Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 15, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.31/22-03-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 15-03-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 15, 2005

4. Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2002 privind modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni contra demnității și infracțiuni contra autorității, precum și a unor dispoziții din Codul de procedură penală (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 270/2002

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Reexaminarea, la cererea președintelui României, a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2002 privind modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal referitoare la infracțiuni contra demnității și infracțiunii contra autorității, precum și a unor dispoziții din Codul de procedură penală.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul?

Vă rog, domnule secretar de stat.

Domnul Mihai Eftimescu:

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Inițiatorul, Guvernul României, consideră că propunerea de reexaminare este oportună și consideră, de asemenea, că soluțiile practice găsite de Comisia juridică corespund spiritului cererii de reexaminare, de aceea, noi susținem adoptarea actului normativ cu soluțiile de tehnică legislativă găsite de comisie și cu o precizare, ideea dezincriminării totale a insultei și calomniei rămâne pe agenda legislativă a Guvernului.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Din partea comisiei sesizate în fond are cuvântul domnul deputat Sergiu Andon, președintele comisiei.

Domnul Sergiu Andon:

Mulțumesc, domnule președinte.

Așa cum s-a menționat, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată cu reexaminarea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58 din 2002.

Aceasta a creat o primă situație neobișnuită, cu mai multe fațete, și anume, pe de o parte, sub aspectul dreptului substanțial, propunerile care vizau texte care urmează a fi aplicate până la intrarea în vigoare a noului cod penal, legiferată pentru 30 iunie anul acesta, iar sub aspectul dispozițiilor de drept procesual din ordonanță, situația inedită era aceea că, între timp, prin altă ordonanță de urgență, aceleași modificări fuseseră abrogate.

Prima problemă de constituționalitate care s-a pus în fața comisiei a fost aceea dacă limitele cererii de reexaminare trebuie respectate întocmai sau dacă este vorba de o reluare a procedurii de legiferare din punctul în care a fost întoarsă, în ansamblul ei, aceasta vizând împrejurarea că respectiva cerere de reexaminare privea numai partea de drept substanțial, iar noi ne sesizaserăm și cu privire la partea de drept procesual.

Răspunsul argumentat al comisiei a fost în unanimitate acela că putem reexamina legea în totalitatea ei, ceea ce s-a și întâmplat, motiv pentru care, cu amendamentele de rigoare, o supune aprobării dumneavoastră.

Cererea se încadrează în prevederile art. 77 alin. 2 din Constituție și urmează a mai face mențiunea că, fiind vorba de o modificare anterioară revizuirii Constituției, urmează a se aplica în continuare prevederile art. 155 alin. 1 din Constituție, sub aspectul reglementării diferențelor de text între cele două Camere.

Mai precizez că acest proiect de lege, vizând modificarea unei legi organice, se încadrează în categoria legilor organice.

Comisia a reluat examinarea legii în ședința din 2 martie 2005. Au participat 15 membri ai comisiei la dezbateri, deci a fost o dezbatere foarte activă, iar raportul a fost adoptat cu o majoritate de voturi, în sensul că a existat o singură abținere.

Așadar, comisia a hotărât să vă supună dumneavoastră, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2002 privind modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal și din Codul de procedură penală, cu cele trei amendamente care rezultă din anexa la raportul nostru și care au fost distribuite.

Mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Vă rog, domnule deputat.

Domnul Petru Călian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Într-adevăr, în plenul Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost dezbateri ample, ajungându-se în final la un punct comun din partea majorității comisiei noastre.

De aceea, Grupul parlamentar al Partidului România Mare va susține și va vota toate amendamentele propuse și aprobate în cadrul Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Un singur semn de întrebare există, cel puțin din partea mea. Constatați și dumneavoastră că această cerere de reexaminare este din data de 30 octombrie 2002.

Întrebarea mea este următoarea: ce s-a întâmplat în toată această perioadă cu cererea de reexaminare și mă întreb dacă mai există proiecte de legi care zac pe undeva prin diverse sertare și nu sunt aduse în discuție în plenul Camerei Deputaților.

Mi se pare puțin ciudat acest aspect și cred că pe viitor o să ajungem, totuși, la zi, pentru că este cazul.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Vă propun să trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Începem cu titlul legii. Dacă sunt observații? Dacă nu sunt observații, supun votului titlul legii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Avem mai multe texte propuse de comisie, ca urmare a reexaminării.

La pct. 1 din raport, la "Amendamente admise", dacă sunt observații față de propunerea comisiei? Dacă nu, supun votului dumneavoastră acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 2 din raport, care sugerează abrogarea unuia dintre texte.

Observații? Nu sunt.

Supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 3 din raport, referitor la abrogarea art. II.

Sunt observații? Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră propunerea de la pct. 3 din raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră articolul unic, care conține aceste modificări.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Stimați colegi,

Este vorba de o lege cu caracter organic, de aceea votul final va avea loc săptămâna viitoare, marți.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 11 avril 2021, 2:16
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro