Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 15, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.31/22-03-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 15-03-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 15, 2005

5. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 55/2005

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat.

Este vorba de o procedură de urgență și, conform prevederilor articolelor 100, 111 și 112 urmează să aprobăm timpul afectat luărilor de cuvânt la articole.

Invit Biroul Comisiei pentru muncă și protecție socială să facă sugestiile necesare pentru durata de timp totală și durata dezbaterilor pe articole.

Domnul Stelian Duțu:

Domnule președinte,

Biroul comisiei propune 10 minute pentru dezbateri generale și un minut pentru dezbateri pe articole.

Domnul Adrian Năstase:

Supun votului dumneavoastră aceste propuneri.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Potrivit prevederilor din Regulament, trecem la dezbaterea proiectului de lege. Inițiatorul, dacă dorește să ia cuvântul? Vă rog, domnule ministru.

Domnul Gheorghe Barbu (ministrul muncii și protecției sociale):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Având în vedere necesitatea urgentării procesului de recalculare a tuturor pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite în baza legislației în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001, aflate în plată, astfel încât să fie respectat principiul la condiții egale de pensionare - pensii egale, indiferent de anul ieșirii la pensie, precum și pentru asigurarea cadrului legal necesar recalculării pensiilor în sistemul public provenite din fostul sistem de asigurări sociale, Guvernul a decis elaborarea proiectului de ordonanță și a proiectului de lege pentru aprobare, cu care venim în fața dumneavoastră.

Recalcularea se efectuează prin determinarea punctajului mediu anual al cuantumului fiecărei pensii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor prezentei ordonanțe supuse spre aprobare.

Conform acestei ordonanțe, plata sumelor rezultate în urma recalculării pensiilor se face eșalonat, în etape. Prima etapă a drepturilor de pensii recalculate se stabilește pentru luna martie 2005 prin această ordonanță - în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis până în anul 1980 inclusiv, iar celelalte etape de plată se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului.

Vreau să menționez unul din lucrurile importante din ordonanță, care se referă la faptul că pe perioada de prescripție, adică trei ani, persoanele care pot sau doresc și au documente care să fie aduse la Casa Județeană de Pensii pentru a face dovada unor alte drepturi care se iau în calcul la calculul pensiei și, mă refer aici la diverse sporuri sau perioade de salarizare pentru care nu s-au găsit documente, pot s-o facă într-o perioadă de trei ani. Li se recalculează pensiile și li se plătesc drepturile cu data primei recalculări din acest an.

Cred că este un lucru important și se creează o perioadă de timp suficient de mare pentru ca toți pensionarii îndreptățiți și care au documente să le aducă.

Pe de altă parte, după o perioadă de trei ani, se pot aduce - până când ești beneficiarul unei pensii - astfel de documente pe parcursul întregii vieții, doar că recalcularea se face și se intră în drepturi cu data depunerii documentelor respective.

În speranța că veți susține acest proiect de lege care se adresează la aproape 4 milioane de beneficiari, vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul deputat Giurescu.

Domnul Ion Giurescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

În principiu, recalcularea este un lucru necesar, început de altfel din octombrie 2004. Aș vrea, însă, să spun doar câteva cuvinte despre actualul proiect de lege și apoi, în momentul în care se vor pune în discuție amendamentele, să-mi susțin amendamentul respins de comisie.

Cred că de reforma fiscală, care este aplicată acum în România, ar trebui să beneficieze în primul rând pensionarii, pentru că de această reformă beneficiază în general cei cu venituri mari, din salariu sau din profitul propriilor firme. Și de ce spun acest lucru. Ordonanța prevede ca plata pensiilor recalculate să fie făcută eșalonat, începând cu 1 martie, până spre sfârșitul sau chiar până la sfârșitul acestui an, când se vor recalcula probabil ultimele pensii. Mi se pare normal și, în acest sens, am făcut și un amendament: ca toți cei care beneficiază de această recalculare, și aici este vorba de un număr de 25-30% din pensionari (vorbesc de sume apreciabile, nu de sume mici), să li se acorde drepturile începând cu 1 martie 2005. Este un drept al pensionarilor ca, pe perioada a trei ani de zile, pensionarii să vină cu documente suplimentare, la recalcularea pensiei, acordându-se dreptul de recalculare, dreptul de majorare a pensiei cu data în care beneficiarul a intrat în plată, respectiv primii la 1 martie, restul eșalonat. Așa, se poate face și acest lucru, ca toți pensionarii să primească pensii recalculate cu 1 martie 2005.

Mai ales, vreau să menționez faptul că actualul Guvern a menținut cotele vechi de CAS, existând probabil sumele de bani necesare să se facă acest lucru.

Mi se pare de altfel moral ca plata să se facă cu 1 martie la toți pensionarii, și nu eșalonat.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc.

Dacă mai sunt comentarii? Dacă nu mai sunt comentarii din partea grupurilor parlamentare aș vrea să ascultăm punctul de vedere al comisiei.

Aveți cuvântul, domnule președinte.

Domnul Stelian Duțu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, în scopul eliminării inechităților existente între categorii de pensionari, în funcție de data pensionării.

Comisia propune plenului adoptarea proiectului de lege pentru asigurarea unui aport de echitate între pensionarii sistemului public. În acest mod, toate pensiile vor fi stabilite după aceeași lege, după aceeași metodologie, potrivit acelorași principii, indiferent de data pensionării și indiferent de legislația sub incidența căreia s-a făcut pensionarea.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

La lucrările comisiei au fost prezenți 19 deputați din totalul de 19 membri ai comisiei iar raportul comisiei a fost adoptat cu majoritatea din voturile celor prezenți.

Camera Deputaților este cameră decizională...

Domnul Adrian Năstase:

Domnule deputat, vă rog să țineți mai aproape microfoanele.

Domnul Stelian Duțu:

...iar în urma dezbaterii în ședința din 8 martie 2005, comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Vă propun să trecem la dezbaterea pe articole.

Începem cu titlul. Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Stimați colegi,

Vă rog să ne pronunțăm asupra amendamentelor propuse de către comisie.

Primul amendament vizează articolul unic și se propune reformularea textului. Aveți această sugestie din partea comisiei, la punctul 2 din Raport.

Dacă sunt observații? Nu sunt observații.

Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.3 există un amendament care este respins de către comisie. Îl invit pe domnul Giurescu să-și prezinte amendamentul, care vizează alin.1 al art.3.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Ion Giurescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Se cere reformularea art. 3, spunându-se: "plata sumelor rezultate în urma recalculării pensiilor se va face cu 1 martie 2005", urmând ca alin. 2 și 3 să fie abrogate. Este tocmai ideea pe care am dezvoltat-o la început, părându-mi-se normal ca toți pensionarii să beneficieze de aceleași drepturi, cu aceeași dată, vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc. Comisia dorește să mai comenteze? Sau inițiatorul?

Domnule ministru, aveți cuvântul.

Domnul Gheorghe Barbu:

Aș dori să menționez de ce Guvernul nu susține acest amendament.

Într-adevăr, cotele de CAS s-au menținut la nivelul anului 2004, respectiv cu două puncte procentuale mai mari decât se prevăzuse în Legea bugetului pe anul 2005, dar aceste sume care vin din cele două puncte procentuale nu pot să acopere întreaga sumă de care ar fi nevoie dacă toate pensiile recalculate ar intra în plată de la 1 martie 2005 sau dacă ar intra în plată retroactiv, de la 1 ianuarie 2006.

Deci vorbim de costuri de peste 7.000 de miliarde, dacă intră în etape pensiile recalculate în acest an, și vorbim de 21-23.000 de miliarde aferente anului 2003. Practic această sumă, pe propunerea domnului deputat Giurescu s-ar dubla în anul 2006, dacă toate ar începe să intre în plată retroactiv, pentru că nu sunt recalculate. Există mai multe etape de recalculare. Cred că și dumneavoastră vă imaginați că milioane de dosare nu se pot face într-o perioadă foarte scurtă de timp. Până acum s-au făcut 206.000 și au intrat în plată începând de ieri. În următoarea etapă, trebuie să se recalculeze până în vară aproximativ 1.128.000.

Pentru acest motiv nu putem susține acest amendament.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi, supun votului amendamentul domnului Giurescu.

Cine este pentru? Vă rog să numărați.

107 voturi pentru.

Împotrivă?

111 voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

 

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Motivez două minute.

Domnul Adrian Năstase:

Dați-mi voie să anunț rezultatul votului. Deci amendamentul domnului deputat Giurescu nu a fost aprobat.

Da, vă rog, domnule deputat. Explicație de vot, da?

Domnul Marcu Tudor:

Mulțumesc, domnule președinte, numai un minut vă răpesc.

Propunerea domnului Giurescu este foarte bună. Sunt convins că și domnul ministru Barbu era de acord cu ea. Toți suntem de acord, dar tot atât de realist trebuie să fiu că este un efort mai mare decât cel pe care cred că poate să-l facă astăzi statul român, în forma în care se colectează veniturile la buget.

De altfel, dacă se putea face, sunt sigur că o putea face și PDSR-ul înainte, atâta cât a fost la guvernare. De aceea, votul a fost la noi, în grupul parlamentar, liber. Fiecare a votat așa cum a crezut de cuviință.

Vă mulțumim.

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog, domnul deputat Mihai Tănăsescu.

Domnul Mihai Nicolae Tănăsescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Vreau să-i răspund colegului de la PPRM, fiindcă această măsură a fost aprobată de către dumneavoastră, stimați colegi, prin Legea bugetului pe anul 2005, și anume contribuțiile sociale au fost diminuate cu două puncte procentuale.

Deci varianta care a fost aprobată de către dumneavoastră avea o scădere a impozitului cu două puncte procentuale. Actuala guvernare a venit și a crescut cu două puncte procentuale contribuțiile sociale. Deci este bine de știut pentru toată lumea ceea ce s-a întâmplat, ceea ce s-a propus și ceea ce s-a votat.

Mulțumesc.

 

Domnul Marcu Tudor:

Vă rog, dreptul la replică?

Domnul Adrian Năstase:

Nu, nu. Iertați-mă, nu există dreptul la replică. Sunt numai chestiuni personale. Dacă vreți, mai discutați după aceea, în pauză pe aceste subiecte.

Vă rog, domnule Oltean.

Domnul Ioan Oltean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Vă rog să constatați că suntem în dezbaterea unei ordonanțe de urgență.

În conformitate cu art.112 din Regulamentul Camerei Deputaților, "dezbaterea unui proiect de lege sau a unei propuneri legislative în procedură de urgență nu poate depăși durata de timp aprobată de Cameră (...)

În situația în care timpul prevăzut la alin. 1 s-a epuizat dezbaterea se încheie și președintele Camerei supune votului fiecare amendament cuprins în raportul comisiei sesizate în fond și fiecare articol amendat. (...)"

Domnule președinte, vă rog să observați că timpul de 10 minute, propus pentru dezbateri generale, s-a epuizat și vă rog să treceți la respectarea prevederilor Regulamentului Camera Deputaților.

Domnul Adrian Năstase:

Este corectă observația pe care ați făcut-o.

La punctul 9 din Raport se propune introducerea în lege a unui text nou. Este propunerea comisiei. Supun votului dumneavoastră acest text.

Cine este pentru introducerea acestui text? Vă rog să numărați.

Voi solicita voturile împotrivă. Nu este nici un vot împotrivă.

Abțineri?

Cu o abținere propunerea comisiei a fost aprobată.

La amendamente respinse aveți o altă propunere, care nu a fost acceptată.

Pentru art. 6 - dacă autorii acestui amendament își mențin propunerea. Este vorba de domnii deputați Eugen Nicolăescu, Mircea Coșea și Horea Dorin Uioreanu. Renunțați? Bun!

Deci, în condițiile acestea, supun votului dumneavoastră articolul unic.

Cine este pentru? Vă rog să numărați.

125 voturi pentru.

Împotrivă?

Abțineri?

87 de abțineri.

Cu 125 de voturi pentru și 87 de abțineri, articolul unic a fost aprobat. Este un proiect de lege cu caracter organic. Votul final îl vom da săptămâna viitoare, marți.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 13 avril 2021, 13:43
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro