără controlul calității lucrărilor executate; în sfârșit, absența implicării la nivel central a Agenției în avizarea proiectelor de execuție a firmelor ce efectuează lucrări de închidere a minelor; de asemenea, neimplicarea ANRM în negocierea contractului de privatizare a PETROM, care a condus la absența din contract a unor clauze specifice privind exploatarea rațională a zăcămintelor.

La rândul său, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale a fost eliberat din funcție în baza prevederilor art. 10, alin. 3, lit. d, coroborat cu dispozițiile alin. 1 ale aceluiași articol din Legea gazelor, având la baza deciziei ca motive: nerespectarea prevederilor conform cărora noua metodologie privind prețurile și tarifele trebuia să fie aplicate efectiv cu începere din luna ianuarie 2005; de asemenea, amânarea până la 1 aprilie 2005 a implementării prevederilor metodologiei privind diferențierea tarifelor de distribuție și a prețurilor finale reglementate pe operatori și categorii de consumatori.

În privința președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Servicii Publice de Gospodărie Comunală, eliberarea din funcție s-a făcut în baza prevederilor art. 10, alin. 4, coroborat cu dispoziția alin. 1 ale aceluiași articol din Hotărârea de Guvern nr. 373/2002, având la bază, ca principale motive: apariția unor disfuncționalități pe piața serviciilor publice de gospodărie comunală datorită faptului că nu au fost elaborate și aprobate Regulamentul de licențiere pentru serviciul de iluminat public și Regulamentul de delegare a serviciilor de iluminat public; lipsa de activitate a Consiliului consultativ care trebuia să-l asiste pe președintele ANRSC; de asemenea, existența a numeroase incoerențe și ambiguități de ordin tehnic și metodologic în Regulamentul privind acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală.

De asemenea, vrem să arătăm că schimbarea președinților autorităților de reglementare nu contravine angajamentelor asumate în Documentul de Poziție a României privind Capitolul 14 - Energie și nici legislației comunitare relevante.

Și, dat fiind că invocați încălcarea acordului stand-by încheiat cu Fondul Monetar Internațional, sunt dator să vă reamintesc că în memorandumurile de politici economice și financiare încheiate cu F.M.I., documente cu caracter angajant, nu există interdicție referitoare la schimbarea președinților agențiilor de reglementare. Dimpotrivă, în luarea deciziilor privind schimbarea președinților, un rol important l-a avut faptul că foștii președinți erau direct responsabili de neîndeplinirea unor angajamente prevăzute în acordurile cu F.M.I.

Toate datele pe care le-am prezentat anterior sunt dovada faptului că prin măsurile adoptate, respectiv, înlocuirea din funcție a acestor președinți, s-a urmărit îndreptarea aspectelor deficitare ale activității autorităților de reglementare, pentru asigurarea pe viitor a unui management mai important al acestora.

Schimbarea celor patru președinți s-a făcut cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și a obligațiilor asumate față de Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială.

Având în vedere că domeniile de reglementare ale acestor autorități prezintă o importanță majoră pentru economia națională, este interesul tuturor ca ele să funcționeze independent, dar și eficient.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Și eu vă mulțumesc, domnule ministru.

Domnule deputat, vă rog să interveniți.

Domnul Iulian Iancu:

Vă mulțumesc, doamnă președintă.

Mulțumesc și pentru răspuns domnului ministru, însă aș vrea să atrag atenția asupra unei situații extrem de grave pe care o înregistrăm. Mă refer concret la acest gen de răspuns.

În răspunsul de astăzi, putem să constatăm o modalitate frumoasă de a îmbrăca într-o înșiruire de cuvinte și de argumente, de genul: întârziere în procesul de reglementare, calendar defectuos, insuficientă transparență. De fapt, nu se face altceva decât se justifică prin aceste argumente aplicarea algoritmului politic la nivelul autorităților de reglementare. Se repetă o greșeală extrem de gravă, asupra căreia mă simt obligat să atenționez de data aceasta întreaga clasă politică, pentru că este ceea ce s-a întâmplat în 1997 prin aplicarea algoritmului până la nivel de centralistă din centrala telefonică. Astăzi iată, este extrapolat la nivelul unor organisme extrem de importante în ce privește imaginea României și nu numai.

Noi ne-am asumat niște responsabilități și am îndeplinit anumite condiționalități încă din anul 2001, atât în procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană, dar și față de organismele financiare internaționale. Ceea ce s-a întâmplat astăzi, văzând declarația domnului Videanu, prin faptul că s-au blocat negocierile cu Fondul Monetar Internațional, ceea ce s-a întâmplat în speță cu aceste autorități (și vreau să vă spun că la data când am făcut interpelarea nu aveam de unde să știu că ați făcut schimbarea și la CNCAM - respectiv autoritatea în domeniul autorității nucleare și în domeniul telecomunicațiilor). Este greu de crezut că dumneavoastră ați constatat într-un interval foarte scurt că personalitățile care conduc aceste autorități și, vreau să vă spun, că fiecare este un expert recunoscut în domeniu, nu numai în țară, dar și în străinătate, nu face altceva decât să aducă un mare prejudiciu propriului act de guvernare al dumneavoastră.

Și, ca să vă dau un exemplu, vă spun doar un singur lucru: dumneavoastră ați început să faceți afirmați legat de faptul că veți crește prețurile din data de..., că veți ridica prețurile. Nu dumneavoastră faceți acest lucru, stimați domni! Acest lucru trebuie să fie făcut de autorități de reglementare autonome și independente pentru care noi ne-am asumat această responsabilitate, iar transparența, autonomia și independența nu pot fi asigurate decât prin faptul că, odată schimbat un Guvern, acesta nu va schimba un președinte de autoritate. Dumneavoastră i-ați schimbat pe toți într-un interval de câteva săptămâni, invocând aceste argumente pe care le-ați adus astăzi aici și asupra cărora eu atrag atenția că se vor întoarce ca un bumerang împotriva propriului act de guvernare.

N-ați putut avea experți alături de dumneavoastră în negocierea cu Fondul Monetar Internațional. N-ați putut să motivați de ce nu creșteți cu 20 și o să creșteți cu 18 sau cu 15 procente. Pentru că persoanele pe care le-ați numit, din păcate, trebuie să recunosc, sunt cu mult sub ceea ce trebuie să reprezinte o personalitate care să sprijine un proces de reglementare pe un întreg sector, cum este sectorul gazelor naturale, sau sectorul energiei electrice.

Or, în această situație, eu mă văd obligat să trag un semnal de alarmă asupra faptului că în România constatăm influența și a factorul politic, ca fiind retrograd factorului economic. Sunteți, prin felul în care desfășurați actul de guvernare, o frână în dezvoltarea economico-socială a României. Aceste autorități sunt recunoscute și în plan european, membri ai acestor autorități au devenit membri ai Autorităților de Reglementare de la Bruxelles, făceau parte din aceste organisme ca membri activi pe diverse programe. De asemenea, sunt membri activi ai procesului la nivelul țărilor sud-est europene.

Prin semnalul pe care l-ați dat, vă aduc la cunoștință că ați atras un semnal de atenție deosebit de grav asupra celor care privesc încrezători în procesul investițional din România. Se întâmplă următorul lucru. Un investitor puternic se îndreaptă către România numai dacă vede stabili doi factori: factorul politic și factorul de reglementare, ca să poată să aibă încredere, să investească. Dumneavoastră, prin semnalul pe care l-ați dat, probabil, hotărâți fiind să aplicați un algoritm, n-ați făcut altceva decât să atrageți atenția asupra României ca fiind un factor instabil pe domeniul legislației secundare.

De aceea, vă spun încă o dată, nu preluați mesajul meu ca fiind unul politic, doar de a vă înscrie aici, într-o zonă a interpelărilor, ci ca pe unul foarte serios în a vă sprijini în procesul de guvernare. Sunt acțiuni care vă sunt prielnice actului de guvernare și dumneavoastră nu faceți altceva decât să vă autodistrugeți procesul de guvernare, afectând grav procesul economic-social al României.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule deputat.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 14 avril 2021, 5:00
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro