Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 15, 2005
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.31/22-03-2005

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2005 > 15-03-2005 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 15, 2005

7. Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Valea Teilor prin reorganizarea comunei Izvoarele, județul Tulcea (rămasă pentru votul final).  
 
see bill no. 43/2005

 

Domnul Adrian Năstase:

  ................................................

Propunerea legislativă privind înființarea comunei Valea Teilor prin reorganizarea comunei Izvoarele, județul Tulcea.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Din partea comisiei, domnul Ștefan Motreanu, președintele Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Dan Ștefan Motreanu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Motivul principal care s-a avut în vedere pentru înființarea acestei comune a fost acela că între satul Valea Teilor și actuala reședință a comunei era o distanță foarte mare. Ceea ce este important să vă spun este că acest sat Valea Teilor a mai funcționat ca și comună până în anul 1968, când s-a transformat în sat.

Vreau să vă spun că s-au îndeplinit toate cerințele legii, că actualul sat dispune de toată baza necesară pentru a deveni comună, că au sediu de primărie, au dispensar uman, școală, grădiniță, oficiu poștal. De asemenea, la referendum au participat 2032 de persoane, iar 2012 au votat pentru transformarea satului în comună.

Având în vedere toate aceste lucruri, comisia propune adoptarea propunerii legislative.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc foarte mult.

Da, dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale

Da. Vă rog, domnule deputat.

Domnul Pantelimon Manta:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

O chestiune de principiu. Dacă mergem în ritmul acesta, ajungem să facem din toate satele patriei comune. Și ceea ce pot să vă spun este că autoritățile locale se confruntă din ce în ce mai mult cu probleme economico-financiare la nivelul localităților. Aș fi de acord să trecem această lege prin Parlament, dar de principiu, cel puțin pentru viitor, administrația centrală, Guvernul să analizeze mai bine situația, să vină chiar cu un proiect de lege să înăsprim puțin condițiile de admisibilitate a trecerii prin Parlament a statutului acestor localități. Poate se gândesc dumnealor chiar să ne propună la comunele mai mici să fie și o structură a funcționarilor mai redusă, poate chiar fără viceprimar ș.a.m.d. Oricum, cred că, repet, dacă se merge în ritmul acesta, poate să dea naștere în viitor la o situație realmente destul de dificilă din punct de vedere economic și financiar.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Tabără.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am auzit de la acest microfon și sunt exprimate și alte poziții legate de crearea acestor noi entități de unități teritoriale.

Stimați colegi,

Dacă analizăm cu multă răspundere efectele Legii nr.2 din 1968, o să vedem că dezastrul în zona rurală a fost produs de această lege. Am făcut din fostele comune sate pe care le-am adus lângă reședințe care reprezintă o treime din acele sate.

Noi nu facem astăzi, prin aceste legi și mai ales prin voința exprimată a cetățenilor acestor sate, decât să facem o dreptate, și dreptatea trebuie dusă mai departe, inclusiv prin acordarea patrimoniului care le-a aparținut acestor sate. Este vorba de patrimoniul funciar și cel imobiliar. Nu cred că facem bine, chiar în perspectiva integrării europene, să ducem și să comandăm comunități mari artificial, prin reședințe care au fost fixate artificial prin Legea nr.2 din 1968. Haideți să lăsăm cetățenii să-și hotărască singuri soarta, iar aceste entități noi apărute, sunt convins că pot să fie gospodărite cu mai multă responsabilitate, creându-și inclusiv posibilitatea de obținere a unor surse de finanțare a funcționării acestor entități. Este bine să avem responsabilitatea și mai ales să gândim că autonomia locală este o realitate, și nu să o impunem nici de la guvern și nici din altă parte.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă rog, domnule deputat.

Sper să ne prezentați punctul de vedere al PPRM-ului.

Domnul Petru Călian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Opinia noastră este următoarea: astăzi în România se înființează mult prea ușor comune, chiar dacă cetățenii inițial sunt entuziasmați, sperând că le va fi mai bine, ei rămân ulterior cu o dezamăgire profundă. Sunt situații în care după scurt timp de la înființarea unor comune solicită să revină la vechea administrație, pentru că de multe ori comunele au puține localități în subordine, iar acel buget care oricum este mic se împarte, fapt care duce practic la sărăcirea generală a zonei respective.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc. Da. Domnul deputat Duvăz.

Domnul Bogdan Nicolae Niculescu-Duvăz:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Această dezbatere asupra unei situații punctuale, de fapt, a născut o dezbatere generală. Subscriu întru totul părerii că în 1968 s-a comis o nedreptate încercând să se centralizeze activitatea unor comune care au devenit sate, și asta era făcută într-o perspectivă politică care s-a văzut ce a adus satului românesc în perioada de până în 1989. Credem cu tărie și noi că restituirea dreptului de a decide cât mai aproape de cetățean este nu numai un principiu european al subsidiarității, dar este chiar în spiritul nevoilor acestor comune.

De altfel, aceste cheltuieli în plus care se invocă sunt relativ mici față de beneficiile pe care le produce această descentralizare, dacă vreți, și mai ales, justificate întru totul, pentru că cetățenii se pot adresa cu mai multă ușurință și mult mai direct autorităților locale, sunt locuri în care distanțele sunt absolut nejustificat de mari, pentru ca aceste comune să poată să funcționeze, și autoritățile din centrul comunal foarte departe de problemele cetățenilor din actualele așa-zise sate.

Deci, din punctul nostru de vedere, susținem această inițiativă legislativă.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Da. Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule deputat. Să transformăm direct în municipiu, nu?

Domnul Grigore Crăciunescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În județul Iași la ora actuală se înființează o comună nouă - Cioforăni. Mergând acolo, în campania electorală, oamenii de acolo au spus următorul lucru: nu avem sediu de primărie, nu avem cămin cultural, nu avem nici o unitate economică care să susțină dezvoltarea comunei. Sunt pentru a înființa comune noi, dar ar trebui să existe niște criterii care să arate dacă acel sat din comuna componentă poate să se susțină prin ceea ce se face la nivelul comunei noi înființate.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Deci, aceasta... da, vă rog, domnule deputat Ghișe.

Domnul Ioan Ghișe:

Domnule președinte,

Stimate doamne și stimați domni,

Față de acest subiect doresc să aduc în atenția dumneavoastră o observație. Și anume, aceea că misiunea fundamentală a administrației publice are două componente: aceea de autoritate a statului, reprezentată la nivelul comunității locale, și respectiv de oferta de servicii publice către cetățeni. Și atunci vin să spun că din această perspectivă a misiunii administrației publice locale, esențial este, când luăm astfel de decizii de înființare a unor comune, să ținem cont de misiunea fundamentală.

Sigur că există un entuziasm local care dorește din diferite motive să genereze o primărie la nivelul unui sat. Sigur că există impedimente legate de deplasarea cetățenilor la primărie, instituția reprezentativă a autorității publice locale. Însă este foarte important să ținem cont în analiză de resursele efective la dispoziție pentru a gestiona treburile publice, pentru că dacă se înființează comune pentru care ulterior descoperim că întreaga activitate este asistată financiar de către consiliul județean, atunci, în numele frumosului principiu al descentralizării și subsidiarității, nu facem decât să creăm o dependență totală a comunității locale de banii care vin de sus, de la bugetul de stat către bugetele județene și mai apoi de la bugetele județene către comunitățile locale.

Și atunci esențial este de a determina niște criterii fundamentate principial mult mai riguros, ca atunci când se înființează astfel de comune, să nu ne trezim ulterior în situația că ele nu au resursele necesare suficiente pentru a îndeplini serviciile publice pentru cetățeni, rațiunea, până la urmă, finală, a înființării unor astfel de primării.

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Haideți să nu complicăm dezbaterea. Nu discutăm acum despre, în general, despre felul în care se transformă satele în comune, comunele în orașe, orașele în municipii și pe urmă cum, după ce terminăm tot procesul acesta, satele, municipiile cele mai valoroase le transformăm în orașe, orașele în comune și după aceea comunele în sate, pentru că probabil că vom ajunge și la acest moment.

Sigur că există niște criterii, criteriile acestea sunt verificate de către Guvern și sunt verificate de către comisie. Acum avem o situație concretă și vă rog să rămânem la examinarea acestei situații concrete. restul, putem să discutăm despre Iași, despre Brașov, despre principii, dar avem acum, și vă rog să luați în considerare doar situația concretă a acestui sat din județul Tulcea.

Și, de aceea, vă rog să trecem acum la dezbaterea pe articole și să vedem amendamentele comisiei, pe care vă propun să le studiem... Vreți să mai spuneți ceva? Deci, trecem direct la dezbaterea pe articole.

Titlul legii, dacă sunt observații?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Iertați-mă, două abțineri. Cu două abțineri, titlul legii a fost aprobat.

Dar vă rog să țineți seama că este vorba de propunerea comisiei de la pct.1 din raport.

Deci în loc de "Lege privind înființarea..." este "Lege pentru înființarea..." Acesta este sensul votului.

Mai departe, în raport, vă rog să observați la pct.4, referitor la art.3 paragraful 2, este o modificare care ține de tehnica legislativă. O supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? Vă rog să numărați. O abținere. Cu o abținere, propunerea comisiei a fost aprobată.

La pct.5 din raport, o modificare determinată de nevoia de a preciza sursele financiare pentru viitor. Este vorba de bugetul pe anul 2005. Și sunt mai multe modificări la pct.5 din raport, referitoare la art.4, care au această natură care ține de precizările privind bugetul și unele chestiuni de rigoare normativă și corelare cu celelalte texte.

Dacă sunt observații? Dacă nu, supun votului propunerile comisiei de la pct.5 din raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, propunerile au fost acceptate.

Stimați colegi,

În aceste condiții, practic, conținutul legii a fost validat de către colegi.

Urmează ca votul final să-l dăm marțea viitoare. Este vorba de o lege organică și urmează ca marți să dăm votul în plen.

Vă propun să ne oprim aici cu dezbaterile din plen. Urmează în continuare să se desfășoare, conform programului, activitatea în cadrul comisiilor. Ne vedem luni, la ședința în plen.

Vă mulțumesc.

 

Ședința s-a încheiat la ora 11,36.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mardi, 20 avril 2021, 3:58
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro